Albumin i blodplasma: roll, analys och norm, orsaker till ökning och minskning

© Författare: Z. Nelli Vladimirovna, doktor i laboratoriediagnostik, forskningsinstitut för transfusiologi och medicinsk bioteknik, speciellt för VascularInfo.ru (om författarna)

Det huvudsakliga plasmaproteinet, albumin i blodet, anses vara det huvudsakliga, vilket utgör upp till 60% av alla tillgängliga proteiner och har ett mycket viktigt funktionellt syfte.

Syntetiserat med hepatocyter (celler i leverparenkym) är albuminfraktionen varje minut upptagen med att lösa kritiska uppgifter. Detta säkerställer konstanten av BCC (volym cirkulerande blod), reglerar det onkotiska eller, som det också kallas, kolloid-osmotiskt tryck hos den flytande delen av blodet, ansvarar för bindning, överföring och avsättning av många viktiga ämnen till kroppen.

I samband med denna fraktion används ofta uttrycket "serumalbumin" (detta är det mest kända av albumin). Och han är inte något speciellt protein. Detta är samma albumin som finns i blodet (plasma, serum) och dessutom i vissa andra kroppsvätskor, till exempel i cerebrospinalvätska, därför kan detta namn också visas med en ytterligare beskrivning av detta protein (serumalbumin).

Normen för proteinfraktioner i blodserum

Normen för den största kvantitativa fraktionen av blodplasmafraktionen - albumin sträcker sig från 35 - 55 g / l, vilket är från 54 till 65% av alla proteingrupper i blodet. Som jämförelse: innehållet i den näst största gammaglobulinfraktionen ligger i intervallet 8,0 - 12,0-17,0 g / l, fibrinogen finns endast från 2,0 till 4,0 g / l och i serum inte. Denna information återspeglas dock i tabellen nedan:

PlasmaproteinfraktionerNorm, g / lFörhållandet mellan grupper,%
Totalt protein65 - 85
Äggviteämne35 - 5554 - 65
α1 (alfa-1) -globuliner1,4 - 3,02 - 5
α2 (alfa-2) - globuliner5,6 - 9,17 - 13
p (beta) -globuliner5,4 - 9,18 - 15
y (gamma) -globuliner8,1 - 12,012 - 22
Fibrinogen *2,0 - 4,0

* Detta protein saknas i serum, vilket är den största skillnaden mellan dessa två biologiska medier.

Normen för albumin och andra proteinfraktioner av blodplasma varierar något beroende på ålder och tillstånd, därför är det som ett gott exempel att ge läsaren ett annat bord.

Åldersrelaterade förändringar i de normala värdena på proteinfraktioner i blodserum:

ÅlderAlbumin, g / lα1, g / lα2, g / lp, g / ly, g / l
Från 0 till 7 dagar32,5 - 40,71.2 - 4.26,8 - 11,24,5 - 6,73,5 - 8,5
Från 1 vecka till ett år33,6 - 42,01,24 - 4,37,1 - 11,54,6 - 6,93,3 - 8,8
Från 1 år till 5 år33,6 - 43,02,0 - 4,67,0 - 13,04,8 - 8,55.2 - 10.2
5 till 8 år gammal37,0 - 47,12,0 - 4,28,0 - 11,15.3 - 8.15,3 - 11,8
Från 8 till 11 år40,6 - 45,62,2 - 3,97,5 - 10,34,9 - 7,16,0 - 12,2
11 till 21 år38,9 - 46,02,3 - 5,37,3 - 10,56,0 - 9,07,3 - 14,3
Efter 21 år40,2 - 50,62,1 - 3,55,1 - 8,56,0 - 9,48,1 - 13,0

Uppenbarligen har tabelluppgifterna vissa avvikelser från den allmänt accepterade normen (35 - 55 g / l), och området för normala koncentrationer är något smalare. Men som för andra biokemiska tester kan de presenterade normindikatorerna i olika källor och laboratorier skilja sig, vilket inte bör överraska läsaren, som redan vet vad referensvärdena är.

Ett stort antal - för en stor roll

fraktioner av olika proteiner i blodet

En så stor mängd albumin (jämfört med andra plasmaproteiner) är programmerad av naturen, eftersom det är nödvändigt för den högkvalitativa prestandan för det funktionella syftet, som det utför enligt följande:

 • Kompetensen hos detta enkla protein inkluderar bindning av många ämnen, som i fritt tillstånd kan vara farliga för kroppen. Till exempel är obundet bilirubin ett gift, och när det kombineras med albumin förlorar det omedelbart alla giftiga egenskaper och levereras till levern i ofarlig form. Genom att kombinera kolesterol och fettsyror sparar albumin röda blodkroppar från förstörelse - röda blodkroppar (FAs i samband med detta protein upphör negativt att påverka röda blodkroppar), förhindrar fettsgenerering av levern och bildandet av aterosklerotiska plack;
 • Detta protein interagerar med kalcium, binder reversibelt upp till 40% av dess mängd för att säkerställa dynamisk jämvikt med en metabolisk aktiv form - joniserat kalcium, som är fria elementjoner (Ca 2+);
 • Förutom kalcium kan albumin binda till andra oorganiska katjoner (Mg 2+, Zn 2+) såväl som med många läkemedel (barbiturater, salicylsyraderivat, antibakteriella läkemedel, aminosyror);
 • Serumalbumin är bland deltagarna i processen som upprätthåller en gynnsam koncentration av anjoner och katjoner och om tungmetaller kommer in i kroppen binder det allestädes närvarande proteinet (på grund av dess tiolgrupper) och neutraliserar dem under en kort tid;
 • Albumin i blodet innehåller kolhydrater och många biologiskt aktiva substanser, i synnerhet sköldkörtelhormoner (tyroxin, triiodotyronin) och binjurebarkhormoner (aldosteron, kortisol). Och även om dessa ämnen, när de kombineras med detta protein, inte visar någon aktivitet, kan de när som helst mobilisera för att snabbt lösa sina funktionella problem;
 • Huvudfraktionen av blodplasma, liksom andra proteiner, består också av en reserv utformad för att bygga nya vävnadsproteiner.

Lågt albumin i plasma leder till att de ämnen som albumin normalt "ser" och binder, förblir utan ett substrat för föreningen och deras koncentration i blodet börjar sjunka, men fysiologiskt aktiva fraktioner fortsätter dock att bibehålla sina normala värden under en tid, vilket förhindrar därmed bildandet av eventuella kliniska tecken på patologi.

