Var är hjärtat hos en person? Topografi av hjärta och bröstkorgorgan

Hjärtat är ett muskulöst ihåligt organ i cirkulationssystemet som utför en pumpfunktion. Det är beläget i bröstet i mediastinumets hålighet. Orgelet gränsar till många vener, artärer och lymfkärl, gränsade av matstrupen, magen, vänster leverlapp och båda lungorna. Platsen där personens hjärta ligger kallas perikardiet. Detta är membranet (tvåskikts "påse") som omger organet och munnen på stora blodkärl.

Allmän beskrivning av bröstets anatomi

Bröstet är den plats där hjärtat finns i människor, däggdjur och fåglar. Detta är en muskuloskeletalt behållare för alla organ som är ansvariga för andning och blodcirkulation. Även i bröstet är matstrupen och ett antal stora artärer och vener i kroppen. Bröstet i sig bildas av ryggraden, korsbågar och bröstben. Den kommunicerar med andra håligheter och områden i kroppen, ger mekaniskt skydd för kroppens vitala organ..

Holistiska bröstet och dess håligheter

På grund av att bröstbenen fästs av brosket i bröstbenet, bildas cellen som en sluten benbroskbehållare. På grund av de interkostala musklerna, den yttre och inre fascia, såväl som muskel-senor-membran, bildas ett stängt brösthålrum. Den har flera hål: övre bländaröppningen, matstrupen, membranets aortaöppning, öppningen av den vena cava underlägsen. I själva bröstkaviteten finns det ett antal viktiga stängda utrymmen: mediastinum (platsen där hjärtat är beläget), perikardiella hålrummet och pleurahålorna som omger lungorna.

Projektion av hjärtat på bröstet

Den plats där en persons hjärta ligger kallas mediastinum. Här är perikardiet, i vilket hjärtat är inneslutet med munnen på de viktigaste blodkärlen. I detta fall har hjärtat tre gränser som projiceras på bröstet. Med deras förändring kan du bestämma avvikelser och specifika fysiska symtom på organisk hjärtskada. Normalt är hjärtat beläget till vänster om bröstbenet från det III interkostala utrymmet längs V-interkostalrummet. Med höger ventrikel vänds hjärtat något framåt. Riktningen för hjärtans längsaxel från basala (övre) avdelningar till nedre (apikala) är som följer: hjärtat är orienterat från topp till botten, från bakåt till främre, från höger till vänster.

Hjärtat gränsar

Den högra hjärtkanten är bestämd slagverk och ligger 1 cm till höger om bröstbenets högra kant längs IV-interkostalrummet. Den vänstra gränsen motsvarar den apikala impulsen: 1,5 cm till vänster om den vänstra mittklavikulära linjen. Den övre gränsen som motsvarar hela den breda kärlbunten är belägen i det intercostala utrymmet III. Genom att ansluta punkten till den yttersta högra och vänstra gränsen till de extrema punkterna för bredden på den vaskulära bunten bestäms perikardiets grundkonfiguration. Detta är projektionen av den plats där personens hjärta är.

Begreppet mediastinum

Mediastinum är platsen där hjärtat hos en person är beläget. Detta är ett begränsat hålrum, som inkluderar alla organ som ligger mellan båda lungorna. Den främre gränsen till kaviteten är den intrathoraciska fascia och bröstbenet, den bakre gränsen är halsen på ribborna, den prevertebral fascia och thorax ryggraden. Den nedre väggen är membranet, och den övre är en samling fasciala blad anslutna till det suprapleurala membranet. Sidoväggarna i mediastinum är delar av parietal pleura och intrathoracic fascia. Dessutom är mediastinum för att underlätta studien av de element som finns här delat upp i övre och nedre. Det senare är uppdelat i posterior, central och anterior mediastinum. Platsen där det mänskliga hjärtat är beläget är det lägre centrala mediastinum.

Syntopi av hjärtat

Syntopia är ett topografiskt koncept som återspeglar närheten av ett visst organ till andra anatomiska enheter. Det är tillrådligt att ta isär det tillsammans med placeringen av mediastinalorganen. Så hjärtat ligger inte direkt intill någon av de anatomiska formationerna, förutom perikardiet och blodkärlen. Men det yttre perikardiella bladet, som organet separeras från resten av de anatomiska formationerna, ligger precis intill dem. Framför perikardiet finns anteroposterior, prepericardial, intrathoracic lymfkörtlar och blodkärl omgiven av fettvävnad. Bakom perikardiet och hjärtat gränsar det matstrupen, oparade och halvparade åder, aorta, vagusnerven, den sympatiska stammen och den torakala lymfkanalen.

Syntopi av hjärtat i det nedre centrala mediastinum

Den plats där en persons hjärta är så nära andra vitala organ och kärl som möjligt kallas det lägre centrala mediastinum. Här är perikardialsäcken, som är två lager av mesotel, mellan vilka det finns ett litet hålrum. Bakom det viscerala perikardiella bladet ligger själva hjärtat. Utanför perikardiet finns lungans rötter: lungårer och artärer, huvudbronkierna som ligger under luftrören. Här finns också membrannerver och intrathoraciska kärl med lymfkörtlar. Tills huvudkärlen (aorta, vena cava, lungstam och lungår) är täckta med perikardiet, finns de också i centrala mediastinum. Så snart de lämnar perikardialsäcken finns de i andra delar av mediastinum. Alla dessa egenskaper hos anatomi är oerhört viktiga, eftersom de bestämmer den kirurgiska taktiken för skador på bröstet som tränger in i dess hålighet och för planerade operationer.

Hjärtans struktur och princip

Hjärtat är muskelorganet hos människor och djur som pumpar blod genom blodkärlen.

Hjärtfunktioner - varför behöver vi ett hjärta??

Vårt blod förser hela kroppen med syre och näringsämnen. Dessutom har den en rengöringsfunktion som hjälper till att ta bort metaboliskt avfall.

Hjärtans funktion är att pumpa blod genom blodkärlen.

Hur mycket blod pumpar en persons hjärta??

Det mänskliga hjärtat pumpar från 7000 till 10 000 liter blod på en dag. Det är cirka 3 miljoner liter per år. Det visar sig upp till 200 miljoner liter under en livstid!

Mängden blod som pumpas över en minut beror på den nuvarande fysiska och emotionella belastningen - ju större belastning, desto mer blod behöver kroppen. Så hjärtat kan passera genom sig själv från 5 till 30 liter på en minut.

Cirkulationssystemet består av cirka 65 tusen fartyg, deras totala längd är cirka 100 tusen kilometer! Ja, vi förseglade inte.

Cirkulationssystem

Cirkulationssystem (animering)

Det kardiovaskulära systemet hos människor bildas av två blodcirkulationscirkler. Med varje hjärtslag rör sig blodet omedelbart i båda cirklarna.

Lungkretsloppet

 1. Deoxygenerat blod från den överlägsna och sämre vena cava kommer in i högra förmaket och vidare in i den högra ventrikeln.
 2. Från höger ventrikel pressas blod in i lungstammen. Lungartärerna leder blod direkt till lungorna (till lungkapillärerna), där det får syre och avger koldioxid.
 3. Efter att ha fått tillräckligt med syre, återgår blodet till vänster förknippad hjärta med lungårer.

Stor blodcirkulation

 1. Från vänster atrium rör blodet in i den vänstra kammaren, varifrån det sedan pumpas genom aorta in i lungcirkulationen.
 2. Efter att ha passerat en svår väg kommer blod igenom vena cava igen i hjärtets högra atrium.

Normalt är mängden blod som utvisas från hjärtat ventriklar densamma med varje sammandragning. Så i stora och små cirklar får blodcirkulationen samtidigt en lika stor volym blod.

Vad är skillnaden mellan vener och artärer?

 • Venerna är utformade för att transportera blod till hjärtat, och artärernas uppgift är att leverera blod i motsatt riktning.
 • I vener är blodtrycket lägre än i artärer. Följaktligen kännetecknas väggarna i artärer av större töjbarhet och densitet..
 • Artärer mättar "färsk" vävnad, och vener tar "avfall" blod.
 • Vid vaskulär skada kan man särskilja arteriell eller venös blödning med dess intensitet och blodfärg. Arterial - en stark, pulserande, slå "fontän", blodets färg är ljus. Venös - blödning med konstant intensitet (kontinuerligt flöde), blodets färg är mörk.

