Ökad ICS i blodprovet: orsaker och diagnos

ICS-indikatorn bestäms i alla kliniska blodprover som utförs med hjälp av en hematologisk automatisk analysator. Dessa studier tillåter oss att bestämma tätheten av hemoglobin i de röda blodkropparna, men nivån på ämnet i blodet som helhet ICSU kommer inte.

Den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i röda blodkroppar

Hemoglobinmolekylstruktur

Under livets gång varierar hemoglobinindexet i röda blodkroppar. Det påverkar kroppens ålder och allmänna tillstånd. I själva verket är MCHC en indikator på densiteten för att fylla en cell med ett pigment, som består av ett heme som är en bärare av järnjärn och globin (protein). Innan den automatiska analysatorn användes i manuellt läge beräknades inte MCHC.

Indikatorn är viktig för att bestämma en persons skick. MCH-indikatorn som återfinns i slutsatserna från blodprover är inte en felaktig stavning, utan en annan blodparameter som visar mängden hemoglobin i röda blodkroppar, och inte densiteten för att fylla med den.

ICS-blodfrekvens

Indikatorns hastighet varierar med ålder. För barn är normen för hemoglobintäthet i röda blodkroppar från 28 till 36 g / dl. Hos vuxna blir indikatorn från 32 till 36 g / dl, och hos äldre - från 31 till 36 g / dl. En minskning av indikatorn i ålderdom är associerad med en minskning av celldelningen och deras aktivitet. Normens gränser är ganska breda, och en persons individuella organisme och påverkan av externa faktorer påverkar det exakta värdet. Avvikelse från ICS från normen är en signal för undersökningen, eftersom det indikerar brott i kroppens tillstånd.

Orsaker till ökad ICS i ett blodprov

Njurtumörer kan orsaka MCHC

Skälen till att öka blodparametern är oftast förknippade med utvecklingen av patologiska processer i kroppen, som ännu inte uppvisar uttalade symtom. De huvudsakliga orsakerna till överträdelsen är följande:

 • lunginsufficiens i någon grad av intensitet;
 • högt blodsocker och diabetes;
 • Hypotyreos;
 • vitaminbrist för B-vitaminer;
 • erythremia;
 • tumörer av vilken art som helst i levern eller dess allvarliga inflammation;
 • hjärtsjukdom;
 • neoplasmer på njurarna av godartad eller malign natur;
 • cancertumörer av någon lokalisering;
 • uttorkning.

Överdriven dricka påverkar ICSU negativt

Andra icke-sjukdomsrelaterade orsaker till onormala blodegenskaper är:

 • rökning,
 • alkoholmissbruk,
 • tar ett antal droger,
 • postpartum perioden,
 • bor i ett syrebrist område.

Efter omfattande skador kan en ökning av MCHC också inträffa, men detta inträffar inte hos alla offer..

Anledningar till minskad ICSU

Minskad MCHC observerad vid anemi

En minskning av karakteristiken, liksom dess ökning, indikerar kränkningar i kroppens tillstånd och kräver medicinsk intervention. Oftast indikerar en minskning av hemoglobintätheten att en person har en av dessa patologier:

 • blymisbruk;
 • kränkningar av syntesen av paraffiner;
 • mikrocytisk anemi eller hypokrom;
 • medfödd hemoglobinopati;
 • medfödd talassemi.

Hos nyfödda kan en minskning av MCHC under den nedre gränsen vara förknippad med prematuritet, sfärocytos och intrauterin infektion. När ett barn växer upp, med början vid 6 månaders ålder, kan låga blodantal orsakas av undernäring, brist eller överskott av fysisk aktivitet och ofta infektionssjukdomar. I tonåren, hos flickor vid installationen av menstruationscykeln, kan en kränkning provosera mycket kraftiga blödningar mot bakgrund av hormonell obalans.

Hur man bestämmer ICSU

Bestämning av MCHC med hjälp av ett allmänt blodprov

Indikatorn bestäms av en speciell formel, som anges i enhetens program. Resultatet av beräkningen kallas erytrocytindex. Det mest informativa med avseende på blodparametrar är en allmän analys där alla huvudparametrar bestäms, som till och med låter dig ställa en preliminär diagnos vid behov. Blod från ett finger eller en ven är lika lämplig för forskning om MCHC. Fördelen med metoden är att indikatorn automatiskt bestäms av enheten, vilket eliminerar den mänskliga felfaktorn.

Det är nödvändigt att donera blod på tom mage, avstå från att röka och dricka alkohol under dagen innan du tar materialet. Om du måste ta mediciner regelbundet, bör en läkare informeras om detta, eftersom en del av läkemedlen påverkar indexet.

Avkodningsanalys

Specialisten ska tolka resultaten.

Efter att ha fått analysdata till hands bör patienten konsultera en läkare. Endast specialist kan korrekt dechiffrera de erhållna indikatorerna, utvärdera patientens allmänna tillstånd och känna till hans funktioner. Ofta gör människor långt ifrån medicin ett allvarligt misstag genom att oberoende tolka analysdata och göra sig felaktigt svåra diagnoser och förvirra indexet för röda blodkroppar med halten hemoglobin i blodet som helhet. Genom att göra det för de sig själva i ett chockstillstånd, vilket negativt påverkar deras hälsa. Att försöka dekryptera analysen på egen hand är lika farligt som självmedicinering för allvarliga patologier. Avvikelse från ICSU-normen betyder inte att sjukdomen förekommer, även om den kan vara ett tecken på början på utvecklingen av patologi. Det visar bara att du bör vara uppmärksam på kroppens tillstånd och genomgå en fullständig undersökning.

Sekundära blodprover krävs ofta för att utesluta effekterna av felaktig beredning av patienten. Om du inte följer de nödvändiga begränsningarna innan materialet levereras kommer indikatorerna att vara ur normen.

ICSU-normalisering

En diet rik på vitaminer är ett sätt att korrigera ICS-nivåer.

För att återställa indikatorn till det normala är det nödvändigt att fastställa orsaken som orsakade dess förändring. Terapi riktas exakt mot orsaken till utseendet på indexförändringar. I fall där MCHC avviker från normen, men inga sjukdomar upptäcks, utförs återställningen av det normala blodantalet med hjälp av ett antal läkemedel och en diet.

På en reducerad nivå indikeras folsyra och vitamin-mineralkomplex. Det är också obligatoriskt att införa livsmedel som är rika på vitamin B. Behandlingstiden beror på kroppens reaktion på den och tar vanligtvis 1 till 3 månader..

Höga indikatorer normaliseras med kraftig dricka och dricka stora mängder salt. Mumiyo ger också en god terapeutisk effekt. Rött kött och lever utesluts från menyn tills normala blodräkningar återställs. Användning av multivitaminer och folsyra är förbjudet.

Fara för ökning och förebyggande

Hälsosamt liv - friskt blod!

