Hepatit B - HBsAg; Anti-HBs; Anti-HBc; Anti-Hbc Jg M; HBeAg; Anti-HBe.

HBsAg, en yta eller "australiensisk" antigen - en indikator på mänsklig infektion med hepatit B. Det är en markör för akut och kronisk hepatit B. De viktigaste indikationerna för användning är: diagnos av hepatit, förebyggande undersökningar, undersökningar av riskgrupper (frekventa injektioner, blodtransfusioner), förberedelse för operation, leversjukdom.
Det orsakande medlet till hepatit B är ett DNA-innehållande virus som överförs oftare genom blodet - blodtransfusioner, drogberoende och sexuell kontakt. Inkubationsperioden kan ta från 1 till 6 månader. Långvarig transport kan utvecklas hos 10% av patienterna. I svåra fall kan levercirros utvecklas i framtiden..

Det "australiska" antigenet eller HBsAg är en del av hepatit B-virusets lipoproteinmembran och är ett lipoprotein. Det tilldelades 1963 av B. Blumberg. Detta antigen bestämmer virusets förmåga att hålla länge i människokroppen, termostabilitet, såväl som virusets resistens mot proteaser (enzymer som bryter ned proteiner) och tvättmedel.

Detta antigen detekteras i blodserum vid akut sjukdom, vanligtvis under de senaste 2 veckorna av inkubationsperioden och under de första 1-6 månaderna efter sjukdomens början. Vidare minskar koncentrationen av HBsAg för att fullständigt försvinna hos de flesta patienter inom tre månader. Men i genomsnitt överskrider detektionsperioden för detta antigen vid utvecklingen av akut hepatit B inte 6 månader med en gynnsam sjukdomsförlopp. Detektion av antigen efter 6 månader kan indikera övergången av sjukdomen till en kronisk form. Upptäckt av HBsAg vid förebyggande undersökningar hos "friska" individer kräver bekräftelse av diagnosen med andra markörer för hepatit B. Om positiva test upprepas i mer än tre månader kan dessa patienter tillskrivas HBsAg-bärare (kronisk transport bildas i 1-5% av fallen efter sjukdomen). Eventuell livstidstransport av HBsAg. Det antas att detta antigen kan aktivera cellulära proto-onkogener. Efter en tillräckligt lång period (20 år) är utvecklingen av hepatocarcinom möjlig.

Anti-HBs-antikroppar - en indikator på förekomsten av skyddande immunitet mot hepatit B-virus, förekommer i återhämtningsfasen efter akut hepatit B, vanligtvis 3 till 4 månader efter eliminering av HBsAg (den så kallade "fönster" -fasen). Fönsterfasens varaktighet kan variera från 1 månad till 1 år, beroende på patientens immunsystem. Under denna fönsterperiod är det viktigt att undersöka patienten för anti-HBc IgM.

Anti-HBs-antikroppar är särskilt viktiga för att tillhandahålla immunförsvar mot detta virus, därför används kvantifiering av anti-HB-antikroppar vanligen för att kontrollera effektiviteten av immunitet vid vaccin mot hepatit B. Med tiden minskar antikroppstitern tills den inte upptäcks. Livslång cirkulation av anti-HBs-antikroppar är ibland möjligt. Utseendet på anti-HBs mot bakgrund av klinisk förbättring hos en patient med hepatit B och försvinnandet av HBsAg är ett bra prognostiskt tecken och en indikator på återhämtning.

I den kroniska kursen med hepatit B är en parallell bestämning av ytantigenet och antikroppar mot det möjligt. Detekteringen av anti-HBs i den akuta fasen av hepatit B parallellt med HBsAg indikerar en ogynnsam prognos av sjukdomen.

Funktioner hos infektionen. Hepatit B (HBV, HBV) är en akut systemisk virussjukdom. Det kännetecknas av leverskador och olika extrahepatiska manifestationer. Det fortsätter akut eller kroniskt, i icteric (35%) eller anicteric (65%). Hepatit B-virus är ett retrovirus av hepatadavirusfamiljen - Hepadnaviridae, innehåller DNA, är extremt resistent i miljön (mot UV-strålar, temperatur, tvättmedel). Hepatit B överförs genom blod och kroppsvätskor genom parenterala, transplacentala, sexuella och hushållsvägar. Högriskgruppen består av personer som utövar intravenöst narkotikamissbruk, promiskuösa samlag samt medicinska arbetare, patienter som behöver hemodialys eller blodtransfusioner, fångar, familjemedlemmar till HBs-positiva människor, nyfödda från HBs-positiva mödrar.

Inkubationsperioden är i genomsnitt 50 dagar, men kan vara upp till 6 månader. I slutet av inkubationsperioden ökar levertransaminasnivåerna och levern och mjälten ökar. Det är möjligt att öka koncentrationen av bilirubin till 2 - 2,5 normala värden, även om detta inte leder till att urinen blir mörkare. Det finns influensaliknande, artralgiska, dyspeptiska eller blandade varianter av den kliniska kursen hos prodromen. Det mest ogynnsamma är loppet av prodromen som en serumsjukdom (klåda, migrerande periartikulära utslag).

Den akuta perioden (2-12 dagar) inträffar med förgiftningssyndrom: aptitlöshet, dyspepsi, sömninversion. I en tredjedel av fallen förekommer gulsot: nivån av bilirubin stiger kraftigt, slemhinnorna och huden blir färgade i olika gula nyanser, klåda visas. Det mest oroande symptomet är en minskning av protrombinindex och blodalbumin, vilket indikerar levercellsfel. En komplikation av sjukdomen med hepatisk encefalopati indikerar akut hepatodystrofi. Ett kraftfullt humoralt immunsvar leder ofta till uppkomsten av immunkomplex som sätter sig på endotelet i kärlen i njurarna, sköldkörteln, könsorganen etc. Vaskulit uppstår. I programmet för systemiska manifestationer av HBV-infektion kan autoimmun sköldkörtel, kronisk gastrit, Sjogren's syndrom, ideopatisk trombocytopenisk purpura, periarteritis nodosa, glomerulonephritis, Guillain Barre syndrom, reumatoid artrit, etc. uppstå..

Återställningsfasen kännetecknas av försvinnandet av tecken på kolestas, normalisering av metabola processer, återställande av leverfunktion, systemiska manifestationer av sjukdomen kommer fram. Jämfört med annan viral hepatit är hepatit B mer systemisk till sin natur, mindre gynnsam hos barn. Kronisk kurs förekommer i 5% av fallen. ”Friska bärare” av HBsAg, liksom patienter med kronisk hepatit B, löper hög risk att utveckla levercirros och hepatocellulärt karcinom. Systemiska manifestationer försvinner inte alltid med botemedel mot hepatit B.

