Blodflödesstörningar i livmoderartärerna, navelsträngen, moderkakan under graviditeten (NMPC)

Morkakan är ett av de viktigaste organen som bildas i livmodern hos en gravid kvinna. Hon är den främsta länken mellan cirkulationen av den framtida modern och barnet. Med hjälp av morkakan får barnet syre och näringsämnen som deltar i utläggningen och bildandet av dess organ, och med dess hjälp tas metaboliska produkter bort.

Överträdelse av placentalblodflödet (eller kränkning av livmoderns blodflöde) leder till utveckling av placentalinsufficiens och som ett resultat till barnets död.

Under graviditet utförs obligatorisk screening tre gånger, inklusive ultraljud och möjliggör snabb upptäckt av kränkningar, fastställa planen för graviditet och förlossning, föreskriva adekvat behandling och också förhindra dödsfall eller avvikelser i barnets utveckling.

Funktioner i blodcirkulationen mellan fostret och modern

Strukturen i cirkulationssystemet hos fostrets mor inkluderar sådana strukturer som navelstrånarna och venerna, liksom morkakan.

Morkaken får blod genom livmoderns artärer. Strukturen på väggarna på dessa fartyg är sådan att deras muskelfibrer kan sammandras och därmed blockera lumen. Fram till graviditeten minskar denna mekanism blodförlust under menstruationen..

Vid den fjärde eller femte veckan efter fästning av det befruktade ägget försvinner muskelskiktet i kärlen och tillflödet till morkaken kontrolleras inte längre av vaskulär sammandragning. Vid den sextonde veckan ändras artärerna helt för kontinuerlig blodtillförsel. Denna funktion blir farlig med utvecklingen av blödning, eftersom det inte går att stoppa dem genom att minska blodkärlen..

Under normal graviditet fästs morkakan i livmoderns inre foder med hjälp av villi, som djupt tränger in i slemhinnan. Villierna växer in i kärlväggarna och kommer i kontakt med moderns blod och metaboliseras på cellnivå.

Dessutom tar navelsträngskärlen (en ven och två artärer) en direkt del i fostrets cirkulation. Blod flödar genom navelstrålarna till barnet och rinner till morkakan genom naveln.

Överträdelser i cirkulationssystemet mellan moderkakan och fostret kan leda till avvikelser i utvecklingen av inre organ och ställer tvivel om ett friskt barns födelse.

Orsaker till störningar i blodflödet i placentan

Det finns flera grupper av faktorer, varav en är förknippad med graviditet, och den andra med mödrar.

Graviditetsproblem

Graviditetspatologier som kan leda till hemodynamiska störningar i uteroplacentalt blodflöde är:

 1. Placenta previa. I detta fall fästs morkakan på de nedre delarna av livmodern, där muskelskiktet är tunnare och mindre blod kommer in i fostret. Samma situation inträffar när moderkakan är fäst till ärrvävnad..
 2. Sen toxikos. Som ett resultat av utvecklingen av denna sjukdom uppstår skador på de små livmoderkärlen.
 3. Anemi. Med en låg nivå av hemoglobin ökade hjärtfrekvensen och som ett resultat ökade blodflödet genom livmoderartärerna för att kompensera för syrebrist. Cirkulationen förändras också i placenta-livmoderkretsen.
 4. Rhesuskonflikt, det vill säga inkompatibiliteten mellan fostret och moderns blod, leder till utvecklingen av anemi och hemolytisk sjukdom hos det nyfödda. En liknande situation kan uppstå med en blodtransfusion av en annan grupp..
 5. En ökning av njurstress vid toxikos leder till en ökning av blodtrycket, vilket också bidrar till förändringar i blodflödet.
 6. Patologi för utvecklingen av blodkärl i navelsträngen. Exempelvis leder närvaron av endast en navelsträngsartikel till otillräcklig blodtillförsel till fostret.
 7. Multipel graviditet. I detta fall ökas morkaken, vilket innebär att den kräver mer näring. Ibland sker en omfördelning av blodflödet mellan fostret (det så kallade fetotransfusionssyndromet). Samtidigt får ett foster (donator) mindre blod och har mindre massa än ett annat (mottagare). Dessutom har ett större foster större belastning på hjärtat.

Mors sjukdom

 • Akuta infektioner i modern under graviditeten. Bakterier och virus kan passera placentabarriären och skada kärlen.
 • Anomalier i utvecklingen av livmodern. Exempelvis en tvåhornskärm som har ett septum i kaviteten, som delar upp det i två delar, medan graviditet kan utvecklas endast i en av dessa delar, till följd av att det inte finns någon koppling mellan artärerna, det vaskulära nätverket är inte tillräckligt utvecklat, vilket leder till placental hypoxi.
 • Endometrios är skada på livmoderns inre yta som uppstår till följd av många aborter, könsinfektioner, alkohol och rökning.
 • Uterin neoplasmer. Graviditet provocerar tillväxten av tumörer, till följd av att neoplasmen tar en del av blodomloppet från fostret.
 • Diabetes mellitus, på grund av vilken vaskulära väggar skadas.