Ändringar i albuminivå

Tillståndet när nivån av albumin är förhöjd är på något sätt inte karakteristiskt för serum. Detta kan hända endast i vissa fall, till exempel om en stor volym vatten av någon anledning lämnar blodomloppet och kroppen torkas ut eller en betydande mängd av det protein som skaffas från givaren överförs till patienten (20% albuminlösning). Detta kommer att leda till ett tillstånd som kallas pseudoalbuminemi och åtföljs av relativ hyperalbuminuri (förhöjd albumin i urin).

Men albumin med lågt eller till och med lågt serum kan indikera många patologiska tillstånd i kroppen. Förutom i situationer där halten av detta protein sänks på grund av tillfälliga omständigheter, och dess innehåll i blodet kan korrigeras utan en lång behandlingsprocess (till exempel efter fastande dieter eller under den postoperativa perioden), är andra orsaker till sådana störningar vanligtvis ganska allvarliga. Den:

 1. Proteinbrist i den onormala strukturen i matstrupen (förträngning);
 2. Akut och kronisk inflammation (reumatism, vävnadsnekros under onkologiska processer, vaskulit, bakteriella och individuella parasitinfektioner, subakut bakteriell endokardit);
 3. Inflammatoriska processer i slemhinnan i magen och tunntarmen som hindrar absorption av proteinnedbrytningsprodukter genom mag-tarmslemhinnan, avlägsnande av en del av magen som ett resultat av ulcerösa skador, maligna sjukdomar lokaliserade i dessa delar av mag-tarmkanalen;
 4. Minskad albuminproduktion förknippad med skador på leverparenkym (skrump, toxiska effekter), hjärtsvikt eller onormal struktur av detta protein, genetiskt programmerad;
 5. Isolering av proteiner från vävnader i kaviteten, på brännskada eller sårytan under bildandet av transudater och utsöndringar (inflammatorisk process, omfattande termiska brännskador, allvarliga skador med vävnadskrossning) eller i tarmlumen under sjukdomar i mag-tarmkanalen (ulcerös kolit, inflammation i bukhinnan, inversion i tarmen );
 6. Massiv blödning, där proteiner lämnar kroppen tillsammans med blod, och blodsubstituerande lösningar, introducerade efter det, kan inte helt kompensera för förlusten.
 7. Njurpatologi (nefrotiskt syndrom, akut och kronisk glomerulonefrit) - dess karakteristiska kännetecken kan betraktas som ökad utsöndring genom njurarna för inte bara albumin, utan också individuella proteinfraktioner (i detta fall ökas albumin främst i urin);

Normalbumin i urin och cerebrospinalvätska

Albumin filtreras i njurarna, grams 5 gram av detta protein passerar genom deras glomeruli, men den största delen av denna mängd (cirka 99%) tas upp igen i njurarnas rör. I detta avseende kan man gissa att en ökad nivå av albumin i urinen indikerar en ökning av filtreringsförmågan hos glomeruli.

Den allmänna normen för proteiner i urin som samlas in inom 24 timmar sträcker sig från 30 till 300 mg / l (vid dessa värden fångar indikatorn inte protein och ändrar inte färg). Om utsöndring av protein genom njurarna överskrider den övre gränsen för normal (300 mg / l), talar de om proteinuri och misstänker njurpatologi.

När det gäller albumin bestäms dess norm i urin i värdena från 0 till 30 mg / dag. Om urinindikatorerna är högre (albumin är förhöjd) noteras mikroalbuminuri, vilket också kan indikera njursjukdom (främst) eller bildning av diabetes mellitus eller någon form av systemisk patologi (kollagenos, amyloidos, sarkoidos).

I allmänhet, de viktigaste skälen för att öka prestanda för den viktigaste proteinfraktionen i urinen, läkare brukar ringa:

 • Glomerulonephritis, i vilken dessutom signifikant ökat blodtrycket;
 • pyelonefrit;
 • Nefritiskt syndrom;
 • Trombos av venösa kärl i njurarna eller inferior vena cava;
 • Nephropathy, till följd av utvecklingen av diabetes mellitus (vanligtvis märks albuminuria redan i början av diabetes);
 • Systemisk patologi.

I cerebrospinalvätskan innehåller albumin normalt mängder från 110 till 350 mg / l. Albumin är förhöjd främst vid inflammatoriska sjukdomar i hjärnan och ryggmärgen orsakad av en bakteriell eller viral infektion (hjärnhinneinflammation, encefalit, Landry stigande förlamning).

När och hur testas de?

Albumin i blodet bestäms huvudsakligen för att bedöma kvaliteten på metaboliska reaktioner som involverar proteiner. Dessutom hjälper denna analys ofta till att dynamiskt övervaka tillståndet hos patienter som lider av cancer, lever-, njur-, hjärtpatologi, liksom de som har drabbats av allvarliga skador och brännskador..

Blod tas från en patient från en blodåra på tom mage på morgonen, samtidigt som man alltid tar hänsyn till att protein "inte gillar" långvarig klämning av ett kärl med en tärnett, hårt arbete med en "kam", intensiv fysisk ansträngning och långvarig upprätt position. Dessa faktorer kan öka koncentrationen av protein i blodet upp till 12%, det vill säga förvränga resultaten av studien..

Serum Albumin

Serumalbumin är ett protein som innehåller upp till 60% av den totala mängden plasmaproteiner. Dess huvudfunktioner: upprätthålla onkotiskt blodtryck, transport av olika kemikalier och deltagande i metaboliska processer.

Albumin, ALB, Protein, Blod.

BCG-metod (bromokresolgrön).

G / l (gram per liter).

Vilket biomaterial kan användas för forskning?

Hur man förbereder sig för studien?

 • Ät inte i 12 timmar innan du testar.
 • Eliminera fysisk och emotionell stress 30 minuter före studien..
 • Rök inte i 30 minuter innan undersökningen.

Studieöversikt

Serumalbumin är det viktigaste blodproteinet och står för upp till 60% av den totala mängden plasmaproteiner. De syntetiseras i levern (cirka 15 g per dag). Deras huvudfunktioner: bibehålla onkotiskt tryck i blodserum, transport av olika biologiskt aktiva ämnen, inklusive hormoner, vitaminer.