Med ökad täthet av fyllning av röda blodkroppar med hemoglobin kränks deras tillstånd och deras snabba och överdrivna förfall provoseras. Som ett resultat förändras blodkvaliteten, på grund av vilken hela organismen börjar drabbas, mot bakgrund av syreöverföringsstörningar.

Den främsta förebyggande åtgärden mot överträdelsen är ett fullständigt avslag på dåliga vanor. För att upprätthålla hälsan är det också nödvändigt att följa reglerna för en hälsosam kost och förse dig med tillräcklig fysisk aktivitet.

MCHC i ett blodprov - vad det är, hur indikatorn bestäms och vad som påverkar den?

En av de viktiga indikatorerna för ett allmänt blodprov är hemoglobin. Koncentrationen av detta ämne i sammansättningen av röda blodkroppar har ett viktigt diagnostiskt värde vid upptäckten av sjukdomar i de blodbildande organen. Det genomsnittliga värdet på hemoglobininnehållet i en röd blodcell anges av MCHC i blodprovet: vad är denna indikator, beräknad, är det få som vet.

Vad betyder MCHC i ett blodprov?

Förkortningen MCHC i resultaten av ett blodprov avser den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i de röda blodkropparna. Detta ämne i dess struktur är en proteinförening som finns i människans blod. Hemoglobin kan binda till syremolekyler och transportera det till kroppsvävnader. Förutom koncentrationen av hemoglobin i blodomloppet (Hb) upprättas också indikatorer som MCH och MCHC. Den första parametern återspeglar koncentrationen av hemoglobinprotein i en enda röda blodkropp. I själva verket är detta förhållandet mellan totalt hemoglobin och antalet röda blodkroppar.

Läkarna är ofta intresserade av en parameter som MCHC i ett blodprov: vilken typ av parameter är detta - de flesta patienter är omedvetna. MCHC (medelkorpuskulär hemoglobinkoncentration) - den genomsnittliga volymen av det så kallade korpuskulära, bundna hemoglobinet. Det återspeglar volymen av den järnhaltiga komponenten i röda blodkroppar. Denna parameter används för att bekräfta MCH-resultatet, eftersom dessa två indikatorer är ömsesidigt beroende.

MCHC blodprov - transkript

Efter att ha fått reda på hur MCHC dechiffreras i blodprovet, vilken typ av reduktion det är, låt oss uppmärksamma på det särdrag som ligger i att tolka resultaten. Vid upptäckt av blodsjukdomar tar läkarna alltid hänsyn till erytrocytindex - normen för dessa parametrar ändras med patientens ålder och beror på kön. Vid födelse hos barn är dessa indikatorer mindre viktiga. Ökningen i MCHC i analysen sker med ålder. Med tanke på dessa egenskaper kan en objektiv bedömning av resultaten av studien endast göras av en läkare.

MCHC blodprov - transkript, normen hos kvinnor

Med början av puberteten och upprättandet av menstruationscykeln fastställs koncentrationen av MCHC på samma nivå. Varje månad har friska flickor menstruation. Under denna fysiologiska process, frigörs blod tillsammans med livmodersceller också från livmoderhålet. Om en kvinna har riklig och långvarig menstruation förknippad med fluktuationer i hormonell bakgrund påverkar detta negativt nivån på röda blodkroppar och hemoglobin. Du kan ta reda på hur MHCH, normen för kvinnor, kan hittas i tabellen nedan..

MCHC-norm för kvinnor, g / l

MCHC blodprov - transkript, normen hos män

Hos män är förnyelsen av blod långsammare och mindre frekvent. Detta förklarar de konsekvent höga halterna av hemoglobin. En minskning av detta protein kan observeras i olika patologiska tillstånd i kroppen. Vilket värde ska erytrocytindex vara normalt, beroende på patientens ålder, anges i tabellen.

Norm MCHC för män, g / l

MCHC-blodprov - transkript, normalt hos barn

Hos barn med ökande ålder ökar koncentrationen av hemoglobin. Röd benmärg producerar mer röda blodkroppar. Ökningen är gradvis. Som observationerna av läkare visar, vid 15 års ålder når MCHC-värden de som är fastställda för vuxna. För mer information om hur man ökar barnens ålder förändras den genomsnittliga volymen corpuskulär hemoglobin, se följande tabell.

Den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i röda blodkroppar (MCHC)

En av de 24 huvudparametrarna som studerats i blodstudien är mchc, som tillhör kategorin erytrocytindex. Identifieringen av detta värde är nödvändigt för att förtydliga kategorin och egenskaper hos anemi, som idag observeras i nästan alla invånare i stora städer och megaciteter. Många människor är medvetna om den ständiga känslan av trötthet, svaghet, yrsel, en känsla av tyngd i huvudet och kroppen, men få vet att det är så anemi manifesterar sig.

Vad är mchc i ett blodprov

Mchc-värdet i en blodteststudie indikerar den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i 1 röda blodkroppar. I själva verket indikerar detta värde hur röda blodkroppar är mättade med hemoglobin, vilket är ett protein med komplex struktur som bildas runt järnatomer. Mchc beräknas som förhållandet mellan mängden protein och volymen av 1 röda blodkropp.

I detta fall bör det noteras att koncentrationen av detta protein i blodceller inte beror på deras volym och inte kan visa den exakta nivån för ett protein med en järnatom i en röd blodcell. Datamätning registreras antingen i gram per deciliter eller i gram per liter.

Beredning och analys

Definitionen av denna indikator ingår i det allmänna blodprovet, så denna procedur föreskrivs för patienten. Blodprovtagning utförs på morgonen, alltid på tom mage, det vill säga att patienten måste komma till behandlingsrummet på tom mage och ha motstått intervallet mellan procedurtiden och den sista måltiden minst 8 - 9 timmar.

Det är viktigt att ordentligt förbereda sig för bloddonation. Ungefär en dag före detta ögonblick bör du avstå från fysisk ansträngning och undvika stressande situationer..

Under tre dagar är det nödvändigt att överge konsumtionen av kryddig, alltför fet, stekt, rökt mat, samt pickles och pickles, kolsyrade och alkoholhaltiga drycker. Du ska inte heller dricka kaffe och svart te minst 8 till 10 timmar före proceduren. Bättre att dricka rent vatten.

Du bör komma till behandlingsrummet i förväg, ungefär en halvtimme före den angivna tiden, för att lyckas få kroppen tillbaka till det normala efter att ha gått eller stigit trappor och lugnt. Rökare bör avstå från att röka cirka 2 timmar före blodprovningen.

Normalt mchc hos vuxna och barn

Värdet mäts antingen i gram per liter eller i gram per deciliter, vilket beror på det specifika laboratoriet. Normerna för denna indikator beror också till stor del på laboratoriet, eftersom varje medicinsk center har olika utrustningar. Som regel beror värdet endast på patientens ålder och inte på hans kön, därför utvecklas standarderna i varje laboratorium av åldersgrupper.