Hot mot fostret

Alla kränkningar av placentalt blodflöde leder till hypoxi (dvs syre-svält av fostret), som ett resultat av detta:

 • bildningen av fettdepåer störs;
 • inre organ bildas felaktigt och barnet får inte massa (dessa fenomen kallas intrauterin tillväxtfördröjning);
 • en obalans av hormoner uppstår, eftersom de endokrina körtlarna fungerar felaktigt;
 • fetalt hjärtslag blir mer frekvent (takykardi) eller saktar ner (bradykardi), arytmier är också möjliga;
 • de allvarligaste konsekvenserna är hotet om missfall och intrauterin död.

Typer av störningar i blodflödet i placentan

Fetoplacental insufficiens

Representerar en kränkning i cirkulationssystemet hos moderkakan - fostret. Följande typer skiljer sig:

 1. Akut - kan förekomma i alla skeden av graviditeten och under förlossningen. Det finns en otidig (tidig) frigöring av morkakan, vaskulär trombos, blödning och hjärtattack i morkakan. Kan ha ett ogynnsamt resultat i form av fosterdöd.
 2. Kronisk - förekommer i graviditetens andra trimester, men visas endast i tredje. Morkaken åldras för tidigt (det vill säga en heterogen morkaka visualiseras), och fibrin avsätts på villi; som ett resultat av dessa processer minskar vaskulär permeabilitet och fetal hypoxi uppstår.

Kronisk placental insufficiens fortsätter i flera steg:

 1. Kompensationsstadiet: har en gynnsam kurs, eftersom skyddsmekanismerna i moderns kropp kompenserar fostret för brist på näring. Behandlingen i detta skede är effektiv. Som ett resultat är barnet friskt och visas i tid.
 2. Steg av subkompensation. I detta fall kan moders kropp inte helt kompensera för bristen på blodtillförsel, och därför krävs komplex behandling. Fostret släpper under utveckling och kan föds med avvikelser.
 3. Steg av dekompensation: kompensationsmekanismer är inte effektiva. Fosterhjärtaktivitet är nedsatt. Möjlig intrauterin död.
 4. Steget är kritiskt: uttalad dysfunktion hos moderkakan på grund av djupa strukturella förändringar i den. Terapi är inte effektiv. Fosterdöd förekommer i hundra procent av fallen.

Grad av blodflödesstörning

Grad 1: överträdelser kompenseras och gäller endast blodomflödet i utero-placentan, det finns inget hot för fostret. Barnets utveckling ligger inom normala gränser. I enlighet med förändringsnivån skiljer:

 • överträdelse av livmoder-placentalt blodflöde i 1a grad: störningar uppstår endast i en av livmoderns livmodrar, hemodynamiken är stabil, det finns inga avvikelser från normen, det vill säga en överträdelse av blodflödet av typ 1a har en gynnsam kurs;
 • nedsatt fetalt placentalt blodflöde i grad 1b: skada upptäcks i navelsträngskärlens nivå, livmoderartärerna ger tillräcklig blodtillförsel, det vill säga en kränkning av blodflödet i grad 1b under graviditeten har en gynnsam prognos.

Grad 2: utvecklas i frånvaro av första stegets terapi inom tre till fyra veckor. I detta fall förändras blodflödet i navelstrålarna och livmoderartärerna.

Grad 3: indikatorer är på en kritisk nivå, omvänd blodflöde kan förekomma i artärerna.

Diagnostik

Den mest exakta och informativa forskningsmetoden vid cirkulationsstörningar är dopplerografi. Med sin hjälp är det möjligt att upptäcka även mindre förändringar i blodflödet i vener och artärer, studera fosterets hemodynamik och få en grafisk färgbild. Det är, tack vare den här metoden, kan du bestämma prognosen för en riktig graviditet och förskriva adekvat terapi.

Mindre exakta metoder är ultraljud och CT, som används för att bestämma indirekta tecken på hypoxi: placentapatologi och fosterundervikt.

Behandling

Att fastställa graden av störningar i placentacirkulation är oerhört viktigt eftersom det avgör graviditetens ytterligare taktik:

 • anser att bevarande av graviditet är möjligt i händelse av brott mot IPC för 1a grad och 1b grad; i detta skede är behandlingen ganska effektiv;
 • den andra graden betraktas som gränsöverskridande, det vill säga behandling i detta fall är ineffektiv, men möjlig;
 • i närvaro av en tredje grad krävs omedelbar leverans med operativa metoder.
 • för att förbättra mikrocirkulationen föreskrivs Actovegin och pentoxifylline;
 • för att upprätthålla adekvat blodflöde och tryck i kärlen används infucol, stabizol och venofundin;
 • för att eliminera arteriell spasm använd no-shpa och aminophylline;
 • genom att minska livmoderns ton är det möjligt att eliminera vaskulär kramp, såväl som att minska hypoxi; för dessa ändamål tilldelas: ginipral, magne-B6, sulfat magnesia;
 • antioxidanter (tokoferol, hofitol och så vidare) bekämpar effekterna av hypoxi;
 • för att förbättra leverns funktion och öka blodfosfolipider föreskrivs essentiale;
 • i fallet med en kombination av livmoderfibrer med graviditet används klockspel, vilket förhindrar bildandet av blodproppar och förbättrar mikrosirkulationen;
 • cocarboxylas används för att förbättra vävnadsandning.

Uterin-placenta blodflöde är normalt och med patologi

Morkaka - bildas i livmodern efter graviditeten. Det är nödvändigt att binda mamma och barnets kropp med en blodcirkulation. Med hjälp av moderkakan levereras syre till fostret, de näringsämnen som är nödvändiga för utveckling och bildning av organ. I motsatt riktning tas bort onödiga ämnen som bildas som ett resultat av biokemiska processer.