Albuminer binder kolesterol, bilirubin, kalcium samt många medicinska ämnen. Dessutom kan de fungera som källor till aminosyror i händelse av otillräckligt intag.

Serumalbumintestet används främst för att utvärdera den proteinsyntetiska funktionen i levern och näringsstatus..

Vad används studien för??

 • För att utvärdera proteinsyntetisk leverfunktion.
 • För att utvärdera näringsstatus.
 • För differentiell diagnos av edematous syndrom.

När en studie är planerad?

 • Vid kroniska sjukdomar i levern och njurarna.
 • Vid svåra personskador och brännskador.
 • För onkologiska sjukdomar.

Vad betyder resultaten??

Ålder

Referensvärden

Orsaker till albuminreduktion

 • Njursjukdom (nefrotiskt syndrom).
 • Syntetisk proteinbrist vid allvarlig leverskada: (cirrhos, terminala stadier av hepatit).
 • Burns.
 • Omfattande skador på mjukvävnad.
 • Sepsis.
 • Onkologiska sjukdomar.
 • tyreotoxikos.
 • Reumatiska sjukdomar.
 • Idiopatisk hypoalbuminemi hos nyfödda på grund av levercellernas omogenhet.
 • Minskad syntes av albumin i levern på grund av otillräckligt intag av proteiner med mat (svält, malabsorption), kroniska leversjukdomar, långvarig behandling med kortikosteroider.
 • Otillräckligt intag av aminosyror på grund av malabsorption (med enterit, enterokolit, pankreatit).
 • Ökad förlust av albumin (med njursjukdom, brännskador, exsudativa effusioner, blödning, diabetes mellitus, ascites).
 • fuktning.
 • Graviditet (på grund av hemodilution).

Orsaker till Albumin stiger

Vem föreskriver studien?

Terapeut, allmänläkare, barnläkare, kardiolog, nefrolog, gastroenterolog (hepatolog), kirurg, återupplivningsanestesläkare, nutritionist.

Litteratur

 • Lifshits V.M. Biokemiska analyser i kliniken: referensbok / V.M. Lifshits, V.I. Sidelnikov; 2: a upplagan - M.: Medical News Agency, 2001. - 303 s.
 • Nazarenko G.I. Klinisk utvärdering av laboratorieforskningsresultat / G.I. Nazarenko, A.A. Kishkun - M.: Medicin, 2006 - 543 s.

Äggviteämne

Sammansättning

I 1 ml av en lösning av humant albumin 50 mg, 100 eller 200 mg.

Tryptofan, natrium, kalium, kaprylsyra, vatten - som hjälpämnen.

Släpp formulär

Infusionslösning 10% i 200 ml och 100 ml.

Lösning för infusioner 5% och 20% i 50 ml eller 100 ml.

farmakologisk effekt

Farmakodynamik och farmakokinetik

farmakodynamik

Albumin är ett läkemedel som ersätter plasma som erhålls genom att fraktionera blod, plasma och serum från givare. Introduktionen kompenserar för bristen på plasmaalbumin (det är en proteinkälla), stöder onkotiskt tryck, ökar plasmavolymen (hos vissa patienter varar denna effekt flera timmar) och blodtryck, har avgiftningsegenskaper. Tillverkas i form av 5%, 10% och 20% lösningar. Efter utsläppet pastöriseras flaskorna vid 600 ° C i 10 timmar för att undvika överföring av serumhepatit. 5% lösning - isoonkotisk plasma och 20% - hyperoncotisk.

farmakokinetik

T1 / 2 är 19 dagar. Intracellulär utsöndring som involverar lysosomala proteaser. Hos friska individer avlägsnas 10% av den injicerade lösningen från sängen under de första två timmarna. Allvarliga patienter förlorar betydande mängder protein, så det är svårt att förutsäga utgångshastigheten.

Indikationer för användning

 • brännskador;
 • chock;
 • hypoalbuminemi mot matsmältningsdystrofi, glomerulonefrit, skrump, purulenta processer, ulcerös kolit och gastrointestinala tumörer;
 • terapeutisk plasmaferes;
 • påfyllning av bcc;
 • cerebralt ödem;
 • under operationer i hjärt-lungbypass;
 • preoperativ hemodilution.

Kontra

 • överkänslighet;
 • allvarlig hjärtsvikt;
 • hypervolemi
 • lungödem;
 • arteriell hypertoni;
 • svår anemi;
 • trombos;
 • pågående blödning.

Försiktighetsåtgärder föreskrivs under graviditet (endast om den potentiella nyttan för den gravida kvinnan uppväger risken för fostret) njur- och hjärtsvikt, med hemorragisk diates.

Bieffekter

 • urticaria, anafylaktisk chock;
 • hypertermi;
 • illamående, kräkningar;
 • ökad salivation;
 • smärta i ländryggen;
 • hypotension, takykardi.

Albumin, bruksanvisning (Metod och dosering)

Lösningen administreras intravenöst. En enda dos bestäms med hänsyn till svårighetsgraden av patientens tillstånd och beror på volymen av cirkulerande blod och inte på proteinnivån i plasma. För en 5% -ig lösning är en enda dos 300-500 ml, som administreras med en hastighet av upp till 60 droppar per minut. 10% av läkemedlet administreras med en hastighet av 40-50 droppar per minut och en dos av 300 ml. Äldre människor ges en ännu långsammare lösning för att undvika överbelastning av hjärtat. För barn föreskrivs Albumin iv med en hastighet av 3 ml per kg vikt.

Injektionshastigheten på 20% av läkemedlet är upp till 40 droppar per minut, 50-100-200 ml administreras en gång. Med byte av plasma är hastigheten högre. Eftersom en 20% -ig lösning effektivt ökar det osmotiska trycket, bör det finnas försiktighet i processen för dess administrering när det gäller överbelastning av blodcirkulation och förekomsten av hyperhydrering. Denna lösning kan spädas med saltlösning..

Bruksanvisning för Albumin innehåller en varning om att infusion kan genomföras om lösningen i flaskan är transparent och glasförpackningen är förseglad. Med dehydrering bör läkemedlet administreras efter att kroppen har fyllts på med vätska som tas oralt eller parenteralt. Före administrering måste läkemedlet förvaras vid rumstemperatur och det administreras omedelbart efter öppning av flaskan.

