INM-blodprov - vad är det och hur mycket ska det vara normalt?

Den här artikeln diskuterar INR-blodprovet: vad är det och hur mycket bör indikatorn vara.

För laboratoriebedömning av kvaliteten på den externa blodkoagulationsvägen används studien av protrombintid (PTT) och dess derivat:

 • protrombinindex (PTI);
 • normaliserade internationella relationer (INR-indikator).

Dessa indikatorer används för att utvärdera tillståndet i blodkoagulationssystemet, övervaka effektiviteten i behandlingen med warfarinläkemedel (ett INR-test med warfarinbehandling är en obligatorisk diagnostisk metod), leverdysfunktion, vitamin K-brist, etc..

Analys av protrombintid och dess derivat (blodprov för INR och protrombinindex) gör att du kan utvärdera kvaliteten och aktiviteten för den första, andra, femte, sjunde och tionde koagulationsfaktorn. För att få mer fullständig information utförs denna studie ofta i kombination med aktiverad partiell tromboplastintid (APTT)..

Vad är blodkoagulation?

Blodkoagulationsprocessen är en väsentlig del av hemostasesystemet (ett system som upprätthåller ett flytande tillstånd av blod, som ansvarar för att stoppa blödning, lösa trombotiska koagler, etc.).

Blodkoagulation består av flera stadier:

 • stadier av primär vaskulär blodplätthemostas (det primära stadiet för att stoppa blödning på grund av vasospasm och bildandet av en blodplättkoagel);
 • stadiet av enzymatisk koagulering (kallas hemokoagulering, plasmahemostas, sekundär hemostas), som består i bildandet av en stabil tromb som förstärks av fibrintrådar.

Processen med blodkoagulering i sig är en pro-enzym-enzymkaskad, som fortskrider i form av sekventiell aktivering av koagulationsfaktorer med proenzym. Som ett resultat är koagulationsprocessen uppdelad i tre faser:

 • aktivering (ett komplex av sekventiella processer som aktiverar bildningen av protrombinaser och omvandlingen av protrombin till trombin);
 • koagulering (processen för att bilda fibrinfibrer från fibrinogen);
 • tillbakadragning (processen för att bilda täta fibrinproppar).

För att bedöma funktionen av blodkoagulationssystemet används global (allmän) och lokal (specifik) test..

Global testning möjliggör en övergripande bedömning av tillståndet i blodkoagulationssystemet och en bedömning av patientens tendens att bilda blodproppar eller ökad blödning.

Globala test inkluderar:

 • bestämning av T (tid) för blodkoagulation enligt metoderna enligt Sukharev, Morawitz, Mas-Magro;
 • tromboelastografi;
 • trombingenereringstester (bedömning av trombinpotential och endogen trombinpotential);
 • bedömning av trombodynamik.

Lokala tester inkluderar studier som gör det möjligt att utvärdera enskilda länkar i koagulationskaskaden och klargöra lokaliseringen av den patologiska processen. Lokala analyser inkluderar en bedömning av:

 • aktiverad partiell tromboplastintid (APTT);
 • protrombintidstester (protrombinindex, INR-indikator, etc.);
 • snävt riktade tekniker för att upptäcka avvikelser i arbetet med en specifik koagulationsfaktor.

Typen av analys tilldelas enbart av en specialist på grundval av den påstådda diagnosen av data från ytterligare undersökningar.

INR-blodprov - vad är det och hur mycket ska det vara?

Ett blodprov för INR är ett av alternativen för att studera protrombin, ett komplext protein som är en föregångare till trombin och stimulerar bildandet av en tromb.

International Normalized Ratio (INR) visar hastigheten med vilken en blodpropp bildas.

Separat från protrombin, INR-indikatorer utvärderar inte.

Detta beror på det faktum att INR beräknas med formeln: (protrombintid för patienten / normal protrombintid), höjt till värdet av MIC (internationellt känslighetsindex).

MICR-värdet sträcker sig som regel från 1 till 2 och beror på reagenset som används för analys.

MICh visar aktivitetsnivån för vävnadsfaktor (tromboplastin) för en given grupp reagens jämfört med standardiserade prover.

Vid avkodning av testresultaten uppskattas protrombinnivån (protrombin används ofta enligt Quick, vilket visar protrombinaktiviteten i procent), INR-indikatorn och som regel protrombinindex (PTI visar förhållandet mellan den normala protrombintiden och protrombintiden för patienten).

När ett blodprov för INR indikeras?

En studie på nivån av protrombin, INR och PTI indikeras för:

 • misstänkta koagulationsstörningar (ökad blödning, trombos);
 • genomföra screeningstudier av det hemostatiska systemet;
 • övervaka blodkoagulation hos patienter som får antikoagulantbehandling;
 • före och efter hjärtkirurgi;
 • behandling av lungemboli (liksom vid bedömning av risken för att utveckla lungemboli);
 • patienten har skrumplever i levern, vitamin K-brist, maligna neoplasmer, ärftliga och förvärvade koagulopatier;
 • behandling med läkemedel som kan öka eller minska blodkoagulationen.

Hur man förbereder sig för ett blodprov för INR?

Analysen ges på tom mage. Venöst blod används för studien..

Rök inte före analys. Det rekommenderas också att undvika fysisk och emotionell stress.

2-3 dagar före studien bör du vägra att ta alkohol.

Den behandlande läkaren och laboratoriepersonalen bör meddelas om de läkemedel som tas av patienten, eftersom vissa läkemedel (antikoagulantia, orala preventivmedel, glukokortikoider, etc.) kan påverka testparametern..

Tabell över INR-priser hos kvinnor efter ålder

Det bör noteras att på grund av det faktum att olika laboratorier använder olika reagens kan de normala värdena för varje laboratorium variera.

I detta avseende bör man vid tolkning av resultaten från analysen vägledas av de standarder som anges på formuläret med resultaten.