Nedsatt utero-placentalt blodflöde orsakar ett tillstånd som kallas placental insufficiens. Detta leder till fosterdöd, missfall.

Under 36 veckor utförs trippel obligatorisk ultraljud. Det gör att du i rätt tid kan identifiera överträdelsen, utveckla en plan för graviditet och förlossning, förskriva behandling, förhindra död och onormal utveckling av barnet.

De nuvarande kraven från obstetriker-gynekologer syftar till att undersöka gravida kvinnor med säkra metoder för att utvärdera uteroplacentalt blodflöde i volym.

Hur blodcirkulationen mellan mor och foster fungerar?

Cirkulationssystemet mellan moder och foster är baserat på sådana anatomiska strukturer som moderkakan, navelstrålarna, venerna.

Blod strömmar till moderkakan genom livmoderartärerna. Strukturen på deras väggar kännetecknas av närvaron av ett muskelskikt som kan sammandras och blockera lumen. Före graviditeten hjälper denna mekanism att minska blodförlust under menstruationen..

Vid den 4–5: e veckan efter fixering av det befruktade ägget (graviditetsprocessen) försvinner muskelskiktet. Blodflödet till moderkakan är inte längre beroende av minskningen av blodkärlen. Och efter den sextonde veckan omvandlas artärerna för konstant blodtillförsel. Detta visar sig vara farligt vid blödning, eftersom det är omöjligt att stoppa det genom att minska kärlrummen.

Här på cellnivå är det som händer:

 • utbyte mellan moderns kropp och fosterets blodomlopp;
 • det finns två flerdirektionsflöden;
 • övergången av nödvändiga ämnen genomförs (diffusion).

Navelkärlen tillhandahåller en annan del av den allmänna blodcirkulationen (normalt finns det två artärer och en ven). I artärerna kommer huvudvolymen av blod in i fostret och flyter genom venen mot moderkakan.

Brott mot foster-placentalt blodflöde tolereras mest av ett utvecklande barn. Det skapar förutsättningarna för en otillfredsställande prognos för konstruktion av inre organ och system, födelse av ett friskt barn.

Vilka orsaker kan bryta blodflödet mellan modern, moderkakan och fostret?

Orsakerna till störningar i cirkulationssystemet mellan moderns kropp och fostret (fetoplacental insufficiens) är välkända. Vissa faktorer bildas endast mot graviditetens bakgrund. En annan - beror på kvinnans allmänna hälsa.

Graviditetspatologier inkluderar:

 • Låg infästning av moderkakan (barnläkare säger presentation, "placentation") - de nedre delarna av livmodern kännetecknas av ett tunnare muskelskikt. Det räcker inte tillräckligt med blod genom det till fostret. En liknande situation utvecklas när det gäller presentation i området för det postoperativa ärret (till exempel från kejsarsnitt).
 • Sen toxikos - åtföljd av skador på de små kärlen i livmodern, en komplikation är den vanligaste kränkning av blodflödet.
 • Anemi - en låg nivå av hemoglobin orsakar en kompensatorisk acceleration av hjärtslaget, blodflödet genom livmoderartärerna ökar för att kompensera för bristen på syre. Cirkulationen förändras också i livmoderkretsen.
 • Oförenlighet mellan blodet hos modern och fostret av Rhesus - en immunkonflikt uppstår med utvecklingen av hemolytisk sjukdom hos barnet, anemi. Samma situation är möjlig när man överför heterogent blod från en givare.
 • En belastning på njurarna på grund av toxikos kan orsaka en ökning av blodtrycket. Detta bidrar till en förändring av blodflödet..
 • Patologin hos navelstrålarna upptäcks sällan. Om det bara finns en navelstrån, är blodflödet otillräckligt för fostret.
 • Multipel graviditet - moderkakan ökar i storlek och kräver förbättrad näring. Ibland passerar blodflödet från ett foster till ett annat.

Sådana förändringar kallas fetotransfusionssyndrom. Givaren har mindre kroppsvikt. Och mottagaren har en ökad belastning på det bildande hjärtat. Båda barnen har problem.

Av sjukdomarna är kvinnor farligast:

 • Akuta infektioner under graviditet - patogener kan tränga igenom placentabarriären och förstöra vaskulaturen.
 • Uterin missbildningar - den mest betydande är "bicorn" livmodern. Inuti kaviteten finns en partition som delar upp den i 2 delar. Graviditet är endast möjligt i en av dem. Huvudbrottet är inte kompressionsfaktorn (hålrummet har förmågan att sträcka sig tillräckligt), men bristen på kommunikation mellan livmoderns artärer, otillräcklig utveckling av det vaskulära nätverket, placenta hypoxi.
 • Endometrios - förändringar i livmoders innerfoder som inträffar efter inflammatoriska sjukdomar (inklusive könsinfektioner), ofta aborter och diagnostisk curettage. En anledning är rökning och alkohol..
 • Livmodertumör - om en kvinna har till och med en liten myom (godartad tumör), stimulerar graviditeten tillväxten av noder. De tar del av blodtillförseln på sig själva, och fostrets blodomlopp "rånas". Bristen beror direkt på tumörens storlek.
 • Diabetes mellitus - påverkar väggarna i blodkärlen, förekommer ofta hos kvinnor med riskfaktorer under graviditeten.

