Blockad av benen på hans bunt

Blockad av benen på bunten av His är en sjukdom som manifesterar sig som en kränkning av ledning av excitation (nervimpuls) längs vävnaderna i hjärtat. Det förekommer i mer än 0,5% av befolkningen, frekvensen ökar med åldern: hos personer äldre än 60 år är 1-2%.

Var femte patient med diagnos av hjärtinfarkt har redan defekter eller utvecklas mot bakgrund av ett akut tillstånd.

Buntet med His (atrioventrikulärt eller atrioventrikulärt bunt) representeras av atypiska muskelfibrer; han leder nervimpulser som förekommer i vävnaderna i högra förmaket, från pacemakern genom förmakarna till ventriklarna och bestämmer styrka och hjärtfrekvens. I förmakseptumet delas Hans bunt in i höger och vänster ben (den vänstra har främre och bakre grenar) och sprider sig i myokardiet i motsvarande ventriklar av de minsta strukturella elementen - Purkinje-fibrer.

I händelse av brott mot excitationen längs fibrerna i bunten av His (bromsa ner eller blockad, delvis eller fullständig), lider sekvensen, hastigheten och styrkan av excitationen och sammandragningen av hjärtvävnadsförändringen eller hjärtens sammandragning på ett begränsat område.

Orsaker och riskfaktorer

Skälen som kan orsaka brott mot excitationen längs strukturerna i bunten av His är indelade i hjärt- och extrakardiellt.

Hjärtblockad orsakar:

 • medfödda och förvärvade hjärtdefekter (stenos i aortaöppningen, lungarterie, vänster atrioventrikulär öppning, koarktation eller segmentell förträngning, aortaöppning, aorta, mitral ventil, lungventilinsufficiens, förmaks septalsvikt);
 • kardiomyopati (inklusive hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati);
 • kranskärlssjukdom;
 • dystrofiska förändringar i myokardiet;
 • idiopatisk förkalkning av hjärtledningssystemet;
 • Brugada syndrom;
 • fibrösa förändringar i benen på hans bunt;
 • koronar hjärtsjukdom (inklusive hjärtinfarkt);
 • hjärtskleros (inklusive postinfarkt);
 • Levys sjukdom;
 • hjärtsvikt;
 • myokardit;
 • endokardit;
 • vänster ventrikulär myokardiehypertrofi.

Var femte patient med en diagnos av "hjärtinfarkt" har bengrenar som redan finns eller utvecklas mot ett akut tillstånd.

 • berusning med läkemedel från hjärtglykosidgruppen, kinidin, betablockerare;
 • tyreotoxikos;
 • elektrolyt obalans;
 • svår eller ihållande diabetes mellitus;
 • Järnbristanemi;
 • metaboliskt syndrom;
 • näringsfetma;
 • kronisk alkoholsjukdom;
 • autoimmuna sjukdomar (reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, autoimmun tyreoidit);
 • lungemboli;
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom (obstruktiv bronkit, bronkialastma);
 • lång rökupplevelse.

Former av sjukdomen

I enlighet med den anatomiska strukturen hos den atrioventrikulära bunten skiljs följande typer av blockader:

 • enstråle - en av strukturerna lider (det högra benet i bunten av hans, främre eller bakre gren av vänster ben);
 • tvåstråle - ett kombinerat nederlag av höger ben och en av grenarna i vänster eller en kränkning av ledningen av nervimpulser längs båda grenarna på vänster ben;
 • tre-balk - samtidigt nederlag av höger och vänster ben i hans bunt.

Med en blockad av den vänstra buntgrenblocken och en fullständig trestrålsblockad är prognosen ogynnsam. Dödligheten ökar i detta fall med 5 gånger, den genomsnittliga överlevnaden är 3,3 år.

symtom

Blockeringen av högra benet i bunten av His är asymptomatisk och är ett slumpmässigt fynd, avslöjat av resultaten från en EKG-studie under en rutinmässig medicinsk undersökning, fysisk undersökning eller behandling av andra sjukdomar.

Enstrålade (främre eller bakre) vänstra blockader har inte heller kliniskt signifikanta manifestationer.

Blockaden av vänstra benet i bunten av His har symtom på sjukdomen som orsakade den, oftare:

 • minskad träningstolerans;
 • andfåddhet med lätt fysisk ansträngning;
 • avbrott i hjärtat;
 • hjärtklappning;
 • smärta i hjärtat;
 • förändring i hjärttoner under auskultation [försvagad eller långsträckt I-ton (i 70% av fallen), mindre ofta (16% av fallen) - dess delning, delning av II-ton (80%)).

Trestrålsblockad har de allvarligaste kliniska manifestationerna:

 • extremt låg puls - 20–40 slag / min;
 • skarp andnöd vid vila;
 • avbrott i hjärtat;
 • hjärtrytmstörningar;
 • yrsel;
 • kortvariga avsnitt av medvetenhetsförlust;
 • hudcyanos.

Diagnostik

De viktigaste diagnostiska åtgärderna:

 • elektrokardiografi;
 • daglig EKG-övervakning;
 • transesofageal elektrofysiologisk undersökning av hjärtat.

Blockad av buntgrenblocket finns i mer än 0,5% av befolkningen, frekvensen ökar med åldern: hos personer över 60 år är det 1-2%.

Laboratorieforskningsmetoder tillåter inte att diagnostisera blockeringen av benen i buntet av His och kan användas för att identifiera den underliggande sjukdomen som ledde till nedsatt ledning.

Behandling

Det finns ingen specifik behandling för denna patologi; först och främst korrigeras huvudsjukdomen med nitrater, hjärtglykosider, blodtryckssänkande läkemedel.

Med blockering av det högra benet i bunten av His i frånvaro av den underliggande sjukdomen visas inte farmakoterapi.

Vid blockering av vänster ben eller tre-buntad blockad föreskrivs följande terapi:

 • vitaminpreparat i grupp B;
 • antioxidanter och antihypoxanter;
 • medel mot blodplättar;
 • lipidsänkande läkemedel.

Med ineffektiviteten i farmakoterapi indikeras kirurgisk behandling.

Möjliga komplikationer och konsekvenser

Komplikationer av blockaden av benen i bunten av His kan vara:

 • hjärtrytmstörningar;
 • hjärtsvikt;
 • tromboembolism;
 • akut hjärtsvikt.

Prognos

Prognosen beror på svårighetsgraden av den underliggande sjukdomen. Med en enkelstråleblockad eller blockad av höger ben är prognosen gynnsam.

Med blockering av det högra benet i bunten av His i frånvaro av den underliggande sjukdomen visas inte farmakoterapi.

Blockaden av det vänstra buntgrenblocket och den kompletta tre-buntade blockaden är prognostiskt sett mindre gynnsamma. Dödligheten ökar i detta fall fem gånger, den genomsnittliga överlevnaden är 3,3 år; med en normal hjärtstorlek förlängs den till 4,3 år, med en ökning i hjärtstorlek, förkortas den genomsnittliga överlevnaden till 2,5 år.

Prognosen förvärras av hjärtsvikt, kardiomegali, angina pectoris, en historia med hjärtinfarkt, förmaksflimmer, vänsteraxelavvikelse.

Registrerad vid akut hjärtinfarkt, oavsett om det var före en hjärtattack eller utvecklades i samband med det, blockering av vänster ben i bunten av Hans ökar dödligheten hos patienter upp till 60%.

Utbildning: högre, 2004 (GOU VPO ”Kursk State Medical University”), specialitet ”Allmän medicin”, examen ”Doktor”. 2008-2012 - Doktorand, Institutionen för klinisk farmakologi, SBEI HPE “KSMU”, kandidat för medicinska vetenskaper (2013, specialitet ”Farmakologi, klinisk farmakologi”). 2014-2015 - professionell omskolning, specialitet "Management in Education", FSBEI HPE "KSU".