De ungefärliga normerna för mchc beaktas:

ÅlderMchc-värde i g / l
Nyfödda upp till 2 dagar310 till 350
2 till 8 dagar240 till 360
Från 8 till 21 dagar260 till 340
3 veckor till 1 månad250 till 370
1 till 8 månader260 till 340
8 till 12 månader280 till 320
Från 1 år till 5 år260 till 340
5 till 10 år320 till 360
10 till 17 år gammal320 till 365
Från 17 år och äldre300 till 380

Det finns också normtabeller i gram per deciliter:

ÅlderNorm i g / dl
Nyfödda upp till 2 veckor gamlaFrån 28 till 35
2 veckor till 1 månadFrån 28 till 36
1 till 2 månaderFrån 28 till 35
2 till 4 månader29 till 37
4 månader till 1 år32 till 37
Från 1 år till 3 år32 till 38
3 till 12 år32 till 37
12 till 15 år32 till 37
Från 15 till 18 år32 till 36
Från 18 till 45 år32 till 37
Från 45 till 65 år gammal32 till 36
Från 65 år och äldre31 till 36

Mchc: s roll vid diagnos av sjukdomar

Värdet på mchc i ett blodprov är en av de mest ständiga indikatorerna, så ofta är läkarna lita på det för att utesluta eventuella medicinska fel vid forskning i laboratorier och diagnos av sjukdomar. Oftast används mchc för:

 • Bedömning av terapiens korrekthet och effektivitet för anemi i olika kategorier.
 • Diagnos av möjlig hypokromi.
 • Med differentiell diagnos av anemi.

I den moderna världen är järnbristanemi en mycket vanlig patologi på grund av förekomsten av många kroniska sjukdomar hos människor i olika åldrar, liksom en otillräcklig mängd järn som konsumeras med mat.

I vissa fall uppstår problemet med en fullständig balanserad diet berikad med järnhaltiga produkter, om det samtidigt sker en felaktig assimilering av element i tarmen. Anemi kan uppstå av många skäl, men vid diagnosen av denna sjukdom och dess funktioner spelar mchc-värdet en av de viktiga rollerna.

Om normerna för röda blodkroppar kan läsas här: hos kvinnor, hos män.

Ökat mchc i blodprov

Anledningar till att MSNS (genomsnittlig koncentration av hemoglobin i en erytrocyt) i ett blodprov kan ökas:

 • Hyperkromisk anemi, särskilt med sfärocytos, ovalocytos, folsyrabrist och vitamin B12.
 • Brott mot utbytet och balansen mellan vatten och elektrolyter i kroppen.

Hos vuxna ökar en genomsnittlig koncentration av hb i röda blodkroppar (mchc), vilket är ganska sällsynt. Det bör emellertid noteras att om mchc höjs kraftigt, om dess nivå är mer än 380 g / l och fortsätter att öka, finns det en hög risk för kristallisation av proteinet med järnatom.

I de flesta fall indikerar höga värden för denna parameter inte förekomsten av en sjukdom, men rapporterar ett fel vid genomförande av en studie i laboratoriet, eftersom en ökad koncentration av detta protein i 1 erytrocyt orsakar dess morfologiska förändringar och leder till förstörelse.

En sjukdom där konstant höga mchc-hastigheter observeras, det finns bara en sak - sfärocytos, som är en ärftlig patologi. Sjukdomen tillhör kategorin hemolytisk anemi, och dess huvudsakliga symptom är en defekt i membranen hos röda blodkroppar..

Oftast, när mchc höjs i ett blodprov, observeras det på grund av laboratorietekniska fel orsakade av:

 • Felaktig bestämning av hemoglobin- och hematokritparametrar.
 • Brott mot blodprovsproceduren för vidare forskning.
 • Brott mot lagring av det insamlade materialet, vilket resulterade i att partiell sönderdelning av röda celler började.

Minskad mchc i blodprov

Tänk på orsakerna till att den genomsnittliga koncentrationen av hb (hemoglobin) i erytrocyter (msns) sänks. En minskning av indikatorn indikerar förekomsten av hypokromi hos patienten, kännetecknad av brist på mättnad av röda blodkroppar med hemoglobin. Som regel är detta tillstånd associerat med vissa patologier när den naturliga produktionen av protein störs..

Orsaken till minskning av mchc ligger ofta i olika typer av anemi, men tillståndet kan också orsakas av blyförgiftning och dess derivat, hypovitaminos, samt vissa ärftliga sjukdomar där järnmetabolismen är allvarligt försämrad..

Orsakerna till minskningen i mchc-nivå kan beaktas:

 • Järnbristanemi av hypokrom och sideroblastisk natur.
 • Post-hemorragisk anemi av en kronisk typ.
 • Obalans i utbytet och balans mellan vatten och elektrolyter.
 • Hemoglobinopati, där produktionen av röda celler är nedsatt, medan vissa aminosyror ersätts i dess kedjor.
 • Anemi av megaloblastisk typ, i vilken volymen av röda blodkroppar ökar, på grund av att deras fulla mättnad med hemoglobin inte förekommer.
 • Vissa kategorier av thalassemier som är ärftliga sjukdomar förknippade med vissa genetiska mutationer.

Om den naturliga syntesen av hemoglobin störs i kroppen, minskar mchc-indexet nästan i sista vändet. Av den anledningen, om de andra indikatorerna och värdena i blodprovet är normala, men det är en minskning i mchc, kan vi dra slutsatsen att det finns ett fel och resultatets tillförlitlighet. I detta fall ska du ta om analysen i ett annat laboratorium..

Gillar du artikeln? Dela det med dina vänner på sociala nätverk:

Vad är mchc-normen i ett blodprov och varför den kan förändras

När en patient kommer in på ett sjukhus för behandling är det första han får ett blodprov. Denna enkla och vanligaste metod för laboratorieforskning kan berätta mycket om patientens hälsostatus, mängden och kvaliteten på olika blodelement..

Men i resultaten i analysen stöter vi emellertid på obegripliga termer och begrepp. Till exempel mchc. Vad det är? Vad kan han berätta för den behandlande läkaren? Varför mäta det?

Mchc-mätmål

Som redan nämnts beräknar en specialist i laboratorieforskningen mängden och bestämmer den kvalitativa sammansättningen av huvudkomponenterna i blodet. Bland dem:

Mchc-indikatorn indikerar tillståndet för röda blodkroppar i blodet hos den person som studeras. Detta index hjälper till att se hur många hemoglobinceller som kan överföra röda blodkroppar från en given patient..

Faktum är att analysen som bestämmer mchc-blod är mycket viktig. Faktum är att överföring av hemoglobin till vävnader och organ är en av de viktigaste funktionerna för röda blodkroppar. Därför beror hela organismens tillstånd på hur effektivt de röda blodkropparna fungerar..

Mchc-nivån kan endast bestämmas genom att ta blod för analys. Att dechiffrera resultaten ger en uppfattning om hur mycket hemoglobin som finns i patientens cirkulationssystem..

