Protrombin: norm, protrombinindex och tid, ökat, minskat, orsaker

Blodkoagulationssystemet är en av de viktigaste skyddsfunktionerna i vår kropp. Under vanliga förhållanden, när kroppen inte är i fara, är koagulations- och antikoagulationsfaktorer i jämvikt och blodet förblir ett flytande medium. Men om skador på fartyget inträffar utlöses en hel kaskad av reaktioner direkt, programmerad för att bilda en blodpropp och blockera skadan.

Vad är ett koagulationssystem?

Hemostasesystemet är mycket komplext, det involverar många vävnads- och serumfaktorer. Lanseringen ser verkligen ut som en kaskad: det är en reaktionskedja, där varje efterföljande länk accelereras av ytterligare enzymer.

Ett förenklat blodkoagulationsschema ser ut så här: tromboplastin frisätts från det skadade endotelet, med deltagande av kalciumjoner och vitamin K, det aktiverar protrombin. Protrombin omvandlas till aktivt trombin, vilket i sin tur utlöser bildningen av olösligt fibrin från lösligt fibrinogen. Denna process avslutas av stadiet för återupptagande av en blodpropp, dvs dess kompaktering och den faktiska blockeringen av skador.

I varje steg är många fler faktorer involverade i detta schema. Totalt 13 plasma och 22 blodplättar.

Vad är protrombin

Detta är ett glykoprotein som produceras i leverceller, II-plasmakoagulationsfaktor.

Syntesen av protrombin kräver vitamin K, så en av orsakerna till dess minskning är otillräckligt intag av detta vitamin från mat eller dess låga syntesnivå i tarmen.

Prothrombin är ett inert protein, dess aktivering sker under påverkan av XII-koagulationsfaktorn (internt system) eller med skada på endotelet (extern mekanism för hemostas).

Normen för innehållet av protrombin i blodet är 0,1-0,15 g / l. Emellertid tillämpas inte dess kvantifiering vid rutindiagnostik. Detta är ett ganska instabilt protein, det förstörs lätt och det är svårt att separera det i en separat fraktion och beräkna.

I praktiken används högkvalitativa tester för protrombin som återspeglar dess innehåll i blodet endast indirekt. De är baserade på att beräkna den tidsperiod för vilken blod koagulerar när trombokinasaktivatorer läggs till det (vilket i sin tur aktiverar protrombin, förvandlar det till trombin och trombin katalyserar omvandlingen av fibrinogen till fibrin).

Därför, när vi säger "analys för protrombin", "blod för protrombin", betyder detta inte att bestämma dess koncentration i blodet, som till exempel glukos, hemoglobin eller bilirubin undersöks. Och resultatet utfärdas inte i kvantitativa enheter utan i procent. Detta koncept karakteriserar den yttre mekanismen för hemokoagulering i allmänhet och återspeglar aktiviteten för hela protrombinkomplexet (faktorer II, V, VII, X).

Hur utförs protrombintest?

Kärnan i nästan alla metoder för att studera protrombinkomplexets aktivitet är att beräkna tidpunkten för bildandet av en fibrinpropp omedelbart efter att aktivatorer har tillsatts blodet, och även att jämföra denna tid med normala indikatorer.

Blod samlas i ett provrör med ett antikoagulant (natriumcitrat). Citratblodröret värms något i ett vattenbad. Ett reagens bestående av tromboplastin och kalciumklorid tillsätts till det. Stoppuret mäter tiden för förlust av fibrinfibrer. Detta är protrombintid (PV). Det normala värdet på det är 11-15 sekunder.

Efter att ha fastställt patientens PV jämförs den med normal protrombintid (PVN). Det indikeras vanligtvis på ett reagensflaska och beror på aktiviteten för det använda tromboplastinet. Vanligtvis är denna siffra från 12 till 18 sekunder (i varje nytt reagensprov kan det vara annorlunda). Förhållandet PVN till PV i testet, uttryckt i procent, är protrombinindex (PI). Dess normala värde är 80-105%. Ju längre blodkoaguleringstid (PV), desto lägre är PI, vilket kommer att indikera hypokoagulation.

Protrombin av Quick

Testet är också baserat på förhållandet mellan normal protrombintid och patient-PV, uttryckt i procent. Men metoden anses vara mer exakt. För studien används flera spädningar av plasma (1: 2, 1: 3.1: 4) och konstruktionen av en kalibreringsgraf. För varje utspädning bestäms PV och noteras på diagrammet.

Snabba protrombihastigheter från 75% till 140%.

Inom det normala proteininnehållet kan Quick- och PTI-resultaten vara identiska. Med ett lågt innehåll avviker dessa indikatorer ibland.

En annan indikator är INR (internationellt normaliserat förhållande). Det används främst för att utvärdera effektiviteten i användningen av antikoagulantia. Denna indikator beräknas med formeln:

INR = (patientens PV / medelvärde PV-normal) * värde för det internationella tromboplastinkänslighetsindex (ÄR JAG).

Detta index visas på varje reagensförpackning. Med INR kan du standardisera resultaten från PV och PTI utförda i olika laboratorier. Värdet på INR hos friska individer är 0,8-1,2.

Antalet protrombin enligt Quick och INR är omvänt proportionellt mot varandra: om protrombinet enligt Quick ökas, reduceras INR och vice versa.

När protrombin undersöks

Koagulationsanalys (koagulogram) är inte en rutinundersökning, den förskrivs inte till alla patienter i rad. Testet utförs i följande situationer:

 • Förekomsten av symtom som indikerar koagulationsproblem: täta näsblödningar och andra blödningar, blåmärken utan uppenbar orsak, blödande tandkött vid borstning av tänderna, hemorragisk utslag i huden.
 • Tromboflebit i vener i nedre extremiteter.
 • Undersökning av patienten före operation.
 • Se till att undersöka gravid.
 • Kontroll under behandling med antikoagulantia. De förskrivs till patienter med arytmier, efter ventilbyte, med tromboflebit. Syftet med dessa läkemedel är att öka blodets koaguleringstid, men samtidigt hålla det inom ett säkert intervall. I detta fall kommer PV att höjas med 1,5–2 gånger, IPT och protrombin enligt Quick reduceras, INR ökas (säkert till 2-3).
 • Med leversjukdomar, för att klargöra dess funktionella brist.
 • Innan tillsättning av östrogeninnehållande hormoner, liksom under deras administrering.

