Fakta om kronisk lymfocytisk leukemi: diagnos, behandlingsmetoder, utsikter

Kronisk lymfocytisk leukemi (CLL) är en typ av blodcancer. Det kallas också kronisk lymfoid leukemi eller lymfocytlymfom..

Vad är kronisk lymfocytisk leukemi?

CLL utvecklas på grund av avvikelser i bildandet och utvecklingen av en av de typer av blodceller - lymfocyter.

De flesta fall av CLL (cirka 95%) börjar med skador på B-lymfocyter (B-celler). Nyckelfunktioner:

Påverkade celler "mognar" inte helt;

På grund av detta kan vita blodkroppar normalt inte utföra några av sina funktioner för att bekämpa infektioner;

Gradvis samlas de i benmärgen och blod och förskjuter friska lymfocyter från blodomloppet;

Låga nivåer av friska lymfocyter kan leda till sekundära infektioner, anemi och blödning;

Skadade celler transporteras av blodomloppet i hela kroppen och påverkar organens normala funktion;

I sällsynta fall blir den kroniska formen av leukemi aggressiv.

Andra typer av kroniska lymfom

Förutom CLL finns det andra typer av leukemi.

Pro-lymfocytiskt leukom (PLL). Det är mer aggressivt än de flesta typer av CLL. Det påverkar både B-lymfocyter och T-lymfocyter. Det utvecklas vanligtvis snabbare än CLL, men fortfarande inte så snabbt som akut lymfoblastisk leukemi.

Grovkornad lymfocytisk leukemi (CFL). Det har en tendens till långsam tillväxt, men i vissa fall går det snabbt in i ett aggressivt skede. Det kännetecknas av förstorade lymfocyter med synliga granuler, det påverkar T-lymfocyter eller naturliga mördare celler (NK-celler).

Hårig cell leukemi (ON). En långsamt växande typ av B-cellcancer, medan den är ganska sällsynt. Namnet kommer från lymfocyters utseende - pekprojektioner på cellernas yta som gör dem håriga i utseende.

Litet lymfocytiskt lymfom (MLL). Denna sjukdom är nära förknippad med den kroniska formen av lymfom, men med MLL finns cancerceller i lymfkörtlarna och mjälten och inte i benmärgen och blod.

Hematopoietiska organ och CLL

Till att börja med är det bra att förstå hur blodbildningen i kroppen i allmänhet är ordnad och vilken roll benmärgen spelar i detta..

Du måste veta att människokroppen är en enorm fabrik där nya celler och nya vävnader kontinuerligt produceras. De kommer att ersätta döda celler som har "uttömt" resurser..

Begreppet stamceller

Stamceller är en speciell typ av celler i kroppen som kan förvandlas till nästan alla andra former: lever, hud, hjärna eller blodceller. De bildas i benmärgen. De stamceller som är involverade i hematopoiesis kallas hematopoietic (blodstamceller).

Varför är blodstamceller viktiga??

Blodceller åldras kontinuerligt, skadas och dör. De bör ersättas med nya och i tillräckliga mängder. Så till exempel bör normalt en frisk vuxen innehålla 500 till 1500 lymfocyter per 1 μl (ungefär 25-40% av den totala blodvolymen).

Stamceller produceras huvudsakligen i den mjuka cellvävnaden i ben, men vissa kan också hittas i blodomlopp..

Hematopoietiska celler transformeras aktivt till lymfoida och myeloida stamceller:

  Lymfoida celler producerar lymfoblaster, som i sin tur omvandlas till flera typer av vita blodkroppar, inklusive lymfocyter och NK-celler;

Myeloid producerar myeloblaster. Och de förvandlas till andra typer av vita blodkroppar: granulocyter, röda blodkroppar och blodplättar.

Varje typ av blodceller har sin egen specialisering och syfte..

Vita blodkroppar motverkar aktivt infektioner och yttre stimuli.

Röda blodkroppar (röda blodkroppar) ansvarar för överföringen av syre från lungorna till vävnaderna och tillförsel av koldioxid tillbaka till lungorna för borttagning.

Trombocyter koagulerar för att bromsa eller stoppa blödningen.

Symtom på kronisk lymfocytisk leukemi

I de tidiga stadierna stör CLL vanligtvis inte patienten. Det kan ta flera år att utveckla svåra symtom, men så snart de dyker upp är detta ett tillfälle att prata om det kroniska stadiet av sjukdomen.

CLL-symtom förväxlas ofta med influensa och andra vanliga sjukdomar. I detta fall minskar nivån för alla typer av blodceller. Symtom på lågt antal vita blodkroppar:

feber, svettningar, smärta i olika delar av kroppen;

Röda blodkroppsnivåer kan också observeras:

trötthet, svaghet, brist på energi och dåsighet.

Symtom på låga blodplättar:

röda fläckar på gommen eller anklarna;

frekventa eller svåra näsblödningar;

blåmärken över hela kroppen och dålig blodkoagulation på grund av nedskärningar.

Vanliga symtom på kronisk lymfocytisk leukemi:

oförklarlig viktminskning;

ben- eller ledvärk;

svullna lymfkörtlar i nacken, armhålorna, magen eller ljumsken.

Diagnos av kronisk lymfocytisk leukemi

Ovanstående symtom kan redan leda din läkare till misstankar, men för att göra en slutlig diagnos kommer han att behöva studera sjukhistorien och genomföra en fullständig medicinsk undersökning.

Exakt diagnos av CLL kommer att kräva flera test. Vissa av dem kanske inte behövs, men kommer att behövas för att klargöra diagnosen och utveckla en mer effektiv behandlingsstrategi..

CLL-blodprov

Test av typen och antalet blodceller, förekomsten av onormala lymfocyter eller redan bildade cancerceller. Läkaren måste här avgöra vilken typ av defekta celler, tecken på en avmattning eller vice versa, utvecklingen av cancer. Två typer av speciella blodprover används: immunofenotypning och flödescytometri. CLL kan ibland misstänkas med hjälp av en allmän analys..

Studier av benmärg vid kronisk leukemi

Att välja vävnad från bäckenbenen med en nål (aspiration och benmärgsbiopsi) och kontrollera för cancerceller.

CLL-kromosomanalys

Blod- eller benmärgsceller kontrolleras för kromosomavvikelser: saknade delar, extra kopior, duplikering av kromosomer. Ändringar i immunsystemets proteiner som kan förutsäga graden av CLL-aggressivitet kan också testas. I allmänhet skiljer man tre typer av genetiska test: cytogenetisk analys, fluorescenshybridisering in situ (FISH) och polymeraskedjereaktion (PCR-test).

Visuell screening

Detta inkluderar röntgen från bröstet, datortomografi och magnetisk resonansavbildning samt ultraljudsundersökning av lymfkörtlarna.

