Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar reduceras: orsaker och vad betyder det

Röda blodkroppar är mycket specialiserade bärare av syre och koldioxid - en av de viktigaste komponenterna i blodet. Intressant nog dör mer än 2 miljoner nya röda blodkroppar och föds i vår kropp varje sekund. Men vad kan hända med vår kropp om den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar minskas eller omvänt ökar den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar? Hur testas röda blodkroppar och vilket numeriskt värde anses vara normalt och vilket är lågt?

Studie

Antalet röda blodkroppar bestäms med ett detaljerat blodprov. Ofta i form av resultatet kan du se raden mcv med någon typ av numerisk indikator, vilket betyder det genomsnittliga antalet röda blodkroppar.

Namnet MCV kommer från den engelska medelcorpuskulära volymen, och det är vanligt att betrakta en kubik mikrometer som en måttenhet eller en femtoliter i fl. För att beräkna, ta den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar (ESR), som sedan divideras med summan av volymerna av röda blodkroppar i en del av blod med deras antal i en given del.

I det fall då den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar reduceras görs en serie ytterligare, mer specialiserade studier för att ta reda på vad detta betyder och vilka avvikelser som kan leda till detta.

För närvarande finns det ytterligare tester för att minska mcv-värdena i blodet. Dessa inkluderar det genomsnittliga hemoglobininnehållet i de röda blodkropparna, vars värden varierar beroende på patientens ålder och är helt oberoende av hans kön. Dessutom en analys av storleken och färgen på blodceller för testvolymen av blod.

Röda blodkroppar är:

 • ökat värde, kallas detta makrocytos (100 eller mer) - röda blodkroppar är större än nödvändigt,
 • normalt värde är normocytos (80-100),
 • lågt värde - mikrocytos (80 eller mindre).

Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar varierar beroende på patientens ålder. Så till exempel för en nyfödd är det 95-121 fl, och redan vid 14-30 dagars livstid 88-124 fl. Barn över 1-5 år bör ha 73-85 fl, och för en vuxen 20-65 anses 80-100 fl normen.

Minskat värde

Om den genomsnittliga volymen reduceras talar de om anemi, dvs en brist på hemoglobin i blodet.

De vanligaste orsakerna när röda blodkroppar är under normala är:

 • Järnbrist eller järnbristanemi. Denna form av anemi fortsätter utan komplikationer och har den enklaste behandlingen jämfört med andra typer av anemi. Om hemoglobinet sänks i barnet och orsaken är järnbrist, föreskrivs barnet en specialdiet med ett andra blodprov efter en månad. Om barnets hemoglobin inte ökar efter en månad utan snarare minskar, då i detta fall hänvisas han till en hematolog och ordinerat medicin.
 • Sideroblastisk anemi. Också förknippat med järnbrist, svarar bra på vitamin B6-terapi. Denna typ av anemi utvecklas ganska snabbt och kräver omedelbar handling, det värsta resultatet av en sådan diagnos kan vara döden.
 • Alassemia är en genetisk sjukdom. Orsaken till anemi är en kränkning av produktionen av hemoglobin.
 • Blyförgiftning. Vid blyförgiftning minskar de genomsnittliga erytrocyttvärdena på grund av att benmärgen börjar fungera och en kränkning uppstår när kroppen producerar hemoglobin.
 • Uttorkning Detta beror på vätskeförlust av kroppen, vilket påverkar blodprovet negativt..

Ibland finns det situationer då den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar inte sänks utan är inom normala gränser, men det finns tydliga tecken på anemi. Detta händer ofta om det finns:

 • närvaron av en malign tumör,
 • förekomsten av kroniska infektioner,
 • betydande blodförlust,
 • förekomsten av sjukdomar som orsakar otillräcklig produktion av hormoner.

Om mcv-enheten reduceras i analysen, är ett kvalificerat samråd av den behandlande läkaren eller hematologen nödvändigt.

Ökat värde

Om indikatorerna för den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar ökas, kan detta innebära en felaktig funktion i kroppen. Skälen till när mcv-promotor kan vara:

 • Leversjukdom.
 • defekt i röd benmärg.
 • Sköldkörteln producerar inte tillräckligt med hormoner,
 • Vitamin B12-brist. Denna brist är särskilt negativ för barn under 2 år. Vid denna ålder måste du fokusera på användningen av livsmedel som innehåller stora mängder vitamin B12, till exempel gräddfil, ägg, lever, nötkött och andra..
 • Folinsyrabrist.
 • Rökning. Vid rökning släpps en betydande mängd koldioxid, vilket försvårar överföringen av blod i kroppen, vilket leder till en försämring av syreförsörjningen. Kvinnor som röker är mer mottagliga för luftvägssjukdomar, vilket kan orsaka en ökning av röda blodkroppar..
 • Onkologiska sjukdomar.
 • Tar preventivmedel och hormonella läkemedel.
 • Inflammatoriska processer i kroppen. Det kan vara smittsamma sjukdomar orsakade av ett virus eller någon svamp.
 • Alkoholism. Mcv-indikatorn kan i detta fall återföras till det normala, för det räcker det att inte dricka alkohol i 100 dagar. Det är värt att säga att endast i detta fall ökar mcv-värdena och hemoglobinvärdet förblir inom det normala området.

Det finns en version som att ta antidepressiva under lång tid kan leda till att indikatorerna blir högre, men för närvarande undersöks denna version.

Ökningen av röda blodkroppar i blodet kan vara tillfällig utan att ha några avvikelser eller patologier. Denna situation kan leda till:

 • påfrestning,
 • höglandsplatser,
 • överdrivet mentalt eller fysiskt arbete,
 • toxinexponering,
 • uttorkning.

Efter att dessa faktorer har eliminerats kommer viktiga indikatorer på röda blodkroppar, såsom deras genomsnittliga volym, att återgå till det normala..

MCV i ett blodprov - vad är det?

MCV (från den engelska medelcorpuskulära volymen) är ett av röda blodkroppsindex som visar den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar. Denna indikator kan karakterisera hela populationen av röda blodkroppar i blodet. Det uppskattade måttet anger den genomsnittliga volymen som en enda röda blodkropp upptar. Värdet på detta index beräknas med formeln: hematokrit i procent, multiplicerat med 10 och dividerat med det totala antalet röda blodkroppar i blodet. I de flesta laboratorier mäts MCV i kubik mikron (μm2) eller i femtoliters (fl).

Ändring av sammansättningen av röda blodkroppar är ett av de viktigaste laboratoriekriterierna för diagnos av anemi, därför beräknas den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar i kombination med andra indikatorer för ett kliniskt blodprov för differentiell diagnos, övervakning och utvärdering av effektiviteten i behandlingen av anemi och sjukdomar i det hematopoietiska systemet, för att bestämma kränkningar av vatten-elektrolytbalansen.

MCV i ett blodprov beräknas automatiskt - med hjälp av en hematologisk analysator som bestämmer den genomsnittliga volymen för alla uppmätta röda blodkroppar.

Röda blodkroppar och deras funktion i kroppen

Röda blodkroppar är röda blodkroppar som innehåller hemoglobin. Deras huvudfunktion är transport av syre och kolmonoxid mellan lungorna och vävnaderna i andra organ. Dessutom deltar röda blodkroppar i immunsystemets reaktioner, spelar en viktig roll för att bibehålla syra-basbalansen och fungerar som ett medel för att transportera näringsämnen (glukos, aminosyror, salter, fettsyror) och förfallsprodukter (urinsyra, urea, ammoniak, kreatin).

Röda blodkroppar bildas i benmärgen. Deras livscykel är 120 dagar, efter det har de röda blodkropparna metaboliserats av celler i levern, mjälten och benmärgen. De ersätts av unga former av röda blodkroppar som kallas retikulocyter. Innan cellerna går in i mikrovasculaturen genomgår celler flera utvecklingsstadier, under vilka deras form, storlek och kemiska sammansättning förändras. Tillräckligt intag av vitamin B12, järn och folsyra är nödvändigt för normal syntes av röda blodkroppar..

Mogna röda blodkroppar är kärnfria celler i form av biconcave skivor, vilket gör att de kan tränga in i de smalaste och böjda delarna av kärlsängen. På grund av plasticiteten hos röda blodkroppar är viskositeten hos blod i små kapillärer mycket lägre än i stora.

Den genomsnittliga diametern för röda blodkroppar hos en vuxen människa är mellan 6,8 och 7,5 mikron. Röda blodkroppar med en diameter på mindre än 6,8 mikron kallas mikrocyter, och ett tillstånd där storleken på de röda blodkropparna i det perifera blodet är mycket mindre än normalt, betyder närvaron av mikrocytos. Närvaron i blodet av onormalt stor, med en diameter på mer än 8 mikron, röda blodkroppar (makrocyter) gör det möjligt att misstänka makrocytos hos en patient.

Bestämningen av indexet för röda blodkroppar utförs som en del av ett allmänt blodprov, men det kan också förskrivas i form av en separat studie.

Indikatorn för den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar har diagnostiskt värde vid bedömningen av mikro- och makrocytos, den används vid beräkningarna av medelinnehållet och koncentrationen av hemoglobin i röda blodkroppar.

Normal MCV

Normen för MCV-indikatorn i blodprovet varierar beroende på ålder: hos nyfödda är den maximalt, hos barn under de första dagarna och månaderna i livet, dess intervall är något bredare än hos vuxna, efter ett år minskar indikatorn, och vid 18 år gammal är den fast vid en nivå av 80 till 100 fl. Detta innebär att med åldern blir nivån för den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar lägre. Hos män och kvinnor kommer MCV-normen och tolkningen av blodprovet också att vara annorlunda. Dessutom kan normerna för blodparametrar variera beroende på bestämningsmetod, laboratorium, måttenheter.

Normala MCV-värden efter kön och ålder

Vad betyder det att den genomsnittliga röda blodkroppsvolymen hos en vuxen sänks. Den genomsnittliga nivån av röda blodkroppar i blodet

Vad är röda blodkroppar

Röda blodkroppar är röda blodkroppar. Den viktigaste funktionen de utför är transport av blodgaser (koldioxid och syre) från vävnader till lungorna och ryggen..

För att bedöma tillståndet för dessa celler bestäms vissa konstanta indikatorer. Dessa inkluderar antalet röda blodkroppar, röda blodkroppsvolymer, deras storlek och form.

Antalet röda blodkroppar bestäms i ett allmänt blodprov. Storleken och formen på cellerna - med en mikroskopisk undersökning av en blodsmetning. Och den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar och koncentrationen av hemoglobin bestäms endast med speciella studier. Baserat på erhållna data bedöms deras funktionella funktioner.

I vissa sjukdomar kan olika indikatorer för dessa celler förändras..