De hittills utvecklade vaccinerna orsakar inte vaccininducerad hepatit B, eftersom de är genetiskt konstruerade HBs-antigen. Men vaccineprofylax ger skydd mot hepatit B endast i 5 till 7 år. Innan vaccination, baserat på resultaten av vaccinationen och efter 5 år efter vaccination, är det nödvändigt att undersöka nivån av anti-HBs antikroppar.

Anti-HBsAg är en indikator på tidigare hepatit B. En positiv analys kan indikera akut hepatit i återhämtningsfasen och i vissa fall kronisk hepatit. Utseendet av dessa antikroppar i blodet indikerar utvecklingen av immunitet efter infektion. De viktigaste indikationerna för användning: en retrospektiv (efter en tidigare sjukdom) diagnos av hepatit B i en tidigare ospecificerad etiologi, bedömning av prognosen för förloppet av hepatit B, bedömning av immunitet efter vaccination och lösningen av frågan om immunisering.
Det orsakande medlet till hepatit B är ett DNA-innehållande virus som överförs parenteralt (genom blodtransfusion, drogberoende) från en infekterad mamma till sitt foster under graviditet och samlag. Inkubationsperioden kan ta från 1 till 6 månader. Långvarig transport kan utvecklas hos 10% av patienterna. I svåra fall kan levercirros utvecklas i framtiden..
Dessa antikroppar representerar IgG- och IgM-antikroppsgruppen mot ytan (australiskt, HBsAg) hepatit B-virusantigen.
Normalt saknas dessa antikroppar. Antikroppar mot HBsAg förekommer som regel tre månader efter infektionsdebut i återhämtningsfasen och kan cirkulera i flera år (5 år). Vissa människor kan upptäckas hela livet. Dessa antikroppar är en typ av indikator på försvinnandet av det "australiensiska antigenet" (HbsAg) och ett tecken på återhämtning. Antikroppar mot detta antigen upptäcks inte omedelbart efter dess försvinnande under återhämtning. Varaktigheten av det så kallade "fönstret" (fönsterfas - intervallet mellan antigenets försvinnande och antikroppernas utseende) kan variera från flera veckor till flera månader (i genomsnitt 1-4 månader) och beror på immunsystemets tillstånd. I vissa fall kan det ta upp till 1 år. Utseendet på antikroppar mot HBsAg och försvinnandet av själva antigenet är tecken på utveckling av immuninfektion efter infektion och ger skydd mot hepatit B-viruset under återhämtningsperioden.
Bestämning av innehållet av antikroppar mot HBsAg är nödvändigt för att bestämma personer som behöver vaccination mot hepatit B. Genom koncentrationen av antikroppar är det möjligt att bedöma tidpunkten för human vaccination. Till exempel med en antikroppsnivå på mer än 100 mIU / L kan vaccinationen fortsätta efter 5-7 år..

Antikroppar mot kärnan i hepatit B-virus (Anti-HBc IgM) är en markör för utveckling av akut hepatit B. Normalt är denna typ av antikropp frånvarande. De viktigaste indikationerna för användning: differentiell diagnos av akut och kronisk hepatit.
Det orsakande medlet till hepatit B är ett DNA-innehållande virus som överförs genom blodet - blodtransfusioner, drogberoende och sexuell kontakt. Inkubationsperioden kan ta från 1 till 6 månader. Långvarig transport kan utvecklas hos 10% av patienterna. I svåra fall kan levercirros utvecklas i framtiden..
Antikroppar mot de kärnkraftshepatit B-virusantigenen är antikroppar mot hepatit B-virusens nukleokapsidstrukturer med starka immunogena egenskaper.
IgM-antikroppar detekteras i början av den akuta manifestationen av hepatit B-sjukdomen och förekommer ibland i slutet av inkubationsperioden och indikerar replikering (reproduktion) av viruset. Anti-HBc IgM-antikroppar detekteras i blodet i flera månader (upp till 5 månader) före återhämtningsperioden. Vidare försvinner dessa antikroppar, vilket kan indikera en blekande hepatit. IgG-antikroppar mot kärnantigenet detekteras i blodet under många år eller under livet.

HBeAg - ett protein från hepatit B-viruset, är en indikator på den akuta fasen och replikationen (reproduktionen) av viruset, liksom en indikator på den potentiella faran för en infekterad patient för andra. De viktigaste indikationerna för användning: diagnos av den akuta fasen av hepatit B, diagnos av kronisk hepatit B, utvärdering av behandlingen av hepatit B. Det föreskrivs som regel med samtidig bestämning av antikroppar mot hepatit B-antigen "e" (anti-HBeAg).
Det orsakande medlet till hepatit B är ett DNA-innehållande virus som överförs genom blodet - blodtransfusioner, drogberoende och sexuell kontakt. Inkubationsperioden kan ta från 1 till 6 månader. Långvarig transport kan utvecklas hos 10% av patienterna. I svåra fall kan levercirros utvecklas i framtiden..
HBeAg-antigenet är innehållet i hepatit B-viruskärnan och är en polypeptid (protein) med en relativt låg molekylvikt (15000 D).
Hepatit B-antigen "e" finns i blodet hos de flesta patienter med akut hepatit B samtidigt som HBsAg (australiensiskt antigen) under viremiperioden. Därför är det lämpligt att utföra bestämningen samtidigt med HBsAg (eller efter detektering av HBsAg). En hög koncentration av HBeAg indikerar intensiv replikering av viruset och dess höga smittsamhet. Därför kallas det ibland "infektivitetsantigen." Antigen finns i blodet hos patienter med kronisk hepatit B. Höga HBeAg-värden vid sjukdomens början och upptäckten av den i mer än två månader indikerar övergången av hepatit B till en kronisk form.