Det som hotar fostret är otillräcklig blodförsörjning av placenta?

Alla kränkningar av både utero-placenta och fetal-placental karaktär leder till fetalt syrebrist (hypoxi). Komplikationer orsakas av denna speciella mekanism:

 • bildningen av de inre organen i fostret störs, massan saknas, detta kallas "intrauterin tillväxtfördröjning";
 • hjärtat reagerar med ofta sammandragningar (takykardi) eller arytmier, bradykardi;
 • elektrolytkompositionen och syra-basbalansen störs;
 • funktionen av det endokrina systemet störs, fostret har en hormonell obalans;
 • fettdepåer bildas inte.

De allvarligaste komplikationerna - fosterdöd, hotet om avbrott av graviditet.

Typer av blodflödesstörningar i moderkakan

Skillnad mellan fetoplacental (mellan fostret och morkakan) insufficiens och uteroplacental.

Fetoplacental hypoxi kan uppstå som:

 1. Akut misslyckande - inträffar under graviditetsperioden och under förlossningen. Orsakar för tidig lösgöring av morkakan, vaskulär trombos, hjärtattack i morkakan, blödning. Det kan orsaka ett barns död.
 2. Kronisk - förekommer oftare, utvecklas från andra trimestern, men visas endast i tredje. Förändringar i moderkakan är för tidigt åldrande, fibrin deponeras på ytan av villi. Permeabiliteten minskar kraftigt, vilket provocerar fosterhypoxi.

Mot bakgrund av utvecklingen av kronisk placental insufficiens kan stadierna skiljas:

 • Kompensation - kursen är gynnsam, eftersom de skyddande mekanismerna i moderns kropp fungerar och kompenserar barnet för den saknade näringen, behandlingen är effektiv, barnet föds i tid, friskt;
 • subkompensationer - mammans kropp kan inte helt kompensera för den "olönsamma" blodtillförseln till fostret, korrekt behandling är nödvändig, barnet kan föds med komplikationer, släpar efter i utvecklingen;
 • dekompensation - patologin utvecklas snabbt, kompensationsmekanismerna räcker inte, fosteraktiviteten i hjärtat störs, intrauterin död är möjlig;
 • kritiskt stadium - kännetecknas av uttalade strukturella förändringar i moderkakan, vilket bryter mot dess funktioner, terapi kan inte ändra fostrets tillstånd, död är oundvikligt.

Grad av försämrat blodflöde

I en gemensam kränkning av fetoplacentalt och uteroplacentalt blodflöde skiljs 3 grader.

I - förändringar kompenseras, hotar inte fostret, fångar bara blodflödet i utero-placenta, barnet utvecklas normalt. Beroende på ändringsnivå finns det:

 • grad Ia - kränkning av uteroplacentalt blodflöde är begränsat till en av artärerna i livmodern, alla hemodynamiska parametrar är stabila, inom normala gränser;
 • Ib-grad - blodflödet störs vid kommunikationsnivån mellan fostret och moderkakan på grund av kärl i navelsträngen, tillräckligt med blod flödar genom livmoderartärerna.

Om små förändringar i det första steget inte upptäcktes och kvinnan inte fick behandling, inträffar sedan 3-4 veckor senare av andra graden.

II - blodflödesförändringar i livmodern och navelstrålarna.

III - indikatorer är kritiska, omvänt blodflöde i artärerna är möjligt.

Hur är diagnosen?

Med hjälp av dopplerografi är det möjligt att studera blodflödet genom artärer och vener, få en grafisk färgbild, mäta fosterhemodynamik.

Detta spelar en viktig roll för att förutsäga graviditetsförloppet, skapar förutsättningar för beslut om terapeutiska åtgärder.

Indirekta diagnostiska metoder inkluderar:

Metoder gör det möjligt att identifiera avsaknaden av fostrets massa, funktionsdysfunktion. Dessa tecken kan vara bevis på hypoxi..

Vad känner mamma och bestämmer när den undersöks av en läkare?

Hypoxi stimulerar fostrets motoriska aktivitet.

Vid en tid hos en obstetriker-gynekolog lyssnar läkaren på fosterets hjärtslag, uppmärksammar hög frekvens, arytmi eller bradykardi. Detta kräver hänvisning till en dopplerografisk undersökning..

Behandling av störningar

Att fastställa graden av nedsatt uteroplacentalt blodflöde är nödvändigt för att välja graviditetshanteringstaktik.

 • Det tros att det är möjligt att upprätthålla graviditet i första graden (a och b), behandling kommer också att hjälpa.
 • Den andra graden betraktas som gräns, kräver ständig övervakning, effektiviteten av behandlingen är osannolik.
 • Med den tredje graden krävs brådskande leverans med operativa metoder.