Hur kan vi bestämma den genomsnittliga volymen för röda blodkroppar? För detta används ett utökat allmänt blodprov, där volymen för en cell kan detekteras.

Indikationer för MCV-analys

Bestämningen av volymen röda blodkroppar ingår i standardanalyser. Blod tas från ett finger eller en ven, helst på tom mage. Det föreskrivs för följande överträdelser:

 • med elektrolytstörning;
 • med differentiell diagnos i hematologi;
 • med metabola sjukdomar;
 • vid kroniska endokrina sjukdomar.

Med denna indikator kan du bestämma typen av uttorkning. En minskning av röda blodkroppsvolymer indikerar en minskning av vätska i vävnaderna på grund av en ökning av koncentrationen av kaliumjoner i blodet.

Rödblodcellsforskning

Bestämningen av den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar utförs genom matematisk beräkning. Indikatorn upptäcks genom att dela hematokrit med det genomsnittliga antalet röda blodkroppar.

Denna indikator spelar en avgörande roll vid diagnosen anemi med en förändring i storleken på röda blodkroppar, vilket leder till deras underlägsenhet och försämrade fysiologiska funktioner. I detta avseende finns det en utveckling av en klinisk bild som motsvarar varje sjukdom.

En normal indikator anses vara en volym på cirka 90 femoliters. En ökning av detta antal observeras med utvecklingen av makrocytisk anemi. En minskning i volym leder till utveckling av mikrosfärocytos och mikrokonomisk anemi. Sådana röda blodkroppar dör snabbt på grund av deras underlägsenhet..

Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar reduceras exakt för dessa sjukdomar. Detta provoseras av bristen på vissa näringsämnen som är nödvändiga för normal tillväxt och utveckling av röda blodkroppar..

Avkryptering av resultaten

MCV-analys görs i kliniken, i patientavdelningar eller i laboratorier. Baserat på uppgifterna gör läkaren en slutsats om tillståndet i det hematopoietiska systemet, patientens grad och typ av uttorkning. Med tveksamma resultat föreskrivs en andra studie. Om analysen görs automatiskt är resultaten mer exakta. Normala antal indikerar anemi vid följande sjukdomar:

 • med blödning;
 • med leversvikt;
 • med hemolys;
 • med sköldkörtelpatologi.

Makrocytiska indikatorer indikerar anemi på grund av brist på vitamin B och maligna tumörer, endogen berusning och myxödem. Avvikelse från normen sker hos rökare och kvinnor som tar orala preventivmedel. Diagnosen av sjukdomen och valet av behandlingsregime beror på korrekt analys. Upprepad forskning är nödvändig för att kontrollera och korrigera terapi.

Anemi

Som nämnts är de huvudsakliga sjukdomarna där den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar är låg är anemi. Alla av dem skiljer sig i bristen på ett visst ämne, vilket leder till onormal bildning av röda blodkroppar och följaktligen kränkning av deras funktion. Det nämndes ovan att röda blodkroppar är de viktigaste transportelementen i blodet, dvs syreutgivning och utbyte med koldioxid kommer att förstöras i första hand.

Det finns sådana typer av anemi som järnbrist, sideroblastisk anemi, talassemi. Alla dessa sjukdomar, med otillräcklig medicinsk vård, kan leda till betydande kränkningar från alla system och organ hos patienten. Möjligt engagemang i den patologiska processen och andra delar av hematopoiesis.

Hematologer hanterar huvudsakligen detta problem, även om den primära diagnosen av dessa sjukdomar bör utföras av lokala terapeuter.

Vad orsakar denna anemi, och vilka manifestationer är karakteristiska för var och en av dem? Varför händer det att den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar reduceras?

Avvikelser från normen

Den genomsnittliga volymen av Er kan avvika från normen, skilja mellan förhållandena under vilka indikatorn för detta test:

 • låg - den genomsnittliga storleken på Er är mindre än 80 fl, Er kallas mikrocyt;
 • normal - storleken på röda blodkroppar är 80-100, celler av denna volym kallas normocyter;
 • ökade - medelstorlekar överstiger 100 fl, och sådana Er kallas makrocyter.

Lägre MCV

När ett stort antal små röda blodkroppar visas i blodet kommer indikatorn för detta erytrocytindex att reduceras. Utvecklas när det sänks. ons volym. erytritol. anemi avser mikrocytic.

En minskning av den genomsnittliga storleken på röda blodkroppar noteras med anemi:

 • järnbrist;
 • sideroblastisk - omogen Er med granulat av järn (sideroblaster) finns i benmärgen;
 • förknippad med erytropoiesis - processen för bildning av Er; en ärftlig form hos män associerad med en kränkning av syntesen av porfyriner - en integrerad del av hemoglobin;
 • förvärvade former provocerade av brist på vitamin B6, blyförgiftning, nedsatt porphyrinbildning;
 • talassemi - sjukdomar som kännetecknas av nedsatt syntes av proteindelen av hemoglobinmolekylen.

  Ärftlig och förvärvad anemi förknippad med en minskning av syntesen av porfyriner orsakas av det faktum att produktionen av hemoglobinmolekyler störs. Järn som kommer in i kroppen integreras inte i hemoglobinmolekylen utan deponeras i olika organ.

  För det mesta sker processen för ansamling av obundet järn:

  • i levern - en process påbörjas som leder till skrump i levern;
  • äggstockar - sexuell funktion är nedsatt;
  • bukspottkörtel - diabetes provoseras;
  • binjurar - hormonproduktionen störs.

  Anemi associerad med att blockera syntesen av porfyriner upptäcks hos ungdomar. Sjukdomen är ofta outtryckt. Detta innebär att symtomen på sjukdomen är milda, och även om en person har en genomsnittlig volym av röda blodkroppar, har han ett högt järninnehåll och hemoglobin minskar gradvis och kan nå 50-60 g / l hos en vuxen man.

  Detta index sänks hos barn med talassemi, en ärftlig sjukdom där gener som kodar för syntesen av hemoglobinkedjor drabbas. Om bara en gen påverkas, betyder detta att den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar kommer att reduceras något, och till och med den asymptomatiska sjukdomsförloppet hos ett barn är möjligt.

  Men med nederlaget av alla fyra gener som är ansvariga för syntesen av alfa-hemoglobinkedjor, utvecklar fostret intrauterin droppighet och barnet dör omedelbart efter födseln eller i utero.

  Om den genomsnittliga volymen röda blodkroppar ökas betyder det att många Er av stora storlekar dök upp och överskred normen. Utseendet på makrocyter, en ökning av den genomsnittliga volymen av Er noteras vid sjukdomar:

  • anemi; hemolytisk;
  • aplastisk;
  • folinsyrabrist;
  • B12-brist;
 • lever
 • Hypotyreos;
 • alkoholism;
 • myelodysplastiskt syndrom.

  Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar och RWD hos en vuxen med myelodysplastiskt syndrom ökas, vilket innebär att antalet makrocyter i blodet ökas och anisocytos noteras - ett fenomen med stor cellstorleksvariabilitet. Med en ökad genomsnittlig volym av Er hos en vuxen och normal hemoglobin kan det antas att en person lider av alkoholism.

  Erytrocyt MCV kan ökas något om en person röker, och hos kvinnor provoseras en ökning av den genomsnittliga volymen genom användning av preventivmedel hormoner.

  Lägre MCV

  Blodjärnbrist anemi

  Järnbristanemi är vanligast. Denna typ av patologi utvecklas som ett resultat av en kränkning av syntesen av hemoglobin - det viktigaste transportproteinet i röda blodkroppar. Denna molekyl är ansvarig för bindningen av syre som inhaleras i lungorna och dess transport till vävnader.

  Järn är den viktigaste jonen som behövs för att bygga en hemoglobinmolekyl. Med sin brist, för att kompensera för behovet av syre, börjar kroppen producera små röda blodkroppar (dvs. kvalitetsfunktionen ersätts av antalet celler).

  Alla dessa röda blodkroppar är mindre än normalt i storlek. Följaktligen reduceras den genomsnittliga volymen röda blodkroppar i varje cell. Sådana element kan inte helt tillföra syre till vävnaderna, vilket provocerar utvecklingen av motsvarande klinisk bild..

  Trots att röda blodkroppar bildas mycket mindre i storlek än de borde vara, förblir antalet inom det normala intervallet. Den flyter och behandlas lättast från alla ovanstående former av anemi.

  Minskat värde

  Om den genomsnittliga volymen reduceras talar de om anemi, dvs en brist på hemoglobin i blodet.

  De vanligaste orsakerna när röda blodkroppar är under normala är:

  Järnbrist eller järnbristanemi. Denna form av anemi fortsätter utan komplikationer och har den enklaste behandlingen jämfört med andra typer av anemi. Om hemoglobinet sänks i barnet och orsaken är järnbrist, föreskrivs barnet en specialdiet med ett andra blodprov efter en månad. Om barnets hemoglobin inte ökar efter en månad utan snarare minskar, då i detta fall hänvisas han till en hematolog och ordinerat medicin.

  Sideroblastisk anemi. Också förknippat med järnbrist, svarar bra på vitamin B6-terapi. Denna typ av anemi utvecklas ganska snabbt och kräver omedelbar handling, det värsta resultatet av en sådan diagnos kan vara döden.

  Talassemi är en genetisk sjukdom. Orsaken till anemi är en kränkning av produktionen av hemoglobin.

  Blyförgiftning. Vid blyförgiftning minskar de genomsnittliga erytrocyttvärdena på grund av att benmärgen börjar fungera och en kränkning uppstår när kroppen producerar hemoglobin.

  Uttorkning Detta beror på vätskeförlust av kroppen, vilket påverkar blodprovet negativt..

  Ibland finns det situationer då den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar inte sänks utan är inom normala gränser, men det finns tydliga tecken på anemi. Detta händer ofta om det finns:

  närvaron av en malign tumör;

  förekomsten av kroniska infektioner;

  betydande blodförlust;

  förekomsten av sjukdomar som orsakar otillräcklig produktion av hormoner.

  Om mcv-enheten reduceras i analysen, är ett kvalificerat samråd av den behandlande läkaren eller hematologen nödvändigt.

  thalassemi

  Talassemi är en genetisk sjukdom som leder till syntes av onormala hemoglobiner. Det finns tre svårighetsgrader av sjukdomen - mild, måttlig och svår.

  Vid denna sjukdom har en punktmutation en betydande effekt på strukturen hos hela hemoglobinmolekylen. Som ett resultat av en genetisk funktionsstörning upphör hemoglobinkedjor att bildas, varför de blir sämre. Sådant hemoglobin kan inte existera i stabilt tillstånd, men vad betyder detta? Röda blodkroppar som bär en liknande molekyl kan inte stanna kvar i blodomloppet under lång tid. Deras hemolys utvecklas, vilket leder till en betydande försämring av patientens tillstånd och utveckling av chock.

