Mildrovetum

Mildrovet används i hästar, nötkreatur, grisar, hundar och katter som en del av komplex behandling för att öka kroppens resistens mot olika sjukdomar (bronkit, bronkopneumoni, dyspepsi, gastroenterit), för att behandla djur och förebygga funktionella sjukdomar i nervsystemet (stress, neuros), vid akut och kronisk hjärtsvikt.

Mildrovet innehåller meldonium i sin sammansättning.

Den farmakologiska effekten av meldonium är metabolisk, kardioskyddande, antianginal, antihypoxisk, adaptogen, vilket förbättrar hjärncirkulationen. Det är en strukturell syntetisk analog av gamma-butyrobetain - en föregångare till karnitin. Det hämmar enzymet gamma-butyrobetainhydroxylas, minskar syntesen av karnitin och transporten av långkedjiga fettsyror över cellmembran, och förhindrar ansamling av aktiverade former av okoxiderade fettsyror i celler (inklusive acylkarnitin, som blockerar leveransen av ATP till cellorganeller). Förbättrar metaboliska processer. Med ischemi förhindrar det brott mot ATP-transport och aktiverar glykolys. Som ett resultat av en minskning av syntesen av karnitin ökar innehållet i gamma-butyrobetain, som har en vasodilaterande effekt. Mot bakgrund av hjärtsvikt förbättrar myokardiell kontraktion, ökar toleransen för stressbelastningar. Ökar cellulär och humoral immunitet, eliminerar tecken på mental och fysisk stress, hjälper till att öka uthålligheten.

När det tas oralt absorberas det väl från mag-tarmkanalen. Biotillgänglighet är cirka 78%, efter intravenös administrering - 100%. Den maximala koncentrationen i blodet uppnås efter 1-2 timmar Det biotransformeras i kroppen med bildning av två huvudmetaboliter som utsöndras av njurarna. Halveringstiden efter en enda dos är ungefär 4 timmar, efter 8-dagars användning - 10 timmar.

Läkemedlet administreras intramuskulärt i en dos av 0,05-0,07 ml / kg kroppsvikt, en gång om dagen. När läkemedlet används som ett medel för komplex terapi är läkemedlets gång 5-10 dagar.

När läkemedlet används som profylaktiskt bör antalet injektioner vara minst 3. Dessutom förskrivs läkemedlet innan de förväntade belastningsbelastningarna.

När du använder läkemedlet i sällsynta fall är kortsiktig spänning, takykardi, klåda i huden möjlig.

Användningen av läkemedlet är kontraindicerat vid överkänslighet mot meldonium. Använd läkemedlet med försiktighet vid lever- och njursvikt..

Slakt av djur för kött och användning av mjölk för livsmedelsändamål är tillåtet 48 timmar efter den sista användningen av läkemedlet..

Läkemedlet förvaras i tillverkarens förpackning på ett mörkt ställe vid en temperatur av 2 till 25 ° C..

Läkemedlets hållbarhet 3 år från tillverkningsdatum, med förbehåll för lagringsregler.

"Mildronate": instruktioner, recensioner och beskrivning. Mildronate Dog

Instruktioner för användning av läkemedlet "Mildronate" för människor, hundar, katter. Sätt att använda Mildronate inom medicin och veterinärmedicin

Korta egenskaper hos läkemedlet

 • Läkemedlets namn är Mildronate
 • Appliceringsmetod - intravenöst, oralt, retrobulbar, intramuskulärt
 • Aktiv farmaceutisk ingrediens: meldonium, trimetylhydraziniumpropionatdihydrat
 • Utgivningsform: ampuller på 5 ml (500 mg), kapslar på 500 mg och 250 mg.
 • Analoger (synonymer): Meldonium, Idrinol, Cardionate, Medatern, Meldonium-Organika, Meldonium-Eskom, Meldonium-Binergia, Melfor, Midolat, Midroxine, Trimethylhydrazinium propionate-dihydrat
 • Bruttoformel - C6h24N2O2
 • Farmakologisk grupp: metabolism, antihypoxant, kardioprotektor, adaptogen
 • Mål för användning av Mildronate: människor, hundar, katter och andra arter av däggdjur och fåglar
 • Var ska jag ta mig till? I medicinska apotek utan recept

Släpp form och sammansättning av läkemedlet "Mildronate"

 1. Mildronate, 10% injektionsvätska, i 1 ml av läkemedlet innehåller 100 mg av den farmakologiska aktiva ingrediensen - 3- (2,2,2-trimetylhydrazinium) propionatdihydrat, som hjälpämne - vatten för injektion. Utgivningsform - Mildronate produceras i ampuller om 5,0 ml i förpackningar om 10 ampuller (2 blåsor med 5 ampuller). Läkemedlet är en klar, färglös vätska.
 2. Mildronat i kapslar om 250 mg och 500 mg, som innehåller den aktiva aktiva substansen 3- (2,2,2-trimetylhydrazinium) propionatdihydrat, respektive 250,0 mg och 500,0 mg. Som hjälpämnen och tillsatsämnen: kiseldioxid kolloidal, potatisstärkelse, kalciumstearat, titandioxid, gelatin. Släpp formulär. Mildronate finns i vita kapslar på 250 mg (kapselstorlek nr 1) och 500 mg (kapselstorlek nr 2), i en förpackning med 6 blåsor (kapslar 500 mg) eller 4 blåsor (kapslar 250 mg), i varje blister 10 kapslar. Innehållet i kapseln är ett pulver, vitt, i form av små kristaller, med en svag lukt, hygroskopisk.

Karakterisering av läkemedelssubstansen Mildronate

Meldonium, den aktiva farmaceutiska ingrediensen i Mildronate, är en strukturell analog av gamma-butyrobetaine - en biologiskt aktiv substans som finns i alla celler i kroppen av djur, fåglar och människor.

Farmakologisk verkan av meldonium

Bild - Farmakologisk verkan av mildronat

Enligt bruksanvisningen har Mildronate ett antal positiva farmakologiska effekter:

 • angioprotective
 • antianginös
 • antihypoxisk
 • hjärtskyddande
Med ökad fysisk ansträngning och psykoterapeutisk stress har Mildronate en generell tonisk och adaptogen effekt på människokroppen, katter, hundar, fåglar, hjälper till att återställa balansen i förhållande till behovet av syre i cellerna och dess leverans, eliminerar ansamlingen av giftiga metaboliska produkter i cellerna och ger en cytoprotective effekt. Med långvarig recept på meldoniumpreparat kan en persons, djurens och fåglarnas kropp snabbt återställa förbrukade energireserver, samt tåla stor fysisk och psyko-emotionell överbelastning. På grund av ovanstående farmakologiska egenskaper används Mildronate för att behandla olika störningar i blodtillförseln till hjärnan, hjärtat och blodkärlets funktionella tillstånd, samt för att öka mental, mental och fysisk prestanda, uthållighet och träningstolerans. Det bör noteras att med en minskning av karnitininnehållet i celler, produceras gamma-butyrobetain, som har en vasodilaterande effekt, intensivt. Hos patienter med akut ischemisk hjärtskada förkortar läkemedlet Mildronate avsevärt rehabiliteringsperioden och minskar också området med nekros. Hos patienter med kronisk hjärtsvikt (CHF) finns det en tendens att öka vänster och höger ventrikulär hjärtkardial kontraktion, kroppens tolerans mot fysisk aktivitet, hundar, katter och fåglar ökar, och hos personer med angina pectoris minskas attackernas frekvens avsevärt. Hos personer med kroniska och akuta ischemiska störningar i cerebral cirkulation förbättrar meldonium blodmikrocirkulationen i ischemisk inriktning, har egenskapen att omfördela blodcirkulationen till förmån för vävnadsstället i ischemi. Läkemedlet "Mildronate" har klinisk effekt i oftalmologi beträffande dystrofisk och vaskulär patologi hos fundus. Meldonium bidrar till eliminering av funktionella störningar i centrala nervsystemet hos personer som lider av kroniska former av alkoholism, särskilt komplicerade av abstinenssyndrom.

Farmakokinetik för meldonium

Enligt instruktionerna för användning av mildronat för människor, hundar, katter, fåglar konstaterades det att läkemedlet absorberas när det tas oralt. Biotillgängligheten för meldonium är cirka 80%. Cmax av den aktiva farmaceutiska ingrediensen uppnås efter 60-120 minuter. Mildronat i människokroppen, katter, hundar, fåglar lämpar sig för biotransformation, medan det utgör två av dess huvudsakliga metaboliter, som utsöndras av njurarna. Halveringstiden för meldonium är dosberoende och varierar från 3 till 6 timmar.

Indikationer för användning av läkemedlet mildronat i medicin och veterinärmedicin

Beträffande instruktionerna för användning av mildronat för människor, hundar, katter och fåglar har ett antal grundläggande indikationer fastställts för dess användning:

 • dishormonal och peripartal kardiomyopati
 • kronisk cirkulationsfel
 • cerebrovaskulära störningar, kroniska och akuta discirculatoriska encefalopatier (cerebrovaskulär insufficiens, cerebral stroke och andra typer av cerebrovaskulära störningar)
 • komplex behandling av personer med koronar hjärtsjukdom (akut hjärtinfarkt, angina pectoris och spänning)
 • abstinenssyndrom hos personer med kroniska former av alkoholism (som en del av en specifik kombinationsbehandling)
 • minskad träningstolerans och prestanda, fysisk och emotionell stress, särskilt hos idrottare (mildronat och andra meldoniumpreparat är inte doping)
 • retinopati av olika ursprung (hypertonisk, diabetiker)
 • trombos i den centrala venen och dess grenar i näthinnan
 • näthinneblödningar av olika ursprung och hemoftalmus

Kontraindikationer för användning av Mildronate

Enligt instruktionerna för användning av meldonium i medicin, veterinärmedicin och idrott, identifieras de viktigaste kontraindikationerna för dess syfte:

 • Ökat intrakraniellt tryck (särskilt med intrakraniell neoplasi, nedsatt venöst utflöde).
 • Allergiska reaktioner av omedelbar och försenad typ, samt överkänslighet mot läkemedlets komponenter.

Innehåller användning av mildronat och andra meldoniumpreparat under graviditet och amning

Det bör noteras att användningen av mildronat under graviditet förblir obevisad. Det har ännu inte fastställts om meldoniumpreparat utsöndras i modersmjölken. Under behandlingsperioden rekommenderas att amma stoppas.

Biverkningar av läkemedlet "Mildronate"

Vid användning av Mildronate och andra meldoniumpreparat utvecklas biverkningar mycket sällan: Allergiska reaktioner (utslag, svullnad, rodnad, klåda), dyspeptiska symtom, såväl som takykardi, förändringar i blodtryck, agitation beskrivs i sällsynta fall..