Stadier av kronisk lymfocytisk leukemi av Rai

För att avgöra hur långt sjukdomen har gått och planera behandling använder läkare Rai-systemet. Det var specifikt utformat för CLL:

Sjukdomens stadier beror på antalet lymfocyter, röda blodkroppar och blodplättar i benmärgen och blodflödet, liksom om mjälten, levern och lymfkörtlarna påverkades;

Stegen sträcker sig från 0 till IV, där 0 är minst och IV är den tyngsta.

Din Rai-scen kommer att ge onkologen information om sannolikheten för progression av sjukdomen och behovet av behandling. Steg 0 kännetecknas av en låg risknivå, steg I - II - måttligt, steg III - IV - hög.

Din läkare bör noggrant studera andra faktorer för att förutsäga utsikter och välja den lämpligaste behandlingsstrategin. Bland dem:

Genetiska avvikelser och mutationer i vita blodkroppar (till exempel frånvaron av en del av kromosomen eller närvaron av en ytterligare kromosom);

Närvaron av den mutativa statusen för IGHV-genen (närvaron av tunga kedjor av immunglobulin med en variabel region);

Visas symptom på CLL?

Ålder, närvaro av samtidiga sjukdomar, livsstil;

Antalet onkogena (preleukemiska) celler;

Uppdelningsgraden för leukemiska celler;

Hur svarar sjukdomen på primärbehandling och hur länge svaret varar.

En onkolog kommer att behöva utföra ytterligare tester, blod- och benmärgstester efter analys av behandlingen.

Remission innebär att sjukdomen svarar på terapi. Fullständig remission betyder frånvaro av några symtom och kliniska tecken på cancer. Partiell remission betyder en minskning av alla symtom med 50%;

Återfall innebär att CLL återvänder efter att ha varit i remission i mer än sex månader;

Resistens - sjukdomen utvecklas inom sex månader efter behandlingen.

Hur vanligt är kronisk lymfocytisk leukemi?

I USA diagnostiseras cirka 20 tusen fall av CLL årligen. Enligt statistik är detta den vanligaste typen av leukemi bland vuxna - den står för nästan 40% av fallen.

Orsaker till kronisk leukemi

Medicin vet inte vad som orsakar CLL. Det är känt att medelålders och äldre drabbas. Medelåldern för patienter vid diagnostiden är 72 år. CLL är vanligare bland män än bland kvinnor.

I allmänhet är denna sjukdom vanligare i Nordamerika och Europa än i Asien. Detta beror emellertid inte på bostadsort, utan snarare på den genetiska predispositionen för enskilda raser. Asiater som bor i USA, Kanada eller europeiska länder har ungefär samma risk för CLL med sina medstammar från asiatiska länder.

För närvarande har endast två CLL-riskfaktorer identifierats:

exponering för vissa kemikalier (herbicider och bekämpningsmedel). Bland dem, till exempel "Agent Orange", som amerikanska trupper sprayade djungeln under Vietnamkriget;

fall av CLL eller andra typer av leukemi bland nära släktingar.

Man måste komma ihåg att många personer med CLL inte hade någon historia av riskfaktorer..

Kronisk leukemi

Det är inte känt exakt varför kronisk leukemi uppträder. Därför är det viktigt att genomgå systematiska undersökningar, som gör det möjligt att diagnostisera och bota sjukdomen även i de tidiga stadierna. Onkologi botas med hjälp av kemi, strålterapi och kirurgisk metod. En intensiv behandlingskurs gör att du kan uppnå målet om återhämtning i minst 5 år. Vid de sista utvecklingsstadierna är prognosen ogynnsam.

Orsaker till uppkomsten av patologi

Läkarna kan inte fastställa orsaken till sjukdomen. Kronisk leukemi hos barn diagnostiseras extremt sällan, oftare hos äldre. Det tros att sjukdomen är ärftlig. Och forskare är också benägna att teorin om att patologi kan orsaka brott mot den 22: e kromosomen. Dessutom antas att virus (retrovirus, Epstein-Barr) kan påverka hematopoietiska celler negativt och orsaka deras okontrollerade uppdelning, och detta leder till uppkomsten av kronisk leukemi.

Sjukdomen kombineras ofta med störningar såsom hemolytisk anemi, kollagenoser, trombocytopeni.

Patologi uppstår med sådana ogynnsamma faktorer:

 • Röntgenbestrålning;
 • exponering för bekämpningsmedel;
 • kemisk produktionsstrålning;
 • missbruk av rökning;
 • biverkningar av läkemedel (cytostatika, antibiotika).
Tillbaka till innehållsförteckningen

Klassificering

Beroende på ursprung skiljer man följande typer:

 • Lymfatisk.
  • lymfomatos i huden;
  • hårig cell;
  • kronisk;
  • paraproteinemic;
 • myelocytisk.
  • kronisk myeloid leukemi;
  • erythromyelosis;
  • erythremia.
 • monocytisk.

Klassificering av kronisk leukemi enligt principen om onkologisk svårighetsgrad:

Symtom på sjukdomen

I de första utvecklingsstadierna har myeloid leukemi inga uppenbara tecken. Det upptäcks av en slump under systematiska undersökningar. Patienten kan ha en känsla av trötthet, svettning, feber. Framstegen påverkar sjukdomen levern, som ökar. Patienten tappar dramatiskt, spasmer i benen börjar dyka upp, diarré med blod. Kvinnor upplever ökat och onormalt blodflöde under menstruationen. I det sista stadiet uttrycks leukemi genom förvärring av tidigare symtom. Leukemider visas på huden, temperaturen stiger. I kritiska fall inträffar miltbrott..

Yrsel och näsblödningar är symtom på patologi som uppstår på grund av vasodilatation.

Lymfoid kännetecknas av svullnad i nacken, förstorade kärl och kliande hud. Patientens tillstånd åtföljs av viktminskning, yrsel och illamående. I det terminala utvecklingsstadiet inträffar blödning från näsan, tandköttet och livmodern. På grund av låg immunitet och kroppens misslyckande med att utföra skyddande funktioner lider patienten av ett syndrom av infektiösa komplikationer. I de sista stadierna finns det också en utmattning av kroppen och njursvikt. Med utvecklingen av sjukdomen är alla dessa störningar dödliga..

Diagnostik

I början genomförs ett blodprov. Således upptäcks sprängceller i kroppen. För att bestämma arten av sjukdomsförloppet görs en biopsi och stern punktering. Detta gör att du kan bestämma förekomsten av maligna celler i kroppen. Dessutom föreskriver läkare en ultraljudsundersökning av lymfkörtlar och mjälte, lymfosintigrafi, röntgen av bröstet.

Sjukdomsbehandling

Diagnos gör att du kan identifiera onkologi i tid, men i de första stadierna observeras leukemi endast. För att förbättra patientens tillstånd rekommenderas det att konsumera fler vitaminer, undvika stress och vara i frisk luft. En viktig roll spelas av rätt och korrekt näring i patologin. Behandling av kronisk leukemi beror på sjukdomens form..

