ALT- och AST-blodprovsindikationer

Ibland krävs inte en fullständig undersökning av patientens kropp för att göra en diagnos. Ganska ofta nog för att klara ett eller flera test. För att diagnostisera en patient rekommenderas det ibland att man bara utför ett biokemiskt blodprov, som bestämmer mängden och arten av levercytolysenzymer. AST biokemisk blodanalys gör det möjligt att identifiera ett antal allvarliga sjukdomar som i hög grad kan komplicera en persons liv.

Analys av AST och ALT: funktioner i studien

AST är ett enzym som finns i celler vars funktion är att katalysera omvandlingen av oxaloacetat till aspartam. AST är en förening som finns i hjärta, lever och njurvävnad. Dessutom hittades innehållet av detta ämne i cellerna i strierad skelettmuskulatur och i cellerna i nervvävnad.

AST-enzymet är aspartataminotransferas, som är en aktiv deltagare i metabolismen av aminosyror i kroppen. Föreningen kommer in i blodet endast i fall av skada eller förstörelse av celler under utvecklingen av någon sjukdom eller trauma i organvävnader.

Förutom AST, i processen för biokemisk analys av innehållet av enzymer i blodomloppet, bestäms innehållet av en förening såsom ALT.

Förkortningen ALT betyder närvaron av ett enzymatiskt protein i levern - alaninaminotransferas, som är ett katalysatorprotein i processer som är associerade direkt med utbytet av aminosyror i kroppen. Föreningen i fråga har maximal aktivitet i cellstrukturerna i levern och njurvävnaden. I vävnaderna i hjärtat och strippade muskler finns detta enzym i små mängder..

Eftersom ALT är ett exklusivt cellbaserat enzym är mängden i blodomloppet ganska liten.

Vad visar analysen av ALT och AST?

Oftast är en analys enbart på AST eller ALT tillräcklig för att fastställa orsakerna till sjukdomen och ställa rätt diagnos. Tolkningen av den biokemiska analysen i fallet när normen för enzyminnehåll överskrids indikerar närvaron i kroppen av processer som är förknippade med nederlaget för vissa delar av levern. Skador på levern i detta fall kan vara ganska olika. Dessa kan vara följande processer:

 • skador på leverceller till följd av alkoholförgiftning eller drogförgiftning;
 • levercirrhos;
 • leverskada på grund av exponering för virala hepatitpatogener.

Förutom dessa faktorer observeras en ökad hastighet av AST och ALT till följd av exponering för överdriven fysisk ansträngning, mekanisk eller ischemisk skada i kroppens vävnader, i närvaro av allvarliga brännskador.

Bestämning av innehållet i enzymer utförs med biokemiska forskningsmetoder. För att dekrypteringsdata ska vara så tillförlitliga som möjligt, bör blod tas på morgonen under biokemisk analys. Det är förbjudet att äta mat tills blod tas för analys, eftersom blod enbart måste tas på tom mage. Material tas för laboratoriebiokemiska studier från patientens ulnarven.

Biokemiskt blodprov: avkodning, norm och avvikelse från det

För att uppnå exakta resultat av biokemisk analys för innehållet av enzymer, bör dekryptering uteslutande utföras av en erfaren högt kvalificerad specialist. Normen för mängden av vart och ett av enzymerna i blodet motsvarar dess specifika koncentration. Innehållet i ALT-blodet varierar från 31 enheter / l till 41 enheter / l, beroende på patientens kön. Normen för kvinnor motsvarar ett lägre ALT-innehåll än för män. För att erhålla exakta resultat bestäms förhållandet mellan aktivitetsgraden för var och en av enzymerna. En ökning av koefficienten kan indikera förekomsten och utvecklingen av förutsättningar för hjärtinfarkt i patientens kropp, och med en minskning av denna indikator, utvecklingen av smittsam hepatit i kroppen.

Eftersom aminotransferaser har olika vävnadsspecialiseringar (var och en av dessa enzymer är koncentrerade i en viss vävnadstyp) signalerar en avvikelse från det normala innehållet i det ena eller det andra enzymet nästan direkt närvaron av sjukdomar associerade med vissa organ där det finns en maximal lokalisering av ALT och AST. Dekryptering av analysen kan användas som en faktor för att diagnostisera hjärtmuskelns tillstånd (myokard) och avvikelser i levervävnadens funktion. I fall där enzyms norm ökar finns det en misstanke om närvaron i kroppen för problem i funktionen av vissa organ.

I processen med dödsfall och förstörelse av vävnadsceller som utgör kroppen frigörs enzymer i blodomloppet. Koncentrationen av ämnen ökar, vilket bestämmer blodprovet och efterföljande avkodning av resultaten. Överträffade två eller flera gånger normen för enzymet AST kan garantera närvaron i patientens kropp av förutsättningarna för förekomst av en attack av hjärtinfarkt.

I de fall ALT i blodet är förhöjd observeras utvecklingen av smittsam hepatit vanligtvis i kroppen under dess inkubation..

Om normen för indikatorer för AST och ALT reduceras kan vi ange brist på vitamin B (gyridoxin). Det är emellertid värt att komma ihåg att en brist på giridoxin inte bara kan orsakas av patologiska förändringar i kroppen, utan också av processen att föra ett barn av en kvinna.

Vad är orsaken till avvikelsen från normen för ALT och AST?

Aktiviteten hos ALT i blodet är direkt beroende av graden och svårighetsgraden av förloppet av viral hepatit. Ju mer komplicerad situationen i kroppen med utvecklingen av sjukdomen, desto mer förhöjd ALT-blodaktivitet. Om svåra fall inträffar kan ett blodprov visa ALT-aktivitet som överskrider normen med fem eller fler gånger. Användning av ett biokemiskt blodprov hjälper till att identifiera en sjukdom i det första utvecklingsstadiet i patientens kropp, d.v.s. just nu när sjukdomsförloppet går utan tydligt uttryckta symtom. Analysen av blod AST och ALT låter dig exakt bestämma patientens tillstånd och komplexiteten i sjukdomsförloppet.

En ökad nivå av ALT och AST i blodet under analysen kan vara vid förekomsten av sådana sjukdomar i kroppen som:

 • levercirrhos;
 • lever cancer;
 • olika former av hepatit,
 • skada på leverns vävnad som ett resultat av förgiftning och drogförgiftning.

Dessutom kan avvikelser från normen orsaka sjukdomar som:

 • pankreatit
 • hjärtsvikt eller hjärtinfarkt;
 • få brännskador på stora delar av kroppen;
 • nekros i skelettvävnad;
 • chockstillstånd av olika slag.