Mildronate-kompatibilitet med andra läkemedel

 • Mildronate är kompatibelt med antianginala och antikoagulantia, bronkodilatorer, antiarytmiska läkemedel, blodplättar, diuretika.
 • Försiktighet krävs när man kombinerar meldoniumpreparat med nifedipin, nitroglycerin, antihypertensiva läkemedel, perifera vasodilatorer och alfa-adrenerga blockerare, vilket förklaras av den hypotetiska risken för arteriell hypotension och måttlig takykardi..
 • Meldonium förstärker verkan av hjärtglykosider, medel som utvidgar kranskärlen, ett antal antihypertensiva läkemedel.
 • Mildronate kombineras väl med Actovegin, och en tillsatseffekt observeras när de bär deras hjärt- och skyddsegenskaper. Mexidol är kompatibel med mildronat, riboxin - ja, L-karnitin - nej.

Metod för användning av mildronat och dess dos till människor

Kapslar "Mildronate" förskrivs oralt, injektionslösningen används på morgonen strikt intravenöst.

För vuxna med hjärt-kärlsjukdomar används Mildronate som en del av kombinationsterapi: oralt (kapslar) - 500-1000 mg per dag eller långsamt intravenöst 5-10 ml injektion. Terapiförloppet med meldoniumpreparat är 4-6 veckor.

Hos patienter med kardialgi, som utvecklats mot bakgrund av dishormonal dystrofi i hjärtmuskeln (kardiomyopati), används Mildronatkapslar oralt vid 0,25 g 2 gånger om dagen. Terapiförloppet är 12-14 dagar.

Hos personer med cerebrovaskulär olycka:

 • i den akuta fasen används meldoniumpreparat i en 5 ml injektionslösning intravenöst en gång om dagen i 10 dagar, varefter läkemedlet ordineras oralt i kapslar med 500-1000 mg per dag. Behandlingen med meldonium är 4-6 veckor
 • hos patienter med kroniska cerebrovaskulära sjukdomar förskrivs 500–1000 mg per dag kapslar av mildronat oralt. Terapiförloppet är 4-6 veckor. Upprepade terapeutiska kurser ordineras av den behandlande läkaren (vanligtvis 2-3 gånger per år)

Dystrofiska sjukdomar i näthinnan och vaskulär patologi hos fundus: Mildronate injiceras parabulbarno i en dos av 0,5 ml av en injektionslösning, en gång per dag under 10 dagar.

I samband med den spännande effekten rekommenderas det att använda under första halvan av dagen.

För fysisk och mental överbelastning, särskilt för idrottare: den optimala dagliga dosen av meldonium är 1000 mg (500 mg 2 gånger om dagen eller 250 mg 4 gånger om dagen). Terapiförloppet är 10-14 dagar. Vid behov föreskrivs terapiförfarandet igen efter 2-3 veckor. Inom idrottsmedicin använder jag meldoniumpreparat oralt i kapslar, 500–1000 mg 2 gånger om dagen omedelbart före träningen. Längden på behandlingen med meldonium är i genomsnitt 14-21 dagar under förberedelseperioden och i genomsnitt 10-14 dagar under tävlingen. Egenskaperna hos meldonium som doping har ännu inte bevisats.

Hos patienter som lider av kroniska former av alkoholism: Mildronat intravenöst i en 5 ml injektionsvätska, långsamt, två gånger om dagen, förskrivs kapslar inuti 500 mg 4 gånger om dagen. Varaktigheten för en standardterapi är 7-10 dagar.

Metod för användning av mildronat i veterinärmedicin och dess dos till hundar, katter och fåglar

Med cerebrala, kardiovaskulära och andra patologier hos djur och fåglar förskrivs meldonium som en del av en omfattande behandling, som delar dosen med hälften eller injicerar hela dosen på en gång. För hundar, katter och fåglar administreras Mildronate intravenöst eller administreras oralt. En ganska god terapeutisk effekt med ett minimum av biverkningar noterades med intramuskulär användning av Mildronate hos hundar, katter och fåglar.

Tabell 1 - Rekommenderade doser av mildronat till hundar och katter för parenteral användning (500 mg ampuller på 10% 5,0 ml)

Vikt (kgDos av läkemedlet, mlVikt (kgDos av läkemedlet, ml
10,2202,5
20,3253,0
30,5trettio4,0
40,6354,5
fem0,7405,0
60,8456,0
70,9507,0
81,1558,0
nio1,3609,0
tio1,5659,0
151,87010,0

Tabell 2 - Rekommenderade doser av Mildronate till hundar och katter för oral användning (500 mg och 250 mg kapslar)

Vikt (kgDos - 250 mg kapslarVikt (kgDos - 500 mg kapslar
11/7201/2
21/6251/2
31/5trettio1/2
41/4351,0
fem1/4401,0
61/3451,0
71/3501,5
81/3551,5
nio1/3601,5
tio1/2652,0
151,0702,0

Doseringen av mildronat till fåglar är 1-2 ml per 1 kg levande vikt intramuskulärt eller 100-200 mg / kg oralt 1 gång per dag under 5-10 dagar.

Överdosering av meldonium (Mildronate)

Fall av överdosering med Mildronate och andra meldoniumpreparat beskrivs inte..

Försiktighetsåtgärder vid användning av läkemedlet "Mildronate"

Det finns inga tillförlitliga uppgifter om effektiviteten av att förskriva Mildronate till barn, så särskild försiktighet bör vidtas.

Särskilda instruktioner för användning av meldoniumpreparat

Mildronate har ingen negativ inverkan på hastigheten på reflexer och reaktioner.

Tillverkare

PJSC Grindex ("Grindex"), Lettland.

Lagringsvillkor för meldoniumpreparat

Meldoniumpreparat lagras utom räckhåll för barn, vid en omgivningstemperatur på högst 25 ° C.

Hållbarhet för läkemedlet Mildronate

Läkemedlet förblir stabilt under 4 år. Använd inte Mildronate efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.

Synonymer, generiska, analoger av mildronat

Meldonium-lista över analoger, generik, synonymer:

 1. Cardionate
 2. Idrinol
 3. Medatern
 4. Meldonium Organics
 5. Meldonius Eskom
 6. Meldonium Binergia
 7. Melfort
 8. Midolate
 9. Midroxin
 10. Trimetylhydraziniumpropionatdihydrat

Sammanfattning. Artikeln innehåller information om instruktioner för användning av mildronat i medicin och veterinärmedicin. Användningsområde - man, katter och hundar. Läkemedlet har en hjärtskyddande, cytoprotektiv, anti-ischemisk effekt. Metoder för att införa läkemedlet Mildronate i kroppen - intravenöst, oralt, intramuskulärt. Kompatibel med riboxin, actovegin, mexidol och andra läkemedel. Analogerna av meldonium och dess beredningar, dosformer.

kontraindikationer, biverkningar, doseringar, sammansättning - d / injektionslösning i läkemedelskatalogen

Ett läkemedel som förbättrar ämnesomsättningen. Det är en strukturell analog till föregångaren till karnitin-gamma-butyrobetain (GBB), i vilken en väteatom ersätts av en kväveatom.

Det antas att det finns två mekanismer för effekten av Mildronate på kroppen

1. Effekt på karnitinsyntes

Som ett resultat av hämningen av aktiviteten av butyrobetaininhydroxylas minskar Mildronate® biosyntesen av karnitin och hämmar transporten av långkedjiga fettsyror genom cellmembranet, vilket förhindrar ackumulering av aktiverade derivat av ooxiderade fettsyror, acylkarnitin och acylcoenzyme A i cellerna, som har uttalat detergent. Under ischemi, återställer Mildronate® balansen mellan syretillförsel och konsumtion i celler, eliminerar ATP-transportstörningar, samtidigt som en alternativ energikälla aktiveras - glykolys, som utförs utan ytterligare syre.

Med ökad belastning, som ett resultat av intensiv energiförbrukning i cellerna i en frisk kropp, inträffar en tillfällig minskning av halten fettsyror, främst karnitin. Det är känt att karnitinbiosyntes regleras av dess plasmanivå och stress, men beror inte på koncentrationen av karnitinprekursorer i cellen. Eftersom Mildronate® hämmar omvandlingen av GBB till karnitin, leder detta till en minskning av nivån av karnitin i blodet, vilket i sin tur aktiverar syntesen av karnitinprekursorn - GBB.

Med en minskning av koncentrationen av Mildronate återställs karnitinbiosyntesprocessen och koncentrationen av fettsyror i cellen normaliseras. Således genomgår cellerna regelbunden träning, vilket bidrar till deras överlevnad under förhållanden med ökad belastning, i vilken fettsyrainnehållet i dem regelbundet reduceras, och när belastningen minskas återställs fettsyrahalten snabbt. Under förhållanden med verklig överbelastning överlever celler tränade med Mildronate under förhållanden där otränade celler dör.

2. Medlarfunktion för ett hypotetiskt GBB-ergiskt system

Det har antagits att i kroppen finns ett tidigare inte beskrivet system för överföring av nervimpulser - GBB-ergiskt system, vilket säkerställer överföring av nervimpulser till somatiska celler. Medlaren för detta system är den omedelbara föregångaren till karnitin - en GBB-ester. Som ett resultat av esterasverkan ger denna mediator en elektron till cellen och överför därmed en elektrisk impuls och förvandlas till GBB.

Syntesen av GBB är möjlig i alla somatiska celler i kroppen. Hastigheten regleras av intensiteten hos stimulansen och energikostnaderna, som i sin tur beror på koncentrationen av karnitin. Därför, med en minskning av karnitinkoncentrationen, stimuleras syntesen av GBB. Med en ökning av koncentrationen av en medlar (GBB ester) på någon plats i kroppen, med deltagande av det centrala nervsystemet, aktiveras regleringsmekanismer som är "ansvariga" för det.

Således finns det i kroppen en ekonomisk reaktionskedja som ger ett adekvat svar på irritation eller stress: det börjar med att ta emot en signal från nervfibrerna (i form av en elektron), följer sedan syntesen av GBB och dess ester, som i sin tur bär signalen på somatiska cellmembran. Somomatiska celler som svar på irritation syntetiserar nya molekyler, vilket ger signalutbredning. Efter detta kommer den hydrolyserade formen av GBB med deltagande av aktiv transport in i levern, njurarna och testiklarna, där det förvandlas till karnitin.