Anatomisk struktur i hjärtat

Vikten av en persons hjärta är bara cirka 300 gram (i genomsnitt 250 g för kvinnor och 330 g för män). Trots den relativt låga vikten är detta utan tvekan huvudmuskeln i människokroppen och basen i hans liv. Storleken på hjärtat är verkligen ungefär lika med näven hos en person. Idrottare kan ha ett hjärta en och en halv gånger större än en vanlig person.

Hjärtat är beläget mitt i bröstet på 5-8 ryggkotor.

Normalt ligger den nedre delen av hjärtat mestadels i den vänstra halvan av bröstet. Det finns en variant av medfödd patologi där alla organ speglas. Det kallas en införlivande av inre organ. Lungen, bredvid hjärtat är belägen (normalt vänster), har en mindre storlek relativt den andra hälften.

Hjärtans bakyta är belägen nära ryggraden, och fronten är pålitligt skyddad av bröstbenet och ribborna.

Det mänskliga hjärtat består av fyra oberoende kaviteter (kammare) dividerat med partitioner:

 • de övre två - vänster och höger atria;
 • och två nedre vänstra och högra ventriklar.

Höger sida av hjärtat inkluderar höger atrium och ventrikel. Den vänstra halvan av hjärtat representeras av vänster kammare och atrium.

Den underordnade och överlägsna vena cava kommer in i högra förmaket, och lungvenerna kommer in i vänster. Pulmonala artärer (även kallad lungstammen) lämnar den högra ventrikeln. En stigande aorta stiger upp från vänster kammare.

Strukturen på hjärtväggen

Strukturen på hjärtväggen

Hjärtat har skydd mot översträckning och andra organ, som kallas perikardium eller perikardpåse (ett slags skal, där organet är inneslutet). Den har två lager: den yttre täta starka bindvävnaden, kallad perikardens fibrösa membran och det inre (perikardiellt seröst).

Detta följs av ett tjockt muskelskikt - myokardium och endokardium (tunt bindvävets inre foder i hjärtat).

Således består själva hjärtat av tre lager: epikardiet, myokardiet, endokardiet. Det är sammandragningen av myokardiet som pumpar blod genom kroppens kärl.

Väggarna i den vänstra kammaren är ungefär tre gånger storleken på höger väggar! Detta faktum förklaras av det faktum att den vänstra kammarens funktion består i att utvisa blod till en stor blodcirkulation, där reaktionen och trycket är mycket högre än i.

Hjärtklaffar

Hjärtaventil

Special hjärtventiler låter dig ständigt hålla blodflödet i rätt (enkelriktad) riktning. Ventilerna öppnas och stängs växelvis, låter sedan blodet flöda och blockerar sedan banan. Intressant nog ligger alla fyra ventiler längs samma plan..

Mellan höger atrium och höger ventrikel finns en tricuspid (tricuspid) ventil. Den innehåller tre speciella broschyrer, som under sammandragningen av den högra ventrikeln kan ge skydd mot omvänd ström (uppstötning) av blod i förmaket.

Mitralventilen fungerar på samma sätt, bara den är på vänster sida av hjärtat och är bicuspid i sin struktur..

Aortaklaffen förhindrar återföring av blod från aorta till vänster kammare. Intressant nog, när den vänstra kammaren sammandras, öppnas aortaventilen till följd av tryck på blodet, så att den rör sig in i aorta. Därefter hjälper återflödet av blod från artären under diastolen (hjärtens avslappningstid) att stänga ventilerna.

Normalt har aortaventilen tre vingar. Den vanligaste medfödda hjärtanomalin är den bicuspida aortaventilen. Denna patologi förekommer i 2% av befolkningen.

Lungventilen (pulmonal) vid tidpunkten för sammandragning av den högra ventrikeln tillåter blod att strömma in i lungstammen, och under diastol tillåter det inte att rinna i motsatt riktning. Består också av tre vingar..

Hjärtkärl och kranskärl

Det mänskliga hjärtat behöver näring och syre, precis som alla andra organ. Fartyg som ger (närar) hjärtat blod kallas kranskärl eller kranskärl. Dessa fartyg grenar sig från basen på aorta.

Koronartärerna förser hjärtat med blod, koronarven tar bort syresatt blod. De artärer som är på hjärtans yta kallas epikardial. Kranskärl dolda djupt i hjärtmuskeln kallas subendokardie..

Det mesta av utflödet av blod från myokardiet sker genom tre hjärnar: stora, medelstora och små. De bildar en koronar sinus och flödar in i höger atrium. De främre och små venerna i hjärtat levererar blod direkt till höger förmak.

Kranskärl är uppdelade i två typer - höger och vänster. Det sistnämnda består av de främre interventrikulära och höljesartärerna. Den stora hjärtvenen förgrenar sig i de bakre, mellersta och små venerna i hjärtat.

Även absolut friska människor har sina egna unika egenskaper hos koronarcirkulation. I verkligheten kanske fartygen inte ser ut och placeras som visas på bilden..

Hur hjärtat utvecklas (former)?

För bildandet av alla kroppssystem kräver fostret sin egen blodcirkulation. Därför är hjärtat det första funktionella organet som förekommer i kroppen av ett mänskligt embryo, detta händer runt den tredje veckan av fostrets utveckling.

Ett embryo i början är bara en ansamling av celler. Men med graviditetsförloppet finns det fler och fler av dem, och nu är de anslutna, vikta i programmerade former. Först bildas två rör som sedan smälter samman till ett. Detta rör som fälls ner och rusar ner bildar en slinga - den primära hjärtslingan. Denna slinga är framför alla andra celler i tillväxt och förlängs snabbt, ligger sedan till höger (kanske till vänster, så hjärtat kommer att speglas) i form av en ring.

Så, vanligtvis den 22: e dagen efter befruktningen, inträffar den första sammandragningen av hjärtat, och den 26: e dagen har fostret sin egen blodcirkulation. Vidareutveckling involverar uppkomsten av partitioner, bildning av ventiler och ombyggnad av hjärtkamrarna. Partitioner kommer att bildas vid den femte veckan, och hjärtventiler kommer att bildas av den nionde veckan.

Intressant nog börjar fosterhjärtat att slå med frekvensen hos en vanlig vuxen - 75-80 sammandragningar per minut. Sedan i början av den sjunde veckan är hjärtfrekvensen cirka 165-185 slag per minut, vilket är det maximala värdet och retardationen följer. Den nyfödda pulsen ligger i intervallet 120-170 sammandragningar per minut.

Fysiologi - människans hjärta

Låt oss titta närmare på hjärtats principer och mönster.

Hjärtcykel

När en vuxen är lugn samlas hans hjärta i cirka 70-80 cykler per minut. En pulsslag motsvarar en hjärtcykel. Vid denna sammandragningshastighet tar en cykel cirka 0,8 sekunder. Varav förmaksammandragningstiden är 0,1 sekunder, ventriklarna är 0,3 sekunder och avslappningsperioden är 0,4 sekunder..

Cykelfrekvensen ställs in av hjärtfrekvensföraren (den del av hjärtmuskeln som pulserna inträffar i som reglerar hjärtfrekvensen).

Följande begrepp skiljer sig:

 • Systole (sammandragning) - nästan alltid under detta koncept är sammandragningen av hjärtans ventriklar, vilket leder till ett tryck av blod längs artärbädden och maximering av trycket i artärerna.
 • Diastol (paus) - perioden då hjärtmuskeln är i ett tillstånd av avkoppling. Vid denna tidpunkt fylls hjärtkamrarna med blod och trycket i artärerna minskar.

Så vid mätning av blodtryck registreras alltid två indikatorer. Ta som nummer 110/70, vad betyder de?

 • 110 är det övre talet (systoliskt tryck), det vill säga detta är blodtrycket i artärerna vid hjärtslagstiden.
 • 70 är det lägre antalet (diastoliskt tryck), det vill säga detta är blodtrycket i artärerna vid hjärtans avslappning.

En enkel beskrivning av hjärtcykeln:

Hjärtcykel (animation)

I ögonblicket av avkoppling fylls hjärtan, atria och ventriklar (genom öppna ventiler) med blod.