Vilka tester som föreskrivs med mchc

Ofta föreskriver den behandlande läkaren tillsammans med en hänvisning till mchc-analysen en laboratorieundersökning av volymen på de röda blodkropparna. Det är också möjligt att studera mängden hemoglobin som bärs av varje enskild cell..

Alla dessa test hjälper läkare att bestämma hur effektiva röda blodkroppar fungerar och om de fullständigt klarar sina funktioner..

Vad är normen för resultaten från denna studie

Ett blodprov för mchc utförs i riktning från den behandlande läkaren. Mätenheten för denna indikator är gram per liter. Normen varierar beroende på patientens ålder. Sex spelar också en viktig roll.

Resultatnormen för barn

Under 12 år är mchc-graden densamma för pojkar och flickor. Från födelsemomentet till flera veckor är det cirka 280-350 gram per liter.

Om ett blodprov togs från ett barn i åldern från flera veckor till fyra månader kommer denna siffra att öka något. Den tillåtna normen är 370 gram per liter. Denna nivå av mchc bör pågå upp till 12 år.

Äldre barn

Om barnet är 12 år är mchc-priserna för pojkar och flickor olika. Den tillåtna gränsen för effektivitetsindex för röda blodkroppar bör inte överstiga 360 g / l för flickor och 380 g / l för pojkar.

Skillnaden i indikatorer förklaras av en förändring i den hormonella bakgrunden och början av menstruationscykeln hos flickor. Blodförlustanalys kan visa ett reducerat resultat..

Norm för personer i åldern 18-45 år

Under denna period utjämnas mchc-nivåerna gradvis. För kvinnor och män blir sådana gränser normen: från 320 - till 360 gram per liter.

Efter fyrtiofem års ålder kan en sådan analys visa minskade resultat. Oftare observeras detta fenomen hos kvinnor. Detta beror på en avmattning av celltillväxt och -delning, liksom till allmän åldrande av kroppen..

De främsta orsakerna till låga och höga nivåer av mchc

Om ett ökat eller minskat antal röda blodkroppar upptäcktes i ett blodprov, är det nödvändigt att identifiera orsaken. Ibland varnar det den behandlande läkaren om dolda sjukdomar i de tidiga stadierna..

Anledningar till den låga räntan

Om transkriptet från analysen visade att halten av röda blodkroppar är reducerad, är det värt att uppmärksamma sådana möjliga problem:

 • alla inflammatoriska processer som förekommer i kroppen;
 • brist på vätska i patientens kropp;
 • vilken form av anemi som helst;
 • erytrocyt ärftlig liten cellstorleksfaktor.

Anledningar till den ökade räntan

Om dekrypteringen indikerar ett ökat antal röda blodkroppar är det värt att uppmärksamma sådana faktorer:

 • dåliga vanor;
 • brist på vitamin B;
 • hormonell medicinering.

Dessutom kan en ökad nivå av röda blodkroppar varna för utvecklingen av allvarliga sjukdomar som onkologi och myxödem. En ytterligare undersökning av patienter avslöjar ofta problem med benmärg eller leverfunktion..

Långvarig användning av lugnande medel kan också leda till en ökning av mchc-nivåerna. I vissa fall inträffar en plötslig förstörelse av en del av de röda blodkropparna i patientens blod. Vanligtvis åtföljs detta tillstånd av stor blodförlust och anemi..

Typer anemi som påverkar mchc

Anemi är en av de sjukdomar som oftast påverkar mchc-poängen. Vad är anemi?

En typ av anemi är förknippad med patologier i erytrocytkimen. Sådana störningar diagnostiseras vanligtvis hos patienter som har genomgått olika exponeringar. Denna typ av sjukdom kan också förekomma hos personer som lider av gastrit och kronisk obstruktiv lungsjukdom..

Den andra typen av anemi är associerad med mjälten. Det är denna kropp som ansvarar för behandlingen av slitna röda blodkroppar. Här bortskaffas de. Vissa människor har diagnostiserats med ökad mjältcellsaktivitet, vilket leder till hypersplenism. Med detta syndrom observeras ett fenomen när röda blodkroppar dör tidigare än deras löptid. Samtidigt har nya inte tid att bilda. Förvånansvärt, på grund av denna anemi, börjar en minskning av mchc-nivån.

Anemi av den tredje typen utvecklas oftast hos kvinnor i fertil ålder. I större utsträckning är det förknippat med kraftiga blödningar under menstruationen. Anemi orsakad av blodförlust på grund av blödning på grund av magsår och tarmsår kan tillskrivas samma kategori..

Är ett mchc-analysfel möjligt

Ja, ett misstag är möjligt. Följande faktorer kan påverka tillförlitligheten för alla laboratorietester som utförs:

 • sterilitet under proceduren;
 • högkvalitativa och färska reagens;
 • misslyckade analysinställningar.

Det är också viktigt att läsa metoden för blodprovtagning. Ibland tas material för forskning med en medicinsk spruta. Under proceduren förstörs den normala cellstrukturen, vilket också kan leda till felaktiga resultat..

Hur man ökar mchc-nivån

Först och främst är det nödvändigt att justera näring och patientregim. En god vila, en balanserad diet krävs. Särskild uppmärksamhet måste ägnas sådana produkter:

Efter en liten tid är en reanalys nödvändig för att bestämma mchc-nivån.

Symtom på mchc minskar

Ibland hjälper människokroppen honom att identifiera utvecklande anemi. Här är de viktigaste symtomen:

 • generell svaghet;
 • snabb utmattbarhet;
 • letargi;
 • dåsighet.

Om du märker dessa symtom hos dig själv, och de fortsätter kontinuerligt under en tid, måste du konsultera en läkare för att få råd. Han kommer att förskriva nödvändiga tester och rekommendera behandling. Så du kan skydda dig mot eventuella hälsoproblem.

Mchc i ett blodprov

Ett generellt kliniskt blodprov möjliggör pålitlig diagnos av ett antal sjukdomar. Viktigt är blodprover för mch och mchc, som ger fullständig information om tillståndet till hb i blodet.

Mchc-blodprov

Enligt medelkorpuskulärhemoglobin beräknas förhållandet hemoglobin / erytrocyt, som mäts i piktogram och indikerar det genomsnittliga hb-innehållet i en röd blodcell. Normen för mch har ett förhållande mellan 24 och 33 pg.

Medelkorpuskulärhemoglobinkoncentraktion mäts i% och visar andelen hemoglobin i en röd blodcell. Beräkningen utförs enligt formeln: "hb / hematocrit", normen anses vara normal i intervallet 30-38%. Om syntesen av hb störs minskar koncentrationen av mchc. En minskning i värdet på denna indikator inträffar när hastigheten minskar under syntesen av hb. En ökning av mchc-nivån är extremt sällsynt i medicinsk praxis, så en ökning av denna indikator används för att fastställa fel i analytiska studier.