  På grund av det faktum att defekt hemoglobin produceras kan de röda blodkropparna inte bli som de borde. På grund av detta minskar volymen av röda blodkroppar, det finns en överträdelse av transportfunktionen.

  Sjukdomen är ganska vanlig, vilket gör den till en av de främsta orsakerna till minskningen av röda blodkroppsvolymer..

  ESR vid akuta luftvägsinfektioner hos barn

  Vid SARS och förkylningar hos barn föreskriver läkaren vanligtvis ett allmänt blodprov. Närvaron och graden av inflammation ger dig möjlighet att bestämma indikatorn "erytrocytsedimentationsfrekvens" eller ESR.

  ESR är en ospecifik indikator. Vid genomförande av ett blodprov bestäms det också hastigheten med vilken dess fraktioner fälls ut. Med inflammation ökas ESR på grund av det höga proteininnehållet. Kan detta hjälpa till att upprätta en diagnos?

  Att ta reda på exakt vad som orsakade denna reaktion av kroppen, med hjälp av endast en indikator är omöjligt. Ändå bestäms erytrocytsedimentationsgraden vid nästan vilken sjukdom som helst. Det låter dig ställa in:

  1. Förekomsten av en inflammatorisk process.
  2. Graden av inflammation.
  3. Svar på antibakteriell eller antiinflammatorisk behandling.

  ESR är bara ett indirekt tecken på dessa villkor, men dess praktiska betydelse är fortfarande stor. Och många läkare föredrar att fokusera på detta specifika värde när de ordinerar eller korrigerar behandling. Så om sedimentationshastigheten ökades och började minska under terapin - valdes medicinen korrekt.

  Hos barn kan denna indikator variera i varierande grad..

  Andelen ESR i barndomen skiljer sig praktiskt taget inte från vuxna. Upp till 8-10 år gammal anses indikatorns övre gräns vara 10-12 mm / timme, hos äldre barn - upp till 15 mm / timme.

  Men när du utvärderar ett allmänt blodprov bör du alltid fokusera på normerna för ett visst laboratorium, som vanligtvis anges på resultatformuläret. I vissa kan en erytrocytsedimentationshastighet på 20 mm / timme också vara acceptabel.

  DETALJER: Förstorade lymfocyter hos ett barn

  Oftast möter läkare en ökning av ESR. Skälen till detta är följande:

  • Förkylning, akuta luftvägsinfektioner.
  • Bronkit, lunginflammation.
  • pyelonefrit.
  • Artrit.
  • Anemi.
  • Autoimmuna patologier.
  • Blodsystemsjukdomar.
  • tumörer.

  I de flesta fall ökar ESR hos barn mot förkylning eller virusinfektion. Det finns inget tydligt samband mellan sjukdomen och indikatorns tillväxtgrad.

  Barnets kropp kan reagera våldsamt på infektion, och läkaren kan se 38–40 mm / timme i ESR-analysen, även med normala SARS. Ofta observeras detta hos spädbarn.

  Men oftare observeras ett stort antal indikatorer med allvarligare sjukdomar - till exempel lunginflammation. Om läkaren såg resultatet av 35–45 mm / timme, är han skyldig att göra en detaljerad undersökning och förskriva en radiografi.

  ESR över 40–45 mm / timme hos ett barn kräver uteslutning av akut purulent process, autoimmun patologi, blodsjukdomar, maligna neoplasmer.

  Milda luftvägsinfektioner, förkylningar återspeglas inte alltid i denna indikator. Men oftare kan erytrocytsedimentationsgraden ökas i genomsnitt - upp till 20–25 mm / timme.

  Hos vuxna observeras som regel samma förändringsmönster i denna indikator.

  ESR-minskning

  Erytrocytsedimentationsgraden kan minska med blodförtjockning - uttorkning på grund av allvarlig kräkningar och diarré. Ibland händer detta mot bakgrund av allvarliga leversjukdomar med nedsatt proteinsyntes eller med hjärtsvikt med förlust av proteinfraktioner. Sådana sjukdomar hos barn är mycket sällsynta, detta är mycket vuxna patienter.

  Du bör veta att låg ESR hos en nyfödd är en variant av normen. Så här fortsätter det i två veckor..

  Bestämningen av ESR vid akuta luftvägsinfektioner hos barn och vuxna, såväl som andra patologier, används i stor utsträckning i en läkares praxis. Tolkningen av denna indikator ensam är emellertid opraktisk på grund av dess ospecificitet, kan erytrocytsedimentationshastigheten öka i många patologiska processer. Det är nödvändigt att ta hänsyn till den kliniska bilden av sjukdomen och uppgifterna för hela undersökningen.

  Sideroblastisk anemi

  Detta tillstånd kännetecknas av en brist på vitamin B6, vilket leder till brott i syntetiska processer, som ett resultat av vilket defekt hemoglobin bildas. I en sådan molekyl av detta protein räcker inte samproporfyriner och proporfyriner. På grund av detta störs bindningen av syre av röda blodkroppar, deras volym minskar.

  På grund av felaktig syntes, börjar defekta erytroblaster bildas med ansamlingen av järn i cellens cytoplasma. Visuellt bestäms sådana celler under ett mikroskop i form av erytroblaster med cytoplasmatiska inneslutningar..

  Som ett resultat av syntesen av defekta röda blodkroppar utvecklas en klinik för svår anemi. Defekta röda blodkroppar utför praktiskt taget inte en transportfunktion, vilket leder till en komplikation av metaboliska processer och den vitala aktiviteten för hela organismen. Antalet röda blodkroppar i denna sjukdom störs inte, men de dör snabbt.

  Denna sjukdom kräver akut ingripande med lämplig terapi. Vid otidig hjälp är döden möjlig..

  Ökat värde

  Om indikatorerna för den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar ökas, kan detta innebära en felaktig funktion i kroppen. Skälen till när mcv-promotor kan vara:

  Röd benmärgsfel.

  Sköldkörteln producerar inte tillräckligt med hormoner;

  Vitamin B12-brist. Denna brist är särskilt negativ för barn under 2 år. Vid denna ålder måste du fokusera på användningen av livsmedel som innehåller stora mängder vitamin B12, till exempel gräddfil, ägg, lever, nötkött och andra..

  Folinsyrabrist.

  Rökning. Vid rökning släpps en betydande mängd koldioxid, vilket försvårar överföringen av blod i kroppen, vilket leder till en försämring av syreförsörjningen. Kvinnor som röker är mer mottagliga för luftvägssjukdomar, vilket kan orsaka en ökning av röda blodkroppar..

  Normala indikatorer efter ålder

  Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar (MCV) varierar med ålder. Hos nyfödda dominerar större blodceller, gradvis minskar deras volym, närmar sig vuxna indikatorer.

  Som indikeras av en minskning av den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar

  Som regel bryr sig patienten bara om avvikelsen från normen som anges i analysformuläret. Och få människor tänker på vad som är gömt bakom den mystiska förkortningen MCV, vad detta betyder och vad den hematologiska indikatorn indikerar. Det är värt att överväga normerna och möjliga avvikelser för att förstå under vilka förhållanden i kroppen den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar reduceras..

  Kärnan i studien

  Förmodligen bör man komma ihåg de länge kända fakta:

  • röda blodkroppar innehåller hemoglobin (hb);
  • röda blodkroppar bär syre;
  • beror på mängden hb hur hårt cellen kommer att behålla syremolekylen och transporterar den till vävnaderna;
  • hemoglobininnehållet i cellen påverkar dess storlek.

  Bestämning av MCV i analysen - ett av sätten att diagnostisera hälsa för röda blodkroppar.

  Den genomsnittliga volymen för en erytrocyt ger en tillförlitlig bild av cellfunktionalitet och fungerar ofta som huvudparametern i den differentiella diagnosen av anemi. Fel i studien är endast möjliga med den onormala strukturen hos röda blodkroppar (sigdanemi), i detta fall, förutom MCV, beaktas dessutom värdet av MCH och MCHC i blodanalysen.

  Indikationer för utnämning

  MCV i analysen bestäms för att klargöra blodets sammansättning under följande tillstånd:

  • metaboliska störningar (förändringar i jonbalans i celler);
  • hemolytiska avvikelser (anemi);
  • hemoglobinopatier (syntes eller förfall av hemoglobinmolekyler störs);
  • myeloblastiskt syndrom (utvecklas i strid med syntesen av röda blodkroppar eller vid produktion av celler i olika storlekar);
  • orsakslös minskning av immunitet;
  • hormonell obalans;
  • metaboliska störningar.

  Förutom att diagnostisera sjukdomar är en indikation för ett MCV-blodprov:

  • schemalagd fysisk undersökning;
  • leverpatologi;
  • förberedelse för operation;
  • genomgå kemoterapi;
  • förekomsten av blodsjukdom hos nära släktingar;
  • leukemi.

  Under påverkan av giftiga ämnen (kemoterapi), med sjukdomen, kommer mängden MCV i analysen att minska eller öka. Genom att ändra laboratoriedata bestämmer läkaren arten och svårighetsgraden av den patologiska processen.

  Allmänt accepterade standarder

  Den genomsnittliga MCV-normen för vuxna: 80-100 femtoliters - en sådan röd blodcell anses vara normal.

  • Om siffrorna är under normala, diagnostiseras mikrocytos..
  • Om resultatet överskrider det angivna värdet, utvecklas makrocytos..

  Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar i blodet är inte konstant, den förändras under en persons liv. Nedan visas en tabell över normala referensvärden för pojkar och flickor under 12 år.

  Hos ungdomar under puberteten och hos vuxna beror MCV i ett blodprov inte bara på ålder utan också på kön.

  Som framgår av tabellerna varierar MCV i analysen något och passar nästan alltid in i den genomsnittliga normen 80-100 fl.

  Hos gravida kvinnor förändras många hemolytiska data under bärandet av fostret, men storleken på de röda blodkropparna förblir densamma. Avvikelse från allmänt accepterade normer indikerar en patologi för graviditet.

  Anledningar till nedgången

  Skälen till att den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar reduceras är ganska mycket:

  • uttorkning (med diarré, kräkningar, stora brännskador);
  • hypertonisk dehydrering (infusion av ett stort antal saltlösningar);
  • anemi mot bakgrund av hb-brist (hypokrom, mikrocytisk);
  • hemoglobinrubbning;
  • vissa medfödda blodsjukdomar (talassemi);
  • förgiftning med metallsalter (kvicksilver, bly);
  • hematopoiesis-patologi (MCV reduceras på grund av en oregelbunden form eller en mindre storlek på röda blodkroppar).

  Minskad röd kroppsvolym är alltid ett tecken på sjukdom. Om en person mår bra och den genomsnittliga volymen röda blodkroppar sänks, indikerar detta en dold kurs i den patologiska processen.