Lägre ALT under normalt sett observeras med brist på vitamin B6 i patientens kropp, samt med skador på leverns vävnad som ett resultat av omfattande nekros. Som regel observeras en minskning av ALT på grund av dödsfall och förstörelse av celler som utgör levervävnaden och producerar ALT.

Rekommendationer för patienten

AST är en av de viktigaste diagnostiska indikatorerna för kroppens tillstånd. Avvikelse från dess innehåll i blodomloppet från normen indikerar utvecklingen av organskada i kroppen som ett resultat av utvecklingen av vissa sjukdomar. Normalisering av AST i blodet sker automatiskt efter påverkan av den patologiska processen på det drabbade organet.

Med snabb medicinsk ingripande och adekvata terapeutiska åtgärder återgår AST-indikatorn till normal inom 30-40 dagar efter avslutad behandling. Att säkerställa en snabb behandling av sjukdomen avslöjar en samtidig positiv trend i innehållet i AST i blodet. Om det finns en snabb minskning av innehållet i enzymet i blodströmmen med samtidig utveckling av hyperbilirubinemi, är prognosen för utvecklingen av sjukdomen negativ och kräver en motsvarande förändring i behandlingsmetoder. Ett blodprov visar en minskning av AST-nivåer i blodströmmen på grund av en allvarlig sjukdom, leverbrott eller vitamin B6-brist.

En ökning av AST inträffar vid skadade skelettmuskler, värmeslag, samt i fall av hjärtoperation i kroppen.

För att säkerställa att AST- och ALT-indikatorerna ligger inom normala gränser, måste patienten undvika långvarig användning av olika läkemedel som kan orsaka förstörelse av levervävnaden eller nedsatt levercellsfunktion. Om detta inte kan göras på grund av förekomsten av en kronisk sjukdom i kroppen, bör ett blodprov för AST och ALT utföras så regelbundet som möjligt. Detta är nödvändigt för att förhindra utvecklingen i kroppen av allvarligare störningar i samband med läkemedelsförgiftning i levern.

AST och ALT höjs på ett biokemiskt blodprov - vad betyder det

God dag till alla mina läsare! Idag kommer vi att prata om de ökade indikatorerna för AST och ALT i antalet av ett biokemiskt blodprov. Människor är intresserade av vad detta betyder, särskilt eftersom analysen i sig är ny för inte så länge sedan. Det är särskilt sant på måndagar, när människor får analyser, - jag förstod redan detta från min egen praxis.

Vad är ALT och AST

Analysen för ALT kommer i de flesta fall med AST. För dem är normen densamma. Dessa förkortningar betyder närvaron i blodplasma hos enzymerna alaninaminotransferas (ALT) och aspartiskt aminotransferas (AST).

Deras aktivitet beaktas i godtyckliga enheter, eftersom det är svårt att exakt bestämma deras koncentration i blodet även med moderna apparater. Betrakta dem enzymatisk aktivitet. När beräkningen går går jag inte att måla, detta är inte nödvändigt för oss, vanliga människor.

Dessa enzymer fungerar i cellerna i kroppen. Deras roll är att överföra grupper av atomer från en aminosyra till en annan. Det vill säga de utför transportfunktioner. Det andra namnet för dessa enzymer är transaminaser. ALT är ett alanintransaminas, AST är ett aspartiskt transaminas.

Dessa enzymer finns i alla celler, i några mer, i andra mindre. I leverceller, den högsta koncentrationen av ALT, och i cellerna i hjärtat, finns det fler AST-enzymer. I andra vävnader är indikatorerna också olika.

Dessa enzymer kommer bara in i blodomloppet från förstörda celler. Detta innebär att en ökad nivå av AST- och ALT-enzymer i blodet indikerar att kroppen är i processen med cellförstörelse. Om ALT-analysen ökas, får levern vissa problem, måste du vara uppmärksam på detta och vidta åtgärder för att förbättra den.

Om AST-indikatorn ökas, betyder det att det finns några problem i hjärtat. Behöver uppmärksamma denna kropp..

Normer av AlAT i blodet

för kvinnor under 31 enheter

för män upp till 41 enheter

Normer av AsAT i blodet

för kvinnor under 31 enheter

för män upp till 41 enheter

Dessa är så att säga medelvärden för den genomsnittliga personen som leder en vanlig livsstil. Norma är inte perfekt, men med dessa indikatorer lever och känner sig mer eller mindre tolerabelt..

Och sedan följer en platta med idealvärden, de flesta av oss har inte en sådan bild och kommer inte, tyvärr... Jag vet inte alls varför dessa siffror hörs? Kanske bara för att visa att alla sjuka...

Hur mycket kan indikatorn öka

Om du har något överskott enligt analysresultaten, är det viktigt att föreställa sig hur mycket den har avvikit från normen..

Om indikatorn är 2 till 5 gånger högre än normalt är det en måttlig ökning - den kommer antagligen att kräva ytterligare analys efter en tid för att spåra dynamiken.

Om indikatorn är 6 till 10 gånger högre är detta en genomsnittlig ökning - konsultation med en läkare rekommenderas.

Om indikatorn är mer än tio gånger högre än normen är det en hög ökning - du måste kontakta en specialist.

Anledningar till att öka AST och ALT

Ökningen av indikatorer påverkas av virus, olika hepatit - läkemedel och alkohol, hjärtattacker, pankreatit. I allmänhet påverkar alla hälsoproblem dessa indikatorer..

Därför krävs en omfattande bedömning av hälsotillståndet, och den kan endast ges av din behandlande läkare eller en specialist som hanterar dig om det problem som du vred dig till honom..

Utan anledning, ökad ALT eller AST

Kontrollera dina mediciner, förmodligen bland dem finns det en som kan ge en boost till levern. Detta är det vanligaste skälet till denna typ av ökning. Oftast kan ALT öka från att ta statiner - läkemedel till lägre kolesterol.

Experter rekommenderar också att konsultera en hepatolog eller en gastroenterolog. Läkare föreskriver leverskyddsprodukter (hepatoprotectors) och behandling av mag-tarmkanalen.

Ökad ALT under graviditeten

Ibland måste man möta det faktum att ALT kan ökas hos kvinnor under graviditeten. Detta är tillåtet, och om en kvinna är under övervakning av en läkare, bör ingen anledning till oro uppstå. Dessutom, om du känner dig relativt normal, bör indikatorn endast betraktas som en graviditetssignal, inte mer.

Video - varför altanalysen förbättras?