Normen för INR för kvinnor beror inte på ålder och är:från 0,85 till 1,35.
Under graviditeten kan INR minska:i tredje trimestern är normen från 0,15 till 1,17

Normen för INR i blodet hos män

Normen för INR hos män och kvinnor skiljer sig inte. För män varierar normala priser också från 0,85 till 1,35.

Norm för INR när du tar warfarin

För patienter som får behandling med indirekta antikoagulantia (warfarin) ligger målnormen för INR mellan 2 och 3.

Vad betyder det om INR ökas?

INR-indikatorn utvärderas alltid tillsammans med protrombinnivån. Denna studie genomförs inte isolerat (INR beräknas baserat på patientens protrombinnivå). Därför bör orsakerna till förändringar i INR-nivån i blodet tolkas tillsammans med protrombinnivån.

Nivån av INR är omvänt proportionell mot protrombinnivån och antalet koagulationsfaktorer (ju högre INR-nivå, desto lägre nivå är protrombin).

Oftast ökas INR-indikatorn med:

 • leversjukdomar;
 • konsumtions-koagulopatier (tillstånd där, mot bakgrund av aktiv trombos, blodkoagulering minskar på grund av utarmning av blodkoagulationsfaktorer);
 • fibrinogen och / eller protrombinbrist;
 • vitamin K-brister.

En låg INR-nivå observeras hos patienter med ökad risk för blodproppar, ett tidigt stadium av trombos. Dessutom kan en minskning av INR-nivån observeras under graviditetens sista trimester.

En ökning av nivån av protrombin enligt Quick noteras med:

 • en tendens till trombos, utveckling av tromboemboliska tillstånd, hjärtinfarkt, förinfarktstillstånd, en ökning av blodviskositet med hypohydrering, med hyperglobulinemi;
 • ta vissa mediciner: läkemedel som kan hämma effekterna av kumarin (vitamin K-beredningar, barbiturater), kortikosteroider, orala tablettprevensiva medel, meprobamatpreparat, antihistaminer;
 • polycytemi;
 • förekomsten av maligna neoplasmer i patienten.

Minskad protrombin

En reducerad grad av protrombin kan registreras med:

 • ärftliga eller förvärvade underskott av de första, andra, femte, sjunde, tionde koagulationsfaktorerna;
 • idiopatisk familjär hypoprotrombinemi;
 • förvärvad eller ärftlig hypofibrinogenemi;
 • brister på vitamin K (utan vitamin K i hepatocytcellerna bildas inte den andra, sjunde och tionde faktorn i blodkoagulation);
 • brister på vitamin K hos modern (hemorragisk diates hos nyfödda observeras);
 • som tar vissa mediciner: vitamin K-antagonister (antikoagulantia - fenylin, kumarin), anabola steroider, clofibrat, glukagon, tyroxin, indometacin, neomycin, oxyfenbutazon, salicylater, heparin, urokinas / streptokinase.

INR-förstärkande livsmedel för warfarin

All läkemedelsbehandling och diet bör förskrivas av din läkare. Självmedicinering är oacceptabelt och kan orsaka oåterkallelig hälsoskada. En speciell diet krävs inte för patienter som tar warfarin. I detta avseende beror dieten på den underliggande sjukdomen.

Oftast rekommenderas patienter att begränsa användningen av alkoholhaltiga drycker, rött kött, fett, stekt, samt öka konsumtionen av frukt, grönsaker, fisk med låg fetthalt, nötter och grönsaker.

INR-blodprov. Vad är det, hur mycket ska normen vara, ett transkript för kvinnor, män under graviditeten

Patienter som tar mediciner med blodkoagulering kräver ett regelbundet blodprov som kallas INR. Detta bestämmer dess densitet och gör det möjligt för den behandlande läkaren att fastställa normen för tagna koagulanter.

Vad visar INR-blod, innebörden av förkortningen

INR står för International Normalised Attitude. Denna studie genomförs i enlighet med internationella standarder. Mätningen av koagulationsfunktionen sker efter en serie speciella procedurer..

En INR-analys är en av de viktigaste forskningsmetoderna som bestämmer graden av blodkoagulation. Syftet bestäms av en enda standard för alla patienter. Oavsett undersökningens plats och instrumenttyp kommer resultatet alltid att vara identiskt.

För att bestämma informationen används följande data:

 1. Protrombintid. Information erhålls i processen med blodkoagulationsanalys. Medeltid (10-16 sek.).
 2. International Sensitivity Index (MIC). Tromboplastin produceras av ett stort antal företag. I vart och ett av de producerade ämnena finns ett pass som anger deras renhet och känslighet.

Efter förfarandet föreskriver läkare behandling baserad på resultaten av testet för att reglera blodflödesfunktioner. Analysfrekvensen är också viktig. När man utför ett INR-test en gång i månaden är behandlingsnoggrannheten 50%, om 1 gång per decennium - 80%.

Behandlingen ställs in av läkaren individuellt för alla patienter, eftersom varje organisme har sin egen reaktion på interaktionen av läkemedel och dosen av Warfarin. Undersökningen föreskrivs när man tar vitamin K-antagonister som sänker graden av protrombin i blodet.

En INR-analys ges regelbundet upp när:

INR-blodprov kan förskrivas för åderbråck.

 • hjärtfel;
 • tromboflebit;
 • cirkulationsstörningar i hjärnområdet;
 • akut karonarsyndrom;
 • förmaksflimmer.
 • Patienter med konstgjorda filter installerade för att förhindra att blodproppar passerar genom blodkärlet är också föremål för analys..

  Före införandet av INR i praktiken bestämdes nivån av warfarin med användning av protrombintidsanalys (PTV). Denna metod har en låg forskningskostnad, men ger inte exakta resultat. Instrument anger ofta olika koefficienter för nivån av warfarin i en patients blod.

