Atrioventrikulär blockad - systematisering, diagnos, akutbehandling

Atrioventrikulär blockad (AV-blockad) är en manifestation av patologin för en viss nivå av det AV-ledande systemet. Rationaliteten i terapin och prognosen för AV-blockad beror på diagnostisk verifiering av nivån av AV-ledning (distala lesioner är prognostiskt sett mindre gynnsamma).

Jag examen. Att bromsa ledningen av pulsen från atria till ventriklarna: förlänga PQ-intervallet> 200 ms (0,2), QRS-komplexet är vanligtvis smalt, förhållandet mellan P och QRS är 1: 1.

II grad.

 • Mobits-1-typ: progressiv förlängning av PQ-intervallet med efterföljande ”förlust” av QRS-komplexet (Samoilov-Wenckebach-periodik), QRS-komplex, P- och QRS-förhållande> 1.
 • Mobits-2-typ: ”förlust” av QRS-komplexet med ett stabilt PQ-intervall, oftare smala QRS-komplex, förhållandet mellan P och QRS> 1, kanske 2: 1, 3: 1, etc..

Med AV-blockad av I-grad och II-grad av den första typen krävs vanligtvis inte nödåtgärder. Med AV-blockad av II-graden av den andra typen och komplett AV-blockad, är följande åtgärder nödvändiga:

 1. eliminering och behandling av möjliga orsaker (hjärtinfarkt (MI), överdos av läkemedel, elektrolytstörningar);
 2. utnämning av en intravenös 0,1% lösning av atropin 1 ml per 10 ml fysiologisk saltlösning, vilket kan eliminera AB-ledningsstörningar orsakade av vagusnervhypertonicitet men påverkar inte ledningen i nivå med His-Purkinje-systemet, AV-block med bred QRS-komplex. Effekten av atropin varar cirka tre timmar;
 3. tillfällig endokardiell stimulering visas för patienter med II-grad AV-blockad av den andra typen och fullständigt AV-block på nivån av His-Purkinje-systemet eller åtföljt av hemodynamiska störningar eller synkope.

III grad. Komplett AV-block (förmaksstimulerande utförs inte på ventriklarna), P-vågor och QRS är regelbundna, fullständig dissociation av excitation av förmaken och ventriklar noteras. Inte en enda P-våg är associerad med QRS-komplexet, frekvensen P är större än frekvensen för QRS.

AV-block av klass I visar vanligtvis inte kliniska symtom. Grad II och III AV-blockad har relativt sällan inga kliniska manifestationer. Hos dem uppstår allmän svaghet, andnöd, svimning och besvämningstillstånd.

Möjliga orsaker till AV-blockad:

 • ökad ton n. vagus (dessa former kännetecknas av en gynnsam prognos, ofta asymptomatisk, registrering av smala QRS-komplex på EKG);
 • primära sjukdomar i ledningssystemet;
 • hjärtskada (MI, fibros, autoimmun inflammation, infiltration, ackumuleringssjukdomar etc.) med skada på His-Purkinje-systemet (frekvent breddning och deformation av QRS-komplex, dålig prognos);
 • medfödd blockad;
 • medicinska effekter (en kombination av läkemedel som hämmar AV-ledning, beta-blockerare, AK, hjärtglykosider, etc.).

Om det finns en rytm på EKG med smala QRS-komplex observeras smala QRS-komplex med proximala AV-block med en gynnsam prognos.

Det är nödvändigt att avbryta läkemedel som förvärrar AV-ledning (antiarytmika, NSAID, steroidhormoner, hjärtglykosider, etc.).

Med blockeringar på AV-anslutningsnivån är prognosen relativt gynnsam (smala QRS-komplex, ersättningsrytmens frekvens är mer än 4 per minut).

Ju distalt blocket är, desto sämre är prognosen. Persistent AV-block av II-graden av den andra typen och komplett AV-block på distal nivå ökar dödligheten och kräver vanligtvis implantation av en permanent IVR, oavsett närvaro eller frånvaro av symtom.

Intervallet PQ> 0,28 s indikerar ett AV-block på nivån för AV-noden, intervallet PQ 0,12 s är typiskt för AV-blocket på nivån för buntgrenblocksystemet, 0,12 s). Orsakerna till utvecklingen av AV-blockad av grad II-typ II är oftare hjärt-sklerotisk skada, tilltäppning av den vänster fallande artären i det akuta stadiet av hjärtinfarkt..

Komplett AV-block (III-grad AV-block). Den fullständiga frånvaron av en impuls från atria till ventriklarna, detta tillstånd kompenseras genom att glida ersättningsrytmer.

 • Breda QRS-komplex - ett tecken på ventrikulär ersättningsrytm.
 • För AV-noden är en frekvens på 40-50 pulser per minut karakteristisk.

Lägre IM. Komplett AV-blockad är vanligtvis tillfällig i sin natur; reperfusionsterapi (administration av trombolytisk, ChKA) är nödvändig, vilket leder till återställande av konduktivitet. Om ledningsstörningar kvarstår i mer än sju dagar bör frågan om implantation av en permanent pacemaker tas upp..

Anterior MI är ett ogynnsamt prognostiskt tecken i händelse av en komplett AV-blockad till följd av skador på det ledande systemet. Tillfällig endokardiell stimulering indikerad.

Akutvård

Eliminering och behandling av möjliga orsaker (MI, överdos av läkemedel, elektrolytstörningar).

Syfte med en intravenöst 0,1-procentig lösning av atropin 1 ml per 10 ml fysiologisk saltlösning. Vanligtvis kan AB-ledningsstörningar orsakade av vagushypertoni elimineras, men de påverkar inte konduktiviteten på nivån för His-Purkinje-systemet. Effekten av atropin varar cirka tre timmar.

Patienter med Frederics syndrom - en kombination av AV-blockad med fibrillering - förmaksfladder (blockad vid AV-anslutningen med smala eller breda QRS-komplex), åtföljd av hemodynamiska störningar eller synkope, visar tillfällig endokardiell stimulering.

Behandling av atrioventrikulär blockad

Innan möjliga orsaker klargörs krävs vanligtvis ingen AV-blockering av den första graden speciell behandling; dynamisk observation med upprepad registrering av EKG och ChM är nödvändig för att utesluta AV-blockad av högre grader och möjliga sjukdomar i CVS (reumatism, myokardit, etc.). med funktionell karaktär - korrigering av vegetativ status: antikolinergika (atropin, platifillin), corinfarum (10 mg 3-4 gånger om dagen), belloid (en tablett 3-4 gånger om dagen), teopec (1/4 tabletter 2-3 gånger per dag) dag), isadrin (0,005 - under tungan).

AV-block II-grad Mobits-1-typ. Observation, omregistrering av EKG och ChM, korrigering av vegetativ status: atropin, platifillin, klonazepam.

Vid akut start av AV-blockad med kliniska manifestationer och frekvent prolaps av QRS-komplex:

 • 0,5 ml av en 0,1% lösning av atropinsulfat intravenöst långsamt; därefter 0,5-1,0 mg med intervaller på 3 minuter till en total dos på 2 mg (under kontroll av en monitor) eller 0,5-1,0 ml av en 0,1% lösning av atropinsulfat subkutant 4-6 gånger per dag;
 • med ineffektivitet - var försiktig! - infusion av isoprenalin (Isadrin) med en hastighet av 0,5-5,0 μg / min. under monitorns kontroll (gå inte in i akut IM!);
 • med ineffektivitet vid akut främre MI - tillfällig EX.