Vänner, jag publicerar den här videon enbart för att du ska bekanta dig med informationen från specialisten. Alla telefoner och klinikkontakter som finns i videon har inget med mig att göra.

Slutsatser

Förhöjda nivåer av AST och ALT i ett biokemiskt blodprov indikerar att cellförstörelse sker i vävnaderna i hjärtat och levern.

Undvik skadliga effekter av droger, alkohol, fett och stekt. Besök hepatologen och gastroenterologen som föreskriver återställningsförfaranden.

Men än en gång upprepar jag att det inte är värt att dra några fruktansvärda slutsatser om denna analys. Skräck inte dig själv och nära och kära i förväg. Det är nödvändigt att ta reda på orsaken till de ökade indikatorerna redan genom ytterligare undersökningar, och även då, om de föreskrivs av din behandlande läkare. Om specialisten inte ser orsak till oro behöver du inte oroa dig.

I kommentarerna skriver du ofta dina analysresultat, men jag kommer inte att ge dig några rekommendationer. Det finns ett överskott av normen, men vad som orsakade det, jag kommer inte säga er.

Hur man sänker ALT - var uppmärksam på havregryn. Jag pratade i detalj om receptet här http://zoj.org.ru/retsept-molochno-ovsyanogo-kokteylya följ länken och laga mat. Indikatorer bör, om inte återgå till det normala, sedan släppa. Havre har en god hepatoprotective effekt.

AST och ALT är förhöjda på ett biokemiskt blodprov - vad betyder detta: 151 kommentarer

God eftermiddag är jag 28 år
AST 75,3
ALT 85
Kreatinin 19.46
Triglycerider 0,53
Återstående blodantal är normalt, det finns en kronisk njursjukdom (pilonefrit)
Något kan sägas baserat på data från blodprover, innan jag tog kvinnliga vitaminer (tidsfaktor), vägrade dem, eftersom jag kände mig dålig.

När det gäller vitaminer är jag inte säker på att de kan svara på ALT, jag hade inga exempel... Men någon form av kronik kan öka indikatorerna, det händer ofta. Observera dynamiken hur indikatorerna beter sig. Vanligtvis, om det finns ett överskott, gör det igen efter en månad och titta på hur siffrorna beter sig..

Hej klarade analysen ALT ökade 153
AST 108 det året i november för hepatit testades, alla resultat var negativa. Jag är väldigt orolig

Dana, vad var medicinerna under den här perioden? Kan det vara matförgiftning, alkohol? Absolut allt påverkar, eftersom levern neutraliserar alla gifter som kommer in i blodomloppet från tarmen.

Om du vill utesluta hepatit B och C, ge blod via PCR för kvalitet och kvantitet. Om det har gått minst 1,5 månader sedan ökningen

God dag. Temperatur 39,4 tredje dagen. Endast ALT 89,90 AST 49,30 godkände analyser och avvikelser. Och ökade också från reaktivt protein 15,5. Distriktsombudet stänger sjukfrånvaron))) eftersom alla andra tester är normala.

Och allmänna klagomål ännu, vad? Förutom temperatur och indikatorer.

Berätta för mitt barn 3,5 månader. det fanns gulsot upp till 3 månader, de var på sjukhuset i 3 dagar, och på dessa 3 dagar steg ALT och AST, en månad senare gjorde de analysen om. ALT - 66,5, AST - 89, urea - 1,6, bilirubin - 29 (143 per månad). Jag läste på internet att jag gick och dricker valerian. hur höga är dessa? på sjukhuset drack vi Hepel, drack glukos och Smecta

Och även vaccinationer gjorda..

God dag! Jag har AST 451 (överskrids mer än 10 gånger) och ALT 146. Jag tar den antipsykotiska ariprizolen och den antidepressiva anafranil. Vikt växer, redan 110 kg med en ökning på 184 cm Jag dricker på helgdagar och äter inte mjöl och fett. Jag läste att om AST överskrids kraftigt, så är detta ett hjärtproblem. Jag är 32 år. Vad ska jag göra? läkemedel ger en sådan ökning eller i ett annat problem?

Hallå. Jag har alt 78 år 41 år berätta för mig att detta betyder hepatit C som terapeuten berättade för mig. tacka.

Det är bättre att ställa dina frågor till specialiserade specialister.

Berätta vad problemet är alt 71ast 145 bilirubin 22. Det finns inga problem med ultraljud, allt är normalt, hepatit är negativt

Hallå! Jag har AST-24.5, ALT-63.2, Bilirubin 19.0 (direkt 3.3 icke-15.7) Kolesterol 5.3. Men stör störningen i hjärtat (extrasystol). På grund av detta tog han ett blodprov. Kan dessa indikatorer kopplas samman? De återstående värdena passar in i normen.
tacka!

Hallå. analysresultat Bilirubin 14.4 Alt 210.2 Ast97.4 urea 5,7 totalt protein 79,3 kolesterol 3,29 kreatin 88.z Vilken sjukdom indikeras av resultaten?

Normen för ALT och AST i blodet, normen för transaminasanalys

När man genomför ett biokemiskt blodprov föreskriver läkaren ofta en studie av ALT och AST. Det finns många sjukdomar som leder till en förändring i koncentrationen av dessa enzymer i blodet, och oftast pratar vi om att öka värdena.

Men vad anses ALT- och AST-värdena vara normala? Vad är skillnaden mellan dessa enzymer, vad gör de i människokroppen? och vad är indikationerna för utnämningen av dessa tester hos vuxna?

Möt: Transaminasrepresentanter

Det är känt att i kroppen finns ett stort antal olika biologiskt aktiva substanser som deltar i vissa reaktioner och har mycket hög selektivitet och specificitet. Dessa är enzymer som också kallas enzymer. Närvaron av enzymer tillåter många hundratusentals gånger att påskynda flödet av kemiska reaktioner.

Inom biokemi finns det flera grupper av enzymer. Så i vår kropp finns oxidoreduktaser. Dessa enzymer hjälper till biologisk oxidation, såsom protonöverföring. Det finns hydrolaser som bryter ner intramolekylära bindningar.

Till exempel är dessa enzymer involverade i nedbrytningen av estrar och fetter. Det finns isomeraser i kroppen som katalyserar de ömsesidiga transformationerna av olika isomerer av samma molekyl. Slutligen representeras ett stort antal enzymer av transferaser. Dessa enzymer katalyserar överföringen av olika grupper av atomer från en molekyl till en annan. Deras vanliga namn är byggd från namnet på givarmolekylen, sedan bifogas namnet på den överförda gruppen, och sedan bifogas slutet: transferase.