Som nämnts tidigare är Mildronate® en strukturanalog av GBB, där en väteatom ersätts av en kväveatom. Eftersom Mildronate® kan utsättas för GBB-esteras, kan det fungera som en hypotetisk "mediator". GBB-hydroxylas påverkar emellertid inte mildronat och därför, när det införs i kroppen, ökar inte koncentrationen av karnitin utan minskar. Eftersom Mildronate® själv fungerar som en "mediator" av stress, och också ökar innehållet i GBD, bidrar det till utvecklingen av kroppens svar. Som ett resultat ökar också den övergripande metaboliska aktiviteten i andra system, till exempel det centrala nervsystemet..

Resultaten från experimentella studier

I experiment på bedövade katter undersöktes effekten av mildronat på hjärt-kärlsystemets prestanda. Det visade sig att i ett stort antal doser ökar läkemedlet det volymetriska blodflödet, systoliska och minutvolymer, inte har någon signifikant effekt eller reducerar venöstrycket något. Dessa data indikerar en positiv effekt av Mildronate på myokardiell kontraktil funktion..

Mildronate® har en skyddande effekt på myokardial hypoxi. I experiment med isolerade atri hos kanin konstaterades det att läkemedlet efter upphörandet av hypoxiska effekter påskyndar återställningen av myokardiell kontraktion till en normal nivå.

I en annan serie experiment med anestesierade vita råttor, avslöjades det att införandet av Mildronate före experimentets start eliminerar ökningen av ischemi (ST-segmenthöjning) efter ligering av vänster kranskärl, reducerar motsvarande fokus på hjärtattack och ökar livslängden hos djur. Med upprepad administrering av läkemedlet inom 10 dagar, hittades en uttalad (mer än två gånger i jämförelse med kontrollen) minskning av hjärtattackens fokus i hjärtattacken.

Mildronate® är effektivare än nifedipin för att förhindra utveckling av hjärtrytm, inklusive och ventrikelflimmer hos råttor efter ligering av kranskärlama.

Vid tillstånd av "underlättad" experimentell hjärtinfarkt (ligering av vänster kranskärl under ≤ 1 timme) hos hundar eliminerar läkemedlet ischemiska förändringar på EKG.

Mildronate® skyddar myokardiet mot skadliga effekter av katekolaminer och alkohol.

I experiment på råttor konstaterades att preliminär administrering av Mildronate i 50% av djuren helt eliminerar EKG-förändringar orsakade av isoproterenol (isadrin) och epinefrin (adrenalin). Histologisk undersökning av råttmyokardium indikerar att, när det gäller epinefrin, mildronat skyddar myokardceller, förhindrar utvecklingen av irreversibla förändringar i kardiomyocyter och hjälper till att återställa den normala strukturen i myokardiet.

I experimentella studier visade det sig att de toxiska koncentrationerna av etylalkohol orsakade av myokardskada i princip inte skiljer sig från de som orsakats av ischemi eller stress. Det kan antas att detta beror på likheten mellan verkningsmekanismerna hos faktorer som påverkar hjärtvävnad. Beviset på att Mildronate® minskar hjärtskador orsakade av etylalkohol motiverar användningen av läkemedlet för att korrigera funktionella och organiska störningar i kroppen vid kronisk alkoholförgiftning.

Det har experimentellt fastställts att Mildronate® reducerar den spännande effekten av etylalkohol med cirka 5 gånger. Under villkoren för "fritt val" minskar Mildronate konsumtionen av etylalkohol av försöksdjur med 80-100%.

I djurförsök observerades den antihypoxiska och cerebrala blodflödesförbättrande effekten av läkemedlet. Det har konstaterats att Mildronate® har en positiv effekt på ischemi i hjärnvävnad. Läkemedlet optimerar distributionen av cerebralt blodflöde till förmån för isocemi-foci, ökar neurons resistens mot hypoxi. Så i experiment på råttor eliminerade läkemedlet delvis eller fullständigt EEG-förändringar efter ocklusion av halspulsåren. Mildronate® har en aktiverande effekt på det centrala nervsystemet: motorisk aktivitet och fysisk prestanda ökar, stimulering av motoriska reaktioner noteras, liksom en anti-stress-effekt manifesteras i stimulering av det sympatiska nervsystemet, en ökning av innehållet i katekolaminer i hjärnan och binjurarna, en skyddande effekt mot förändringar i inre organ orsakade av stress.

Resultaten från experimentella studier indikerar effektiviteten av Mildronate och möjligheten att använda den i cerebrovaskulär patologi.

Resultat av klinisk prövning

Analys av kliniska data om behandlingen av stabil angina pectoris med Mildronate antyder att under påverkan av läkemedlet minskar anfallens frekvens och intensitet, och mängden nitroglycerin som används minskas också. Läkemedlet har en uttalad antiarytmisk effekt i närvaro av koronar hjärtsjukdom och ventrikulära extrasystoler och är mindre effektiv i supraventrikulära extrasystoler. Särskilt anmärkt är läkemedlets förmåga att minska syreförbrukningen i vila, vilket anses vara en indikator på effektiviteten av antianginal behandling av kranskärlssjukdom. Mildronate® har en gynnsam effekt på aterosklerotiska processer i kranskärl och andra perifera kärl som ett resultat av att sänka det totala plasmakolesterolet och aterogenicitetsindexet.

Mildronats roll i behandlingen av kronisk hjärtsvikt på grund av koronar hjärtsjukdom har analyserats på grundval av ett ganska stort antal kliniska studier som indikerar att läkemedlet ökar träningstoleransen och mängden arbete som utförs av patienter som lider av hjärtsvikt.

I en separat studie av det lettiska och Tomsk institutet för kardiologi studerades effektiviteten av Mildronate vid hjärtsvikt med måttlig svårighetsgrad (funktionell klass II enligt NYHA-klassificeringen). Efter behandling med Mildronate tilldelades 59-78% av patienterna med en initial diagnos av hjärtsvikt i funktionell klass II till funktionell grupp I.

Det konstaterades att Mildronate® förbättrar myotardiell inotropisk funktion och ökar träningstoleransen, förbättrar livskvaliteten för patienter utan att orsaka allvarliga biverkningar. Det noteras emellertid att Mildronate® kan orsaka måttlig arteriell hypotension, allergiska hudreaktioner, huvudvärk och en känsla av obehag i magen. Vid svår hjärtsvikt ska Mildronate® förskrivas i kombination med traditionella läkemedel som används för att behandla denna sjukdom..

En god klinisk effekt av Mildronate manifesterades hos patienter med kardialgi, som utvecklades som ett resultat av klimakteriet och matminskad fetma..

Under kliniska tillstånd visade det sig att med behandlingen av Mildronate minskar frekvensen av återfall av alkoholism. Mildronate® har visat sig stoppa alkoholuttagssyndromet.

Mildronate® är ett effektivt verktyg för komplex behandling av akuta och kroniska cerebrovaskulära störningar (ischemisk stroke, kronisk cerebrovaskulär insufficiens). Det konstaterades att Mildronat® normaliserar tonen och motståndet hos kapillärer och hjärnarterier, återställer deras reaktivitet.

Effekten av Mildronate på rehabiliteringsprocessen hos patienter med neurologiska störningar (efter tidigare sjukdomar i hjärnkärlen, hjärnoperationer, fästingburen encefalit) studerades..

Resultaten av att testa den terapeutiska effekten indikerar en positiv, dosberoende effekt av läkemedlet på återställande av fysisk prestanda och funktionell oberoende hos patienter under återhämtningsperioden. En analys av förändringar i individuella och integrerade intellektuella funktioner avslöjade en positiv effekt av Mildronate på återhämtningen av intellektuella funktioner under rehabiliteringsperioden. Det konstaterades att Mildronat® förbättrar livskvaliteten för att konvalesera människor (främst till följd av återställande av fysiska funktioner), och också hjälper till att eliminera psykiska störningar hos patienter.

Under rehabiliteringsperioden har Mildronate® en positiv effekt på regressionen av störningar i nervsystemet hos patienter med neurologiskt underskott. Det allmänna neurologiska tillståndet hos patienterna förbättras (minskning av hjärnskador och reflexers patologi, regression av pares, förbättrad koordination av rörelser och autonoma funktioner).

I kliniken och idrottsmedicinens praktik bekräftas experimentella data om Mildronates förmåga att öka arbetskapaciteten och påskynda återhämtningsprocesserna efter intensiv fysisk ansträngning. Dessa egenskaper hos läkemedlet kännetecknas av förbättrad tolerans för träningsbelastningar, eliminering av känslor av trötthet, en kraftig kraft. Dessutom minskar läkemedlet emotionell och mental stress (försvinnandet av apati och irritabilitet efter ansträngning i träning och tävling).

Mildronate® är låg giftigt. När den aktiva substansen administrerades till möss och råttor via munnen, översteg LD50-värdet 18000 mg / kg. Upprepad administration av mildronat till råttor och hundar i 6 månader orsakade inte negativa förändringar i kroppsvikt, blodkomposition, biokemiska parametrar för blod och urin hos djur. I höga doser orsakade Mildronate® blödningar i levern och njurarna hos hundar, utan att det påverkade funktionen hos dessa organ.

Vid undersökning av den specifika toxiciteten hos Mildronate observerades inga teratogena och embryotoxiska effekter. Läkemedlet har inga mutagena och cancerframkallande egenskaper. I djurförsök detekterades inte en allergisk effekt.

Hälsan hos en åldrande hund: hur man upprätthåller immunitet

Inlagd av: Lakota Diana

Funktioner i ämnesomsättningen hos gamla hundar

Du måste förstå att metabolismen hos gamla hundar bromsas ner - med detta i åtanke måste du utveckla en diet och vitamin-mineralkomplex beroende på säsong. Hundar i åldern måste nödvändigtvis öka i mat eller i matningen av vitamin A, B1, B6, B12 och E - nu behövs de än i en yngre ålder.

Även en äldre kropp och immunsystem behöver zink.

Det är värt att begränsa konsumtionen av salt. Om salt i en ung ålder skulle kunna konsumeras i små mängder, är det hos äldre användningen oönskat.

För att inte belasta njurarna bör äldre hundar få mindre fosfor. I samma syfte minskar de mängden proteinmat och kontrollerar intaget av kolhydrater så att en äldre hund inte får övervikt.

Mediciner för äldre hundar

Preparat och vitaminer som ofta ges till äldre hundar (före användning måste du rådfråga din veterinär)

"Mildronate" används för cirkulationsstörningar i hjärnan, akuta cirkulationsstörningar i näthinnan, etc..

"Glycin" - en metabolisk regulator för metabolism.

"Koenzym Q10." Huvudkomponenten i cellelement är mitokondrier, som producerar den energi som kroppen behöver. Koenzym fungerar som en antioxidant och bromsar åldringsprocessen.

"Cocarboxylase" - ett sätt att reglera metaboliska processer, som spelar en viktig roll i kolhydratmetabolismen.