 • Förmaksstol (sammandragning) inträffar, vilket gör att du helt kan flytta blodet från förmaket till ventriklarna. Förmakskontraktion börjar från den plats där venerna flyter in i den, vilket garanterar den primära kompressionen av deras munnar och oförmågan hos blod att rinna tillbaka in i venerna.
 • Förmakarna slappnar av, och ventilerna som skiljer atriorna från ventriklarna (tricuspid och mitral) stänger. Ventrikulär systol uppstår.
 • Ventrikulär systol driver blod in i aorta genom vänster ventrikel och in i lungartären genom den högra ventrikeln.
 • Följande kommer en paus (diastol). Cykel upprepas.
 • Konventionellt, för en takt av pulsen finns det två hjärtkontraktioner (två systoler) - atria reduceras först, och sedan ventriklarna. Förutom ventrikulär systol finns det förmakssystole. Förmakskontraktion är inte värt med uppmätt hjärtfunktion, eftersom i detta fall är avslappningstiden (diastol) tillräcklig för att fylla ventriklarna med blod. Men när hjärtat börjar slå oftare blir förmakssystolen avgörande - utan den skulle ventriklarna helt enkelt inte ha tid att fylla på med blod.

  Blodflödet genom artärerna utförs endast under sammandragning av ventriklarna, det är dessa skakningar som kallas pulsen.

  Hjärtmuskeln

  Det unika med hjärtmuskeln ligger i dess förmåga att rytmiska automatiska sammandragningar, alternerande med avkopplingar som uppstår kontinuerligt under hela livet. Mykardiet (mittmuskelager i hjärtat) i atria och ventriklar är indelat, vilket gör att de kan sammandras separat från varandra.

  Kardiomyocyter är muskelceller i hjärtat med en speciell struktur som möjliggör överföring av en excitationsvåg på ett särskilt koordinerat sätt. Så det finns två typer av kardiomyocyter:

  • vanliga arbetare (99% av det totala antalet hjärtmuskelceller) - utformade för att ta emot en signal från pacemakern genom att leda kardiomyocyter.
  • speciell ledande (1% av det totala antalet hjärtmuskelceller) kardiomyocyter - bildar ett ledande system. I sin funktion liknar de neuroner..

  Liksom skelettmusklerna kan hjärtmuskeln öka i volym och öka effektiviteten i sitt arbete. Hjärtkapacitet hos uthållighetsidrottare kan vara upp till 40% mer än för en vanlig person! Vi talar om fördelaktig hjärthypertrofi när den sträcker sig och kan pumpa mer blod i ett slag. Det finns en annan hypertrofi som kallas "atletisk hjärta" eller "bovint hjärta".

  Sammanfattningen är att hos vissa idrottare ökar själva muskelns massa och inte dess förmåga att sträcka ut och pressa stora mängder blod. Anledningen till detta är ansvarslöst sammanställda utbildningsprogram. Absolut all fysisk träning, särskilt styrketräning, bör byggas på grund av konditionsträning. Annars orsakar överdriven fysisk ansträngning på ett oförberedt hjärta myokardiell dystrofi, vilket kommer att leda till tidig död..

  Ledande system i hjärtat

  Hjärtledningssystemet är en grupp specialformationer som består av icke-standardiserade muskelfibrer (ledande kardiomyocyter), som fungerar som en mekanism för att säkerställa det koordinerade arbetet i hjärtavdelningarna.

  Impulsväg

  Detta system ger hjärtets automatik - upphetsning av impulser som föds i kardiomyocyter utan en yttre stimulans. I ett friskt hjärta är den viktigaste källan till impulser sinoatrial nod (sinus). Han är ledaren och blockerar impulser från alla andra pacemaker. Men om det finns någon sjukdom som leder till ett sjukt sinus-syndrom, får andra delar av hjärtat sin funktion. Så atrioventrikulär nod (automatisk mitt i den andra ordningen) och bunten av His (AC i tredje ordningen) kan aktiveras när sinusnoden är svag. Det finns fall då sekundära noder förstärker sin egen automatisme och under sinusnodens normala drift.

  Sinusnoden är belägen i den övre bakre väggen i det högra atriumet i omedelbar närhet av munnen på den överlägsna vena cava. Denna nod initierar pulser med en frekvens av cirka 80-100 gånger per minut.

  Den atrioventrikulära noden (AB) är belägen i den nedre delen av det högra atrium i atrioventrikulära septum. Detta septum förhindrar spridningen av impulsen direkt in i ventriklarna och förbikopplar AV-noden. Om sinusnoden försvagas, kommer atrioventrikulären att ta över sin funktion och börja överföra impulser till hjärtmuskeln med en frekvens av 40-60 sammandragningar per minut.

  Därefter passerar den atrioventrikulära noden i His-bunten (den atrioventrikulära bunten delas upp i två ben). Höger ben rusar till höger ventrikel. Det vänstra benet är uppdelat i ytterligare två halvor.

  Situationen med det vänstra benet av bunten av Hans förstås inte helt. Det antas att de vänstra benfibrerna i den främre grenen rusar till den främre och sidoväggarna i den vänstra kammaren, och den bakre grenen tillför fibrerna till den bakre väggen i den vänstra kammaren och de nedre delarna av sidoväggen.

  I fall av sinusnodens och atrioventrikulära blockaden kan His-bunten skapa impulser med en hastighet av 30-40 per minut.

  Det ledande systemet fördjupas och vidare förgrenas till mindre grenar och förvandlas så småningom till Purkinje-fibrer, som tränger igenom hela myokardiet och fungerar som en överföringsmekanism för att sammandraga musklerna i ventriklarna. Purkinje-fibrer kan initiera pulser med en frekvens av 15-20 per minut.

  Exceptionellt tränade idrottare kan ha en normal hjärtfrekvens i vila upp till det lägsta registrerade antalet - endast 28 hjärtkontraktioner per minut! Men för den genomsnittliga personen, även om han leder en mycket aktiv livsstil, kan en pulsfrekvens under 50 slag per minut vara ett tecken på bradykardi. Om du har en så låg puls bör du undersökas av en kardiolog.

  Hjärtslag

  Hjärtfrekvensen hos ett nyfött kan vara cirka 120 slag per minut. Med åldrande stabiliserar den genomsnittliga personens puls mellan 60 och 100 slag per minut. Välutbildade idrottare (vi talar om personer med välutbildade hjärt- och andningsorgan) har en puls på 40 till 100 slag per minut.

  Nervsystemet styr hjärtrytmen - sympatisk förbättrar sammandragningar och parasympatiska försvagas.

  Hjärtaktivitet beror till viss del på innehållet av kalcium- och kaliumjoner i blodet. Andra biologiskt aktiva ämnen bidrar också till regleringen av hjärtrytmen. Vårt hjärta kan börja slå mer ofta under påverkan av endorfiner och hormoner som utsöndras genom att lyssna på din favoritmusik eller kyss.

  Dessutom kan det endokrina systemet ha en betydande effekt på hjärtfrekvensen - och på frekvensen av sammandragningar och deras styrka. Exempelvis orsakar binjurens utsöndring av välkänt adrenalin en ökning av hjärtfrekvensen. Det motsatta hormonet är faktiskt acetylkolin.

  Hjärtatoner

  En av de enklaste metoderna för att diagnostisera hjärtsjukdomar är att lyssna på bröstet med ett stetofonendoskop (auskultation).

  I ett friskt hjärta hörs endast två hjärtljud under en vanlig auskultation - de kallas S1 och S2:

  • S1 - ljudet hörs när de atrioventrikulära (mitraliska och tricuspida) ventilerna stängs under ventrikulär systol (sammandragning).
  • S2 - ljudet hörs vid stängning av lunta (aorta- och lungventiler) under ventriklarnas diastol (avkoppling).

  Varje ljud består av två komponenter, men för det mänskliga örat smälter de samman till ett på grund av det mycket korta tidsintervallet mellan dem. Om under normala auskultationsförhållanden hörs ytterligare toner, kan detta indikera någon sjukdom i hjärt-kärlsystemet.

  Ibland kan ytterligare onormala ljud som kallas hjärmumlar höras i hjärtat. Som regel indikerar närvaron av brus hjärtats patologi. Till exempel kan buller orsaka att blodet återgår i motsatt riktning (uppstötning) på grund av funktionsfel eller skador på en ventil. Buller är dock inte alltid ett symptom på en sjukdom. För att klargöra orsakerna till uppkomsten av ytterligare ljud i hjärtat är det värt att göra en ekokardiografi (hjärtas ultraljud).