AV-block II-grad Mobitz-2, progressivt AV-block och AV-block III-grad. Vid AV-block med breda QRS-komplex (> 0,12 s) av huvudrytmen eller ersättningsrytmer - tillfällig endokardiell EX, behandling av den underliggande sjukdomen. Effekten är möjlig när man tar sympatomimetika (isadrin), corinfarum, belloid.

Med AV-blockad med kliniska manifestationer, men med smala QRS-komplex (3 s, en attack av Morgagni-Adams-Stokes och (eller) hjärtfrekvens 3 s;

 • Mobility-2 AV II-block utan kliniska manifestationer;
 • AV-blockad av II-grad eller III-grad, tvåstrålsblockad, alternerande med komplett AV-blockad i de kliniska manifestationerna på grund av bradykardi (yrsel, angina pectoris eller ACS, progressiv hjärtsvikt, systolisk hypertoni);
 • AV-block II eller III-grad med rytmstörningar, vilket kräver utnämning av antiarytmika, vilket är omöjligt under bibehållande av kränkningar av AV-ledning;
 • AV-block av II-grad eller III-grad med breda QRS-komplex (> 0,12 s);
 • AV-block av I-grad med en ökning av intervallet PQ (R)> 0,3 s.
 • Kontraindikationer för implantation av en permanent EX:

  • AV-blockad av I-grad och II-grad av Mobits-1-typ utan kliniska manifestationer;
  • medicinsk AV-blockad, där det finns en stor möjlighet till ihållande regression av kränkningar av AV-ledning.

  Atrioventrikulärt block 2 grader - AV-block II

  Atrioventrikulärt block 2 grader kännetecknas av en avmattning i ledningen vid projicering av AV-noden och i närliggande områden i hjärtledningssystemet i hjärtat.

  Ofullständig AV-block II-grad är av tre typer.

  1. Rörlighet för atrioventrikulärt block 2 grad I Mobitz åtföljs av en gradvis förlängning av P-Q (R) -intervallet, följt av förlusten av QRST-ventrikulära komplexet (det så kallade Samoilov-Wenckebach periodiska) och en stabil, bevarad P-våg.
  2. I fallet med anterograde atrioventrikulärt block II-grad (Mobits typ II) registreras P-vågen på elektrokardiogrammet och Q-T-ventrikulära komplexet faller ut utan en gradvis ökning av P-Q (R) -intervallet, vilket förblir normalt eller utökat.
  3. Klass II AV-block typ 2: 1, 3: 1. Varannan sekund (2: 1) faller två eller flera QRST-komplex på EKG (3: 1-block, etc.), vilket leder till en skarp bradykardi och utveckling av synkope stater. Svår ventrikulär bradykardi bidrar till bildandet av ersättningskontraktioner och rytmer.

  Principer för behandling av patienter med AV-block av grad 2:

  1. Hos patienter med första graden atrioventrikulär blockad av andra graden är det nödvändigt att genomföra terapi av den underliggande sjukdomen, vilket i vissa fall leder till att hjärtledningsstörningar försvinner;
  2. Det är nödvändigt att avbryta alla antiarytmiska läkemedel och andra läkemedel som bromsar AV-ledning;
  3. Det krävs att förskriva läkemedel som ökar hjärtfrekvensen, förbättrar AV-konduktiviteten och minskar den negativa effekten av det parasympatiska nervsystemet på sinusknutan och atrioventrikulär ledning av atropin, belladonnaderivat - belloid, belospon, sympatomimetik och liknande. atropin kan reducera AV-blocket endast med ökad aktivitet av den parasympatiska nerven (vagus), men inte med ischemi. Atropinsulfat är effektivare vid AV-blockad grad 2 hos patienter med lägre kvalitet än vid främre hjärtinfarkt. Atropin är praktiskt taget ineffektivt i utvecklingen av fullständig AV-blockad, och med AV-blocket av 2: e grad Mobits II måste atropin användas noggrant, eftersom det till och med kan minska frekvensen av ventrikulär sammandragning. Atropinsulfat har ingen effekt på ett transplanterat hjärta. Av läkemedlen föredrar sympatomimetiska grupper oftast isoproterenol (isadrin), som finns i 5 mg tabletter. Isadrin används under tungan eller som en infusion (i en dos av 0,5 till 5-7 mikrogram per minut) eller intramuskulär injektion. Glukokortikosteroider används för myokardit (de verkar antiinflammatoriskt) och för IHD är de inte effektiva. Saluretika som tar bort kalium och därmed bidrar till förbättring av AV-konduktivitet indikeras endast med hyperkalemi;
  4. En pacemaker implanteras i fall av AV-blockad av den andra graden av typ II Mobitz och III grad, åtföljd av synkopiska anfall av Morgagni-Adams-Stokes syndrom;
  5. När Morgagni-Adams-Stokes syndrom inträffar, tillhandahåller de akutvård i sin helhet.

  Hos personer med hjärtinfarkt under den akuta perioden beror varaktigheten på en fullständig AV-blockad av storleken och platsen för fokus på nekros i hjärtmuskeln, och i de flesta fall passerar den på egen hand. Implantation av en permanent pacemaker utförs efter 1 månad från sjukdomens början. Vid hjärtsjukdomar eliminerar implantation av en pacemaker synkopala tillstånd, men detta minskar inte risken för plötslig hjärtdöd.

  Bra att veta

  © VetConsult +, 2015. Alla rättigheter reserverade. Användning av allt material som publiceras på webbplatsen är tillåtet med förbehåll för en länk till resursen. Vid kopiering eller delvis användning av material från sidorna på webbplatsen är det obligatoriskt att placera en direkt hyperlänk öppen för sökmotorer som finns i undertexten eller i första stycket i artikeln.

  AV-block 2-graders mobits 2: funktioner i patologi

  AV-block är en överträdelse av ledningen, där passagen av elektriska pulser i förmaken bromsar ner eller stoppar.

  Under detta patologiska tillstånd är det en kränkning av sammandragningar av hjärtmuskeln.

  Orsaker och symtom på patologi

  Orsakerna till AV-blockad av 2: e grad mobits 2 är ganska olika.

  Ofta diagnostiseras den patologiska processen med en svår passage av impulsen till förmakarna från sinusnoden. Om pulseffekten är otillräcklig kan detta leda till utvecklingen av en patologisk process.

  Med avslutandet av bildandet av impulser i sinusnoderna diagnostiseras sjukdomens utveckling.

  Det kan också vara med:

  Myokardit, som är viral till sin natur, är ofta orsaken till det patologiska tillståndet..

  Om patienten har en tumörprocess i hjärtområdet, kan detta utlösa sjukdomens utveckling.

  Patologi kan också utvecklas med störningar i det autonoma systemet. Långtidsanvändning av mediciner kan leda till berusning, mot vilken en patologisk process utvecklas..

  Som ni ser finns det ett stort antal skäl mot vilka förekomsten av ett patologiskt tillstånd kan observeras, därför måste en person vara uppmärksam på sin hälsa.

  När denna sjukdom förekommer observeras ett plötsligt utseende av en kritisk impulsfördröjning. Varje andra eller tredje impuls under denna sjukdomsform genomförs inte.

  Ibland har patienter inte kliniska manifestationer av sjukdomen, och vissa patienter klagar över svaghet och andnöd.

  Den patologiska processen kan också åtföljas av anginaattacker. Under sjukdomsförloppet minskar det cerebrala blodflödet, vilket kan leda till yrsel, förlust av medvetande, besvämning. Hos de flesta patienter med sjukdomen ökar pulsen.