Således överför ALT eller alaninaminotransferas aminogruppen NH2c av alaninaminosyran, och AST, eller aspartataminotransferas, överför samma aminogrupp NH2c av aspartataminosyran. Varför behövs dessa processer, och var inträffar dessa transaminaser, det vill säga bärare av aminogrupper som transamineras?

Aspartataminotransferas, AST

Detta enzym finns normalt i cellerna och tränger sällan in i blodet, bara när de skadas. AST finns i myokardiet, i levervävnaden, i de sträckta skelettmusklerna, i nervvävnaden och i njurarna. I mycket mindre utsträckning ligger detta enzym i bukspottkörteln, i lungvävnaden och mjälten..

Som jämförelse kan vi indikera att aktiviteten i detta enzym är 10 000 gånger större i myokardiet än dess aktivitet i blodserum. Därför är ett ökat AST-värde en av de tidigaste och mest pålitliga markörerna för hjärtmuskelnekros vid hjärtinfarkt..

Naturligtvis är denna indikators specificitet inte särskilt hög. Förutom hjärtat finns detta enzym i levern, och om patienten har leverceller som sönderfaller vid denna tidpunkt och han har aktiv hepatit, kommer analysen för hjärtinfarkt att vara falsk. Därför tillhör AST också leverenzymer..

Om vi ​​talar om den tidiga diagnosen hjärtinfarkt, ökar koncentrationen av detta enzym i blodserum pålitligt cirka 7 timmar efter det första smärtanfallet, vilket indikerar utvecklingen av en hjärtattack. En dag efter mjukning och nekros i hjärtmuskeln når koncentrationen av detta transaminas i blodet maximalt, och värdet återgår till det normala efter cirka 5-6 dagar.

Intressant nog finns det ett indirekt samband mellan omfattningen av nekroszonen och den ökade koncentrationen av enzymet. Detta är inte förvånande: ju större den nekrotiska zonen är, desto mer enzym från myokardiocyter in i den perifera blodomloppet.

Därför antas det att om värdet av detta enzym hos människor ökas med 5 gånger, kan detta mycket väl vara de biokemiska tecknen på hjärtinfarkt, men om koncentrationen av detta enzym överstiger normen 15 gånger högre, indikerar detta en svår förlopp, en omfattande zon av nekros, och möjliga negativa resultat.

Naturligtvis kan man inte diagnostisera hjärtinfarkt på grundval av endast en biokemisk studie. Detta betyder att om enzymet under en hjärtattack ökade något, eller inte ökade alls, är det inte alls nödvändigt att det kommer att bli ett gynnsamt resultat.

Läs mer om Aspartate-aminotransferas i våra artiklar: “Aspartate aminotransferase: Vad är AST? normala och förhöjda nivåer ”och“ Aspartataminotransferas (AcT) är förhöjda, vad betyder detta? ".

Men hur är det med ALT? Med en hjärtattack ökar koncentrationen av detta enzym i blodet något. Och under vilka förhållanden inträffar en ökning av ALT-koncentrationen, och var ligger den (detta transaminas)?

ALT, eller alaninaminotransferas

Detta relaterade enzym är en spegelbild av AST: den högsta koncentrationen observeras i levern, och den mindre - i hjärtvävnaden, i musklerna, i njurarna och i bukspottkörteln. Därför kan det förstås att hos kvinnor är koncentrationen av detta enzym i blodet lägre, eftersom deras muskelvävnad inte är väl utvecklad jämfört med män. Detta enzym har inte heller organspecificitet, det vill säga att det inte finns ett enda organ som bara skulle innehålla detta enzym..

Det är dock mest troligt att källan till detta enzym är levern, precis som myokardiet var huvudkällan till AST. Detta är ett riktigt leverenzym, tillsammans med GGTF, och vid akut viral hepatit kan koncentrationen av detta enzym i blodet överskrida normala värden med 100 gånger eller mer.

Detta enzym är en tidig markör av gulsot, och dess ökning, till exempel med viral hepatit, inträffar en vecka före de första tecknen på gulsot hos cirka 30% av alla patienter. Och två dagar före gulning av sklera och frenum i tungan inträffar en ökning av detta enzym hos mer än 90% av patienterna med viral hepatit.

I händelse av att hepatocytcytolys gradvis minskar med viral hepatit och klinisk återhämtning observeras, minskar AlAt-aktiviteten (eftersom den ibland också reduceras) långsamt till normala värden under flera veckor.

Läs mer: "Alt i blodet sänks: orsaker till avvikelser och normala värden".

En erfaren specialisthepatolog eller specialist i infektionssjukdomar i dynamiken i förändringar i enzymet i blodet kan till och med förstå vilken hepatit han har att göra med. Toxisk leverskada orsakar också mycket höga värden, men om orsakerna till ökningen av ALT är alkoholhepatit och skrump, överskrider värdet på detta enzym inte normen med 4-5 gånger.

Det är klart varför detta händer: transaminaser är ju intracellulära enzymer. Därför, om de flesta av levercellerna redan förstörs, antingen av alkohol eller ersatt av fibrös vävnad, finns det helt enkelt inga strukturer som kan ruttna och avsevärt släppa detta enzym i blodet. En hundratfaldig ökning av ALT är endast möjlig om akut viral hepatit uppstår mot bakgrund av en frisk och full lever.

Ett biokemiskt blodprov för ALT, taget ensamt, utan indikatorer för bilirubin, protrombinindex och andra analyser, har inget diagnostiskt värde. Därför, om koncentrationen av aspartataminotransferas eller alaninaminotransferas (i millimol) ökar, betyder detta inte alls att den diagnostiska sökningen är över. Koncentrationen av dessa enzymer sammanfaller inte alltid med svårighetsgraden av tillståndet, och det organ som påverkas är inte alltid känt..

Om de Ritis-koefficient

Det är förmodligen redan klart att ALT och AST i blodet är mer praktiska att bestämma tillsammans, eftersom det finns många andra sjukdomar där mängden av detta enzym kommer att förändras i förhållande till det andra. Därför kallas förhållandet mellan koncentrationen av aspartataminotransferas och alaninaminotransferas (AST till ALT) de Ritis-koefficienten.

Vid hjärtinfarkt, till exempel, uppstår huvudsakligen en ökning av koncentrationen av aspartat, och koncentrationen av ALT ökar inte eller ökar något. Därför ökar detta förhållande, och med en hjärtattack är koefficienten högre än enhet. I händelse av att tillväxt sker på grund av leverskada, det vill säga på grund av ALT, minskar denna koefficient kraftigt eftersom nämnaren är ett stort antal.