  Hjärtsjukdom

  Inte överraskande växer antalet hjärt-kärlsjukdomar över hela världen. Hjärtat är ett komplext organ som faktiskt vilar (om du kan kalla det vila) bara i intervall mellan hjärtkontraktioner. Varje komplex och ständigt fungerande mekanism i sig kräver den mest noggranna attityden och ständiga förebyggandet.

  Föreställ dig vad en monsteraktig belastning faller på hjärtat, med tanke på vår livsstil och livsmedel med låg kvalitet. Intressant nog är dödligheten från hjärt-kärlsjukdom ganska hög i länder med hög inkomst..

  De enorma mängderna livsmedel som konsumeras av befolkningen i rika länder och den oändliga strävan efter pengar, liksom de tillhörande spänningarna förstör vårt hjärta. En annan orsak till spridningen av hjärt-kärlsjukdomar är fysisk inaktivitet - en katastrofalt låg fysisk aktivitet som förstör hela kroppen. Eller tvärtom analfabetisk hobby för tunga fysiska övningar, som ofta äger rum mot bakgrund av hjärtsjukdomar, vars närvaro inte ens misstänker och lyckas dö rätt under "hälsoklasserna".

  Livsstil & hjärthälsa

  De viktigaste faktorerna som ökar risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar är:

  • Fetma.
  • Högt blodtryck.
  • Högt kolesterol i blodet.
  • Fysisk inaktivitet eller överdriven träning.
  • Rik näring av dålig kvalitet.
  • Deprimerad känslomässig tillstånd och stress.

  Gör att läsa den här fantastiska artikeln till en vändpunkt i ditt liv - ge upp dåliga vanor och ändra din livsstil.

  Platsen för hjärtat i bröstkaviteten och dess gräns

  Hjärtat är det viktigaste organet på vilket blodtillförseln till hela organismen beror. Det ger oavbruten blodcirkulation, styr hastigheten på dess rörelse och ger näring till alla organ och system med syre. Detta organ är säkert dolt i bröstet och är skyddat mot skador. Dess plats är onormal eller med avvikelser, signalproblem i kroppen.

  Form och storlek

  Hjärtat är en del av cirkulationssystemet och dess huvudorgan som ansvarar för blodets rörelse. I utseende är det en muskelsäck, vars form bestäms av kantbildande bågar. Oftare har en konisk form med en platt yta. Består av den nedre membranytan, bröstbenets främre yta, den vänstra kanten, den högra kanten, spetsen och basen.

  Formen eller konfigurationen beror inte bara på individuella egenskaper, utan också på organets tillstånd.

  Hur ser hjärtat ut:

  • på röntgen av ett friskt organ är konturerna släta, rundade;
  • det finns en midja, toppen är redan den nedre delen;
  • två bågar är synliga på höger kant, 4 till vänster.

  Blanketter som indikerar en avvikelse från normen:

  1. Mitral - orgelet har ingen midja, det flyttas till vänster och något till höger. Observera vid medfödd eller förvärvad vänsterventilsjukdom.
  2. Aortik - midjan uttalas. Det manifesterar sig i aorta missbildningar, hjärtattacker, kardiomyopati.
  3. Trapezoid - observeras med perikardit, hjärtfel, hjärtinflammation.
  4. Lungdilaterad höger ventrikel.
  5. “Bullish” - förstorade kameror.

  Hjärtans anatomi är densamma för alla människor, men storleken och formen varierar. Muskelsäckens längd och bredd är enskilda parametrar som beror på personens ålder, kön och fysiologi, i synnerhet på muskulaturens utveckling..

  Genomsnittliga hjärtstorlekar:

  • avståndet från konturens mest avlägsna punkt till toppen av det högra hörnet kallas en längdlinje och är i genomsnitt 12-13 cm;
  • summan av vänster- och högergränsen från kroppslinjens mittlinje kallas diametern, dess medelvärde är 9-10,5 cm;
  • kärlknippet har i genomsnitt en bredd på 6-7 cm och kallas också anteroposterior storlek.

  Hos män är hjärtat märkbart större i vikt och storlek än hos kvinnor. Vikten på det manliga blodförsörjande organet är 300 g, kvinnan är 50 g lättare.

  Gränser

  Hjärtas placering i en person beror på dess medfödda anatomiska egenskaper och på organets hälsotillstånd. Om ett organ är ohälsosamt kan gränserna förändras relativt normala värden. Gränslinjerna som bestämmer hjärtans läge, en erfaren läkare kan till och med bestämma genom vanlig tappning (slagverk).

  Om du knackar på patientens bröst hörs ett tråkigt ljud på platsen för muskelsäcken. Genom att knacka på hjärtat, fixar läkaren sin plats.

  Gränserna för hjärtat är normala:

  • vänster - från den tredje revbenen till spetsen;
  • höger - belägen mellan revbenen (från kanten av den tredje ribben till den femte) och skiftad med 1-2 cm relativt bröstets högra kant;
  • övre - längs den övre kanten av den tredje ribben;
  • nedre - på höger sida från femte revben till hjärtans topp.

  Korsningen är belägen i det femte interkostala utrymmet och skjuts in i den vänstra mittklavikulära axeln.

  Var är hjärtat

  Det mänskliga hjärtat är beläget asymmetriskt i bröstkaviteten. Alla vet att det är beläget på vänster sida av bröstbenet, men dessa är mycket ungefärliga "koordinater". I det vänstra området av bröstbenet finns det bara en liten del av orgelet - spetsen, som består av de nedre delarna av ventriklarna. Den återstående volymen av organet koncentreras i mediastinum och ligger bakom bröstbenet..

  Schema för hjärtats exakta placering hos människor:

  • orgelet är till vänster med en sned skift nedåt;
  • en liten del av hjärtat sticker ut i rätt region;
  • på kroppens sidor är täckt med lungor;
  • den nedre delen stängs av membranet;
  • bröstet skyddar kroppen framför, mediastinum bakom.

  Mediastinum hänvisar till organ som ligger mellan pleurahåligheterna och avgränsade av bröstbenet respektive ryggraden framför och bakom. Hos människor ligger hjärtat i enlighet med hans kroppsbyggnad, kön och ålder.

  Möjliga positioner i hjärtat i bröstet:

  1. Horisontell Det kallas också tvärgående. Orgelns skugga ligger nästan ner. Värdena på diameter och längd har en märkbar avvikelse från normen. Diametern överstiger avsevärt medelvärdet, tvärtom är tvärtom mindre än normen.
   Hjärtaxeln lutar i en vinkel på 36 till 47 grader. Midans kropp är tydligt uttryckt. Hjärtat har en sfärisk form.
  2. Vertikal. Med detta arrangemang är orgeln nästan i stående position. Till skillnad från det horisontella läget överskrider längden i detta fall betydligt medelstorleken och diametern är mindre än normen.
   Avvikelsen från hjärtaxeln ligger i området från 48 till 58 grader. Orgel midja är nästan dold.
  3. Lutande. Detta arrangemang är vanligast. Hjärtat silhuetten ligger nära triangeln. Orgelns axel har en lutning på 44 till 48 grader.

  Hälsosamma personer med valfri position i hjärtat rekommenderas att sova på vänster sida av kroppen, patienter som har fått en hjärtattack - till höger.

  Det finns en bestämd koppling mellan positionen / formen på hjärtaorganet och människans kroppsbyggnad. Enligt kroppens figur och fysiologiska struktur kan en specialist enkelt bestämma typen av hjärta.

  Bröstalternativ:

  1. Bred och kort. Orgelet ligger nästan på membranet, som lyfter det. Denna struktur kännetecknas av ett horisontellt arrangemang.
  2. Smal och långsträckt. Membranet ligger lågt, förlänger hjärtat och flyttar det till ett vertikalt läge.

  Det vanligaste fallet är det sneda arrangemanget, när det finns tecken på båda typerna - vertikalt och horisontellt.

  Hjärtat, som skulle betraktas som standard, finns inte. Modern västerländsk medicin avvisar standardmetoden för placeringen av detta organ, med tanke på att det har förlorat sin relevans. Idag talar de mer om en villkorad norm, men inte om en standard.

  Kan orgelet vara till höger

  Plats på höger sida är extremt sällsynt. En abnormitet utvecklas vanligtvis under fostrets utveckling. Inom medicinen kallas en liknande avvikelse dextrocardia eller transposition. Med denna diagnos avbildas hjärtkonton i en spegelprojektion.