"Riboxin" stimulerar metaboliska processer.

Hjärtpreparat - "Asparkam", "Korenfarm".

"L-karnitin" är en aminosyra som syntetiseras i kroppen från aminosyrorna lysin och metionin. Äldre hundar föreskrivs för att förebygga sjukdomar i muskler, lever, diabetes och njurar. Aminosyra hjälper till att bygga muskelmassa, ökar tonen och aktiviteten i hjärtmuskeln.

"Lecitin" är nödvändigt för alla kroppens celler, eftersom det förhindrar deras oxidation, hjälper till att absorbera tiamin, etc., hjälper till att bromsa åldrande, behandlar sjukdomar i ben, leder, reumatoid artrit, etc..

"Omega-3" - fettsyror som förhindrar kranskärlssjukdomar, förhindrar åderförkalkning, har antiinflammatoriska effekter vid artrit, förhindrar stroke, ökar immuniteten.

Chondroitin och glukosamin ökar ledelasticiteten, minskar smärta och inflammation och återställer ledbrosket.

Ofta lider åldrande hundar av hjärtsjukdomar, njurar och lever; muskuloskeletala sjukdomar.

Mindre ofta med åldern blir hundar döva eller tappar synen. I grund och botten händer detta företrädare för de så kallade "problem" raserna..

Mildronate för hunddosering

Vem behandlades med antidepressiva, vilket läkemedel hjälpte dig?

Dosering Överdosering Läkemedelsinteraktioner Graviditet och amning Biverkningar Lagringsförhållanden och perioder.. Chow Chow hund, 12 år gammal Yu drabbades av stroke. Som föreskrivs av veterinären injicerades Mildronate.

Endast din terapeut kan bestämma detta. Det finns en bra förberedelse fevarin - någonstans på recept, någonstans så. men till en början - illamående är oförstådlig, det är nödvändigt att vara tålamod lite. inte beroendeframkallande. och de måste behandlas i minst 1,5 - 2 år, om inte mer - detta är normalt för de deprimerade. Förresten utnämns han också under okr. kort sagt, normalt. det finns fortfarande några liknande till ett pris av cirka 2 tusen, men jag kommer inte ihåg namnet.

Jag får ordinerad behandling här) för varje antidepressiva finns det en lista med 2 till 20 komplikationer och kontraindikationer... Vik hästarna igen och svara sedan för dig.

Kontakta din läkare, psykoterapeut eller psykiater. Först måste du ställa en diagnos och sedan behandling.

Sådana frågor är individuella, någon kommer att hjälpa något som inte hjälper dig. det tredje svaret är rätt.

Jag drack vanlig glycin i månaden. apati kvar, depression och humör blev mer glad.

Medicinsk utrustning, medicinsk utrustning i Ryssland.. Doseringar MILDRONATE. Mental och fysisk överbelastning inklusive hos idrottare - via munnen, hos vuxna, 250 mg 4 gånger om dagen eller 500 mg en gång om dagen.

Gelarium (men tyvärr avbröts det nyligen) och det hjälpte mig så bra.. och nu deprim + afobazol. Jag använder inte tunga, då kan det bli ännu värre.

Piller (inte tinktur!) Moderwort.

Såg "Fevarin", "Eglonil", "Zilaxer", "Zilaxer" bra blodtryck, men kära PPC, cirka 5 tusen

De kan inte utse något som är värt och de kan inte köpa det utan recept, men de kommer inte skriva det, det fungerar inte heller. Och det mest ofarliga. Och om hälsotillståndet orsakar rädsla kan de svaga inte botas, något starkare än Persena och Afabazole mötte inte. det mest vågade förskriva grandoxin. en sådan politik att ta hand om läkemedlets tillstånd och att vi inte självmedicinerar leder, som alltid, till motsatt effekt - de frågar på Internet vad man ska "dricka". Du kan inte göra någonting, en medicin hjälpte en granne, men det kan bara skada dig, och diagnosen kan vara densamma. Dessutom kan en välverkande läkemedel förvärra en annan gång. skrev mycket och kanske inte till punkten - men sanningen. Lycka till och hälsa.

Iskemiskt myokardium i båda hundgrupper som får Mildronate och placebo.. I grupper med en hög dosering av Mildronate 100 mg kg, 200 mg kg var ökningen i förhållandet Acyl-CoA CoA försumbar.

En vanvittigt explosiv blandning av sömntabletter och en patogen... Först är det inte klart varför depressionen intensifieras, och sedan samma obegripliga känslomässiga explosion... Eller vice versa, beroende på läkemedlet och den individuella reaktionen på det.

Poppar bubbelbrytning eller tittar på ASMR-video med hörlurar. Skriv in ASMR-sökning och lyssna, väldigt lugnande.

Afobozole, fenotropil (endast recept, men jag såldes utan det), förresten, det senare verkar direkt och aktiverar också hjärnan och förbättrar prestanda :) "Det har en uttalad antiamnestisk effekt, har en direkt aktiverande effekt på hjärnans integrativa aktivitet och bidrar till minneskonsolidering, förbättrar koncentration och mental aktivitet, underlättar inlärningsprocessen, ökar hastigheten på informationsöverföring mellan hjärnhalvor och hjärnvävnads motstånd mot hypoxi och toxiska effekter, har en antikonvulsiv effekt och ångestdämpande aktivitet, reglerar aktiveringen och hämningen av det centrala nervsystemet, förbättrar humöret. till metaboliska processer och blodcirkulation i hjärnan, stimulerar det redoxprocesser, ökar kroppens energipotential på grund av användning av glukos, förbättrar det regionala blodflödet i ischemiska områden i hjärnan. nalin, dopamin och serotonin i hjärnan, påverkar inte nivån av GABA, binder inte till GABA- och GABAB-receptorer, påverkar inte signifikant hjärnans spontana bioelektriska aktivitet. Det påverkar inte andning och CVS, uppvisar en outtryckt diuretisk effekt och har anorexigen aktivitet under kursanvändning. "

En vän drack en antidepressiva. några - jag vet inte, problemet var efter avbokningen - det så blinkade det. kort sagt är det inte klart vad man ska dricka. och läkare ordinerar.

Således, på modellen av hjärtinfarkt hos hundar, minskar profylaktisk 10-dagars administration av mildronat med mer än 50%. Nitrater nitroglycerin Mekanismens verkan av nitrater Farmakokinetik av nitrater Indikationer och dosering av nitrater.

Behol hjälpte mig. Utnämnd av läkare.

Jag gillade Stresam. Det fungerar mjukt, det finns ingen fara vid körning, du kan ta det under lång tid!

Kokain)) nej, det är allt nonsens. Jag rekommenderar inte annat än mildronat, fenotropil och hobbyer. Du kan fortfarande prova BMW svart, ibland hjälper det)

Tenoten tabletter. De hjälpte mig.

Cognac och kebab

Mildronate är ett receptbelagt läkemedel som hjälper till att förbättra vävnadsmetabolism och energi. Vid bodybuilding används Mildronate som ett botemedel..

Coaxil hjälpte bra - jag köpte en pannkaka med recept från oss för att ta hand om läkemedel, även med recept, en effektiv antidepressiva fungerar inte, tack till våra jävla myndigheter

Mitt huvud gör ont mycket. och för många, förresten, också.

Grandaxin recept

Den gamla drogen ametraptelin hjälper mig, men jag dricker en mycket liten dos. Jag vet vad depression inte är genom hearsay. Min vän har satt på paxen i många år.

Meditation, nyåldersmusik (eller vad du än vill), och så ofta som möjligt att vara utomhus är bra att köpa, få en valp, bli kär i slutet !! ! och alla piller finns i toaletten!

Det latinska namnet är Mildronate. Kod ATX С01ЕВ. Aktiv ingrediens Meldonium Meldonium.. Onlineapotek i Ryssland. Zdravzona. Mildronate 10% 5 ml 10 ampullerGrindex.

Teraligen lindrar psykos, ångest, Atarax, Phenazepam. När hon tog Paxil hjälpte det inte. - Alla dessa läkemedel är lugnande. Från Phenazepam somnade, tar Atarax nu som en sömnpiller (piller på natten) - lindrar ångest och tråkiga negativa känslor. På eftermiddagen accepterar jag pantogam så att hjärnan och minnet fungerar bra- (detta är en nootropic, inte en lugnande medel, atarax på natten, jag kommer snart att dela med dem och börja springa! Vad jag råder dig. Ner med Internet! Framför är galna tankar, idéer, drömmar och planer!

Hortensia av Kambodja. Jag rekommenderar folkrättsmedel. Läkemedel med antidepressiva egenskaper kan leda till syndiga tankar.

Afobazol rekommenderar jag inte. Efter avbrytande av läkemedlet uppträder självmordsupplevelser. Mycket uppfriskande "Berokka". Inlägg är inte barnsliga. Vitalitet på toppen. Men det här är vitaminer. Och resultatet av mottagningen syns omedelbart!

Jag fick hjälp av Negrustin, mamma i tabletter, lugnande te, fenibut (mycket bra), favoritmusik och själfulla samtal med en älskad. Var frisk, önskar uppriktigt!

Du tror att du sväljer ett piller och känner dig omedelbart bättre. Detta är inte alltid fallet. Depression fortsätter annorlunda. Det är möjligt att din återhämtning gradvis kommer att ske i långsamma steg och det är viktigt att inte skada det, så skynda dig inte att prova alla möjliga läkemedelsprodukter. Och de läkemedel som du skriver om att du tog, till exempel Symbalta, seroquel är ett mycket bra piller, i allmänhet, en av de sista. Det enda du kan dricka för en natt vila är något som en sibazon, fråga din läkare, men ta det bara om du har ordinerat.

Instruktioner för användning av läkemedlet Mildronate för människor, hundar, katter.. Doseringen av mildronat till fåglar är 1-2 ml per 1 kg levande vikt intramuskulärt eller 100-200 mg kg oralt 1 gång per dag under 5-10 dagar.

Grandaxin hjälpte mig

Min son fick ordinerat amitriptylin. Det var ett behov. Hjälpte mycket bra. Jag själv, när jag befinner mig i svårt stress, tog flera barndoser flera gånger, hjälper. Men en neurologvän rådde mig att dricka azafen för flera år sedan, han gick inte till mig, vilda migrän började (jag lider ibland av dem).

Simbalta, jag dricker 3 år, det hjälpte.

Det var en depression på 5 (!) År. bara paxil hjälpte.

Jag tror att du har klinisk depression. Endast psykiatriker behandlar henne. Ibland även på ett sjukhus i gränsstatens avdelning. Sedan långvarig underhållsterapi.