  När en studie föreskrivs

  Undersökningen föreskrivs när man tar vitamin K-antagonister som sänker graden av protrombin i blodet.

  En INR-analys ges regelbundet upp när:

  • åderbråck;
  • hjärtfel;
  • tromboflebit;
  • cirkulationsstörningar i hjärnområdet;
  • akut karonarsyndrom;
  • förmaksflimmer.

  Patienter som har installerade konstgjorda filter för att förhindra att blodproppar passerar genom blodkärlet måste göra en analys var sjätte månad..

  Före införandet av INR i praktiken bestämdes nivån av Warfarin med användning av protrombintidsanalys (PTV). Denna metod har en låg forskningskostnad, men ger inte exakta resultat. Instrument anger ofta olika koefficienter för nivån av warfarin i en patients blod.

  Du bör också rådfråga en läkare med följande symtom:

  • tarminfektion;
  • Ändring av schema för vila och arbetstid;
  • konstant blödning från näsan och tandköttet;
  • klimatförändring.

  När du ändrar driftstiden är det nödvändigt att genomgå ett INR-blodprov efter flera dagar. Allvarliga sjukdomar kan utvecklas utan antikoagulantbehandling och blodövervakning..

  Testning kan tilldelas i tre fall:

  1. Med en kronisk sjukdom. I detta fall förskrivs testet till alla patienter som tar warfarin och liknande koaguleringsmedel..
  2. Enhet. Studier av denna typ genomförs under vissa omständigheter. Dessa inkluderar kirurgi, graviditet, studier av sjukdomar i strid med hemostas.
  3. Personligt uttryck för vilja. Förfarandet kan förskrivas på begäran av en person som vill ställa diagnos av blodkärl. Oftast tvingas äldre, män och kvinnor, vars släktingar tidigare utsatts för en hjärtattack, utföra diagnosen..

  Mindre avvikelser från normen kan orsakas av en förändring i klimat och fysisk aktivitet. Om det i tid att upptäcka avvikelser i blodplasma kan du återställa blodkärlen att fungera genom att justera kosten eller läkemedlen.

  Den ofta föreskrivna INR-analysen betyder inte att patientens hälsa förvärras. Denna procedur kan förskrivas för kontrollindikatorer när man ändrar dosering av läkemedel som tas av patienten eller dieten.

  Analysförberedelse

  Ett INR-blodprov är en studie som kräver att vissa regler följs innan biomaterial tas. Venöst blod bör ges på tom mage. Avslag på mat är nödvändigt i mer än 8 timmar. Drick bara vatten. Det är strängt förbjudet att ta alkohol en dag före proceduren.

  1 timme före testet bör fysisk aktivitet och rökning uteslutas. Det rekommenderas inte att genomgå proceduren för kvinnor under menstruationen.

  Måttlig alkoholkonsumtion har en positiv effekt på blodkoagulationen, följaktligen sjunker warfarinindexet. Alkoholmissbruk leder dock till en obalans i INR-indikatorerna. I små doser kan alkohol tas i samband med antikoagulantia.

  Dessutom leder alkohol till brott mot mänsklig samordning, vilket ökar risken för fall och skada. Detta kan vara ett hot mot en patients liv som tar koagulantia. Alla ovanstående regler är undantagna i nödsituationer och i nödsituationer.

  Efter att ha gjort en brådskande analys föreskrivs en andra procedur, redan när kroppen återställs till arbetsförmåga. Du kan kontrollera blodproppar hemma. Det finns specialanordningar för självtestning av blodplasma. Nackdelen med sådana anordningar är de höga kostnaderna.

  Analys

  Förfarandet kan utföras på flera sätt:

  1. Bärbar enhet. Testning med specialinstrument har genomförts sedan 1990-talet. En sådan anordning ger ett omedelbart resultat. Blod doppas på en testremsa och sätts in i enheten. Monitorn visar testresultatet med alla exakta data. Denna typ av procedur utförs både på sjukhuset och hemma..
  2. Laboratorieforskning. För närvarande har denna testmetod en bredare tillämpning. Blod tas från en ven och skickas för undersökning. Efter en viss tid kommer ett svar med indikatorer och specialisten föreskriver ytterligare behandling.

  Efter att ha genomgått behandling på sjukhuset reduceras inte läkemedlet. Utnämningen av Warfarin till läkare är under lång tid, ofta och för livet. Med en oberoende analys är det nödvändigt att känna till alla behandlingsnormer med en ökad eller minskad koefficient. Patienten kan skapa ett behandlingsschema i förväg och samordna det med sin behandlande kardiolog.

  Att utföra INR-test är mer bekvämt på egen hand. De flesta patienter är dock rädda för den här metoden eller helt enkelt inte kan. Eftersom de flesta patienter är äldre har de inte den fysiska förmågan att delta i träningsföreläsningar för att veta hur man använder enheten.

  Internationell standard INR

  Enligt internationella standarder bör INR-indexet vara inom 1,0. Med patologier eller fel dosering av mediciner kommer indikatorn att avvika från normen. Med ett ökat Warfarin-index är det nödvändigt att tilldela doseringen av läkemedlet. Detta kan leda till komplikationer i kroppen och blödning öppnas..

  Ett lågt index uttrycks på grund av ineffektiv behandling respektive inte blodförtunnande. Med denna behandling förändras strukturen på kärlen, blodproppar bildas. Under dessa förhållanden är det nödvändigt att öka doseringen av koaguleringsmedel.

  Norm för vuxna män och kvinnor, gravida

  Ett INR-blodprov är för det första prisvärda indikatorer om cirkulationssystemets arbete för varje person. Standardkoefficienten för vuxna män och kvinnor är liknande. Det varierar från 0,8 till 1,2. Om resultatet av analysen faller inom den fastställda normen, är personen frisk och han har inga patologiska sjukdomar.