  Dextrocardia-alternativ och deras funktioner:

  SeFunktioner
  EnkelEndast stora kärl och hjärtat speglas
  Med spegellägeSpegelarrangemanget berör hjärtat och ett antal organ i matsmältningsorganet och andningsorganen
  Fullständig införlivandeSpegla alla organ

  En person med en höger sida om hjärtat har inga speciella livsstilsbegränsningar. Sådana människor skiljer sig inte från det huvudsakliga blodförsörjande organet..

  En sådan avvikelse orsakar inte obehag i 90% av fallen. 10% av personer med dextrocardia har problem. Oftast talar vi om defekter där patienter behöver operation.

  Utan operation släpar barnet bakom sig i utveckling i alla riktningar - intellektuellt och fysiskt:

  • i det första steget i livet, långsam viktökning;
  • låg aktivitet, likgiltighet mot omvärlden, dåsighet, brist på reaktion (gråt) mot irriterande medel;
  • blek hud;
  • blå nasolabial triangel och slemhinnor;
  • andnöd och takykardi.

  Hos vuxna leder anomalin till problem i könsområdet. Men förändringarnas irreversibla natur är sällsynt. Vanligtvis löses problemet kirurgiskt. Vidare förskrivs patienter hjärtprotektorer.

  Med dextrocardia finns det också avvikelser som negativt påverkar driften av "motorn" - missbildningar av hjärtelementen.

  25% av personer med dcstrocardia diagnostiseras med Kartagener-Sievert syndrom. Med denna sjukdom observeras inte bara hjärtabnormaliteter utan också andningsproblem. Män med Cartagener-Sievert syndrom.

  Andra orsaker till onormal placering

  Hjärtstrukturer kan förändras relativt normen på grund av påverkan från andra organ. Denna patologi kallas dextroposition och medfödd är sällsynt. Orsaken till patologin är det organ som orsakade förflyttningen.

  De vanligaste orsakerna till dekomposition:

  • utvidgning av angränsande organ;
  • ändra membranets storlek och form;
  • tumörprocesser;
  • muskelproblem.

  Följande symtom observeras med en organförskjutning på grund av dextroposition:

  • människan klamrar fast vid hjärtat på grund av svår smärta av obegriplig natur;
  • efter införlivandet avslöjas att orgelet är placerat till höger om vad som föreskrivs i normen;
  • samtidig symtom är möjliga - arytmi, andnöd, cyanos, hopp i blodtryck, blekhet i huden.

  En abnormalitet diagnostiseras med ekokardiografi, ultraljud. I svåra situationer skickas patienten till MRI.

  Det andra onormala tillståndet som leder till en förändring av hjärtans position är dextroversion. Störningen åtföljs av en omvänd ordning av hjärtstrukturer med standardpositionen för de återstående organen.

  Med dextroversion roteras hjärtat runt sin egen axel med 180 grader. Denna anomali anses inte vara en sjukdom. Upptäck det gör att EKG gå Echo KG. Tillståndet är nästan asymptomatiskt och säkert för människor..

  Normalt ligger hjärtat till vänster, och dess gränser och andra parametrar är individuella för varje person. Platsavvikelser är extremt sällsynta, oftast är de inte farliga, men för att säkerställa det säkert, är instrumentell diagnostik nödvändig.

  Hjärta anatomi

  God dag! Idag kommer vi att analysera anatomin i cirkulationssystemets viktigaste organ. Naturligtvis handlar det om hjärtat.

  Den yttre strukturen i hjärtat

  Hjärtat (cor) har formen av en avkortad kon, som ligger i det främre mediastinum, spetsen till vänster och ner. Spetsen på denna kon har det anatomiska namnet "apex cordis", så du blir definitivt inte förvirrad. Titta på illustrationen och kom ihåg - hjärtatoppen är längst ner, inte längst upp.

  Den övre delen av hjärtat kallas hjärtat (basis cordis). På förberedelserna kan du visa hjärtans bas, om du bara cirklar det område där alla stora hjärtkärl kommer in och ut. Denna linje är ganska godtycklig - som regel dras den genom hålet för den underordnade vena cava.

  Hjärtat har fyra ytor:

  • Membranyta (ansiktsmembran). Beläget nedan är det denna yta av hjärtat som riktas mot membranet;
  • Sternum-ribben yta (facies sternocostalis). Detta är den främre ytan av hjärtat, det vetter mot bröstbenet och revbenen;
  • Pulmonary yta (facies pulmonalis). Hjärtat har två lungytor - höger och vänster.

  I den här figuren ser vi hjärtat i kombination med lungorna. Här är bröstbenet, det vill säga hjärtans främre yta.

  Baserat på bröstbenets yta finns små utväxtar. Dessa är höger och vänster förmaksöron (auricula dextra / auricula sinistra). Jag markerade det högra örat med grön färg, och det vänstra med blå.

  Hjärta kameror

  Hjärtat är ett ihåligt (dvs tomt från insidan) organ. Det är en påse med tät muskelvävnad, i vilken det finns fyra håligheter:

  • Höger atrium (atrium dexter);
  • Höger ventrikel (ventriculus dexter);
  • Vänster atrium (atrium sinister);
  • Vänster kammare (ventriculus sinister).

  Dessa håligheter kallas också hjärtkamrar. En person har fyra håligheter i sitt hjärta, det vill säga fyra kammare. Det är därför det sägs att en person har ett hjärta med fyra kammare.

  På hjärtat, som är skuren i frontplanet, framhöll jag gränserna till höger atrium som gult, vänster atrium som grönt, höger ventrikel som blå, vänster ventrikel som svart.

  Höger förmak

  Höger atrium samlar "smutsigt" (dvs mättat med koldioxid och fattigt på syre) blod från hela kroppen. De övre (bruna) och nedre (gula) fulla venerna som samlar blod med koldioxid från hela kroppen, liksom den stora venen i hjärtat (grönt), som samlar blod med koldioxid från hjärtat, faller i rätt atrium. Följaktligen öppnas tre hål i högra förmaket.

  Mellan höger och vänster atrium finns ett interventrikulärt septum. Den innehåller en oval fördjupning - ett litet intryck av en oval form, en oval fossa (fossa ovalis). Under embryonperioden fanns ett ovalt hål (foramen ovale cordis) på platsen för denna depression. Normalt börjar det ovala hålet att växa om strax efter födseln. I den här figuren är den ovala fossan markerad med blått:

  Höger atrium kommunicerar med höger kammare genom höger atrioventrikulär öppning (ostium atrioventriculare dextrum). Blodflödet genom denna öppning regleras av trikuspidventilen..

  Höger ventrikel

  Denna hjärthålighet får "smutsigt" blod från vänster atrium och skickar det till lungorna för rening från koldioxid och berikning med syre. Följaktligen ansluter den högra ventrikeln till lungstammen, genom vilken blodet kommer att strömma.

  Trikuspidventilen, som bör stängas under blodflödet in i lungstammen, fixeras av sentrådar på papillärmusklerna. Det är sammandragningen och avslappningen av dessa muskler som styr tricuspidventilen.

  Papillarmusklerna är markerade med grönt, och senfilamenten är markerade med gult:

  Vänster atrium

  Denna del av hjärtat samlar in det mest "rena" blodet. Det är i det vänstra atriumet som friskt blod flödar, som preliminärt renas i den lilla (lung) cirkeln från koldioxid och mättad med syre.

  Därför flödar fyra lungår i det vänstra atriumet - två från varje lunga. Du kan se dessa hål i figuren - jag markerade dem i grönt. Kom ihåg att arteriellt syreberikat blod passerar genom lungvenerna..

  Det vänstra atriumet kommunicerar med den vänstra kammaren genom den vänstra atrioventrikulära öppningen (ostium atrioventriculare sinistrum). Blodflödet genom denna öppning regleras av mitralventilen..

  Vänster kammare

  Den vänstra kammaren börjar en stor blodcirkulation. När den vänstra kammaren pumpar blod in i aorta, isoleras det från vänster atrium med mitralventilen. Precis som trikuspidventilen styrs mitralventilen av papillarmusklerna (markerade med grönt), som är anslutna till den med sentrådar.

  Du kan uppmärksamma den mycket kraftfulla muskelväggen i vänster kammare. Detta beror på det faktum att den vänstra kammaren behöver pumpa ett kraftfullt blodflöde, som måste skickas inte bara i tyngdens riktning (till magen och benen), utan också mot tyngdkraften - det vill säga upp till halsen och huvudet.