Terapimöjligheterna riktar sig till alla patologiska länkar:

 • Pentoxifylline, Actovegin används för att förbättra mikrocirkulationen;
 • Stabizol, Venofundin, Infukol (syntetiserat baserat på en lösning av stärkelse, som kan hålla kvar vätska i kärlen) används för att stödja låg blodflödeshastighet och tryck i kärlen;
 • vasodilatatorläkemedel såsom Eufillin, No-shp eliminerar spasm av medelstora och små artärer;
 • med hjälp av att minska livmoderns ton är det möjligt att påverka kärlets kramp, minska graden av hypoxi, applicera magnesiumsulfat, Magne B6, Ginipral;
 • antioxidanter eliminerar effekterna av hypoxi, förstör förfallsprodukter, föreskriver Tocopherol, en kombination av vitamin E och askorbinsyra, Hofitol;
 • Essential har en skyddande effekt genom att öka nivån av fördelaktiga fosfolipider i blodet, förbättra leverfunktionen;
 • Curantil föreskrivs under graviditet mot bakgrund av livmoderfibroider, en positiv effekt på mikrosirkulation och förebyggande av trombos har fastställts.

I barnläkarmottagningen fortsätter Cocarboxylase, som kardiologer vägrat, att användas. Men gynekologer anser att läkemedlet är effektivt för att återställa vävnadsandning..

Prognos och konsekvenser

För statistiska studier används en indikator som "perinatal mortalitet". Det inkluderar alla dödliga fall som inträffade i fostret från den 22: e graviditeten och bland nyfödda under den första veckan av livet. Det antas att det helt återspeglar påverkan av graviditetsfaktorn och förlossningen. Beräkningen är för 1000 födda barn.

För närvarande dör 13,3% av barnen, från den andra graden av kränkning av livmodercirkulationen, i den tredje - upp till 47%. Tidigt kejsarsnitt minskar dödligheten.

Intensivvårdsbehov:

 • 35,5% av nyfödda personer med en första grad;
 • 45,5% - från den andra;
 • 88,2% - från den tredje.

Konsekvenserna av bevarande och behandling av barn som är födda i sjukdomar med patologisk hypoxi är oklara. Barnläkare och psykiatriker pekar på dess ovillkorliga inverkan på fysisk och mental utveckling..

Endast erfarna specialister kan diagnostisera och behandla tillstånd som är förknippade med ett brott mot uteroplacental barriär. Du kan inte ta mediciner på egen hand eller använda råd från dåligt utbildade människor. Situationen kan bli kritisk inte bara för fostret utan också för kvinnan.

Brott mot uteroplacentalt blodflöde

Brott mot uteroplacentalt blodflöde i 1a grad - ett fenomen där fostret får en otillräcklig mängd syre. Om detta problem ignoreras kan barnet få hypoxi, vilket leder till försämrad utveckling av inre organ eller dödsfallet till en del av hjärnbarken. För att förhindra bildandet av negativa konsekvenser är det nödvändigt att starta behandlingen i tid.

Normalt uteroplacentalt blodflöde

Gravida kvinnor misstänker ofta inte ens förekomsten av dopplerometri. En sådan studie hjälper till att bestämma volym och styrka av blodflödet med hjälp av ultraljudstrålning. Dopplerometri görs vanligtvis under den tredje terminen av graviditeten, men i vissa fall kan denna studie göras tidigare..

Med hjälp av dopleplemetri är det möjligt i de tidiga stadierna att bestämma eventuella patologier av blodkärl i livmodern eller moderkakan. Det hjälper också till att identifiera kränkningar i fosterets karotis- och cerebralartär. Baserat på resultaten kommer läkaren att kunna avgöra om barnet upplever en brist på blodflöde eller inte.

Om en kvinna har ett uteroplacentalt blodflöde, är hennes foster i en konstant brist på syre och näringsämnen.

Dopplerometry är en ultraljudssökning som hjälper till att bestämma blodflödet i bäckenet. Det hjälper också till att bestämma resistensindexet, vilket är nödvändigt för fostret att fungera normalt. Efter att ha fått exakta data från en sådan analys beräknar läkare som använder speciella matematiska formler hastigheten och volymen av blodflödet. Baserat på resultaten kan man dra slutsatsen om en kvinna lider av kränkningar av IPC eller inte.

Orsaker till blodflödesstörningar i bäckenet

Ett stort antal faktorer kan provocera cirkulationsfel i bäckenet. Separat isoleras de som framkallar störningar under bildandet av moderkakan och de som inträffar vid ett senare datum. Således är det vanligt att skilja den primära och sekundära formen av patologi. Om du ignorerar problemet under lång tid har kvinnan ökad risk för missfall och fostret kan inte utveckla endokrina körtlar, metabolism och immunfunktioner. Provocera detta fenomen kan:

 • allvarliga infektionssjukdomar;
 • genetiska avvikelser hos fostret;
 • tumörer och andra sjukdomar i livmodern;

Risken för att utveckla livmoder-placental insufficiens ökar även om en av ovanstående faktorer är närvarande. Om det finns flera orsaker, måste en kvinna besöka vårdspecialisten oftare för att fastställa avvikelser i tid. Din läkare kommer att skicka dig för periodiska screeningar och andra tester..

Symtom på uteroplacentala störningar

Som alla andra patologier har överträdelse av IPC ett antal funktioner i manifestationen. Om du vet exakt tecknen på denna avvikelse kommer en kvinna att kunna bestämma sin sjukdom i de tidiga stadierna, vilket gör att hon kan se en läkare i tid. Huvudfallet av utero-placenta blodflödesstörningar i 1: a grad är att fostret upplever syre-svält. Sådan hypoxi stör den normala utvecklingen av dess inre organ och kan orsaka missfall eller blekning av graviditeten. Patologi kan identifieras genom följande förändringar:

 • barnets hjärtfrekvens accelereras avsevärt;
 • fostret blir periodvis aktivt eller slöjt;
 • bukens volym motsvarar inte normala indikationer - det ligger framför dem.