  Under graviditet, övervakning av blodkoagulation, läkare uppmärksamma, eftersom under den tid att bära ett barn kommer den framtida modern att ändra kroppens arbete. I en kvinna i position kommer INR-indexet att höjas. Detta anses vara normalt. En kränkning av kroppen kommer att betraktas som ett index på mer än 4,0.

  Norm för barn

  För nyfödda anses en koefficient på 0,8 till 1,2 vara normen. Nedan följer en tabell med allmänna indikatorer som ett friskt barn ska ha.

  TestaStandard positiva mätvärden
  Koaguleringstid4 - 8 min.
  Trombintid27 - 33 min.
  protrombin75 - 140%
  Lupus koagulantnegativ
  ThrombotestIV - V st.
  Protrombinindex72 - 103%
  Fibrinogel6,0 - 12,0 μmol / L.
  Aktiverad omklassificeringstid (ABP)55 - 72 sek.
  Duke blödarmindre än 4 min.
  Tillträde till blodpropp28 - 38%

  Avkryptering av resultaten

  I blodet finns proteiner som definieras som koagulationsfaktorer. Dessa proteiner finns i levern och påverkas lätt av ett läkemedel som warfarin.

  Innan ett INR-blodprov genomgår bör transkriptet se ut så här:

  Orsakindikatorer
  Hjärtventilfel2,0-3,0 enheter.
  Behandling av venös trombos2,0-3,0 enheter.
  Behandling med lungtromboemboli2,0-3,0 enheter.
  Kärlsjukdom2,9-4,6 enheter.
  Förmaksflimmerbehandling2,0-3,0 enheter.
  Preliminär undersökning före operation0,7-1,3 enheter.

  Med dekryptering kan du ta reda på patientens sjukdomar.

  Dessa inkluderar:

  • hjärtinfarkt;
  • polycytemi;
  • leversjukdom
  • dålig absorption av fett i mag-tarmkanalen;
  • vitamin K-brist hos barn;
  • kronisk koagulationssystemsjukdom;
  • förinfarktstillstånd;
  • malign tumör.

  Om en enhet på 6 eller mer anges i indikatorerna behöver patienten akut sjukhusvård. Annars kan blödningen öppna..

  I denna situation finns det en fara för de patienter som har sjukdomar i de inre organen (njurar, mage, tarmar).

  Ökad INR: Orsaker

  Ett INR-blodprov med en ökad koefficient är bevis på låg blodkoagulation. Detta kan leda till blödning eller blödning. Även med mindre hudskador kommer det att bli höga blödningar.

  Om patienten har sjukdomar i de inre organen, till exempel ett leversår, börjar kraftiga blödningar på dessa platser. Patienter, i sådana situationer, är snabbt inlagda på sjukhus och återställer koagulationssystemet med specialläkemedel.

  En ökad INR-analys motsvarar vanligtvis följande sjukdomar:

  • matsmältningsorganens sjukdom, på grund av vilken dålig absorption av fetter;
  • plasmaproteinbrist;
  • tung blodtransfusion;
  • leversjukdom (cirros, toxisk skada, hepatit C);
  • warfarinbehandling;
  • hjärtsvikt;
  • brist på vitamin K i kroppen;
  • onkologi i bukspottkörteln;
  • hindrad patency i gallvägen (gulsot);
  • överdriven konsumtion av fet mat, alkohol.

  Minskat värde: skäl

  Det finns ett motsatt tillstånd. Det kallas hyperkoagulation. Under sådana omständigheter börjar blod förtjockas, vilket resulterar i blodproppar som kan täppa blodets passage till vitala organ. Denna störning leder till tromboembolism och hjärtinfarkt, tarm och mjälteinfarkt..

  En minskning av INR-indikatorerna inträffar när:

  • infektionssjukdomar med feber;
  • dehydrering av kroppen;
  • DIC;
  • ett överskott av vitamin K;
  • det sista steget av graviditeten;
  • användningen av hormonella läkemedel;
  • diarré och kräkningar (efter att ha överskridit en dos warfarin).

  Vilken läkare löser problemet med låg och hög INR

  Val av dosering av Warfarin och hela behandlingsperioden och återställningen av cirkulationssystemet utförs av en kardiolog. Den behandlande läkaren kommer att övervaka resultaten av testerna och schemalägga ett test. Beroende på förändringar i blodplasma kan de tilldelas doseringen av nödvändiga läkemedel.

  En kardiolog kan också ändra frekvensen för ett INR-blodprov baserat på de senaste indikationerna. Med dåliga resultat kommer blodplasmatest att förskrivas oftare (1 gång per vecka). I framtiden, med förbättring och normalisering av blodcirkulationen i kärlen, kan analysen utföras redan 1 gång på 15 dagar och upp till 1 månad.

  Hur du planerar upp

  Ett INR-blodprov är en serie tester som avgör prestanda för alla vitala organ. Med ett reducerat index justerar kardiologer först och främst doseringen av Warfarin. De utser också en speciell diet. Huvudkravet är avslag på produkter som innehåller K-vitamin, eftersom det hjälper till att sänka indexet.

  Den största mängden av detta vitamin finns i grönt te, sallad, lever, spenat, blomkål och vitkål, gröna ärtor och bryggning av svart te. Du bör minska konsumtionen av majonnäs, äpplen och gurkor.

  När du föreskrivs av en läkare Warfarin, för en större effekt, kan du använda ett antal produkter som bidrar till en snabbare ökning av nivåerna när du interagerar med läkemedlet. Dessa inkluderar fiskolja, vitlök och röda vinbär..

  Hur man sänker INR-indexet

  En ökad nivå av warfarin i blodet har ett antal konsekvenser om kosten inte följs eller läkemedlets dosering är felaktig. En speciell diet föreskrivs för att patienten ska återställa balansen i blodkärlen.