Informationen sammanställs och tillhandahålls endast för informationsändamål. Se din läkare vid det första tecknet på sjukdom. Självmedicinering är farligt för hälsan.!

Blockad av benen på hans bunt

Blockad av benen på hans bunt - vad är det, vad är tillståndet farligt?
Blockeringen av benen på buntens bunt kännetecknas av ofullständig eller fullständig blockering av en eller två grenar samtidigt. Den senare är en komplett blockad av buntgrenen, den första är partiell.

En sådan kränkning av konduktiviteten är intermittent eller permanent. Hans bunt består av vänster och höger ben. Den första är indelad i 2 grenar: bak och fram. Impulser till ventriklarna passerar genom dem, varefter den senare drar sig ihop. Eventuell blockering av excitationspulser leder till utveckling av olika typer av arytmier.

BNPH är inte en separat oberoende sjukdom, utan en konsekvens och elektrokardiologisk manifestation av den huvudsakliga hjärtpatologin. Hos patienter med ålder ökar andelen detektering av denna störning.

Vad det är?

Blockaden av benen på bunten av His är ett patologiskt tillstånd, varför den elektriska impulsen längs PNPG och LDLP störs. Som ett resultat uppstår störningar i det ledande systemets funktion..

Orsakerna till blockaden

Blockering av benen på hans bunt kan orsakas av olika skäl.

Blockad av höger buntgrenblockförekommer vid sjukdomar åtföljda av överbelastning och hypertrofi av höger kammare, såsom mitralstenos, förmaks septal defekt, tricuspid ventilinsufficiens, koronar hjärtsjukdom, pulmonal hjärtsjukdom, arteriell hypertoni, akut hjärtinfarkt (bakre membran eller övre apikalen).
Blockad av vänster buntgrenblockorsaka aterosklerotisk kardioskleros, aortaventildefekter, kardiomyopati, hjärtinfarkt, myokardit, bakteriell endokardit, myokardial dystrofi. Blockering av buntens bunt är mindre troligt att utvecklas mot bakgrund av lungemboli, hyperkalemi och förgiftning med hjärtglykosider..

Aorta missbildningar (aortainsufficiens, aortastenos) och coarctation av aorta är vanligtvis orsakerna till dubbelstråleblockader..

Klassificering

Beroende på antalet element i His-bunten, för vilket en kränkning av impulsledningen märks, inträffar blockad:

Enstråle, när impulsledning störs längs ett element i bunten av His med blockad:

 • höger bunt grenblock;
 • främre gren av vänster ben av bunten av His;
 • den bakre gren av vänster ben av hans bunt.

Tvåstrålen, när ledningen av hjärtimpulser längs två element i His-bunten med blockad försämras:

 • främre och bakre grenar på vänster ben av hans bunt;
 • det högra benet och den främre grenen av det vänstra benet av hans bunt;
 • det högra benet och den bakre gren av det vänstra benet av bunten av His.
 • Trestråle med blockad på alla delar av hans bunt.

Blockaden är fullständig eller ofullständig, konstant eller intermittent (inträffar och försvinner vid inspelning av en EKG), övergående (registrerad inte i EKG) eller växelvis (när man blockerar olika ben vid inspelning av ett EKG).

symtom

Blockeringen av högra benet i bunten av His är asymptomatisk och är ett slumpmässigt fynd, avslöjat av resultaten från en EKG-studie under en rutinmässig medicinsk undersökning, fysisk undersökning eller behandling av andra sjukdomar. Enstrålade (främre eller bakre) vänstra blockader har inte heller kliniskt signifikanta manifestationer.

Blockaden av vänstra benet i bunten av His har symtom på sjukdomen som orsakade den, oftare:

 • minskad träningstolerans;
 • andfåddhet med lätt fysisk ansträngning;
 • avbrott i hjärtat;
 • hjärtklappning;
 • smärta i hjärtat;
 • förändring i hjärttoner under auskultation [försvagad eller långsträckt I-ton (i 70% av fallen), mindre ofta (16% av fallen) - dess delning, delning av II-ton (80%)).

Trestrålsblockad har de allvarligaste kliniska manifestationerna:

 • extremt låg puls - 20–40 slag / min;
 • skarp andnöd vid vila;
 • avbrott i hjärtat;
 • hjärtrytmstörningar;
 • yrsel;
 • kortvariga avsnitt av medvetenhetsförlust;
 • hudcyanos.

Hur ser blockad av bunten av EKG-bunten ut?

EKG-tecken som kännetecknar den kompletta blockaden av det högra buntgrenblocket inkluderar:

 1. QRS komplex varaktighet ökar under 0,120 sekunder.
 2. Närvaro av en deformerad kontinuerlig S-våg i leder V4-V6.
 3. Närvaron av trefas (liknar bokstaven "M") QRS i leder V1-V3.

På tal om tecken på ofullständig blockad av höger buntgrenblock är det värt att notera frånvaron av ett patologiskt långt QRS-komplex på EKG (dess längd är antingen normal eller ligger i det övre normala området inom området 0,090 till 0,110 sekunder), men närvaron av en tre-fas visuell bedömning av formen på de ventrikulära komplexen.

De visuella tecknen på en fullständig (påverkar båda grenarna) blockering av vänster ben på EKG inkluderar:

 1. Det kan finnas en förlängning av det ventrikulära komplexet under 0,120 sekunder.
 2. Närvaro av djupa, kontinuerliga S-tänder i lederna V4-V6.
 3. Närvaron av långvariga och deformerade R-vågor i bly I, aVL och V5-V6.
 4. Brist på Q på diagram I, V5-V6.

Blockaden av den främre grenen på hans vänstra ben är enligt följande:

 1. En uttalad avvikelse från hjärtans axel till vänster sida (från -30 till -90 grader).
 2. Ventrikulär komplex normal varaktighet.
 3. Små R-vågor kombinerade med djupa S-vågor i II, III och aVF.
 4. Små Q-vågor i I och aVL.

Blockaden av den bakre gren av hans vänstra ben är:

 1. En uttalad avvikelse från hjärtans axel till höger sida (från +120 till +180 grader).
 2. Ventrikulär komplex normal varaktighet.
 3. Små Q-vågor i kombination med R-vågor med hög amplitud i II, III och aVF.
 4. Små R-vågor i I och aVL.

Om ovanstående tecken finns på EKG som är lämpliga för att beskriva blockeringen av benen, kommer läkaren nödvändigtvis att identifiera grundorsaken till denna rytmstörning och ställa en diagnos i enlighet med tillståndsrekommendationer och anser att blockaden i sig är en manifestation av sjukdomen.

Blockad av vänster buntben

Blockad av höger buntben

Blockad av höger ben tillsammans med den vänstra bakre gren av bunten av His

effekter

Blockeringen av benen på bunten av His kräver snabb diagnos, eftersom sjukdomen i avsaknad av behandling orsakar allvarliga konsekvenser, ibland oförenliga med patientens liv. Bland dem är:

 • takykardi;
 • ventrikelflimmer;
 • tromboembolism;
 • hjärtsvikt;
 • hjärtattack;
 • stroke;
 • plötslig död.

För att förhindra dessa komplikationer rekommenderas det att regelbundet genomgå en förebyggande medicinsk undersökning. Om det finns hjärtklapp, andnöd och andra tecken på sjukdomen, bör du kontakta en specialist omedelbart. [Adsen]

Behandling för blockering av benen på bunten av His

Patologi-behandling beror på typen och elektrokardiografiska parametrar under diagnosen. Speciell behandling för skada på högra benet i bunten krävs ofta inte. I detta fall rekommenderas patienten att följa åtgärder som syftar till att förebygga komplikationer av patologi.