Mediciner

För att eliminera sjukdomen utförs kemoterapi, vilket påverkar fokusen på onkologi. Följande läkemedel används för denna typ av behandling: Gleevec, Cytosar, Mielosan, Methotrexate, Hydrea. Om kemi inte har en positiv effekt används strålterapi. Dessutom behandlar de kroniska leukemisymtom hos vuxna..

Leukemi operation

Läkarna använder ofta en benmärgstransplantation. Denna metod gör det möjligt för patienten att helt bota onkologi med en gynnsam sjukdomsförlopp. Innan operationen påbörjas genomförs en kemoterapikurs som gör att du kan normalisera patientens tillstånd. Sedan transplanteras celler och en kurs med svampdödande och antibakteriella läkemedel föreskrivs. Om patienten har miltstörningar (organförstoring, trombocytbrist, bristning) utförs en operation för att ta bort den - splenektomi. Och även vid utvecklingen av sjukdomen ökar antalet leukocyter. I detta fall görs leukaferes, det vill säga vita blodkroppar tas bort från blodet.

Förebyggande och prognos

För att förhindra sjukdomen rekommenderar läkare att upprätthålla en hälsosam livsstil och undersökas i rätt tid av läkare. Om patologi upptäcks är det viktigt att starta behandlingen i tid. Vissa patienter lever inte längre än 2 år efter diagnosen cancer. Därför är läkarnas uppgift att återställa hälsan och uppnå remission, när kirurgi kan utföras.

Leukemi Orsaker, riskfaktorer, symtom, diagnos och behandling av sjukdomen.

Typer av leukemi - akut och kronisk

Benmärgsanatomi och fysiologi

Benmärg är vävnaden som finns i benen, främst i benen i bäckenet. Detta är det viktigaste organet som är involverat i processen med hematopoiesis (födelsen av nya blodkroppar: röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar). Denna process är nödvändig för kroppen för att ersätta döende blodceller med nya. Benmärgen består av fibrös vävnad (den utgör grunden) och hematopoietisk vävnad (blodceller i olika mognadstadier). Hematopoietisk vävnad inkluderar 3 cellinjer (erytrocyt, leukocyt och blodplättar), som bildar respektive 3 celler av celler (röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar). En vanlig förfader till dessa celler är stamcellen, som startar processen med hematopoies. Om processen för stamcellbildning eller deras mutation störs, avbryts processen för cellbildning längs alla 3 cellinjer.

Röda blodkroppar är röda blodkroppar som innehåller hemoglobin, syre fixeras på det, med hjälp av vilka cellerna i kroppen matas. Med brist på röda blodkroppar är kroppens celler och vävnader otillräckligt mättade med syre, vilket resulterar i olika kliniska symptom.

Vita blodkroppar inkluderar: lymfocyter, monocyter, neutrofiler, eosinofiler, basofiler. De är vita blodkroppar, de spelar en roll för att skydda kroppen och utveckla immunitet. Deras brist orsakar en minskning av immuniteten och utvecklingen av olika infektionssjukdomar.
Trombocyter är blodplättar som är involverade i bildandet av en blodpropp. Trombocytbrist leder till olika blödningar.
Läs mer om blodcellerna i en separat artikel genom att klicka på länken.

Orsaker till leukemi, riskfaktorer

Symtom på olika typer av leukemi

 1. Vid akut leukemi noteras fyra kliniska syndrom:
 • Anemiskt syndrom: utvecklas på grund av brist på produktion av röda blodkroppar, många symtom kan förekomma eller några av dem. Det manifesterar sig i form av trötthet, blekhet i huden och sklera, yrsel, illamående, snabb hjärtslag, spröda naglar, håravfall, patologisk luktuppfattning;
 • Hemorragiskt syndrom: utvecklas till följd av brist på blodplättar. Det manifesterar sig med följande symtom: först, blödning från tandköttet, bildning av blåmärken, blödningar i slemhinnorna (tungan och andra) eller i huden, i form av små prickar eller fläckar. I framtiden, med utvecklingen av leukemi, utvecklas massiv blödning till följd av DIC-syndrom (spridd intravaskulär koagulering);
 • Infektiösa komplikationssyndrom med förgiftningssymptom: utvecklas till följd av brist på leukocyter och med en efterföljande minskning av immunitet, feber upp till 39 0 С, illamående, kräkningar, aptitlöshet, kraftig viktminskning, huvudvärk, allmän svaghet. Olika infektioner förenar patienten: influensa, lunginflammation, pyelonefrit, abscesser och andra;
 • Metastaser - genom flödet av blod eller lymf kommer tumörceller in i friska organ, vilket stör deras struktur, funktion och ökar deras storlek. Först och främst kommer metastaser in i lymfkörtlarna, mjälten, levern och sedan till andra organ.
Myeloblastisk akut leukemi, mognaden av myeloblastceller störs, varifrån eosinofiler, neutrofiler och basofiler mognar. Sjukdomen utvecklas snabbt, kännetecknad av allvarligt hemorragiskt syndrom, förgiftningssymptom och infektiösa komplikationer. En ökning av storleken på levern, mjälten och lymfkörtlarna. I perifert blod, ett minskat antal röda blodkroppar, en markant minskning av vita blodkroppar och blodplättar finns det unga (myeloblast) celler.
Erytroblast akut leukemi, prekursorceller påverkas, från vilka röda blodkroppar bör utvecklas senare. Det är vanligare i ålderdom, kännetecknas av svårt anemiskt syndrom, det finns ingen ökning i mjälte, lymfkörtlar. I perifert blod, antalet röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar, förekomsten av unga celler (erytroblaster) reduceras.
Monoblastisk akut leukemi, produktionen av lymfocyter och monocyter försämras, respektive kommer de att reduceras i perifert blod. Kliniskt, manifesterad av feber och vidhäftning av olika infektioner.
Megakaryoblastisk akut leukemi, trombocytproduktionen störs. I benmärg avslöjar elektronmikroskopi megakaryoblaster (unga celler från vilka blodplättar bildas) och ett ökat innehåll av blodplättar. Ett sällsynt alternativ, men vanligare i barndomen och har en dålig prognos.
Kronisk myeloid leukemi, ökad bildning av myeloida celler från vilka leukocyter bildas (neutrofiler, eosinofiler, basofiler), som ett resultat kommer nivån för dessa cellgrupper att höjas. Det kan vara asymptomatiskt under lång tid. Senare symtom på berusning uppträder (feber, allmän svaghet, yrsel, illamående) och början av symtom på anemi, en ökning i mjälte och lever.
Kronisk lymfocytisk leukemi, ökad bildning av celler - föregångarna till lymfocyter, som ett resultat, nivån av lymfocyter i blodet stiger. Sådana lymfocyter kan inte uppfylla sin funktion (utveckling av immunitet), därför förenas olika typer av infektioner hos patienter med symtom på berusning.