  Symtomatologin på sjukdomen uttalas inte. Det är därför det ofta diagnostiseras av en slump under rutinundersökningar..

  Terapifunktioner

  AV-blockad 2 grader - allvarlig hjärtspatologi

  Om patienten inte har symtom på sjukdomen utförs inte behandling.

  I detta fall är det bara nödvändigt att övervaka patienten.

  Om en hjärtsjukdom uppstår när du tar medicinering, är det nödvändigt att justera deras dos eller avbryta.

  Om hjärtsjukdomar blev orsaken till sjukdomen, utförs behandlingen av den patologiska processen med alfa-blockerare. Därefter implanteras en pacemaker i patienten..

  För att ge första hjälpen för attacker av Morgagni-Adams-Stokes, administreras isoprenalin och atropin.

  Om en patient diagnostiseras med hjärtsvikt, sker behandling med diuretika och hjärtglykosider. Behandlingen av symtomen på den kroniska formen av sjukdomen utförs med användning av Nifedipine, belladonna-extrakt, Theophylline.

  Om läkemedelsbehandling är ineffektiv ges patienterna en elektrisk stimulator.

  Terapi av sjukdomen kan utföras med olika metoder, vars val genomförs i enlighet med dess orsaker och kurs..

  Faran för sjukdomsprogression

  Med otidig behandling kan sjukdomen utvecklas, vilket leder till olika komplikationer.

  De förekommer oftast i form av en uttalad avmattning i rytm. Orsaken till detta tillstånd är organisk skada på hjärtat. Under patologin kan kronisk hjärtsvikt uppträda eller förvärras. Hos vissa patienter, mot bakgrund av patologin, uppträder ektopiska arytmier. En ganska vanlig komplikation av sjukdomen är ventrikulär takykardi..

  Mot bakgrund av hypoxi i hjärnan och bradykardi kan attacker av blinkande adams-Stokes utvecklas. Före attacken är en känsla av värme i huvudområdet möjlig. Patienter under denna period klagar över svaghet och yrsel..

  Attacken åtföljs av blanering, cyanos och medvetenhetsförlust. För att undvika förvärring av situationen måste patienten ha en indirekt hjärtmassage. Annars, mot bakgrund av långvarig asystol eller ventrikulär arytm, kommer plötslig hjärtdöd att observeras.

  I sällsynta fall är komplikationer av ett patologiskt tillstånd arytmogen kardiogen chock. I riskzonen är patienter som får diagnosen hjärtinfarkt.

  Om en person under sjukdomsförloppet har otillräcklig blodtillförsel, mot bakgrund av detta utvecklas hjärt-kärlsvikt, som åtföljs av kollaps och besvämning.

  Förebyggande av sjukdomar - Periodisk undersökning

  Patienter kan också utveckla olika njurpatologier. Felaktig behandling av sjukdomen kan orsaka hjärtsvikt..

  Komplikationer av AV-blockad av grad 2-mobits 2 är ganska allvarliga. Det är därför behandlingen av sjukdomen bör genomföras i tid..

  Förebyggande av hjärtsjukdomar

  För att undvika uppkomsten av sjukdomen måste patienten omedelbart förebyggas. Det består i snabb behandling av stora sjukdomar, mot vilka patologi kan utvecklas.

  Patienter rekommenderas att snabbt och korrekt behandla olika hjärtsjukdomar. Det är strängt förbjudet att ta mediciner som kan påverka impulsernas uppförande negativt..

  Innan en viss medicinering används rekommenderas patienten att konsultera en läkare.

  Förhindrande av förvärring av ett patologiskt tillstånd kräver implantation av en pacemaker.

  Prognosen för sjukdomsförloppet beror direkt på dess etiologi. Dess komplikation observeras mot bakgrund av hot om fullständig blockad. Komplikationer är också ventrikulära rytmstörningar..

  En ökning av människors livslängd försörjs med tidig implantation av en pacemaker.

  Medfödd form av sjukdomen har en mer gynnsam prognos än förvärvad.

  Patienten bör veta att den bästa behandlingen för blockad är dess snabba förebyggande och följer sina regler.

  Några ord om 3: e gradens blockering

  Orsaken till den tredje graden av patologi är oftast degenerativa sjukdomar..

  Patologi kan också utvecklas mot en bakgrund av hjärtinfarkt eller inflammatoriska processer. Om patienten har en infiltration av det ledande systemet, kan detta leda till en patologisk process. Under undersökningen av patienter observeras en förändring i den första tonen i rytmerna.

  Blockering av tredje graden är en ganska komplicerad patologisk process, under vilken en patients funktionshinder observeras.

  AV-block 2-graders mobits 2 är en allvarlig sjukdom som kan vara medfödd eller uppträda mot bakgrund av olika negativa faktorer.

  Patologi terapi utförs med användning av mediciner eller kirurgiskt ingripande. Med en snabb diagnos av sjukdomen är dess prognos tröstande. Vid otidig behandling av sjukdomen kan allvarliga komplikationer uppstå till döds.

  Se utbildningsvideo:

  Har du märkt ett misstag? Välj det och tryck på Ctrl + Enter för att berätta.

  Hjärtledningsstörningar (AV-block)

  RCHR (Republikans centrum för hälsoutveckling av republiken Kazakstans hälsoministerium)
  Version: Kliniska protokoll från Kazakstans hälsovårdsministerium - 2014

  allmän information

  Kort beskrivning

  AV-block är en avmattning eller avslutning av impulserna från förmak till ventriklarna. För utveckling av AV-blockad kan skadan på det ledande systemet vara annorlunda. Detta kan vara en kränkning av ledningen i förmaken, AV-anslutningen och ventriklarna..

  ICD-10-koder:
  I44.0 Förmaksventrikulär block, första graden
  I44.1 Förmaksventrikulär block i andra graden
  I44.2 Förmaksventrikulär blockad komplett
  I44.3 Annat och ospecificerat atrioventrikulärt block
  I45.2 Blockering med två strålar
  I45.2 Trestrålsblockad
  I49.5 Sick sinus syndrom

  Förkortningar som används i protokollet:
  HRS - Society for the Study of Heart Rhythm
  NYHA - New York Heart Association
  AV-block - atrio-ventrikulärt block
  HELL - blodtryck
  ACE - angiotensinomvandlande enzym
  VVFSU - tid för återställande av sinusnodens funktion
  HIV - Human Immuneficiency Virus
  VSAP - tid för sinoaurikulär ledning
  ACE-hämmare - angiotensinomvandlande enzymhämmare
  IHD - kranskärlssjukdom
  Intervall HV - tid för impulsen enligt His-Purkinje-systemet
  IFA - enzymimmunanalys
  LV - vänster ventrikel
  IPCC - maximal stimuleringscykelvaraktighet
  PSC - varaktigheten av sinuscykeln
  PCB - stimuleringscykelns varaktighet
  SA-blockad - kinesisk-förmaksblockad
  Hjärtsvikt - hjärtsvikt
  SPU - Sinus-Atrial Node
  FGDS - fibrogastroduodenoskopi
  Puls - hjärtfrekvens
  EKG - elektrokardiogram
  EX - pacemaker
  ERP - effektiv eldfast period
  EFI - Elektrofysiologisk studie
  Ekokardiografi - ekokardiografi
  EEG - elektroencefalografi

  Protokollutvecklingsdatum: 2014

  Patientkategori: Vuxna och barn.