Anti-HBeAg är en indikator på akut hepatit B, eliminering (eliminering) av hepatit B-viruset från kroppen och en minskning av patientens infektion. De viktigaste indikationerna för användning är: diagnos av hepatit B, diagnos av överförd hepatit B, diagnos av kronisk persistent hepatit B. Testet rekommenderas för patienter som har "australiskt" antigen (HBsAg).
Det orsakande medlet till hepatit B är ett DNA-innehållande virus som överförs genom blodet - blodtransfusioner, drogberoende och sexuell kontakt. Inkubationsperioden kan ta från 1 till 6 månader. Långvarig transport kan utvecklas hos 10% av patienterna. I svåra fall kan levercirros utvecklas i framtiden..
Antigen "e" (HBeAg) är innehållet i kärnan i hepatit B-viruset och är en polypeptid (protein) med en relativt låg molekylvikt (15000D).
Utseendet på antikroppar mot hepatit B-virusantigenet "e" i blodet indikerar som regel processen att ta bort viruset från kroppen efter akut hepatit B och kan indikera en upphörande av virusreproduktion. Under denna period blir patienter mindre farliga för andra, och risken för kronisk sjukdom minskas. Denna typ av antikropp förekommer i den akuta perioden av sjukdomen efter att antigenet försvunnit (HBeAg) och kan upptäckas inom några år efter infektionen. Vid kronisk hepatit detekteras antikroppar mot HBeAg med "australiensiska antigenet" (HBsAg).

Australienskt antigen positivt - vad betyder det?

Diagnos av viral hepatit baseras främst på blodprover. När allt kommer omkring överförs de vanligaste typerna av denna sjukdom, B och C, genom direkt kontakt med denna biologiska vätska.

Men om det australiska antigenet är positivt när man studerar testresultaten, vad betyder detta? Finns det några falska positiva resultat? Vad är det australiska antigenet i princip? Du kan hitta svar på var och en av frågorna ovan i vår artikel..

Vad är det australiska antigenet?

Patienter som möter viral hepatit B, liksom resultaten av testen "Antigen positive", vilket inte minst betyder. Men vad är det australiska antigenet? Låt oss försöka ta reda på det.

Det australiensiska antigenet (HBsAg) är en av de ledande beståndsdelarna i det orsakande medlet i leverviruspatogen, hepatit B. Det är också den huvudsakliga markören för denna sjukdom, vilket indikerar att patienten troligtvis har HBV.

För första gången uppföddes det australiensiska antigenet från Aboriginal Australia. Det är för denna nyans som han är skyldig sitt namn. Förresten, kan patienten vara en bärare av denna markör utan att ens veta om det, eftersom det finns fall då denna sjukdom är asymptomatisk.

Diagnostik

Det australiska antigendetekteringstestet bör regelbundet tas av individer i riskzonen, nämligen:

 • Permanent medicinsk personal i kontakt med förorenade biologiska vätskor.
 • Släktingar och släktingar till HBV-patienter som tar hand om patienter.
 • Injicera drogmissbrukare som inte bryr sig om instrumenthygien.
 • Immunocompromised personer.
 • Kvinnor under graviditeten.
 • Patienter med hög ACT eller Alt.
 • Personer som bär hepatit B-stammen.

För närvarande finns det redan 3 generationer av HBsAg-diagnostik:

 • I - Utfällning i gelén
 • II - Reaktionen av latexagglutination, RLA och metoden för fluorescerande antikroppar
 • III - Omvänd passiv hemagglutinationsreaktion, RNGA och radioimmunoassay

Alla dessa diagnostiska metoder utförs på laboratoriet..

Positivt antigen - vad betyder det?

Om det australiensiska antigenet är positivt indikerar detta att patienten troligen är smittad med hepatovirus i grupp B. Nedan är en tabell med ett komplett transkript av analyserna i samband med andra antigener och antikroppar mot dem:

HBsAgHBeAgAnti-HBc IgMAnti-hbcAnti-HBeAnti-HBsPatogen-DNAResultat
++++--+Akut HBV, vild stam
+-++--+Akut HBV, muterad stam
+-+/-++-+/-Tillåtet akut HBV
+++/-++/--+Aktiv kronisk hepatit B
+/-+/-+/-++/--+/-Integrativ HBV
+--+-+/--Frisk virusbärare
---++/-+-HBV i remission
---++/---Kronisk latent infektion
-----+-Tillstånd efter immunisering.

Kan det finnas ett falskt positivt resultat?

Absolut varje analys kan ge falska positiva resultat, och ett test för antigen är inget undantag. Eftersom denna diagnostiska metod är bland de mest exakta, i händelse av ett felaktigt resultat, kan antingen reagenser av dålig kvalitet eller otillräckligt kompetenta laboratoriet anklagas. I vilket fall som helst, innan du letar efter svaret på frågan "Australiskt antigen är positivt - vad betyder detta?", Måste en ytterligare undersökning göras för att bekräfta eller motbevisa motsvarande diagnos.

Vad man ska göra om HBsAg är positivt?

Så vad betyder detta - ett positivt antigen har vi redan fått reda på. Men vad ska patienten göra med sådana testresultat? Först och främst bör han kontakta en specialist på infektionssjukdomar eller hepatolog. Den behandlande läkaren kommer att undersöka patienten, baserat på resultaten av testerna, ställa en preliminär diagnos och sedan söka efter ytterligare tester, särskilt:

 • Blodkemi
 • Levertest för bilirubinnivå
 • Analys för markörer för hepatovirus
 • Ultraljudsundersökning och fibroelastometri i levern och mjälten.

Om diagnosen bekräftas kommer den behandlande läkaren att förskriva behandling med moderna antivirala läkemedel baserade på Entecavir.

Det är viktigt att tänka på att du inte bör delta i självmedicinering om du misstänker hepatit B, eftersom det kan påverka din hälsa negativt.

Viral hepatit B. Infektion med hepatit, symtom och tecken på hepatit. Ett blodprov för hepatit B (markörer för hepatit), antikroppar mot hepatit B (HBsAg, anti-HBc IgM, anti-HBc totalt, HBeAg, anti-Hbe), PCR-diagnostik, bilirubin, AST, ALT.

Vanliga frågor

Hur uppstår hepatit B-infektion??

Vem är oftare smittad med hepatit B (riskgrupp)?

 • Släktingar till en hepatitpatient - fru, barn.
 • Drogmissbrukare
 • Barn till en infekterad mamma (det är stor sannolikhet för överföring under förlossningen)
 • Promiskuösa sexutövare
 • Sexuella minoriteter och andra som utövar perversa former av sex
 • Hälsoarbetare
 • Personer som avtjänar straff i fängelserna
Det är omöjligt att få hepatit B med:
 • handskakningar
 • Om du nyser eller hostar
 • När du kommunicerar med en person
 • När kram
 • Med en kyss på kinden
 • Använda vanliga redskap

Vilka är symtomen och tecknen på hepatit B?

