Utvidgning av hjärtkamrarna: symtom, diagnos och behandling

Dilation är den fysiologiska eller patologiska förlängningen av alla ihåliga organ i människokroppen, i vilken det inte finns någon vägghypertrofi. Hjärtat är ett organ som har fyra sektioner: två ventriklar och samma antal förmak. Varje del av det muskulära organet kan genomgå utvidgning av olika skäl. Det huvudsakliga problemet med denna process är oförmågan att pumpa den nödvändiga mängden blod. Stagnation observeras på grund av vilken den patologiska processen fortskrider. En snabb diagnos av sjukdomen är viktig för att förhindra ett dödligt resultat..

Typer av dilatation och orsakerna till dess utseende

Det finns två typer av dilatation av hjärtkamrarna:

 1. tonogen dilatation utvecklas i kammare på grund av hög blodtillförsel. I de initiala stadierna förblir muskelväggen icke hypertroferad;
 2. myogen dilatation uppträder på grund av en betydande förtjockning av hjärtväggen, av detta skäl lider myokardiets kontraktila funktion.

Vanliga orsaker till dilatation av hjärtkamrarna

Orsakerna till översträckning av kamrarna i hjärtat kan överföras inflammatoriska sjukdomar när det smittämnet påverkar hjärtmuskeln. Det finns ofta fall av svamp-, parasit- och viralinvasion, vilket negativt påverkar inte bara myokardiets kontraktila funktion utan också ökar hjärtas fysiologiska håligheter avsevärt. Den toxiska effekten av alkohol och narkotiska ämnen, liksom vissa läkemedel, har en negativ effekt på människokroppens huvudpump. Fall av dilatation av hjärtkamrarna på grund av autoimmuna, endokrina och onkologiska sjukdomar har rapporterats..

Vänster förmaksutvidgning

Den främsta rollen i vänster atrium är att pumpa syresatt blod till regionen i den vänstra kammaren, varifrån det kommer in i aorta och transporteras till alla mänskliga organ.

Den vanligaste orsaken till ett förstorat vänster atrium är en förträngning eller annan patologi för ventilen som ligger mellan vänster kammare i hjärtat.

Om det inte finns tillräckligt med öppning mellan dem, kan en stor volym blod inte snabbt överföras från vänster atrium, vilket bildar en stas, vilket ytterligare leder till sträckning av kammarväggarna. Dessutom är ett omvänt blodflöde också möjligt genom ventilen, vilket också provoserar förmaksutvidgning.

En annan orsak till förstärkning av vänster förmaksförmåga är förmaksfladder - förmaksflimmer. Emellertid kan arytmier också utvecklas en andra gång och gå med i dilatationen.

De viktigaste symtomen på dilatation av vänster atrium

Symtomatologin på denna störning har inte sina egna distinkta tecken, eftersom den endast finns i samband med andra sjukdomar. En person kan klaga på arytmier eller ventilstenos. Bland dem - svår eller måttlig andnöd, blekhet och cyanos i huden.

Vänster ventrikulär dilatation

Anledningen som orsakar expansionen av den vänstra kammaren i hjärtat är förträngningen av aortaventilen, som ansluter den till aorta. Den vänstra kammaren utför huvudpumpfunktionen och pumpar blod till alla organ i människokroppen. Därför kommer även mindre förändringar i aortaventilen att leda till allvarlig utbredning av ventrikeln. Hålrummet i denna kammare kan också variera kraftigt på grund av arteriell hypertoni, hjärtsjukdom och hjärtsjukdom..

Dilatation av höger atrium

Höger atrium bär venöst blod med koldioxid som kommer från organ och vävnader. Det är en länk i lungcirkulationen, och lungsjukdomar är orsakerna som provocerar utvecklingen av dilatation av höger atrium. Medfödda och förvärvade ventilfel spelar också en viktig roll i förekomsten av patologi.

Höger ventrikulär dilatation

Det främsta skälet som orsakar expansion av den högra ventrikeln är lunghypertoni, som bildas med överdriven stress på lungcirkulationen. Ventilförändringar som ett resultat av en bakteriell infektion (infektiös endokardit) eller svamp, såväl som reumatisk hjärtsjukdom orsakar betydande hög ventrikulär dilatation.