  Protokollanvändare: interventionella arytmologer, kardiologer, terapeuter, allmänläkare, hjärtkirurger, barnläkare, ambulanser, ambulansläkare.

  - Professionella medicinska guider. Behandlingsstandarder

  - Kommunikation med patienter: frågor, recensioner, möten

  Ladda ner appen för ANDROID / för iOS

  - Professionella medicinska guider

  - Kommunikation med patienter: frågor, recensioner, möten

  Ladda ner appen för ANDROID / för iOS

  Klassificering

  • AV-block av III-graden (komplett atrioventrikulär block, komplett tvärblock) inträffar när elektriska impulser från förmaken inte transporteras till ventriklarna. I det här fallet samverkar förmaken med normal frekvens och ventriklarna träder sällan ihop. Frekvensen för ventrikulära sammandragningar beror på nivån på vilken fokus för automatisering är belägen..

  Sinus nod svaghet syndrom
  SSSU - en kränkning av sinusnodens funktion, manifesterad av bradykardi och dess åtföljande arytmier.
  Sinus bradykardi - minskning av hjärtfrekvens mindre än 20% under den tillåtna åldern, pacemaker migration.
  CA-blockad är en avmattning (under 40 slag per 1 minut) eller avslutande av impulsen från sinusnoden genom sinoatrial-anslutningen.

  Takykardi-bradykardiasyndrom - en kombination av sinusbradykardi med supraventrikulär heterotopisk takykardi.

  Sinusstopp är en plötslig upphörande av hjärtaktivitet utan sammandragningar av förmaken och ventriklarna på grund av det faktum att sinusknoden inte kan generera en impuls för att minska dem.

  Kronotropisk insufficiens (inkompetens) - otillräcklig ökning av hjärtfrekvensen som svar på fysisk aktivitet.

  Klinisk klassificering av AV-blockad

  Enligt graden av AV-blockad:
  • AV-blockad av I-grad

  • AV-blockad av II-graden
  - Mobitz typ I

  - Mobitz typ II
  - AV-block 2: 1
  - AV-blockad av hög grad - 3: 1, 4: 1

  • AV-blockad av III-graden

  • Fascikulärt block
  - Bifascicular block
  - Trifascicular block

  Vid förekomst:
  • Medfødt AV-block
  • Förvärvad AV-blockad

  Om AV-blockadens stabilitet:
  • Permanent AV-blockad
  • Övergående AV-block

  Sinusknutdysfunktion:
  • Sinus bradykardi
  • Sinusarrest
  • SA-blockad
  • Takykardi-bradykardiasyndrom
  • Kronotropiskt fel

  Diagnostik

  II. DIAGNOSTISKA OCH BEHANDLINGSMETODER, TILLGÄNGER OCH FÖRFARANDEN

  Listan över grundläggande och ytterligare diagnostiska åtgärder

  De viktigaste (obligatoriska) diagnostiska undersökningarna utförda på poliklinisk basis:
  • EKG;
  • Holter EKG-övervakning;
  • Ekokardiografi.

  Ytterligare diagnostiska undersökningar utförda på poliklinisk basis:
  Om man misstänker organisk cerebral patologi eller i synkopiska tillstånd av okänt ursprung:

  • allmän urinanalys;
  • utfällningsmikroreaktion med antilipidantigen;
  • biokemisk analys av blod (AlAT, AsAT, totalt protein, bilirubin, kreatinin, urea, glukos);
  • koagulogram;
  • ELISA för HIV;
  • ELISA för markörer av viral hepatit B, C;
  • blodtyp, Rh-faktor;
  • panoramisk radiografi av bröstet;
  • FGDS;
  • ytterligare konsultationer av specialiserade specialister i närvaro av samtidig patologi (endokrinolog, pulmonolog);
  • samråd med en tandläkare, otolaryngolog för att utesluta fokus på kronisk infektion.

  Minimilistan över undersökningar som måste utföras när de skickas till en planerad sjukhusvistelse:
  • allmänt blodprov (6 parametrar);
  • allmän urinanalys;
  • utfällningsmikroreaktion med antilipidantigen;
  • biokemisk analys av blod (AlAT, AsAT, totalt protein, bilirubin, kreatinin, urea, glukos);
  • koagulogram;
  • ELISA för HIV;
  • ELISA för markörer av viral hepatit B, C;
  • blodtyp, Rh-faktor;
  • panoramisk radiografi av bröstet;
  • FGDS;
  • ytterligare konsultationer av specialiserade specialister i närvaro av samtidig patologi (endokrinolog, pulmonolog);
  • samråd med en tandläkare, otolaryngolog för att utesluta fokus på kronisk infektion.

  De viktigaste (obligatoriska) diagnostiska undersökningarna som utförts på stationär nivå:
  • EKG;
  • Holter EKG-övervakning;
  • Ekokardiografi.

  Ytterligare diagnostiska undersökningar utförda på stationär nivå:
  • massage av halsbotten sinus;
  • test med fysisk aktivitet;
  • farmakologiska tester med isoproterenol, propronolol, atropin;
  • EFI (utförs hos patienter med kliniska symtom för vilka orsaken till symtomen är oklar; hos patienter med asymptomatisk blockad av grenen i bunten av His, om farmakoterapi planeras som kan orsaka AV-block);

  Om man misstänker organisk cerebral patologi eller i synkopiska tillstånd av okänt ursprung:
  • Röntgen av skallen och livmoderhalsen.
  • undersökning av fundus och synfält;
  • EEG;
  • 12/24 - EEG per timme (med misstänkt epileptisk uppkomst av paroxysmer);
  • ekoencefaloskopi (vid misstänkta volymetriska hjärnprocesser och intrakraniell hypertoni);
  • datortomografi (med misstänkta volymetriska processer i hjärnan och intrakraniell hypertoni);
  • Doppler-ultraljud (med misstänkt patologi för extra- och intrakraniella kärl);

  Diagnosåtgärder som utförts vid ambulansstadiet:
  • mätning av blodtryck;
  • EKG.

  Diagnostiska kriterier

  Klagomål och sjukdomshistoria är de viktigaste symtomen.
  • Medvetenhetsförlust
  • yrsel
  • Huvudvärk
  • Generell svaghet
  • Fastställa förekomsten av sjukdomar som predisponerar för utvecklingen av AV-blockad

  Fysisk undersökning
  • blekhet i huden
  • svettas
  • Sällsynt puls
  • Auscultatory - bradykardi, jag hjärtton av varierande intensitet, systolisk mumling över bröstbenet eller mellan hjärtans topp och bröstbenets vänstra kant
  • Hypotension

  Laboratorietester: ej genomförd.