  Anledningar till ökningen

  Varje avvikelse från normen indikerar utvecklingen av en patologisk process. En ökning kan utlösas av följande villkor:

  • hemolytisk anemi;
  • vitaminbrist (brist på vitamin B12 och folsyra);
  • myelodysplastiskt syndrom (dysfunktion i hematopoietisk grodd)
  • riklig blodförlust (en ökning beror på det faktum att stora röda blodkroppar förekommer i blodomloppet för att tillhandahålla syre till vävnaderna och samtidigt diagnostiseras allmänna röda blodkroppar);
  • hypotonisk dehydrering (minska mängden salter i plasma);
  • renal patologi associerad med ökad permeabilitet hos njurnefroner);
  • leversjukdom
  • endokrina störningar;
  • intag av vissa ämnen (orala preventivmedel, alkohol);
   rökning.

  Makrocytos orsakad av medicinering, alkohol eller rökning har en gynnsam kurs, och efter att dessa ämnen har stoppats återställs den normala hastigheten.

  En ökning är inte mindre farlig än en minskning. Stora celler rör sig dåligt längs kapillärerna, så när blod tas från ett finger kan anemi upptäckas felaktigt. När fördelningen av röda blodkroppar i volym reduceras kan en brist i små perifera kärl observeras med en normal hastighet för venöst blod.

  Är ett falskt uppsving möjligt?

  I laboratoriepraxis finns det fall då den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar ökar och det inte finns några tecken på en latent patologi. Ett felaktigt resultat uppstår i följande situationer:

  • Ketoacidos vid diabetes. I detta tillstånd ökar antalet röda blodkroppar, och när man reagerar med reagens i den elektroniska analysatorn kan det vara ett falskt positivt resultat.
  • Kall agglutination (limning) är möjlig när tidigare fryst och dåligt uppvärmt material används för forskning. Från förkylningen sticker röda blodkroppar ihop, och elektronisk utrustning analyserar den resulterande klumpen som en stor cell.

  En falsk ökning gör det svårt att diagnostisera. Därför bestämmer läkaren alltid innan blodet har dechiffrats vilket blod som undersöktes (färskt eller efter långvarig lagring) Om det finns misstankar om en snedvridning av resultatet ges patienten ett andra blodprov.

  Några ord om anisocidos

  Inte alla röda blodkroppar hos en frisk person har samma storlek. Normalt bör blodomloppet vara närvarande:

  • makrocyter - 15%;
  • normocyter - 7%;
  • mikrocytter - 15%.

  En liten ökning av andelen till förmån för normocyter anses vara normal och orsakar inte oro, men om innehållet i mikrocytter och makrocyter har ökat kan följande symtom utvecklas:

  • svaghet;
  • snabb utmattbarhet;
  • takykardi och arytmi;
  • känsla av brist på luft;
  • smärta bakom bröstbenet;
  • kränkning av känsligheten i lemmarna i huden (domningar eller en känsla av gåsbockar).

  I svåra fall liknar symtomen på anisocytos till tecken på kronisk hjärtsvikt..

  Patologin diagnostiseras genom mekanisk räkning av röda blodkroppar i en blodsmetning. Med en samtidig ökning av makro- och mikrocytter mot bakgrund av en minskning av normocyter kan en elektronisk analysator visa normen. Provocera ett stort utseende av celler i olika storlekar kan:

  • leverpatologi;
  • brist på järn;
  • splenektomi;
  • erytrocytslam (limning av flera element);
  • beta-talassemi.

  Anisacidos har en gynnsam prognos och när de provocerande faktorerna elimineras återställs erytrocytformeln på egen hand utan ytterligare terapi.

  MCV i ett blodprov är en av indikatorerna på gasutbyte i kroppen, och det rekommenderas inte att ignorera de upptäckta avvikelserna. Det är viktigt att komma ihåg att för stora eller för små röda blodkroppar inte helt kan leverera syre-molekyler till cellerna och en ischemisk process utvecklas i vävnaderna, vilket negativt påverkar systemets och organens arbete..

  Genomsnittligt antal röda blodkroppar i mcv: lägre och högre värden

  Rött blodcellsmedelvärde (MCV) minskat

  Den genomsnittliga storleken på röda blodkroppar kännetecknas av den genomsnittliga volymen eller MCV (från den engelska medelcorpuskulära volymen) för röda blodkroppar. När den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar sänks betyder det att det finns många små röda blodkroppar i blodet, och med ökad MCV hos vuxna och barn är medelstorleken på röda blodkroppar mer än normalt.

  I en persons blod förändras inte bara koncentrationen av röda blodkroppar, utan också deras storlek, form och hemoglobininnehåll. MCV-värde är ett index som visar den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar, uttryckt i μm3 eller i femtoliters (fl).

  Undersök den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar (Er) med hjälp av en hematologisk analysator - en automatisk enhet som kan beräkna mer än 20 olika blodparametrar. Automatiserade analysatorer känner igen Er inom ett volymområde 30 - 300 fl.

  MCV-värdet beräknas automatiskt av enheten, det är ett värde som erhålls genom att dela alla cellvolymerna av röda blodkroppar med det totala antalet celler i denna population.

  Det genomsnittliga MCV-värdet kan beräknas på ett annat sätt, om hematokritvärdet och mängden Er är känt, med formeln: hematokritvärde / antal röda blodkroppar * 1000.

  Med hjälp av formeln eller direkt från data från den hematologiska analysatorn är det möjligt att upptäcka anemi av olika former i de tidigaste stadierna innan uppenbara tydliga kliniska symtom.

  MCV för diagnos

  Värdet på detta röda blodkroppsindex används för att diagnostisera och klassificera anemi tillsammans med andra viktiga indikatorer för den hematologiska analysatorn, såsom:

  • MCH - visar hur mycket hemoglobin i genomsnitt Er innehåller;
  • MCHC är ett värde som återspeglar den genomsnittliga mängden hemoglobin i alla Er-blodprover;
  • RDW - erytrocytfördelningsbredd.

  Förändringar i den genomsnittliga Er-volymen återspeglas i värdet på färgindikatorn för blod, hemoglobin och indikerar också typen av elektrolytobalans.

  • Med ökad MCV är förändringarna hypotoniska till sin natur, vilket innebär att cellen förlorar elektrolyter och översvämmas, och det extracellulära mediet är dehydratiserat.
  • Med en genomsnittlig volym röda blodkroppar, vars indikatorer är under normala, finns det en hypertonisk störning av vatten-saltbalansen, i vilken förlusten av vatten av cellen råder över utsöndringen av salter.

  På grundval av den genomsnittliga storleken på de röda blodkropparna kan man bedöma graden av dess hydrering.

  • Med hypertonisk dehydrering blir Er-storlekarna mindre än 80 fl, vilket motsvarar mikrocytos.
  • När det gäller hypotonisk dehydrering ökar Er-storlekarna och överstiger 95 fl, vilket betyder makrocytos.

  Indikatorerna som erhållits i olika laboratorier under studien på olika typer av hematologiska analysatorer kan variera. Skillnader i medelvärde för Er är ålder och könsberoende..

  Norm

  Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar hos barn under 6 månader, tabellen över normer.

  ÅlderMCV (fl)
  i fostret98 - 118
  första 3 dagarna.95 - 121
  4 - 7 dagar88 - 126
  andra veckan86 - 124
  månad85 - 123
  60 dagar77 - 115
  3 månader - 6 månader.77 - 108

  MCV-normer för barn, ungdomar och vuxna, tabell.

  ÅlderMCV-värden
  mänkvinnor
  från 6 månader. upp till 2 år70 - 9972 - 89
  3 - 6 g.76 - 8976 - 90
  7 l 12 l vardera.76 - 8176 - 91
  från 13 år - 1979 - 9280 - 96
  20 år till 3081 - 9382 - 96
  30 l - 40 år80 - 9381 - 98
  40 l - 50 l.81 - 9480 - 100
  50 l 60 l.82 - 9482 - 99
  60 år med 65 liter.81 - 10080 - 99
  efter 65 l.78 - 10380 - 100

  Avvikelser från normen

  Den genomsnittliga volymen av Er kan avvika från normen, skilja mellan förhållandena under vilka indikatorn för detta test:

  • låg - den genomsnittliga storleken på Er är mindre än 80 fl, Er kallas mikrocyt;
  • normal - storleken på röda blodkroppar är 80-100, celler av denna volym kallas normocyter;
  • ökade - medelstorlekar överstiger 100 fl, och sådana Er kallas makrocyter.

  Lägre MCV

  När ett stort antal små röda blodkroppar visas i blodet kommer indikatorn för detta erytrocytindex att reduceras. Utvecklas när det sänks. ons volym. erytritol. anemi avser mikrocytic.

  En minskning av den genomsnittliga storleken på röda blodkroppar noteras med anemi:

  • järnbrist;
  • sideroblastisk - omogen Er med granulat av järn (sideroblaster) finns i benmärgen;
  • förknippad med erytropoiesis - processen för bildning av Er;
   • en ärftlig form hos män associerad med en kränkning av syntesen av porfyriner - en integrerad del av hemoglobin;
   • förvärvade former provocerade av brist på vitamin B6, blyförgiftning, nedsatt porphyrinbildning;
  • talassemi - sjukdomar som kännetecknas av nedsatt syntes av proteindelen av hemoglobinmolekylen.

  Ärftlig och förvärvad anemi förknippad med en minskning av syntesen av porfyriner orsakas av det faktum att produktionen av hemoglobinmolekyler störs. Järn som kommer in i kroppen integreras inte i hemoglobinmolekylen utan deponeras i olika organ.

  För det mesta sker processen för ansamling av obundet järn:

  • i levern - en process påbörjas som leder till skrump i levern;
  • äggstockar - sexuell funktion är nedsatt;
  • bukspottkörtel - diabetes provoseras;
  • binjurar - hormonproduktionen störs.

  Anemi associerad med att blockera syntesen av porfyriner upptäcks hos ungdomar. Sjukdomen är ofta outtryckt. Detta innebär att symtomen på sjukdomen är milda, och även om en person har en genomsnittlig volym av röda blodkroppar, har han ett högt järninnehåll och hemoglobin minskar gradvis och kan nå 50-60 g / l hos en vuxen man.

  Detta index sänks hos barn med talassemi, en ärftlig sjukdom där gener som kodar för syntesen av hemoglobinkedjor drabbas. Om bara en gen påverkas, betyder detta att den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar kommer att reduceras något, och till och med den asymptomatiska sjukdomsförloppet hos ett barn är möjligt.

  Men med nederlaget av alla fyra gener som är ansvariga för syntesen av alfa-hemoglobinkedjor, utvecklar fostret intrauterin droppighet och barnet dör omedelbart efter födseln eller i utero.