  Tänk dig att cirkulationssystemet för giraffer är så snyggt arrangerade, där hjärtat måste hälla blod till höjden av hela halsen till huvudet?

  Partitioner och spår i hjärtat

  Vänster och höger ventriklar separeras av en tjock muskelvägg. Denna vägg kallas ventrikulär septum (septum interventriculare).

  Interventrikulärt septum är beläget i hjärtat. Men dess placering motsvarar den interventrikulära sulkus, som du kan se från utsidan. Den främre interventrikulära sulcusen (sulcus interventricularis anterior) är belägen på hjärnsbenben. Jag markerade denna fåra med grön färg på bilden..

  På hjärtans membranyta är den bakre interventrikulära sulkus (sulcus interventricularis posterior). Det markeras med grönt och siffran 13 indikerar det..

  Den vänstra och högra förmaken separeras av mellanvägs septum (septum interatriale), den är också markerad med grönt.

  Från den yttre delen av hjärtat separeras ventriklarna från atrierna genom koronarspåret (sulcus coronarius). I figuren nedan kan du se koronalspåret på den membran, det vill säga hjärtans bakre yta. Denna fåra är en viktig riktlinje för att bestämma de stora hjärtkärlen, som vi kommer att diskutera vidare.

  Cirkulationscirklar

  Stor

  En kraftfull, stor vänsterventrikel lanserar arteriellt blod i aorta - detta börjar en stor blodcirkulation. Det ser ut så här: blod sprutas ut av vänster kammare i aorta, som grenar in i organartärerna. Därefter blir kärlens kaliber mindre och mindre, upp till de minsta arteriolerna, lämpliga för kapillärerna.

  Gasväxling sker i kapillärerna, och blod, som redan är mättat med koldioxid- och sönderfallsprodukter, tenderar att återvända till hjärtat genom venerna. Efter kapillärerna är det små venuler, sedan större orginaler som rinner in i den inferior vena cava (när det gäller stammen och nedre extremiteterna) och till den överlägsna vena cava (när det gäller huvud, nacke och övre extremiteter).

  I den här figuren markerade jag de anatomiska formationerna som kompletterar en stor blodcirkulation. Den överlägsna vena cava (grön, nummer 1) och den underlägsen vena cava (orange, nummer 3) flyter in i högra förmaket (magenta, nummer 2). Den plats där vena cava rinner in i höger atrium kallas sinus av vena cava (sinus venarum cavarum).

  Således börjar den stora cirkeln med den vänstra kammaren och slutar med höger förmak:

  Vänster kammare → Aorta → Stora stora artärer → Organ arteries → Small arterioles → Capillaries (gas exchange zone) → Small venules → Organ venins → Lower vena cava / Superior vena cava → Right atrium.

  När jag förberedde den här artikeln hittade jag ett diagram som jag ritade under mitt andra år. Förmodligen kommer det tydligare att visa dig en stor blodcirkulation:

  Små

  Den lilla (lung) cirkeln av blodcirkulation börjar med den högra ventrikeln, som skickar venöst blod till lungstammen. Venöst blod (var försiktig, det är venöst blod!) Skickas längs lungstammen, som är uppdelad i två lungartärer. Enligt lungorna och segmenten i lungorna är lungartärerna (kom ihåg att de bär venöst blod) uppdelade i lobära, segmentala och subegmentala lungartärer. I slutändan bryts grenarna av subegmentala lungartärer upp i kapillärer som är lämpliga för alveolerna.

  I kapillärerna sker gasutbyte igen. Venöst blod mättat med koldioxid blir av med denna ballast och är mättat med livgivande syre. När blod är mättat med syre blir det artär. Efter denna mättnad rinner färskt arteriellt blod genom lung venulerna, underdel och segmentala vener som flyter in i de stora lungvenerna. Pulmonala vener flödar in i vänster atrium.

  Här markerade jag början av lungcirkulationen - kaviteten i höger ventrikel (gul) och lungstammen (grön), som lämnar hjärtat och är uppdelat i höger och vänster lungartär.

  I detta diagram kan du se lungvenerna (grön färg) strömma in i kaviteten i vänster atrium (lila färg) - det är de anatomiska formationerna som kompletterar den lilla cirkeln i blodcirkulationen.

  Schema för lungcirkulationen:

  Höger ventrikel → lungstam → pulmonala artärer (höger och vänster) med venöst blod → Lobararteries i varje lung → segmentala artärer i varje lung → subpartment artärer i varje lung → pulmonary capillaries (flätade alveoler, gasväxlingszon) → subsegmental / segmental / lobar arteriellt blod) → Pulmonala vener (med arteriellt blod) → Vänster atrium

  Hjärtklaffar

  Den högra förmaket från vänster, såväl som den högra ventrikeln från vänster, separeras av partitioner. Normalt, hos en vuxen, ska partitionerna vara solida, det bör inte finnas några öppningar mellan dem.

  Men det måste finnas ett hål mellan ventrikeln och förmaket på varje sida. Om vi ​​talar om den vänstra halvan av hjärtat, så är detta den vänstra förmaksmagöppningen (ostium atrioventriculare sinistrum). Till höger separeras ventrikeln och atriumet genom höger atrioventrikulär öppning (ostium atrioventriculare dextrum).

  Vid hålens kanter finns ventiler. Dessa är knepiga enheter som förhindrar återkomst av blod. När förmaket behöver leda blod in i kammaren är ventilen öppen. Efter utdrivning av blod från atrium till ventrikeln måste ventilen stängas tätt så att blodet inte kommer in i förmaket.

  Ventilen bildas av cusps, som är dubbla skivor av endotelet - hjärtans innerfoder. Senradsträngar är fästa från cuspsna, som är fästa vid papillarmusklerna. Det är dessa muskler som styr ventilernas öppning och stängning.

  Tricuspid ventil (valva tricispidalis)

  Denna ventil är belägen mellan höger ventrikel och höger förmak. Den bildas av tre plattor till vilka sentrådar är fästa. Själva sentrådarna är anslutna till de papillära musklerna som finns i höger ventrikel.

  På snittet i frontplanet kan vi inte se tre plast, men vi kan tydligt se papillarmusklerna (cirklade i svart) och sentrådar fästa vid ventilplattorna. Hålrummen som ventilen separerar är också tydligt synliga - höger förmak och höger ventrikel.

  På en sektion i det horisontella planet visas tre raster av tricuspid-ventilen framför oss i all sin härlighet:

  Mitralventil (valva atrioventricularis sinistra)

  Mitralventilen reglerar blodflödet mellan vänster atrium och vänster ventrikel. Ventilen består av två plattor, som, som i föregående fall, styrs av papillarmusklerna genom sentrådar. Observera - mitralventilen är den enda hjärtventilen som består av två ventiler.

  Mitralventilen är cirklar i grönt och papillarmusklerna i svart:

  Låt oss titta på mitralventilen i det horisontella planet. Återigen noterar jag - bara den här ventilen består av två plattor:

  Lungventil (valva trunci pulmonalis)

  Lungeventilen kallas också ofta en lungventil eller lungventil. Det här är synonymer. Ventilen bildas av tre spjäll, som är fästa vid lungstammen på platsen för dess urladdning från höger ventrikel.

  Du kan enkelt hitta lungventilen om du vet att lungstammen startar från höger kammare:

  I ett horisontellt snitt kan du också enkelt hitta en lungventil om du vet att den alltid är anterior till aortaventilen. Pulmonventilen upptar i allmänhet det mest framåtriktade läget för alla hjärtventiler. Utan svårigheter hittar vi själva lungventilen och de tre klaffarna som bildar den:

  Aortaklaff (valva aortae)

  Vi har redan sagt att den kraftfulla vänstra kammaren skickar en del färskt syreberikat blod till aorta och vidare i en stor cirkel. Aortaklaffen separerar den vänstra kammaren och aorta. Det bildas av tre plattor som är fästa vid den fibrösa ringen. Denna ring är belägen vid korsningen mellan aorta och vänster kammare.

  När vi undersöker hjärtat i en horisontell sektion, glömmer vi inte att lungventilen är framme och aortaklaffen är bakom den. Aortaklaffen omges av alla andra ventiler från denna vinkel:

  Hjärtans lager

  1. Perikardium (perikardium). Detta är ett tätt bindvävsmembran som tillförlitligt täcker hjärtat..

  Perikardiet är ett tvåskiktsmembran, det består av ett fibröst (yttre) och serösa (inre) lager. Det serösa skiktet delas också upp i två plattor - parietal och visceral. Visceralplattan har ett speciellt namn - epikardiet.