  Tabellen visar de rekommenderade produkterna:

  ProduktTillstånd
  Köttsammansättning med låg fetthalt
  frukthögt sockerinnehåll
  Konfektyrsammansättning med låg fetthalt
  Spannmål spannmål
  Mjölprodukterfullkornsmjöl
  Bröd eller brödinaktuella eller torkade
  Grönsaker
  Bakad potatisingen vegetabilisk olja tillsatt
  Kokt ägghögst 1 per dag
  Mjölkprodukterhögst 1% fett

  Konsekvenserna av ökad och minskad INR

  Ett INR-blodprov är en indikation på resultaten av indexering av Warfarin i blodet. Om den avviker från normen förskrivs patienten en dosjustering av läkemedlet och en förändring i kosten.

  Vid överträdelse av regimen och doseringen kan skadliga konsekvenser uppstå:

  • bildandet av blodproppar i blodkärlen;
  • ökad leversjukdom;
  • lungemboli.

  Om nivån stiger över 6 ökar sannolikheten för yttre och inre blödningar. Sådana fenomen kan elimineras endast med medicinsk hjälp. Med överskattade priser krävs omedelbar sjukhusinläggning av patienten.

  När en person inte är mottaglig för blodsjukdomar behöver han inte genomgå ett INR-blodprov. Men experter rekommenderar att man undersöker en gång på 18 månader. Dessa åtgärder hjälper till att upptäcka cirkulationsstörningar och varna för en eventuell sjukdom..

  Tabell över genomsnittlig kostnad för forskning i Moskva, St Petersburg, regioner

  För närvarande finns det ett stort antal medicinska institutioner som kan utföra ett INR-blodprov. Var och en av dem har sin egen prissättningspolicy och tillhandahållande av tjänster. Tabellen visar den genomsnittliga kostnaden för att klara förfarandet i olika regioner i Ryssland.

  Region Rysslandgenomsnittlig kostnad
  moskva350 gnugga.
  St. Petersburg340 gnugga.
  Samara310 gnugga.
  Kemerovo280 gnugga.
  Pskov255 gnugga.
  Jekaterinburg270 gnugga.
  Nizhny Novgorod290 gnugga.
  Kazan330 gnugga.
  Belgorod300 gnugga.
  Rostov285 gnugga.
  Tyumen300 gnugga.
  Tambov260 gnugga.
  Kaliningrad270 gnugga.
  Volgograd280 gnugga.
  Saransk265 gnugga.
  Krasnodar300 gnugga.
  Arkhangelsk300 gnugga.

  Eftersom det genomsnittliga priset indikeras för INR-analysen, betyder detta att fluktuationen i kostnaden för proceduren i en region kan radikalt variera med hänsyn till de lägsta och högsta priserna.

  Läkarnas feedback om studiens giltighet

  Blodprov utförs med specialanordningar. Läkare försäkrar patienterna om tillförlitligheten i resultaten och testapparatens sällsynta fel. För patienter med kroniska blodsjukdomar rekommenderar experter att du skapar en individuell tabell som visar dieten för matintag, dess typer samt rätt dosering.

  Detta kommer att göra det möjligt för patienten att följa den ordning som fastställts av läkaren och inte avvika från schemat.

  Iakttagande av alla regler och korrekt föreskrift av läkaren av doseringen av warfarin kommer att leda till förbättring och stabilisering av blodkärlen. Att genomföra ett INR-blodprov kommer att undvika patologier i kroppen och normalisera dess arbete.

  Efter att ha konsulterat en läkare kan du också använda traditionell medicin. Nässlor, till exempel, används för att stoppa blödning, eftersom det förtjockar blodet väl. Ingefära och kanel avkok, tvärtom, tunna blodet och öka blodcirkulationen.

  Läkare som behandlar trombos och liknande sjukdomar rekommenderar ett INR-blodprov för absolut alla människor. Om detta förfarande är obligatoriskt för patienter med kroniska sjukdomar, rekommenderar kardiologer för andra människor att testa varannan år. Detta kommer att avgöra patologin i embryot och förhindra dess fortsatta utveckling.

  Artikelförfattare: Denis Balaikin

  Artikeldesign: Oleg Lozinsky

  INR-blodprov

  Det finns ett tillräckligt stort antal indikatorer som kännetecknar kvaliteten på det hemostatiska systemets funktion, och det är inte alltid nödvändigt att fastställa alla för att fastställa en diagnos. Men för kontroll av antikoaguleringsterapi kan avslag på vissa orsaka livshotande trombos eller blödning. Sådana studier inkluderar ett blodprov för INR (internationellt normaliserat förhållande).

  Varför är definitionen av INR så viktig?

  Den mänskliga kroppen har förmågan att självförsvar, liksom självläkning. En av enheterna som tillhandahåller dessa kapaciteter är hemostasesystemet, som stöder blodviskositeten som är nödvändig för att utföra de tilldelade funktionerna..

  Det vill säga den kontrollerar koagulationsprocessen, nämligen, när blödning inträffar, startas en kedja av kemiska reaktioner som syftar till att skapa blodproppar. Den senare blockerar blodutloppet - "stäng hålen" i kärlen, vilket resulterar i att blödningen stannar.

  Tidigare kontrollerades endast protrombintid (PTV) för koagulationsbedömningar. Denna indikator indikerar värdet på den tidsperiod som fibrinen (protein med hög molekylvikt) bildar och bildar en blodpropp som stoppar blödningen. En analys genomfördes också på IPT (protrombinindex) - ett av derivat av PTV.

  Samtidigt användes olika tromboplastiner (från flera tillverkare), reagens som specifikt utlöser koagulationsprocessen, i olika laboratorier för att utföra detta blodprov. Detta ledde ofta till olika värden som erhölls, vilket oroade både läkarna och patienterna själva.

  För att undvika sådana inkonsekvenser, visa olika resultat i flera laboratorier och inte vara bundna till standarderna som antogs i varje specifik, infördes en INR-indikator. Det kan inte entydigt kallas analys, eftersom det i huvudsak är en vanlig matematisk beräkning enligt en standardiserad formel.