  Instrumentell forskning
  EKG och daglig övervakning av EKG (huvudkriterier):

  Med AV-blockad:
  • Pausa rytmen mer än 2,5 sekunder (intervall R-R)
  • Tecken på AV-dissociation (brist på att leda alla P-vågor till ventriklarna, vilket leder till fullständig dissociation mellan P-vågor och QRS-komplex)

  När SSSU:
  • Pausa rytmen mer än 2,5 sekunder (intervall P-P)
  • Ökning i RR-intervallet med två eller fler gånger från det normala RR-intervallet
  • Sinus bradykardi
  • Brist på ökning av hjärtfrekvensen vid emotionell / fysisk ansträngning (kronotropisk insufficiens av SPU)

  ekokardiografi:
  • Hypokinesis, akinesis, dyskinesi i väggarna i vänster kammare
  • Förändring i anatomi på väggar och håligheter i hjärtat, deras förhållande, strukturen på ventilapparaten, systolisk och diastolisk funktion i vänster kammare

  EFI (ytterligare kriterier):

  Av-blockad 2 grader mobits 2-behandling

  Allmän information

  Atrioventrikulärt block är baserat på avmattning eller fullständig upphörande av passagen av impulsen från atria till ventriklarna på grund av skada på själva AV-noden, hans bunt eller benen på hans bunt. Dessutom, desto lägre nivå av skada, desto allvarligare är manifestationen av blockaden och den otillfredsställande prognosen. Förekomsten av atrioventrikulärt block är högre bland patienter som lider av samtidig kardiopatologi. Bland personer med hjärtsjukdomar finns grad I AV-block i 5% av fallen, grad II i 2% av fallen, grad III AV-block utvecklas vanligtvis hos patienter över 70 år. Plötslig hjärtdöd, enligt statistik, förekommer hos 17% av patienterna med komplett AV-block.

  Den atrioventrikulära noden (AV-noden) är en del av ledningssystemet i hjärtat, vilket ger en jämn minskning av förmaken och ventriklarna. Förflyttningen av elektriska impulser som kommer från sinusnoden saktar ner i AV-noden, vilket gör det möjligt att minska förmaken och pumpa blod in i kammaren. Efter en kort fördröjning förökas impulserna längs Hans bunt och dess ben till höger och vänster kammare, vilket bidrar till deras upphetsning och sammandragning. Denna mekanism tillhandahåller en sekventiell reduktion i myokardiet i förmaken och ventriklarna och upprätthåller stabil hemodynamik.

  Klassificering av AV-blockad

  Proximala, distala och kombinerade atrioventrikulära blockader skiljer sig beroende på nivån på vilken impulsen att leda en elektrisk impuls utvecklas. Vid proximala AV-blockeringar kan impulsledning försämras på nivån av förmakarna, AV-noden och bunten av His; med distala sådana - på nivåer med grenar i bunten av Hans; i kombination - det finns flerledningsstörningar.

  Med tanke på varaktigheten av utvecklingen av atrioventrikulär blockad, akut (med hjärtinfarkt, läkemedelsdosering, etc.), skiljer sig intermittent (intermittent med kranskärlssjukdom, åtföljd av kortvarig koronarinsufficiens) och en kronisk form. Enligt elektrokardiografiska kriterier (retardation, periodicitet eller fullständig frånvaro av en impuls till ventriklarna) skiljer man tre grader av atrioventrikulärt block:

  • I grad - atrioventrikulär ledning genom AV-noden bromsas upp, men alla impulser från förmakarna når ventriklarna. Inte kliniskt erkänd; EKG-intervallet P-Q förlängdes gt; 0,20 sekunder.
  • II-grad - ofullständig atrioventrikulär block; inte alla förmaksimpulser når ventriklarna. På EKG - periodisk förlust av ventrikulära komplex. Tre typer av AV-blockad av II-graden enligt Mobits skiljer sig:
   1. Mobitz typ I - förseningen av varje efterföljande impuls i AV-noden leder till en fullständig fördröjning av en av dem och förlust av det ventrikulära komplexet (Samoilov-Wenckebach-perioden).
   1. Mobitz typ II - kritisk impulsfördröjning utvecklas plötsligt utan tidigare förlängning av fördröjningsperioden. Samtidigt saknas att hålla varenda sekund (2: 1) eller tredje (3: 1) impuls.
  • III grad - (komplett atrioventrikulärt block) - fullständig upphörande av passagen av impulser från förmak till ventriklarna. Förmaket samverkar under påverkan av sinusknoden, ventriklarna i sin egen rytm, minst 40 gånger per minut, vilket inte räcker för att säkerställa adekvat blodcirkulation.

  Atrioventrikulär blockad av I- och II-graden är partiell (ofullständig), blockad av III-grad - fullständig.

  Skäl för utvecklingen av AV-blockad

  Genom etiologi skiljer man funktionella och organiska atrioventrikulära blockader. Funktionella AV-blockeringar orsakas av en ökning av tonen i den parasympatiska uppdelningen av nervsystemet. Atrioventrikulärt block I och II-grad i isolerade fall observeras hos unga fysiskt friska individer, utbildade idrottare, piloter. Vanligtvis utvecklas det i en dröm och försvinner under fysisk aktivitet, vilket förklaras av ökad aktivitet i vagusnerven och betraktas som en variant av normen.

  AV-blockad av organisk (hjärt) genesis utvecklas som ett resultat av idiopatisk fibros och skleros i hjärtledningssystemet vid olika sjukdomar. Orsakerna till hjärta AV-blockader kan vara reumatiska processer i hjärtmuskeln, hjärtkleros, syfilitisk hjärtskada, hjärtattack i interventrikulärt septum, hjärtfel, kardiomyopati, myxödem, diffus bindvävssjukdomar, myokardit av olika ursprung (autoimmun, difteri, sköldkörtel toxikos), hjärttumörer osv. Med hjärt-AV-blockad kan partiell blockad initialt observeras, men när kardiopatologin fortskrider utvecklas III-graders blockad.

  Olika kirurgiska ingrepp kan leda till utveckling av atrioventrikulära blockader: byte av aortaklaff, plastikkirurgi medfödda hjärtfel, atrioventrikulär RF i hjärtat, kateterisering av höger hjärta, etc..

  Ganska sällan förekommer en kongenital form av atrioventrikulär blockad i kardiologi (1:20 000 nyfödda). När det gäller medfödda AV-blockader finns det en brist på delar av ledningssystemet (mellan förmakarna och AV-noden, mellan AV-noden och ventriklarna eller båda benen i bunten av His) med utvecklingen av motsvarande blockadnivå. Hos en fjärdedel nyfödda kombineras atrioventrikulärt block med andra medfödda hjärnavvikelser.

  Bland orsakerna till utvecklingen av atrioventrikulär blockad återfinns ofta rusmedicin: hjärtglykosider (digitalis), ß-blockerare, kalciumkanalblockerare (verapamil, diltiazem, mindre ofta korinfarum), antiarytmika (kinidin), litiumsalter, vissa andra läkemedel och vissa andra läkemedel.

  Symtom på AV-blockad

  Arten av de kliniska manifestationerna av atrioventrikulär blockad beror på graden av ledningsstörning, graden av blockad, etiologi och svårighetsgraden av samtidig hjärtsjukdom. Blockaderna som utvecklats på nivån av atrioventrikulär nod och inte orsakar bradykardi manifesterar sig inte kliniskt. Kliniken för AV-blockad med en given topografi av störningar utvecklas i fall av svår bradykardi. På grund av låg hjärtfrekvens och en minskning av hjärtproduktionen vid fysisk ansträngning upplever sådana patienter svaghet, andnöd och ibland anginaattacker. Yrsel, övergående känslor av förvirring och svimning kan uppstå på grund av minskat cerebralt blodflöde..

  Med atrioventrikulär blockad av II-graden känner patienter förlusten av en pulsvåg som avbrott i hjärtområdet. Med AV-blockad av typ III inträffar Morgagni-Adams-Stokes-attacker: nedsatt hjärtfrekvens till 40 eller mindre slag per minut, yrsel, svaghet, mörkare i ögonen, kortvarig förlust av medvetande, smärta i hjärtat, cyanos i ansiktet, eventuellt kramper. Medfödd AV-blockad hos barn och ungdomar kan vara asymptomatisk.