Omedelbart efter infektionen märker inte patienten några symtom eller tecken på leverskada - de kan förekomma senare - efter några månader.

Symtom på viral hepatit B:

 • Generell svaghet
 • Ledvärk
 • Feber (inte förknippad med förkylning, tarmsjukdom eller njure)
 • Klåda i hela kroppen
 • Aptitlöshet
 • Ömhet måttligt i höger hypokondrium
 • Gulsot i huden och vita ögon
 • Mörk urin (starkt svart te)
 • Blekpall (gråaktig eller blek lera)
Diagnos av viral hepatit B, särskilt i de första stadierna av utvecklingen av sjukdomen, är endast möjlig genom laboratorietester eller med hjälp av expresstestet.

Hepatit B-antikroppar - indikatorer på infektion, återhämtning eller sjukdomsprogression.
Ett antal immunologiska metoder används vid diagnosen - alla avslöjar antingen antigen (proteinmolekyler i själva viruset - HbsAg, HBeAg) eller antikroppar mot viruskomponenterna (Anti-HBc, IgM och IgG klass).

Läs om giftig (alkoholhaltig) hepatit i artikeln:

Hepatit B-antigener

HBsAg (australiensiskt antigen) - vad är det?

Vad positivt HBsAg (australiskt antigen) säger?

HBeAg - vad är det?

Vad positivt HBeAg säger?

 • Akut hepatit
 • Förvärring av kronisk hepatit (aktiv kronisk hepatit)
 • Hög virulens (infektionsförmåga)
 • Otillräcklig behandling
 • Dåligt tecken för återhämtning

HBcAg - vad är det?

HBcAg är ett kärnprotein av viruset som endast kan upptäckas genom laboratorieundersökning av ett leverfragment - det upptäcks inte i blodet. I ett blodprov är det emellertid möjligt att bestämma antikroppar mot detta protein - total anti-HBc (totalt) och olika klasser: anti-HBc (totalt) = IgM anti-HBc + IgG anti-HBc. IgM-antikroppar produceras vid början av sjukdomen - om det finns akut hepatit, med kronisk hepatit, upptäcks IgM anti-HBc endast med hög virusaktivitet - med kronisk aktiv hepatit.

Om komplikationen av kronisk hepatit - levercirros, läs artikeln: levercirros

Vad är anti-HBs (HBsAb) ?

Vad är anti-HBc (totalt) (HBcAb)?

anti-HBc (total) (HBcAb) är en antikropp mot kärnproteinet från hepatit B-virus - HbcAg. Vid kontakt med immunsystemet med ett protein från viruset inträffar syntes av antikroppar som är specifika för proteinet, som fäster vid det, vilket förhindrar viruset från att spridas i kroppen. Tack vare antikroppar kan immunceller lätt upptäcka och förstöra virus och förhindra spridning av infektioner i kroppen.
Vad indikerar detektion av anti-HBc (total) (HBcAb)??

 • Förekomsten av tidigare viral hepatit och dess fullständiga självläkning
 • Närvaron av detta märke i blodet indikerar inte en sjukdom, utan bara att immunsystemet hade kontakt med hepatitviruset tidigare och bildade en immunitet mot denna infektion. Det är möjligt att bedöma närvaron av sjukdomen endast genom att utvärdera resultaten från andra markörer eller genom att bedöma förändringar i antikroppstiter över tid.

IgM anti-HBc (HBcAb IgM) - vad är det?

Vad indikerar detektion av IgM anti-HBc (HBcAb IgM)??

 • Akut hepatit b
 • Aktiv kronisk hepatit B
 • Ineffektiv behandling av viral hepatit
 • Hög virulens (smittsamhet) i patientens blod

anti-HBe (HBeAb) - vad är det?

PCR-diagnos av hepatit B (HBV-DNA)

Vad detekteringen av virus-DNA (HBV-DNA) säger?

Är graviditet och amning möjlig med hepatit B (B)?

Kvinnor som har hepatit B kan bli gravida och få ett friskt barn. Det antas att hepatitviruset är ganska stort, därför kan det inte tränga igenom morkakan i ett barns blod. Infektion kan förekomma hos 5-10% på grund av frigöring av moderkakan, under fostervatten och andra förfaranden som kan leda till skador på fostervattenbubblan och inträngning av partiklar av moderblod i fostervatten som omger fostret.

Framför allt riskerar barnet att få födelseprocessen genom kontakt med moders blod och vaginal sekret. Så under naturlig förlossning hos sjuka kvinnor förekommer infektion av barnet i 70% av fallen, hos kvinnor som bär viruset hos 10%. Födelse med kejsarsnitt hjälper till att eliminera risken för att överföra viruset till barnet.

Immunoglobulin administreras till en baby som är född till en infekterad mamma inom 12 timmar efter födseln för att neutralisera ett virus som kan ha kommit in i kroppen. En månad efter födseln, hepatit B-vaccination.

Amning med hepatit B är möjligt. Även om enstaka virus kan upptäckas i bröstmjölk, uppstår inte infektion på detta sätt. Naturlig utfodring stärker immunförsvaret för barnet på grund av ett brett utbud av immunceller, immunoglobuliner och enzymer som finns i mjölk. Därför rekommenderar läkare att mata barnet bröstmjölk för mödrar med kronisk hepatit och kvinnor i vars blod ett australiskt antigen upptäcks..

Vem behöver vaccineras mot hepatit B (B)?

Hepatit B-vaccin måste ges till alla. Det är därför det ingår i kalendern för obligatoriska vaccinationer. Den första vaccinationen utförs på sjukhuset den första dagen av livet och sedan enligt schemat. Om barnet av någon anledning inte vaccinerades utförs vaccinationen klockan 13.

Vaccinationsschema

1 ml av ett vaccin som innehåller neutraliserade hepatitvirusproteiner injiceras i axeln deltoidmuskeln.

 • Den första dosen är den utsedda dagen.
 • Den andra dosen - en månad efter den första vaccinationen.
 • Den tredje dosen - 6 månader efter den första vaccinationen.

Efter en administrering av tre gånger utvecklas stabil immunitet hos 99% av de vaccinerade och förhindrar utvecklingen av sjukdomen efter infektion..