Tecken på brott mot IPC-grad 1a manifesteras vanligtvis i en dekompenserad form. I vissa fall är emellertid manifestationerna av denna patologi helt frånvarande. Det är möjligt att ta reda på dess närvaro först efter nästa undersökning.

Identifiering av blodflödesstörningar

Det är ganska enkelt att bestämma uteroplacental störning av blodcirkulationen. För detta använder läkaren moderna diagnostiska metoder som gör det möjligt att identifiera patologi utan att skada barnet. Innan specialisten skickar dig för undersökning kommer han att samla in en detaljerad sjukhistorik och utvärdera graden av manifestation av kränkningen av IPC. Generellt sett är diagnosen av detta problem följande:

 • fysisk undersökning av en gravid kvinna;
 • ultraljudsundersökning av bäckenet och bukhålan;

En erfaren specialist kan enkelt bestämma denna patologi baserat på endast patientens klagomål. För att göra detta måste han samla in information om hennes obstetriska förflutna, för att bedöma kroppens allmänna tillstånd. Baserat på resultaten av funktionella tester kan läkaren identifiera den mest optimala och effektiva behandlingen som snabbt kan befria fostret från syre-svält..

Hur man hjälper kroppen?

Behandling av uteroplacentala störningar bör påbörjas i tid för att undvika negativa konsekvenser. Om en kvinna har en ökad risk för bildandet av denna patologi, bör hon besöka gynekologen oftare. Behandlingsmetoden beror på orsakerna som framkallade detta fenomen. I de flesta fall hjälper läkemedel som lindrar livmodern eller förbättrar blodkoagulation att upprätta blodcirkulationen..

När de första tecknen på en förändring av blodcirkulationen i bäckenet ska en gravid kvinna omedelbart rådfråga en läkare.

Om en kvinna diagnostiseras med en kränkning av foster-placentalt blodflöde, kommer hon omedelbart att läggas in på 36 veckor. På sjukhuset måste hon gå hela vägen till födelsen. Det bör noteras att arbetet inom denna patologi kräver särskild vård. Om kvinnan under graviditeten inte tog några läkemedel, föreskrivs hon en kejsarsnitt, vilket betyder omöjligt med naturlig födelse.

Förebyggande av uteroplacental patologi

För att föda ett friskt barn måste en gravid kvinna vara mer försiktig och lyssna på hennes kropp. Försök att övervaka din diet: den ska vara näringsrik, mättad och hälsosam. Du kan också ta vitaminkomplex eller Ginipral, vilket eliminerar bristen på något element.

Försök också att dricka så mycket rent vatten som möjligt - minst 2 liter per dag. Glöm inte att kontrollera din kroppsvikt - under graviditeten bör den inte öka med mer än 10 kg.

Läkarens rekommendationer hjälper dig att bli av med en kränkning av IPC 1a-graden. Glöm inte att regelbundet besöka en behandlande specialist för att övervaka utvecklingen av denna patologi. Om det är en kränkning av det normala blodflödet, kan en kvinna sättas på håll. Kom ihåg att du inte bör förskriva dig en behandling baserad på råd från vänner eller data från nätverket. Så du kommer att provocera utvecklingen av allvarliga komplikationer.

Begreppet kränkning av livmoderns blodflöde i 1a grad under graviditeten och dess konsekvenser för barnet

I födelseprocessen förändras den kvinnliga kroppen oundvikligen. Eftersom nedsatt blodflöde under graviditeten är en av de ledande positionerna bland alla patologier under graviditetsperioden, ingår en bedömning av tillståndet i blodcirkulationen mellan den förväntade modern och barnet i det obligatoriska undersökningsprogrammet för gravida patienter.

Varför är det en kränkning av uteroplacentalt blodflöde (MIC)? Vilka typer av denna patologiska process finns? Vad är skillnaden mellan grader 1a och 1b? Hur farligt är detta fenomen för ett barn? Vad ska man göra om blodflödet försämras? Hur kontrolleras de för dess tillstånd??

Graden av kränkning av uteroplacentalt blodflöde

Vid diagnostisering av detta patologiska fenomen skiljs 1, 2 och 3 grader. I detta fall är den första graden uppdelad i två typer. Information om var och en av dem presenteras i tabellen..

NPMK graderKarakteristiskMöjliga konsekvenser
11aDålig kommunikation mellan livmodern och moderkakan med den fullständiga anslutningen av det senare till embryot.Avvikelser i barnets utveckling i milda former, manifesterade i form av undervikt och nedsatt allmänna fysiska egenskaper.
1bTillståndet i uteroplacentalt blodflöde är normalt, och cirkulationssystemet för "embryo-morkakan" har avvikelser.Utvecklingsförsening.
2Placental insufficiens finns på var och en av nivåerna. Det är nästan omöjligt att fylla på bristen på syre, för embryoorta, livmoderartär och navelsträngskärl kan inte passera blod helt.I 85% av fallen dör barnet.
3Det kännetecknas av centralisering av blodflödet..Fostrets tillstånd blir kritiskt på grund av dysfunktion mellan hjärtodynamik. Under dopplerometri registreras ofta omvänd diastoliskt blodflöde. Fostret har utvecklingsavvikelser. Den här graden botas sällan..