  Ökning i genomsnittlig volym

  Om den genomsnittliga volymen röda blodkroppar ökas betyder det att många Er av stora storlekar dök upp och överskred normen. Utseendet på makrocyter, en ökning av den genomsnittliga volymen av Er noteras vid sjukdomar:

  • anemi;
   • hemolytisk;
   • aplastisk;
   • folinsyrabrist;
   • B12-brist;
  • lever
  • Hypotyreos;
  • alkoholism;
  • myelodysplastiskt syndrom.

  Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar och RWD hos en vuxen med myelodysplastiskt syndrom ökas, vilket innebär att antalet makrocyter i blodet ökas och anisocytos noteras - ett fenomen med stor cellstorleksvariabilitet. Med en ökad genomsnittlig volym av Er hos en vuxen och normal hemoglobin kan det antas att en person lider av alkoholism.

  Erytrocyt MCV kan ökas något om en person röker, och hos kvinnor provoseras en ökning av den genomsnittliga volymen genom användning av preventivmedel hormoner.

  Sjukdomar med normal MCV

  Med normala testvärden utvecklas patologiska tillstånd som:

  • hemolytisk anemi orsakad av:
   • autoimmun process;
   • spherocytosis;
   • G6PD-enzymbrist;
  • aplastisk anemi;
  • anemi vid njursvikt;
  • anemi vid en kronisk sjukdom;
  • stor blodförlust.

  Den ärftliga bristen på enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas kan orsaka hemolytisk icke-sfärocytisk anemi om bäraren av denna genetiska störning börjar ta läkemedel eller produkter med oxiderande egenskaper, som inkluderar:

  • läkemedel - norsulfazol, biseptol, urantoin, kinin, isoniazid;
  • hästbönor.

  MCV-indikatorn återspeglar bara medelvärdet på röda blodkroppar. Du kan inte lita på vittnesbörden om det finns många onormala röda blodkroppar i blodet.

  Makrocyter och mikrocyter kan samtidigt finnas i blodet, och den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar kanske inte överskrider normen, även om det i verkligheten utvecklas anemi hos en person.

  Detta innebär att även med en normal indikator för den genomsnittliga volymen av Er måste den dekrypteras med hänsyn till anisocytos av röda blodkroppar, dvs RDW är bredden på fördelningen av röda blodkroppar i storlek.

  Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar kan ökas falskt hos en vuxen eller ett barn om kalla agglutininer finns i blodet, vilket får röda blodkroppar att hålla sig ihop. Den hematologiska analysatorn bestämmer de erhållna konglomeraten som en cell i jättestorlek, som introducerar distorsioner i analysresultatet.

  Resultatet av detta test kommer att falska sänkas hos en äldre, om han utvecklar DIC-syndrom - ett fenomen med intravaskulär koagulering som uppträder samtidigt i alla delar av cirkulationssystemet.

  En falsk ökning observeras i diabetisk ketoacidos, sigdcellanemi - en sjukdom associerad med närvaron av ett stort antal deformerade röda blodkroppar.

  Som indikeras av en minskning av den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar

  Som regel bryr sig patienten bara om avvikelsen från normen som anges i analysformuläret. Och få människor tänker på vad som är gömt bakom den mystiska förkortningen MCV, vad detta betyder och vad den hematologiska indikatorn indikerar. Det är värt att överväga normerna och möjliga avvikelser för att förstå under vilka förhållanden i kroppen den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar reduceras..

  Kärnan i studien

  Förmodligen bör man komma ihåg de länge kända fakta:

  • röda blodkroppar innehåller hemoglobin (hb);
  • röda blodkroppar bär syre;
  • beror på mängden hb hur hårt cellen kommer att behålla syremolekylen och transporterar den till vävnaderna;
  • hemoglobininnehållet i cellen påverkar dess storlek.

  Bestämning av MCV i analysen - ett av sätten att diagnostisera hälsa för röda blodkroppar.

  Indikationer för utnämning

  MCV i analysen bestäms för att klargöra blodets sammansättning under följande tillstånd:

  • metaboliska störningar (förändringar i jonbalans i celler);
  • hemolytiska avvikelser (anemi);
  • hemoglobinopatier (syntes eller förfall av hemoglobinmolekyler störs);
  • myeloblastiskt syndrom (utvecklas i strid med syntesen av röda blodkroppar eller vid produktion av celler i olika storlekar);
  • orsakslös minskning av immunitet;
  • hormonell obalans;
  • metaboliska störningar.

  Förutom att diagnostisera sjukdomar är en indikation för ett MCV-blodprov:

  • schemalagd fysisk undersökning;
  • leverpatologi;
  • förberedelse för operation;
  • genomgå kemoterapi;
  • förekomsten av blodsjukdom hos nära släktingar;
  • leukemi.

  Under påverkan av giftiga ämnen (kemoterapi), med sjukdomen, kommer mängden MCV i analysen att minska eller öka. Genom att ändra laboratoriedata bestämmer läkaren arten och svårighetsgraden av den patologiska processen.

  Rekommenderas: Vad betyder en ökning av monocyter hos en vuxen?

  Allmänt accepterade standarder

  Den genomsnittliga MCV-normen för vuxna: 80-100 femtoliters - en sådan röd blodcell anses vara normal.

  • Om siffrorna är under normala, diagnostiseras mikrocytos..
  • Om resultatet överskrider det angivna värdet, utvecklas makrocytos..

  Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar i blodet är inte konstant, den förändras under en persons liv. Nedan visas en tabell över normala referensvärden för pojkar och flickor under 12 år.

  Hos ungdomar under puberteten och hos vuxna beror MCV i ett blodprov inte bara på ålder utan också på kön.

  Som framgår av tabellerna varierar MCV i analysen något och passar nästan alltid in i den genomsnittliga normen 80-100 fl.

  Anledningar till nedgången

  Skälen till att den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar reduceras är ganska mycket:

  • uttorkning (med diarré, kräkningar, stora brännskador);
  • hypertonisk dehydrering (infusion av ett stort antal saltlösningar);
  • anemi mot bakgrund av hb-brist (hypokrom, mikrocytisk);
  • hemoglobinrubbning;
  • vissa medfödda blodsjukdomar (talassemi);
  • förgiftning med metallsalter (kvicksilver, bly);
  • hematopoiesis-patologi (MCV reduceras på grund av en oregelbunden form eller en mindre storlek på röda blodkroppar).

  Anledningar till ökningen

  Varje avvikelse från normen indikerar utvecklingen av en patologisk process. En ökning kan utlösas av följande villkor:

  • hemolytisk anemi;
  • vitaminbrist (brist på vitamin B12 och folsyra);
  • myelodysplastiskt syndrom (dysfunktion i hematopoietisk grodd)
  • riklig blodförlust (en ökning beror på det faktum att stora röda blodkroppar förekommer i blodomloppet för att tillhandahålla syre till vävnaderna och samtidigt diagnostiseras allmänna röda blodkroppar);
  • hypotonisk dehydrering (minska mängden salter i plasma);
  • renal patologi associerad med ökad permeabilitet hos njurnefroner);
  • leversjukdom
  • endokrina störningar;
  • intag av vissa ämnen (orala preventivmedel, alkoholhaltiga drycker); rökning.

  Rekommenderas: Vad är ett ELISA-blodprov och varför är det viktigt för diagnos

  Makrocytos orsakad av medicinering, alkohol eller rökning har en gynnsam kurs, och efter att dessa ämnen har stoppats återställs den normala hastigheten.

  Är ett falskt uppsving möjligt?

  I laboratoriepraxis finns det fall då den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar ökar och det inte finns några tecken på en latent patologi. Ett felaktigt resultat uppstår i följande situationer:

  • Ketoacidos vid diabetes. I detta tillstånd ökar antalet röda blodkroppar, och när man reagerar med reagens i den elektroniska analysatorn kan det vara ett falskt positivt resultat.
  • Kall agglutination (limning) är möjlig när tidigare fryst och dåligt uppvärmt material används för forskning. Från förkylningen sticker röda blodkroppar ihop, och elektronisk utrustning analyserar den resulterande klumpen som en stor cell.

  Några ord om anisocidos

  Inte alla röda blodkroppar hos en frisk person har samma storlek. Normalt bör blodomloppet vara närvarande:

  • makrocyter - 15%;
  • normocyter - 7%;
  • mikrocytter - 15%.

  En liten ökning av andelen till förmån för normocyter anses vara normal och orsakar inte oro, men om innehållet i mikrocytter och makrocyter har ökat kan följande symtom utvecklas:

  • svaghet;
  • snabb utmattbarhet;
  • takykardi och arytmi;
  • känsla av brist på luft;
  • smärta bakom bröstbenet;
  • kränkning av känsligheten i lemmarna i huden (domningar eller en känsla av gåsbockar).

  I svåra fall liknar symtomen på anisocytos till tecken på kronisk hjärtsvikt..

  Patologin diagnostiseras genom mekanisk räkning av röda blodkroppar i en blodsmetning. Med en samtidig ökning av makro- och mikrocytter mot bakgrund av en minskning av normocyter kan en elektronisk analysator visa normen. Provocera ett stort utseende av celler i olika storlekar kan:

  • leverpatologi;
  • brist på järn;
  • splenektomi;
  • erytrocytslam (limning av flera element);
  • beta-talassemi.

  MCV i ett blodprov är en av indikatorerna på gasutbyte i kroppen, och det rekommenderas inte att ignorera de upptäckta avvikelserna. Det är viktigt att komma ihåg att för stora eller för små röda blodkroppar inte helt kan leverera syre-molekyler till cellerna och en ischemisk process utvecklas i vävnaderna, vilket negativt påverkar systemets och organens arbete..

  Vad indikeras av en minskning av den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar? Länk till huvudpublikationen

  När en genomsnittlig analys av röda blodkroppar (MCV) behövs och vad är dess norm beroende på ålder?

  Det är inte alltid när man gör en diagnos förknippad med sjukdomar i cirkulationssystemet, det räcker för att bestämma kvantitativt innehåll av röda blodkroppar (röda blodkroppar) och blodhemoglobin.

  För att få en detaljerad bild av blodkompositionen mäts den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar - en viktigare och detaljerad hemolytisk analysator som kännetecknar de formade elementen inte från en kvantitativ utan från en kvalitativ sida..

  Varje avvikelse tillåter, i kombination med andra röda blodkroppsindex, att föreslå sina orsaker som leder till detta och korrekt diagnostisera.

  Denna analys är vanligtvis betecknad med förkortningen MCV, som vid översättning till ryska betyder medelvärdet (medelvärdet) korpuskulärt (volym).

  Normerna för åldersgrupper

  Indikatorn kallas normen, om värdena för den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar förekommer i intervallet inte mindre än 80 och inte mer än 100 femtoliters.