Diagnos av leukemi

 • En ökning av nivån av laktatdehydrogenas (norm 250 U / L);
 • Hög ASAT (norm upp till 39 U / L);
 • Hög urea (norm 7,5 mmol / l);
 • Ökning av urinsyra (normalt upp till 400 μmol / l);
 • Ökning av bilirubin ˃20mkmol / l;
 • Fibrinogenreduktion 30%;
 • Låga röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar.
 1. Trepanobiopsy (histologisk undersökning av biopsiprov från ileum): det är inte möjligt att noggrant diagnostisera, utan bestämmer endast spridningen av tumörceller med förskjutning av normala celler.
 2. Cytokemisk studie av benmärgpunktat: avslöjar specifika explosionsenzymer (reaktion på peroxidas, lipider, glykogen, icke-specifikt esteras), bestämmer varianten av akut leukemi.
 3. Immunologisk forskningsmetod: upptäcker specifika ytantigen på celler, bestämmer varianten av akut leukemi.
 4. Ultraljud av inre organ: ospecifik metod, avslöjar förstorad lever, mjälte och andra inre organ med metastaser av tumörceller.
 5. Röntgen av bröstet: är en ospecifik meta, det upptäcker förekomsten av lunginflammation i lungorna vid infektion och förstorade lymfkörtlar.

Leukemi behandling

Drogbehandling

 1. Polychemoterapi, används för antitumoreffekten:
För behandling av akut leukemi förskrivs flera antitumörläkemedel samtidigt: Mercaptopurin, Leikeran, Cyclofophamid, Fluorouracil och andra. Mercapturin tas med 2,5 mg / kg av patientens kroppsvikt (terapeutisk dos), Leukeran ordineras i en dos på 10 mg per dag. Behandling av akut leukemi med antitumörläkemedel varar i 2-5 år vid underhållsdoser (lägre);
 1. Transfusionsterapi: erytrocytmassa, blodplättmassa, isotoniska lösningar, i syfte att korrigera svårt anemiskt syndrom, hemorragiskt syndrom och avgiftning;
 2. Restorativ terapi:
 • Det används för att stärka immuniteten. Duovit 1 tablett 1 gång per dag.
 • Järnberedningar för att korrigera järnbrist. Sorbifer 1 tablett 2 gånger om dagen.
 • Immunomodulatorer ökar kroppens reaktivitet. Timalin, intramuskulärt vid 10-20 mg en gång om dagen, 5 dagar, T-activin, intramuskulärt vid 100 mcg en gång om dagen, 5 dagar;
 1. Hormonterapi: Prednison i en dos av 50 g per dag.
 2. Bredspektrumantibiotika föreskrivs för behandling av anslutningsinfektioner. Imipenem 1-2 g per dag.
 3. Strålbehandling används för att behandla kronisk leukemi. Bestrålning av en förstorad mjälte, lymfkörtlar.

Kirurgi

Alternativa behandlingsmetoder

Användning av saltförband med 10% saltlösning (100 g salt per 1 liter vatten). Blötlägg linnet i en het lösning, pressa tyget lite, vik i fyra och applicera på en öm plats eller tumör, fixera med tejp.

Infusion av hackade tallnålar, torr lökhud, rosa höfter, blanda alla ingredienser, tillsätt vatten och koka. Insistera en dag, sil och drick istället för vatten.

Använd juice från röda rödbetor, granatäpple, morötter. Ät pumpa.

Infusion av kastanjblommor: ta 1 matsked kastanjblommor, häll 200 g vatten i dem, koka och låt infunderas i flera timmar. För att dricka en slurk i taget måste du dricka 1 liter per dag.
Det hjälper till att stärka kroppen, en avkok av blad och frukt av blåbär. Cirka 1 liter kokande vatten, häll 5 matskedar blåbärsblad och frukt, insistera i flera timmar, dricka allt på en dag, ta cirka 3 månader.

Symtom och behandlingar för kronisk leukemi

Kronisk leukemi är en av de farligaste onkologiska patologierna, åtföljd av en destabilisering av mekanismerna för mognad av blodceller och kännetecknas av symptomatisk stealth i de tidiga stadierna..

Vad är kronisk leukemi

En ondartad sjukdom som utvecklas under årens lopp (decennier) är en av de olika sortarna av leukemi, som främst finns hos äldre patienter..

Vid progressiv kronisk leukemi (eller vitt blod) försämras produktionen av granulocyter och lymfocyter. Tumörceller ackumuleras i benmärgen, blod och lymfkörtlar. Den cellulära sammansättningen av blodet förändras gradvis, som ett resultat störs funktionen hos organ och system.

Patologi klassificering

För att effektivt behandla kronisk leukemi är det inte bara nödvändigt att studera symtomen, utan också att fastställa subtypen av patologi.

Från ursprung skiljer man tre typer av sjukdomen: lymfocytisk (lymfoid vävnad påverkas), myelocytiska (citrat- och procytiska celltyper multiplicerar), monocytiska (monocytiska cellstrukturer finns i kroppen).

Typer av kronisk lymfocytisk blödning:

 • paraproteinemisk hemoblastos,
 • hårig cell leukemi,
 • cesaris sjukdom,
 • kronisk lymfocytisk leukemi.

Kronisk myelocytisk leukemi presenteras:

 • kronisk erytromyelos,
 • äkta polycytemi,
 • erythremia,
 • kronisk myeloid leukemi.

Klassificering av monocytiska former av sjukdomen: histocytos, kronisk monocytisk leukemi.

Sjukdomen fortsätter i ett av stadierna (indikerar svårighetsgraden av den pågående sjukdomen):

 1. Första. Koncentrationen av leukocyter ökar något, patienten är under observation.
 2. Distribueras. Lymfkörtlarna förstoras, smärtsamma symptom manifesteras aktivt. Behandlingsförfaranden behövs.
 3. Terminal. Komplikationer uppstår, sekundära tumörprocesser går med, friska organ påverkas.

Baserat på egenskaperna hos kronisk leukemi, skiljer sig följande typer av patologi:

 • godartad (överlevnadsprognos - flera decennier, låg risk för tidiga komplikationer),
 • klinisk (progressiv, malign): en snabbt utvecklande sjukdom orsakar komplikationer under flera år,
 • T-form (oftast i ung ålder, symptom utvecklas snabbt, betydande skador orsakas på huden),
 • hårig cell (tumörceller har utväxt som liknar villi),
 • benmärg (benmärg påverkas),
 • tumör (förstorade drabbade lymfkörtlar),
 • splenomegaly (förstorad mjälte),
 • lymfocytisk leukemi med paraproteinemi (patologiska proteinstrukturer bildas),
 • lymfocytisk leukemi med en cytolytisk komplikation (kroppen förgiftas av döende tumörceller).