  Den beskrivna parametern beräknas enligt en speciellt utvecklad formel, inklusive PTV för den undersökta och motsvarande MIC-koefficienten, som anger det internationella tromboplastinkänslighetsindex. Enligt WHO: s rekommendationer bör tillverkaren bestämma MIC för varje reagensserie och göra en jämförelse med ett allmänt erkänt referensindex.

  Användningen av INR ger en möjlighet att jämföra resultaten från studier gjorda i olika laboratorier och vid olika tidpunkter utan rädsla för patienternas tillstånd och liv. Detta är standardkvoten som används av läkare i alla länder..

  Därför är det resultatet av beräkningen av INR som är nödvändig när man väljer och föreskriver doseringen av antikoagulationsläkemedel, transfusion av plasma och dess komponenter, såväl som andra medel. Dessutom är en sådan studie nödvändig för att bestämma taktiken för vidare behandling av patienter med sjukdomar i det hemostatiska systemet.

  Indikationer för

  Oftast rekommenderas det att donera blod till INR tillsammans med andra indikatorer som krävs för att utvärdera olika delar av homeostasisystemet. Denna procedur är indicerad för diagnos av patologier orsakade av ökad trombos, eller omvänt en tendens till svår blödning. Men oftast måste det ordineras till patienter som ständigt tar antikoagulantia för att hålla dosen av läkemedlet under kontroll.

  En annan nästan samma vanliga indikation är allvarlig leversjukdom - hepatit och skrump. Med tanke på att levern är den kropp som ansvarar för utsöndring av många enzymer som kan påverka homeostas-systemet kommer kränkningar av dess funktion säkert att påverka koagulering.

  Patienter som genomgår behandling med indirekta antigoagulantia (oftast när de tar Warfarin eller läkemedel baserade på det) förskrivs en INR-analys regelbundet, ibland till och med var sjunde dag. Denna frekvens kan krävas vid justering av doseringen på grund av förändringar i hälsotillståndet hos patienter med faktorer som leder till trombos. Till exempel djup ventrombos, antifosfolipidsyndrom eller närvaron av konstgjorda ventiler.

  Baserat på denna indikator kan läkaren göra justeringar av antikoagulantia, samt utvärdera patientens tillstånd. Nästan alla rekommendationer om val av dosering av antikoagulantia bestämmes av resultaten av INR och accepteras allmänt för olika länder..

  Beredning och leverans av analys

  Den förberedande processen för att utföra en analys av INR är inte tidskrävande eller lång, men för att få ett tillförlitligt resultat är det nödvändigt att ta hänsyn till vissa punkter. För det första ska du inte donera blod efter intensiv fysisk ansträngning, fysioterapi, massage, intravenös infusion eller intramuskulär injektion, eftersom detta kan påverka hastigheten.

  För det andra, om patienten tar antikoagulantia, ska hela den dagliga dosen konsumeras senast kl 16.00-17.00 på kvällen, före undersökningen. Vi bör inte glömma att blod doneras på tom mage på tom mage, som för allmän eller biokemisk analys, så minst 8 timmar bör gå efter en måltid. Samtidigt är det inte riktigt att gå hungrig i mer än 14 timmar - det kan också leda till en förändring av blodsammansättningen.

  För att utföra analysen tas biomaterialet från ulnarven, som för de flesta blodrelaterade studier. Därefter blandas den resulterande vätskan med ett konserveringsmedel in vitro (vanligtvis citrat), serummet separeras från cellmassan och ren plasma används för själva diagnosen.

  Sedan tillsätts kalium i serumet i laboratoriet, vilket neutraliserar konserveringsmedlet och tromboplastin. Bestäm sedan tiden för koagulering av rent serum. Detta är PTV. Efter avslutande av alla analytiska test utförs en matematisk beräkning av INR. Vissa diagnostiska laboratorier använder mer avancerade metoder för att studera kvaliteten på koagulering, till exempel Quick.

  När det utförs utförs utspädning av serumbiomaterial från patienten flera gånger, och hela proceduren tar inte mer än en dag. Om resultatet av analysen krävs mycket snabbt, gör de det för vissa avgifter i vissa laboratorier och dekrypterar det inom 1-2 timmar.

  Vid antikoagulationsbehandling med antikoagulantia med indirekt verkan bör patienten genomgå ett INR-test minst en gång var 15-20 dag. Och efter val av lämplig dosering och normalisering av patientens tillstånd kommer analysen att förskrivas mindre ofta, ungefär var 6-8 vecka.

  Vad visar INR?

  Denna parameter mäts i enheter och visar ett omvänt proportionellt värde mot serumkoaguleringens tidsperiod. Det vill säga, ju högre indikator, desto mindre protrombin och koagulationsfaktorer. Omvänt minskar INR med protrombintillväxt.

  Normen för INR i blodet för kvinnor och män är densamma och borde ligga i intervallet 0,85-1,15 enheter, förutsatt att de är friska. För patienter som tar indirekta antikoagulantia är normala värden olika och är 2-3 enheter. Läkemedel hjälper till att bromsa blodkoagulationen, vilket gör det mer flytande, vilket förhindrar bildandet av blodproppar.

  Orsakerna till förändringen i indikatorn kan vara:

  • brist på protrombin eller fibrinogen;
  • ta vissa mediciner;
  • vitamin K-brist;
  • leversjukdom
  • konsumtions koagulopatier - patologier där det finns en aktiv trombos som orsakar brott mot allmän koagulerbarhet.

  Om INR-nivån faller under 0,5 enheter, finns det stor risk för bildning av blodproppar. Detta tillstånd observeras vanligtvis i de tidiga stadierna av trombos, när ett stort antal oavgjorda koagulationsfaktorer har ackumulerats. Dessutom minskar indikatorn ofta i tredje trimestern av graviditeten, så normen hos kvinnor i position kan ändras något.