Protrombihastigheter i olika patientgrupper

Hastigheterna för detta glykoprotein i blodet är något olika i olika åldersgrupper. Hos barn under 18 år varierar dess normala innehåll från 80 till 110%, hos vuxna - från 78 till 145%.

Normerna hos vuxna män och kvinnor skiljer sig inte. Måttlig ökning av protrombin kan vara hos kvinnor före förlossningen.

Protrombinindex

Denna indikator bestäms i alla koagulogram. Vad betyder protrombinindex??

Hastigheten för protrombinindex är 80-105%. Ju större patientens PV jämfört med normalt, desto lägre är PI och vice versa. Följaktligen indikerar ett lågt index dålig koagulerbarhet, och ett högt index indikerar hyperkoagulation (tendens till trombos).

Protrombinindexanalysen tilldelas i samma situationer som den snabba protrombinanalysen. I grund och botten är båda dessa värden i direkt korrelation och kan vara desamma inom området för normalt innehåll..

Normen för protrombinindex under graviditet varierar något i trimestrar:

Hur man dekrypterar ett koagulogram

Denna analys utförs för att få svar på frågor:

 • om blod koagulerar normalt;
 • om det finns en risk för blödning efter operation eller postpartum;
 • vad är orsaken till ofta blödning och blåmärken;
 • vilken dos antikoagulantia är säker vid behov.

Om hypokoagulation av blod och en tendens till blödning kommer att indikera:

 • reducerat protrombin enligt Quick (mindre än 75);
 • minskning av protrombinindex (mindre än 80);
 • ökad protrombintid (mer än 18 sekunder);
 • INR-ökning (över 1,3).

Hyperkoagulation och en tendens att bilda blodproppar kännetecknas av:

 • ökat protrombinindex (mer än 110);
 • ökad protrombin (över 145);
 • PV-förkortning (mindre än 10 s);
 • en minskning av INR på mindre än 0,8.

De huvudsakliga orsakerna till protrombinreduktion

Kom ihåg att protrombin är ett protein som bildas i leverceller med deltagande av vitamin K. Det passerar till ett aktivt tillstånd med hjälp av flera vävnads- och plasmakoagulationsfaktorer. Genen som är ansvarig för den normala syntesen av protrombin är recessiv och ligger på kromosom 11.

Dessutom finns det antikoagulantfaktorer i blodet, vars ökade aktivitet kan hämma komponenterna i protrombinkomplexet.

Från denna fysiologiska mekanism följer de huvudsakliga orsakerna till låg protrombin och IPT (PV och INR ökas):

 • Medfödd patologi - förändringar i generna som är ansvariga för syntesen av protrombin (tillräckligt sällsynta).
 • Sjukdomar i levern, åtföljt av en nedsatt funktion eller död av hepatocyter: kronisk hepatit, skrump. Avsaknaden av strukturella enheter för syntesen leder till det faktum att protrombin i blodet reduceras.
 • Brist på vitamin K. Detta händer både när det inte finns tillräckligt intag av det med mat, och en kränkning av dess absorption och syntes i tarmen. Därför kan gastrointestinala sjukdomar åtföljd av dysbios och nedsatt absorption av fetter också leda till brist.
 • Minskad nivå av koagulationsfaktorer V, VIII, X.
 • Autoimmuna sjukdomar, inklusive utveckling av antikroppar mot protrombin (mer exakt mot fosfatidylserin-protrombinkomplexet).
 • Låg fibrinogen.
 • 2: a fasen av DIC (utarmningsfas).
 • Ökad aktivitet av antikoagulationsfaktor antitrombin III.
 • Behandling med antikoagulantia (heparin, fraxiparin, warfarin, neodicumarin).

Orsaker till protrombin och IPT ökar

En ökning av IPT indikerar hyperkoagulation och är farlig för utvecklingen av trombos (hjärtattacker, stroke, benvenetrombos, lungemboli). Detta tillstånd är särskilt ogynnsamt efter operation och efter förlossning..

 • De senaste veckorna av graviditeten.
 • DIC - syndrom (1: a steget).
 • Användning av östrogeninnehållande hormoner av kvinnor (och ibland män).
 • Medfödd trombofili.
 • Överskott av vitamin K.
 • Prothrombin G20210A-genmutation (bärare av den defekta genen är 2-3% av befolkningen).
 • Perioden efter tunga operationer, bränna sjukdom.
 • Postpartum scen.
 • Maligna tumörer.
 • Antitrombin III-brist.
 • Antifosfolipidsyndrom.

Vad man ska göra med icke-normativa mätvärden?

Protrombin ökade eller minskade, vad man ska göra?

Först måste du träffa en läkare. Många tror att svar på alla frågor nu kan hittas på Internet. I själva verket är detta långt ifrån fallet. Detta gäller särskilt koagulationssystemet. Informationen i nätverket om detta är mycket förvirrande och 50% är i allmänhet felaktig. Detta indikerar den höga komplexiteten i denna fråga..

Vilken läkare ska jag kontakta?

Till den som utsåg analysen. Om du klarat koagulogrammet på egen hand, går vi först till terapeuten.

Vad du behöver berätta för läkaren?

 • Se till att lista alla mediciner du tar eller har tagit nyligen, inklusive kosttillskott. Många läkemedel tenderar att påverka koagulogramindex, och detta gäller inte bara antikoagulantia. Så, kan sänka protrombin Nevigramon, Streptomycin, Tetracyklin, Levomycetin, L-tyroxin, vitamin A, Aspirin i höga doser.

Höj IPT kan: födelsekontrollhormoner, koffein, antihistaminer, höga doser C-vitamin, K, kortikosteroidhormoner.

 • Långvarigt alkoholmissbruk kan också minska IPT.
 • Överskott i kosten för livsmedel som är rika på vitamin K kan leda till en ökning av protrombin och deras otillräckliga intag - tvärtom till en minskning. Dessa är produkter som gröna, gröna grönsaker och frukter och lever..
 • Kvinnor måste informeras om närvaron av graviditet.

Vilka ytterligare undersökningar som kan tilldelas?

 • Studie av leverfunktion (avancerad biokemisk analys med bestämning av bilirubin, levertransaminaser, totalt protein, albumin).
 • Ultraljud i levern och gallvägarna.
 • Fibroelastografi i levern med misstänkt cirrhos.
 • Bestämning av antikroppar mot viral hepatit.
 • En utvidgad undersökning av koagulationssystemet (APTT, fibrinogen, trombintid, D-dimerer, plasminogen, antitrombin III, plasmafibrinolytisk aktivitet, lupus antikoagulant, etc.)
 • Intestinal undersökning (analys av avföring för dysbios, koloskopi).