Kategorier av vuxna som är vaccinerade mot hepatit B

 • Personer infekterade med andra typer av viral hepatit eller med kronisk icke-infektiös leversjukdom
 • Familjemedlemmar till patienter med kronisk hepatit B och deras sexpartners;
 • Medicinska arbetare;
 • Medicinska studenter;
 • Människor som arbetar med blodprodukter;
 • Hemodialyspatienter - "konstgjord njure" -apparat;
 • Människor som injicerar droger;
 • Människor med flera sexpartners;
 • Människor som utövar homosexuellt samlag;
 • Människor som reser till Afrika och Östasien;
 • fångar.

Hur man behandlar folkliga botemedel mot hepatit B (B)?

Behandling av hepatit B med folkläkemedel syftar till att eliminera gifter, upprätthålla leverens tillstånd och stärka immuniteten.

1. Kol med mjölk används för att ta bort gifter från tarmen. Rör i en glas mjölk en tesked krossat kol. Du kan använda björkkol eller apotek aktiverat (5-10 tabletter). Partiklar av kol- och mjölkmolekyler absorberar gifter från tarmen och påskyndar eliminering av dem. Verktyget tas på morgonen en halvtimme före frukost i 2 veckor.

2. Majsstigmas sänker nivån av bilirubin i blodet, har en koleretisk effekt, förbättrar gallaens egenskaper, minskar inflammation i levern och gallvägarna, lindrar gulsot. 3 msk. l torr majsstigmas häll ett glas kokt vatten och inkuberades i ett vattenbad i 15 minuter. Buljongen kyls i 45 minuter och filtreras. Majsstigmas pressas ut och volymen buljong bringas upp till 200 ml med kokt vatten. Drick 2-3 matskedar var tredje timme. Ta infusionen under lång tid - 6-8 månader.
3. Ett avkok av cikoriarötter förbättrar gallutsöndring och matsmältningssystemet som helhet har en immunförstärkande effekt. 2 matskedar cikoria rötter häll 500 ml kokande vatten och insistera 2 timmar. Buljongen filtreras och tillsätt 2 msk. l honung och en tesked äppelcidervinäger. Ta en infusion istället för te fram till återhämtningen.

Citronsaft för hepatit rekommenderas inte, trots att det här receptet ofta finns på specialiserade webbplatser. Syror i citronen förvärrar leverns skick, därför är det kontraindicerat vid hepatit.

Uppmärksamhet! Under behandlingen av folkliga botemedel mot hepatit B måste du strikt följa diet nr 5 och helt överge alkohol.

Behandling av hepatit B med folkläkemedel kan inte befria kroppen från virus och besegra sjukdomen, med tanke på hur hårt den kan behandlas. Därför kan örter och homeopatiska läkemedel användas som hjälpmedel, men de kommer inte att ersätta den antivirala behandlingen som föreskrivs av läkaren..

Hur man uppför sig om en nära släkting har hepatit B (B)?

Släktingar till en patient med kronisk hepatit B löper särskild risk. För att skydda dig själv måste du ta hänsyn till egenskaperna hos spridningen av infektioner. Det viktigaste är att undvika kontakt med patientens kroppsvätskor som innehåller viruset: blod, saliv, urin, vaginalvätska, sperma. Om de får skadad hud eller slemhinnor kan infektion uppstå..

Hepatit B (B) förebyggande åtgärder för familjemedlemmar till patienten eller bäraren

 • Vaccineras mot hepatit B. Vaccination är det huvudsakliga sättet att förhindra hepatit B.
 • Undvik att dela föremål på vilka partiklar i patientens blod kan kvarstå. Dessa inkluderar föremål som kan skada huden: manikyr, en rakkniv, epilator, tandborste, tvättduk.
 • Eliminera sprutdelningen.
 • Undvik oskyddad sexuell kontakt med patienten. Använd kondomer.
 • Uteslut kontakt med patientens blod. Om det behövs, behandla såret, bära gummihandskar.

Hepatit B kan inte smittas genom att skaka hand, krama eller använda porslin. Sjukdomen överförs inte av luftburna droppar när man pratar, hostar eller nyser.

Vad är faran för hepatit B (B)?

90% av fallen av akut hepatit B resulterar i återhämtning. Så hos personer med normal immunitet händer detta under 6 månader. Men patienter och deras släktingar borde veta vad hepatit B. Farligt. Information om komplikationer ger en ansvarsfull inställning till behandling och en diet.

Komplikationer med hepatit B (B)

 • Övergång av akut hepatit B till en kronisk form. Detta förekommer hos 5% av sjuka vuxna och 30% hos barn under 6 år. I kronisk form förblir viruset i levern och fortsätter att vara destruktivt. Återställning efter kronisk hepatit B sker hos endast 15% av patienterna.
 • Den fulminanta formen av hepatit förekommer hos 0,1% av patienterna. En sådan sjukdomsförlopp observeras hos personer med immunbrist som får kortikosteroid- och immunsuppressiv terapi. De har en enorm död av leverceller. Manifestationer: förutom ”leversymtomen” utvecklas extrem agitation, allvarlig svaghet, kramper och därefter koma.
 • Cirros. Hos 5-10% av patienterna med kronisk hepatit ersätts leverceller av bindväv och organet kan inte utföra sin funktion. Uttryck av skrumplever: ”manethuvud” - utvidgning av saphena vener på huden i buken, feber, svaghet, viktminskning, irritation i matsmältningen, dålig mattolerans.
 • Levercancer komplicerar sjukdomsförloppet i 1-3% av fallen. Cancer kan utvecklas på bakgrund av cirros eller som en oberoende sjukdom på grund av att celler skadade av viruset blir benägna att malign degeneration.
 • Akut leversvikt - mindre än 1% av patienterna. Det förekommer i svår fulminant kurs av akut hepatit. En eller flera leverfunktioner är nedsatta. Omotiverad svaghet, svullnad, ascites, emotionella störningar, djupa metaboliska störningar, dystrofi, koma utvecklas.
 • Transport av hepatit B-viruset utvecklas hos 5-10% av människor som har haft en akut form. I detta fall är symtomen på sjukdomen frånvarande, men viruset cirkulerar i blodet, och bäraren kan smitta andra människor..

Procentandelen komplikationer av hepatit B är relativt liten, och personer med normal immunitet har alla chanser att återhämta sig, förutsatt att läkarens rekommendationer följs strikt.

Hur man äter med hepatit B (B)?

Basen för näring för hepatit B är diet nummer 5 enligt Pevzner. Det innebär konsumtion av en normal mängd protein, kolhydrater och fettbegränsning. Mat ska konsumeras i små portioner 5-6 gånger om dagen. Denna näring minskar belastningen på levern och bidrar till ett jämnt utflöde av galla..