Som ett resultat är koefficienten 0,2, - 0,5. Normalt är koefficientindikatorerna från 0,8 till enhet. Det måste komma ihåg att detta värde inte är i mmol, som vanligt, utan ett implicit numeriskt förhållande.

Normen för ALAT och ASAT i blodet, referensvärden

Slutligen kommer vi till den kvantitativa delen av berättelsen. Vad är normen för ALT och AST i blodet ska en person ha? Det kvantitativa värdet för båda dessa enzymer är till stor del beroende på ålder. Och detta är förståeligt, eftersom ALT och AST normalt alltid finns i cellerna, och hos spädbarn är funktionen hos enzymatiska system inte lika utvecklad som hos vuxna. Därför flyter en betydande mängd av dessa enzymer ut hos barn, och därför är deras koncentration ganska hög.

Här är de maximala siffrorna för AST:

 • Vid barnets ålder upp till 5 dagar - 97 mmol / l,
 • upp till sex månader - 77,
 • upp till ett år - 82,
 • upp till tre år - 48,
 • under sex år - 36,
 • upp till 12 år - 47 mmol / l.

Vidare med puberteten börjar en annan utveckling av muskelsystemet hos män och kvinnor. Därför, hos flickor, bör värdet inte överstiga - 25, hos pojkar - 29, och slutligen hos vuxna, när alla enzymsystem är fullt mogna hos kvinnor, överstiger AST-koncentrationen inte 29, hos män 37 mmol / l.

När det gäller ALT är situationen ganska lik:

 • hos spädbarn under 5 dagar är den maximala mängden enzym inte mer än 49 mmol / l,
 • upp till 6 månader - 56,
 • upp till 12 månader - 54,
 • upp till 3 år - 33,
 • under 6 år - 29,
 • upp till 12 år - 39 mmol / l.

En sådan liten ökning av aktiviteten hos enzymer är i båda fallen inte orsaken till patologin. Normerna för ALT och AST i blodet styrs i detta fall av beredskapen för puberteten och annan cellulär aktivitet.

Hos vuxna varierar innehållet av alaninaminotransferas också, hos flickor högst 24, hos pojkar högst 27 millimol per liter, hos vuxna kvinnor mindre än 31, och hos män mindre än 41 millimol per liter.

Som ni ser är bilden väldigt lik. Och detta är förståeligt, eftersom normen för AlAt och AsAt i båda fallen dikteras av restläckage av enzymer från det intracellulära utrymmet, liksom deras planerade utseende i blodplasma under förstörelsen av döende celler, som regelbundet uppstår i kroppen.

När man ska ta en analys?

För bara för 25 år sedan var en sådan fråga helt överflödig, eftersom personen själv inte kunde gå och ta analysen som han ville, eftersom det inte fanns några kommersiella och privata laboratorier. Analyser gjordes i kliniken och urvalet av deras sortiment utfördes av den behandlande läkaren. För närvarande kan du själv ta reda på vad som är din norm för AlAt och AsAt i blodet. Men varför göra detta mitt i full hälsa? Här är villkoren där det är nödvändigt att gå och undersökas på ALT:

 • i händelse av att det finns misstankar om leversjukdom (gulsot, smärta i höger hypokondrium),
 • om du var i kontakt med en patient med viral hepatit eller var i fokus för epidemisk hepatit A,
 • vid undersökning av givare,
 • när man kontrollerar kvaliteten på behandling för patienter med viral hepatit,
 • under en rutinundersökning av gravid.

Analysen av AST rekommenderas att tas i följande fall:

 • Först av allt, med misstanke för akut hjärtinfarkt: med bröstsmärtor, med en oklar bild på EKG,
 • med olika hjärtsjukdomar, till exempel med akut reumatisk hjärtsjukdom,
 • med lungtrombos,
 • före olika hjärtoperationer och förfaranden,
 • i närvaro av olika hepatit,
 • med en svår attack av angina pectoris,
 • med omfattande skador på skelettmuskler, till exempel med kraschsyndrom, eller förlängd krossningssyndrom,
 • vid akut pankreatit.

Slutligen är AST en betydande markör för levercancer..

Dessa test på ALT och AST ges alltid tillsammans. De Ritis-koefficienten är en betydande hjälp och berättar för läkaren vad som är primärt i kroppen: nekros, eller celldöd, eller levercytolys.

Men ändå, även om läkaren perfekt förstår metoden för att tolka dessa analyser, kommer han aldrig att göra utan en klinisk undersökning av patienten, utan hjälpinstrumental diagnostiska metoder och även utan andra laboratorietester.

Endast en fullständig diagnos tillåter dig att göra en slutlig diagnos som anger graden av sjukdomens utveckling och föreskriver en fullständig behandling.

ALT i blodet

Vad som visar ALT i blodet?

Alaninaminotransferas eller förkortat ALT är ett speciellt endogent enzym. Det ingår i gruppen transferaser och en undergrupp av aminotransferaser. Syntesen av detta enzym sker intracellulärt. En begränsad mängd av det kommer in i blodomloppet. Därför, när biokemisk analys visar ett ökat innehåll av ALT, indikerar detta förekomsten av ett antal avvikelser i kroppen och utvecklingen av allvarliga sjukdomar. Ofta är de förknippade med förstörelse av organ, vilket leder till en kraftig frisättning av enzymet i blodet. Som ett resultat förbättras också aktiviteten hos alaninaminotransferas. Det är svårt att fastställa omfattningen av nekros eller graden av vävnadssjukdomar på grundval av detta, eftersom organspecificitet inte är karakteristiskt för enzymet.

Alaninaminotransferas finns i många mänskliga organ: njurarna, hjärtmuskeln, levern och till och med skelettmusklerna. Huvudfunktionen för enzymet är att utbyta aminosyror. Det fungerar som en katalysator för den reversibla överföringen av alanin från en aminosyra till alfa-ketoglutarat. Som ett resultat av överföringen av aminogruppen erhålls glutaminsyra och pyruvinsyror. Alanin i vävnaderna i människokroppen är nödvändig, eftersom det är en aminosyra som snabbt kan förvandlas till glukos. Således är det möjligt att få energi till hjärnan och centrala nervsystemet. Dessutom, bland de viktiga funktionerna hos alanin, förstärkning av kroppens immunsystem, produktion av lymfocyter, regleringen av syra och sockermetabolism.

Den högsta aktiviteten av alaninaminotransferas detekterades i blodserum hos män. Hos kvinnor går processer som involverar enzymet långsammare. Den högsta koncentrationen observeras i njurar och lever, följt av skelettmuskler, mjälte, bukspottkörtel, röda blodkroppar, lungor, hjärta.