För att göra detta bör patienten följa följande regler:

 • härdad, doused med kallt vatten;
 • svara på stress tillräckligt;
 • införa te i kosten, inklusive lugnande örter (valerian, morwort, höstbär, lind, nässlor, oregano);
 • vägra hårt fysiskt arbete, kraftsport;
 • observera riktig näring, avslå livsmedel som ökar kolesterolet i blodet;
 • utesluter fet, kryddig, stekt, rökt mat, majonnäs, såser, marinader, ketchups.

Det finns ingen specifik läkemedelsbehandling för denna ledningsstörning. Patienter med blockad av höger buntgrenblock i frånvaro av den underliggande sjukdomen behöver inte behandling. Följande grupper av läkemedel kan ordineras till patienter med en eller tvåstrålsblockad för behandling av den underliggande sjukdomen:

 • antioxidanter - ubikinon, karnitin, mexidol, förebyggande;
 • vitaminer - tiamin (vitamin B1) med liposyra, riboflavin (vitamin B2), nikotinsyra (vitamin PP);
 • växtbaserade lugnande medel (johannesört, moderwort, valerian, salvia);
 • medel mot blodplättar för att förhindra trombos i hjärtat och blodkärlen - aspirin, kardiomagnyl, trombos Ass;
 • lipidsänkande läkemedel för att normalisera kolesterol - statiner (rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin);
 • antianginala läkemedel för behandling av koronar hjärtsjukdom - korta och långverkande nitrater (nitroglycerin, isoket, cardicet, monochinque);
 • läkemedel för behandling av sjukdomar i bronchopulmonary systemet som orsakade utvecklingen av hjärtinhalerade adrenomimetika och glukokortikosteroider (berotek, berodual, spiriva, beclacone);
 • antihypertensiva för behandling av arteriell hypertoni - ACE-hämmare (perindopril, lisinopril), angiotensinogen II receptorantagonister (losartan, valsartan), beta-blockerare (bisoprolol, atenolol), kalciumkanalantagonister (amlodipin, verapamil). De två sista grupperna bör förskrivas med försiktighet eftersom de minskar hjärtfrekvensen.
 • antibiotika, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel för inflammation i hjärtans membran - penicillin; nimesulid, diklofenak;
 • diuretika och hjärtglykosider vid utveckling av kronisk hjärtsvikt - indapamid, diuver, lasix; strofantin, digoxin.

Förutom medicinen används en kirurgisk metod för att behandla blockad, som består i att installera en pacemaker (EX) till patienten. Komplett högerblockad, särskilt i kombination med den vänstra hemblockaden (blockad av en gren av vänster ben), och fullständig vänsterblockad, som utvecklades under den akuta perioden av hjärtinfarkt (10-14 dagar), är en indikation för tillfällig stimulering genom att införa en elektrod genom den centrala venen i höger ventrikel.

En trestrålsblockad med full atrioventrikulär block, en sällsynt rytm av ventrikulära sammandragningar och med attacker av Morgagni-Edems-Stokes (attacker av förlust av medvetande) är en indikation för kontinuerlig stimulering (implantation av en konstgjord pacemaker eller kardioverter-defibrillator).

Prognos

Sammanfattningsvis bör det sägas att blockeringen av benen i buntet av His inte är en sjukdom, utan symptom på hjärtsjukdomar som kan manifestera sig kliniskt eller upptäckas på ett EKG. Det är nödvändigt att ta hänsyn till orsakerna till blockaden, föreskriva adekvat behandling, och i detta fall är det möjligt att föreslå konsekvenserna av en viss blockad.

Om patienten har ett högerblock med en stråle och det inte finns några patologier i hjärtat och lungorna, kan vi prata om en gynnsam prognos.

En ogynnsam prognos i fallet med fullständig blockering av vänster ben på grund av hjärtinfarkt, eftersom i detta fall dödlighetsgraden är 40-50 fall av 100. I fall där den trebuntade blockaden är mycket trolig att utveckla asystol och prognosen är också ogynnsam.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder inkluderar:

 • undvikande av stressiga situationer;
 • vägran av alkohol och rökning;
 • daglig rutin, en fullständig och vilsam sömn;
 • vägran av stekt, konserverad och kryddig mat;
 • ta mediciner som endast föreskrivs av en läkare och under hans kontroll;
 • användning av livsmedel med ett betydande fiberinnehåll: färsk frukt och grönsaker, örter;
 • snabb diagnos och behandling av sjukdomar i alla organ, inte bara hjärtat;
 • obligatoriskt samråd med en läkare om symtom på sjukdomen uppträder.

Om operationen utfördes för att installera en pacemaker, bör en person utesluta påverkan av elektriska apparater, en mobiltelefon på honom. Vid sjukdom är det viktigt att besöka den behandlande läkaren i tid för att bedöma hjärtatillståndet och patientens allmänna välbefinnande.

Vad hotar ofullständig blockad av höger buntgrenblock

Ofullständig blockad av höger buntgrenblock är ett ganska vanligt problem. Det kan upptäckas under elektrokardiografi. Problemet uppstår under påverkan av medfödda eller förvärvade patologier och kräver snabb diagnos. Detta undviker försämring..

Kroppsbeskrivning

Samverkan av hjärtans muskler ger ett ledande system. Den innehåller sinus- och atrioventrikulära noder, ett bunt av His- och Purkinje-fibrer.

Hans bunt består av höger och vänster ben. De tillhandahåller främjande av elektriska signaler till ventriklarnas vävnader. Om en blockad diagnostiseras indikerar detta att signalerna på den inte passerar helt eller inte kommer alls.

I detta fall passerar excitation normalt bara längs vänster ben, vilket bidrar till depolarisering av ventriklarna.

Om en partiell blockad utvecklas överförs inte den elektriska signalen längs ett ben. Detta tillstånd utgör inte ett hot för patientens liv. Ledning av hjärtat i denna situation bromsar ner. Liknande processer kan upptäckas hos personer som inte har hälsoproblem. Därför betraktas problemet ofta som en variant av normen..

En stor fara är en kränkning av impulsen längs vänster ben, eftersom detta bidrar till hjärtsvikt.

Patologi diagnostiseras oftast hos män. Äldre kvinnor är mer benägna att drabbas av blockering av vänster ben..

Ofta saktar konduktiviteten hos impulser i barndomen. Om patologier i hjärtat, andningsorganen och cirkulationssystemet saknas är detta tillstånd inte farligt.

Även om sjukdomen oftast fortsätter utan den minsta manifestationen, stör den gradvis ventriklarnas funktion.

Anledningarna

Ofullständig blockad av höger ben kan uppstå under påverkan av många sjukdomar. De flesta forskare är benägna att tro att sådana kränkningar inte är förknippade med en ärftlig benägenhet. Även i närvaro av patologier i hjärtat och blodkärlen i nära släktingar, ökar sannolikheten för deras utveckling avsevärt.

Brott mot ledning längs höger ben inträffar i olika fall:

 • med ischemiska störningar i hjärtat;
 • som ett resultat av tumörprocesser;
 • med avvikelser i utvecklingen av organet;
 • med inflammatoriska processer i endokardiet eller myokardiet;
 • om en lungartär är igensatt;
 • med kardioskleros;
 • om en långvarig kurs av hypertoni har lett till en ökning av hjärtat;
 • med patologier i andningsorganen som ledde till uppkomsten av lunghjärta;
 • efter en attack av en hjärtattack;
 • under påverkan av dåliga vanor;
 • med ständig känslomässig stress.

En elektrisk impuls överförs långsammare än den borde om en person har tagit stora doser av antiarytmika.

Ofullständig blockad av höger ben på Hans inträffar när vagusnerven är i ett alltför upphetsat tillstånd. Detta händer om en person utsätts för överdriven fysisk ansträngning..