Visar livsmedel som är rika på lipotropa ämnen som hjälper till att rena levern av fetter och deras oxidation. Mest användbar:

 • proteinprodukter - fettfattiga fiskarter (gädda abborre, torsk), bläckfisk, skaldjur, kycklingproteiner, nötkött;
 • mjölkprodukter med låg fetthalt - kärnmjölk erhållen genom vispgrädde för smör, kärnost med låg fetthalt och andra mejeriprodukter;
 • sojamjöl, tofu sojaost;
 • havskål;
 • vetekli;
 • orraffinerade vegetabiliska oljor - solros, bomullsfrö, majs.

Proteiner - 90-100 g per dag. De huvudsakliga proteinkällorna är magert kött och fisk, äggvita och mejeriprodukter. Ångad, kokt, bakat kött (kycklingbröst, kalvkött, nötkött, kanin). Produkter från köttfärs - ångkotletter, köttbullar, köttbullar föredras.

Lever, njurar, hjärnor, fettkött (gås, anka, fläsk, lamm), fläsk och fårfett är kontraindicerat.

Fetter - 80-90 g per dag. Källan till fett är orraffinerade vegetabiliska oljor och mejeriprodukter. Smör och vegetabilisk olja läggs till de färdiga rätterna. Dessa "rätta" fetter är viktiga för att bygga nya leverceller.

Det är förbjudet att äta kombinerat fett, smult, fett. När man smälter fettprodukter av animaliskt ursprung släpps många giftiga ämnen, som levern skadad av hepatit inte klarar av. Dessutom deponeras överskott av fett i levern och leder till dess fett degeneration..

Kolhydrater - 350-450 g per dag. Patienten bör få kolhydrater från välkokta spannmål (havregryn, bovete), gårdagens bröd, kokta grönsaker som kan användas som sidorätter.

Naturliga söta frukter och bär rekommenderas: bananer, druvor, jordgubbar. Eventuella frukter i form av gelé, kokt frukt, sylt. Pepparkakakaka från icke-bakverk tillåten.

Sura frukter och bär visas inte: tranbär, körsbär, citrusfrukter. Muffin och kakor är undantagna.

Drycker - te, te med mjölk, kompott, rosjongbuljong, grönsaks- och fruktjuicer, mousser.

Uteslut stekta, kalla och varma rätter, extraktiva livsmedel som ökar utsöndringen av matsmältningskörtlarna och irriterar tarmslemhinnan. Förbjuden:

 • alkohol;
 • starkt kaffe;
 • kakao, choklad;
 • söt mousserande vatten;
 • svamp;
 • rädisa;
 • lök;
 • vitlök;
 • baljväxter;
 • starka buljonger;
 • korv och rökt kött.

Vid akut hepatit B behövs en striktare diet - tabell nr 5A, som utesluter svart bröd, råa grönsaker, frukt och bär.

En exempelmeny för dagen för en patient med hepatit B (B)

Frukost: bovete gröt, kokt på vattnet med tillsats av mjölk, te, honung eller sylt, vitt torkat bröd

Lunch: bakade äpplen eller banan

Lunch: grönsakssoppa på den "andra" buljongen, kryddad med gräddfil, kompott

Snack: keso gryta och buljong av vildros

Middag: köttbullar med potatismos, te med mjölk

Andra middagen: kefir- och kexkakor

Hepatit B-virus (Hepatit B-virus), kvantifiering av antikroppar mot ytantigen

Servicekostnad:690 gnugga. * 1380 gnugga. Beställ snabbt
Utföringsperiod:1 - 2 cd 3-5 timmar **
 • Screening före vaccination mot hepatit A och B 1665 rubel. Viral hepatit är en allvarlig infektionssjukdom som påverkar levern som kan förebyggas med vaccination. För närvarande används endast hepatit A- och B-vacciner i klinisk praxis. Att beställa
 • Inhemsk personal 9180 gnugga. Programmet är utformat för att undersöka personalen som arbetar i ditt hem (hushållerska, barnvakter, sjuksköterskor, förare, tränare, trädgårdsmästare etc.). Tester som ingår i programmet hjälper till att identifiera större infektioner som kan vara farliga. Att beställa
 • Effektiviteten av vaccination (barn 1-14 år) 4680 rubel. Programmet inkluderar laboratorietester för att utvärdera effektiviteten av vaccination: hepatit B, mässling, rubella, kikhoste, difteri, stivkrampa, epiparotit (kusma); för att klargöra förekomsten av immunitet (både efter vaccination och efter sjukdomen). Att beställa
 • Tonåring (förlängd, 15-18 år) 8210 rubel. Det utvidgade undersökningsprogrammet för ungdomar inkluderar både allmän klinisk forskning, biokemiska tester och bestämning av immunitet efter vaccination mot sjukdomar. Ett generellt blodprov och ett generellt urintest används för att diagnostisera det mesta. Att beställa
Beställ snabbt Komplexet är billigareDen angivna perioden inkluderar inte dagen för biomaterialet

Minst 3 timmar efter den sista måltiden. Du kan dricka vatten utan gas.

Forskningsmetod: IHLA

Viral hepatit B är en infektionssjukdom med en parenteral överföringsmekanism av patogenen - ett DNA-innehållande hepatit B-virus som tillhör familjen Hepadnaviridae. Källan till infektion är en patient med viral hepatit B eller en bärare. Inkubationsperioden är 30-90 dagar. Akut hepatit B kännetecknas av utvecklingen av hepatit med eller utan gulsot, som i de flesta fall slutar i återhämtning eller blir kronisk hepatit B. Kronisk hepatit B - leverskada med hepatit B-virus som varar mer än 6 månader.

Antikroppar mot ytan HBV-antigen (Anti-HBs) - en markör för överförd hepatit B eller immunitet efter vaccination.

INDIKATIONER FÖR FORSKNING:

 • Personer som har avslutat hela kursen med profylax mot hepatit B för att utvärdera resultaten av immunisering och välja revaccinationstaktik;
 • Individer som har screenats före HB-vaccineprofylax för anti-HBs för att bedöma immunitet.