Diagnos av hjärtdilatation

Lite ökningar i hjärthåligheter leder inte till att karakteristiska patientklagomål förekommer. Därför är de initiala förändringarna ofta en oavsiktlig upptäckt vid rutinmässiga förebyggande undersökningar..

Den viktigaste diagnostiska metoden är ultraljud i hjärtat. Det låter dig utvärdera kroppens arbete i sin helhet: kammarens storlek, kärlets tillstånd, ventiler.

Elektrokardiografi används för att utesluta samtidig patologi för det kardiovaskulära systemet, typ av rytmstörningar och ledning.

Med hjälp av bröstradiografi är det möjligt att bedöma storleken på hjärtat och dess kamrar, att identifiera förekomsten av tecken på lunghypertoni.

Stresstester ger värdefull information om det hjärt-kärlsystemets funktionella kapacitet.

Koronarangiografi föreskrivs för att bestämma taktiken för kirurgisk behandling..

Terapeutiska åtgärder för förstorade hjärtkamrar

Behandling av vänsterhjärta

Den huvudsakliga taktiken för att utvidga vänsterhjärta är terapeutisk korrigering av sjukdomar som leder till dilatation (IHD, myokardit, defekter, arytmi). Måttlig utvidgning är orsaken till utnämningen av metabola läkemedel, vars verkan syftar till att förbättra metaboliska processer i cellerna i organet.

Behandling med högre hjärtadilatation

Liksom när det gäller vänster hjärta, är den viktigaste korrigeringsmetoden behandlingen av underliggande sjukdomar. Utan att eliminera de främsta orsakerna kommer dilatation bara att fortskrida..

I de fall terapeutiska metoder inte ger önskat resultat ställs frågan om att radikalt lösa problemet, kirurgi för att transplantera ett givarorgan krävs.

Oavsett det drabbade hjärtat har nästan alla patienter tecken på hjärtsvikt. Korrigeringen av detta tillstånd reduceras till utnämningen av läkemedel för olika farmakologiska grupper: aldosteronantagonister, diuretika, beta-blockerare, hjärtglykosider, antiplatelet medel. Dosen av läkemedlen bestäms individuellt i enlighet med sjukdomsstadiet, närvaron av samtidiga sjukdomar, patientens ålder och vikt.

En integrerad del av behandlingen är icke-läkemedelsbehandling: anslutning till en diet som innehåller en liten mängd salt, vatten och med helt undantag för alkohol; daglig fysisk aktivitet vars intensitet bestäms av sjukdomens stadium.

III. Syndrom för hypertrofi och dilatation av vänster kammare (kardiomegaliesyndrom).

Myocardial hypertrophy är en ökning av myocardial muskelmassa, som i de flesta fall är kompensatorisk till sin natur och utvecklas med en ökning av belastningen på myocardium i en eller annan del av hjärtat (ventriklar eller atria).

Orsaker till myokardiehypertrofi:

1. Ökningen av förbelastning.

2. Öka efterbelastningen.

3. Idiopatisk myokardiehypertrofi (HCMP - studerad i högre kurser).

Utvidgning är utvidgningen av ett eller flera hjärtkamrar, som i vissa fall också kan vara kompensatoriska, utvecklas med en ökning av belastningen på denna del av hjärtat (tonogen dilatation), och i andra kan det tjäna som ett av tecknen på dekompensation och en kraftig minskning av myokardiell kontraktion (myogen dilatation) ).

1. En ökning av förbelastningen (tonogen dilatation);

2. Ökning i efterbelastning (myogen dilatation);

3. Akut hjärtskada (hjärtattack, myokardit) / myogen dilatation /.

Förbelastningsökning: överbelastning med "volym" orsakar utvecklingen av excentrisk hypertrofi, kännetecknad av en ökning av kammarens storlek utan att tjocka väggen (mitralinsufficiens, aortinsufficiens, tricuspid ventilinsufficiens).