Vad används analys för??

Den största mängden transferas finns i levern. Denna observation används för att upptäcka sjukdomar i detta organ som inte har yttre symtom. Till skillnad från många andra komponenter som beaktats i den biokemiska analysen av blod har ALT studerats mest fullständigt. Därför är det med sin hjälp möjligt att identifiera även mindre problem i kroppen. I vissa fall jämförs mängden ALT med volymen av andra element i blodet. Detta gör att vi kan dra slutsatser om förekomsten av patologier..

Till exempel används ofta ett enzym såsom aspartataminotransferas eller AST. Det syntetiseras också intracellulärt, och en begränsad mängd kommer in i blodomloppet. Avvikelse från det aspartataminotransferasinnehåll som fastställts i medicinen, som i fallet med alaninaminotransferas, är ett manifestation av avvikelser i funktionen hos vissa organ. Den mest fullständiga bilden av patologinens natur tillåter en att få en korrelation mellan de innehållande mängderna av båda enzymerna. Om det finns ett överskott av mängden alaninaminotransferas jämfört med aspartataminotransferas, indikerar detta förstörelse av leverceller. AST-nivåerna ökar kraftigt i de senare stadierna av sjukdomen i detta organ, till exempel skrumplever. När nivån av aspartataminotransferas överstiger innehållet av alaninaminotransferas observeras hjärtmuskelproblem.

Bekräfta närvaron av sjukdomen och graden av organskada tillåta ytterligare diagnostiska metoder. Men ALT är en korrekt indikator, i vissa fall kan den till och med användas för att fastställa sjukdomens stadium och föreslå möjliga varianter av dess utveckling.

När en ALT-tilldelning tilldelas?

Innehållet i alaninaminotransferas bestäms som en del av ett allmänt biokemiskt blodprov. Ofta föreskrivs endast en typ av undersökning, när det inte finns behov av att använda ytterligare metoder. De testas för ALT. Detta beror på den selektiva vävnadsspecialiseringen som enzymet har..

Mängden alaninaminotransferas för leverproblem hjälper till att identifiera dem redan före uppkomsten av det mest karakteristiska symptomet - gulsot. Därför föreskriver läkaren oftast ett ALT-test för att kontrollera om detta viktiga organ är skadat till följd av att han tar mediciner eller andra ämnen som är giftiga för kroppen. En studie genomförs också för misstänkt hepatit. Ett ALT-test krävs om du har symtom som trötthet och svaghet. Han förlorar sin aptit, känner ofta illamående och förvandlas till kräkningar. Gula fläckar på huden, smärta och obehag i buken, gulning av ögonproteiner, lätt avföring och mörk urin - allt detta kan vara ett tecken på leversjukdom. I sådana fall krävs denna analys..

ALT kan jämföras med AST för mer information om orsakerna till leverskada. Detta görs om antalet enzymer är betydligt högre än normalt. Förhållandet mellan AST och ALT är känt inom medicinen som de Ritis-koefficienten. Dess normala värde sträcker sig från 0,91 till 1,75. Om denna indikator blir mer än 2, diagnostiseras en skada på hjärtmuskeln och fortsätter med förstörelsen av kardiomyocyter. Hjärtinfarkt är också möjligt. De Ritis-koefficienten, som inte överstiger 1, indikerar leversjukdomar. Dessutom, ju lägre värde på indikatorn är, desto större är risken för ett negativt resultat.

Ett ALT-test kan inte bara användas som en diagnostisk metod, utan också under behandlingen. Detta låter dig bestämma dynamiken i sjukdomsförloppet och identifiera förbättringar eller försämring av patientens tillstånd. Ett ALT-test är nödvändigt om faktorer som bidrar till leversjukdom finns. Dessa inkluderar missbruk av alkoholhaltiga drycker eller droger som förstör organceller. Överstiger den normala mängden alaninaminotransferas i blodet, förskrivs andra läkemedel. Kontrollera mängden ALT om patienten har varit i kontakt med patienter med hepatit eller nyligen har haft det, har diabetes och är överviktig. En del människor har en benägenhet till leversjukdom. Han visar också ALT-analys.

När det används används antingen venöst eller kapillärt blod. För att få tillförlitliga resultat måste du följa några krav. Först ska du inte äta 12 timmar före leveransen och inte dricka alkohol på en vecka. Även en liten mängd mat kan påverka resultatet avsevärt. För det andra, inom en halvtimme före analysen, sluta röka, oroa dig inte, undvika moralisk och fysisk stress. Resultaten är vanligtvis klara en dag efter leveransen.

Normen för ALT i blod från män och kvinnor

Alaninaminotransferas (ALAT, eller ALAT) - markörenzymer för levern.

Aspartat-aminotransferas (AST eller AsAT) - markörenzymer för myokardiet.

Mängden alaninaminotransferasenzym i blodet mäts i enheter per liter.

ALT (ALAT) hos barn

ALT hos barn varierar beroende på ålder:

Hos nyfödda upp till 5 dagar: ALT bör inte överstiga 49 U / L. (AST upp till 149 enheter / liter.)

För barn upp till sex månader är denna siffra högre - 56 enheter / l.

Vid en ålder av sex månader till ett år kan mängden ALT i blodet uppgå till 54 enheter / l

Från ett år till tre - 33 U / l, men gradvis minskar den normala mängden enzym i blodet

För barn från 3 till 6 år är dess övre gräns 29 enheter / l.

Vid 12 år gammal bör innehållet i alaninaminotransferas vara mindre än 39 U / L

Hos barn tillåts små avvikelser från normen. Detta beror på ojämn tillväxt. Med tiden bör mängden enzym i blodet stabiliseras och närma sig normalt.

ALAT (ALAT) hos vuxna

Norm för män

Norm för kvinnor

upp till 45 enheter / liter (0,5 - 2 μmol)

upp till 34 enheter / liter (0,5 - 1,5 μmol)

28 - 190 mmol / L (0,12-0,88)

28 - 125 mmol / L (0,18-0,78)

Enzymförbättringsgrader

Enzymförbättringsgrader

Vilka sjukdomar ökar AST och ALT?

Lätt - 1,5-5 gånger;

Genomsnitt - 6-10 gånger;

Hög - 10 gånger eller mer.