Överdos

En överdos visas när infusionshastigheten är överdriven eller om dosen inte överensstämmer med blodcirkulationsparametrarna. Hypervolemi visar sig: ökat blodtryck, ökning av hjärtsvikt och njursjukdom. Läkemedlet avbryts, rehydrering och symptomatisk behandling utförs..

Samspel

Kompatibel med helblod, elektrolytlösningar, erytrocytmassa. Blanda inte med proteinhydrolysat, alkoholhaltiga lösningar och lösningar av aminosyror. Vid samtidig användning med ACE-hämmare finns det en risk för arteriell hypotension.

Försäljningsvillkor

Dispenseras med recept.

Förvaringsförhållanden

Lagringstemperatur upp till 10 ° C.

Hållbarhetstid

analoger

Plazbumin 20, Albumin 20%, Alburex, Zenalb-20, Postab-lösning.

recensioner

Aminosyror som intas med mat genomgår förändringar i levern: vissa används för att syntetisera purinkärnor, urinsyra, kreatin, andra bryts ned och vävnadsproteiner, hormoner och enzymer syntetiseras från en viss mängd. Hepatocyter syntetiserar absolut alla albumin och globuliner: 75–90% a-globuliner och 50% ß-globuliner.

Albumin i blodet är en regulator för det osmotiska blodtrycket och är också ett transportprotein som bär fria fettsyror, hormoner (tyroxin och triiodotyronin), icke-konjugerat bilirubin, enzymer och läkemedel. Normen för albumin i blodet är 40-50 g / l., Och protein bör inte vara närvarande i urinen. Dess utseende indikerar patologi hos njurarnas glomerulära apparater med arteriell hypertoni, diabetes mellitus, systemisk lupus erythematosus, hjärtsvikt, binjuretumörer, nefropati hos gravida kvinnor och njursjukdomar.

Om blodalbumin är förhöjd, vad är orsakerna till detta? En ökning av dess nivå indikerar en förtjockning av blodet. Detta tillstånd observeras om en person intensivt tappar vätska (kräkningar, diarré, riklig svettning) och mycket lite mottas. Emellertid är dess höga koncentration inte signifikant.

Albumin kan sänkas under patologiska processer i levern - med skrumplever uppstår en kraftig minskning av syntesen. När dess plasmanivå sjunker, minskar det onkotiska trycket och albuminet kommer in i det intercellulära utrymmet - ödem och ascites utvecklas. En minskning av halten av detta protein noteras med en ökning av kapillär permeabilitet, proteinförlust med svår sepsis, brännskador, maligna neoplasmer, svält, tyrotoxikos och nefrotiskt syndrom.

För terapeutiska ändamål används ett medicinskt läkemedel - Albumin, vad är det? Detta läkemedel erhålls från humant donatorblod, inte djur, och används för hypodysproteinemia, bcc-brist - eftersom det har onkotiska egenskaper (behåller vatten i blodomloppet och ökar bcc). Det föreskrivs för chock, brännskador, hypoalbuminemi med tumörsjukdomar, allvarliga purulentinflammatoriska processer, med blodförlust (i kombination med blodtransfusion och röda blodkroppar). Med tanke på det höga priset på läkemedlet har det nyligen använts endast vid svår hypoalbuminemi. I andra fall är alternativa syntetiska läkemedel moderna syntetiska kolloidala plasmasubstitut. Intravenöst albumin administreras, och eftersom det är ett främmande protein, utförs ett biologiskt test före administrering.

Recensioner om detta läkemedel är blandade:

 • "... Från albumin stiger trycket ännu högre";
 • ”... 7 droppare gjorde det för mig. Flyttade normalt ”;
 • ”... Med ascites droppade mamma det. Han gör sitt jobb, men inte snabbt ”;
 • "... Införandet av albumin i 4-5 dagar ökar dess nivå, och sedan faller det igen";
 • ”... Ett barn med lågt albumin droppades. Det var svår svullnad, protein i urinen. Svällningen var borta, vikten förlorades i kilogram ".

Vilka andra albuminpreparat finns och vilka aspekter är deras användning inom medicinen? Serumbovint albumin är ett torrt lyofilisat som används för diagnostiska ändamål. Produktionsprocessen är inte dyr, så detta är det vanligaste reagenset i biokemiska studier.

Ofta på Internet finns det en fråga: ”Vad är svartmatalbumin och är det relaterat till medicin? Ska jag ta det själv och ge det till barn? ” Svartmatalbumin är tillverkat av nötköttblodpulver och är en del av hematogenet, ett järninnehållande preparat. Ett sådant erytrocytkoncentrat är en källa till järn. För att förbättra smaken tillsätts kondenserad mjölk, askorbinsyra, sockersirap, melass.

Vad är faktiskt svartmatalbumin - ett universalmedel eller självkomfort, en behandling eller ett läkemedel? Användbar eller full av fara? Med tanke på det faktum att hematogen produceras på farmaceutiska växter kan du vara säker på att blodet genomgår specialbehandling, och detta eliminerar överföringen av olika infektionssjukdomar till människor. Det släpps som ett läkemedel via apoteknätverket, så detta är inte en behandling, utan ett läkemedel. Det är nödvändigt att ge till barn och ta det själv i den dos som anges i instruktionerna eller av läkaren.

Överdosering kan orsaka kräkningar och diarré, allergiska reaktioner. Det maximala beloppet är 50 g per dag för vuxna och 25 g för barn. Med allt detta kan vi inte ha 100% säkerhet om att blodet inte innehåller hormoner, stimulanser, läkemedel som gavs till djuret. Så det är omöjligt att fastställa den verkliga naturen hos Albumin och vad mer det gör - bra eller dåligt.

 • ”... Jag gillade inte hematogen och tyckte inte om dess smak. Likgiltig mot godis ”;
 • "... Under graviditeten ville hon ha honom så och åt 3 bitar om dagen";
 • "... Jag anser att det är användbart och ger det till barnet, men med mått!".

Äggprotein, som ofta köps i onlinebutiker, är ett äggluktande pulver och erhålls från kycklingäggproteiner. Detta är ett lättförsmältbart koncentrerat protein som kroppsbyggare tar, som proteinshakes eller läggs till rätter. Det är en del av kosttillskott för människor som aktivt deltar i idrott för att bygga muskler..