Blockader utvecklas också om kirurgisk behandling av hjärtsjukdomar har utförts.

symtomatologi

Oftast, när en elektrisk signal inte helt passerar det högra benet, märker ingen person några symtom. Identifiera problem under planeringen av elektrokardiografi.

Patienter kan känna tecken på en underliggande patologi som försämrar hjärtledningen. Vart i:

 • svårt att andas;
 • ömhet förekommer regelbundet i bröstet;
 • hjärtrytmen upprörd.

Därför bör behandlingen av sådana sjukdomar vara i tid.

Men om signalen är helt blockerad:

 • yr;
 • svaghet känns ständigt;
 • patienten tappar medvetande medvetet;
 • smärta uppstår i hjärtat;
 • kroppen fungerar intermittent;
 • huvudvärk;
 • tydligt hjärtklappning.

När sådana kränkningar förekommer, bör det omgående undersökas, eftersom detta kan uppstå vid farliga kroniska sjukdomar.

Även om det är ofullständig blockad behöver friska människor inte någon specifik terapi, eftersom detta tillstånd anses ganska normalt.

Upprätta diagnos

Om du inte utför diagnostiska procedurer kan inte ett lämpligt behandlingsalternativ väljas. En fullständig eller till och med delvis kränkning av den elektriska signalens framsteg leder till att antalet sammandragningar av ventrikeln minskar. För att bekräfta sådana förändringar utförs elektrokardiografi och blod undersöks med avseende på hormoner..

Ofullständig blockad av höger ben av His-bunten på EKG manifesteras av den elektriska signalens långsamma passage. I det här fallet finns en tand som visar förmaksammandragningar, men det finns ingen tand som kännetecknar ventrikulär sammandragning. För denna kränkning är utseendet på små hack på S-vågen karakteristiskt och förändringar visas till höger.

Om en person lider av partiell hinder, har QRS-komplexet en normal varaktighet, men når ibland 1, 1 sekund.

För att identifiera patologiska tillstånd som kan störa impulsens framsteg måste patienten dessutom genomgå procedurer i form av:

 1. Allmänna och biokemiska studier av urin och blod.
 2. Ultraljudundersökning av hjärtat.
 3. Dator- och magnetresonansavbildning. Dessa procedurer är nödvändiga i svåra fall för att få en fullständig bild av hjärtatillståndet..
 4. Transesofageal elektrokardiografi.
 5. daglig övervakning av elektrokardiografi. Detta hjälper till att identifiera kortvariga avvikelser..

Enligt studiens resultat bekräftas diagnosen och lämpligt behandlingsalternativ väljs..

Felsökningsalternativ

Ofullständig blockad av höger ben i bunten av His är en patologi som inte kräver specialterapi om det inte finns andra problem i kroppen. Men med medfödda avvikelser i hjärtans struktur tar de till kirurgisk behandling. Om det finns tecken på sjukdom visas patienten en mottagning:

 • lugnande medel baserade på medicinska växter;
 • B-vitaminer;
 • blodförtunnare;
 • läkemedel för att normalisera blodtrycket;
 • diuretika vid otillräcklig hjärtfunktion.

För att förhindra sjukdomar i bronkier och lungor som kan orsaka lunghjärtsyndrom använder de glukokortikosteroider. Om hjärtmembranen påverkas av den inflammatoriska processen, bör patienten ta antibakteriella läkemedel.

Om pulsen är helt blockerad kan du inte göra det utan kirurgisk behandling. Under en sådan behandling upprättas en konstgjord pacemaker för patienten. Om det finns en pacemaker i kroppen rekommenderas det inte att vara nära elektriska apparater.

Ofullständig blockad av höger ben av bunten av His i ett barn kan betraktas som en variant av normen, därför är mediciner inte förskrivs. Men läkaren bör följa barnets tillstånd. Även om problemet inte kräver konservativ terapi är det nödvändigt att säkerställa att partiell blockering inte går till fullo.

Om det finns tecken på försämring av hälsan måste du kontakta en läkare, eftersom det kan indikera utvecklingen av allvarliga sjukdomar. När en attack förknippad med att inte passera pulsen, måste du göra följande:

 • med svår yrsel måste du ligga eller sitta ner;
 • utför övningar för att normalisera andningen, som består av djupa andetag och utandningar.

För att förbättra välbefinnandet rekommenderas det att använda traditionell medicin. Användbara egenskaper är infusion från frukt av hagtorn eller tinktur i majsliljan i dalen. Men för att förskriva mer lämpliga behandlingsalternativ måste du träffa en läkare.

Möjliga komplikationer

Om det inte finns några störningar i hjärtat, kan vi räkna med ett gynnsamt resultat. Oftast, med en blockad av höger ben, finns det inget hot mot hälsan. Farliga komplikationer är karakteristiska för att blockera vänsterben. Men ibland kan högsidig blockad orsaka problem.

Patienter utvecklar ofta ventrikulär takykardi. I detta tillstånd ökar hjärtans sammandragningar, vilket gradvis orsakar olika komplikationer. Denna typ av arytmi ökar sannolikheten för ventrikelflimmer, under vilken, om det inte finns någon snabb hjälp, kan patienten dö.

För att upptäcka allvarliga förändringar i tid måste du besöka en kardiolog då och då. Självmedicinering är strikt kontraindicerad, eftersom de kan orsaka en försämring av situationen. Speciellt gäller det antiarytmiska läkemedel.

Förebyggande åtgärder

Om sjukdomen inte åtföljs av några symtom kan patienten mycket väl leda en bekant livsstil. Men så att sjukdomen inte fortskrider är det nödvändigt att utesluta överdriven fysisk och emotionell överbelastning för att säkerställa en tillräcklig mängd vila. Du måste sova minst åtta timmar om dagen.

Du bör justera din diet. En person bör överge salt, socker, animaliskt fett.

Eventuella mediciner bör inte tas utan att rådfråga din läkare.

Med sådana kränkningar bör elektrokardiografi utföras varje år. Om en pacemaker installerades måste du besöka specialister senast tre månader efter utskrivning. Efter detta måste du besöka läkare var sjätte månad.

Armé och fysisk aktivitet

Brott mot passagen av pulsen längs det högra benet anses inte vara en beständig kränkning av konduktiviteten. Detta tillstånd anses inte vara en patologi som kan störa militärtjänsten..

Patienter behöver inte göra väsentliga förändringar i livsstil. Men ökade belastningar rekommenderas fortfarande att uteslutas, eftersom de kan förvärra situationen och orsaka fullständig hinder.

Vad är hans bunt och gren ansvarig för: varianter av normen och avvikelser

Hans bunt och grenar är en viktig komponent för att genomföra en nervimpuls längs myokardiet för att reglera dess sammandragningar. Om det finns en patologi som påverkar strukturen på olika nivåer finns det en kränkning i hjärtat.

Det är extremt svårt att behandla en sådan situation, så du måste förstå vad Hans bunt är, för att förhindra utvecklingen av konduktivitetsavvikelser.

Var ligger

Strukturen hänvisar till hjärtledningssystemet, som ansvarar för passagen av en nervimpuls från förmaket till ventriklarna. Ibland kallas atrioventrikulära (atrioventrikulära) kanalen.

Generering och ledning av en nervimpuls börjar i örat på högra förmaket. Denna del kallas sinusnoden. Det betraktas som ett automatiskt centrum i första ordningen..

Vidare måste impulsen överföras till ventriklarna. De är emellertid separerade från atrierna med en ring av fibrös vävnad, som är intakt att leda. Endast på ett ställe saknas det. Detta område kallas atrioventrikulär nod, vars fortsättning är den atrioventrikulära vägen..

Kanalen är belägen i tjockleken på septum som delar ventriklarna. Längden är cirka 2 cm. I den nedre tredjedelen av det interventrikulära septumet grenar det sig till höger och vänster ben på bunten av His.