Hur man sänker eller höjer protrombinindex?

Om indikatorerna endast går längre än normen, få inte panik. Kanske någon tid efter annullering av vissa läkemedel kommer en andra analys inte att avslöja avvikelser. Många kvinnor är bekymrade över frågan - vad ska man göra med användning av preventivmedel? Om hjärt-kärlsjukdomar diagnostiseras, sluta definitivt ta det, om kvinnan i allmänhet är frisk kan du ta piller, men regelbundet övervaka analysen.

Du kan också prova att anpassa DTI-dieten om du är säker på att din diet helt klart inte är tillräckligt med livsmedel som grönsaker (persilja, dill, spenat), grönsaker (kål, broccoli), nötkött eller fläsklever. Bra PTI ökar grönt te.

Med ökad protrombinnivå och risk för trombos föreskriver läkare vanligtvis antikoagulantia. I detta fall kommer bara warfarin tydligt att minska denna indikator. Nya generationens antikoagulantia (Pradax, Xarelto, Elikvis och andra) verkar på andra koagulationsfaktorer, medan protrombinnivån kanske inte förändras.

Aspirin ändrar inte heller denna indikator, men det är meningsfullt att ta den i små doser för att minska risken för trombos..

I vilka fall ska du inte slösa tid på en diet?

 • Om indikatorerna för koagulogrammet är betydligt högre eller lägre än normalt.
 • Det finns symtom på homeostasstörningar: återkommande blödningar eller trombos.
 • Förekomsten av graviditet.
 • Onormal koagulogram hos ett barn.
 • Det finns andra symtom (hudens gulhet, mörk urin, svullnad, utslag, klåda etc.)

I dessa fall måste du genomgå en fullständig undersökning och ta reda på orsaken till koagulationssystemets patologi.

Blodteststandarder för PTI

Vid vissa sjukdomar och tillstånd föreskriver läkaren ett blodprov för IPT till patienten. Vanligtvis är detta blodprov nödvändigt före operation, förlossning, under den postoperativa perioden för vissa sjukdomar som är förknippade med patologin för blodkoagulering. Vad är en sådan studie - ett biokemiskt blodprov för PTI?

Blodtest för PTI

Blodkoagulerbarhet kallas dess förmåga att omvandla från ett flytande tillstånd till en koagulering. Det flytande tillståndet i blodet är nödvändigt för att fullfölja dess huvudfunktioner i kroppen: transport av syre och näringsämnen till organ och vävnader, reglering av kroppstemperaturen och skydd mot infektioner. Men vid trauma mot kroppens inre eller integumentära vävnader börjar blödningen. För närvarande manifesterar sig en mycket viktig egenskap av blod - koagulerbarhet. På grund av koagulerbarhet blir blodet tjockare och bildar en blodpropp, vilket förhindrar blodförlust.

Blodförtjockning och bildning av blodproppar sker med hjälp av ett speciellt blodprotein - protrombin. Protrombin är en föregångare till trombin som har en direkt effekt på bildandet av blodproppar. Det produceras i levern med deltagande av vitamin K. Prothrombin kallas den andra koagulationsfaktorn..

Ett biokemiskt blodprov för PTI (protrombinindex) är en av huvudindikatorerna för koagulogrammet. Ett koagulogram är en speciell studie genom vilken indikatorer bestäms som visar tillståndet för blodkoagulationssystemet.

Protrombinindex är procentandelen av koaguleringstiden för patientens blodplasma till koaguleringstiden för kontrollblodplasma.

Indikationer för analys

Indikationer för utnämning av ett biokemiskt blodprov för PTI är följande sjukdomar och tillstånd:

 • koagulationssjukdomar, inklusive åderbråck;
 • åderförkalkning av blodkärl;
 • vissa autoimmuna störningar;
 • leversjukdom
 • screeningstest av blodkoagulationssystemet;
 • tillstånd som åtföljs av brist på vitamin K;
 • antifosfolipidsyndrom;
 • koagulationskontroll under långvarig behandling med indirekta antikoagulantia.

På grund av det faktum att protrombin produceras i levern, med hjälp av protrombinindex, kan läkaren utvärdera tillståndet för detta organ och människans matsmältningssystem.

Analysförberedelse

Blod bör tas på tom mage. Om ett sådant villkor inte kan uppfyllas är det viktigt att det går minst 4-6 timmar från det sista måltidets ögonblick. Om patienten tar mediciner som påverkar blodkoagulation, måste han informera läkaren som skriver remisset för analys..

Avkodningsanalys

Oftare används Quick-metoden för att bestämma protrombinindex. Normen för PTI i blodprovet är 78-142%.

Avvikelser från normen för denna indikator för koagulerbarhet i blodet indikerar möjligheten att utveckla vissa sjukdomar och mänskliga tillstånd.

Minskat värde

En reducerad IPT indikerar en tendens till blödning (hypokoagulering) och observeras med följande patologier:

 • brist på vitamin K, nödvändigt för utveckling av koagulationsfaktorer; detta tillstånd inträffar med tarmsjukdomar, dysbios;
 • leversjukdomar där syntesen av koagulationsfaktorer är nedsatt;
 • medfödd brist på vissa koagulationsfaktorer;
 • allvarlig ärftlig eller förvärvad brist på fibrinogen i blodet;
 • akut DIC-syndrom - kränkning av det hemostatiska systemet (blodkoagulering och koagulering);
 • överskott av blodnivåer av heparin (endogent antikoagulant);
 • amyloidos - en kränkning av proteinmetabolismen;
 • nefrotiskt syndrom - njurens patologi;
 • cancer i gallblåsan, bukspottkörteln;
 • kronisk pankreatit;
 • akut och kronisk leukemi.

Det är lägre än normen i blodprover när man tar vissa mediciner, till exempel antibiotika, acetohexamid, kumariner.

Ökat värde

Ett förhöjt protrombinindex indikerar en hög grad av blodkoagulation (hyperkoagulering) och kan vara ett symptom på utvecklingen av följande sjukdomar:

 • medfödd eller förvärvad brist på koagulationsfaktorer;
 • polycytemi - en ökning av antalet röda blodkroppar i blodet;
 • de initiala stadierna av trombos - bildandet av blodproppar i de djupa venerna;
 • maligna neoplasmer;

En ökning av protrombinindex observeras under sista trimestern av graviditeten, när man tar vissa mediciner (kortikosteroider, barbiturater, orala preventivmedel, merkapturin).