MILDRONATE. Indikationer för vuxna Alla doseringsformer. komplex behandling av koronar hjärtsjukdom angina pectoris, hjärtinfarkt, kronisk hjärtsvikt och dishormonal kardiomyopati

Novopassit jag dricker - hjälper mig

Inget behov av att linda något - bara Valerian extrakt tabletter och glycin.

Psykoterapeuten föreskrev cipralex till mig. resultat: hallucinationer, slöhet, panikattacker. det är att det blev värre. nu är jag rädd för att ta psykoaktiva droger

Fenotropil, mildronat är svaret från dem som inte vet och inte har någon aning om eller utbildning av "experter på allting." Endast en psykiater eller neuropsykiater kan välja rätt behandling. i detta fall, när de behandlas med antidepressiva medel (och det finns ett stort antal av dem, från olika grupper), används inte bara antipsykotika, utan också lugnande medel på dagen med jämna mellanrum. I båda fallen väljs dessutom valet av läkemedel, dosering och användningsfrekvens individuellt. Det rekommenderas också att de så kallade icke-läkemedelsmetoderna för behandling genomförs - detta är passagen av ljud- och visuell avslappningskurser och många andra. Allt beror på typen av depression, dess kliniska manifestationer..

Alprazolam (recept)

MILDRONAT Varning Mildronate! Mildronate - en värdelös medicin, blandad i anläggningen och blandad med Listenon-ampuller - det här är ett muskelavslappnande medel. Verkligen i Ryssland helt enkelt informerad, och detta läkemedel är till försäljning?

Hjälper var och en sin egen. Det finns ingen mening med att ta ett starkt botemedel direkt, ofta byter patienter 5-10 läkemedel

bruksanvisning, sammansättning, indikationer och biverkningar

Mildronate är ett populärt verktyg för ett brett spektrum av applikationer för allmän förstärkning. Det förbättrar de metabola processerna i vävnaderna och kan användas för att behandla olika typer av sjukdomar där det inte finns tillräckligt med tillförsel av celler med näringsämnen och ackumulering av skadliga förfallsprodukter i dem..

Beskrivning

Mildronat, mer exakt, dess aktiva substans - meldonium, syntetiserades i slutet av 70-talet. i Lettland. Ursprungligen användes Mildronate endast som veterinärmedicin, vilket möjliggjorde en snabbare tillväxt av husdjur. Men efter upptäckten av dess hjärtskyddsmedel användes Mildronate i stor utsträckning som ett läkemedel.

För närvarande används Mildronate för att behandla olika hjärt-kärlsjukdomar, för att korrigera villkor med överdriven fysisk och mental utmattning. Idrottare föreskrivs ett läkemedel för att återställa fysisk styrka.

Mildronates huvudsakliga handlingslinjer:

 • antioxidant,
 • antianginös,
 • hjärtskyddande,
 • neuroprotektiv,
 • antihypoxisk.

I allmänhet har Mildronate en positiv effekt på kroppen, vilket manifesteras i en ökning av arbetskapaciteten, en minskning av överspänningen, både mental och fysisk. Läkemedlet ökar också graden av humoral och cellulär immunitet..

Handlingsmekanism

Den aktiva substansen Mildronate är en analog av gamma-butyrobetain, ett ämne som finns i kroppens celler. Detta ämne har hämmande egenskaper mot karnitin, som ansvarar för transport av fettsyror till cellen. Vanligtvis har karnitin en användbar funktion i celler, men när en cell saknar syre kan skadliga föreningar, i synnerhet ooxiderade fettsyror, bildas i den på grund av aktiviteten hos detta enzym. Meldonium bromsar denna process och gör att celler kan återställa nedsatt metabolism..

Denna funktion hos Mildronate är särskilt viktig för hjärtceller som utsätts för ökad belastning och saknar syretillförsel. Vid myokardiell dysfunktion förbättrar meldonium metabolismen i dess celler. Dessutom återställer meldonium den biokemiska balansen i dem.

Läkemedlet i kapslarna absorberas snabbt i blodomloppet och kännetecknas av en hög biotillgänglighet och når 78%. För intravenös administration når biotillgänglighetsindikatorn 100%.

Recensioner av läkemedlet är oftast positiva. De flesta av dem noterar att läkemedlet tillhör kategorin de mest effektiva medlen, frånvaron av biverkningar och ett överkomligt pris.

indikationer

Mildronate förskrivs till patienter med följande sjukdomar eller tillstånd:

 • hjärtskemi,
 • kronisk hjärtsvikt,
 • dishormonal kardiomyopati,
 • förinfarktstillstånd,
 • hjärtinfarkt,
 • akut cerebrovaskulär olycka,
 • cerebrovaskulär insufficiens,
 • abstinenssyndrom,
 • retinal eller glasblödning,
 • encefalopati,
 • perifer arteriell sjukdom,
 • bronkial astma,
 • diabetiska och hypertensiva retinopatier,
 • kroppsutmattning.

Läkemedlet används för att förhindra försämring av patientens tillstånd och inte för behandling av sjukdomar i det akuta stadiet. Läkemedlet med patologier i myokardiet bromsar utvecklingen av sjukdomen och dess övergång till en allvarlig form, med hjärtsvikt - ökar kroppens motstånd mot negativa yttre faktorer.

Mildronate är också effektivt när en person behöver återställa styrka efter aktiv fysisk ansträngning eller öka motståndet mot dem. Idrottare rekommenderas att använda läkemedlet för att återställa styrka mellan träningen..

Dessutom återställer Mildronate blodtillförseln till näthinnan och minskar graden av retinopati; vid cerebrovaskulär förbättrar det patientens tillstånd. Mildronate används också vid behandling av alkoholism, i synnerhet som ett sätt att minska de negativa symtomen på skador på nervsystemet vid abstinenssymtom..

Användning av läkemedlet för behandling av hjärt-kärlsjukdomar

Hos personer med patologisk hjärtskada, hjärtsvikt, används läkemedlet för att förbättra ämnesomsättningen i hjärtmuskeln. Mildronats hjärtskyddande effekt vid behandling av kranskärlssjukdomar och konsekvenserna av hjärtattacker består av följande effekter:

 • ökad träningstolerans för hjärtmuskeln,
 • reduktion av nekroszonen,
 • förbättring av blodcirkulationen i det drabbade området,
 • förkortad rehabiliteringsperiod.

Hos patienter som lider av kronisk hjärtsjukdom kan läkemedlet minska frekvensen av anginaattacker. Läkemedlet ökar också, såsom anges i instruktionerna, kraften i sammandragningar av hjärtmuskeln och hjärtproduktionen. Med regelbunden användning bromsar Mildronate hastigheten på patologiska processer som förekommer i hjärtmuskeln.

Släpp formulär

Mildronat finns vanligtvis i form av kapslar i en dos av 250 och 500 mg meldonium. Kapselförpackning kan innehålla 20, 40 eller 60 enheter. Kapslar kallas ibland felaktigt tabletter, men i själva verket finns Mildronat-tabletter inte. Sirap för barn och lösningar för intramuskulär och intravenös administration samt för parabarbulär (oftalmisk) administrering finns också tillgängliga. En milliliter Mildronate-lösning innehåller 100 mg meldonium. Lösningen levereras i 5 ml ampuller.

Ett originalt läkemedel av släktet Mildronate är ett läkemedel som endast produceras i Lettland. Även på marknaden kan du hitta många generika som innehåller meldonium, men de har vanligtvis olika namn..

Priset på läkemedel med meldonium börjar i ryska apotek från 170 r. Mildronate ges på apotek med recept. Läkemedlets hållbarhet - 4 år.

Kontra

Mildronate har få kontraindikationer. Det är inte tillåtet att acceptera endast följande kategorier av patienter:

 • kvinnor under graviditeten,
 • ammande mammor,
 • personer under 18 år,
 • lider av ökat intrakraniellt tryck.

Försiktighet bör iakttas hos personer med svår njursjukdom när man tar Mildronate. Detsamma gäller för patienter med leversjukdom. I sådana fall rekommenderas läkemedlet att användas endast efter att ha konsulterat en läkare.

Meldonium används också med försiktighet för att behandla personer som är utsatta för allergiska reaktioner. Eftersom det inte finns tillräcklig information om säkerheten för Mildronate för barn, är det också kontraindicerat att ta läkemedlet för patienter under 18 år..

Bieffekter

Läkemedlet tolereras vanligtvis väl av patienter. Biverkningar när du tar Mildronate kan emellertid uppstå, och detta måste förberedas. De viktigaste biverkningarna inkluderar:

 • störningar i mag-tarmkanalen (illamående, dyspepsi, tyngd i buken),
 • huvudvärk,
 • hoppar i blodtrycket,
 • takykardi,
 • psykomotorisk agitation,
 • svullnad,
 • allergiska reaktioner.

Läkemedlet påverkar inte reaktionshastigheten, därför är dess samtidiga användning och körning av fordon tillåtet..

Användningsinstruktioner

Dosering och varaktighet av behandlingen med Mildronate bör förskrivas av en läkare. Det beror på patientens tillstånd och typ av sjukdom. Den vanliga dosen, som är tillämplig i de flesta fall, är två 250 mg kapslar två gånger dagligen. Läkemedlet används vanligtvis i långa behandlingskurser som varar i flera veckor eller månader..

Vid behandling av hjärtsvikt och hjärt-kärlsjukdomar bör Mildronate tas i kapslar i en daglig dos av 0,5-1 g. Rekommenderad administreringstid är 1-1,5 månader.

Med kardialgi på grund av dishormonal kardiomyopati tas läkemedlet en gång dagligen vid 500 mg. Vid akuta former av hjärt-kärlsjukdomar kan läkemedlet användas intravenöst. Dosering 500 mg 2 gånger om dagen. Behandlingsförloppet är 1-1,5 månader.

Vid retinopatier och cirkulationsstörningar i näthinnan administreras läkemedlet parabulärt (i ögongloben). För detta används 0,5 ml av en lösning med en koncentration av 100 mg / ml. Behandlingsförloppet är 10 dagar.

Vid akut cerebrovaskulär olycka förskrivs läkemedlet intravenöst. Dosen är 500 mg en gång om dagen, varaktigheten av injektionen av Mildronate är 10 dagar. Därefter byter de till att ta läkemedlet i kapslar på 0,5-1 g. Den totala varaktigheten av behandlingsförloppet i detta fall är också 1-1,5 månader.

Vid behandling av den kroniska formen av akut cerebral cirkulation förskrivs Mildronate med 0,5-1 mg per dag under 1-1,5 månader. Kurser kan upprepas 2-3 gånger per år.