Detta protein används i livsmedelsindustrin: produktion av viner och konjak, beredning av konfekt, kakor, soufflés, maräng, marshmallows samt i hemmamatlagning. Salmonella och E. coli finns inte i råvaror av hög kvalitet. I förseglade behållare och torra förhållanden lagras pulvret i upp till ett år. Det säljs endast i påsar på 20 kg. Personer som är allergiska mot protein bör inte konsumeras. Möjlig förstoppning, flatulens, neurologiska störningar.

Albumpris, var man kan köpa

Du kan köpa Albumin i Moskva på många apotek. Priset för Albumin 10% 100 ml sträcker sig från 1317-1590 rubel och läkemedlet 20% 100 ml från 3099-4042 rubel. Äggalbumin, som används i livsmedelsindustrin, finns i påsar på 5-20 kg och säljs också i vikt av specialbutiker.

Blodalbumin

Lågt albumin: orsaker

Med en minskning av albumininnehållet och når 25-30 g / l observeras hypoalbuminemi.

Minskad proteinkoncentration indikerar förhållanden som:

 • ondartad process i kroppen;
 • inflammatorisk njursjukdom - diabetisk nefropati, nefrotiskt syndrom;
 • matsmältningssjukdomar;
 • leukemi, blodsepsis;
 • dysfunktioner i det kardiovaskulära systemet;
 • funktionella störningar i levern - atrofi, cirrhos, hepatit;
 • bindvävnadsskada;
 • förekomsten av allvarliga skador, brännskador;
 • överdrivet vatteninnehåll i kroppen;
 • lungödem;
 • allvarlig blodförlust, transfusion av blodersättningar;
 • genetiska patologier på grund av vilka nivån av albumin reduceras;
 • långvarig fasta orsakad av lågprotein och obalanserad diet.

Andra skäl som minskar albuminnivåerna är:

 • ta vissa mediciner, särskilt med en överdos;
 • missbruk av alkohol och tobak.

Med förhöjda albuminnivåer får du inte panik och leta inte efter sjukdomar i dig själv.

Minskade proteinvärden i biokemisk analys förefaller på grund av intaget av östrogeninnehållande läkemedel, svält och användningen av glukokortikosteroider.

Efter att ha fått resultaten, konsultera din läkare för ytterligare tester..

Hur man ökar blodalbumin?

Det enklaste sättet att öka albuminkoncentrationen är att konsumera livsmedel med mycket protein, fett och fiber dagligen:

 • ägg
 • mejeriprodukter och mejeriprodukter;
 • kyckling;
 • gröt;
 • fisk, skaldjur;
 • nötter och lipider;
 • frukt och grönsaker.

Det är lämpligt att samordna näringsplanen med din läkare.

Hypoalbuminemi förknippas ofta med onormal leverfunktion, så läkare rekommenderar att utesluta från kosten:

 • saltade, rökt, stekt, kryddig;
 • alkohol.

Det är också viktigt att behandla infektioner, starta kampen mot fetma och inte missbruka mediciner utan att förskriva en specialist. Ett annat sätt att öka proteinet är att dricka leverte.

Växtuppsamling hjälper till att normalisera levern, rensar kroppen för gifter och gifter, vilket förbättrar patientens allmänna tillstånd

En annan metod för att öka proteininnehållet är användningen av leverte. Växtuppsamling hjälper till att normalisera levern, rensar kroppen för gifter och gifter, vilket förbättrar patientens allmänna tillstånd.

Drycken har ett minimum av kontraindikationer, med undantag för individuell intolerans och närvaron av stenar i gallblåsan, men det är lämpligt att konsultera din läkare före användning.

På bilden: lever fytote

Med hypoalbuminemi förskrivs läkemedlet Albumin. Läkemedlet administreras genom intravenös jet- och droppinfusion. Doseringen beror på individuella indikationer, ålder och position hos patienten - ibland används Albumin för att behandla gravida kvinnor.

På bilden: läkemedlet Albumin human, 20%, 50 ml.

Referens! Medicinen har kontraindikationer och ett antal biverkningar, så du kan inte självmedicinera.

Vad är albumin??

Albumin är en proteinfraktion med hög koncentration i blodet, vars totala andel är upp till 65% av plasmaproteiner. I levern sker dess syntes. Molekylen i sig inkluderar ett stort antal aminosyror, det finns upp till 600, men det tillhör gruppen enkla proteiner med låg molekylvikt. Om 40% av alla proteinfraktioner finns i blodet, är resten av "reserven" fördelad i lymfen, du kan hitta den i cerebrospinalvätskan och i den mellanliggande vätskan.

Albumin cirkulerar inte bara i blodomloppet, utan samtidigt utför de ett antal viktiga funktioner för kroppen, nämligen:

 • Direkt upprätthållande av det osmotiska trycket i blodplasma sker exakt på grund av protein. På grund av denna möjlighet, i en person med en normal nivå av albumin i blodet, lämnar vätska inte ut blodomloppet och ödem visas inte på kroppen. Det är värt att notera att det är dessa mikroskopiska fraktioner och aminosyrorna som utgör det som upprätthåller plasmatrycket med 80%. Naturligtvis, med någon njursjukdom, går de snabbt ut med urin, varför nästan alla njursjukdomar åtföljs av svullnad.
 • Dessa blodkomponenter utför också en reservfunktion. De lagrar lager av aminosyror för kroppens livslängd. Vid långvarig svält kommer de att konsumeras främst.
 • Uppfyllelsen av transportfunktionen ingår också i albumins "uppgifter", det innehåller en mängd olika ämnen i blodet, särskilt de som är dåligt lösliga i vatten. Fria fettsyror tillhör proteinets "passagerare", liksom steroider, vitaminer (fettlösliga) och dessutom en del joner. Protein är också involverat i transporten av många läkemedel genom blodomloppet, särskilt penicillin, warfarin och aspirin. Proteinfraktionen överför också ett antal hormoner och kombinerar icke-polära substanser, såsom kolesterol, fettsyror och bilirubin. På grund av att proteinet är opretentiöst i valet av sina "passagerare" för transport och bär en enorm mängd av en mängd olika ämnen, kallade läkare det "taximolekyl".

Den här typen av "aminosyraförvar" fick sitt namn från det latinska albuset - vilket betyder vitt, det är rent protein och innehåller inte ett enda gram kolhydrater. Förutom människokroppen är den mycket vanligt i naturen, så att den finns i kycklingägg, i vissa växter. Beroende på hur mycket albumin som finns i blodet kan man bedöma hur frisk människokroppen är..