  Komplikationer av AV-blockad

  Komplikationer av atrioventrikulär blockad beror främst på en uttalad avmattning i rytm, som utvecklas mot bakgrund av organisk hjärtskada. Oftast åtföljs förloppet av AV-blockad av utseendet eller förvärringen av kronisk hjärtsvikt och utvecklingen av ektopiska arytmier, inklusive ventrikulär takykardi.

  Förloppet med fullständigt atrioventrikulärt block kan kompliceras av utvecklingen av attacker av Morgagni-Adams-Stokes förknippade med hjärnhypoxi som ett resultat av bradykardi. Inledningen av en attack kan föregås av en känsla av värme i huvudet, attacker av svaghet och yrsel; under attacken blir patienten blek, sedan utvecklas cyanos och medvetandeförlust. Vid denna tidpunkt kan patienten behöva en indirekt hjärtmassage och mekanisk ventilation, eftersom långvarig asystol eller tillsats av ventrikulära arytmier ökar sannolikheten för plötslig hjärtdöd.

  Upprepade avsnitt av medvetenhetsförlust hos senila patienter kan leda till utveckling eller förvärring av intellektuell-mnestiska störningar. Mindre ofta med AV-block är utveckling av arytmogen kardiogen chock möjlig, oftare hos patienter med hjärtinfarkt.

  Vid tillstånd av otillräcklig blodförsörjning under AV-blockering observeras ibland hjärt-kärlsvikt (kollaps, svimning), förvärring av koronar hjärtsjukdom och njursjukdom..

  Diagnos av AV-blockad

  Vid bedömning av patientens historia vid misstankar om atrioventrikulärt block klargörs faktumet av tidigare hjärtinfarkt, myokardit, andra kardiopatologier, läkemedel som bryter mot atrioventrikulär ledning (digitalis, ß-blockerare, kalciumkanalblockerare, etc.)..

  Under auskultation av hjärtrytmen hörs rätt rytm, avbruten av långa pauser, vilket indikerar förlusten av ventrikulära sammandragningar, bradykardi, utseendet på kanon I ton Strazhesko. En ökning av pulseringen av livmoderhalsen vener bestämmes i jämförelse med halspulsåder och radiella artärer.

  På ett EKG manifesteras ett AV-block med I-grad genom en förlängning av P-Q-intervallet gt; 0,20 sek.; II-grad - en sinusrytm med pauser, som ett resultat av prolaps av de ventrikulära komplexen efter P-vågen, uppkomsten av Samoilov-Wenckebach-komplex; III-grad - en minskning av antalet ventrikulära komplex med 2-3 gånger jämfört med förmaksfrågor (från 20 till 50 per minut).

  Genom att genomföra daglig övervakning av Holter ECG med AV-blockad kan du jämföra patientens subjektiva känslor med elektrokardiografiska förändringar (till exempel besvämning med svår bradykardi), utvärdera graden av bradykardi och blockad, förhållandet med patientaktivitet, medicinering, bestämma närvaron av indikationer för implantation av en pacemaker, etc..

  Med hjälp av en elektrofysiologisk studie av hjärtat (EFI) specificeras AV-blockets topografi och indikationerna för dess kirurgiska korrigering bestäms. I närvaro av samtidig kardiopatologi och för dess detektering i AV-blockad utförs ekokardiografi, MSCT eller MRI i hjärtat.

  Ytterligare laboratorietest för AV-blockad indikeras i närvaro av samtidiga tillstånd och sjukdomar (bestämning av elektrolyter i blod med hyperkalemi, antiarytmiskt innehåll vid överdosering, enzymaktivitet vid hjärtinfarkt).

  AV-blockadbehandling

  Med graden av atrioventrikulär block I, utan kliniska manifestationer, är endast dynamisk observation möjlig. Om AV-blockering orsakas av att ta mediciner (hjärtglykosider, antiarytmiska läkemedel, ß-blockerare), är en dosjustering eller deras fullständiga annullering nödvändig.

  Med AV-blockad av hjärtframställning (med hjärtinfarkt, myokardit, hjärtkleros, etc.) genomförs en behandling med ß-adrenostimulantia (isoprenalin, orciprenalin), implantation av en pacemaker visas i framtiden.

  Första hjälpen för att lindra attacker av Morgagni-Adams-Stokes är isoprenalin (sublingual), atropin (intravenöst eller subkutant). I fall av hjärtsvikt förskrivs diuretika, hjärtglykosider (med försiktighet) och vasodilatatorer. Som en symptomatisk terapi i den kroniska formen av AV-blockad utförs behandling med teofyllin, belladonnaxtrakt, nifedipin.

  En radikal metod för behandling av AV-blockad är att installera en pacemaker (EX) som återställer normal rytm och hjärtfrekvens. Indikationer för implantation av endokardiell EX är förekomsten av en historia av beslag av Morgagni-Adams-Stokes (till och med en enda); ventrikulär hastighet mindre än 40 per minut och perioder med asystol på 3 eller fler sekunder; AV-block II-grad (Mobitz typ II) eller III-grad; komplett AV-blockad, åtföljd av angina pectoris, kongestiv hjärtsvikt, hög arteriell hypertoni osv. Samråd med en hjärtkirurg är nödvändig för att lösa frågan om operation.

  Förutsägelse och förebyggande av AV-blockad

  Påverkan av den utvecklade atrioventrikulära blockaden på patientens framtida liv och arbetsförmåga bestäms av ett antal faktorer, och framför allt nivån och graden av blockad, huvudsjukdomen. Den mest allvarliga prognosen för grad III AV-block: patienter är oförmögna, hjärtsvikt utvecklas.

  Komplicerar prognosen för utvecklingen av distal AV-blockad på grund av hotet om fullständig blockad och en sällsynt ventrikulär rytm, liksom deras förekomst mot bakgrund av akut hjärtinfarkt. Tidig implantation av en pacemaker kan öka livslängden hos patienter med AV-block och förbättra deras livskvalitet. Komplett medfödd atrioventrikulär blockad är prognostiskt mer gynnsam än förvärvad.

  Som regel orsakas atrioventrikulärt block av en underliggande sjukdom eller ett patologiskt tillstånd, därför förebyggs det av eliminering av etiologiska faktorer (behandling av hjärtspatologi, uteslutning av okontrollerat intag av läkemedel som påverkar uppförandet av impulser, etc.). För att förhindra förvärring av graden av AV-blockad indikeras implantation av en pacemaker.

  Medfødt eller förvärvat atrioventrikulärt block: graden av sjukdomsutveckling, behandling

  Med kränkningar av den elektriska impulsen längs AV-noden utvecklas ett atrioventrikulärt block, vars grader kan vara annorlunda. Därför förändras dess EKG och kliniska manifestationer. I de flesta fall orsakar inte patologin en allvarlig försämring av välbefinnandet. Det krävs obligatorisk diagnos med daglig övervakning av EKG.

  Vad är

  Normalt passerar impulsen som produceras i sinusnoden genom förmaksvägarna, vilket spänner förmakarna. Sedan kommer den in i atrioventrikulären (AB), det vill säga den atrioventrikulära noden, i vilken dess hastighet sjunker kraftigt. Det är nödvändigt att förmaksmyokardiet reduceras fullständigt och blodet flyter in i ventriklarna. Sedan går den elektriska signalen till det ventrikulära myokardiet, där det orsakar deras sammandragning.