Allmänna blodprovsprocedurer

I moderna kliniker används automatiska hematologiska analysatorer för ett generellt blodprov, som samtidigt kan bestämma från 5 till 24 förinställda parametrar. Olika avvikelser från normen när det gäller blodkomposition kräver ytterligare och grundlig forskning. De viktigaste parametrarna när man genomför ett allmänt blodprov är:

 • kvantitativt innehåll av röda blodkroppar i blodet och medelvolymen för röda blodkroppar;
 • koncentration av erytrocyt hb;
 • det genomsnittliga hemoglobininnehållet i hela erytrocytmassan;
 • antalet blodplättar och vita blodkroppar bestäms också.

Analyser på mch och mchc, liksom på mcv, som karakteriserar den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar och mäts i mikrometer (μm), är sammankopplade. De erhållna resultaten betraktas i ett komplex, och tillåter att man får tillförlitliga data om tillståndet i kroppens cirkulationssystem och närvaron av sjukdomar såsom normokrom, hypokrom och hyperkrom anemi. Analys på mch ger mer pålitliga data än tidigare använda data från färgindikatorn (CPU). CP-resultat visade inte exakta data om processen för hb-syntes i kroppen.

Minskad mch och mchc

En minskning av mch-nivån kallas hypokromi, när denna indikator är under normal, indikerar detta en reducerad nivå av hb, vilket kan orsakas av ett antal sjukdomar.
Anemi, som har flera sorter och orsakar en minskning av blodnivåerna i röda blodkroppar och hemoglobin, visar komplexa indikatorer på mch och mchc. Förekomsten av autoimmun anemi stör störningen av immunsystemet, vilket orsakar skada inte bara hematopoiesisystemet utan även blodceller.

Ärftliga blodsjukdomar kan leda till sigdcellanemi. Som ett resultat av detta bildas hemoglobin S, på grund av att formen på röda blodkroppar förändras och mängden syreutmatning från lungorna minskar.

Brott mot processen för assimilering av järn leder till en sjukdom av järnbristanemi, där normen för röda blodkroppar kan förbli oförändrad och nivån på hb minskar. Talassemi är en av de olika varianterna av anemi i vilken formen av de röda blodkropparna förändras, vilket leder till störning av hemoglobinsyntesprocessen och minskad syretillförsel till kroppens vävnader.

Behandling av olika typer av anemi utförs efter bloddonation vid mch och mchc och strikt under övervakning av en läkare. Rätt val av kost och medicinering kan leda till normal avläsning av röda blodkroppar och hemoglobin.

Ökade mch- och mchc-analyser

Hyperkromi - en ökad indikator på förhållandet mellan hemoglobin / röda blodkroppar ökar indikerar närvaron av en av den hyperkroma anemin i kroppen.

Erytremi är en farlig sjukdom där ett ökat innehåll av röda kroppar bildas i cirkulationssystemet. En förhöjd Mch indikerar att antalet hemoglobin och röda blodkroppar är betydligt högre än normalt. Vid erytremi kan trombos i artärerna, magsår och duodenalsår uppstå. Med sjukdomens utveckling kan smärta uppstå i nedre och övre extremiteter, ansiktshuden får en lila färg, konjunktivit och klåda i huden uppstår.

En folsyrabrist orsakar utvecklingen av anemi, där det finns en störning i mognaden av röda blodkroppar, vilket leder till en minskning av hb-nivån. Uppgifterna som erhölls under analysen visar att normen för förhållandet "hemoglobin / röda blodkroppar" bryts.

När mch är förhöjd indikerar det en sjukdom som diabetes. Närvaron av glukos är avgörande för att hjärnan ska fungera väl, men dess ökade innehåll bidrar till en förtjockning av den vaskulära väggen, vilket minskar mängden syre i kroppens vävnad. Sådana cirkulationsstörningar kan leda till en stroke eller hjärtattack..

Normen för mch- och mchc-indikatorer kan ökas på grund av sådana sjukdomar:

 • ökad lung- eller hjärtsvikt;
 • förhöjd med medfödd hjärtsjukdom;
 • ökad med njursjukdom, eller närvaron av en godartad tumör i njuren;
 • ökade med uttorkning.

Enligt uppgifterna ökas mch och mchc, vitamin B12-brist främjar utvecklingen av anemi, vars patologi är långsam och felaktig mognad av röda blodkroppar, vilket orsakar en minskning av antalet röda blodkroppar samtidigt som deras form ökar.

Med hemolytisk anemi utvecklas en patologi där det finns en snabbare förstörelse av röda blodkroppar. Behandlingen av hyperkromisk anemi kräver en grundlig medicinsk undersökning och valet av en omfattande behandling.

Med normokrom anemi ökas hb-förhållandet och antalet röda blodkroppar kan vara normalt, men kan ha avvikelser i tillståndet för andra indikatorer i cirkulationssystemet. Enligt medicinska studier publiceras normen för hemoglobin och röda blodkroppar för män och kvinnor:

 • normen för hemoglobin för män är 130 - 170 g / l;
 • normen för hemoglobin för kvinnor är 120 - 150 g / l;
 • röda blodkroppar för män - 4,0 - 5,0 x 10 * 12 / l;
 • röda blodkroppar för kvinnor - 3,5 - 4,7 x 10 * 12 / l
 • norm mch - 24 - 33 pg;
 • norm mch - 30 - 38%.

En omfattande studie av indikatorer ökade mch och mchc möjliggör noggrann diagnos av kroppens hematopoietiska system. Efter analysen återspeglar den nya generationens automatiska analysatorer forskningsdata i form av histogram med koncentrationen av hb ökad och cellernas fördelning i enlighet med deras storlek. Enligt de uppgifter som erhållits som ett resultat av dessa analyser är det möjligt att upprätta en detaljerad behandlingsplan som förhindrar olika sjukdomar i det inledande skedet.

MCHC i ett blodprov

MCHC i ett blodprov kan du ta reda på den genomsnittliga mängden hemoglobin i en röd blodcell. Indexet är en del av det allmänna blodprovet, bestämt genom att dela mängden hemoglobin i gram / 100 ml med hematokritindex, sedan multiplicera det resulterande antalet med 100. Mchc-indexet uttrycks i g / dl, återspeglar koncentrationen av hemoglobin i en individuell röd blodcell, tjänar som en pålitlig reflektion av mängden hemoglobin i volymen av en blodcell.

Beskrivning av analys

Bestämning av mchc sker genom beräkning, baserad på basdata, såsom hematokrit, erhållna från ett allmänt blodprov. Detta index fungerar som ett mycket känsligt test för avbrott i processer för generering av hemoglobin. Den största fördelen är att den är oberoende av den genomsnittliga röda blodkroppsvolymen.

I själva verket återspeglar mchc densiteten för fyllning av röda blodkroppar med hemoglobin, är en mycket stabil indikator. Därför används mchc ofta som en indikator på fel vid drift av laboratorieutrustning. Men förväxla inte MCHC med MCV, eftersom det är olika indikatorer.

Analysförberedelse

Direktanalyser på mchc görs inte, för beräkningen använder de data från allmän analys (OAK). För dess uppförande tas blod från en ven, mängden upp till 3 ml. I närvaro av vissa indikatorer kan kapillärt blod tas, en sådan analys föreskrivs för barn under 3 år, patienter med patologier i blodkoagulationssystemet.