En kompetent avkodning av ett blodprov för IPT kan endast utföras av en erfaren läkare. Dessutom kommer han att ta hänsyn till resultaten från andra undersökningar av patienten, hans allmänna tillstånd.

Hastigheten för protrombinindex, avvikelser

Ett blodkoagulationstest är en ganska viktig studie som hjälper till att fastställa orsaken till ett antal allvarliga sjukdomar. Det hjälper till att förebygga trombos eller blödningar i tid..

PTI (protrombinindex) - vad är det? Vid tidpunkten för studien, i ett blodprov, kan du bestämma hur länge en viss persons plasma koagulerar och jämföra värdet med de fastställda normerna. Förhållandet mellan denna skillnad omvandlas till procent. Den tillåtna normen i blodet är 78–142%, protrombinindex enligt Quick - 95–105%.

Protrombin är ett protein som är en föregångare till trombin. Och trombin spelar i sin tur en viktig roll vid trombos. Protrombin produceras i levern. Vitamin K bidrar till detta. Om vitamin K inte räcker kan blödning utlösas på grund av en minskning av mängden protrombin..

När är analysen gjord

Koagulationsanalys är nödvändig i följande fall:

 • i väntan på operationen;
 • för patienter som använder antikoagulantia för att förhindra trombos;
 • under graviditet;
 • koagulationspatienter med åderbråck;
 • hos personer som lider av störningar i hjärt-kärlsystemet;
 • med brist på vitamin K;
 • med skrump.

Följande specialister kan tilldela en sådan analys:

 • traumatolog;
 • terapeut;
 • barnläkare;
 • kardiolog;
 • kirurg;
 • pulmonologist.

Hur man gör en analys

Innan du går till en medicinsk institution för en analys måste du förbereda dig.

 • För att få det mest exakta resultatet är det bättre att göra en analys på tom mage under perioden 8 till 11 timmar. Helst bör intervallet mellan den sista måltiden och leveransen av analysen vara från 8 till 14 timmar. Observera: den här tiden bör inte överstiga 14 timmar.
 • Dagen innan ska du inte äta fet, kryddig mat, du bör överge användningen av alkoholhaltiga drycker. Ingen rökning tillåten en timme före analys.
 • Kontraindikationer avser medicinering. Om du tar vissa läkemedel under kursen, bör du skjuta upp analysen tills behandlingen har avslutats. Det finns situationer då medicinering inte kan avbrytas. I sådana fall måste patienten lämna all information om läkemedlets dosering och namn.

Blod tas från en blodåra för analys. Hon ska till ett provrör med natriumcitrat. Sedan separeras plasma med blodceller med hjälp av en centrifug..

Avkryptering av resultaten

Anledningar till det låga priset:

 • K-vitaminbrist.
 • Leversjukdom.
 • Ärftlighet.

Ökad procentandel på grund av:

 • Medfödda koagulationsproblem.
 • K-vitaminbrist.
 • Heparin.
 • Onkologiska sjukdomar.
 • Bredspektrat antibiotikabruk.

Normen hos gravida kvinnor

Protrombinindex under graviditet stiger till en indikator på 90-120%. Detta kan tillskrivas hormonella förändringar i kroppen av en gravid kvinna.

En analys av IPT, särskilt under graviditeten, är viktig två till fyra gånger. Stor tonvikt bör läggas på det i sista trimestern, eftersom det finns mycket lite tid kvar innan förlossningen och det är nödvändigt att följa dynamiken.

När procentsatsen stiger till 150 kan det bli ett hot om att lossna morkakan. När frekvensen sjunker under 90%, kan svår blödning förväntas under eller efter förlossningen.

Om en gravid kvinna uppvisar funktionsfel i en procentvis indikator, ska du inte ge upp vid övervakning på patienten på modersjukhuset. Det är viktigt att den förväntade modernen är under övervakning av specialister.

Snabbindikatorer

Snabbanalys görs för ytterligare studier av mag-tarmkanalen såväl som levern.

Snabbanalys utförs i följande fall:

 1. När koaguleringen bryts.
 2. Det finns leverrelaterade sjukdomar.
 3. Det finns en process med ökad trombos.
 4. Med en sjukdom som blodcancer.
 5. I fall av vitamin K-brist.

Vilka gränser är acceptabla:

 • Upp till 6 år - 80–100.
 • 6 till 12 - 79–102.
 • 12 till 18 - 78–110.
 • 18 till 25 - 82–115.
 • 25 till 45 - 78–135.
 • 45 till 65 - 78–142.

Normen för kvinnor och normen för män, oavsett ålder, är identiska.

Protrombintid - en indikator som återspeglar de sekunder som plasman koagulerar efter att den nödvändiga blandningen har tillsatts till den.

 • Hos barn, särskilt nyfödda, är denna indikator 14-18 sekunder.
 • För vuxna är normalhastigheten 10-15. Det optimala värdet på protrombintid varierar från 9-12 sekunder.

INR - internationell normaliserad attityd

INR är en speciell metod som används för att kontrollera det slutliga resultatet av ett protrombintest. Användning av denna metod rekommenderas starkt av företrädare för internationella hälsoorganisationer..

Tack vare de resultat som specialisten uppnår efter denna studie kan han spåra hur effektivt behandlingen med syntetiska medel är.

 • INR-kursen är 0,85–1,15.
 • Om vi ​​talar om behandling eller förebyggande av venös trombos, lungsjukdomar eller deformation av hjärtventilerna, kan INR-hastigheten uppgå till 3,0.

Protrombin ökade

Om protrombinet ökas enligt Quick, vad kan orsaka ett sådant resultat och vilka åtgärder bör vidtas? En protrombinscore på mer än 150% indikerar en ökning.

Följande faktorer kan leda till detta:

 1. Många sjukdomar som kännetecknas av en minskning av vitamin K.
 2. ICE-syndrom.
 3. Sjukdomar som stör den normala produktionen av fibrin.
 4. Ärftlighet och andra patologier som kan leda till koagulering.
 5. Läkemedel kan orsaka en ökning av indikatorn med deras långa användning, till exempel:
  1. Aspirin.
  2. Bredspektrumantibiotika.
  3. Heparin.
  4. Anabol.
  5. laxermedel.
  6. metotrexat.
  7. Nikotinsyra.

Oftast stiger protrombin i kvinnliga och manliga delar av befolkningen vid en ålder av 45-50 år. Denna indikator hos kvinnor kan ökas på grund av användning av hormonella läkemedel..