  Tolkning av resultat

  Dekryptering av analysen indikerar närvaron eller frånvaron av förändringar på grund av kvaliteten på blodkoagulerbarhet, vilket innebär att det kommer att bli nästa steg för efterföljande rekommendationer.

  Höga priser

  Om det visar sig att INR ökas och att han inte tar några läkemedel som kan påverka koagulering, så är det troligtvis en patologi. Det kan vara:

  • nedsatt absorption av lipider genom tarmen;
  • medfödda avvikelser i det hemostatiska systemet (von Willebrantsjukdom, hemofili A och B);
  • misslyckanden i mekanismen för transport av galla till tolvfingertarmen;
  • olika leverpatologier (hepatit, cirrhos);
  • hemorragisk sjukdom hos nyfödda på grund av otillräcklig produktion av vitamin K i levern.

  Ibland finns det en ökning av INR i blodprovet när man tar läkemedel från vissa grupper, t.ex. antibiotika (Blemaren, Diclofenac), anabola steroider och sköldkörtelhormoner av syntetiskt ursprung. Om den beskrivna parametern når ett värde av 6 PIECES och högre, betyder det att behandlingen bör inledas så snart som möjligt.

  Annars, till och med mindre skador kommer att räcka för att utveckla svår blödning, vilket kommer att vara mycket svårt att stoppa. Sådana indikatorer är farliga för patienter som lider av magsår och inflammatoriska sjukdomar i mag-tarmkanalen, kärlsjukdomar i hjärnan, hypertoni och njursjukdomar. De måste veta att ju högre INR, desto större är risken för blödning.

  Låga värden

  Om den dekrypterade analysen visade en minskning av parametern kan orsakerna till detta vara följande:

  • tendens till trombos, blodkoagulation;
  • serumet låg i kylskåpet under lång tid;
  • biomaterialet togs från en central ven med användning av en kateter;
  • höga eller låga hematokritvärden (dess norm är 0,4-0,5 ED);
  • ökad koncentration av antitrombin III i ett blodprov;
  • tar antikonvulsiva medel, diuretika, glukokortikoida läkemedel eller födelsekontroll.

  Reducerad INR är en tydlig indikation för att förskriva upprepade och ytterligare diagnostiska metoder. Det bör noteras att i sådana fall ofta krävs en konsultation eller konsultation av en högt kvalificerad specialist.

  En sådan förändring kommer troligtvis att behöva terapi och är farlig för människors hälsa. Därför är regelbunden övervakning av koagulationsindikatorer en viktig undersökning som inte bör försummas..

  Allmänna rekommendationer. Indikatorer som karakteriserar kvaliteten på hemostasisystemet gör det möjligt för läkaren att bedöma riskerna för livshotande blödningar eller utvecklingen av blodproppar. Därför, om någon av dem föreskrivs på något stadium av undersökningen eller före operationen, bör en sådan diagnos inte försummas. Dessa är snabba och okomplicerade test, dessutom är de relativt prisvärda, men även om det är dyrt, då kommer det att bli mycket dyrare att behandla sjukdomen.

  INR-analys och dess tolkning

  Senaste uppdatering - 4 augusti 2017 kl 16:25

  5 minuter att läsa

  Den vanligaste och nödvändiga analysen är ett blodprov, det kan visa alla minsta avvikelser från normen och dess resultat kommer att informera läkare om diagnosen av en sjukdom som sträcker sig över människokroppen.

  Med ett blodprov kan du karakterisera arbetet i inre organ, hjärnan och en persons allmänna tillstånd. Indikatorer kommer också att göra det möjligt att inte bara förstå om sjukdomens närvaro utan också visa om normen uppnås i indikationerna och om vissa läkemedel som tas av patienten ger nytta eller skada.

  Ett lika viktigt begrepp inom medicinen är analysen av mig genom blod, en person som inte har rätt utbildning, inte kan veta något om detta koncept.

  Och vad är mycket och hur man förstår denna analys?

  Det finns patienter som är medvetna om närvaron i sin egen kropp av kronisk sjukdom som ständigt kräver underhåll och medicinering.

  För att veta om läkemedlet har en positiv effekt eller har en negativ funktion är det nödvändigt att regelbundet ta ett blodprov för INR.

  INR och dess väsen

  Ett internationellt normaliserat blodprov görs inte bara för att bestämma effektiviteten i behandlingen, utan också för att ändra den nödvändiga dosen av läkemedlet och synkronisera alla resultat och förändringar i kroppen. Denna analys görs regelbundet samtidigt och i samma patienttillstånd..

  För att säkerställa att resultaten inte är falska. Läkaren kan skydda människokroppen från absorption av överskottsdoser av läkemedlet respektive för att minska berusningen i kroppen. Att få resultaten efter INR, ser läkaren fortfarande inte det slutliga resultatet, han måste ta till matematiska beräkningar och först då får siffrorna sitt förfallna värde.

  En INR är en indikator på korrekt behandling av särskilt komplexa sjukdomar, eftersom läkemedlen för deras behandling är särskilt effektiva, giftiga och dyra. Detta bestämmer blodkoagulerbarhet, dess sammansättning och prestandahastighet.

  Blodprovtagningshastigheter

  Provtagningstekniken för att göra ett blodprov är densamma för nästan alla analyser och kräver några speciella funktioner. Blodprovning på mig är samma norm och standardförfarande för blodprovtagning från en ven..

  Det är lämpligt att göra en analys på morgonen och på magen för att undvika felaktiga förändringar i vissa indikatorer. En sådan analys utförs för patienter som är på ständig användning av läkemedel, de måste besöka sjukhuset varje 2-3 veckor, inte saknas och tar det mycket på allvar, eftersom deras hälsa och inre tillstånd är beroende av det..