Hjärtinfarkt (mer AST);

Akut viral hepatit (mer ALT);

Giftig leverskada;

Maligna tumörer och metastaser i levern;

Skelettmuskelfel (kraschsyndrom)

Men resultaten av analysen på ALT visar sig ofta vara långt ifrån de etablerade standarderna. Detta kan bero inte bara på förekomsten av inflammatoriska processer i kroppen, utan också av andra faktorer. Det ökade innehållet av alaninaminotransferas kan utlösas av intag av aspirin, warfarin, paracetamol och orala preventivmedel hos kvinnor. Därför bör läkaren vara medveten om användningen av sådana läkemedel innan han tar ett ALT-test. En liknande effekt utövas av läkemedel baserade på valerian och echinacea. Otillförlitliga analysresultat kan orsakas av ökad motorisk aktivitet eller intramuskulära injektioner..

ALT är förhöjd i blod

Mängden alaninaminotransferas i blodet anses ökat om det överskrider den fastställda normen, särskilt med tiotals och i vissa fall hundratals gånger. Beroende på detta bestäms sjukdomens närvaro. Med en ökning av ALT-nivån med 5 gånger är det möjligt att diagnostisera hjärtinfarkt, om det når 10-15 gånger kan vi prata om försämringen av patientens tillstånd efter attacken. Värdet på de Ritis-koefficienten ändras också uppåt.

Hepatit provoserar en ökning av ALT i blodet med 20-50 gånger, muskeldystrofi och dermatomyositis - med 8. Om koldbränd, akut pankreatit indikeras genom att överskrida indikatorns övre gräns med 3-5 gånger.

Kanske inte bara en ökning av innehållet av alaninaminotransferas i blodet. Dess för låga mängd är förknippad med en brist på vitamin B6, som är en del av detta enzym, eller med komplexa inflammatoriska processer i levern.

Vad är ökningen i ALT??

En ökning av ALT indikerar förekomsten av inflammatoriska processer i kroppen. De kan orsakas av följande sjukdomar:

Hepatit. Denna inflammatoriska leversjukdom kan presenteras i flera former. För kronisk eller viral hepatit är ett överskott av nivåer av alaninaminotransferas i blodet försumbart. Med hepatit A ger ALT-analys en möjlighet att i förväg identifiera infektionen. Mängden enzym i blodet ökar en vecka innan de första externa manifestationerna av sjukdomen visas i form av gulsot. Viral eller alkoholisk hepatit åtföljs av en uttalad ökning av ALT.

Lever cancer. Denna maligna tumör bildas ofta hos patienter med hepatit. Analysen av ALT i detta fall är nödvändig både för diagnosen av sjukdomen och för att besluta om ett operativt beslut. När nivån av alaninaminotransferas är signifikant högre än normalt kan det inte hända att operationen är möjlig, eftersom det finns en hög risk för olika komplikationer.

pankreatit Närvaron av denna sjukdom indikeras också av nivån av ALT. Dess ökade mängd indikerar en förvärring av pankreatit. ALT-analys för patienter med denna diagnos måste periodiskt genomföras under hela livet. Detta hjälper till att undvika attacker av sjukdomen och övervaka utvecklingen av behandlingen..

Myokardit. Det manifesterar sig i skador på hjärtmuskeln. Dess huvudsakliga symtom är andnöd, snabb trötthet hos patienten och ett ökat innehåll av ALT i blodet. För att diagnostisera denna sjukdom bestäms AST-nivån och sedan beräknas de Ritis-koefficienten.

Cirros. Denna sjukdom är farlig eftersom den under lång tid kanske inte har uttalade symtom. Patienterna tröttnar snabbt, känner sig trötta. Mindre vanliga är smärta i levern. I detta fall kan cirrhos bestämmas av det ökade halten av ALT i blodet. Mängden enzym i blodet kan överstiga normen med 5 gånger.

Hjärtinfarkt. Denna sjukdom är en konsekvens av en kränkning av blodflödet, vilket resulterar i vävnadsnekros i hjärtmuskeln. Vid okomplicerad hjärtattack, ALT-nivån stiger något jämfört med AST, men den kan användas för att bestämma attacken..

Anledningar till att öka ALT

Accept av ett antal medicinska eller växtbaserade preparat - barbiturater, statiner, antibiotika;

ofta användning av snabbmat innan du gör ett ALT-test;

dricka mindre än en vecka före blodprovtagning;

bristande efterlevnad av de grundläggande reglerna för analysen, inklusive steriliteten i förfarandet;

ökad emotionell eller fysisk stress;

att utföra kort före analysen av kateterisering av hjärtmuskeln eller annan kirurgisk ingripande;

steatosis - en sjukdom som manifesteras i ansamling av fettceller i levern, förekommer oftast hos överviktiga personer;

nekros av en malign tumör;

ta narkotiska ämnen;

blyförgiftning av kroppen;

mononukleos är en infektionssjukdom som manifesterar sig i förändringar i blodsammansättning, skada på levern och mjälten;

ALT är förhöjd under graviditeten

Hos kvinnor är mängden alaninaminotransferas begränsat till 31 enheter / liter. I första trimestern av graviditeten är emellertid ett litet överskott av detta värde möjligt. Detta anses inte som en avvikelse och indikerar inte utvecklingen av någon sjukdom. I allmänhet bör nivån av ALT och AST vara stabil under hela graviditeten..

En svag ökning av antalet enzymer i denna grupp observeras med gestos. I det här fallet är de milda eller måttliga. Gestos är en komplikation som inträffar i slutet av graviditeten. Kvinnor upplever svaghet, yrsel och illamående. De har högt blodtryck. Ju större avvikelse från ALT från normalt, desto svårare gestos fortsätter. Detta är resultatet av för mycket belastning på levern, som hon inte klarar av..

Hur man sänker ALT i blodet?

Det är möjligt att reducera innehållet av alaninaminotransferas i blodet genom att eliminera orsaken till detta fenomen. Eftersom sjukdomar i levern och hjärtat blir den vanligaste faktorn för att öka ALT, är det nödvändigt att börja med deras behandling. Efter en procedur och upptagande av lämpliga läkemedel upprepas ett biokemiskt blodprov. Vid korrekt behandling bör ALT-nivåerna återgå till det normala..

Ibland används speciella läkemedel som hefitol, heptral, duphalac för att sänka den. De bör förskrivas av en läkare, och antagningen sker under hans tillsyn. De flesta läkemedel har kontraindikationer som måste beaktas innan behandlingen påbörjas. Sådana medel eliminerar emellertid inte den underliggande orsaken till ökat ALT. En tid efter att ha tagit läkemedlen kan enzymnivån förändras igen. Därför måste du kontakta en kvalificerad specialist som ställer rätt diagnos och föreskriver lämplig behandling.