Ökningen av efterbelastningen: "Motstånd" överbelastning inducerar utvecklingen av koncentrisk hypertrofi, kännetecknad av förtjockning av väggarna utan att öka storleken på dess kammare (aortastenos, mitralstenos, arteriell hypertoni, aterosklerotisk och postinfarktions kardioskleros).

Hypertrofi och dilatation av vänster kammare

Orsaker: arteriell hypertoni, aortaklafffel, mitralventilinsufficiens, myokardit, postinfarkt och aterosklerotisk kardioskleros.

1. Klagomål på smärta i hjärtregionen av annan karaktär (till exempel hjärtsjukdom), men ibland kanske inte patienten visar några klagomål.

2. Vid undersökning: förskjutning av den apikala impulsen till vänster (för hypertrofi) och ner (för dilatation).

3. Med koncentrisk hypertrofi palperas en hög, resistent apikal impuls, med excentrisk hypertrofi, hög och diffus.

4. Med slagverk: utöka gränserna för hjärtats relativa tråkighet till vänster och ner, bildandet av hjärtans aortakonfiguration.

5. Under auskultation: försvagning av den första tonen vid spetsen, med svår dilatation, utseendet (oftare - protodiastoliskt och mesodiastoliskt) av galopprytmen.

6. På EKG, tecken på vänster ventrikulär hypertrofi (Fig. 3)

Bild 3. På EKG - avvikelse av EOS till vänster, RV6> RV4, tecken på LV-systolisk överbelastning (segmentdepression STвI, II, aVL, V4-6)

7. På röntgenbilder - hjärtans aortakonfiguration (fig. 4)

Bild 4. Röntgen av hjärtat i den anteroposterior projektionen av en patient med aortastenos (uttalad midja och avrundning av den vänstra konturen, främst i den nedre delen av den vänstra ventrikulära bågen).

8. ECHO-KS (fig. 5): förtjockning av väggarna i den vänstra kammaren: ZLZH och MZHP> 11 mm, massan av LV-myokardiet hos män> 183 g, hos kvinnor> 141 g; LV-kavitetsutvidgning> 56 mm.

Figur 5. Ekokardiografi - dilatation av kaviteten i vänster kammare (KDDlzh = 56 mm), en minskning av myokardiell kontraktion (fr. Ejektion 34%)

Arteriell hypertoni-syndrom.

Arteriellt hypertensionssyndrom - en ihållande ökning av blodtrycket över eller lika med 140/90 mm Hg.

Enligt etiologin är uppdelad:

1. Väsentlig eller primär arteriell hypertoni.

2. Sekundär (symptomatisk) hypertoni (njur, endokrin, hemodynamisk, neurogen).

Väsentlig arteriell hypertoni utvecklas som ett resultat av primär dysfunktion (neuros) i högre vasodilaterande centra och efterföljande neurohormonala och njurmekanismer, kännetecknade av arteriell hypertoni, funktionella och i svåra stadier, organiska förändringar i njurarna, hjärtat och centrala nervsystemet. Upp till 95% av alla fall av kronisk ökning av blodtrycket.

Skälen till bildandet av essentiell hypertoni är inte exakt fastställda. Det antas att det utvecklas med en kombination av en ärftlig benägenhet till sjukdomen och de negativa effekterna av yttre faktorer (stress, överdriven konsumtion av natriumklorid, låg fysisk aktivitet, rökning, alkoholmissbruk); en viktig roll spelas av fetma. En ökning i blodtrycket kan bero på en ökning av det totala perifera motståndet som ett resultat av förträngning av arteriella kärl, en ökning av hjärtutmatningen eller en kombination av dessa faktorer. En viktig roll i denna process spelas genom aktivering av sympatoadrenala och reninagiotensinsystem..