  Hos nyfödda är normintervallet något bredare - från 70 till 110.

  Med åldern har en person en tendens att öka indikatorn, från miniminormen till det maximala, vilket är en fysiologisk norm och inte kräver medicinsk ingripande.

  Det finns flera egenskaper för röda blodkroppar:

  • Erytrocyter I normalt fall kallas tillståndet för röda blodkroppar en normocyt..
  • Om MCV-värdet är mindre än 80, kommer ett sådant tillstånd av de röda blodkropparna att indikeras av en mikrocyt.,
  • Om mer än 100 ft, det vill säga en ökad nivå - med makrocyt.
  • I vissa fall registreras anisocyter i blodet - erytrocytter är olika både i form och storlek..

  Makrocytos, mikrocytos och anisocytos åtföljs av en viss patologi i cirkulationssystemet, eller en tendens till det. Exempelvis indikerar detektering av ett stort antal mikrocytter en brist på hemoglobin i blodet. Makrocytos kan indikera leverproblem eller hormonstörningar..

  Ålder tillåtna värden, eller normalt, fl
  1 - 3 dagar75 - 121
  7 dagar86 - 126
  14 - 30 dagar88 - 124
  2 månader77 - 115
  3 till 6 månader77 - 108
  16 år73 - 85
  7 till 10 år75 - 87
  10 - 15 år76 - 95
  16 - 20 år gammal78 - 98
  21 - 40 år gammal80 - 98
  41 - 65 år80 - 100
  över 65 år gammal78 - 103

  När MCV-analys är nödvändig?

  Läkaren riktar sig för att bestämma den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar för följande syften:

  • Att ge en djupare bedömning av utvecklingen av anemi;
  • Identifiera metaboliska störningar;
  • Bestäm graden av kränkning av vatten-elektrolytbalansen hos patienten;
  • För att justera behandlingen av allvarliga patologier.

  Denna analys är endast en hjälpmetod som belyser beskaffenheten av störningar i kroppen.

  Tillförlitligheten hos denna metod för att identifiera olika typer av anemi eller störningar i vatten-elektrolytbalansen är utan tvekan.

  Således åtföljs hypertonisk hyperhydrering i de flesta fall av makrocytos, och hos hypotensiva patienter registreras mikrocytosindikatorer.

  För vilka blodsjukdomar analysen kan ligga inom normala gränser?

  Ofta med svår anemi förknippad med en brist i bildandet av hemoglobin kan volymen av röda blodkroppar förbli inom normala gränser..

  Detta observeras i följande situationer:

  • Med hemolytisk anemi, när röda blodkroppar och förstörs, och samtidigt intensivt syntetiseras;
  • Med betydande blodförlust;
  • Med hemoglobinopatier (onormal bildning av hemoglobinproteinstrukturer);
  • Vid hormonell obalans (brist på binjurefunktion, hypofysen);
  • Med en tumörprocess;
  • Med kronisk infektionsfoci.

  När medelvolymen sänks: vad betyder det?

  Om MCV-blodantalet är lägre än normalt, indikerar detta en av två situationer:

  • Röda blodkroppar, vars huvudfunktion är transport av hemoglobin genom vävnaderna i kroppen, innehåller en otillräcklig mängd av det;
  • Av någon anledning inträffar intensiv förstörelse av redan mogna röda blodkroppar..

  Dessa förhållanden, där låg MCV, är karakteristiska för:

  • Järnbristanemi;
  • Otillräcklig hemoglobinsyntes (talassemi eller sideroblastisk anemi);
  • Bristen på syntes av porfiner, som är de strukturella elementen i hemoglobin);
  • Förgiftning med salter av tungmetaller (bly);
  • Störningar i produktion av röda blodkroppar i benmärgen;
  • Dehydrering, på grund av att volymen av röda blodkroppar minskar på grund av vätskeförlust.

  När den genomsnittliga röda blodkroppsvolymen är förhöjd

  En ökning med 115 fot är typisk för följande situationer:

  • Sköldkörtelhormonbrist;
  • Vitamin B12-brist;
  • Folinsyrabrist;
  • Leverstörningar;
  • Myelodysplastiskt syndrom;
  • Möjlig leukocytos på grund av avvikelser i benmärgen (särskilt vanligt hos barn).
  • Missbruk av alkohol, rökning. Av dessa skäl kan hemoglobinnivån förbli normal, vilket fungerar som en diagnostisk indikator för bestämning av alkoholism..
  • Långvarig användning av orala preventivmedel, antimikrobiella medel och antitumörläkemedel.
  • Under graviditeten, vilket förklaras av den intensiva konsumtionen av röda blodkroppar av det växande fostret, "tar" dem från mammans kropp.

  Äldrocyttmognad ↑

  Vad betyder anisocytos?

  Om erytrocyter, både mikro- och makroceller, finns i blod av olika storlekar, bestäms deras fördelning av volymfördelningen av röda blodkroppar, vilket indikeras av förkortningen RDW.

  Det mäts med hjälp av en hemolytisk analysator som differentierar mellancellerna och bestämmer heterogeniteten hos röda blodkroppar, det vill säga avvikelsen från standardvolymen och uttrycks i procent.

  Med dessa mätningar avslöjades följande mönster:

  • Minskad MCV med normal RDW indikerar blodtransfusion, talassemi och avlägsnad mjälte.
  • Vid förhöjd MCV och normal RDW observeras leversjukdom.
  • Om MCV minskas och RDW är förhöjd, misstänks järnbrist, beta-talassemi eller erytrocytslam.
  • Om båda indikatorerna är förhöjda, misstänks vitamin B12-brist, kemoterapieffekter eller kall agglutination..

  Det är karakteristiskt att en av de viktigaste orsakerna i alla de presenterade kränkningarna av blodstrukturerna är en brist i kroppen av vitamin B12, och detta är inte av misstag.

  Detta vitamin är en viktig faktor vid hemopoies, eftersom endast i dess närvaro kan benmärgsstamceller differentiera sig mot syrebärare, dvs röda blodkroppar.

  Och om även alla andra nödvändiga element i syntesen av röda blodkroppar finns, med brist på B12, kommer blodbildningskedjan att bryta.

  För att förhindra störningar i hematopoietisk funktion, för att förhindra en reducerad mängd av detta element i livsmedel, är därför en överlägsen uppgift att kontrollera tarmhälsa och rationell näring.

  Du bör inte lita på enbart utvärderingen av MCV-indikatorn utan att stödja den med indikatorer för andra röda blodkroppsindex. Exempelvis kommer den genomsnittliga volymen röda blodkroppar inte att vara exakta om onormala kroppar finns i blodet.

  Video: Röda blodkroppar. Volym

  Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar: minskad, ökad, vad betyder detta

  Vid genomförande av ett allmänt blodprov kontrollerar den hemolytiska analysatorn automatiskt cirka 20 indikatorer vars förkortningar kan ses i avkodningen av laboratoriet. Bland dem är den genomsnittliga volymen röda blodkroppar en av de viktigaste indikatorerna som kännetecknar röda blodkroppar i kroppen..

  Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar beräknas genom att dela summan av volymerna av röda blodkroppar i en del av blod med deras antal i en given del. Resultaten av dess bedömning i kombination med andra erytrocytindex används för att klargöra orsakerna till otillräcklig hemoglobin och diagnos.

  I resultatformen indikeras medelvolymen röda blodkroppar med MCV-symboler. Beroende på laboratoriet som utför analysen mäts MCV i femtoliters (fl) eller kubikmikrometer (μm3).

  Normerna för den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar

  Hos barn från födelse till ett år tillåts normen för den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar upp till 126 fl. Detta är inte en avvikelse och kräver inte medicinsk intervention..

  De nedre gränserna för normen för den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar ökar med personens ålder. Indikatorn beror inte på kön.

  Hos män och kvinnor över 18 år är normalvärdet för MCV-indikatorn i intervallet 80 till 100 fl.

  ÅlderReferensvärden, fl
  1-3 dagar95-121
  7 dagar88-126
  14-30 dagar88-124
  2 månader77-115
  3-6 månader77-108
  1-5 år73-85
  5-10 år75-87
  10-15 år76-95
  15-20 år gammal78-98
  20-40 år gammal80-98
  40-65 år gammal80-100
  över 65 år gammal78-103

  Det finns situationer då den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar med uttalade tecken på anemi är inom normala gränser:

  • betydande blodförlust;
  • förbättrad förstörelse av röda blodkroppar och en samtidig ökning av erytropoies med hemolytisk anemi;
  • kränkning av hemoglobinproteinets struktur i hemoglobinopati;
  • sjukdomar orsakade av otillräcklig produktion av hypofyshormoner, binjurar, sköldkörteln och testiklar;
  • kroniska infektioner;
  • tumörer.

  Medelvolymen röda blodkroppar reduceras

  Om den genomsnittliga erytrocytvolymen reduceras vid avkodningen av det allmänna blodprovet, betyder detta att de röda blodkropparna inte innehåller tillräckligt med hemoglobin eller förstörelse av mogna röda blodkroppar inträffar.

  Bland de orsakerna till detta blodtillstånd är de vanligaste:

  • Järnbristanemi;
  • nedsatt hemoglobinsyntes vid talassemi eller sideroblastisk anemi.

  Situationen när den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar reduceras inträffar när en person är förgiftad med bly, på grund av en överträdelse av produktionen av röda blodkroppar genom benmärgen.

  Med uttorkning finns det en minskning av röda blodkroppsvolymer på grund av vätskeförlust, vilket återspeglas i en minskning av MCV.

  Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar kan minskas hos ett barn till 73-75 fl. Mikrocytisk anemi diagnostiseras hos barn när MCV-värdet faller under normal åldersgränsen.

  Ökat medelantal röda blodkroppar

  Om MCV i deciprarna i det allmänna blodprovet överstiger 100 fl betyder det att medelvolymen röda blodkroppar ökar. Orsakerna till ökningen kan vara:

  • Vitamin B12-brist eller folsyrabrist när antalet röda blodkroppar i blodet minskar, samtidigt som en betydande ökning av deras volym;
  • otillräcklig produktion av sköldkörtelhormon;
  • leversjukdom
  • kränkning av benmärgen med svår leukocytos.

  Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar ökar hos personer som missbrukar alkohol. Samtidigt, med en ökad volym röda blodkroppar, förblir hemoglobinnivån inom det normala området. Denna funktion kan användas för att diagnostisera alkoholism. Efter att ha vägrat alkohol återgår volymen av röda blodkroppar till det normala efter 3-4 månader.

  En liten ökning av den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar förekommer hos rökare. En liknande situation observeras när man tar orala preventivmedel, antitumor och vissa antimikrobiella medel..