Den första passerar från motsvarande sida av väggen. Det är en enda bagageutrymme. Sedan förgrenas den i mindre grenar som går in i alla muskellager i motsvarande ventrikel.

Den sista delen av det högra benet av buntet med Hans passerar in i Purkinje-fibrer.

Det finns en stor massa av myokardium i vänster kammare. Han behöver en betydande mängd nervfibrer. Därför är det vänstra benet, som passerar längs sin halva av det interventrikulära septumet, uppdelat i två grenar: övre och nedre. Från dem avgår i sin tur ännu mindre buntar - fram, bak. Deras sista del genomtränger myokardiet och slutar i det med Purkinje-fibrer.

Vad är en struktur?

Benen på hans bunt och alla delar av dem bildas av atypiska kardiomyocyter. De kallas ledande hjärt. Deras särdrag är följande:

 • de är rikt försedda med nervfibrer, ändar (innervated);
 • mindre än typiska myokardceller;
 • anslutningsområdet mellan sig är mycket större än hos andra kardiomyocyter på grund av vidhäftning, inte bara vid ändarna, utan också av sidoytorna;
 • innehåller en stor mängd intracellulär vätska;
 • de tenderar att bära irritation från nervändar till mykardiet i atria och ventriklar;
 • kan självgenererande pulser med låg frekvens.

Dessa egenskaper hos celler bestämmer den speciella platsen för His-bunten för att utföra excitation längs hjärtkamrarna..

Huvudegenskaperna i atrioventrikulära kanalen

Utbildning har vissa egenskaper:

 1. Den atrioventrukulära noden och den inledande delen av den atrioventrikulära kanalen är ett automatiskt centrum av 2: a ordningen, som kan oberoende generera 35-50 pulser per minut.
 2. Benen på bunten av His, deras grenar, Purkinje-fibrer kännetecknas också av generering av upphetsning. Impulser från dem kommer upp till 15–35 per minut. Därför hänvisas de till centrum för automatisering av den tredje ordningen.
 3. Möjlighet att påbörja pulsgenerering i händelse av skada eller misslyckande av den huvudsakliga sinusnoden.
 4. Excitationshastigheten vid de automatiska centra med täckning av båda kammaren är 0,12 s.
 5. Nervimpulsens väg genom hjärtkamrarna genom atrioventrikulära kanalen registreras på EKG som QRS-komplex. Spänningstid visar deras bredd. Detta låter dig bestämma motsvarande förändringar från en eller annan sida av bunten av His.

Vid skador på olika nivåer i hjärtat ledningssystem inträffar resynkronisering av sammandragningar av dess kammare, vilket utgör en hälsorisk. Därför är den normala interaktionen mellan dess komponenter en viktig uppgift för läkaren.

När slagen

Överträdelse i den atrioventrikulära buntens normala funktion kan observeras i ett antal fall:

 1. Olika aterosklerotiska lesioner i koronarartärerna och valvulära apparater: ansträngningsbesvär, hjärtattacker, förkalkningar, kardioskleros.
 2. Medfödda missbildningar.
 3. Hypertrofiska, dilaterade kardiomyopatier.
 4. Akut reumatisk feber med hjärtsjukdom.
 5. Vapen och knivskador i bröstet med spridning till hjärtat.
 6. Autoimmun patologi: arterit, koronaryit, vaskulit.
 7. Högt blodtryck med ofta kriser.
 8. Infektiös och inflammatorisk myokardit, perikardit.
 9. Kronisk njursjukdom i slutstadiet.
 10. Akut förgiftning med ämnen och gifter med kardiotoxicitet.
 11. Hjärttumörer.
 12. Allvarliga rytmstörningar.

Dessutom finns det fall där det är omöjligt att fastställa den verkliga orsaken till utvecklingen av avvikelser. Ofta observeras denna situation hos patienter med blockad av höger buntgrenblock..

Vilka typer av patologi från atrioventrikulära kanalen är

När den atrioventrikulära kanalen skadas inträffar blockeringar, i vilken hjärtkamrarnas väg och tid för upphetsning förändras. I detta fall kan det vara en avmattning eller fullständig upphörande av passagen av pulser. Enligt detta delas blockader in i tre typer:

 1. Enstråle:
 • Hel eller delvis blockad av höger buntgrenblock;
 • blockad av vänster främre gren;
 • blockad av vänster bakre gren.
 1. Två helljus.
 2. Tre-stråle, när excitationen inte utförs genom benen på hans bunt. Likvärdigt med fullständig blockad med eventuellt hjärtstillestånd, vilket utgör ett hot mot människors liv.

Dessutom kan sådana överträdelser vara:

 • permanent
 • tillfällig (övergående).

Det säkraste är blockaden på höger ben av bunten av His.

Kliniska tecken

Om en eller annan skada i kanalen inträffar kanske inte patienten klagomål. Förändringar upptäcks under rutinundersökningar eller medicinska undersökningar. Undantaget är blockeringen av vänster ben i bunten av His, när patienten kan notera:

 • obehag bakom bröstbenet;
 • känsla av brist på luft;
 • tråkig smärta i hjärtat;
 • känsla av att blekna till vänster om bröstbenet.

De viktigaste symtomen är inneboende i sjukdomen, vars resultat var utvecklingen av blockaden.

Diagnos av patologi är endast möjlig med EKG som utförs i 12 standardledningar. Huvudkriterier

Typ av blockad QRS-komplexbredd i standardledningar Ventrikulärkomplex i bröstkablarna T-vågen Elektrisk hjärtaxel

Komplett blockad av höger buntgrenblock Över 0,12 s i V1 och V2 har ett tvåhumpt utseende, expanderat V1, V2 - negativt Avvisat till höger

Komplett blockad av den vänstra buntgrenblocket Över 0,12 s i V5 och V6 ändrats beroende på typen av bokstaven M, utökad Negativ i V5 och V6 Vänd till vänster

Ofullständig blockad av den vänstra främre grenen av Hans bunt 0.1–0.11 s Nej Positivt Riktat skarpt till vänster

Alla ovanstående tecken beskrivs i slutsatsen av läkaren för funktionell diagnostik.

Andra kompletterande instrumentmetoder hjälper till att utvärdera verkliga hjärtskador. För dessa ändamål visas:

 • Ultraljudsundersökning av hjärtat;
 • angiografisk undersökning;
 • Holter EKG-övervakning;
 • stresstester.

En sådan omfattande diagnos är nödvändig för att välja den nödvändiga terapin.

Behandlingsmetoder

Akutmedicinsk intervention för patienter med blockad indikeras inte. Kardiolog justerar behandlingsregimen.

Undantaget är den fullständiga blockaden av vänster ben av bunten av His, som uppstod för första gången med samtidig kardiologiska klagomål. Detta tillstånd kallas hjärtinfarkt..

Benen på bunten av His, deras grenar är viktiga i processen för reglering av hjärtrytmer. På grund av utvecklingen av sjukdomar som kan påverka den normala kursen för upphetsande rytmer uppstår blockeringar i olika grader.

Hos de flesta patienter utgör de inte någon allvarlig fara. Men när de ökar inträffar ett livshotande tillstånd. Därför är det viktigt att övervakas av en läkare, genomgå planerade undersökningar och följa alla möten..

Ofullständig blockad av PNPG på ett EKG

Ett patologiskt tillstånd där ledning av en elektrisk impuls genom hjärtmuskelns hjärtmuskeln försämras kallas hjärtblock. Anledningen till dess förekomst anses vara en förändring i sekvensen, hastigheten och kraften i sammandragningen av en viss del av hjärtmuskeln. Sådana patologier kan detekteras med användning av ett elektrokardiogram, vars resultat används av utövare för att utvärdera hjärtfrekvensen, platsen för hjärtans elektriska axel och egenskaperna för dess rytm..