Den felfria bestämningen av subtypen av progressiv leukemi gör att du kan organisera effektiv terapi och minimera risken för komplikationer av sjukdomen.

Orsaker till förekomst

De exakta orsakerna till utvecklingen av kronisk leukemi hos vuxna och barn (denna funktion gäller även andra typer av maligna neoplasmer) har inte fastställts.

Riskfaktorer som bidrar till utvecklingen av kronisk leukemi inkluderar:

 • skadliga effekter av strålning, röntgenstrålning,
 • drogmissbruk (antibiotika, cytostatika, andra typer),
 • förtäring av kemikalier,
 • arbeta i farliga industrier,
 • autoimmuna patologier,
 • komplikationer av tuberkulos, HIV, andra virala sjukdomar som provocerar mutationsprocesser,
 • ärvde predisposition till onkologi,
 • kromosomavvikelser: en av de vanligaste formerna av leukemi orsakas av en anomali av Ph (Philadelphia, 22: e) kromosomen,
 • lång (lång) rökning, alkoholupplevelse,
 • negativa konsekvenser av verksamheten.

Viktig! I många kliniska fall är identifieringen av betydande riskfaktorer svår på grund av den ofullständiga studien av kausala förhållanden beträffande utvecklingen av en kronisk leukemi.

Symtom på sjukdomen

Kronisk leukemi under en lång tid kan inte förekomma: symtom på sjukdomen hos vuxna och barn är frånvarande eller begränsade till obehag.

När cancer utvecklas kompletteras symtomen av:

 • astheniskt syndrom,
 • viktminskning,
 • utvidgning, komprimering av lymfkörtlarna (ingen smärta vid palpation),
 • obehag, tyngd i buken, vänster hypokondrium,
 • sårbarhet för smittämnen (på grund av ett försvagat immunsystem),
 • överdriven svettning,
 • försämrad (försvagad) aptit,
 • förstorad mjälte, lever,
 • smärta i leder, ben,
 • feber,
 • allergier,
 • anemi,
 • andnöd,
 • yr,
 • förvärringar av olika kroniska sjukdomar,
 • en förändring i blodkompositionen (bestäms av resultaten av laboratoriediagnostik),
 • ökar blödningen,
 • perikardit, pleurisi, lunginflammation, sepsis (manifestationer som är karakteristiska för svåra stadier).

Symptomatisk dynamik ökar eller vågig..

Diagnos av kronisk leukemi

I enlighet med den internationella klassificeringen av sjukdomar tilldelas kronisk leukemi en av koderna:

 • kronisk myelogen leukemi (ICD-10-kod - C92.1),
 • kronisk myelomonocytisk leukemi (kod - C93.1),
 • ospecificerad leukemi av kronisk celltyp (kod - C95.1).

Den slutliga diagnosen ställs efter:

Kronisk leukemi
(kronisk lymfocytisk leukemi, kronisk myeloid leukemi, blodcancer)

Blodsjukdomar

allmän beskrivning

Kronisk leukemi är en form av blodcancer som utvecklas långsamt, ibland inom 15–20 år, och är mer troligt att uppstå hos äldre patienter..

Kronisk leukemi skiljer sig från akut differentiering av tumörceller och en längre iscenesatt kurs. Vid kronisk leukemi produceras patologiska omogna leukocyter, produktionen av lymfocyter och granulocyter störs, vilket komplicerar deras kamp mot infektioner. Sjukdomen drabbar också andra blodkroppar - röda blodkroppar, som transporterar syre och blodplättar, som är ett instrument för blodkoagulation. Om lymfocyter påverkas av leukemi kallas sjukdomen kronisk lymfocytisk leukemi, om granulocyter kallas kronisk myelooid leukemi.

Kronisk lymfocytisk leukemi är en neoplasma som kännetecknas av ansamling av mogna former av lymfocyter i blodet och benmärgen..

Kronisk myeloid leukemi är en sjukdom som utvecklas från myelopoiesis stamceller som förlorar sin förmåga att differentiera till mogna former.

Symtom på kronisk leukemi

Symtom på kronisk lymfocytisk leukemi:

 • svullna lymfkörtlar;
 • kliande hud;
 • tyngd i höger och vänster hypokondrium;
 • tendens till infektioner;
 • ökning av kroppstemperatur;
 • svettas
 • generell svaghet.

Symtom på kronisk myeloid leukemi:

 • näsblödningar, blödningar från tandköttet, hemorragiska utslag på huden;
 • tyngd i höger och vänster hypokondrium;
 • infektiösa komplikationer;
 • ökning av kroppstemperatur;
 • svaghet, svettning.

Diagnostik

 • Allmän blodanalys.
 • Sternum punktering, trepanobiopsy, lymfkörtelbiopsi.
 • Ultraljud i bukhålan.
 • Bröstkorgsröntgen.

Kronisk leukemi-behandling

 • Kemoterapi.
 • Strålterapi - en hjälpmetod i närvaro av en stor tumörmassa.
 • Splenektomi - med en signifikant ökning av mjälten.

Behandling av infektiösa komplikationer inkluderar bredspektrumantibiotika, immunglobulin och andra läkemedel. Använd framgångsrikt α-interferon. Fysioterapeutiska förfaranden (elektroterapi, lera, paraffin, etc.) är förbjudna. I samband med minskad immunitet är förebyggande vaccinationer kontraindicerade, som patienten bör varnas för. Den genomsnittliga livslängden för patienter 3,5-6 år.

Väsentliga läkemedel

Det finns kontraindikationer. Specialkonsultation krävs.

 • Klorambucil (antitumor, alkylerande, cytostatisk, immunsuppressiv). Dosering: via munnen, en gång var 2, 3, 4 och 4 veckor i en startdos på 0,4 med en ökning till 0,8 mg / kg kroppsvikt inuti (hela dosen tas i fraktion under en timme). Behandlingen utförs medan patienten svarar på terapi, men inte mindre än 8-12 månader.
 • Fludarabin (antitumor, cytostatikum). Dosering: iv, infusion, i 30 minuter, bolus långsamt i en dos av 25 mg / m 2 kroppsyta dagligen i 5 dagar var 28: e dag. Vid behandling med den orala formen av fludarabin (tabletter) är den rekommenderade dosen 40 mg / m 2 av kroppsytan dagligen i 5 dagar var 28: e dag. Patienter med kronisk lymfocytisk leukemi bör ordineras fludarabin tills ett maximalt svar uppnås (fullständig eller partiell remission, vanligtvis 6 cykler), varefter behandlingen ska avbrytas.
 • Rituximab (ett antitumörmedel). Dosering: iv, droppa i en dos av 375 mg / m 2 kroppsyta 1 gång per vecka i 4 veckor.

rekommendationer

 • Hematologkonsultation.
 • Allmän blodanalys.
 • Yttre punktering.