Om en kvinna har en allvarlig hjärt-kärlsjukdom bör användningen av hormonella preventivpiller snabbt avbrytas. Du kan ersätta dem med en analog i form av ljus eller en vaginalring.

Vad man ska göra med en ökad protrombinhastighet

Hur minskar protrombin? Denna kategori av människor måste hålla sig till en viss diet och livsstil..

Du måste äta så många livsmedel som möjligt som bidrar till blodtunnande. Det är viktigt att förstå att det finns ett antal livsmedel som kan leda till blodförtjockning..

Lista med viktiga ingredienser för att sänka protrombinnivåer:

 • Alla känner havregryn. Havregryn hjälper inte bara till att stabilisera matsmältningen, utan förhindrar också blodförtjockning. Helst bör du äta denna maträtt som frukost. Om du vill kan du lägga till gröt med färska bär.
 • Tomatjuice, speciellt när du tillagar färska grönsaker på egen hand. Många gör ett grovt misstag genom att tillsätta salt till juicen..
 • Rödbetor är en idealisk grönsak som hjälper till att minska protrombin.
 • Vilken diet utan ingefära! Det kan läggas till te. Ingefära rot utspädar blod, motverkar blodproppar.
 • Linfröolja, olivolja.
 • Fiskfett. För närvarande kan det köpas på apotek i form av kapslar. Detta är ett fantastiskt luktfritt och smaklöst alternativ..
 • Vid tillagningen rekommenderas det att använda äppelcidervinäger.
 • En ananas. Det räcker med att äta en hel del för att starta användbara processer i kroppen.

Vilka regler bör följas under en diet:

 1. Föredra grönsaker, frukt och färska bär.
 2. Kött kan finnas på bordet, men i minimala doser.
 3. Kött kan ersättas med fisk.
 4. Begränsa bakningen.
 5. Matlagning bäst i en dubbelpanna.
 6. Du måste äta oftare men doseras.
 7. Se till att dricka regelbundet.

Att äta och dricka är förbjudet:

 • Rökt kött.
 • Fet, rika soppor.
 • Konserverad mat.
 • Alkoholhaltiga drycker.

Minskad protrombin

Om protrombinindexet sänks kan detta indikera en överdriven aktivitet av protrombinproteinet. En minskning kan observeras hos gravida kvinnor, hos patienter med polycytemi (detta är ökad blodviskositet), patienter med venös trombos.

En minskning av indikatorn kan signalera följande sjukdomar:

 • Gastrointestinala sjukdomar.
 • dysbacteriosis.
 • Protrombinbrist.
 • hypovitaminosis.
 • Onkologiska sjukdomar.
 • Allergisk reaktion.

Oftast beror en minskning av denna indikator på kosten och finns hos representanter för den starka halvan av mänskligheten. Det är män som gör valet till förmån för köttprodukter som konsumerar få grönsaker och frukt.

Vad man ska göra om protrombin sänks?

Vanligtvis förskrivar specialister sina patienter användningen av läkemedel som heparin, warfarin.

I samband med läkemedelsbehandling måste du övervaka din kost. Här är en lista över produkter som inte rekommenderas för användning med en låg grad av protrombin:

 • Djurfetter.
 • Bovete gröt.
 • Rödbetor, rödkål, röd paprika.
 • Bageriprodukter.
 • Pickles och rökt.
 • Grönska.
 • baljväxter.

Fel i protrombin kan leda till blödning. De kan förhindras om rätt mat ingår som en förebyggande åtgärd i din kost:

 • Fisk och fiskolja.
 • Lök och vitlök.
 • Citrus, särskilt citron.
 • Ingefära rot.
 • Grönt te och kakao.
 • Gröt.
 • Tranbär, hallon eller fikon.

fibrinogen

Fibrinogenprotein produceras av levern. Det är han som deltar i trombos. Analys för protrombinindex och fibrinogenprotein karakteriserar enheter i en kedja.

När trombin aktiveras innebär detta en förändring av fibrinogen. Och han i sin tur omvandlas till fibrer - fibrin. Dessa ofördelbara fibrer förekommer i form av en blodpropp, som redan spelar en direkt roll för att blockera kärlet.

Proteinfibrrinogen når sin topp de första dagarna efter en stroke, hjärtattack, inflammation och influensa. En ökning av denna indikator kan observeras hos rökare, gravida kvinnor, personer som lider av sjukdomar i det endokrina systemet och med långvarig användning av hormonella mediciner.

En minskning av fibrinogenprotein observeras hos människor:

 • med lever- och mag-tarmsjukdomar;
 • brist på vitamin B12;
 • under graviditet, toxikos;
 • under administration av anabola;
 • när du tar en viss grupp läkemedel.

Det enda effektiva förebyggandet av någon sjukdom är avslag på dåliga vanor, korrekt näring, doserad fysisk aktivitet och snabb undersökning.

Protrombinindex: vad är det, en tabell över normer efter ålder, skäl till att öka och minska indikatorn

Trombinindexet är en diagnostisk indikator som visar hastigheten och kvaliteten på blodkoagulation. Beräkningarna är baserade på ett proportionellt förhållande mellan den tid som krävs för att ändra egenskaperna hos plasma och den period som tas som en villkorad norm.

Enligt beräkningsresultaten erhålls vidare en viss procentandel, som blir det önskade värdet. Tillräckliga nivåer bestäms av ålder, men i allmänhet finns det inga signifikanta skillnader efter år.

Protrombinindex (förkortat PTI) används vid utövandet av hematologer för tidig undersökning och detektion av olika former av sjukdomar, koagulopatier.

Behandling är inte alltid nödvändig. Övergående typer av överträdelser är möjliga. Vid behov tilldelas korrigeringsåtgärder vid behov. Strikt under övervakning av läkare.

Protrombins roll i kroppen

Protrombinprotein är en av koagulationsfaktorerna (andra faktorn (FII). Föreningen deltar vid ett visst steg av reglering av de reologiska egenskaperna hos vätskevävnad (dess fluiditet).

I naturen avser det föregångarna till ett annat enzym, trombin. Men den har inte alla egenskaperna i sin egen villkorade metabolit. Om vi ​​pratar om funktioner kommer de att vara så.

Säkerställa normal koagulering

Detta problem löses endast när det finns skador. Internt eller externt spelar det ingen roll i situationen. In vivo, när allt är i ordning, är koagulationsfaktorer inaktiva. Det vill säga de fungerar inte och gör sig inte kända på något sätt. Så snart det finns ett behov av dem, börjar specifika processer.