  Hos nyfödda, barn under första livet och gravida kvinnor upptäcks ofta ett högt MCV-värde i ett blodprov. Detta fenomen är tillfälligt och passerar på egen hand utan användning av läkemedelsbehandling..

  Bedömningen av MCV kommer inte att vara fullständig utan analys av andra röda blodkroppsindex. Så den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar indikerar inte den onormala formen av röda blodkroppar.

  En integrerad metod för att utvärdera blodantalet gör att du snabbt kan identifiera begynnande sjukdomar och ställa en noggrann diagnos.

  Om den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar förändras på grund av medicinering eller dåliga vanor (rökning och alkohol), normaliseras resultaten efter att eliminera orsakerna.

  Vad är den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar och normen för denna indikator

  På inga sätt kan indikatorer för innehållet i röda blodkroppar och hemoglobin alltid ge svar på de frågor som ställs. I sådana fall hjälper diagnosen MCV, RDW och vissa andra indikatorer, som vi kommer att prata om.

  MCV är den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar, eller den genomsnittliga corpuskulära volymen (genomsnittlig Corpuscular Volym). En indikator som karakteriserar den genomsnittliga storleken på celler (i volymförhållande). Mätenheten för MCV är en femtoliter (fl) eller en kubikmikrometer (μm3).

  Det bestäms av en hematologisk analysator genom att dela cellvolymen med antalet blodceller. Du bör vara medveten om att det i vissa situationer kan vara opålitligt. Till exempel i närvaro av onormala former av röda blodkroppar hos patienter med sigdcellanemi.

  Till höger på bilden finns en modifierad sigdformad röd blodcell.

  Vad är normen och vad betraktas som en avvikelse

  Ett normalt värde beaktas när MCV är mellan 80 och 100 femtoliters. De röda blodkropparna i detta fall är normocyten.

  Om den genomsnittliga volymen för den röda cellen är mindre än 80 fl är den en mikrocyt. Tja, om volymen är mer än 100 kallas en sådan röd blodcell en makrocyt..

  Följaktligen särskiljas mikrocytos när ett stort antal mikrocytter i blodet bestäms. Låg hemoglobin är karakteristiskt. Makrocytos kännetecknas av ett ökat innehåll av makrocyter i analysen..

  Anisocytos - närvaron av röda blodkroppar i olika storlekar och former.

  Hos nyfödda och barn upp till ett år är 70-110 femtoliters norm. Med ålder jämförs denna indikator med den hos vuxna.

  När föreskrivs MCV och varför?

  Denna analys har två huvudmål:

  1. Differensdiagnos av anemi.
  2. Bestämning av störningar i vatten-elektrolytbalans.

  Bestämningen av MCV ingår i det allmänna blodprovet, kräver inte speciell beredning. Det rekommenderas att donera blod på tom mage. Kapillärblod används (analys tas från fingret).

  Det föreskrivs för patienter med anemi, metabola störningar och med allvarlig samtidig patologi.

  Enligt denna analys är det möjligt att identifiera typen av brott mot vatten-elektrolytbalansen. Så med makrocytos är hypertonisk hyperhydrering trolig och med mikrocytos är hypotonisk dehydrering möjlig. Det säger sig självt att detta bara är en hjälpmetod som ger oss ett av tecknen på en överträdelse.

  Anledningar till låg MCV

  Den genomsnittliga volymen av röda celler minskas när:

  • uttorkning och utveckling av hypertonisk dehydrering;
  • mikrocytisk och hypokrom anemi med brist på hemoglobin;
  • ärftliga, genetiskt bestämda blodsjukdomar, till exempel talassemi;
  • blyförgiftning;
  • hemoglobinopatier och nedsatt syntes av porfiner (del av hemoglobin).

  Orsaker till förhöjd MCV

  Den genomsnittliga volymen av röda celler ökar med:

  • leversjukdomar;
  • hemolytisk anemi;
  • utveckling av obalans mellan vatten och elektrolyt i form av hypotonisk hyperhydrering, vilket är möjligt med njursjukdomar;
  • makrocytisk och megaloblastisk anemi;
  • folinsyra och vitamin B12-brist;
  • myelodysplastiskt syndrom.

  Anemi utesluts inte när MCV inte är över det normala. Till exempel:

  • efter blödning;
  • med hemolytisk anemi;
  • med viss akut förgiftning.

  Lite om anisocytos

  Anisocytos hänvisar till närvaron i blodet av röda blodkroppar i olika storlekar - från mikrocytter till makrocyter. Kvantitativt uttrycks fördelningen av röda blodkroppar i volym i ett specialindex betecknat med RDW.

  Detta är hur kurvan för bredden för fördelningen av röda blodkroppar i volym i analysen

  Indikatorn för erytrocyt heterogenitet per volym (RDW) visar avvikelsen från standardvolymen, uttryckt i procent.

  Vi råder dig också att läsa:
  Varför röda blodkroppar hos en vuxen kan vara förhöjda?

  Anisocytos kan bestämmas med en blodsmetning under ett mikroskop, men de exakta egenskaperna hos dessa indikatorer erhålls med hjälp av hematologiska analysatorer. Tolkning av resultaten utförs av laboratoriediagnostikläkare i samband med MCV och underlättar diagnosen anemi.

  Den normala bredden för fördelningen av röda blodkroppar är 11,5-14 procent.
  Du bör vara medveten om att om MCV sänks med normal RDW, så är detta typiskt för blodtransfusion, avlägsen mjälte, talassemi.

  Om MCV är förhöjd vid en norm av RDW, finns det troligtvis en leverpatologi.
  Om RDW är förhöjd, med ett MCV-index under normalt, kan betatalassemi, järnbrist eller erytrocytslam misstänkas.

  Om båda indikatorerna plötsligt är högre än normalt kan vi anta kall agglutination, en brist på vitamin B12 eller ett brott mot dess absorption. Denna kombination är också karakteristisk efter en kurs med kemoterapi mot cancer.

  Ökad heterogenitet av röda blodkroppar

  Heterogeniteten ökas med:

  • järnbristanemi;
  • leversjukdomar;
  • myelodysplastiskt syndrom och benmetastaser av tumörer.

  I vilket fall som helst är det bara läkarens uppgift att dechiffrera dessa indikatorer och ställa en diagnos baserad på dem. Resultaten av ett utvidgat blodprov, inklusive indikatorer såsom heterogenitet av röda blodkroppar i volym och genomsnittlig röda blodkroppsvolym, kommer i hög grad att underlätta den kliniska analysen av anemi.

  Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar

  Den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar är en av indikatorerna för ett allmänt kliniskt blodprov, som visar antalet och storleken på röda blodkroppar, vilket indikerar kroppens hälsotillstånd. Denna labbindikator förkortas som MCV..

  Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar kan antingen minskas eller ökas, vilket mycket ofta har en patologisk bas. Endast ett fåtal fysiologiska omständigheter leder till en sådan överträdelse.

  Eventuella förändringar i den genomsnittliga volymen (under normal eller högre) leder till uttryck för några kliniska tecken, men de kan dölja symtomen på den underliggande störningen. De viktigaste symtomen representeras av svaghet och konstant dåsighet, blekhet i huden och en minskning av blodtrycket.

  Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar i blodet bestäms först efter att hematologen dekrypterar uppgifterna för den allmänna analysen av denna biologiska vätska. För att identifiera orsakerna till avvikelser från normen krävs en omfattande undersökning av patienten.

  Korrigering av denna parameter uppnås med konservativa medel, men det är dock inte möjligt att bli helt av med problemet utan att neutralisera den underliggande sjukdomen.

  Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar beror normalt på flera parametrar, nämligen: på personens kön och ålder. Enheterna för detta värde är femtoliters (fl) eller kubikmikrometer (μm ^ 3).

  ÅlderNorma (fl)
  Första veckan i livet88-126
  1 månad88-124
  2 månader77-115
  3-6 månader77-108
  1-5 år73-85
  5-10 år75-87
  10-15 år76-95
  Flickor (15-18 år)78-98
  Pojkar (15-18 år)79-95
  Kvinnor (18-45 år)81-100
  Män (18-45 år)80-99
  Vuxna från 45 till 65 år81-101
  Gamla kvinnor81-102
  Gamla män81-103

  Det är mycket viktigt att överväga att ett barn under 10 år kan ett sådant index svaga lite i någon riktning, vilket anses vara ganska normalt. Oftast stabiliseras och sammanfaller parametern med ovanstående värden med 15 år.

  Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar hos barn eller vuxna kan fluktuera upp eller ner, vilket i vilket fall som helst indikerar förekomsten av någon patologisk process.

  Till exempel, när den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar ökar, kan en av följande diagnoser ställas till en person:

  • svår förgiftning med kemikalier eller mat av dålig kvalitet;
  • sköldkörtel dysfunktion och andra patologier i det endokrina systemet;
  • brist i kroppen av jod eller järn;
  • retikulocytos;
  • leverpatologi, i synnerhet hepatit och skrump;
  • cancer i benmärgen;
  • celiaki;
  • Di Guglielmo sjukdom;
  • Hypotyreos;
  • hyperglykemi;
  • infektioner eller inflammation i bukspottkörteln;
  • myelodysplastiskt syndrom;
  • kronisk leversvikt.

  Om mcv är förhöjd, indikerar detta inte alltid sjukdomsförloppet, till exempel bland mindre ofarliga källor finns det:

  • stillasittande livsstil;
  • dålig kost;
  • okontrollerad medicinering;
  • långsiktigt beroende av dåliga vanor;
  • specifika arbetsvillkor, till exempel under vilka en person tvingas ständigt att kontakta toxiner;
  • hormonell obalans som utvecklas mot bakgrund av menstruationsförloppet eller förlossningsperioden.

  Om ett generellt kliniskt blodprov visade att den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar är låg, kan detta indikera:

  • olika typer av anemi;
  • bildning av maligna neoplasmer;
  • förgiftning av tungmetaller;
  • talassemi;
  • leukemi;
  • kraftigt blodförlust;
  • metastas av maligna tumörer;
  • porfyri;
  • autoimmuna sjukdomar.

  Indikatorn kan också reduceras mot bakgrund av missbruk av följande läkemedel:

  • "Isoniazid";
  • kolkicin
  • "Metformin";
  • "Fenacetin";
  • "Trimetoprim";
  • "Methotrexate";
  • "Pyrimethamine";
  • triamteren;
  • Glutetimide;
  • mefenaminsyra;
  • östrogener;
  • orala preventivmedel;
  • nitrofuraner;
  • antikonvulsiva medel;
  • aminosalicylsyra.

  I vissa situationer förblir den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar i mcv inom det normala intervallet, men samtidigt kan en person ha:

  • normocytisk anemi;
  • hemoglobinrubbning;
  • patologi från det hematopoietiska systemet;
  • hypogonadism;
  • hypopituitarism;
  • hypoadrenalism;
  • Hypotyreos;
  • kroniska smittsamma processer;
  • uremi.