  Det finns fall med mer frekventa besök på kliniken, med komplikationer, om indikatornormen ändras. Analysen utförs på kliniken på hemorten eller på någon annan medicinsk institution på patientens begäran.

  Terapeuten kan självständigt dra blod, denna process är inte särskilt svår. Den moderna unika är att patienten till och med kan självständigt analysera hemma, ha en viss apparat, men inte alla har råd, men patienten kan göra denna analys regelbundet och vara lugn med sin hälsa.

  Röda blodkroppar - den viktigaste indikatorn i blodet

  Blod är den mest nödvändiga komponenten i människokroppen och normen för dess innehåll är betydligt hög i varje kropp. Blodets sammansättning är ovanligt rik och var och en av dess indikatorer spelar en stor roll och har rätt funktion.

  Tänk på var och en av dem:

  • Röda blodkroppar - vad är det? Den röda blodkroppen, som upptar huvuddelen av blodet. Deras överväldigande antal och röda blodkroppar är relaterade till var och en av de andra leverantörerna. De röda blodkropparna är i nära samspel med hemoglobin och är engagerade i tillförsel av syre till alla inre organ i en person. Dess brist provocerar anemi, anemi och minskar under graviditet eller menstruation.
  • Hemoglobin - är en viktig komponent i de röda blodkropparna och har en nära relation med atomerna i syre och koldioxid. Hemoglobin levererar syre genom kroppen och extraherar koldioxid från organ och vävnader och tar sedan bort det från människokroppen. Hemoglobinindexet är mycket viktigt i kroppen, eftersom graden av anrikning med syre beror på det. Normen för en man är 130-160 och för en kvinna 120-140.
  • Retikulocyter är som föregångare för röda blodkroppar och är alltid redo att börja utveckla och komma ut för att ersätta röda blodkroppar. En hög hastighet av dessa ämnen indikerar brist på röda blodkroppar i kroppen.

  Blodets sammansättning är olika

  Det finns många ämnen som utgör blodet och som utför några viktiga funktioner i det:

  1. Trombocyter är små blodplackar som har förmågan att klumpa sig och bilda trängsel, eller med andra ord en blodpropp. Funktionen för denna indikator är att när ett sår visas, ett snitt eller skada på ett kärl, en blockering av såret och blod är organiserad, utan att ha någon väg ut, kvarstår i kroppen, är dess förluster fullbordade. Det vill säga denna indikator, som är ansvarig för blodkoagulering och dess avvikelse i en eller annan riktning, är inte välkommen, eftersom blodet blir alltför flytande eller förtjockat. Denna indikator måste övervakas och justeras vid behov..
  2. En vit blodcell är en vit blodcell som har en skyddande funktion i människokroppen, representerar ett schema med immunitet. Förändringar i dess norm ger inte heller positiva resultat. Deras ökning indikerar förekomsten av sjukdomar i immunsystemet och aktiveringen av kampen mot det, och en reducerad frekvens kan leda till sjukdom.
  3. ESR - tolkningen av denna förkortning betyder erytrocytsedimentationsgraden, denna indikator är viktig och visar aktivitetsnivån för blodinnehållet. Det resulterande blodet lämnas i ett provrör och hastigheten för dess sönderfall i två lager observeras: mörk och ljus. Ljus är blodplasma, det vill säga dess allmänna molekylära sammansättning, och mörk är andelen röda blodkroppar.

  Analyser och deras tolkning

  Att göra mycket mänskligt blod är inte den svåraste processen, det är mer intressant och svårare att dechiffrera det. Analysen av resultaten av själva analysen utförs av läkare som är behöriga i denna fråga, eftersom avkodningen och ger utnämningen för användning av vissa läkemedel, deras dosering och volymer.

  Normen för indikatorer för varje kön och ålder hos en person är olika, det finns också skillnader under graviditet hos kvinnor. Hos barn förändras alla indikatorer extremt snabbt..

  Standarder och normer i INR-analyser bör strikt följas i alla länder, eftersom avvikelser i analyser inte ens bör ha det minsta felet. Det är viktigt att komma ihåg att INR-indikatorer reagerar med många läkemedel och att du bör vara försiktig med deras användning..

  Om resultaten från INR-analysen hos en frisk person överstiger 1,25 är det värt att genomgå en detaljerad undersökning, vilket kan indikera utvecklingen av sjukdomar som hjärtinfarkt, maligna tumörer, leversjukdomar och koagulationsproblem..

  Med en indikator på 6,0 och högre är akut sjukhusvistelse nödvändig och behandling.

  Analys av de erhållna indikatorerna kan göras oberoende hemifrån, med hjälp av Internet, sådana program skapas med hjälp av terapeuter och kan till och med ge en lista över möjliga sjukdomar. Men du kan inte lita på sådana resultat och du måste se en läkare för att undvika en felaktig diagnos och pseudobehandling.

  Analyser bör göras regelbundet, 1-2 gånger per år, och inte bara blod utan också urin och avföring. Alla indikatorer som erhålls är oerhört viktiga och var och en utför sin egen speciella funktion. När du har fått resultaten och noterat avvikelser från normen kan du trots allt förhindra en sjukdom som ännu inte börjat.

  Och om en person inte känner några symtom, betyder det inte att hans kropp är frisk.

  Publikationer Om Hjärtrytmen

  Orsaker och symtom på neutropeni hos barn

  Neutrofil funktionNeutrofiler tillhör immunsystemets celler. De har flera viktiga biologiska funktioner som syftar till att skydda kroppen. Först och främst är detta fagocytos - fångst och förstörelse av främmande partiklar, inklusive olika patogener eller villkorligt patogena mikroorganismer.

  Bensmärta med åderbråck och andra tecken på åderbråck i benen, behandling hemma

  Från artikeln kommer du att lära dig vilka tecken som kan indikera åderbråck i nedre extremiteter, orsaker till patologi, behandling och förebyggande hemma.