Prothrombin och dess enzymatiska metabolit manifesterar sig på identiskt sätt. Så snart blödningen börjar ger ämnen, förutom de som nämnts ovan, en snabb förändring av egenskaperna hos vätska i bindväv, vilket leder till en minskning av blödningshastigheten och sedan till dess upphörande.

Processen fortsätter inte isolerat, en annan faktor spelar en viktig roll i den - trombocytaggregering. Dessa två fysiologiska fenomen utgör grunden och återför tillståndet till det normala. Annars skulle en person dö av ett enkelt snitt.

Emellertid uppstår problem med en ökning av protrombins aktivitet och koagulationsfaktorer i allmänhet. Hyperkoagulation börjar, blodet blir för visköst. Specifika koaguleringar visas (blodproppar), de blockerar kanalen, täpper kärl.

Det kan sluta extremt beklagligt. Därför startas funktionen endast när den nämnda indikatorn är inom acceptabla gränser. Inte förhöjd och inte under normala.

Indirekt reglering av inflammation

Den andra funktionen är mindre märkbar och inte så uppenbar. I större utsträckning är denna egenskap inneboende i trombin, men dess föregångare har också en viss potential inom detta område..

Kontroll över fenomenet sker bilateralt. Både vinst och försvagning. Beroende på det nuvarande fysiologiska tillståndet i kroppen.

Båda uppgifterna löses parallellt, dynamiskt. Det är, i det ögonblick då situationen kräver det, patientens tillstånd.

Indikationer och regler för att klara analysen

Det finns många skäl för utnämningen av sådan diagnostik och verifiering av protrombinindex. Detta är inte bara sjukdomar utan också specifika fall. Mer specifikt.

Levercirros

Nederlaget för människokroppens största körtel. Grunden är död av vävnader, hepatocytceller. Nekros.

Beroende på vilken typ av patologisk process vi pratar om en akut eller kronisk kurs.

 • I det första fallet finns det ingen mening i undersökningen alls. Eftersom allt utvecklas så snabbt att essensen är uppenbar och det inte finns tid för ytterligare händelser. Brådskande behov av att agera.
 • I det andra är det vettigt att regelbundet kontrollera protrombinindex, eftersom IPI indikerar leverens kvalitet direkt.

Således är det möjligt att kontrollera tillståndets dynamik, identifiera progression och till och med utvärdera kvaliteten på behandlingen.

Jag måste säga att trombin är ett ämne som produceras i levern. Därför en liknande diagnostisk möjlighet. Enligt resultaten är det värt att prata om fullständig, sub- och dekompensation av cirros. Och agera på situationen.

Förberedelse för operation

Som regel är läkare inte begränsade till ett standardkoagulogram. Om allvarlig kirurgisk behandling planeras är det vettigt att göra en mer djupgående studie..

Detta kommer att ge information om patientens tillstånd, planera möjliga negativa scenarier och förbereda för hemostas under operationen.

Frågan om nödvändighet avgörs av läkaren. Det är också möjligt att förskriva en diagnos efter ett standardkoagulogram, om det finns anledning att tvivla på resultatens fullständighet.

Brist på vitamin K eller C i kroppen

I båda fallen börjar destruktiva processer. I det första - det är en förändring i tillståndet i blodkärl, artärer, parallellt med avvikelsen av de reologiska egenskaperna hos blod, med en ökning av aktiviteten hos specifika enzymer.

I det andra manifesteras en sjukdom som kallas skörbjugg. Det provoserar massiva blödningar, kränkningar av bindvävets styrka och elasticitet (därmed de ökända symtomen som lossnar och tandsförlust och andra).

Protrombinindexet förändras omedelbart parallellt med utvecklingen av den patologiska processen. Enligt denna indikator är det därför möjligt att diagnostisera kränkningar i tid.

Blodövervakning med systematisk användning av specifika läkemedel

Antikoagulantia och andra mediciner. Screening görs regelbundet för att upptäcka avvikelser. De uppstår inte alltid, men med utveckling, sannolikheten för komplikationer, upp till dödlig.

Risken för trombos ökar med användning av läkemedel. Att bedöma dem i förväg är ganska svårt..

Protrombinindex varierar avsevärt. I farozonen personer som initialt är benägna att utveckla patologiska processer från cirkulationssystemet.

Graviditet

Graviditet är en betydande riskfaktor för patienter. I processen observeras en förändring av den hormonella bakgrunden. Elasticiteten och styrkan hos blodkärlen, utvecklingshastigheten för koagulationsfaktorer, särskilt protrombin och dess metabolit, beror på koncentrationen av östrogener.

Värdena är långt ifrån alltid avvikande och inte i alla fall börjar hälsoproblem. Diagnos är mer ett mått på förebyggande, screening och verifiering, snarare än den specifika identifieringen av patologin som läkaren misstänker.

Det räcker med att göra en analys med en frekvens av 1 gång varannan månad. Beroende på behovet och efter läkares bedömning - oftare.

Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet

Kommunikationen här är tvåvägs. Patienter med liknande historia har mer troligt att de får förändringar i blodreologi..

Processer är dock ofta sekundära och utlöses av samma faktorer. Det vill säga en kränkning av protrombinindexet och själva de kardiovaskulära patologierna uppenbaras av identiska skäl. Detta måste beaktas vid diagnos..

Det är vettigt att utse en undersökning för beprövade patologier från blodet. Som en screeningsmetod, bedöma nedskrivningsdynamik.

Tabell över normer efter ålder

IPT-graden i blodet ligger i intervallet 50 till 150% enligt INR och 75-142% enligt Quick. Kön spelar ingen roll, hos kvinnor och män kommer indikatorerna att vara desamma, de ändras bara med ålder och under graviditet.

Vid tolkning av resultaten av diagnosen är det nödvändigt att beakta kroppens individuella egenskaper. Minsta avvikelser i en eller annan riktning är möjliga..

ÅlderProcentandel (%)
Födelse fram till slutet av den första dagen60-140
1 månad60-120
Upp till 1 år55-100
1-6 år gammal70-150
6-15 år gammal50-145
15-18 år gammal55-150
Efter 18 år och före biologisk död71-140

Som tidigare nämnts presenteras undersökningsresultaten vanligtvis i procent. Detta är den så kallade INR eller internationellt normaliserade förhållandet.