  I många auktoritativa källor kan du se att det är epikardiet som är hjärtans första membran.

  2. Myocardium (myocardium). Egentligen muskelvävnad i hjärtat. Detta är det mest kraftfulla lagret av hjärtat. Det mest utvecklade och tjockare myokardiet bildar väggen i vänster kammare, som vi redan undersökte i början av artikeln..

  Se hur myokardialtjockleken skiljer sig i förmaken (använder vänster förmak som exempel) och ventriklarna (använder vänster ventrikel som exempel).

  3. Endokardium (endokardium). Detta är en tunn platta som linjer hela hjärtat inre utrymme. Endokardiet bildas av endotel - en speciell vävnad som består av epitelceller som ligger tätt intill varandra. Det är endotelens patologi som är förknippat med utvecklingen av åderförkalkning, hypertoni, hjärtinfarkt och andra formidabla hjärt-kärlsjukdomar.

  Hjärttopografi

  Kom ihåg att i den sista lektionen om grundläggande brösttopografi sa jag att utan att känna till de topografiska linjerna kommer du inte att kunna lära dig någonting från allt som är relaterat till bröstkaviteten? Har du lärt dig dem? Bra, beväpna dig med dina kunskaper, nu kommer vi att använda den.

  Så, gränserna för absolut hjärtrumlighet och relativ hjärtrutthet skiljer sig..

  Detta konstiga namn kommer från det faktum att om du trycker på (inom medicinen kallas det "slagverk") bröstet, på platsen där hjärtat är beläget, kommer du att höra ett tråkigt ljud. Slagslungor är mer sonorösa än hjärtat, det är här termen kommer från..

  Relativ tråkighet är den anatomiska (sanna) gränsen i hjärtat. Gränserna för relativ tråkighet kan vi fastställa under obduktionen. Normalt är hjärtat täckt med lungor, så gränserna för relativ hjärtrutthet syns bara på läkemedlet.

  Absolut hjärtrumlighet är gränsen till den del av hjärtat som inte täcks av lungorna. Som ni förstår kommer gränserna för absolut hjärtrutthet att vara mindre än gränserna för relativ hjärtrutthet hos samma patient.

  Eftersom vi nu analyserar bara anatomin, bestämde jag mig för att bara prata om den släkting, det vill säga hjärtans sanna gränser. Efter en artikel om anatomi i det hematopoietiska systemet försöker jag i allmänhet övervaka storleken på artiklarna.

  Gränserna för relativ hjärtrumlighet (hjärtans verkliga gränser)

  • Hjärtans spets (1): 5: e intercostala utrymmet, 1-1,5 centimeter medialt till vänster mittklavikulär linje (markerad med grönt);
  • Vänster kant av hjärtat (2): en linje som dras från skärningspunkten mellan den tredje revbenen med den yttre linjen (gul) till hjärtans topp. Den vänstra kanten av hjärtat bildas av den vänstra kammaren. I allmänhet rekommenderar jag att du kommer ihåg exakt den tredje revbenen - den kommer alltid att hittas som en guide för olika anatomiska formationer;
  • Övre gränsen (3) är den enklaste. Den går längs den övre kanten av de tredje ribborna (vi ser igen det tredje revbenet) från vänster till höger parternära linjer (båda är gula);
  • Den högra kanten av hjärtat (4): från den övre kanten av den 3: e (igen den) till den övre kanten av den 5: e ribban längs den högra parternära linjen. Denna hjärts gräns bildas av den högra ventrikeln;
  • Nedre gränsen till hjärtat (5): horisontell linje verifierad från brosket på den femte revben längs den högra parternära linjen till hjärtans topp. Som ni ser är numret 5 också mycket magiskt när det gäller att bestämma hjärtat gränser.

  Ledande system i hjärtat. pacemaker.

  Hjärtat har fantastiska egenskaper. Detta organ kan oberoende generera en elektrisk impuls och leda den genom hela myokardiet. Dessutom kan hjärtat självständigt organisera rätt sammandragningsrytm, vilket är idealiskt för att leverera blod i kroppen.

  Återigen kan alla skelettmuskler och alla muskelorgan sammandras först efter att ha fått en impuls från centrala nervsystemet. Hjärtat kan generera fart på egen hand.

  Ledningssystemet i hjärtat ansvarar för detta - en speciell typ av hjärtvävnad som kan utföra nervvävnadens funktioner. Ledningssystemet i hjärtat representeras av atypiska kardiomyocyter (bokstavligen - "atypiska hjärtmuskelceller"), som är grupperade i separata formationer - noder, buntar och fibrer. Låt oss titta på dem.

  1. Synatrial nod (nodus sinatrialis). Författarens namn är Kiss-Fleck-noden. Det kallas också ofta sinusnoden. Sinatrial nod är belägen mellan den plats där den överlägsna vena cava flyter in i den högra ventrikeln (denna plats kallas sinus) och örat i höger atrium. "Synd" betyder "sinus"; "Atrium" betyder som du vet "atrium". Vi får - "en synatrial nod".

  Förresten, många nybörjare som studerar EKG undrar ofta - vad är sinusrytmen och varför är det så viktigt att kunna bekräfta dess närvaro eller frånvaro? Svaret är ganska enkelt..

  Sinatrial (aka sinus) nod är en första ordning pacemaker. Detta betyder att denna speciella nod normalt genererar excitation och överför den vidare längs ledningssystemet. Som ni vet, hos en frisk person i vila genererar synatrial nod från 60 till 90 pulser, vilket sammanfaller med pulsfrekvensen. En sådan rytm kallas ”korrekt sinusrytme”, eftersom den uteslutande genereras av sinatrial nod.

  Du kan hitta den på vilken anatomisk tablett som helst - den här noden finns ovanför alla andra element i hjärtledningssystemet.

  2. Atrioventrikulär nod (nodus atrioventricularis). Författarens namn är Ashshof-Tavar-webbplatsen. Det är beläget i mellanvägsseptumet strax ovanför trikuspidventilen. Om du översätter namnet på den här noden från det latinska språket får du termen "atrioventrikulär nod", som exakt motsvarar dess plats.

  Den atrioventrikulära noden är en andra ordning pacemaker. Om hjärtat utlöses av den atrioventrikulära noden stängs sinatrial nod. Detta är alltid ett tecken på allvarlig patologi. Den atrioventrikulära noden kan generera excitation med en frekvens av 40-50 pulser. Normalt bör han inte skapa spänning, hos en frisk person arbetar han bara som konduktör.

  Den antrioventrikulära noden är den andra noden överst efter sinatrial nod. Definiera sinatrial nod - det är den översta - och omedelbart under den ser du den atrioventrikulära noden.

  Hur är sinus- och atrioventrikulära noder anslutna? Det finns studier som antyder förekomsten av tre buntar atypisk hjärtvävnad mellan dessa noder. Officiellt känns dessa tre buntar inte igen i alla källor, så jag valde inte dem som ett separat element. Men på bilden nedan ritade jag tre gröna balkar - fram, mitt och bak. Således beskrivs dessa internodala buntar av författare som erkänner deras existens.

  3. Hans bunt, ofta kallad atrioventrikulär bunt (fasciculus atrioventricularis).

  Efter att impulsen sprang genom den atrioventrikulära noden avviker den på två sidor, det vill säga på två ventriklar. Fibrerna i hjärtat ledningssystem, som är belägna mellan den atrioventrikulära noden och punkten för uppdelning i två delar, kallas bunten av His.

  Om både sinatriala och atrioventrikulära noder stängs av på grund av allvarlig sjukdom, måste Hans bunt genereras. Detta är en tredje ordning pacemaker. Den kan generera 30 till 40 pulser per minut..

  Av någon anledning avbildade jag bunten av Hans i föregående steg. Men i detta kommer jag att markera det och underteckna det, så att du bättre kommer ihåg:

  4. Ben på bunten av His, höger och vänster (crus dextrum et crus sinistrum). Som jag redan sa, är hans bunt uppdelat i höger och vänster ben, som vart och ett går till motsvarande ventriklar. Ventriklarna är mycket kraftfulla kamrar, så de kräver separata grenar av innervärden.