Referensvärden för ett ämne i blodet

Koncentrationen av albumin i blodet beror på åldersrelaterade förändringar som inträffar i kroppen under en given utvecklingsperiod. Samtidigt ökar indikatorerna för proteinfraktionen i serum under vissa livstider, sedan sjunker de ner och ökar sedan igen. Den genomsnittliga normen för albuminfraktionen för en vuxen över 21 år (oavsett kön) anses vara från 40 g / l till 50 g / l.

Referens! Accepterat laboratoriemätning av albumin - gram per liter (g / l).

Resultaten av analysen är inte grupperade efter kön, eftersom normen för albumin i blodet är densamma för män och kvinnor. Undantaget är den perinatala och ammande perioden, när koncentrationen av blodprotein hos kvinnor sänks. Efter förlossningen och amningstiden bör albuminindikatorerna återgå till referensvärden.

Hos personer över 60 år anses inte sänkt albumin i blodet vara en patologi. Detta beror på en minskning av förmågan hos hepatocyter att syntetisera protein. Standarder för barn har en mer detaljerad gradering efter ålder. Separationen är förknippad med perioder med intensiv tillväxt av barnet.

Tabell över referensalbuminvärden för barn (i g / l)

Första veckan i livetFrån en vecka i ålder till ett årFrån år till 5 år5 till 8 år gammalSkolbarn från 8 till 11Tonåringar från 11 år
32,5-40,733,6 -42,033,6-43,037,0-47,140,6-45,638,9-46

Hos premature barn är standarderna för albumin i blodet från 18 till 30 g / l. En liten variation av referensvärden tillåts, beroende på laboratoriet där studien utförs. Avkodning av digitala värden utförs av en medicinsk specialist som hänvisade patienten till blodbiokemi.

Varför ökar serumalbumin?

Ofta avviker proteinnivån från normen från bristande efterlevnad av reglerna för beredning för bloddonation. Med hyperalbuminemi kan läkaren förskriva en nyundersökning för att bekräfta resultaten. För att vara korrekt måste du följa dessa regler:

Blod tas från en tom mageven. På morgonen, innan analysen, kan du inte äta och dricka.
Läkaren måste informeras om de mediciner som tas.

Din läkare kan rekommendera en lägre dos eller sluta ta läkemedlet..
12 timmar före testet måste du utesluta koffein, nikotin, alkohol.
Det är viktigt att undvika intensiv fysisk och psyko-emotionell stress ett par dagar före studien.

Förändring av albumin under graviditeten

För gravida kvinnor är en minskning av albuminhalterna karakteristisk. Detta tillstånd kallas hypoalbuminemi. Det utvecklas på grund av det gravida kvinnans ökade behov av proteinfraktioner. De förser kvinnans kropp med fostret inuti livmodern..

Albuminfraktionen innehåller en mängd viktiga aminosyror som barnet behöver. Under graviditeten minskar koncentrationen gradvis. Den lägsta nivån diagnostiseras under sista trimestern. Oftare förändras koncentrationen av protein hos gravida kvinnor enligt följande:

 1. Första trimestern - reducerad till 32 g / l.
 2. Den andra reduceras till 28 g / l.
 3. Nästan före förlossningen ligger 25 g / l.

Sjukdomar i de inre organen

För produktion av albumin, såväl som C-reaktivt protein, är hepatocyter ansvariga - leverceller. En förändring i mängden protein är oftare förknippad med leversjukdomar. De är en ledande orsak till hyperalbuminemi. Proteinnivåer beror också på tillståndet i njurarna, hjärt-kärlsystemet och matsmältningssystemet. Möjliga orsaker till ökningen:

 • nefrit;
 • tarmobstruktion;
 • levercirrhos;
 • hepatit hos olika etiologier;
 • njursjukdom orsakar ökad vätskeutsöndring.

Blodpatologier och metaboliska störningar

En ökning av albuminkoncentrationen kan observeras med förtjockning av blodet. En annan riskfaktor är myelom - en malign tumör från plasmaceller. Förhöjd albumin i blodet är associerad med metabola störningar, såsom diabetes.

Tar medicin

Icke-patologiska orsaker till hyperalbuminemi inkluderar medicinering. Om du slutar ta dem, normaliseras proteinkoncentrationen. Följande läkemedel påverkar dess nivå:

Hur kan du öka folkhjälpmedel hemma?

Till att börja med bör du ompröva din livsstil och kost. Det är nödvändigt att ge upp rökning och alkoholhaltiga drycker. Allt detta påverkar levern negativt, och det måste fungera perfekt för att producera albumin i rätt mängd..

För utmärkt leverfunktion bör saltintaget också begränsas. Fetma, infektionssjukdomar, som tar vissa mediciner påverkar levern negativt. Genom att eliminera dessa faktorer kan du öka nivån av albumin i blodet.

Rätt kost under behandlingens varaktighet är av stor vikt. Konsumerade livsmedel bör innehålla mycket protein. De kommer att kompensera för förlorat protein i kroppen. Sådana livsmedel inkluderar ägg, mejeriprodukter och surmjölkprodukter, särskilt keso, kyckling, nötkött, svamp, baljväxter, fisk och skaldjur samt nötter. Det är lämpligt att introducera dessa produkter i din diet, inte bara under behandlingen, utan också efter normalisering av indikatorer i förebyggande syfte.

På apoteket kan du köpa speciella växtbaserade preparat för att förbättra leverfunktionen. Denna samling kallas lever. Det kan innehålla olika örter. Oftast är detta immortell, elecampanrot, kamomill, mynta, stigmas av majs, kalendula, följd, etc. I örtkollektionen (eller te) kan örter finnas i olika mängder, men detta påverkar inte effektiviteten. Sådana avgifter skadar vanligtvis inte om de används strikt enligt instruktionerna. Det är dock bättre att samråda med en specialist i förväg..

Albumin utför ett antal viktiga funktioner i människokroppen, därför bör mängden motsvara normen. Om ett blodprov visar en ökning eller minskning av nivån på detta ämne, bör du ta reda på orsakerna till förändringarna och eliminera dem. Du kan öka nivån av albumin i blodet hemma med hjälp av proteinrik näring, upprätthålla en hälsosam livsstil samt använda traditionell medicin.