Dess väsen ligger i den proportionella beräkningen av protrombintiden för ett visst ämne och indikatorn, som accepteras som allmänt accepterad som tillräcklig i allmänhet, multiplicerad med hundra.

Det är möjligt att använda en absolut indikator på några sekunder, men den här tekniken används mindre ofta.

Normer under graviditeten

Under graviditeten är de övre övre gränserna något högre, på grund av behovet av att mer "destillera" blodkärlen för att bli av med fostrets avfallsprodukter.

Vanligtvis undersöks protrombinindexet hos sådana patienter av Quick. Normalt varierar det från 75 till 142%, och hos gravida kvinnor definieras nivån som 98-152%. Plus eller minus. Beroende på fall.

Avvikelser bör betraktas som en potentiell störning, bara genom att bevisa det motsatta kan du lugna ner. Annars finns det inga skillnader.

Under hela graviditetsperioden är protrombinindex ungefär identiskt och förändras inte signifikant.

Avkodning av INR

Det internationella normaliserade förhållandet är en klassisk teknik. Endast ett provrör används, vilket minskar noggrannheten, men samtidigt tillåter studien att utföras i uttrycklig ordning.

Till skillnad från den mer detaljerade metoden (enligt Quick) avviker indikatorn obetydligt. Åtminstone inte i den mån ändringarna är kritiska och inte tillåter kliniskt korrekta slutsatser. Eftersom denna variation används oftare.

INR kan beräknas som en procentandel och som ett förhållande. Det första alternativet övervägs i tabellen ovan, och i det senare fallet bestäms det med decimaler, och det normala intervallet är från 0,82 till 1,15. Med sjukdomar i hjärt-kärlsystemet, lungorna, är det möjligt att höja nivån till 3.0.

Snabbindikatorer

Kärnan i metoden förblir densamma. Som beräkningsformeln. Vad är skillnaden då?

Skillnaden ligger bara i kvaliteten och mängden av prover. För att uppnå exakta resultat används flera spädningar av den flytande fraktionen av blod och plasma. Följaktligen får läkaren helt exakta resultat. Även om tiden för en sådan diagnos behöver lite mer.

Hastigheten för protrombinindex enligt Quick är i intervallet 75 till 140-142%.

Anledningar till nedgången

Med hänsyn till de observerade förändringarna bestäms det formella protrombinindexet normalt av gränsen upp till 150%. Detta inkluderar också några fel under undersökningen, kroppens individuella egenskaper. Allt som är mindre - talar redan tydligt om problemen.

IPT i blodet faller till följd av påverkan av patologiska faktorer:

 • Medfödda missbildningar där otillräckligt fibrinprotein produceras. Detta ämne är involverat i bindningen och aggregeringen av blodplättar, dess aktivering tillhandahålls av koagulationsfaktorer. Med sådana patologier sjunker protrombinindexet. Beroende på processens art och kroppens förmåga att kompensera för överträdelsen.
 • Medfödda sjukdomar, alla former av koagulopati.
 • Leverstörningar. Som inte är förknippade med förstörelsen av dess vävnader. Dessa är främst funktionella störningar. De är svåra att diagnostisera baserat på rutinundersökningar såsom ultraljud. Scintigation krävs, laboratorietester möjliga.
 • Ofta detekteras en minskning av protrombinindex under administrering av läkemedel för att påverka blodets reologiska egenskaper. Det är sig Aspirin och dess analoger baserade på acetylsalicylsyra eller moderna läkemedel för kondensering. Särskilt ofta erhålls onormala resultat efter att ha tagit trombolytika, vilket ännu mer aggressivt påverkar vätska.
 • DIC.
 • Andra läkemedel har också en negativ effekt på blodtillståndet. Till exempel laxeringsmedel på grund av aktivt avlägsnande av vätska från patientens kropp.

Det rekommenderas inte under lång tid att använda nikotinsyra, liksom ett sätt att hämma patientens immunsystem. Speciellt aggressiv metotrexat.

Hormonala läkemedel och anabola läkemedel visar sig på samma sätt. Om problem hittas, bör terapiförfarandet ses över..

Om avvikelserna är rent laboratoriska och inte verkar objektivt finns det dessutom ingen sådan tendens - ytterligare behandling är möjlig.

Ett lågt protrombinindex indikerar överdriven utspädning av blod och dess långa koagulering; spontan blödning med olika intensitetsgrader är möjlig.

Anledningar till ökningen

Om protrombinindexet ökas är detta ett bevis på överdriven aktivitet av proteiner och enzymer som säkerställer normal koagulering. Detta fenomen är mindre vanligt. Huvudfaren är en ökad risk för trombos.

Formationsfaktorer är relativt få:

 • Maligna processer i kroppen. Cancer på vilken plats som helst. I grund och botten de som påverkar benmärg, lever och matsmältningsorgan. Mindre vanligt.

Även stora neoplasier eller förfallna strukturer i avancerade stadier. När kroppen tvingas koagulera snabbare på grund av den enorma förstörelsen av onormala vävnader för att förhindra döden.

 • Allergiska reaktioner. Fenomenet är tillfälligt. Det är nödvändigt att eliminera kroppens otillräckliga immunsvar så snart som möjligt. Avvikelser i indikatorer för kroniska sjukdomar i en liknande plan är särskilt synliga.
 • C-vitamin- och K-brist.
 • Skador på matsmältningskanalen. Darm, eftersom matsmältningen av näringsämnen, såväl som magen, försämras. Levern står isär. Hon ansvarar för den normala syntesen av koagulationsfaktorer. Eventuella avvikelser kan orsaka sjukdomen. Diagnoser som cirrhos, strukturella avvikelser är särskilt farliga..
 • Det finns ett högt protrombinindex för dysbios, när balansen i användbar och villkorligt patogen mikroflora störs i riktning för att öka mängden av den senare. Förfallets processer bromsas, evakueringen av avföring störs. Detta leder till frisättning av gifter i blodet och förgiftar hela kroppen. Dessa gifter har egenskapen att aktivera protrombin indirekt. Anledningen är inte så uppenbar, men inte mindre farlig.

Vid utvärdering av resultaten och sökning efter patologiska processer är det nödvändigt att ta hänsyn till eventuella avvikelser av referensvärden i det specifika laboratorium där studien genomfördes.

Ytterligare undersökningar

Stödjande tekniker används för att bekräfta diagnosen och identifiera orsakerna till avvikelser från normen. Det är den primära störningen. En ungefärlig lista över procedurer är.