  5. Purkinje-fibrer. Dessa är små fibrer på vilka benen på hans bunt är utspridda. De flätar hela ventrikulära hjärtmuskeln med ett grunt nätverk, vilket ger fullständig upphetsning. Om alla andra pacemaker är avstängda, kommer Purkinje-fibrer att försöka rädda hjärtat och hela kroppen - de kan generera kritiskt farliga 20 pulser per minut. En patient med en sådan puls behöver akut medicinsk vård..

  Låt oss fixa vår kunskap om hjärtans ledningssystem i en annan illustration:

  Blodtillförsel till hjärtat

  Från den mycket första delen av aorta - glödlampan - avgår två stora artärer som ligger i koronal sulcus (se ovan). Till höger är den högra kransartären, och till vänster är den vänstra kransartären.

  Här tittar vi på hjärtat framifrån (dvs från brystbenet). I grönt markerade jag den högra kransartären från aortakula till platsen när den börjar ge ut grenar.

  Den högra kranskärlen omger hjärtat i riktning till höger och rygg. På den bakre ytan av hjärtat avger den högra kransartären en stor gren som kallas den posteriora interventrikulära artären. Denna artär ligger i den bakre interventrikulära sulcus. Låt oss titta på den bakre (membranformade) ytan av hjärtat - här ser vi den bakre mellankärlsartären, markerad med grönt.

  Vänster kranskärl har en mycket kort bagageutrymme. Det ger nästan omedelbart efter att ha lämnat den aorta glödlampan en stor främre interventrikulär gren, som ligger i den främre interventrikulära sulcus. Efter detta avlämnar den vänstra kranskärlen en annan gren - kuvertet. Den kuvertande grenen går runt hjärtat vänster och bakåt.

  Och nu, vår favoritgröna färg skiljer sig från konturen hos den vänstra kranskärlen från aortakula till platsen där den delas upp i två grenar:

  En av dessa grenar ligger i den interventrikulära sulkus. Följaktligen talar vi om den främre interventrikulära grenen:

  På hjärtans bakre yta bildar kuvertgrenen i den vänstra kransartären en anastomos (direkt anslutning) med den högra kransartären. Jag markerade anastomosplatsen i grönt.

  Högst upp i hjärtat bildas ytterligare en stor anastomos. Det bildas av de främre och bakre interventrikulära artärerna. För att visa det måste du titta på hjärtat nedifrån - jag kunde inte hitta en sådan illustration.

  Faktum är att det finns många anastomoser bland artärerna som tillför hjärtat. Två stora, som vi talade om tidigare, bildar två "ringar" av hjärtblodflödet.

  Men många små grenar avgår från kranskärlarna och deras interventrikulära grenar, som är sammanflätade med varandra i ett stort antal anastomoser.

  Antalet anastomoser och mängden blod som passerar genom dem är faktorer av stor klinisk betydelse. Föreställ dig att en av de stora artärerna i hjärtat hade en blodpropp som blockerade läran i denna artär. Hos en person med ett överflödigt nätverk av anastomoser kommer blod omedelbart att gå genom rondellerna och myokardiet får blod och syre genom kollateralerna. Om det finns få anastomoser, kommer ett stort område i hjärtat att förbli utan blodtillförsel, och hjärtinfarkt kommer att inträffa..

  Venöst utflöde från hjärtat

  Det venösa systemet i hjärtat börjar med små venuler som samlas i större vener. Dessa vener, i sin tur, flödar in i den koronar sinus, som öppnar in i höger atrium. Som ni kommer ihåg samlas all venös blod i hela kroppen i högra förmaket, och blod från hjärtmuskeln är inget undantag.

  Låt oss titta på hjärtat från den membranytan. Här är hålet i koronar sinus tydligt synligt - det är markerat med grönt och siffran 5 indikerar det.

  En stor hjärnaåra (vena cordis magna) ligger i den främre interventrikulära sulcus. Det börjar på den främre ytan av hjärtans topp, ligger sedan i den främre inter-centrikulära sulkus, sedan i koronarsulcus. I kranskärlen böjs en stor ven runt hjärtat bakåt och till vänster, som strömmar in i högra förmaket genom koronarsinus på baksidan av hjärtat.

  Observera - till skillnad från artärer, finns en stor blodåra i både den främre interventrikulära sulkus och koronarsulcus. Detta är fortfarande en stor blodhjärta:

  Den mittersta venen i hjärtat passerar från hjärtans spets längs den bakre interventrikulära sulcusen och flyter in i den högra änden av den koronära sinus.

  Den lilla venen i hjärtat (vena cordis parva) ligger i höger koronal sulcus. I riktning åt höger och bakåt går den runt hjärtat och faller i det högra förmaket genom den kranskärlshinnan. I den här figuren markerade jag den mellersta venen som grön och den lilla venen som gul.

  Hjärtfixeringsenhet

  Hjärtat är ett kritiskt organ. Hjärtat bör inte röra sig fritt i bröstkaviteten, så det har sin egen fixeringsanordning. Här är vad det består av:

  1. Stora hjärtkärl - aorta, lungstam och överlägsen vena cava. Hos tunna personer med en asthenisk kroppstyp ligger hjärtat nästan vertikalt. Det är bokstavligen hängande på dessa stora fartyg, i vilket fall de är direkt involverade i fixeringen av hjärtat;
  2. Enhetligt tryck från lungorna;
  3. Övre perikardiell ligament (ligamentun sternopericardiaca superior) och nedre perikardial ligament (ligamentun sternopericardiaca underlägsen). Dessa ligament fäster perikardiet på bakbenet på bröstbenet (övre ligamentet) och bröstbenet (nedre ligamentet);
  4. Ett kraftfullt ligament som ansluter perikardiet till membranet. Jag hittade inte det latinska namnet för det här gänget, men jag hittade en ritning från min favoritatlas för topografisk anatomi. Naturligtvis är detta Atlas från Yu.L. Zolotko. Jag cirklar gäng i denna illustration med en grön prickad linje:

  Grundläggande latinska termer från denna artikel:

   1. cor;
   2. Apex cordis;
   3. Basis cordis;
   4. Ansiktsmembran;
   5. Facies sternocostalis;
   6. Facies pulmonalis;
   7. Auricula dextra;
   8. Auricula dextra;
   9. Atrium dexter;
   10. Ventriculus dexter;
   11. Atrium sinister;
   12. Ventriculus sinister;
   13. Fossa ovalis;
   14. Ostium atrioventriculare dextrum;
   15. Ostium atrioventriculare sinistrum;
   16. Septum interventriculare;
   17. Sulcus interventricularis anterior;
   18. Sulcus interventricularis posterior;
   19. Septum interatriale;
   20. Sulcus coronarius;
   21. Valva tricuspidalis;
   22. Valva atrioventricularis sinistra;
   23. Valva trunci pulmonalis;
   24. Valva aortae;
   25. perikardium;
   26. myokardiet;
   27. endokardium;
   28. Nodus sinatrialis;
   29. Nodus atrioventricularis;
   30. Fasciculus atrioventricularis;
   31. Crus dextrum et crus sinistrum;
   32. Arteria coronaria dextra;
   33. Arteria coronaria sinistra;
   34. Ramus interventricularis posterior;
   35. Ramus interventricularis anterior;
   36. Ramus circunflexus;
   37. Vena cordis magna;
   38. Vena cordis parva;
   39. Ligamentun sternopericardiaca superior;
   40. Ligamentun sternopericardiaca underlägsen.

  Om du vill skälla / beröm / kritisera / ställa en fråga / lägga till vänner - väntar jag på dig på min VKontakte-sida, såväl som i kommentarblocket under detta inlägg. Förhoppningsvis efter att ha läst den här artikeln har du en bättre förståelse för den vackra anatomiens vetenskap. All hälsa och ses snart på min medicinska bloggsidor!

  Publikationer Om Hjärtrytmen

  Billig och effektiv anti-varicos salva

  En salva för åderbråck är billig och effektiv, den appliceras vid behov och läkaren bestämmer genomförbarheten. Sjukdomsförloppet hos varje patient är individuellt, beror mycket på ålder, kroppens allmänna tillstånd och utvecklingsstadiet av patologin.

  Blodtyp + Rh-faktor

  Ett individuellt symptom bestäms av närvaron av vissa antigener på ytan av de röda blodkropparna. Fyra blodgrupper skiljer sig: O (I), A (II), B (III) och AB (IV). Rh-faktorn (Rh) kallas antigen D.