Sekundär arteriell hypertoni uppstår som ett resultat av sjukdomar som patienten har. Dessa sjukdomar inkluderar:

njursjukdom (njurartärstenos, akut och kronisk glomerulonefrit, kronisk pyelonefrit, diabetisk nefropati)

endokrina störningar (feokromocytom, Itsenko-Cushings sjukdom, Cohns syndrom, hyperparatyreoidism)

kardiovaskulär (aortakarktation, aortaklaffinsufficiens, öppen ductus arteriosus, erytremi och andra)

toxiska effekter av vissa ämnen (alkoholmissbruk)

Ökningen i blodtrycket är lika med eller högre än 140/90 mm Hg;

Vänster ventrikulär hypertrofi;

Betoning II-ton på aorta.

Huvudvärk, yrsel, svimning;

Synskada, "flyger" framför ögonen;

Smärta i hjärtat (värkande, sömnad) och ibland som angina;

Nedsatt tal, samordning av rörelser;

Spolning i ansiktet eller blekhet;

Halsen på den jugular fossa, aa. carotis; p.plenus, magnus, durus;

Pulsen är vanligtvis symmetrisk, fast, hög och snabb;

Den apikala impulsen förskjuts till vänster och ner, förstärkt, breddad, medellång eller hög amplitudbeständig;

Gränserna i hjärtat sträcker sig åt vänster, aortakonfigurationen;

Betoning II-ton på aorta, försvagande I-ton vid toppen;

Blodtrycket är lika med eller högre än 140/90 mm Hg;

Målorganskadesyndrom vid hypertoni:

- myokardium (sd-kardiomegali; sd-rytm och ledningsstörningar; sd-hjärtsvikt, sd-kardialgi);

- njure (initiala manifestationer av nefropati - mikroalbuminuri, proteinuri, en liten ökning av kreatinin från 1,2 till 2,0%; CRF).

- cerebrala kärl (vaskulär encefalopati), inkluderar symtom associerade med funktionella och organiska förändringar i cerebrala kärl. De första tecknen på huvudvärk, yrsel, tinnitus, minskat minne, mental prestanda.

Fundus förändras

Jag examen - segmentell eller diffus förändring i artärer och arterioler.

II-grad - förtjockning av väggarna, komprimering av venerna, ett symptom på Salus-Hun (sinuositet och utvidgning av venerna).

III-grad - allvarlig skleros och förträngning av artärerna, deras ojämnhet, stora och små blödningar (foci, ränder, cirklar), utsöndringar (vispad bomull, bomullsfläckar - retinal infarkt).

IV-grad - samma + bilaterala ödem i nippeln i synsnerven, smörjning av dess kanter, retinal frigöring, symptom på "stjärna".

Utvidgning av hjärtets atria och ventriklar: vad är det och vad är det farliga tillståndet?

Förmaksdilatation kännetecknas av expansion av kaviteten. Processen kan vara både naturlig och patologisk. Hjärtat är indelat i fyra kamrar. Den har ett par ventriklar och samma antal förmak. Det vill säga, orgelet är ihåligt.

Vid sammandragning rör sig biologisk vätska längs den lilla och stora blodflödet. Med vissa patologier inträffar en ökning i ett av kamrarna. I vissa fall kan utvidgningen påverka alla fyra kameror, eller bara två av dem. Väggarnas bredd förblir densamma.

Dilation är en beroende process. Han är alltid ett tecken på någon patologi. Ofta åtföljs av andra manifestationer..

Förmaksutvidgning kan vara ett allvarligt symptom.

Rotorsaker till avslag

Utvidgning av de högra delarna av hjärtat och dess vänstra del orsakas av en överträdelse av transporten av blod genom atrioventrikulära öppningar. De deltar i samspelet mellan vänster och höger atrium. Avvikelse måste undersökas omedelbart.

Utvidgning av LP (vänster atrium) sker på grund av den långvariga persistensen av högt blodtryck i en stor blodflödescirkel. Kavitetsutvidgning kan inträffa med förmaksflimmer.

Avvikelse är ofta förknippad med regelbunden och överdriven fysisk ansträngning..