För att återställa styrka under mental och fysisk ansträngning tas läkemedlet vid 250 mg 4 gånger om dagen under 2 veckor. I detta fall kan Mildronate-injektioner också användas - 500 mg en gång om dagen under 2 veckor.

Vid behandling av kronisk alkoholism används läkemedlet i en dos av 500 mg och tas 4 gånger om dagen. Behandlingsvaraktigheten är 1-1,5 veckor.

Vid intravenös administrering av läkemedlet i detta fall ges två injektioner per dag på 500 mg under 1-1,5 veckor.

När det administreras intravenöst bör läkemedlet inte blandas med andra läkemedel. Intramuskulär injektion föreskrivs inte. Detta beror på att lokal smärta och allergiska reaktioner är möjliga när de introduceras i musklerna.

Det rekommenderas att ta läkemedlet under första halvåret för att undvika en biverkning av nervsystemet..

Den maximala tillåtna dagliga dosen för läkemedlet i kapslar, enligt instruktionerna - 2 g.

Interaktioner med andra läkemedel och ämnen

Läkemedlet går bra med de flesta andra läkemedel (diuretika, antikoagulantia, blodplättar, bronkodilatorer, etc.), vilket gör det möjligt att använda det som en del av den komplexa behandlingen av olika sjukdomar. Mildronat ökar verkan av hjärtglykosider, alfa-adrenerga blockerare, nifedipin, nitroglycerin och vissa andra antihypertensiva läkemedel. Därför måste försiktighet iakttas vid förskrivning av Mildronate i samband med dessa läkemedel, eftersom det kan leda till utveckling av biverkningar som allvarliga tryckfall och takykardi..

Samtidigt intag av alkohol i samband med Mildronate är tillåtet. Även om det bör komma ihåg att denna kombination kan förhindra läkemedlets hela terapeutiska effekt.

"Mildronate": instruktioner, recensioner och beskrivning

Ganska mycket intresse bland allmänheten orsakas av läkarnas instruktioner till Mildronate, recensioner om att ta detta läkemedel. Verktyget publicerades allmänt på grund av ett antal idrottsskandaler, eftersom det jämställdes med dopning. Men om användningen i en idrottsmiljö är begränsad, kan vanliga människor dock ta till detta verktyg, dock endast med utnämning av en läkare. Granskningar av bruksanvisningen för Mildronate-analoger visar att detta botemedel är att föredra framför många alternativa alternativ. Vilka är funktionerna i medicinen?

Vad handlar det om?

Som framgår av recensionerna, instruktionerna för tabletterna "Mildronate", är detta läkemedel utformat för att förbättra det kardiovaskulära systemets funktion. Under påverkan av den aktiva föreningen stiger syrekoncentrationen i humant blod. Detta minskar risken för koronarsjukdom. Som framgår av recensionerna, instruktioner för injektioner "Mildronate", är läkemedlet nödvändigt för behandling och förebyggande av livshotande hjärtsjukdomar. Verktyget ingår i listan över viktiga läkemedel.

På försäljning finns "Mildronate" i form av ampuller, tabletter och kapslar. Ampuller innehåller en speciell vätska som är helt klar för användning. Som framgår av recensionerna om injektioner intravenöst, har Mildronate (bruksanvisningen alltid bifogas av tillverkaren i paketet för medicinen) i denna form den snabbaste och kraftfullaste effekten. Om en person inte kan använda läkemedlet i form av injektioner är ett alternativ tabletter eller kapslar inneslutna i ett skal gelatin.

Använd klokt

Ett stort urval av Mildronate-formulär i apotek låter dig för närvarande välja det bästa alternativet för dig själv, med hänsyn till den dos som rekommenderas av din läkare. Som man kan se från injektionsgranskningarna, instruktionerna för användning av Mildronate, är det oönskat att göra flera injektioner i rad, därför, vid en hög dos, kapslar producerade med den aktiva komponenthalten i mängden 250, 500 mg blir det bästa alternativet. Tabletter är i sin tur praktiska med förmågan att dela upp en enda dos i flera doser. Det måste komma ihåg att injektionslösningen måste användas helt åt gången, men tabletten kan delas upp i flera delar.

Förutom den aktiva komponenten i kapseln innehåller tabletter ytterligare specifika ämnen. Om det är känt att patienten har intolerans gentemot någon förening som används i läkemedelsindustrin är det nödvändigt att noggrant läsa kompositionen innan behandlingen fortsätter. Som framgår av läkarnas recensioner om instruktionerna för användning av Mildronate indikerar tillverkaren fullständigt sammansättningen (enligt nuvarande lag är det inte nödvändigt att ange alla komponenter utan undantag). Tack vare detta är användningen av medicinen ganska säker. Mildronate innehåller stärkelse, kalciumstearat, kisel i form av dioxid.

Hundra procent effektivitet

Som framgår av recensionerna av kardiologer sänker bruksanvisningen "Mildronate" koncentrationen av karnitin i blodet, så karboxylsyror med en bas från den alifatiska gruppen kan inte gå ner genom cellmembranen. Experter noterar att med en hög effektivitetsnivå har detta läkemedel minimala biverkningar, så att du kan ty till det när du behandlar en bred population.

Med ackumulering av den aktiva aktiva substansen fixeras alifatiska kolsyror i vävnaderna i kroppen i en markant lägre mängd än innan den terapeutiska kursen inleddes. Och dessa föreningar, som läkare lyckats etablera, påverkar en persons välbefinnande negativt: det finns en känsla av förlust av styrka.

Programfunktioner

Under påverkan av koronar hjärtsjukdom förändrar hjärtvävnader sin struktur och lider starkt av brist på syre. Som framgår av instruktionerna, recensioner av kardiologer om Mildronate, påverkar de aktiva komponenterna i läkemedlet positivt patientens tillstånd. Syretillförseln till cellerna normaliseras, vilket gör att vävnaderna kan regenereras normalt. Granskningarna av kardiologer, instruktionen från "Mildronate" förklarar också tydligt att under påverkan av medicinen förändras mekaniken i den oxidativa processen som påverkar glukos i människokroppen. Transporten av adenosintrifosfat hämmas. Vid skapandet av läkemedlet beaktades också faktumet att produktionen av v-butyrobetaine vasodilator aktiveras med en minskning i koncentrationen av karnitin i levande vävnader..

Som framgår av de publicerade för tabletter 500, 250 mg instruktioner för användning av Mildronate (recensioner av detta läkemedel indikerar dess höga effektivitet och den snabba början av den primära effekten under terapi under övervakning av en läkare) absorberas läkemedlet snabbt från matsmältningskanalen. Biotillgängligheten är cirka 78%. Den aktiva föreningen kommer in i blodomloppet och den högsta koncentrationsnivån observeras efter flera timmar från den första dagen. Instruktionerna för användning av Mildronate tabletter (recensioner om dem är inte sämre än om injektioner) indikerar att när den aktiva föreningen bearbetas, produceras glukos, succinat, 3-hydroxypropionsyra i blodet. Alla dessa komponenter är helt säkra för människor och förgiftar inte levande vävnad..

Viktiga aspekter

Som framgår av bruksanvisningen utsöndras Mildronate (recensioner visar att läkemedlet är effektivt) från kroppen i genomsnitt fem timmar. Mycket beror på egenskaperna hos en viss patient, aktiviteten i funktionen av njurarna och urinsystemet.

Som framgår av bruksanvisningen för Mildronate (recensioner tyder på att detta alternativ verkligen är att föredra), är injektioner när de intas mer effektiva eftersom den aktiva substansen absorberas fullständigt. Intramuskulär administration har flera fördelar, inklusive att minska sannolikheten för biverkningar, så läkare rekommenderar vanligtvis att ta till detta alternativ. Utsöndring av metaboliter utförs av njurarna..

Mildronate: hjärtproblem är en saga historia

Som framgår av recensionerna, instruktioner, "Mildronate" gör att du kan bli av med ett antal problem associerade med otillräcklig funktion av det kardiovaskulära systemet. Läkemedlet är lämpligt för patienter som är 16 år och äldre. Tillverkaren rekommenderar att den används för ischemi och andra hjärtpatologier, med problem med perifera artärers funktion. Som framgår av instruktionerna, recensionerna, "Mildronat" förbättrar tillståndet hos dem som ställs inför ökad belastning, stress hos människor, och är också effektiva vid en nedbrytning.

Mildronate används ofta som ett av elementen i den komplexa terapin av vissa varianter av encefalopati. Läkemedlet har god effekt under rehabiliteringsperioden efter operationen. Som framgår av instruktionerna, recensionerna, stimulerar "Mildronate" regenererande processer i kroppen och förbättrar också det allmänna tillståndet hos patienterna. Dessutom ger medicinen en positiv effekt vid hjärtsvikt i kronisk form, attacker av hjärtsmärta och astma. Som framgår av instruktionerna från Mildronate (recensioner bekräftar detta) är läkemedlet tillämpligt på stroke och ett antal psykiska störningar provoserade av alkoholberoende.

Speciella fall

Just nu finns det ingen officiell information om biverkningar när du tar Mildronate under graviditeten. I det allmänna fallet rekommenderar läkare att inte använda detta läkemedel under en "intressant" period, men i en viss situation, efter att ha vägt alla risker och möjliga fördelar för modern, kan läkaren råda dig att genomgå behandling. I det här fallet bör den förväntade modernen vara tydligt medveten om alla riskerna i samband med behandlingen. Fram till nu har effekten av Mildronate-komponenter på fostret inte studerats fullt ut, vilket väcker oförutsedda faror - det är troligt att utvecklingen av embryot kommer att vara onormal.

Det finns inga exakta uppgifter om huruvida de aktiva komponenterna i läkemedlet kan tränga in i bröstmjölk. När du genomgår den terapeutiska kursen med Mildronate, rekommenderas det att tillfälligt avbryta amningen. Ett alternativ är att överge detta läkemedel till förmån för en annan, mer lämplig för en ammande mamma.

Lagarbete

Det är känt att den aktiva substansen, på grundval av vilken Mildronate är byggd, kan interagera med ett antal föreningar som används i läkemedelsindustrin. Samtidigt har situationer med konfliktinteraktion inte registrerats. Ett undantag är terapi med användning av vasodilatorer som är kapabla med läkemedel: de kombineras kategoriskt inte med Mildronate, eftersom risken för lågt blodtryck och hjärtrytmstörningar växer.

Som framgår av medicinsk statistik föreskrivs Mildronate ofta för sömnproblem. Effekten observeras både med sömnlöshet och med alltför smärtsamt livliga drömmar. Mildronat är effektivt mot huvudvärk och yrsel, eliminerar tinnitus. Ofta används denna medicinering med en benägenhet att svimma. "Mildronate" är allmänt distribuerat bland idrottare, eftersom det aktiverar absorptionen av glukos. Samtidigt måste du komma ihåg att verktyget ingår i listan över förbjudna, likställt med dopning, så att du inte kan ta tillvara det i en professionell idrottsman som karriär.