Särskild förberedelse för ett allmänt blodprov krävs inte. Blodprovtagning utförs på morgonen, på tom mage eller vid någon lämplig tid på dagen. Huvudvillkoret är att inte äta minst 8 timmar före analysen. Du kan dricka vatten, men inte kaffe, te eller söta drycker.

För att öka tillförlitligheten för de uppgifter som erhållits 1-2 dagar före blodtagning rekommenderas att undvika stress, överdriven fysisk och psyko-emotionell stress. Undvik att dricka alkohol..

MCHC-blodprovstranskript

Efter avslutad pubertet stabiliseras den normala koncentrationen av järninnehållande proteiner, kvarstår hela livet inom vissa gränser (i frånvaro av patologier som kan påverka denna indikator).

Det är viktigt att tänka på att att hitta mchc-indexet inom intervallet av normala värden inte alltid betyder avsaknaden av patologier. Det finns anemi och andra sjukdomar som inte visar sig genom att ändra mchc-indikatorn i ett blodprov.

MCHC i blodantal ökade

Ett högt mchc-index uppstår med en ökning av koncentrationen av järninnehållande proteiner i röda blodkroppar. Sådana tillstånd observeras vanligtvis i olika genetiska patologier. Oftast hittade:

 • Ärftlig sfärocytos. Detta är en sjukdom där bildningen av cytoskelettet för röda blodkroppar försämras. Som ett resultat minskar cellmembranets ytarea, dess plasticitet bryts, koncentrationen av hemoglobin i cellen ökar avsevärt. Du kan ta reda på analysen för hemoglobinnivå här. Sferocytos fortsätter ofta i latenta, godartade former, som upptäcks endast under screeningdiagnostik.
 • Sicklecellanemi. En av de vanligaste medfödda sjukdomarna i röda blodkroppar. Som ett resultat av störningar i processen med hemoglobinproduktion får röda blodkroppar en förändrad form, mchc-indexet växer. Hos sådana patienter har hemoglobin en onormal struktur och överför mindre syre mindre effektivt. Om patologiska gener överförs från en av föräldrarna fortsätter sjukdomen i en latent eller mild form och ger immunitet mot malaria. När man får defekta gener från mor och far är sigcellcellanemi svår och kan orsaka allvarliga patologier och dödsfall.
 • Hemoglobinos C. Allvarlig ärftlig patologi som utvecklas när båda föräldrarna får defekta gener som styr syntesen av röda blodkroppar. Det manifesterar sig i form av hemolytisk gulsot, kronisk anemi, den vanligaste komplikationen är kolelitiasis. Defekt hemoglobin produceras av kroppen i betydande mängder eftersom det bär syre sämre än normalt protein. Som ett resultat är det en kraftig ökning av mchc-indexet.

En ökning av mchc-indexet fungerar inte alltid som en signal för utvecklingen av patologiska processer. Denna indikator kan öka när kroppen återhämtar sig efter kraftig blodförlust. I invånare i högländerna är en ökning av hemoglobinkoncentrationen en variant av normen eftersom den tjänar till att kompensera för det låga syreinnehållet i luften.

Därför kan professionella klättrare uppleva en signifikant ökning av mchc-indexet, som i frånvaro av andra patologiska symtom bör bedömas som normalt.

MCHC nedgraderades

Avkryptering av mchc-blodprovet med ett lägre index krävs mycket oftare. I det här fallet är det en minskning av koncentrationen av järninnehållande protein i röda blodkroppar, ofta så betydande att med direkt mikroskopi blir röda blodkroppar mycket mindre mättade färg.

Detta fenomen kallas blodhypokromi, och anemi som åtföljs av en minskning av detta index kallas hypokromi. Det finns många orsaker till minskningen av mchc i ett blodprov, det vanligaste:

 • Järnbristanemi. Det inträffar när det finns en brist på produkter berikade med järn i maten, eller en kränkning av dess absorption i tarmen. Det finns ofta hos vegetarianer, eftersom stora mängder järn i lätt smältbar form finns i kött och andra animaliska produkter.
 • Thalassemia. Ärftlig sjukdom associerad med överföring av defekta gener som är ansvariga för kodning av hemoglobinproteinkedjor till ett barn genom arv.
 • Anemi, ett symptom på utvecklingen av patologier i levern, benmärgen, njurarna och andra organ.

Ett annat specifikt tillstånd vars markör är en minskning av mchc-nivåer är blyförgiftning. Denna giftiga metall är farlig i någon koncentration, den används ofta i olika industrier, så sannolikheten för förgiftning av den är ganska hög. Akuta former av förgiftning är extremt sällsynta; i kroniska fall samlas denna giftiga metall gradvis i benen, nervvävnaderna och benmärgen..

Hämning av hematopoietisk funktion uppstår, patologier i nervsystemet utvecklas, njurar och lever lider. Det finns praktiskt taget inga specifika symtom på sådana förgiftningar, därför, om en patient har en minskning av mchc, är det nödvändigt att ta hänsyn till möjligheten att förgiftas med denna metall. De bästa specialisterna arbetar i vårt medicinska centrum som kan ge en förklaring till var och en av analyserna, vi har också de bästa priserna för tjänster i staden Minsk.

Vi dechiffrerar blodprovet korrekt!

Var och en av oss måste minst en gång i livet donera blod för analys. Därför vet alla hur denna process sker. Men det finns tillfällen då vi inte alla vet vad som kan göras och vad som inte kan göras innan analysen. Några ord om det.

Så avstå från att genomföra röntgenstudier och fysiologiska förfaranden innan laboratorietester. Överdriven mental stress och att ta medicin dagen innan, särskilt intravenöst eller intramuskulärt, kommer att påverka din prestanda. Om dessa enkla regler inte följs kan resultaten vara felaktiga och leda till en felaktig diagnos.

Så, få tillräckligt med sömn och komma till labbet på tom mage. Glöm inte att lugna dig innan du tar blod.

Lära sig att tolka resultaten

ABC av blod är inte så svårt. Men för många är normal prestanda ett mysterium. Hur läser du dem själv? Vad man ska leta efter från början?

Här och nu kommer vi att ta itu med formulär, med diagram som listar vissa element med siffror.

Allmän blodanalys

Blod tas från fingret. Genom denna analys är det möjligt att bestämma blodsjukdomar såväl som inflammatoriska processer som förekommer i kroppen.