Patologi klassificeras också av andra tecken. Tabellen visar typer av sjukdomar..

TeckenSeBeskrivning
Vid tidpunkten för händelsenPrimär placental insufficiensDet utvecklas upp till en 16-veckors graviditet. Det manifesterar sig i form av en kränkning av processen för fästning av embryot och ytterligare onormal bildning av morkaken.
Sekundär placental insufficiensDet upptäcks vid tidpunkten då moderkakan redan slutligen bildas - efter en graviditetsperiod på 16 veckor. Patologi uppstår under negativt inflytande från yttre faktorer..
Enligt symtomErsättningDet finns metabola störningar i moderkakens funktion, men blodflödet mellan detta organ och livmodern eller fostret fungerar utan fel.
SubcompensationDen kvinnliga kroppen kan inte återställa blodtillförseln till embryot, vilket är nödvändigt för dess fulla tillväxt, eftersom alla delar av blodomloppssystemet är defekta.
dekompensationDet finns en kränkning av blodflödet på alla nivåer, svårt att behandla.

Orsaker som kan leda till patologi

Utseendet på en kränkning av livmoderns blodflöde bidrar till många faktorer. Många av dem har möjlighet att påverka morkakan inte bara i dess stadie, utan också i senare skeden. Möjliga orsaker till förvärrad cirkulation av livmodern:

 • Anemi. På grund av en minskning av hemoglobinkoncentrationen i blodet ökar hemodynamiska parametrar i alla blodkärl, inklusive livmodern. Detta beror på det faktum att kroppen försöker återställa försörjningen av vävnader med syre genom att öka hastigheten på blodflödet, inklusive livmodern.
 • Felaktig infästning av moderkakan. Det åtföljs av en minskning av blodflödet på grund av de tunna musklerna i livmoderns nedre del. Detta problem inträffar när moderkakan är fäst i det botade området. Denna zon kan inte ge utero-placental cirkulation, som ett resultat av vilket blodet som flyter till embryot kanske inte är tillräckligt för full intrauterin utveckling.
 • Sen toxikos. Detta tillstånd, under vilket små blodkärl drabbas, provocerar ofta en kränkning av uteroplacental-fosterets blodflöde (MPPK).
 • Infektionssjukdomar som bärs av en kvinna under graviditeten. Ett antal patogena medel påverkar negativt placentas tillstånd och orsakar patologiska förändringar i vävnaden. Konsekvens - IPC kränkt.
 • Konflikten mellan Rhesusfaktorerna hos en kvinna och ett foster. Detta leder till utvecklingen av anemi hos barnet, vilket är full av en försämring av blodtillförseln till hans kropp.
 • Tryckökningar. Negativt påverka blodcirkulationen i kärlen, vilket provocerar utvecklingen av NMPC.
 • Onormal struktur i livmodern. Bicornorgel har en septum. Graviditet utvecklas i ett av de två bildade håligheterna. Faran i detta fall är en kränkning av den fulla blodtillförseln till barnet. Normalt tillhandahålls detta av två livmoderartärer. Under graviditeten ökar deras diameter, vilket leder till bildandet av ett stort antal kärl som förbinder dem, vilket bidrar till normalisering av blodrörelsen. I livmodern med en sådan onormal struktur är dessa processer frånvarande, så den nödvändiga blodvolymen når inte moderkakan.
 • Missbildningar i navelsträngskärlen. Med en förändring i antalet utvecklas NMMP.
 • Patologi för endometrium. Deras utveckling orsakar inflammation, operation, dåliga vanor hos den förväntade modern.
 • Myom. Med utvecklingen av neoplasmer ökar deras blodtillförsel och blodflödet till fostret tvärtom minskar.
 • Multipel graviditet. Med implantation av två eller flera fosterägg ökar placentaläget avsevärt. Dessutom kan en större volym blodflöde överföras till ett av embryona. Inte bara givarbarnet utan också det mottagande fostret lider hans hjärtmuskel är inte redo för så mycket blodflöde.
 • Diabetes. Påverkar artärernas innerväggar, denna patologi utlöser utvecklingen av placental insufficiens.

Vad som är farligt för ett barnöverträdelse av 1a grad?

Den vanligaste och farliga konsekvensen av dessa hemodynamiska störningar (HDN) är syre-svält. Andra komplikationer av dålig fetalt blodtillförsel inkluderar:

 • viktminskning och fysiska parametrar (intrauterin tillväxtfördröjning);
 • obalans i syrabas;
 • störning i hjärtat i form av en acceleration eller avmattning av puls, arytmi;
 • minskning av fettvävnad i kroppen;
 • hotet om onormal abort;
 • hormonobalans;
 • födelsedöd för födelse.

Symtom på uteroplacentala blodflödesstörningar 1a grad

Om denna patologi är i kompensationsstadiet, kommer den framtida kvinnan i arbetet inte att känna några uttalade avvikelser. I det här fallet kan du lära dig om sjukdomen först efter undersökning. Uppenbara tecken på sjukdomen åtföljer den akuta formen och kronisk dekompensation. En sådan patologi åtföljs av följande symtom:

 • en kraftig ökning eller upphörande av embryonens motoriska aktivitet;
 • för långsam tillväxt av buken (diametern på dess omkrets uppfyller inte de normativa indikatorerna som motsvarar en specifik graviditetsperiod);
 • preeklampsi;
 • arteriell hypertoni;
 • en stark ökning av den förväntade modernen i vikt;
 • svullnad i benen under knäna;
 • proteinuri.