Mildronate och sport

Det finns en stereotyp baserad på införandet av Mildronate i dopningslistan: användningen av detta läkemedel kan uppnå betydligt högre resultat än det som är tillgängligt för en idrottare utan kemiskt stöd. Denna missuppfattning är felaktig: studier visar att effekten på atletisk prestanda är relativt låg om du använder Mildronate inom ramen för ett rimligt och kontrollerat av en läkare. Verktyget stärker kroppen, hjälper till att bättre hantera stress. Men med alltför aktiv användning kan biverkningar uppstå. Användningen av Mildronate kan också påverka tävlingsresultaten om mycket stora doser används, vilket är förknippat med en hög hälsorisk.

Som framgår av många års forskning, med rimlig, korrekt användning av Mildronate under överinseende av en tränare, en läkare som specialiserat sig på att arbeta med idrottare, kan man uppnå ökad uthållighet. Den positiva effekten är emellertid inte bara på den fysiska komponenten: förmågan att framgångsrikt överföra intellektuella belastningar ökar också. Genom korrekt och korrekt användning av medicinen kan du normalisera och aktivera hjärtmuskelns arbete, men tröttheten minskar. Under vila, under påverkan av komponenterna i Mildronate, är kroppen bättre, mer fullständigt återställd. Om du behöver ständig fysisk träning låter Mildronate-tekniken dig öka den arbetsbelastning som är acceptabel för en idrottsman.

Sanning och myter

Bland lekmän finns det en felaktig tro att användningen av Mildronate kan provocera en ökning av muskelmassan. Yttrandet är helt fel, detta läkemedel har ingen effekt på muskelvolymer. Idrottare tar Mildronate endast som ett sätt att återställa styrka, stärka kroppen och öka motståndet mot stress. Korrekt användning av medicinen hjälper till att förhindra överansträngning, inklusive kronisk.

Men påståendet att "Mildronate" hjälper vävnader att regenerera är helt korrekt. Faktum är att när man tar detta läkemedel återhämtar celler sig snabbare eftersom syreflödet till vävnaderna aktiveras. Metabolismen blir också mer aktiv..

Funktioner av läkemedlet

Det antas att att ta Mildronate kan påverka leveraktiviteten, som över tid till och med kan provocera kroniskt misslyckande. Det finns ingen officiell bekräftelse av denna information just nu, och det finns inte heller någon koppling i leverns arbete med fysisk aktivitet. Mildronat hjälper till att förhindra penetrering av fettsyror i vävnader på cellnivå, varigenom levern skyddas från ansamling av fett. Faktum är att Mildronate har en positiv effekt på det..

"Mildronate" kan användas för ett brett spektrum av sjukdomar, både på grund av de speciella effekterna på människokroppen, och på grund av den minimala interaktion med läkemedel som patienten använder samtidigt. Allt detta har lett till det faktum att "Mildronate" nyligen ordinerats oftare - med en mängd olika diagnoser. Skäm bort dig inte självmedicinering med dess användning - detta kan provocera ett negativt resultat.

Hur du använder rätt?

I paketet med "Mildronate" finns det alltid en instruktion som beskriver i detalj hur man använder medicinen. Om det här är ampuller för injektioner är de redo att användas. Instruktionerna beskriver hur man får rätt injektion, men det är bättre att kontakta en professionell sjuksköterska om situationen tillåter det.

När du väljer "Mildronate" i form av tabletter måste du komma ihåg: produkten sväljs hela, den kan inte tuggas. Detsamma gäller för kapslar. Tabletterna ska förvaras i originalförpackningen på ett mörkt ställe, borta från barn. Vanligtvis rekommenderas kapslar, tabletter att tas om Mildronate ordineras som en del av komplex behandling mot hjärt-kärlsjukdom.

Doser och perioder

Tillverkaren rekommenderar att du tar högst ett gram Mildronate per dag. Den dos som rekommenderas av den behandlande läkaren (återigen, om det finns indikationer på detta, läkarens råd) kan delas in i flera mottagningar. Vanligtvis används "Mildronate" två gånger om dagen. Kursens varaktighet är 30 dagar, men ibland krävs en längre varaktighet..

"Mildronate" visar en god effekt i kardalgi, provocerad av problem med hormonproduktionen. Med denna diagnos ordineras ”Mildronate” i en dos på 500 mg som används en gång om dagen. När biverkningar uppstår delas dosen upp i två doser. För att förebygga konsekvenserna av cerebrovaskulära olyckor används Mildronate varje dag i en dosering av 500-1000 mg. Den dagliga dosen kan delas upp flera gånger.

Diagnoser och applikation

För kroniska problem med blodtillförsel till hjärnvävnad förskrivs Mildronate dagligen i en dos av 500 mg, kursens längd varierar ungefär en och en halv månad. I vissa fall rekommenderar läkaren en andra kurs, men inte mer än tre per år. För arteriella patologier används Mildronate två gånger dagligen..

Med ökade belastningar (intellektuellt, fysiskt) används Mildronate i den maximala dagliga dosen och delar upp den i flera doser. Vanligtvis är kursens längd tre veckor, men en upprepning är möjlig under övervakning av den behandlande läkaren. Vid användning av Mildronate måste idrottare också hålla sig till den fastställda dagliga gränsen på ett gram. Vanligtvis används "Mildronate" i två veckor under förberedelserna för tävlingen, och under själva tävlingen dricker de läkemedlet i upp till 15 dagar i rad, varefter du måste ta en paus.

Mildronat och alkohol

Liksom vissa analoger visar Mildronate (recensioner, instruktioner bekräftar detta) goda resultat i behandlingen av personer som lider av missbruk till alkoholhaltiga drycker. Med uttalade abstinenssymptom används Mildronate fyra gånger om dagen. Den maximala dagliga dosen fördubblas i förhållande till andra situationer: den når två gram. Kursens längd - en och en halv vecka.

Med alkoholberoende och svår förgiftning av kroppen kan Mildronate användas i form av injektioner. Vid försäljning presenteras läkemedlet förberett för användning. Blanda inte Mildronate och andra läkemedel när det införs i kroppen. Det rekommenderas inte att använda natriumlösning för utspädning av medicinen. Introduktion till en ven rekommenderas ofta för koronarsjukdomar, och läkemedlet administreras en gång dagligen i en mängd upp till ett gram.

Vad du ska ersätta?

Som framgår av recensionerna representeras analogerna av Mildronate (instruktionerna för användningen av dessa läkemedel) av följande produkter som är till försäljning:

Det första alternativet är det billigaste av dessa. Som framgår av översynen är patienterna för det mesta mer nöjda med importerade läkemedel än inhemska läkemedel, men priset på sådana läkemedel är mycket högre.

Mildronate: Obehagliga aspekter

Det är känt att Mildronate kan provocera ett antal negativa biverkningar. För att förhindra obehaglig upplevelse är det nödvändigt att använda medicinen endast under övervakning av en läkare. Vid dålig tolerans bör du omedelbart meddela den behandlande läkaren om detta för att justera den valda kursen eller byta ut läkemedlet.

Ofta noterar patienter när de tar "Mildronate" lågt blodtryck. Vissa utvecklar allergiska reaktioner. Manifestationen av dyspepsi är möjlig - mag-tarmkanalen störs, gasbildning i tarmen aktiveras. Appetitstörningar är möjliga när en känsla av fullhet åtföljer även en liten mängd mat. När du använder "Mildronate" finns det en sannolikhet att utveckla takykardi, hyperexitation.

Medicinsk statistik innehåller inga fall av överdosering av Mildronate. Samtidigt förstärks biverkningarna om den maximala dagliga dosen som fastställts för en viss patient inte observeras. Mildronate tillhör gruppen läkemedel som är tillräckligt säkra för människoliv.

kontraindikationer, biverkningar, doseringar, komposition - d / injektionslösning; kapslar i läkemedelsguiden

Ett läkemedel som förbättrar ämnesomsättningen. Det är en strukturell analog till föregångaren till karnitin-gamma-butyrobetain (GBB), i vilken en väteatom ersätts av en kväveatom.

Det antas att det finns två mekanismer för effekten av Mildronate på kroppen

1. Effekt på karnitinsyntes

Som ett resultat av hämningen av aktiviteten av butyrobetainhydroxylas minskar Mildronate biosyntesen av karnitin och hämmar transporten av långkedjiga fettsyror genom cellmembranet, vilket förhindrar ackumulering av aktiverade derivat av ooxiderade fettsyror, acylkarnitin och acylcoenzyme A, i celler, som har uttalade detergentegenskaper. Under ischemi, återställer Mildronate balansen mellan syretillförsel och konsumtion i celler, eliminerar ATP-transportstörningar, samtidigt som en alternativ energikälla aktiveras - glykolys, som utförs utan ytterligare syreförbrukning.

Med ökad belastning, som ett resultat av intensiv energiförbrukning i cellerna i en frisk kropp, inträffar en tillfällig minskning av halten fettsyror, främst karnitin. Det är känt att karnitinbiosyntes regleras av dess plasmanivå och stress, men beror inte på koncentrationen av karnitinprekursorer i cellen. Eftersom Mildronate hämmar omvandlingen av GBB till karnitin, leder detta till en minskning av nivån av karnitin i blodet, vilket i sin tur aktiverar syntesen av karnitinprekursorn - GBB.

Med en minskning av koncentrationen av Mildronate återställs karnitinbiosyntesprocessen och koncentrationen av fettsyror i cellen normaliseras. Således genomgår cellerna regelbunden träning, vilket bidrar till deras överlevnad under förhållanden med ökad belastning, i vilken fettsyrainnehållet i dem regelbundet reduceras, och när belastningen minskas återställs fettsyrahalten snabbt. Under förhållanden med verklig överbelastning överlever celler tränade med Mildronate under förhållanden där otränade celler dör.

2. Medlarfunktion för ett hypotetiskt GBB-ergiskt system

Det har antagits att i kroppen finns ett tidigare inte beskrivet system för överföring av nervimpulser - GBB-ergiska systemet, som ger överföring av nervimpulser till somatiska celler. Medlaren för detta system är den omedelbara föregångaren till karnitin - en GBB-ester. Som ett resultat av esterasverkan ger denna mediator en elektron till cellen och överför därmed en elektrisk impuls och förvandlas till GBB.