  Med patologiska förändringar i AV-noden orsakad av hjärtsjukdom eller spänningen i det autonoma nervsystemet bromsar signalens passage genom den eller stoppar helt. Det finns ett ledningsblock från förmak till ventriklarna. Om impulserna ändå passerar in i det ventrikulära myokardiet, är detta ett ofullständigt atrioventrikulärt block.

  Blockad är mycket farligare för hälsan när förmakarna reduceras normalt, men inte en enda puls tränger igenom ventriklarna. De senare tvingas "ansluta reservkällor" av impuls som ligger under AV-anslutningen. Sådana pacemakare arbetar med en låg frekvens (från 30 till 60 per minut). I denna takt kan hjärtat inte tillföra syre till kroppen, och det finns kliniska tecken på patologi, särskilt svimning.

  Patologi klassificering

  AV-blocket klassificeras av tecken på EKG, som återspeglar de elektriska processerna i hjärtat. Tilldela 3 grader av blockad. 1: a graden åtföljs endast av en avmattning i fart längs AV-noden.

  AV-block 1 grad

  Med den andra blockadgraden försenas signalerna mer och mer i AV-noden tills en av dem är blockerad, det vill säga atrierna är upphetsade medan ventriklarna inte är det. Med den regelbundna förekomsten av varje tredje, fjärde osv., Talar reduktionerna om en AV-blockad med Samoilov-Wenckebach-perioden eller Mobits-1-typen. Om impulsblockeringen sker oregelbundet är det ett AV-block utan den angivna periodiska eller Mobitz-2-typen.

  AV-block II-grad, typ Mobitz I (Samoilov-Wenckebach-block)

  Med förlusten av varje andra komplex inträffar en bild av AV-blockad av II-graden med en 2: 1-ledning. Den första siffran i detta avseende anger antalet sinusimpulser, och den andra är antalet signaler som leds till ventriklarna.

  AV-block II-grad, typ Mobitz II

  Slutligen, om elektriska signaler från atrierna inte passerar in i ventriklarna, utvecklas grad 3 atrioventrikulärt block. Det kännetecknas av bildandet av ersättningsrytmer, vilket orsakar att kammarna, även om de sakta men ändå drar sig samman.

  Blockad I grad

  Alla impulser som kommer från sinusnoden kommer in i ventriklarna. Emellertid bromsas deras uppförande på AV-noden. I detta fall är P-Q-intervallet på EKG mer än 0,20 s.

  AB - blockad av I-graden

  Blockad II-grad

  Grad 2 atrioventrikulärt block med Wenckebach-periodicitet manifesteras på EKG med en progressiv P-Q-förlängning följt av uppkomsten av en enda ensam P-våg, vilket resulterar i en paus. Denna paus är kortare än summan av två R-R-intervaller i följd.

  En blockadepisod av typen Mobitz-11 består vanligtvis av 3 till 5 sammandragningar med ett förhållande på 4: 3, 3: 2 impulser som uppstår och ledes in i ventriklarna, och så vidare.

  Mobilitet-2 atrioventrikulärt block: P-Q-intervallet har en konstant längd. Oväntat utförs inte en av P-vågorna på kammarna med bildning av en paus.

  AV-block II-grad, typ Mobitz II

  Den långtgående blockaden av 2: a graden på EKG ser ut som en sekvens av P-vågor som inte utförs på ventriklarna, som inte är upphetsade och inte dras samman. 2 eller 3 på varandra följande otillåtna vågor P med bildning av långa pauser kan noteras..

  Slutligen åtföljs en 2: 1-blockad av blockering av varje andra signal som kommer in i AB-noden. I detta fall är frekvensen av förmaksammandragningar två gånger oftare än frekvensen för den ventrikulära rytmen.

  AV-blockad av II-graden med ett förhållande mellan P-vågor och QRS-komplex 2: 1

  Blockad av III-graden

  AV-blocket för 3: e graden, eller fullständigt, diagnostiseras när ledningen genom AV-noden stoppas. P-vågor, som återspeglar sinusrytmen, registreras på EKG med en konstant frekvens, men oavsett QRS-ventrikulära komplex.

  Ventriklarna dras samman under påverkan av ersättningsrytmen, som alstras i den övre delen av hans bunt, antingen i benen eller i ännu mindre banor. Om rytmkällan är i den övre delen av His-bunten, är QRS-komplexen inte bredare än 0,12 s, deras frekvens är 40-60 per minut. Med en idioventrikulär rytm, det vill säga bildning i ventriklarna, har QRS-komplexen en oregelbunden form, de förstoras och hjärtfrekvensen är 30 - 40 per minut.

  Förmakskontraktionshastigheten överskrider således den ventrikulära sammandragningshastigheten.

  Fredericks syndrom

  Fullständigt atrioventrikulärt block kan förekomma hos patienter med förmaksflimmer. Samtidigt, mot bakgrund av små vågor som reflekterar kaotiska förmaksförträngningar, uppträder regelbundna långsamma ventrikulära sammandragningar. Deras källa är pacemakare under AV-noden.

  EKG för Frideric syndrom

  Orsakerna till detta tillstånd är svår hjärtsjukdom, speciellt kranskärlssjukdom. Det kan uppstå med hjärtinfarkt, samt komplicera förloppet av hjärtsjukdomar (särskilt mitral), myokardit, kardiomyopati.

  Sällsynta ventrikulära sammandragningar leder till en minskning av blodvolymen som matas ut av hjärtat under sammandragningar. Det finns syre svält i hjärnan. Patienten är orolig för yrsel, svaghet, andnöd, han kan inte utföra fysisk aktivitet. I svåra fall registreras attacker av Morgagni-Adams-Stokes.

  Den huvudsakliga behandlingsmetoden är pacemakerimplantation..

  Morgagni-Adams-Stokes syndrom

  Detta är en komplikation av fullständig AV-blockad, manifesterad av en oväntad förlust av medvetande och ett fall. Detta tillstånd varar från 10 till 30 sekunder. Det åtföljs av blekhet i huden, ibland krampaktig ryckningar. Under en attack överskrider hjärtfrekvensen inte 40 per minut.

  Attacker kan uppstå upprepade gånger under dagen. De beror inte på patientens position eller aktivitet. Vanligtvis återhämtar sig medvetandet ganska snabbt, men förvirring eller hämning kan kvarstå under en lång tid framöver..

  AV-block av grad 3 registreras vanligtvis på EKG, även om annan bradykardi kan vara orsaken..

  När sådana attacker inträffar krävs implantation av en pacemaker..

  Skäl för utveckling

  Atrioventrikulärt block 1 grad eller AV block II grad Mobitz-1 kan förekomma hos friska människor som ett resultat av en hög ton i vagusnerven. Detta observeras till exempel hos ungdomar under sömn. AV-block kan också uppstå med hög hjärtfrekvens vid all takykardi som en skyddsmekanism som förhindrar att ventriklar tränger samman för ofta..

  En vanlig orsak till fullständig AV-blockad är hjärtinfarkt..

  Vid kroniska hjärtsjukdomar orsakar blockering i AV-nodens område spridning i detta bindemedelsområde. Detta är möjligt med hjärtkleros på grund av hjärtattack, hjärtsjukdom, myokardit och annan allvarlig skada på hjärtmuskeln.

  Hos äldre människor beskrivs fall av AV-blockad på grund av degenerativa och sklerotiska förändringar i det ledande systemet - Lenegra syndrom.

  Det har visat sig att medfödda AV-blockader kan associeras med en mutation i SCN5A-genen, vilket också orsakar långsträckta Q-T- och Brugada-syndrom..