 • Ultraljud i levern. Det är nödvändigt att identifiera organiska störningar. Det används mest aktivt som en rutinteknik.
 • Scintigrafi används också. Detta är redan ett sätt för funktionell forskning. När det inte finns några strukturella förändringar, åtminstone vid första anblicken.
 • Vid behov möjlig MRI i matsmältningskanalen.
 • Blodbiokemi, allmän analys.
 • EKG, ECHO-KG.

I de flesta fall räcker det.

Behandlingsmetoder

Terapi beror på den specifika orsaken till störningen. Alternativen utarbetas av en hematolog. Outsourcade specialister krävs också vid behov..

Exempel på tekniker kan vara följande:

 • Användningen av blodförtunnare med ökad protrombin. Heparin, Aspirin och liknande, modernare och säkrare mediciner. Frågan är komplex, du måste gå från läget och toleransen för droger.
 • Hemostatiska medel i andra fall.
 • Hepatoprotectors för leversjukdomar. Med cirrhos är en organtransplantation möjlig.
 • Läkemedel för att skydda hjärtat och återställa dess normala funktion: nitrater, riboxin, Mildronate.
 • Bristhormonersättare.
 • vitaminer.

Det kan finnas många alternativ. I vissa fall kommer en diet som är låg i animaliskt fett och hög i vegetabiliska livsmedel visar goda resultat..

Prothrombin visar hur snabbt blod koagulerar. Detta är inte den enda faktorn som påverkar denna process, men det är definitivt en av de viktigaste.

Alla avvikelser bör initialt tolkas som en trolig patologi. Endast om onormala orsaker utesluts med diagnostiska metoder kan vi prata om en naturlig process. Oavsett om det är resultatet av tillfälliga hormonella fluktuationer, fel under undersökningen, fysisk aktivitet eller andra stunder.

Blodtest för PTI

Blodtest för PTI - biokemisk undersökning av protrombinindex. Det föreskrivs före och efter operationer, under graviditet, patologier i hematopoiesisystemet.

Indikationer för studien

Med skador på blodkärlen börjar blodet tjockna och bildar en blodpropp, som stänger såret. Bildningen av blodproppar och blodkoagulering beror på protrombin. Detta specifika protein är en föregångare till trombin, som har en direkt effekt på bildandet av blodproppar. Det är av detta skäl som protrombin kallas den andra koagulationsfaktorn. Dess produktion sker med deltagande av vitamin K direkt i levern..

Ett biokemiskt blodprov för PTI anses vara en av de viktigaste indikatorerna för koagulogrammet - en speciell undersökning som gör att du kan fastställa egenskaperna hos koagulationssystemet. En analys rekommenderas i följande fall:

 • leverpatologi;
 • med långvarig behandling med indirekta antikoagulantia för att kontrollera koagulering $
 • vid testning av ett screeningkoagulationssystem;
 • patologi för blodkoagulationssystemet (till exempel åderbråck);
 • med åderförkalkning av blodkärl;
 • med antifosfolipidsyndrom;
 • med autoimmuna störningar;
 • tillstånd som åtföljs av brist på vitamin K i kroppen.

Eftersom protrombin produceras i levern, tillåter IPT en specialist att bedöma tillståndet hos ett givet organ hos en patient, såväl som hela hans matsmältningssystem. För att undvika falska avvikelser i blodprovet för PTI från normen är det absolut nödvändigt att du förbereder dig ordentligt innan du skickar in material för undersökning.

Analysförberedelse

För att kunna utföra denna studie behöver en person inte äta minst sju till åtta timmar. Blod ska doneras på morgonen på tom mage. I händelse av att detta villkor inte kan uppfyllas, rekommenderar läkare att avstå från att äta minst fyra till sex timmar före analysen. Dessutom, om patienten behandlas med läkemedel som påverkar blodkoagulation, bör han definitivt informera en specialist.

Vi vill också notera att en analys av IPT kan göras på nästan varje sjukhus på relativt kort tid..

Avkryptera resultatet

För att bestämma IPT används snabbtekniken oftast. Normalt ligger normen i intervallet 78 till 142%. Om patienten har några avvikelser från dessa indikatorer kan ett allvarligt hot för utvecklingen av ett antal komplexa patologiska processer uppstå.

En minskning av nivån av IPI i blodet indikerar att kroppen tenderar att blöda (hypokoagulering) och inträffar när:

 • maligna tumörer i bukspottkörteln;
 • kränkning av proteinmetabolismen (amyloidos);
 • akut DIC-syndrom (koagulationssystemets dysfunktion och koagulationsstörning);
 • brist på koagulationsfaktorer (medfödda);
 • vitamin K-brist;
 • tarmsjukdomar och dysbios;
 • maligna tumörer i gallblåsan;
 • kronisk och akut leukemi;
 • patologier i levern;
 • svår förvärvad eller ärftlig brist på fibrinogen;
 • patologier i njurarna (nefrotiskt syndrom);
 • för mycket heparin i blodet;
 • kronisk pankreatit.

Det är värt att notera att när man tar ett antal läkemedel kan denna indikator vara under normal. Anabola steroider, acetohexamid, antibiotika och andra mediciner har denna effekt..

En ökning av protrombinindexet betraktas som ett tecken på hyperkoagulation. Det kan indikera förekomsten av sjukdomar som:

 • maligna tumörer;
 • polycytemi (en ökning av antalet röda blodkroppar);
 • förvärvad eller medfödd brist på blodkoagulationsfaktorer;
 • initiala stadier av trombos (blodproppar i djupa vener).

En ökning i värdet av IPT kan också observeras under behandling med vissa läkemedel (barbiturater, kortikosteroider, merkapturin, orala preventivmedel), samt under tredje trimestern av graviditeten. Endast en erfaren specialist kan bestämma avvikelser från normen i en blodanalys av PTI och korrekt dechiffrera resultaten. Dessutom kommer han att ta hänsyn till de maximala uppgifterna för andra undersökningar av sin patient såväl som till det allmänna hälsotillståndet.

Publikationer Om Hjärtrytmen

Diabetes och graviditet Kliniska rekommendationer

Jag bekräftar
President i det ryska samhället
barnläkare-gynekologer vid RAMS-akademin
V.N.Serov
år 2013Graviditetsdiabetes mellitus: diagnos, behandling, postpartum övervakning

Varför förhöjs eosinofiler i en barnbehandling

Ett blodprov hos barn är obligatoriskt för en rutinundersökning och ger dig möjlighet att i tid identifiera olika patologier i början av utvecklingen, när de inte började visa symtom.