EKG-slutsatsen innehåller många otydliga termer för patienten som inte förklarar ursprunget till det patologiska tillståndet, utan snarare väcker många frågor om risken för oönskade konsekvenser. Efter att ha sett i resultatet av ekokardiogrammet posten "ofullständig blockad av höger ben av buntet av His", blir patienten förvirrad - denna fras ser skrämmande ut, även om den kliniska sjukdomsförloppet kännetecknas av frånvaron av specifika symtom.

Det är därför vi i denna artikel vill berätta för våra läsare vad NBPNPG betyder på ett EKG, ge detaljerad information om etiologin för dess förekomst, tecken och konsekvenser av detta patologiska tillstånd, rekommenderade metoder för dess behandling och förebyggande.

Hans strålkaraktäristik

Den mänskliga hjärtmuskeln består av avdelningar, vars sammandragningar ger blodcirkulation i kroppen - förmakarna, som tar emot blod från venerna, och ventriklarna, som tar emot blod från förmakarna och pumpar det i artärerna. Deras funktionella aktivitet är resultatet av exponering för elektriska impulser som producerar hjärtstrukturer.

Huvudrollen i genereringen av svängningar som minskar förmaken tilldelas sinusnoden. Därefter försenas impulsen i den atrioventrikulära (atrioventrikulära) noden och passerar genom ansamlingen av muskelfibrer - hans bunt. Den gemensamma stammen delas upp i två grenar (”ben”) - höger och vänster, det är genom dem att den elektriska laddningen går till Purkenye-fibrer och ventriklar.

En partiell förändring i rörelsen av elektriska impulser längs hjärtans ledande system kallas en ofullständig blockad av höger ben av hans bunt. Detta patologiska tillstånd upptar en "hederlig" andraplats bland olika hjärtfunktioner. Praktiserande kardiologer betraktar det inte som en oberoende sjukdom, utan som ett elektrokardiografiskt tecken på en patologi i det kardiovaskulära systemet.

Orsaker till störningar i intraventrikulär ledning

En partiell defekt av högra benet i His-bunten orsakas av olika negativa faktorer. Medfödda eller förvärvade patologier som åtföljs av överdriven belastning på höger kammare och orsakar dess hypertrofi - dessa inkluderar:

 • stenos (förträngning) av mitralventilen;
 • förmaks septal defekt;
 • tricuspid insufficiens;
 • kranskärlssjukdom;
 • arteriell hypertoni;
 • hypertrofi och dilatation av höger atrium och ventrikel som ett resultat av ökat blodtryck i lungcirkeln (lung) i blodcirkulationen;
 • akut hjärtinfarkt.

Andra skäl är:

 • alkoholisk och toxisk kardiomyopati;
 • kränkning av metaboliska processer;
 • en minskning av koncentrationen av kalium och magnesium i blodet;
 • närvaron på platsen för grenarna i Hans bunt av ärrbildning orsakad av hjärtinfarkt, reumatism, myokardit, systemisk lupus erythematosus;
 • emfysem;
 • bronkial astma;
 • koronar tromboembolism.

Ofullständig blockad av PNPG bromsar överföringen av en elektrisk impuls längs hjärtmuskelns sammandragna muskelfibrer. Ibland kan det upptäckas genom att dechiffrera EKG-resultaten från en frisk ung man - utan närvaro av specifika symtom anser kardiologer att detta tillstånd är en variant av den fysiologiska normen.

Tecken på en förändring i hjärtledningen

En minskning av passagen av sinus och ektopiska pulser längs de modifierade fibrerna på det högra benet i bunten av His leder till en skarp kränkning av excitationssekvensen för ventriklarna, men har inte någon speciell effekt på rytmen och hjärtfrekvensen.

De kliniska manifestationerna av ofullständig blockad är:

 • dyspné, manifesterad av brist på syre i människokroppen;
 • hjärtklappning;
 • snabb utmattbarhet;
 • myasthenia gravis - en minskning av muskelstyrkan;
 • Yrsel
 • smärta i bröstbenet;
 • synkope - en attack av kortvarig medvetenhetsförlust, som orsakas av en tillfällig kränkning av cerebralt blodflöde.

I fallet med en fullständig blockering av PNPH, inträffar excitationen av muskelskiktet i hjärtat och den högra halvan av det interventrikulära septumet som ett resultat av en impuls längs ledningssystemet från vänster kammare. Mer uttalade symtom på hjärtsvikt visas med blockad av den vänstra grenen i bunten av His - i detta fall behöver patienten akut läkarvård.

Ytterligare diagnostik

För att göra en behörig diagnos utser en kvalificerad kardiolog en omfattande undersökning till patienten, inklusive:

 • biokemiskt blodprov - för att bestämma antalet vitala spårelement och kolesterolkoncentration;
 • sonografi - studien av hjärtans struktur med hjälp av ultraljudvågor;
 • CPEKHOKG - en typ av sonografisk undersökning (genom mathålan i matstrupen), som används för särskilt allvarliga patologier för att bedöma hjärtatillståndet, vilket är osynligt under normal ultraljud;
 • datortomografi, som låter dig korrekt utvärdera hjärtans funktionella aktivitet.

Mer detaljerad information om typen av blockad av bunten av His kan erhållas genom daglig övervakning enligt Holter - en vanlig metod för funktionell diagnostik som möjliggör övervakning av elektrokardiogrammet i 24 timmar.

Vad ska man göra?

Rätt behandling och förebyggande åtgärder är viktigt för att normalisera den elektriska impulsen genom hjärtmuskeln. Äldre patienter bör läggas in på sjukhus för inpatientbehandling med hjälp av stimulering - elektriska impulser med en viss styrka och frekvens.

Metoder för läkemedelsbehandling inkluderar användningen av:

 • antikolinergiska läkemedel som har en parasympatisk effekt på hjärtmuskeln - Atropin, Platifillin;
 • medicinska ämnen som påverkar det sympatiska nervsystemet - Efedrin, Norepinefrin, Alupent, Isadrin;
 • kortikosteroidhormoner - prednison, hydrokortison, dexametason;
 • läkemedel som minskar koncentrationen av kalium i blodet - Lasix, kalciumglukonat;
 • hjärtglykosider - digoxin;
 • blockerare av angiotensin-omvandlande enzym (vasodilatatorläkemedel) - Prestarium, Ampril, Zokardis;
 • antiarytmiska läkemedel - Difenin, Rhythmodan, Giluritmal;
 • medicinska ämnen som binder ß-adrenerga receptorer - Transicor, Blockard, Vazacor, Nebilan, etc..

Förloppet av det patologiska tillståndet

Prognosen för ofullständig blockad av höger ben i bunten av His i frånvaro av uttalade kliniska symtom är gynnsam. I närvaro av organiska förändringar och nedsatt funktionell aktivitet av hjärtmuskeln ökar risken för långvariga komplikationer och död.

Progression av ett patologiskt tillstånd - utveckling av atrioventrikulär (atrioventrikulär) blockad och en ökning av hjärtmuskeln leder till upphörande av elektrisk impuls, en förändring av blodcirkulationen i kärlen och hjärtfrekvens, en ökning av blodtrycket, hjärtsvikt.

Många patienter som har problem med överföring av elektriska impulser i huvudorganet är intresserade av frågan: "Kan hjärta blockeras?" Det är svårt att ge ett entydigt svar - praktiserande kardiologer tror att det finns en genetisk predisposition för en dysfunktion i ledningssystemet i hjärtat.

Förebyggande åtgärder för impulsledningsstörningar inkluderar:

 • avslag på dåliga vanor;
 • användningen av vitaminkomplex;
 • begränsning av psyko-emotionell stress och fysisk aktivitet;
 • god vila och sömn;
 • balanserad diet;
 • måttlig träning;
 • snabb behandling av patologiska processer som kan orsaka hjärtrytmstörningar.