Incidens (per 100 000 personer)

MänKvinnor
Ålder,
år gammal
0-11-33-1414-2525-4040-6060 +0-11-33-1414-2525-4040-6060 +
Antal
sjuk
000,10,30,31,96nio000,10,280,281,24,5

Vad du ska gå om du misstänker kronisk leukemi

 • 1. Biokemiskt blodprov
 • 2. Biokemisk undersökning av urin
 • 3. Molekylära genetiska studier
 • 4. Hemoglobinanalys
 • 5. Komplett blodantal
 • 6. Koagulogram (blodkoaguleringstest)
 • Blodkemi

  Med leukemi kan en ökning av nivån av urea i plasma observeras; ökade nivåer av urinsyra i plasma (hyperuricemia). Vid kronisk leukemi kan en minskning av järnnivån (hypoferremi) observeras. Med nedbrytning av benvävnad med leukemi kan en ökning av fosfornivån (hyperfosfatemi) observeras.

  Biokemisk undersökning av urin

  Vid leukemi noteras en ökning av koncentrationen av fosfor i urinen.

  Hemoglobintest

  Leukemi kan orsaka minskning av hemoglobin.

  Allmän blodanalys

  Med leukemi observeras en ökning av antalet leukocyter (WBC) (leukocytos). Vid kronisk leukemi reduceras trombokrit (Pct).

  Koagulogram (blodkoaguleringstest)

  Med leukemi minskar koncentrationen av fibrinogen.

  symtom

  Möte
  (hur ofta symptomen manifesteras i denna sjukdom)
  Allmän svaghet (trötthet, trötthet, svaghet i kroppen)70%
  Epistaxis (näsblödningar, epistaxis)60%
  Allmän ökning av kroppstemperatur (hög feber, feber)60%
  Viktminskning (utmattning, viktminskning, tunnhet, viktminskning, viktminskning)60%
  Tyngd, smärta i vänster hypokondrium50%
  Gummi blödar40%
  Utslag från en stjärnliknande karaktärbrun, cyanotisk0%

  Användarfrågor (1)

  Hallå. Min far (61 år) fick diagnosen lymfocytisk leukemi, steg B. De föreslår att jag ska göra kemoterapi. Jag skulle vilja rådfråga hennes behov just nu, det finns en analys...

  Medicinska faciliteter du kan kontakta:

  Moskva, Orekhovy Boulevard, 28

  Moskva, Dobryninsky 4: e bana, 1/9 st16

  Moskva, 8: e mikrodistriktet (Zelenograd), k833

  Moskva, Tverskaya, 6 st6

  Moskva, Novokosinskaya, 24 k1

  Moskva, Shabolovka, 10 k2

  Moskva, Poltava, 2

  Moskva, Verkhnyaya Radishchevskaya, 15

  Moskva, Bolshaya Vlasyevsky-körfält, 9

  Moskva, Warszawa motorväg, 126

  Moskva, Nedre Pervomayskaya, 43a

  Moskva, Gruzinsky per., 3a

  Moskva, Spartakovsky Lane, 2 st11

  Moskva, Khoroshevskoe motorväg, 25

  Moskva, Volochaevskaya, 15 k1

  Moskva, Spiridonevsky-körfältet, 5 st1

  Moskva, Eletskaya, 16, k1

  Moskva, Moskvorechye, 1

  Moskva, Nagatinskaya, 1

  Moskva, Zamora Mashela, 1

 • Facebook
 • Twitter
 • odnoklassniki
 • vkontakte
 • Youtube
 • post

 • Online diagnos
  © Intellectual Medical Systems LLC, 2012—2020.
  Alla rättigheter förbehållna. Webbplatsinformationen är lagligt skyddad, kopiering är straffbart enligt lag.

  Annonsering, samarbete: [email protected]

  Webbplatsen ansvarar inte för innehåll och noggrannhet i innehållet som publiceras av användare på webbplatsen, recensioner av besökare på webbplatsen. Materialet på denna webbplats är endast för informationssyften. Innehållet på webbplatsen ersätter inte professionellt samråd med en specialistläkare, diagnos och / eller behandling. Självmedicinering kan vara hälsofarligt.!

  Hur man behandlar kronisk leukemi (leukemi) hos vuxna och dess symtom

  Leukemi - vad är det? Det tillhör de sjukdomar som ingår i begreppet tumör (dvs. cancer) och kallas dess blodcancer eller leukemi. Beroende på styrkorna i manifestationerna och vissa detaljer är leukemi akut och kronisk, och den senare är inte en följd av den förstnämnda och sticker ut i en annan patologi, även om de har en karaktär.

  Akut leukemi börjar omedelbart och utvecklas snabbt. I benmärgen störs mogningen av leukocyter kraftigt, det finns ett fenomen av en ökning av sprängningsceller, dvs omogna element, föregångare till leukocyter. Dessa föregångare klonar kontinuerligt och okontrollerat och bildar snabbt en tumör som sprider metastaser genom de friska organen med blodflöde och provocerar tumörer av någon lokalisering och i stora mängder. Den höga frekvensen av sjukdomsförloppet är karakteristisk..

  Skillnaden mellan kronisk leukemi från den akuta formen av sjukdomen uttrycks främst av det faktum att det tar år att utveckla patologi, den utvecklas gradvis. Onormal cellmassa växer från blodceller i alla ”åldrar” när utvecklingen av primära och mogna vita blodkroppar sker på ett patologiskt sätt. Bildningen av alla de bildade elementen i blodet störs, inklusive röda blodkroppar och blodplättar.

  Från den typ av celler som påverkas av leukemi delas den in i underarter:

  • megakaryoblastisk, monoblastisk, lymfoblastisk, myeloblastisk, erytromyeloblastisk och annan akut leukemi;
  • lymfocytiskt, monocytiskt, och annan kronisk leukemi, myelom.

  Orsaker till uppkomsten av patologi

  Läkarna kan inte fastställa orsaken till sjukdomen. Kronisk leukemi hos barn diagnostiseras extremt sällan, oftare hos äldre. Det tros att sjukdomen är ärftlig. Och forskare är också benägna att teorin om att patologi kan orsaka brott mot den 22: e kromosomen. Dessutom antas att virus (retrovirus, Epstein-Barr) kan påverka hematopoietiska celler negativt och orsaka deras okontrollerade uppdelning, och detta leder till uppkomsten av kronisk leukemi.

  Sjukdomen kombineras ofta med störningar såsom hemolytisk anemi, kollagenoser, trombocytopeni.

  Patologi uppstår med sådana ogynnsamma faktorer:

  • Röntgenbestrålning;
  • exponering för bekämpningsmedel;
  • kemisk produktionsstrålning;
  • missbruk av rökning;
  • biverkningar av läkemedel (cytostatika, antibiotika).