TOLKNING AV RESULTAT:

Referensvärden (normalternativ):

Anti-HBs koncentrationtolkningrekommendationer
mindre än 10 mIU / mlIngen AT upptäcktvaccination / revaccination rekommenderas
10-100 mIU / mllåg koncentration av antikroppardynamisk övervakning rekommenderas var 3-6 månad
mer än 100 mIU / mlAT upptäcktrevaccination rekommenderas tidigast tio år
Laboratorieresultat för olika HBV-infektioner *
MarkörHANDLA OM
G
I
Perene-
Immunitet efter
vaccin-
nation
ImmuntoleransfasHBV, HBeAg positivtHBV, HBeAg negativHBV CarrierHBV latent infektion
HBsAg+--++++-
anti-bs-++-----
anti-Bc IgG-/++-+++++/-
anti-Bc IgM+-------
HBeAg+/---++---
anti-BE-/++---++-
HBV-DNA+--+++++++/-+/-

* Kliniska rekommendationer från Russian Gastroenterological Association och Russian Society for the Study of the Liver for diagnosen och behandlingen av vuxna patienter med hepatit B, 2014.

Vi riktar er uppmärksamhet på det faktum att tolkningen av forskningsresultaten, diagnosen och utnämningen av behandlingen i enlighet med federal lag nr 323-ФЗ ”Om grunderna för att skydda medborgarnas hälsa i Ryssland” av den 21 november 2011, bör utföras av en läkare med motsvarande specialisering.

"[" serv_cost "] => string (3)" 690 "[" cito_price "] => string (4)" 1380 "[" parent "] => string (2)" 25 "[10] => string ( 1) "1" ["limit"] => NULL ["bmats"] => matris (1) < [0]=>matris (3) < ["cito"]=>string (1) "Y" ["own_bmat"] => string (2) "12" ["name"] => string (31) "Blood (serum)" >> ["inom"] => array (4) ) < [0]=>matris (5) < ["url"]=>string (41) "vakcinacija-protiv-gepatitov-ai-v_300009" ["name"] => string (99) "Screening före hepatit A- och B-vaccination" ["serv_cost"] => string (4) "1665" ["opisanie"] => sträng (1206) "

Viral hepatit är en allvarlig infektionssjukdom som påverkar levern som kan förebyggas med vaccination. För närvarande används endast hepatit A- och B.-vacciner i klinisk praxis. Det finns för närvarande inga effektiva vacciner mot andra typer av viral hepatit..

Vi riktar er uppmärksamhet på det faktum att tolkningen av forskningsresultat, diagnosen och utnämningen av behandlingen i enlighet med Federal Law Federal Law No. 323 “On the Basics of Protection of Citizens in the Russian Federation”, måste utföras av en läkare med relevant specialisering.

"[" catalog_code "] => string (6)" 300009 "> [1] => matris (5) < ["url"]=>string (25) "domashnij-personal_300033" ["name"] => string (33) "Home staff" ["serv_cost"] => string (4) "9180" ["opisanie"] => string (2942) "

Programmet är utformat för att undersöka personalen som arbetar i ditt hem (hushållerska, barnvakter, sjuksköterskor, förare, tränare, trädgårdsmästare etc.). Testen som ingår i programmet hjälper till att identifiera de viktigaste infektioner som kan vara farliga för dig och dina familjemedlemmar i nära kontakt med ditt hem, genomföra medicinska förfaranden, etc. Det är särskilt viktigt att bedöma hälsotillståndet för hushållspersonal som arbetar med barn.

UPPMÄRKSAMHET! Forskningsresultat är inte skäl för att få en medicinsk bok. Du måste ha ett pass med dig, eftersom programmet inkluderar ett HIV-test (i frånvaro av ett pass, analysen görs som anonym och du kan inte tillhandahålla det för anställning).

Forskningsresultat utfärdas endast vid ett personligt besök på CMD.

Teknik för att samla urin i ett vakuumrör: blanda den urin som samlats in i behållaren med hållarens tunna ände. Utan att ta bort hållaren från urinen, vila mot behållarens botten, sätt in locket på vakuumröret i hållarens nål (ta inte bort locket från röret!). Tryck så att hållarens nål tränger igenom locket, vänta tills röret fylls och ta sedan bort det från hållaren. Leverans till laboratoriet - inom 24 timmar vid en temperatur av + 2 + 24.

Vi riktar er uppmärksamhet på det faktum att tolkningen av forskningsresultat, diagnosen och utnämningen av behandlingen i enlighet med Federal Law Federal Law No. 323 “On the Basics of Protection of Citizens in the Russian Federation”, måste utföras av en läkare med relevant specialisering.

"[" catalog_code "] => string (6)" 300033 "> [2] => matris (5) < ["url"]=>string (44) "effektivnost-vakcinacii-deti-1-14-let-300117" ["name"] => string (70) "Vaccinationseffektivitet (barn 1-14 år)" ["serv_cost"] => string ( 4) "4680" ["opisanie"] => sträng (1417) "

Programmet inkluderar laboratorietester för att utvärdera effektiviteten av vaccination: hepatit B, mässling, rubella, kikhoste, difteri, stivkrampa, epiparotit (kusma); för att klargöra närvaron av immunitet (både efter vaccination och efter sjukdomen) mot dessa sjukdomar och att besluta om tillräckligt med vaccinering.

Indikationer för studiens syfte:

 • bedömning av effektiviteten hos vaccinationen.

Vi riktar er uppmärksamhet på det faktum att tolkningen av forskningsresultaten, diagnosen och utnämningen av behandlingen i enlighet med federal lag nr 323-ФЗ ”Om grunderna för att skydda medborgarnas hälsa i Ryssland” av den 21 november 2011, bör utföras av en läkare med motsvarande specialisering.

"[" catalog_code "] => string (6)" 300117 "> [3] => matris (5) < ["url"]=>string (54) "podrostok-rasshirennoje-obsledovanije-15-18-let-300121" ["name"] => string (57) "Teenager (förlängd, 15-18 år gammal)" ["serv_cost"] => string ( 4) "8210" ["opisanie"] => sträng (4872) "

Det utvidgade undersökningsprogrammet för ungdomar inkluderar både allmän klinisk forskning, biokemiska tester och bestämning av immunitet efter vaccination mot sjukdomar.

Ett generellt blodprov och ett generellt urinprov används vid diagnos av olika sjukdomar som primär screeningstudier.

Den kliniska betydelsen av ESR har nu förlorat sin betydelse som en primär screeningstudie, särskilt i frånvaro av några symtom, som det är en ospecifik indikator på inflammation, vars resultat påverkas av många faktorer (både patologiska och fysiologiska), fluktuationer i värden under dagen är möjliga. För screening används en mer pålitlig indikator - C-reaktivt protein, ett klassiskt protein i den akuta fasen av inflammation och vävnadsskada.