Indikationer för analys av totalt protein i blodet

Det totala proteinet i blodnormen hos män och kvinnor bör utvärderas med:

 • akuta och kroniska patologier av infektionsinflammatorisk art;
 • svullnad;
 • systemiska autoimmuna patologier åtföljda av skada på bindvävnaden (kollagenos);
 • uttorkning, diarré, oändlig kräkningar;
 • skador på njurarna eller levern (särskilt vid sjukdomar som bryter med proteinsyntesfunktionen i levern - cirros, hepatit, etc.);
 • maligna neoplasmer;
 • immunbrister;
 • metaboliska störningar;
 • akut och kronisk pankreatit (under förvärring);
 • glukokortikosteroidterapi;
 • ätstörningar (särskilt med dieter eller långvarig fasta);
 • nedsatt absorption i tarmen (malabsorptionssyndrom);
 • termiska brännskador.

Totalt blodprotein bör också testas hos kvinnor under graviditeten, särskilt med utseendet på allvarligt ödem..

Analysförberedelse

Protein i blodet ska utvärderas på tom mage, matintag utesluts tolv timmar före testet. Användning av te, kaffe, juice och kolsyrade drycker före studien är inte tillåtet. På morgonen kan du dricka vanligt kokt vatten.

Dagen före studien eliminerar användningen av fet och stekt mat.

Uppmärksamhet! Totalt protein är inte önskvärt att studera efter fluorografi, radiografi eller fysioterapi.

Det är lämpligt att utesluta alkoholintag 48 timmar före blodprov. På morgonen, innan du tar blod, är det tillrådligt att inte röka.

Dagen före blodprovtagning är fysisk aktivitet utesluten.

Som referens. Det totala proteinet i blodet som är normalt för män och kvinnor skiljer sig inte. Man bör emellertid komma ihåg att proteinets norm i blodet hos kvinnor som bär ett barn (särskilt under den tredje månaden av graviditeten), samt amning, minskas något.

Totalt protein i blodet. Normen och vad som kan påverka studiens resultat

Ökat blodprotein kan observeras under behandling med androgener, clofibrat, kortikotropin, kortikosteroider, adrenalin, sköldkörtelhormoner, insulin, progesteron.

Protein i blodet kan minska vid behandling med allopurinol eller östrogen.

Falskt förhöjd protein i blodet kan observeras med aktiv fysisk aktivitet före studien.

När du applicerar en alltför tät turnett eller aktivt arbete med handen, kan protein i blodet också vara förhöjd.

Normal ålder

Det totala proteinet i blodet som är normalt för patienter över 16 år är från 65 till 85 gram per liter.

Den totala proteinnormen hos barn presenteras i tabellen:

Fraktionshastighet

I vissa laboratorier kan resultatet av studien på fraktionerna registreras i procent: (testfraktion / totalt protein i blodet) * 100%

bilirubin

Bilirubin är ett gulrött pigment, en nedbrytningsprodukt av hemoglobin och vissa andra blodkomponenter. Bilirubin är en del av gallan. En analys av bilirubin visar hur djurets lever fungerar. Bilirubin finns i blodserum i följande former: direkt bilirubin, indirekt bilirubin. Tillsammans bildar dessa former en vanlig bilirubin i blodet..

Normer för totalt bilirubin: 0,02-0,4 mg%

1. Förhöjd bilirubin är ett symptom på följande störningar i kroppen:

a) vitamin B12-brist

b) levertumörer

d) primär cirrhos

e) giftig, drogförgiftning av levern

Calcium (Ca, Calcium) - ett oorganiskt element i ett djur.

Den biologiska rollen för kalcium i kroppen är stor:

• Kalcium upprätthåller en normal hjärtrytm, som magnesium, kalcium bidrar till hälsa i det kardiovaskulära systemet som helhet,

• deltar i metabolismen av järn i kroppen, reglerar enzymaktiviteten,

• bidrar till nervsystemets normala funktion, överföring av nervimpulser,

• fosfor och kalcium i balans gör benen starka,

• deltar i blodkoagulation, reglerar permeabiliteten hos cellmembranen,

• normaliserar arbetet i vissa endokrina körtlar,

• deltar i muskelkontraktion.

Normen för kalcium i blod från hundar och katter: 9,5-12,0 mg%

Kalcium kommer in i djurets kropp med mat, absorptionen av kalcium sker i tarmen, metabolism i benen. Njuren uppenbarar kalcium från kroppen. Balansen mellan dessa processer säkerställer ett konstant kalciuminnehåll i blodet.

Utsöndring och absorption av kalcium styrs av hormoner (paratyreoidahormon, etc.) och kalcitriol - vitamin D3. För att absorbera kalcium måste kroppen ha tillräckligt med vitamin D.

1. Ett överskott av kalcium eller hyperkalcemi kan orsakas av följande störningar i kroppen:

a) ökad paratyreoidefunktion (primär hyperparatyreoidism)

b) maligna tumörer med benskador (metastaser, myelom, leukemi)

c) överskott av vitamin D

e) akut njursvikt.

2. Brist på kalcium eller hypokalcemi är ett symptom på följande sjukdomar:

a) raket (vitamin D-brist)

c) minskad sköldkörtelfunktion

d) kroniskt njursvikt

e) magnesiumbrist

g) obstruktiv gulsot, leversvikt

Kalciumbrist kan också förknippas med användning av läkemedel - antitumor och kramplösande medel.

Kalciumbrist i kroppen manifesteras av muskelkramper, nervositet.

Albumin sänktes i blod

En minskning av detta protein i blodet kan också orsakas av ett antal sjukdomar..

Om det finns sådana indikatorer, ger detta läkaren ett tillfälle att misstänka vissa patologier i kroppen, nämligen:

 • Sjukdomar förknippade med nedsatt leverfunktion, till exempel cirrhos, atrofi, hepatit eller karcinom.
 • Under fasta för att minska kroppsvikt samt andra näringsfel. Detta gäller särskilt för lågproteindieter, liksom obalanserade näringssystem. Naturligtvis observeras sådana tillstånd med dystrofi och anorexi. Cachexia kan orsaka en minskning av albumin i blodet.
 • Gastrointestinala patologier av olika uppkomst.
 • Förluster i samband med brännskador, vävnadsskador.
 • Nefrotiskt syndrom, diabetisk nefropati, som njurpatologi. Särskilt förluster är relevanta för sjukdomens kroniska natur..
 • Efter blödning, särskilt kraftig blödning och införande av blodersättningar, sjunker naturligtvis nivån av albumin..
 • Feberliga tillstånd av olika slag, blodförgiftning, tidigare eller pågående infektionssjukdomar, maligna tumörer, reumatiska sjukdomar, kort sagt, alla de tillstånd som orsakar ökad katabolism.
 • Med en ökning i blodvolym, nämligen hyperhydrering.
 • Hjärtsvikt.
 • Ärftliga sjukdomar.
 • Hos nyfödda, eftersom deras leverceller ännu inte är riktigt mogna.