  Vad är kronisk leukemi?

  Kronisk leukemi är en grupp tumörblodsjukdomar som, till skillnad från den akuta formen, går långsamt, men utgör samma hot mot livet..

  Det är kronisk leukemi som förstör den naturliga produktionen av immunoglobuliner. Detta leder till ett fullständigt undertryckande av immunitet, och patientens död inträffar på grund av en sekundär infektion, som kroppen inte kunde hantera..

  Klassificering


  Kronisk leukemi delas upp efter typ av ursprung och svårighetsgrad av sjukdomen.
  Beroende på ursprung skiljer man följande typer:

  • Lymfocytär. lymfomatos i huden;
  • hårig cell;
  • kronisk;
  • paraproteinemic;
 • myelocytisk.
   kronisk myeloid leukemi;
 • erythromyelosis;
 • erythremia.
 • monocytisk.

  Klassificering av kronisk leukemi enligt principen om onkologisk svårighetsgrad:

  Vad utvecklas från

  Specialister identifierar flera faktorer som ökar risken för att utveckla kronisk leukemi. Bland dem är följande:

  • långvarig vistelse i områden med ökad strålningsbakgrund och dåliga miljöförhållanden;
  • systematiska ogynnsamma effekter av gifter och kemikalier, inklusive cigarettrök;
  • användningen av vissa läkemedelsprodukter under lång tid;
  • virala skador.

  Dessutom kan orsakerna till malig cellskada vara relaterade till kromosomala och genetiska störningar. Forskningsresultat som syftar till att identifiera de viktigaste orsakerna till utvecklingen av patologi indikerar ett beroende av utvecklingen av leukemi på skador på 22 par kromosomer..

  Symtom på sjukdomen

  I de första utvecklingsstadierna har myeloid leukemi inga uppenbara tecken. Det upptäcks av en slump under systematiska undersökningar. Patienten kan ha en känsla av trötthet, svettning, feber. Framstegen påverkar sjukdomen levern, som ökar. Patienten tappar dramatiskt, spasmer i benen börjar dyka upp, diarré med blod. Kvinnor upplever ökat och onormalt blodflöde under menstruationen. I det sista stadiet uttrycks leukemi genom förvärring av tidigare symtom. Leukemider visas på huden, temperaturen stiger. I kritiska fall inträffar miltbrott..


  Yrsel och näsblödningar är symtom på patologi som uppstår på grund av vasodilatation.

  Lymfoid kännetecknas av svullnad i nacken, förstorade kärl och kliande hud. Patientens tillstånd åtföljs av viktminskning, yrsel och illamående. I det terminala utvecklingsstadiet inträffar blödning från näsan, tandköttet och livmodern. På grund av låg immunitet och kroppens misslyckande med att utföra skyddande funktioner lider patienten av ett syndrom av infektiösa komplikationer. I de sista stadierna finns det också en utmattning av kroppen och njursvikt. Med utvecklingen av sjukdomen är alla dessa störningar dödliga..

  Komplikationer och livsprognoser

  Kronisk leukemi har mer tröstande prognoser än andra onkologiska skador i cirkulationssystemet. Livslängden med denna patologi överstiger ofta 10 år. Dessa karaktärsstatistik för vuxna patienter.

  Hos barn har leukemi ofta en svårare kurs, så på kort tid når den ett obotligt stadium.

  Leukemi är en obotlig sjukdom. Patientens livslängd och hälsotillstånd beror på godartad eller malign neoplasma. Om du under den godartade perioden vidtar alla nödvändiga medicinska åtgärder, följer en hälsosam livsstil, regelbundet genomgår en undersökning av en onkologisk hematolog och följer hans rekommendationer, kommer chansen att förlänga ditt liv att öka avsevärt.

  Sjukdomsbehandling

  Diagnos gör att du kan identifiera onkologi i tid, men i de första stadierna observeras leukemi endast. För att förbättra patientens tillstånd rekommenderas det att konsumera fler vitaminer, undvika stress och vara i frisk luft. En viktig roll spelas av rätt och korrekt näring i patologin. Behandling av kronisk leukemi beror på sjukdomens form..

  Mediciner


  Ett av läkemedlen som används för att behandla sjukdomen med kemoterapi är Glivec..
  För att eliminera sjukdomen utförs kemoterapi, vilket påverkar fokusen på onkologi. Följande läkemedel används för denna typ av behandling: Gleevec, Cytosar, Mielosan, Methotrexate, Hydrea. Om kemi inte har en positiv effekt används strålterapi. Dessutom behandlar de kroniska leukemisymtom hos vuxna..

  Leukemi operation

  Läkarna använder ofta en benmärgstransplantation. Denna metod gör det möjligt för patienten att helt bota onkologi med en gynnsam sjukdomsförlopp. Innan operationen påbörjas genomförs en kemoterapikurs som gör att du kan normalisera patientens tillstånd. Sedan transplanteras celler och en kurs med svampdödande och antibakteriella läkemedel föreskrivs. Om patienten har miltstörningar (organförstoring, trombocytbrist, bristning) utförs en operation för att ta bort den - splenektomi. Och även vid utvecklingen av sjukdomen ökar antalet leukocyter. I detta fall görs leukaferes, det vill säga vita blodkroppar tas bort från blodet.

  Förebyggande

  Tyvärr finns det inget behov av att prata om någon form av effektiv primär förebyggande vid leukemi. Och igen, allt eftersom grundorsaken till en sådan genetisk funktionsfel fortfarande inte är klar. Du kan bygga objektiva antaganden, jämföra dem med statistik och dra dina egna slutsatser.

  Vi kan definitivt säga att bland icke-rökare är andelen patienter med leukemi minimal.

  På samma sätt bekräftas det direkta sambandet mellan blodkardologi och näringskvalitet. Detta har flera gånger bevisats av vetenskapen, och få kan ifrågasätta faktum av positiv kontakt mellan cancerceller och feta animaliska livsmedel..

  Dessutom rekommenderar hematologer:

  • undvik regelbunden kontakt med cancerframkallande ämnen (alla slags giftiga insektsmedel, gödselmedel, industritoxiner);
  • lev om möjligt i en miljövänlig miljö;
  • Undvik strålningsexponering;
  • för att undvika risken för infektion med hepatit B- och C-virus;
  • bibehålla rörlighet och undvika övervikt.

  Sekundär förebyggande

  Återfall är för vanligt med leukemi för att vara tyst om detta. Enligt hematologer observeras ihållande remission efter benmärgstransplantation endast i 60-80% av fallen. Det vill säga 20 till 40% av patienterna upplever återfall och det är i detta skede sannolikheten för döden är extremt hög.

  Allt som ligger i patientens händer under remission är att följa alla medicinska rekommendationer under alla omständigheter.