Om patienten har ett onormalt uppträdande av hjärtans ackord, mitralventilens prolaps, öppning i septum som separerar förmakskamrarna, är konstant övervakning av kvalificerade specialister nödvändig för att genomföra rationell terapi och förhindra patologiska förändringar. Avslutningsvis av ovanstående information vill jag än en gång betona vikten av regelbunden passering av EKG. Ignorera inte den växande smärtan i bröstbenet, yrsel, en känsla av tyngd och svaghet - det är brådskande att besöka en kardiolog och slutföra alla hans möten!

Blockad av vänster ben av bunten av His: typer, orsaker, symtom, behandling

Vid avkodning av elektrokardiogrammet ser patienter ofta slutsatsen av ”blockad av vänster ben av bunten av His”. Denna diagnos väcker många frågor och problem. Vad är den här hjärtstrukturen? Vad är faran med dess blockad och hur man känner igen dess förekomst? I artikeln kommer vi att försöka analysera i detalj och så enkelt språk som möjligt blockadesyndromet för detta hjärtelement.

Vad är hans bunt?

Myokardiella sammandragningar utförs på grund av ledningssystemet i hjärtat. Detta är en uppsättning speciella kardiomyocyter där excitation inträffar och fibrer genom vilka impulser genomförs till alla hjärtstrukturer.

Den första excitationsvågen, som sätter hjärtets grundrytm, genereras av sinusnoden som är placerad vid spetsen på höger atrium. Impulsen passerar genom förmaksmyokardiet, vilket får den att dra sig ihop, liksom längs de tre mellanknopparna till den atrioventrikulära noden. Det är lokaliserat i mellanvägsseptumet och ansvarar för spridningen av excitation genom ventriklarna. En elektrisk puls från AV-noden når myokardiet genom fibrerna från His-bunten. Dess bagageutrymme bryts upp redan i början av det interventrikulära septumet i två ben - höger och vänster och sträcker sig till motsvarande delar av det ventrikulära myokardiet. Det vänstra benet i hjärtmuskelns tjocklek är indelat i främre och bakre grenar. Hans bunt slutar med många grenar - Purkinje-fibrer som tränger igenom ventriklarnas muskelvägg.

Således är hans bunt ett fragment av hjärtat ledningssystem som ansvarar för spridningen av den elektriska impulsen och ventriklarnas sammandragning. Brott mot ledning längs dess bagageutrymme eller enskilda grenar kallas blockad. I den internationella klassificeringen av sjukdomar vid den tionde revisionen finns BLNPGs i avsnitt I44 (ICD-10-kod I44.4 - I44.7)

Typer av blockad

Skadnivån bestäms av strålavdelningen, där excitationen från AV-noden upphör att utföras. Följande typer av blockad av bunten av His utmärks:

 • enstråle - kränkning av utbredningen av en elektrisk impuls längs höger ben eller en av grenarna (bak eller fram) på vänster ben,
 • tvåstråle - excitation från huvudstammen i bunten av His når inte båda grenarna på vänster ben eller till en av grenarna och höger ben,
 • tre-balk - en enda skada på båda benen.

Vilken som helst av de tre typerna av blockad kan vara full (ledningen är helt avbruten) eller partiell (ledningen bromsas ner). Detta återspeglas i karakteristiska förändringar på EKG. Dessutom registreras följande typer av blockad av bunten av His på kardiogrammet:

 • konstant - EKG-tecken på ledningsstörningar i strålen visas ständigt,
 • intermittent - en blockad visas och försvinner under inspelning av ett kardiogram,
 • övergående - ändringar spelas inte in vid varje EKG-inspelning,
 • växelvis - under EKG-inspelning ersätter olika typer av blockad varandra.

Vanliga orsaker till blockad av LDL

Brott mot konduktivitet i fibrerna i bunten av His kan inträffa både av hjärt- och extrakardiala skäl. Sjukdomar i det kardiovaskulära systemet där detta syndrom kan uppstå är:

 • Hjärtfel: stenos eller aortaklaffinsufficiens, mitral regurgitation, förmaks- eller interventrikulära septal defekter,
 • Kroniska former av hjärtskemi, särskilt i kombination med arteriell hypertoni,
 • Akut hjärtinfarkt,
 • Inflammation av muskelmembranet i hjärtat (myokardit) med olika ursprung,
 • Reumatisk hjärtsjukdom,
 • Kardiomyopatier av vilken typ som helst.

Extra hjärtorsaker till blockad är sjukdomar där sekundär skada på det ventrikulära myokardiet inträffar (hypertrofi, dystrofisk transformation). Dessa inkluderar:

 • Sjukdomar i andningsorganen, åtföljt av allvarlig hinder i lungorna: emfysem, kronisk obstruktiv lungsjukdom, bronkiektas, svår bronkialastma. Leda till utvecklingen av ett "pulmonärt" hjärta - myokardiell hypertrofi.
 • Pulmonal tromboembolism (PE).
 • Alkohol- och läkemedelsintoxikation som leder till omfattande hjärtskador.
 • Sköldkörtelsjukdomar åtföljda av tyrotoxikos.
 • Fetma i samband med arteriell hypertoni och aterosklerotisk kärlsjukdom.

Blockad av den främre grenen av den vänstra buntfilialen

Om impulsen passerar genom den vänstra främre grenen av PG, når excitationen inte den anterolaterala väggen i den vänstra kammaren. Blockad av den främre grenen av den vänstra buntgrenblocket inträffar när:

 • främre eller anterolateral akut hjärtinfarkt,
 • uttalad expansion av väggarna i LV på grund av hypertoni, valvulär hjärtsjukdom,
 • myokardit av reumatiskt och infektiöst ursprung,
 • kardiomyopatier.

Blockad av den bakre gren av den vänstra buntgrenblocket

Det är mindre vanligt än skador på den främre grenen. En elektrisk impuls sträcker sig inte till den bakre LV. Blockad av den bakre grenen av LDL inträffar när:

 • posterior diafragmatisk akut hjärtinfarkt,
 • Tela,
 • aterosklerotisk kardioskleros,
 • kardiomyopatier av olika ursprung.

Ofullständig blockad av det vänstra buntgrenblocket

Det manifesterar sig som en avmattning i konduktivitet på båda grenarna av LDL. I det här fallet exciteras den vänstra kammaren långsammare än den högra. Anledningarna:

 • arteriell hypertoni,
 • hjärtinfarkt,
 • medfödda och förvärvade defekter i aortaklaffen,
 • kardioskleros.

Komplett blockad av vänster buntgrenblock

Konduktivitet längs huvudstammen på vänster ben av hans bunt är helt stoppad. Excitation av den högra ventrikeln och den högra halvan av det interventrikulära septumet ändras inte, den vänstra ventrikeln upphetsas efter dem från impulser som passerar genom de kontraktila fibrerna. Skälen är desamma som med ofullständig blockad av LV för bunten av His. I detta fall är skador på hjärtans muskulära membran mer omfattande..

symtom

Den kliniska bilden med ledningsstörningar längs vänster ben av bunten av His varierar beroende på skadornivån. I avsaknad av en impuls som passerar längs en av grenarna (fram eller bak) kan det inte finnas några symtom alls eller det kommer att finnas klagomål om manifestationer av den underliggande sjukdomen som orsakade blockaden. Ofta detekteras en- och tvåstrålsblockader endast under en EKG. Deras förekomst påverkar inte patientens livskvalitet och hälsa..

En komplett blockad av den gemensamma stammen av LDL manifesteras av en känsla av hjärtklappning, smärta bakom bröstbenet, utstrålande till nacken, epigastrium, vänster arm. Men symptomen på sjukdomar som leder till ett omfattande nederlag av hjärtledningssystemet (hjärtinfarkt, myokardit, arteriell hypertoni, hjärtfel) kommer fram..