 1. Resultaten indikerar bokstäverna - RBC. Dessa är röda blodkroppar, det vill säga röda blodkroppar. De kallas också de viktigaste blodcellerna. Röda blodkroppar utför många funktioner, varav den viktigaste är tillförsel av syre till varje organ och alla vävnader, samt avlägsnande av koldioxid från kroppen. Normalvärdet för röda blodkroppar för kvinnor är 3,7-4,7 x 10 12 / l, för män - 4,0-5,5 x 10 12 / l. Ett ökat antal indikerar hjärt-kärlsjukdomar, såsom hjärtsjukdomar, eller akut förgiftning av kroppen. Ett mindre antal indikerar anemi. Och då läkarna omedelbart uppmärksamma en annan indikator.
 2. Detta är hemoglobin - HGB - ett komplext protein. Dess låga nivå indikerar faktiskt en brist på järn - anemi. Normen för kvinnor är 120-140 g / l, för män - 130-160 g / l. Koncentrationen av hemoglobin ökar med blodförtjockning, som observeras under uttorkning, med erytremi (Wakez's sjukdom). En minskning av hemoglobinkoncentrationen är ett tecken på anemi, vätskeretention i kroppen (hyperhydrering).
 3. Hematokriten betecknas HCT - detta är förhållandet mellan volymen av blodceller (röda blodkroppar) och blodplasma. En minskning av hematokrit observeras med blodförlust, massiva skador, svält, blodförtunnning på grund av intravenös administrering av stora mängder vätska under graviditeten. Ökad hematokrit noteras under uttorkning - överdriven vätskeförlust eller otillräckligt vätskeintag, med brännsjukdom, peritonit och njurpatologi. Normen för kvinnor är 0,36-0,46 l / l, för män - 0,41-0,53 l / l, för nyfödda 0,54-0,68 l / l.
 4. RDW är bredden på fördelningen av röda blodkroppar. Indikatorn bestämmer hur röda blodkroppar skiljer sig åt i storlek. Normalt är det från 11,5 till 14,5%. Om blodet består av både stora och små röda blodkroppar, blir bredden på deras distribution större. Detta tillstånd indikerar järnbrist och andra typer av anemi..
 5. MCV, det vill säga den genomsnittliga volymen av en erytrocyt, skiljer mellan olika typer av anemi för att välja rätt behandling. MCV är en ganska exakt parameter, men om det finns många röda blodkroppar i blodet, och även med en förändrad form, sjunker dess tillförlitlighet. Normal MCV - 80 - 100 femtoliters (enhet). MCV-indikatorn bestämmer typen av anemi (mikrocytisk, makrocytisk, normocytisk).
 6. Det genomsnittliga hemoglobininnehållet i en erytrocyt eller MCH (normen är 27 - 35 pikogram) visar vilket absoluta antal hemoglobin som finns i 1 erytrocyt. Det bestämmer verkligen bristen eller icke-absorptionen av järn i kroppen. Enligt denna indikator karakteriseras anemi som hypokrom, normokrom och hyperkrom. Det är viktigt att SIT måste korreleras med MCHC och MCV. Men på grundval av en omfattande granskning kan man skilja mellan anemi av olika typer.
 7. MCHC är den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i de röda blodkropparna. Det återspeglar i vilken utsträckning de röda blodkropparna är mättade med hemoglobin. Norm - 310 - 360 g / l. En förhöjd ICSU kan inte vara, för kristallisation kommer att ske. Men ett lägre värde indikerar järnbristanemi, talassemi (en sjukdom där hemoglobinsyntesen är nedsatt).
 8. PLT betyder blodplättar - cellerna som är ansvariga för blodkoagulation. Norm - 150 - 400x10 9 / l. Om det är få av dem, kommer det att bli ökad blödning, konstant bildning av blåmärken. Deras ökade nivå kan leda till risken för blodproppar - blodproppar.
 9. Förkortningen WBC avser vita blodkroppar, det vill säga vita blodkroppar, kroppens försvarare. Deras norm är från 4,5 till 9x10 9 / l. En ökning av vita blodkroppar är ett tecken på inflammation i kroppen, en minskning av dem är ett tecken på en persons dåliga motståndskraft mot infektioner..
 10. Lymfocyter indikeras av LIM. Deras andel är 25-35 av det totala antalet leukocyter. Om ett överskott noteras kan virus- och kroniska bakterieinfektioner antas.
 11. Innehållet i neutrofiler, eosinofiler, basofiler. Dessa celler kallas också det generaliserade konceptet - granulocyter. För att bestämma förändringarnas art studeras vanligtvis förhållandet mellan varje art i procent. Normen för monocyter är 2-6%, eosinofiler 0,5-5%, basofiler 0-1%. Antalet eosinofiler ökar med allergier och parasitsjukdomar (maskar), neutrofiler - alla typer av inflammationer, basofiler - kronisk myelogen leukemi, kronisk ulcerös kolit, vissa hudskador.
 12. Monocyter (MON) är omogna celler. Endast i vävnader blir de makrofager, det vill säga celler som tar upp patogener, döda celler och främmande partiklar. I procent är normen för MON från 2 till 6. En ökning av monocyter indikerar en infektiös process, det vill säga penetrering av mikroorganismer i människokroppen, och en minskning indikerar en minskning av immunitet.
 13. ESR är en indikator på erytrocytsedimentationsfrekvensen, som är en ospecifik indikator för kroppens tillstånd. Normen för kvinnor är 2-15 mm / h, för män - 1-10 mm / h. En ökning av indikatorn ovanför dessa värden är ett tecken på inflammation. ESR kan också öka med olika tumörer. Dess låga indikatorer är extremt sällsynta, säger de om erytrocytos (mycket röda blodkroppar). Med denna sjukdom blir blodet visköst och tjockt och visköst från ett stort antal röda blodkroppar, vilket skapar risken för blodproppar, tilltäppning av blodkärl och kan leda till hjärtattack och stroke.

Så du har redan kunskap, men du kan inte förskriva behandling själv, självklart anpassa indikatorerna till normen,.

Det bör komma ihåg att vår kropp är ett klokt system. Och i samarbete med en erfaren läkare blir det lättare att fastställa alla dess funktioner. En spegel med blod kommer att hjälpa detta betydligt..

Vi erbjuder också att använda tjänsten - Dekryptering av analyser online >>>

Varför ökar MCHC i ett blodprov? Skäl och vad man ska göra

Vid genomförande av ett allmänt blodprov använder moderna laboratorier ett automatiskt system för att räkna enhetliga element och olika cellindex. Detta gör att du kan göra studien mer exakt och använda resultatet för att fastställa en specifik diagnos. En sådan möjlighet dök upp för inte så länge sedan: utomlands har enheten använts sedan slutet av 50-talet, i CIS-länderna inte mer än 20 år.

Trombocyter, vita blodkroppar och röda blodkroppar har specifika index. Röda blodkroppar, som röda blodkroppar också kallas, har fyra. En av dem är MCHC, översatt från engelska som ”medelkoncentration av hemoglobin i en erytrocyt”. Indikatorn är specifik, gör att du kan misstänka ett antal sjukdomar. Varför den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i en erytrocyt ökar, kommer vi att berätta i den här artikeln.

Vad är MCHC, hur bestäms normala värden?