  Sjukdomar associerade med infiltration av hjärtmuskeln av patologiska vävnader som gör det svårt att leda på AV-noden:

  Graden av AV-ledande kan påverkas av systemiska sjukdomar: ankyloserande spondylit och Reiters syndrom.

  Iatrogena orsaker till AV-blockad (associerad med medicinsk intervention):

  • byte av aortaventil;
  Byte av aortaventil
  • operationer för hypertrofisk kardiomyopati;
  • korrigering av medfödda hjärtfel;
  • vissa läkemedel: digoxin, betablockerare, adenosin och andra antiarytmika.

  symtom

  Kliniska tecken på atrioventrikulär blockad beror på dess grad.

  Med en blockad av 1: a graden finns det inga symtom, och en överträdelse av konduktiviteten upptäcks endast på EKG. Dessutom kan det ske exklusivt på natten..

  Blockad av 2: a graden åtföljs av en känsla av avbrott i hjärtat. Med fullständig AV-blockad är patienten orolig för svaghet, yrsel, svimning, en sällsynt hjärtslag.

  Patienten har också symtom på den underliggande sjukdomen (bröstsmärta, andnöd, svullnad, instabilitet i blodtrycket och andra).

  Behandling

  AV-block är inte en sjukdom, utan bara en av manifestationerna av någon hjärtpatologi. Därför börjar terapi med behandlingen av den underliggande sjukdomen (hjärtinfarkt och så vidare).

  Grad I-block och asymptomatiskt grad II-block behöver inte behandling. Det är bara nödvändigt att överge användningen av läkemedel som förvärrar AV-ledningen.

  Om atrioventrikulärt block på EKG åtföljs av tecken på syre-svält i hjärnan, behövs läkarvård.

  Atropin är ett sätt att snabbt påskynda hjärtfrekvensen, men det är inte alltid effektivt. I dessa fall används tillfällig stimulering..

  Behandling av atrioventrikulär blockad av III-graden består i installationen av en permanent pacemaker. Beroende på typen av blockad kan förmaksberoende ventrikulär eller ventrikulär-på-begäran-stimulering användas..

  I det första fallet är apparaten installerad så att förmakskontraktion utförs konstgjord på ventriklarna. I den andra appliceras en stimulantpuls direkt på det ventrikulära myokardiet, vilket får dem att rytmiskt sammandras vid rätt frekvens.

  Prognos

  Denna ledningsstörning kan orsaka följande komplikationer:

  • plötslig död på grund av hjärtstopp eller ventrikulär takykardi;
  • hjärt-kärlsvikt vid besvämning, förvärring av koronar hjärtsjukdom eller hjärtsvikt;
  • huvud- eller extremskador vid attacker av Morgagni-Adams-Stokes.

  Med implantat av en pacemaker elimineras alla dessa obehagliga konsekvenser..

  Forskare har bevisat att grad I AV-block är förknippat med en ökad risk för förmaksflimmer, behovet av stimulering, hjärtsvikt och dödlighet av alla orsaker..

  Med medfödd AV-blockad beror prognosen på hjärtdefekten som orsakade denna störning. Med en snabb kirurgisk ingripande och implantation av en pacemaker växer barnet och utvecklas normalt.

  Om vad AV-blockad är, symtom, komplikationer, se i den här videon:

  Förebyggande

  Förebyggande av AV-blockad är associerat med allmänna åtgärder för att förebygga hjärtsjukdom:

  • äta nyttigt
  • bibehålla en normal vikt;
  • daglig fysisk aktivitet;
  • kontroll av tryck, kolesterol och blodsocker;
  • sluta alkohol och röka.

  Patienter med en 1-graders blockad bör undvika läkemedel som förvärrar AV-ledning, särskilt betablockerare (anaprilin, atenolol, metoprolol och andra).

  Sekundär förebyggande av blockadkomplikationer består i en snabb installation av en pacemaker.

  Atrioventrikulärt block är en kränkning av ledningen av impulser från förmak till ventriklarna. I milda fall är den asymptomatisk. Den tredje graden av sådan blockad kan emellertid leda till svimning och skada samt komplicera förloppet av hjärtpatologi. Den huvudsakliga behandlingen för avancerad AV-blockad är stimulering. Denna enhet får hjärtat att fungera i en normal rytm och alla manifestationer av ledningsstörningar försvinner.

  Den avslöjade blockaden av benen på hans bunt indikerar många avvikelser i myokardiets arbete. Det är höger och vänster, full och ofullständig, grenar, främre grenar, två och tre-balk. Vad är faran för blockad hos vuxna och barn? Vilka är EKG-tecken och behandling? Vilka är symptomen på kvinnor? Varför upptäcks det under graviditeten? Är blockad av buntar av Hans farliga?

  Om det finns en operation för att installera en pacemaker, är patienten orolig för hur det går, hur lång tid det tar, om det är livshotande, vilken typ av apparat det är. Det är värt att lugna sig, denna operation är ganska säker, den utförs på en dag, och patienten kan åka hem för en andra stund. Möjligt i ålderdom, men det finns kontraindikationer. Vad är för- och nackdelarna, hur fungerar en pacemaker? Vad är ex implantation?

  Resultatet av allvarlig hjärtsjukdom är Fredericks syndrom. Patologi har en specifik klinik. Du kan identifiera enligt indikationerna på EKG. Komplex behandling.

  En sjukdom såsom sinoaurikulär blockad har tre grader av manifestation (1 och 2 är relativt ofarliga, varav en tredje kräver en pacemaker), liksom typ 1 och 2. Behandling föreskrivs baserat på patologin som orsakade den.

  Förmaksfladder i sig utgör inte ett hot endast med konstant behandling och övervakning av tillståndet. Fibrillering och fladder åtföljs av en hög hjärtfrekvens. Det är viktigt att känna till formerna (permanent eller paroxysmal) och tecken på patologi.

  Arytmi uppträder efter operation ganska ofta. Orsakerna till utseendet beror på vilken typ av intervention som utfördes - RFA eller ablation, bypass-operation, ventilersättning. Arytmi efter anestesi är också möjligt..

  Hjärtens intraventrikulära ledning bestäms enligt indikationerna på EKG. Orsakerna till lokala, lokala störningar hos barn, ungdomar och vuxna är olika. Vilken roll spelar UPU??

  En ganska omfattande lista med indikationer för läkemedlet Atropine. Men användningen är inte så säker, eftersom åtgärden kan påskynda pulsen, vilket i händelse av en överdos kan orsaka en fullständig blockad. Gör och en injektion i hjärtat. Det finns läkemedel som också innehåller atropin.

  Vid EKG-avläsningar hos barn och vuxna kan intraventrikulär blockad detekteras. Det kan vara ospecifikt, lokalt och lokalt. Impulsledningsstörningar är inte en oberoende sjukdom, du måste leta efter orsaken.

  Publikationer Om Hjärtrytmen

  Syfilis mikroreaktion

  Syfilis - en infektiös, kronisk systemisk, sexuellt överförd sjukdom, har en mycket lång kurs, påverkar alla organ.Idag är det den vanligaste bland infektionssjukdomar. Syfilis överförs vanligtvis sexuellt.

  Smärta i bröstbenet i mitten av vänster, till höger, trycka, värkande, tråkig, skarp, allvarlig. Skäl och vad man ska göra

  Smärta i bröstbenet anses vara ett ganska vanligt symptom bland patienter som lider av hjärtsjukdom.