När det gäller tillstånd som inte orsakas av en viss sjukdom, kan graviditet hänföras till sådana. Kvinnans kropp "delar" helt enkelt med fostret sitt eget albumin. Ett liknande tillstånd kan också observeras under amning. En balanserad diet kan hjälpa till i denna situation..

Ofta kan en minskning av albumin och i en ganska betydande koncentration observeras bland cigarettälskare. Så, i blodet från tunga rökare kommer detta protein definitivt att reduceras. Detsamma gäller för alkoholmissbruk..

Att ta vissa läkemedel, särskilt med en överdos av läkemedel, leder till en minskning av albumin i blodet, så deras intag bör utföras under medicinsk övervakning. Särskilt gäller detta aziotropin, ibuprofen-grupp, fenytoin och andra.

När det gäller studien av nivån av albumin bör blodprovtagningen utföras strikt på tom mage, i ett lugnt tillstånd. Eftersom proverna kan påverkas till och med av överdriven fysisk aktivitet eller långvarig exponering av personen i upprätt position.

Med en imponerande minskning av albumin under märket 22 g / l kan ett livshotande tillstånd såsom lungödem observeras..

Utbildning: Moscow Medical Institute. I. M. Sechenov, specialitet - "Medicinsk verksamhet" 1991, 1993 "Arbetssjukdomar", 1996 "Terapi".

Vatten är "levande" och "dött", eller vad är ORP för vatten?

De 5 mest effektiva hemlagade hårrecepterna!

Normer för indikatorer

För varje indikator bestämd genom biokemisk analys finns det ett normativt intervall. Med hjälp av den dekrypterar specialisten de mottagna uppgifterna. Det måste komma ihåg att indikatorer kan variera för patienter av olika kön och ålder.

Normer för biokemiska blodparametrar för vuxna - tabell

IndexNorm
Totalt protein63–87 g / l
Proteinfraktioner:
 • Albumin
 • globuliner (α1, α2, p, y).
 • 35–45 g / l;
 • 21,2–34,9 g / l.
urea2,5–8,3 mmol / Lkreatinin
 • kvinnor 44–97 mikromol per liter;
 • män 62–124 μmol / L.
Urinsyra
 • hos män - 0,12-0,43 mmol / l;
 • Hos kvinnor - 0,24-0,54 mmol / l.
Glukos3,5–6,2 mmol per literTotalt kolesterol3,3–5, 8 mmol / LLDLmindre än 3 mmol per literHDL
 • kvinnor är större än eller lika med 1,2 mmol per liter
 • män 1 mmol per liter
triglyceridermindre än 1,7 mmol per literTotalt bilirubin8,49–20,58 μmol / LDirekt bilirubin2,2–5,1 μmol / LAlaninaminotransferas (ALT)upp till 38 enheter / lAspartataminotransferas (AST)upp till 42 enheter / lAlkaliskt fosfatas (alkaliskt fosfatas)upp till 260 enheter / lGamma Glutamyl Transferase (GGT)
 • Hos män - upp till 33,5 U / L;
 • Hos kvinnor - upp till 48,6 U / L.
Kreatinkinas (QC)Upp till 180 enheter / lΑ-amylasupp till 110 E per literNatrium130–155 mmol / lKalium3,35–5,35 mmol / L

Vid avkodning av ett biokemiskt blodprov förlitar sig en specialist på normativa indikatorer som är specifika för ett barn i en viss ålder. Hos barn under den nyfödda perioden och det första leveåret är metabolismen och aktiviteten hos de flesta enzymer långt ifrån perfekt. Med tiden närmar sig de biokemiska parametrarna för barnet närmare och närmare värdena för en vuxen.

Normer för biokemiska blodparametrar för barn i olika åldrar - tabell

IndexBarns ålder
0–1 månad1 månad - 1 år1 år - 14 år
Totalt protein, g / l49-6957-7362-82
Albumin, g / l34-4436-4937-55
Amylase, E / LUpp till 120
ALT, AST, E / LUpp till 40
Bilirubin totalt, μmol / l17-683,4-20,7
Direkt bilirubin, mikromol / l4,3-12,80,83-3,4
Indirekt bilirubin, mikromol / l12,8-55,22,56-17,3
Kolesterol, mmol / L1,6-31,8-4,93,7-6,5
Glukos, mmol / L1,7-4,73,3-6,1
Urea, mmol / L2,5-4,53,3-5,84,3-7,3
Kreatinin, μmol / L35-110
Urinsyra, mmol / l0,14-0,290,14 till 0,210,17-0,41

Graviditet är ett viktigt skede i varje kvinnas liv. Barnets bäring från de första dagarna gör justeringar av metabolismen i moderns kropp. Han måste leverera byggnadsmaterialet till fostret, förse det med näringskomponenter och ta bort de använda kemiska föreningarna. Dessa processer leder oundvikligen till hårt arbete i praktiskt taget alla kroppssystem: luftvägar, kardiovaskulära, urinära, endokrina. I samband med denna omständighet har de biokemiska parametrarna för en gravid kvinna sina normativa intervaller.

Publikationer Om Hjärtrytmen

Effekten av antibiotika på ett blodprov

Numera föreskriver läkare antibiotika till varje tredje patient, oavsett om det finns en verklig indikation för användningen av detta läkemedel eller inte. Det tros att det är bättre att spela det säkert, oavsett hur komplikationer av sjukdomen.

Vad är skillnaden mellan takykardi och hjärtrytm

DlyaSerdca → Hjärtsjukdomar → Takykardi → Vad är skillnaderna mellan takykardi och arytmi?Fel i hjärtat kan vara annorlunda, och inte alltid kan patienten själv bestämma vilken av störningarna som är karakteristisk för honom.