MCHC är den genomsnittliga koncentrationen av hb i röda blodkroppar. Återspeglar graden av mättnad för alla röda celler i kroppen med hemoglobin. Hemoglobinmolekylen är en komplex substans, består av en proteindel och järn. Dess huvudfunktion är transport, det bär syre, mättar det med organ och vävnader.

Med järnbrist utvecklas hypoxi i kroppen - syre-svält. I en frisk vuxen kropp är den beskrivna indikatorn stabil och har ett konstant värde. Ett större utbud av mchc-blod hos barn, vilket är förknippat med bildandet av det hematopoietiska systemet.

För att studera mchc i ett blodprov tas kapillärt blod, det vill säga från fingret. För att få rätt resultat måste du följa några enkla regler:

 1. Analysen ges på tom mage, minimipausen mellan måltiderna bör vara 8-10 timmar.
 2. Innan testet kan du dricka vanligt vatten.
 3. Sluta röka, dricka, aktiv sport bör vara minst en dag innan analys.

Indikatorn beräknas med en speciell formel. Det är nödvändigt att dela hemoglobin (g / l) * 100 i hematokrit. Mätningen utförs i gram / liter (g / l). Normens värden är:

 • 320-365 g / l hos män;
 • 320-355 g / l hos kvinnor;
 • upp till 380 g / l hos barn under 5 år.
MCHC: beräkningsformel, blodnorm

Laboratorierna använder ofta ett medelvärde för människor av båda könen, det är 320-380 g / l. Förutom barn varierar indikatorn något hos äldre. De kännetecknas av dess minskning, vilket är associerat med en minskning av benmärgsaktiviteten. Detta innebär en minskning av antalet röda blodkroppar och deras index..

För att lära dig mer om vad MCHC är, titta på videon:

Orsaker till ökad MCHC i ett blodprov

Det finns många skäl som kan öka värdet på MCHC. Men glöm inte den så kallade falska positiva höga nivån. Det kan provocera:

 • brott mot reglerna för blodprovtagning;
 • brott mot transport av material;
 • felaktig blodlagring (hög eller låg temperatur, tillgång till fritt syre);
 • brott mot reglerna för förberedelserna för analysen (de diskuteras ovan).

Kom ihåg! En enda ökning av den genomsnittliga koncentrationen av HB i röda blodkroppar kräver en upprepad analys av dynamiken och kan inte vara bevis på förloppet av patologiska processer i kroppen.

Om MCHC i blodprovet ökas upprepade gånger bör det antas:

 • Ärftlig hemolytisk anemi: sfärocytos (Minkowski-Shoffar sjukdom), ovalocytos. Det är med denna patologi som MCHC kan öka så mycket som möjligt. På grund av en överträdelse i cellmembranets struktur, brist på specifika proteiner i cellens "skelett" (spektrin och ankirin), lider funktionen för de röda blodkropparna. Att passera genom mjälten orsakar förbättrad förstörelse (förfall) av cellen, vilket dramatiskt minskar dess livslängd.
 • Allvarlig brist på vitaminer, nämligen B-12 och folsyra.
 • Kronisk hypoxi (som tillval - bor i högländerna).
 • Onkologisk patologi, särskilt det hematopoietiska systemet. Benmärgen är involverad i den patologiska processen. Hämning av normal cellsyntes och ökad cellbildning från en patologisk klon.
 • Vatten-elektrolytobalans. Det provoseras av förgiftning, tarminfektioner. Rikande kräkningar och ofta lös avföring är orsakerna till att MCHC i blodprovet stiger.
 • Sjukdomar i det endokrina systemet (typ 2-diabetes, nedsatt sköldkörtelfunktion).
 • Sklerotiska processer i lungorna där syrebrist uppstår.
 • Kronisk njursvikt.
Minkowski-Shoffarsjukdom, sfärocyter

En ökning av den genomsnittliga koncentrationen av hemoglobin i blodet kan vara tillfällig. P-piller, hormonella, vissa lugnande medel och vasokonstriktiva läkemedel bör betraktas som läkemedel som har en ökande effekt. I alla fall, om mchc är förhöjd, bör du konsultera en läkare och genomgå en fullständig undersökning.

Kom ihåg! Tobak ökar också detta index..

Skillnader mellan MCHC och MCH

MCH är det genomsnittliga hb-innehållet i en erytrocyt. Detta index återspeglar den genomsnittliga mängden hemoglobin i en viss cell. Det erhålls genom att dela hemoglobin med antalet röda blodkroppar. Räkningen utförs i piktogram (pg). Den genomsnittliga normala mch i ett blodprov är 24-34 pg. Vid diagnos hos barn används åldersstandarder. Om det genomsnittliga hemoglobininnehållet i de röda blodkropparna ökar, bör en proportionell ökning av mchc förväntas. Dessa två värden hänger samman och kompletterar varandra i analysen av blod.

Normal MCH

Dekryptering av analysen, ytterligare studier, principer för behandling och förebyggande

En analys bör utföras av en specialist. Det kan vara en hematolog som specifikt hanterar blodsjukdomar eller en terapeut. Om diagnosen måste klargöras av barnet måste du konsultera en barnläkare. För att fastställa en diagnos behöver en specialist:

 • Samla klagomål.
 • Utvärdera de kliniska symtomen på sjukdomen.
 • För att studera inte bara individuella erytrocytindex, utan ett fullt utvecklat blodprov, som inkluderar beräkningen av röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar, ESR, retikulocyter, index för dessa celler.
 • Gör ett biokemiskt blodprov. Detta är nödvändigt för att utvärdera funktionen i levern, njurarna, bukspottkörteln. Analysen kommer att informera dig om inflammatoriska processer i kroppen.
 • Tilldela instrumentell diagnostik om det behövs (ultraljud i bukhålan och njurarna, röntgen av bröstet).

Efter att rätt diagnos har fastställts kommer terapi att ordineras. Endast en läkare ska förskriva läkemedel och ge råd om behandling. Förskrivna läkemedel kan tillhöra helt olika grupper beroende på orsakerna till den patologiska processen..

Uppmärksamhet! En verklig ökning av MCHC är extremt sällsynt. Eventuell självmedicinering kan orsaka allvarliga hälsoskador.!

Patienten kan självständigt delta i förebyggandet av blodsjukdomar och andra system. För att göra detta rekommenderas det att följa principerna för rätt näring, regelbundet utföra fysiska övningar, spendera tid i frisk luft, begränsa konsumtionen av alkoholhaltiga drycker och minska antalet cigaretter. Dessa åtgärder kommer att förbättra syremetabolismen och förhindra utveckling av sjukdomar..

Publikationer Om Hjärtrytmen

Normer av alt och ast under graviditet

Vad ska man göraAv det ovanstående blir det tydligt att det inte under några omständigheter är värt att ljuda larm och panik, särskilt i tredje trimestern och strax före förlossningen.

Vilka läkemedel är bäst för rengöring av fartyg: en översikt av de bästa apoteksprodukterna

Ateroskleros är en kronisk systemisk sjukdom som kännetecknas av avsättning av LDL i form av plack på väggarna i blodkärlen.