Syntesen av GBB är möjlig i alla somatiska celler i kroppen. Hastigheten regleras av intensiteten hos stimulansen och energikostnaderna, som i sin tur beror på koncentrationen av karnitin. Därför, med en minskning av karnitinkoncentrationen, stimuleras syntesen av GBB. Med en ökning av koncentrationen av en medlar (GBB ester) på någon plats i kroppen, med deltagande av det centrala nervsystemet, aktiveras regleringsmekanismer som är "ansvariga" för det.

Således finns det i kroppen en ekonomisk reaktionskedja som ger ett adekvat svar på irritation eller stress: det börjar med att ta emot en signal från nervfibrerna (i form av en elektron), följer sedan syntesen av GBB och dess ester, som i sin tur bär signalen på somatiska cellmembran. Somomatiska celler som svar på irritation syntetiserar nya molekyler, vilket ger signalutbredning. Efter detta kommer den hydrolyserade formen av GBB med deltagande av aktiv transport in i levern, njurarna och testiklarna, där det förvandlas till karnitin.

Som nämnts tidigare är Mildronate en strukturell analog av GBB, där en väteatom ersätts av en kväveatom. Eftersom Mildronate kan utsättas för GBD-esteras, kan det fungera som en hypotetisk "mediator". GBB-hydroxylas påverkar emellertid inte mildronat och därför, när det införs i kroppen, ökar inte koncentrationen av karnitin utan minskar. Eftersom Mildronate själv fungerar som en "mediator" av stress, och också ökar innehållet i GBD, bidrar det till utvecklingen av kroppens respons. Som ett resultat ökar också den övergripande metaboliska aktiviteten i andra system, till exempel det centrala nervsystemet..

Resultaten från experimentella studier

I experiment på bedövade katter undersöktes effekten av mildronat på hjärt-kärlsystemets prestanda. Det visade sig att i ett stort antal doser ökar läkemedlet det volymetriska blodflödet, systoliska och minutvolymer, inte har någon signifikant effekt eller reducerar venöstrycket något. Dessa data indikerar en positiv effekt av Mildronate på myokardiell kontraktil funktion..

Mildronat har en skyddande effekt vid myokardial hypoxi. I experiment med isolerade atri hos kanin konstaterades det att läkemedlet efter upphörandet av hypoxiska effekter påskyndar återställningen av myokardiell kontraktion till en normal nivå.

I en annan serie experiment med anestesierade vita råttor, avslöjades det att införandet av Mildronate före experimentets start eliminerar ökningen av ischemi (ST-segmenthöjning) efter ligering av vänster kranskärl, reducerar motsvarande fokus på hjärtattack och ökar livslängden hos djur. Med upprepad administrering av läkemedlet inom 10 dagar, hittades en uttalad (mer än två gånger i jämförelse med kontrollen) minskning av hjärtattackens fokus i hjärtattacken.

Mildronat som är effektivare än nifedipin förhindrar utvecklingen av hjärtarytmier, inklusive ventrikelflimmer, hos råttor efter ligering av koronarartärerna.

Vid tillstånd av "underlättad" experimentell hjärtinfarkt (ligering av vänster kranskärl under ≤ 1 h) hos hundar eliminerar läkemedlet ischemiska EKG-förändringar.

Mildronate skyddar myokardiet från skadliga effekter av katekolaminer och alkohol.

I experiment på råttor konstaterades att preliminär administrering av Mildronate i 50% av djuren helt eliminerar EKG-förändringar orsakade av isoproterenol (isadrin) och epinefrin (adrenalin). Histologisk undersökning av råttmyokardium indikerar att, när det gäller epinefrin, mildronat skyddar myokardceller, förhindrar utvecklingen av irreversibla förändringar i kardiomyocyter och hjälper till att återställa den normala strukturen i myokardiet.

I experimentella studier visade det sig att de toxiska koncentrationerna av etylalkohol orsakade av myokardskada i princip inte skiljer sig från de som orsakats av ischemi eller stress. Det kan antas att detta beror på likheten mellan verkningsmekanismerna hos faktorer som påverkar hjärtvävnad. Beviset på att Mildronate reducerar hjärtskador orsakade av etanol motiverar användningen av läkemedlet för att korrigera funktionella och organiska störningar i kroppen vid kronisk alkoholförgiftning.

Det konstaterades experimentellt att Mildronate ungefär 5 gånger minskar den spännande effekten av etylalkohol. Under villkoren för "fritt val" minskar Mildronate konsumtionen av etylalkohol av försöksdjur med 80-100%.

I djurförsök observerades den antihypoxiska och cerebrala blodflödesförbättrande effekten av läkemedlet. Det konstaterades att Mildronate har en positiv effekt på ischemi i hjärnvävnad. Läkemedlet optimerar distributionen av cerebralt blodflöde till förmån för isocemi-foci, ökar neurons resistens mot hypoxi. Så i experiment på råttor eliminerade läkemedlet delvis eller fullständigt EEG-förändringar efter ocklusion av halspulsåren. Mildronate har en aktiverande effekt på det centrala nervsystemet: ökad motorisk aktivitet och fysisk prestanda, markerad stimulering av motoriska reaktioner, liksom en anti-stress-effekt, manifesterad i stimulering av det sympatiska nervsystemet, ökade nivåer av katekolaminer i hjärnan och binjurarna, en skyddande effekt mot förändringar i inre organ orsakade av stress.

Resultaten från experimentella studier indikerar effektiviteten av Mildronate och möjligheten att använda den i cerebrovaskulär patologi.

Resultat av klinisk prövning

Analys av kliniska data om behandlingen av stabil angina pectoris med Mildronate antyder att under påverkan av läkemedlet minskar anfallens frekvens och intensitet, och mängden nitroglycerin som används minskas också. Läkemedlet har en uttalad antiarytmisk effekt i närvaro av koronar hjärtsjukdom och ventrikulära extrasystoler och är mindre effektiv i supraventrikulära extrasystoler. Särskilt anmärkt är läkemedlets förmåga att minska syreförbrukningen i vila, vilket anses vara en indikator på effektiviteten av antianginal behandling av kranskärlssjukdom. Mildronat har en gynnsam effekt på aterosklerotiska processer i kranskärl och andra perifera kärl som ett resultat av sänkning av det totala plasmakolesterolet och aterogenicitetsindex.

Mildronats roll i behandlingen av kronisk hjärtsvikt på grund av koronar hjärtsjukdom har analyserats på grundval av ett ganska stort antal kliniska studier som indikerar att läkemedlet ökar träningstoleransen och mängden arbete som utförs av patienter som lider av hjärtsvikt.

I en separat studie av det lettiska och Tomsk institutet för kardiologi studerades effektiviteten av Mildronate vid hjärtsvikt med måttlig svårighetsgrad (funktionell klass II enligt NYHA-klassificeringen). Efter behandling med Mildronate tilldelades 59-78% av patienterna med en initial diagnos av hjärtsvikt i funktionell klass II till funktionell grupp I.

Det konstaterades att Mildronate förbättrar myotardens inotropa funktion och ökar träningstoleransen, förbättrar livskvaliteten för patienter utan att orsaka allvarliga biverkningar. Det noteras dock att Mildronate kan orsaka måttlig arteriell hypotoni, allergiska hudreaktioner, huvudvärk och en känsla av obehag i magen. Vid svår hjärtsvikt bör Mildronate förskrivas i kombination med traditionella läkemedel som används för att behandla denna sjukdom..

En god klinisk effekt av Mildronate manifesterades hos patienter med kardialgi, som utvecklades som ett resultat av klimakteriet och matminskad fetma..

Under kliniska tillstånd visade det sig att med behandlingen av Mildronate minskar frekvensen av återfall av alkoholism. Mildronate har visat sig stoppa alkoholuttagssyndromet..

Mildronate är ett effektivt verktyg för komplex behandling av akuta och kroniska cerebrovaskulära störningar (ischemisk stroke, kronisk cerebrovaskulär insufficiens). Det konstaterades att Mildronate normaliserar tonen och motståndet hos kapillärer och artärerna i hjärnan, återställer deras reaktivitet.

Effekten av Mildronate på rehabiliteringsprocessen hos patienter med neurologiska störningar (efter tidigare sjukdomar i hjärnkärlen, hjärnoperationer, fästingburen encefalit) studerades..

Resultaten av att testa den terapeutiska effekten indikerar en positiv, dosberoende effekt av läkemedlet på återställande av fysisk prestanda och funktionell oberoende hos patienter under återhämtningsperioden. En analys av förändringar i individuella och integrerade intellektuella funktioner avslöjade en positiv effekt av Mildronate på återhämtningen av intellektuella funktioner under rehabiliteringsperioden. Det konstaterades att Mildronate förbättrar livskvaliteten för konvalescenter (främst till följd av återställande av fysiska funktioner), och också hjälper till att eliminera psykiska störningar hos patienter.

Under rehabiliteringsperioden har Mildronate en positiv effekt på regressionen av störningar i nervsystemet hos patienter med neurologiskt underskott. Det allmänna neurologiska tillståndet hos patienterna förbättras (minskning av hjärnskador och reflexers patologi, regression av pares, förbättrad koordination av rörelser och autonoma funktioner).

I kliniken och idrottsmedicinens praktik bekräftas experimentella data om Mildronates förmåga att öka arbetskapaciteten och påskynda återhämtningsprocesserna efter intensiv fysisk ansträngning. Dessa egenskaper hos läkemedlet kännetecknas av förbättrad tolerans för träningsbelastningar, eliminering av känslor av trötthet, en kraftig kraft. Dessutom minskar läkemedlet emotionell och mental stress (försvinnandet av apati och irritabilitet efter ansträngning i träning och tävling).

Mildronate är låg giftigt. När den aktiva substansen administrerades till möss och råttor via munnen, översteg LD50-värdet 18000 mg / kg. Upprepad administration av mildronat till råttor och hundar i 6 månader orsakade inte negativa förändringar i kroppsvikt, blodkomposition, biokemiska parametrar för blod och urin hos djur. I höga doser orsakade Mildronate blödningar i levern och njurarna hos hundar, utan att det påverkade funktionen hos dessa organ.

Vid undersökning av den specifika toxiciteten hos Mildronate observerades inga teratogena och embryotoxiska effekter. Läkemedlet har inga mutagena och cancerframkallande egenskaper. I djurförsök detekterades inte en allergisk effekt.

Publikationer Om Hjärtrytmen

Ascorutin - bruksanvisning, analoger, recensioner, pris

Webbplatsen ger referensinformation endast för informationssyften. Diagnos och behandling av sjukdomar bör utföras under övervakning av en specialist.

Hur man behandlar hemorrojder hemma hos män

Hemorrojder - en sjukdom som utvecklas till följd av cirkulationsstörningar i ändtarmen. Med tiden bildas hemorroidala noder som orsakar allvarliga obehag i anus, ibland med blödning.