Metaboliska processer i tonåringens kropp sker mer intensivt. Under denna levnadsperiod råder plastprocesser betydligt över processerna för förstörelse, medan hos en vuxen deras dynamiska jämvikt är etablerad. Därför är det särskilt viktigt att bedöma deras tillstånd under denna livstid. Glukos är en av de viktigaste ämnena som är involverade i metaboliska processer, det spelar en avgörande roll för att tillhandahålla energi till kroppens vävnader och i cellens andning. Järn är involverat i hematopoies (del av hemoglobin och myoglobin), finns i sammansättningen av enzymer som är nödvändiga för metaboliska processer och påverkar immunitetstillståndet. Järnbrist i tonåren observeras mycket oftare hos flickor på grund av menstruationsfunktionen.

Biokemiska och allmänna kliniska indikatorer gör det möjligt att utvärdera funktionella tillstånd för inre organ och kroppssystem: hjärt-kärlsystem, lever, njurar, bukspottkörtel, sköldkörteln.

Programmet inkluderar laboratorietester för att utvärdera effektiviteten av vaccination: hepatit B, mässlor, röda hundar, difteri, stivkrampa, för att bestämma närvaron av immunitet (både efter vaccination och efter sjukdomen) mot dessa sjukdomar och för att besluta om genomförandet av återvaccination. Det inkluderar också screeningtester för viral hepatit B och C..

Indikationer för studiens syfte:

 • djupgående undersökning av ungdomar.

Vi riktar er uppmärksamhet på det faktum att tolkningen av forskningsresultaten, diagnosen och utnämningen av behandlingen i enlighet med federal lag nr 323-ФЗ ”Om grunderna för att skydda medborgarnas hälsa i Ryssland” av den 21 november 2011, bör utföras av en läkare med motsvarande specialisering.

"[" catalog_code "] => sträng (6)" 300121 ">>>

Biomaterial och tillgängliga metoder för fångst:
En typPå kontoret
Blod (serum)
Förberedelse för studien:

Minst 3 timmar efter den sista måltiden. Du kan dricka vatten utan gas.

Forskningsmetod: IHLA

Viral hepatit B är en infektionssjukdom med en parenteral överföringsmekanism av patogenen - ett DNA-innehållande hepatit B-virus som tillhör familjen Hepadnaviridae. Källan till infektion är en patient med viral hepatit B eller en bärare. Inkubationsperioden är 30-90 dagar. Akut hepatit B kännetecknas av utvecklingen av hepatit med eller utan gulsot, som i de flesta fall slutar i återhämtning eller blir kronisk hepatit B. Kronisk hepatit B - leverskada med hepatit B-virus som varar mer än 6 månader.

Antikroppar mot ytan HBV-antigen (Anti-HBs) - en markör för överförd hepatit B eller immunitet efter vaccination.

INDIKATIONER FÖR FORSKNING:

 • Personer som har avslutat hela kursen med profylax mot hepatit B för att utvärdera resultaten av immunisering och välja revaccinationstaktik;
 • Individer som har screenats före HB-vaccineprofylax för anti-HBs för att bedöma immunitet.

TOLKNING AV RESULTAT:

Referensvärden (normalternativ):

Anti-HBs koncentrationtolkningrekommendationer
mindre än 10 mIU / mlIngen AT upptäcktvaccination / revaccination rekommenderas
10-100 mIU / mllåg koncentration av antikroppardynamisk övervakning rekommenderas var 3-6 månad
mer än 100 mIU / mlAT upptäcktrevaccination rekommenderas tidigast tio år
Laboratorieresultat för olika HBV-infektioner *
MarkörHANDLA OM
G
I
Perene-
Immunitet efter
vaccin-
nation
ImmuntoleransfasHBV, HBeAg positivtHBV, HBeAg negativHBV CarrierHBV latent infektion
HBsAg+--++++-
anti-bs-++-----
anti-Bc IgG-/++-+++++/-
anti-Bc IgM+-------
HBeAg+/---++---
anti-BE-/++---++-
HBV-DNA+--+++++++/-+/-

* Kliniska rekommendationer från Russian Gastroenterological Association och Russian Society for the Study of the Liver for diagnosen och behandlingen av vuxna patienter med hepatit B, 2014.

Vi riktar er uppmärksamhet på det faktum att tolkningen av forskningsresultaten, diagnosen och utnämningen av behandlingen i enlighet med federal lag nr 323-ФЗ ”Om grunderna för att skydda medborgarnas hälsa i Ryssland” av den 21 november 2011, bör utföras av en läkare med motsvarande specialisering.

Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till bearbetning av kakor och användardata (platsinformation; typ och version av operativsystemet; typ och version av webbläsaren; typ av enhet och skärmupplösning; källa från vilken användaren kom till webbplatsen; från vilken webbplats eller av vilken reklam; språket för operativsystemet och webbläsaren; vilka sidor som användaren klickar på och vilka knappar; IP-adressen) för att driva webbplatsen, genomföra ommålning och utföra statistisk forskning och granskningar. Om du inte vill att dina data ska behandlas, lämna webbplatsen.

Copyright FBUN Central Research Institute of Epidemiology of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare, 1998 - 2020

Huvudkontor: 111123, Ryssland, Moskva, ul. Novogireevskaya, d.3a, metro "Highway Enthusiasts", "Perovo"
+7 (495) 788-000-1, [email protected]

! Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till bearbetning av kakor och användardata (platsinformation; typ och version av operativsystemet; typ och version av webbläsaren; typ av enhet och skärmupplösning; källa från vilken användaren kom till webbplatsen; från vilken webbplats eller av vilken reklam; språket för operativsystemet och webbläsaren; vilka sidor som användaren klickar på och vilka knappar; IP-adressen) för att driva webbplatsen, genomföra ommålning och utföra statistisk forskning och granskningar. Om du inte vill att dina data ska behandlas, lämna webbplatsen.

Publikationer Om Hjärtrytmen

Bröstsmärta och andnöd

När det är smärta i bröstet i mitten och det blir svårt för en person att andas, misstänker han hjärtproblem. Sådana misstankar är inte meningslösa, eftersom ofta bröstsmärtor provoseras av hjärtsvikt.

Vad är denna blodkoagulogramanalys, avkodning hos vuxna och normen i tabellen

I dagens rapport beaktas ett koagulogram: vilken typ av analys, norm, dekryptering är. För enkelhets skull placerade vi data i tabeller.