Utbildning: Moskva medicinska institutet I. M. Sechenov, specialitet - "Medicinsk verksamhet" 1991, 1993 "Arbetssjukdomar", 1996 "Terapi".

ALT och AST - vad är det, normen och orsakerna till ökat blodantal

För att ordentligt förskriva behandlingen är det nödvändigt att diagnostisera själva sjukdomen korrekt. För detta föreskrivs ofta ett allmänt och biokemiskt blodprov. Det senare inkluderar studier av AST och ALT (Alat och Asat). Vad är det, hur mycket är normen och varför kan deras nivå stiga??

ALT och AST i ett blodprov: vad är det

AST (aspartataminotransferas, AST, AcAT) är ett speciellt enzym som deltar i överföringen av aspartataminosyran från en biomolekyl till en annan. I detta fall fungerar B6 som ett koenzym. Den högsta aktiviteten hos detta enzym manifesteras i hjärta, muskelvävnad, lever och njurar..

Det finns också en annan, inte mindre viktig del av biokemisk forskning. Detta är ALT (ALT, alaninaminotransferas, ALAT) - ett speciellt enzym som överför aminosyran alanin från en biomolekyl till en annan. Liksom i det första fallet fungerar vitamin B6 som ett koenzym. Det är också värt att notera att det förutom maximal aktivitet i hjärta, lever, njurar och muskelvävnad finns i bukspottkörteln.

Innehållsstandarder för vuxna och barn

Ett blodprov för AST, liksom för ALT, är en del av det biokemiska blodprovet. Därför har de sina egna specifika innehållsstandarder. Skillnader kan inte bara ske i resultat från män och kvinnor, utan också i olika åldersgrupper. Så för män är ALT högst 40 enheter / liter och för kvinnor högst 32 enheter / liter.

ALT kan ökas avsevärt hos fysiskt friska människor på grund av en aktiv livsstil och användningen av olika mediciner. Dessutom observeras det oftast ökat hos ungdomar, eftersom deras kropp befinner sig i en aktiv tillväxtstadium. Ett biokemiskt blodprov avslöjar sådana indikatorer tillräckligt bra, särskilt eftersom det finns en allmän avkodning för indexen.

När det gäller normen för AST-indikatorn är den också annorlunda för män och kvinnor. Hos män anses normen ligga inom intervallet 15 till 31 enheter / liter, och hos kvinnor kan den nå 20 till 40 enheter / liter. Liksom i föregående fall kan en mycket liten ökning observeras hos en frisk person efter att ha tagit olika mediciner.

AsAT stiger också efter att ha tagit alkohol, vilket inte utesluter resultatet efter att ha tagit några alkoholbaserade droger. Vissa av dessa mediciner inkluderar valerian, nästan alla antibiotika, paracetamol och A-vitamin.

Tabell över standarder för biokemisk analys av blod

Anledningar till ökade priser

I medicinsk praxis finns det många olika fall där en ökning av de aktuella transaminaserna är möjlig. Så du kan exakt identifiera de vanligaste orsakerna till falska resultat. Ett biokemiskt blodprov för AST och ALT kommer att ökas med hjärtinfarkt. Det högsta värdet av AlAT kan observeras i den akuta formen av sjukdomen. Dessa siffror kan ligga inom intervallet 130-150% avviket från normen.

Fluktuationer i nivån på AsAT kan nå mellan 450 och 500% av normen. I detta fall kommer dekrypteringen att vara mer grundlig, eftersom det är nödvändigt att beräkna alla befintliga parametrar för att få ett exakt patientresultat. ALAT-indikatorn kan också öka vid akut gastrit, oavsett form..

En ökning i antalet kan observeras även 15 dagar före undersökningen och manifestationen av betydande symtom. Förekomsten av hepatit A och B. är inte ett undantag. Om behandlingen utförs korrekt och i tid, återgår alla indikatorer till det normala inom ungefär en och en halv månad. Det viktigaste är att avkodningen av resultaten av AST och ALT måste utföras korrekt, annars måste patienten genomgå en andra undersökning.

Indikatorer kan öka i svår viral hepatit, medan serumöverföringskoefficienten kan nå värden från 0,55 till 0,65.

Indikatorerna kanske inte ökar med akut levercirrhos. Det finns ganska många fall där en ökning fortfarande observeras och når 77% av normen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas värdena på bilirubin vid analysen av transaminasdata.

Oftare händer det att aminotransferas-dissociation manifesteras i hyperbilirubinemi och aktiviteten hos aminotransferas minskar. Sådana åtgärder vid detektion av transaminaser kan indikera närvaron av leversvikt, som fortsätter i en akut form, liksom närvaron av levergulsot. Det är hon som kännetecknas av ihållande biliär hypertoni.

Video: AST- och ALT-blodprov

Undersökning

För att klara ett biokemiskt blodprov för AST och ALT behöver du inte någon speciell beredning. Han ger upp fritt. Det viktigaste är att ta det på morgonen på tom mage och varna för att ta vissa mediciner, om några. Det är också nödvändigt att begränsa intaget av alkohol och tobak helt. Detta kan påverka resultatet väsentligt och därmed producera falska forskningsresultat..

Det är viktigt att tilldela denna analys till patienten i tid och genomföra den korrekt, särskilt om detta gäller dessa indikatorer. Oftast bör undersökningar av AsAT och AlAT finnas i medicinboken, vilket garanterar varje persons hälsa när man söker ett jobb.

AsAT-transaminas måste hållas under kontroll hela tiden så att dess ökning inte är det enda skälet till utvecklingen av vissa allvarliga sjukdomar. Detta gäller särskilt det kardiovaskulära systemet. Det är hon som oftast lider först, och sedan övergår det mesta av trycket till levern och njurarna. Det är lättare att identifiera hjärtproblem, eftersom det aktivt manifesterar sin smärta, medan levern inte skadar förrän det sista.

Material uppdaterat och uppdaterat den 28-28/2018

Publikationer Om Hjärtrytmen

Vad är blod-ESR och vad är dess norm hos kvinnor i olika åldrar?

Erytrocytsedimentationsfrekvensen (ESR) är en indikator på ett allmänt kliniskt blodprov, som används för att bestämma den inflammatoriska processen i kroppen, oavsett orsak.

Diabetes mellitus, symptom och behandling

Diabetes är en medicinsk benämning som beskriver tillståndet i kroppen där det finns ökad urinering. Trots att det finns två typer av sjukdomar som liknar namnet - diabetes och diabetes insipidus, är det två helt olika sjukdomar, men symtomen sammanfaller delvis.