  Genetiska mutationer ger upphov till ny leukemi, där cancercellen inte är mottaglig för strålning eller kemoterapi. Det är därför det i varje fall helt enkelt är omöjligt att göra några säkra uttalanden och prognoser..

  Inledande förändringar i perifert blod och hastigheten för minskning av tumörmassa påverkar direkt resultatet av sjukdomen. Aldrig ignorera de minsta oroande symtomen och kontakta omedelbart din terapeut eller hematolog..

  Folkrättsmedel

  För att förbättra tillståndet hos patienter i vilka kronisk leukemi upptäcks, för att stärka immuniteten, för att förhindra komplikationer, används alternativa metoder för terapi.

  Behandling av cancer med folkläkemedel, som kräver tidigare samordning med en medicinsk specialist, innefattar användning av:

  • vitamin te baserat på rosa höfter, bergaska, vinbär, blåbär;
  • tinkturer av träskhinnan;
  • avkok av medicinsk medunica;
  • juice av cikoria, aloe, skogsmän;
  • äppelcidervinäger med honung;
  • kokt pumpa;
  • vete (groddar, gröna);
  • infusionsstigma;
  • avkok, tinktur av pinjenötter;
  • Johannesörtinfusion;
  • tinkturer av den vanliga mordovien;
  • jordgubbar, lingonberry, björk, andra infusioner, med hänsyn till de potentiella riskerna med allergier och andra sidosymtom.


  Äppelcidervinäger

  Viktig! Det är inte tillrådligt att behandla kronisk leukemi enbart med fytokemikalier (utan användning av läkemedel) på grund av bristen på effektivitet för alternativ behandling, som inte kan ersätta potenta läkemedel.

  Symtom på sjukdomen

  Kronisk leukemi under en lång tid kan inte förekomma: symtom på sjukdomen hos vuxna och barn är frånvarande eller begränsade till obehag.

  När cancer utvecklas kompletteras symtomen av:

  • astheniskt syndrom;
  • viktminskning;
  • utvidgning, förtätning av lymfkörtlarna (det finns inga smärtor vid palpation);
  • obehag, tyngd i buken, vänster hypokondrium;
  • sårbarhet för patogener vid infektionssjukdomar (på grund av ett försvagat immunsystem);
  • överdriven svettning;
  • nedsatt (försvagad) aptit;
  • förstorad mjälte, lever;
  • smärta i lederna, benen;
  • feber;
  • allergier
  • anemi
  • andnöd
  • yrsel
  • förvärringar av olika kroniska sjukdomar;
  • en förändring i blodkompositionen (bestämd av resultaten av laboratoriediagnostik);
  • ökande blödning;
  • perikardit, pleurisi, lunginflammation, sepsis (manifestationer som är karakteristiska för svåra stadier).

  Symptomatisk dynamik ökar eller vågig..

  Prognos för livet

  Kronisk leukemi är en obotlig sjukdom som lämpar sig väl för terapeutiska effekter, vilket möjliggör remission. Prognosen för överlevnad bestäms av stadiet och snabbheten i utvecklingen av sjukdomen, resultaten av medicinska procedurer, närvaron av samtidig patologi och patientens ålder. För äldre är prognosen minst gynnsam: ju äldre patienten, desto lägre är onkologins resistensnivå i kroppen.

  Överlevnaden är:

  • 1-3 år (för fall som kännetecknas av en skarp utveckling av sjukdomen, aktiv reproduktion av mogna atypiska celler);
  • 5 - 7 år (med utvecklingen av mellanstadiet);
  • 10 år eller mer (om en sjukdom upptäcks i ett tidigt skede);
  • 20 år eller mer (med en långsamt progressiv sjukdom, frånvaro av farliga genmutationer).

  Varje person som tillhör en av riskgrupperna, eller som har genomgått en behandlingskurs, bör regelbundet övervakas på onkologicentret.

  Cancer vid det fjärde stadiet av dess utveckling

  Den fjärde graden av cancer är värt att analysera mer detaljerat. Det är den sista och anses vara nästan irreversibel (5%). Under sådana omständigheter finns det en kaotisk och tvingad multiplikation av cancerceller som utgör den maligna bildningen. Livslängden i steg 4 blodcancer är minimal, eftersom alla friska vävnader och organ är skadade, i många av dem bildas metastatiska foci.

  Följande symptom tillhör denna grupp av manifestationer:

  1. snabbväxande maligna tumörer;
  2. utvecklingen av bencancer i någon av de befintliga arterna;
  3. skador på viktiga organ som lungor, bukspottkörtel, hjärna och ben;
  4. omvandling av sjukdomen till en "extremt dödlig" form, såsom bukspottkörtelcancer.

  Diagnostik

  Inledningsvis gör läkaren en undersökning för att sammanställa en klinisk bild.

  En hemogramanalys genomförs också, varvid patienten skickas till en hematolog. Med myeloid leukemi uppträder typiska symtom: anemi, närvaron av enstaka granulocyter och myeloblaster i blodprovet. I en explosionskris kan celler med samma namn nå 20% eller mer. Med en kronisk form i en hematologisk studie kan man också upptäcka en ökad nivå av lymfocyter, leukocyter, lymfoblaster, Botkin-Gumprecht-celler.

  För att bestämma tumörsubstratets ursprung utförs undersökningar:

  1. Väggpunktering - producerad med cytopeniskt syndrom. Förfarandet görs för att bedöma tillståndet av benmärgshematopoies, uteslutning av blodsjukdomar, för differentiell diagnos med hemaplastos.
  2. Trepanobiopsy - benmärgen med en del av det svampiga och kompakta benämnet extraheras för analys. Indikation för användning är också cytopeniskt syndrom av okänt ursprung. Emellertid är en kontraindikation en kränkning av blodkoagulerbarhet, därför används den endast efter hematologisk undersökning.
  3. Lymfkörtelbiopsi - utförs med misstänkt metastas som har spridit sig till lymfkörtlarna.
  4. Benmärgstecken.
  5. Ultraljud av lymfkörtlarna, mjälten.
  6. Lymphostintigraphy.
  7. Bröstkorgsröntgen.
  8. Multispiral abdominal computertomografi.


  Biopsi är en av metoderna för att diagnostisera kronisk leukemi
  Det är också möjligt att använda andra undersökningsmetoder för vissa symptom och tillhörande sjukdomar..

Publikationer Om Hjärtrytmen

Vad är basofiler i ett blodprov

Mänskligt blod har en komplex biokemisk sammansättning. Det inkluderar röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar. Den största gruppen av blodkroppar är vita blodkroppar.

Trombocytopeni: kost och behandling

Trombocytopeni är en sjukdom som åtföljs av en minskning av antalet blodplättar i blodet - blodceller som är ansvariga för dess koagulering. Dessa sjukdomar kan orsakas av olika skäl, vara medfödda eller förvärvade i naturen.