  Eftersom den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar hos ett barn eller hos en vuxen kan minska och öka kommer varje avvikelse att ha karakteristiska yttre manifestationer. Men de kan gå helt obemärkt av en person eller maskeras av symtomen på underliggande patologi..

  Om volymen ökar kan detta indikeras med:

  • överdriven blekhet i hud och läppar;
  • ofta förekomst av smärta i buken;
  • hjärtfrekvensökning;
  • gulsot i huden med varierande svårighetsgrad;
  • aversion mot mat;
  • svår svaghet och trötthet.

  När den genomsnittliga volymen för röda blodkroppar sänks kan en person klaga på:

  • konstant dåsighet;
  • betydande minskning av prestanda;
  • kall svettutsöndring;
  • hudkylning;
  • minskning av blodtonen;
  • fördröjning och långsamhet i rörelser;
  • svimningstillstånd;
  • ökad hjärtrytm;
  • känslomässigt misslyckande.

  Sådana yttre manifestationer bör vara en drivkraft för att omedelbart söka kvalificerad hjälp. Det är värt att notera att hos barn kan vissa tecken uttryckas mycket starkare än hos vuxna.

  Volymer av röda blodkroppar utvärderas under en allmän klinisk analys av människokroppens huvudkroppsvätska. För en sådan studie kan venöst eller kapillärt blod behövas..

  När det gäller förberedelserna för analysen är det begränsat till att vägra mat på dagen för besöket på den medicinska institutionen. Annars kommer resultaten att vara falska, vilket kan kräva en andra bloddonation..

  I de situationer där analysen visade att mcv sänks eller över normala, bör en provokatör av sådana förändringar upprättas. Detta kommer att kräva en omfattande undersökning av kroppen, som är individuell.

  De primära diagnostiska åtgärderna som är gemensamma för alla är:

  • bekanta sig med sjukhistorien;
  • samling och analys av en livs- eller familjehistoria;
  • bedömning av hudens tillstånd;
  • mätning av blodtonvärden och hjärtfrekvens;
  • en detaljerad undersökning av patienten för att få en fullständig bild av klinikern avseende sjukdomsförloppet.

  Dessutom kan tilldelas:

  • specifika laboratorietester;
  • ett brett utbud av instrumentella förfaranden;
  • samråd med specialister från olika medicinområden.

  Du kan återställa den normala genomsnittliga volymen av röda blodkroppar först efter eliminering av den underliggande störningen. I vissa fall räcker det för korrigering:

  • att vägra från dåliga vanor;
  • omdefiniera matvanor;
  • ta inte mediciner utan uppenbart skäl eller utan recept från läkare.

  I andra situationer bör du bli helt av med den underliggande störningen, vilket kan göras med:

  • ta medicin;
  • fysioterapeutiska förfaranden;
  • dietterapi;
  • användning av alternativa behandlingsmetoder;
  • kirurgiskt ingrepp.

  Terapi taktik väljs individuellt för varje person i enlighet med mekanismen för utveckling av störningar i den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar.

  Om den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar är under normal kan detta leda till utveckling av:

  • anemi;
  • riklig blodförlust;
  • benmärgsdysfunktion;
  • för tidigt arbete.

  När denna parameter ökas ökar sannolikheten för blodproppar avsevärt.

  Så att kvinnor, män och barn inte har problem med att öka eller minska den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar, är det nödvändigt att följa följande enkla förebyggande regler:

  • fullständigt avslag på dåliga vanor;
  • frekventa utomhusaktiviteter;
  • balanserad diet;
  • tar bara de mediciner som klinikern kommer att förskriva;
  • bibehålla ett mått på aktiv livsstil;
  • användning av personlig skyddsutrustning när man arbetar med gifter, kemikalier och gifter;
  • årlig undersökning i en klinik med besök hos alla läkare.

  Prognosen dikteras av den patologiska provokatören som provocerade varje avvikelse från normen. Patienter ska inte glömma att, utöver ovanstående konsekvenser, kan varje grundläggande patologi leda till utvecklingen av sina egna komplikationer.

  Den genomsnittliga volymen röda blodkroppar i blodet är normen, orsakerna till ökningen och minskningen

  I nästan varje person, med en noggrann undersökning, kan en eller annan kränkning i blodcellerna upptäckas, och detta gäller särskilt röda blodkroppar.

  Deras blod innehåller en viss mängd (i genomsnitt är normen ungefär 4x10 ^ 9 grader celler). Alla deltar i processen för gasutbyte mellan den yttre miljön och organ (genom lungvävnad).

  Deras nivå kan höjas både på grund av fysiologiska egenskaper (att fostra ett barn, bor i bergen) och minska (om antalet minskas, då sker någon patologisk process).

  För att de ska kunna utföra sin funktion på rätt sätt måste röda blodkroppar ha en tillräcklig mängd hemoglobin - en bindande transportmolekyl. Det finns i alla röda blodkroppar, och antalet kan bestämmas genom att mäta den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar.

  Vad är volymen på en erytrocyt och hemoglobin, hur mäts det hos vuxna och barn, och vilka skäl kan leda till en förändring i mängden?

  Vad är denna indikator?

  Uttrycket medelvärde för röda blodkroppar förstås som en indikator som återspeglar hemoglobininnehållet i humana röda blodkroppar (betecknas med förkortningen MCV). Det beräknas genom att multiplicera hematokriten med 10 procent och sedan dela det resulterande antalet med antalet röda blodkroppar.

  Indikatorer under 80 år betraktas som ett kriterium för utvecklad anemi (även om, som redan nämnts, vid undersökning av ett barns blod kan nivån minskas till 70). En ökning i genomsnittlig volym på mer än 110 kan betraktas som makrocytos.

  En förändring i volymen av röda blodkroppar observeras med utvecklingen av olika sjukdomar. För deras snabba diagnos är det nödvändigt att utföra ett detaljerat blodprov med bestämning av kvantitativa och kvalitativa egenskaper hos de formade elementen. Om åtminstone en av dem ändras, finns det en dold patologi.

  Indikationer för ett blodprov

  De vanligaste indikationerna för att bestämma den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar är:

  • Misstanke om anemi (en minskning av mängden röda blodkroppar eller minskning av mängden hemoglobin);
  • En belastad familjehistoria med blodsjukdomar. I detta fall måste undersökningen utföras hos barn från 2 månaders ålder.

  Med undantag för dessa indikationer utförs ett utökat blodprov och bestämning av MCV för patienter på intensivvården, kirurgi (som förberedelse för operation), genomgått strålning eller kemoterapi, såväl som för patienter som har varit i epidemiologiskt farliga områden under en tid för smittsamma blodsjukdomar.

  Oftast, hos patienter som lider av vissa sjukdomar, höjs MCV-nivån. En något mindre frekvent minskning observeras. Nedan beskrivs mer detaljerat de tillstånd där volymen av röda celler ökar och de på grund av vilka den kan reduceras.

  Ökning i genomsnittlig volym av röda blodkroppar

  När höjs den genomsnittliga volymen röda blodkroppar? Oftast ökas indikatorn med utvecklingen av hyperkromisk anemi, åtföljd av makrocytos (en ökning av röda blodkroppsstorlek).

  De huvudsakliga situationerna där en ökning av MCV observeras:

  • Vitamin B12-brist. Detta ämne är avgörande för kroppens celler (särskilt hos barn). Det är detta vitamin som ansvarar för den normala bildningen av polynukleotidkedjor och bildandet av DNA. Dess brist påverkar också bildandet av röda blodkroppar, varför deras antal minskar, vilket emellertid kompenseras av deras storlek. En sådan röd blodkropp innehåller betydligt mer hemoglobin än en normal blodcell, dvs dess volym ökas. Vissa produkter hjälper till att fylla på vitamin B12-reserver.
  • Vissa exogena ämnen. Dessa inkluderar användning av alkohol, intag av vissa hormonella preventivmedel samt industriell förgiftning. En karakteristisk egenskap hos dessa tillstånd är att endast MCV höjs och hemoglobinnivån förblir inom normala gränser (om det inte finns någon samtidig kronisk patologi). Om du vägrar att använda dessa ämnen återställs MCV-normen snabbt.
  • Sjukdomar i det endokrina systemet (särskilt - myxedem). I detta fall ökas indikatorn som ett resultat av intracellulärt ödem i celler och vävnader..

  Alla dessa tillstånd bidrar direkt eller indirekt till det faktum att den genomsnittliga volymen av de röda blodkropparna ökar, vilket kan upptäckas i ett utökat blodprov.

  Anledningar till minskningen av den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar

  Till skillnad från ovan kan nivån på MCV sjunka. En låg nivå är karakteristisk för utvecklingen av mikrocytisk hypokrom anemi när små, underutvecklade blodceller finns i blodet, där CP sänks (färgindikator).

  Skälen till utvecklingen av detta tillstånd och en minskning av normen för volymen av röda blodkroppar kan orsaka:

  • Metaboliska störningar (särskilt störningar i vatten-saltmetabolism). I denna situation reduceras den genomsnittliga volymen av röda blodkroppar på grund av förändringar i jonbalansen i cellerna och frisättningen av intracellulär vätska. En indikator under normen upptäcks också med utvecklingen av massiva brännskador..
  • Hemoglobinopati - sjukdomar i samband med nedsatt bildning eller nedbrytning av en hemoglobinmolekyl. De är bland de ärftliga sjukdomarna. Med deras utveckling observeras en funktionsfel i de inre organen på grund av deras hypoplasi (på grund av brist på syre). Förutom att minska MCV, kännetecknas de också av en minskning av normen för färgindex (som är nära 1 i en frisk kropp).
  • Brott mot syntesen av röda blodkroppar och en förändring av deras kvalitetsindikatorer (till exempel med segdcellanemi). I denna situation beror en minskning av MCV på ett litet "skelett" - produktionen av reducerade och deformerade röda blodkroppar.

  Om de erhållna resultaten från den studerade indikatorn reduceras är det nödvändigt att påbörja lämplig behandling. Avslutningsvis - en användbar video om hemoglobin:

 • Publikationer Om Hjärtrytmen

  Åderbråck på benen - hembehandling

  Hallå! Om du letar efter ett effektivt och effektivt sätt att behandla åderbråck är vår artikel för dig.Åderbråck, åderbråck eller bara åderbråck - det finns många namn, men sjukdomen är en.

  Stresseko kg

  a) Indikationer och fördelar. I många fall, på grund av en ortopedisk, vaskulär, neurologisk eller andningssjukdom, kan inte patienten utföra ett test med fysisk aktivitet i den volym som krävs för en kardiologisk undersökning.