Med en fullständig eller partiell kränkning av impulsen längs alla grenar i bunten av His (trestrålsblockad) är kliniska manifestationer mer uttalade. De viktigaste symtomen på syndromet är:

 • känslor av ökad hjärtslag,
 • yrsel,
 • ofta besvämning på grund av cerebral ischemi (Morgagni-Adams-Stokes syndrom),
 • illamående,
 • smärta i hjärtat.

Uppkomsten av symptom på BLNPG kan inte ignoreras. Det kan leda till farliga hjärtrytmier, upp till ventrikelflimmer och asystol - plötslig hjärtdöd.

Test: Vad vet du om mänskligt blod?

Diagnostik

"Guldstandarden" för att diagnostisera blockad av bunten av His är elektrokardiografi. Ofta registreras tecken på nedsatt ledning på kardiogrammet redan innan kliniska manifestationer börjar. För att bestämma typ och dynamisk övervakning av blockadens manifestationer utförs daglig EKG-övervakning (Holter-övervakning).

Ultraljud i hjärtat (ECHO-KG), Dopplerundersökning av kranskärl, blodtrycksmätning, transesofageal EKG, bestämning av biokemiska markörer för hjärtskada - ytterligare diagnostiska metoder för BLNP, som bestämmer huvudorsaken till syndromet.

Tecken på en EKG-blockad

För att upptäcka EKG-tecken på olika blockeringar av LDL uppmärksammas förändringar i det ventrikulära komplexet (Q, R, S-tänder) i vänster ledningar och läget för hjärtans elektriska axel..

Symtom på BLNPG på ett EKG

Med blockad av den vänstra bakre grenen deformeras det ventrikulära komplexet. I den första standard- och AVL-ledningarna har den formen R S - en R-våg med låg amplitud går in i en djup S i frånvaro av en Q-våg. I den tredje standard- och AVF-ledningen är S-vågen frånvarande i komplexet, och en ytlig Q ersätts av en högamplitud R (q-komplex R). Den högsta R registreras i bly III, d.v.s. hjärtans elektriska axel flyttas till höger.

Konduktivitetsstörning längs den vänstra främre grenen reflekteras i kardiogrammet med följande förändringar:

 • komplex q R i leder I, AVL,
 • komplex r S i leder II-III, AVF,
 • avvikelse från EOS till vänster - högamplitud R i den första standardledningen.

Med ofullständig BLNPG förlängs det ventrikulära komplexets varaktighet till 0,1-0,11 s. Spjälkning av R-vågen registreras i den första standarden, femte till sjätte thorax- och AVL-ledningen. Utökade, djupa S finns i den första och andra thorax, tredje standarden och förstärkta leder från vänster ben. Den elektriska axeln är inte partisk.

Med fullständig blockad är tanddeformationer mer uttalade än med ofullständiga. I samma ledningar tar R-vågen formen på bokstaven M, och S blir som ett "get-ben". Det ventrikulära komplexet varar mer än 0,12 s. Ibland registreras avvikelser från EOS till vänster på kardiogrammet.

Behandling

Enstråle eller ofullständig dubbelstråle BLNPG behöver inte behandling. De leder inte till allvarliga komplikationer. Att hitta sina EKG-tecken hos ett barn innan tonåren kan betraktas som ett normalt alternativ med undantag av organisk hjärtskada.

Med fullständig blockadering krävs behandling av den underliggande orsaken till syndromet. Följande typer av mediciner förskrivs ofta:

 • Injektioner av B-vitaminer (tiamin, riboflavin) och nikotinsyra.
 • Växtbaserade beredningar med lugnande effekt: tinkturer av valerian, moderwort, komplexa växtbaserade preparat ("Sedavit", "Novo-Passit").
 • Läkemedel för behandling av arteriell hypertoni: ACE-hämmare (Cotopril, Enalopril), kalciumkanalblockerare (Verapamil, Nifedipin), angiotensinreceptorblockerare av typ 2 (Losartan, Valsartan), diuretika (Lasix) "," Indapamide "," Hydrochlorothiazide "), beta-blockerare (" Metaprolol "," Atenolol ").
 • Medel som förbättrar blodflödet i koronala artärer (behandling av hjärtskemi): nitroglycerin, isosorbidmono- och dinitrater, molsidomin.
 • Hjärtglykosider (hjärtsviktterapi): Korglikon, Strofantin, Digoxin.
 • Statiner (behandling av aterosklerotiska lesioner i kranskärlen): Atorvastatin, Simvastatin.
 • Acetylsalicylsyra ("Aspirin cardio", "Aspicard", "Acard") - ett blodplättmedel för att förebygga blodproppar.
 • Penicillinantibiotika för behandling av smittsamma lesioner i hjärtmembranen.
 • Beredningar för eliminering av kronisk obstruktion av lungorna: inandning av steroidhormoner och beta-blockerare (Berotek, Berodual, Budesonide).

En blockering med tre strålar, som inträffar i strid med konduktiviteten hos AV-noden med utvecklingen av Morgagni-Adams-Stokes-syndrom, kräver kirurgisk ingripande. En artificiell pacemaker implanteras i patienten för kontinuerlig pacemaker.

Folkrättsmedel är ineffektiva i utvecklingen av BLNPG. För att eliminera symtomen på ökad hjärtslag, kommer fyto-skördar som innehåller örter med en uttalad lugnande effekt (valerian, pepparmynta, moderwort, hagtorn). Men recept för traditionell medicin kan endast användas som ett komplement till den traditionella terapi som föreskrivs av din läkare..

Fara och komplikationer

Upptäckten av blockad av bunten av His - är det farligt?

En partiell kränkning av ledningen längs enskilda grenar av LDL har inga farliga konsekvenser i frånvaro av andra patologier i det kardiovaskulära systemet. Hon behöver inte behandlas. I detta fall rekommenderas det att varje år genomgå ett EKG för dynamisk övervakning av hjärtat. Prognosen för liv och hälsa är gynnsam. Sådana störningar i hjärtledningen är inte ett kriterium för att skjuta upp militärtjänst eller för att förhindra arbete relaterat till aktiv fysisk aktivitet.

En fullständig blockad av vänster ben av bunten av His eller en trebunt blockad är ett tillstånd farligt för hälsa och liv. Om de inte behandlas korrekt kan de vara dödliga. De vanligaste komplikationerna av PBLNPG är asystol (upphörande av hjärtaktivitet), ventrikelflimmer, attacker av paroxysmal takykardi.

Förebyggande

Förebyggande av utveckling och utveckling av BLNPG liknar rekommendationerna för att förebygga alla hjärt-kärlsjukdomar. Huvudpunkterna är:

 • Aktiv livsstil.
 • Viktkontroll.
 • Sluta alkohol och röka.
 • Stresshantering, rationellt arbete och vila.
 • Användning av bordsalt i en daglig dos på högst 5 g / dag.
 • Regelbundna kontroller och EKG.

Publikationer Om Hjärtrytmen

Kalcium med högt blod

7 minuter Upplagt av Lyubov Dobretsova 1078Kalcium är det viktigaste spårämnet, de inre organens tillstånd och kroppssystemens funktion beror på dess innehåll. För närvarande finns det många faktorer som kan utlösa hyperkalcemi - ett tillstånd som kännetecknas av förhöjd kalcium i blodet.

Hur man snabbt fyller på kroppen med kalcium. Hur man höjer kalcium i kroppens folkrättsmedel

Så du försökte vara frisk och kompensera för bristen på kalcium i kroppen. När allt kommer omkring är en tillräcklig mängd av detta mineral i kroppen nyckeln till hälsan hos ben och tänder (och mycket mer bra), och därför lång livslängd.