I vissa fall kan blodutsläpp uppstå. Detta symptom indikerar troligen placentabbrott. Om blödning inträffar, bör du genast kontakta en gynekolog.

Diagnostiska metoder

Dopplerografi kan ge den mest pålitliga och fullständiga informationen om denna patologi. Denna diagnostiska manipulation är baserad på användning av ultraljudsvågor och är helt säker för den förväntade modern och barnet. Med hjälp av proceduren diagnostiseras sådana tecken på cirkulationsstörningar som en minskning av diastolisk hastighet, en ökning av resistensindex och dikrotisk excision på blodflödeskurvan. Tabellen innehåller information om hur denna patologi diagnostiseras..

Diagnostisk metodTyp av studieSyftet med
Medicinsk historiaAnalys av patientklagomål, korrelation mellan bukomkrets med normativa indikatorer motsvarande graviditetsålderPreliminär diagnos, utveckling av en plan för ytterligare åtgärder
Fysisk undersökningAuskultationBestämning av fosterets hjärtfrekvens
LaboratorieforskningBlodprovBestämning av mängden östrogen, progesteron, korionisk gonadotropin
Instrumentell forskningUltraljud av bäckenorganen och bukhålanFörtydligande av storleken på fostret, placentas tillstånd
kardiotokografiStudie av barnets hjärta
DopplerographyBedömning av graden av blodflödesintensitet, bestämning av tillståndet för intra-placental cirkulation, strömhastighet och blodriktning i livmoderkärlen och navelsträngen

Funktioner vid behandling under graviditet

Terapeutisk taktik beror på graden av den patologiska processen och patogenesen av störningar. Läkemedelsbehandling av denna sjukdom är endast möjlig med den första graden av cirkulationsstörningar. Den andra graden betraktas som gränsöverskridande. Om patologin har nått den tredje graden indikeras kirurgiska ingrepp. Vilken behandlingsmetod att välja, bestämmer läkaren individuellt.

Konservativa terapier

Terapeutiska taktiker baseras på en komplex effekt på alla element i den hemodynamiska processen:

 • Vid mindre avvikelser från normen används Hofitol. Vid svåra symtom förskrivs patienten läkemedel med mer aktiva aktiva ingredienser (Pentoxifarm, Actovegin) (se även: Actovegin: bruksanvisning under graviditet).
 • Vid diagnos av en tendens att bilda blodproppar hos en gravid kvinna används läkemedel som kan förbättra blodflödet genom blodkärlen (Curantil).
 • Drotaverin eller No-Shpa används oralt för att utvidga blodkärlen, Eufillin används som injektion.
 • Med livmoderhypertonicitet indikeras droppadministrering av magnesia och enteral användning av Magne B6..
 • De negativa effekterna av cirkulationsstörningar måste elimineras med askorbinsyra, tokoferol, som har en antioxidanteffekt..

Läkemedel ordineras av din läkare. Det är strängt förbjudet att delta i självmedicinering. Om den valda terapeutiska taktiken inte bidrar till förbättring av välbefinnande, visas patienten inpatientbehandling. En sådan åtgärd möjliggör kontinuerlig medicinsk övervakning av tillståndet för den framtida kvinnan i förlossningen och fostret..

Kirurgiskt ingrepp

Vid allvarliga tecken på patologi (2 och 3 grader av IPC) tar de till nödleverans. I situationer där konservativ terapi inte gav det förväntade resultatet, inklusive den som genomfördes med en diagnostiserad grad 1 blodflödesstörning, fattas ett beslut om ytterligare åtgärder under de kommande 48 timmarna. I detta fall, som regel, gör läkare kejsarsnitt. Om förlossningen planeras på detta sätt upp till en 32-veckors graviditet utvärderas barnets tillstånd och vitala tecken.

Förebyggande åtgärder

För kvinnor som redan är gravida är det nödvändigt att följa ett antal regler för att förhindra försämring av uteroplacentalt blodflöde:

 • Undvik stress.
 • Ät ordentligt. Mat ska innehålla rätt mängd protein och vitaminer..
 • Sluta röka helt, inklusive passiv och alkoholist.
 • Vandra i den friska luften dagligen.
 • Ventilera vardagsrummet regelbundet.
 • Undvik överdriven fysisk ansträngning. Yoga, simning, gymnastik för gravida kvinnor bör föredras.
 • Håll koll på kroppsvikt. Väg regelbundet och mät diameter på buken.
 • Sov på din vänstra sida. Om magen är till vänster under lång tid, minskar belastningen på den underordnade vena cava, som ligger till höger om livmodern. Men ibland med kongestiva njurhändelser löser sömn på höger sida detta problem..
 • Klara alla schemalagda tentamen.

Publikationer Om Hjärtrytmen

Hur man fly från smärta i anus med hemorrojder: en lista över de bästa smärtstillande medel

Personer som lider av prolaps av noder från tarmarna förr eller senare möter problemet som smärtstillande medicin ska användas för hemorrojder.

Granit och sten

Plan yta och horisontell läggningVad är en plan yta??En idé om jordens figur som helhet kan erhållas genom att föreställa sig att hela planeten är begränsad av havets mentalt utsträckta yta i ett lugnt tillstånd.