Patologi kan utvecklas mot bakgrund av dilatation av vänster atrium

Expansionen av höger atrium (PP) beror på en långvarig ökning av trycket i lungcirkulationen. Patologi kan känna sig själv med:

 • sjukdomar i bronkier och lungor av en kronisk typ, där det finns en kramp i vissa muskler;
 • patologier i blodkärl;
 • infektionssjukdomar i hjärtmuskeln;
 • pulmonell hypertoni;
 • hjärtfel som förekommer från födseln eller förvärvas i alla åldrar.

I vissa fall är orsaken till sjukdomen pulmonell hypertoni.

Normal hjärtvikt presenteras i tabellen..

Mänskligt kön Normal hjärtvikt

Hos män335 gram
Bland kvinnor225 gram

Tabellen visar ungefärliga indikatorer. Under utvidgningen ökar orgelkammarnas volym, men deras väggers tjocklek förblir oförändrad. Avvikelse är ofta närvarande hos hypertensiva patienter. Med ökat blodtryck börjar hjärtmusklerna att dra kraftigt. Patologisk expansion sker.

Överdriven alkoholkonsumtion kan orsaka liknande hjärtproblem.

Oftare har patienter en utvidgning av vänster atrium. Brott är möjligt hos personer med alkoholberoende. Utvidgning sker ofta med en inflammatorisk process i hjärtmuskeln. Den långvariga närvaron av patologi kan bero på:

 • svamp- och virusinfektioner;
 • närvaron av parasitiska mikroorganismer;
 • förgiftning av kroppen;
 • biverkningar efter att ha tagit medicin.

Olika infektioner kan orsaka patologi.

Olika avvikelser

Utvidgning av kaviteten i vänster atrium och PP har flera sorter. Metoden för behandling beror direkt på formen. Typer av patologier beskrivs i tabellen..

TonogenicAvvikelse sker med en konstant ökning av trycket i kamrarna. Detta beror på överdriven blodtillförsel. Muskelväggen förändras inte först.
MyogenicDet inträffar med förändringar i hjärtmuskeln. Myocardial contractility minskar.

Den tonogena typen av avvikelse föregås vanligtvis före eller inträffar samtidigt med hypertrofi. Formen och storleken på hjärtat under andningen förändras inte avsevärt. Det finns inga stillastående processer. Avvikelse kan bli myogen.

Denna sjukdom kräver en allvarlig strategi för diagnos.

Den myogena formen av symptomet är en långvarig och irreversibel konsekvens. Manifesteras på grund av förlängning och sträckning av muskelfibrer, vilket resulterar i minskad ton.

Utvidgning av höger ventrikel såväl som vänster ventrikel kräver diagnos och behandling. Avvikelse kan indikera betydande avvikelser i kroppen.

Vilka är symptomen på överträdelsen?

Dilatation av vänster atrium och PP kan förekomma vid ett antal sjukdomar. När du besöker läkare är det viktigt att berätta för honom om alla tecken. Baserat på dem kommer diagnostiska metoder att väljas.

En lätt utvidgning av förmaken eller ventriklarna är asymptomatisk. Brott upptäcks vanligtvis av en slump under undersökningar i samband med andra patologier. Tecken uppstår med betydande dilatation.

Ofta klagar patienter över hjärtrytmproblem

Patienten kan klaga på:

 • hjärtrytmstörning;
 • svårt att andas
 • förlust av prestanda;
 • svullnad i de övre och nedre extremiteterna.

Andningssvårigheter i de initiala stadierna av patologin inträffar endast med betydande fysisk ansträngning. I avancerade stadier stör dyspné även i vila..

Utvidgning av höger atrium och LP provoserar uppkomsten av en stark hosta. Sputum innehåller strimmor av blod. Hopp i blodtryck observeras. Överdriven svettning är närvarande. Oroat över bröstsmärtor.

Hans karaktär kan vara värkande eller förtryckande. Patienten kan uppleva en tydlig hjärtrytmstörning. Pulsen accelererar. Periodvis finns det en känsla av organarrest. Med utvidgningen av vänster atrium blir patienten blek eller blå hud.

Allvarlig eller måttlig astmaattack.

Plötsliga andningsproblem kan uppstå.

Dilatation och dess möjliga komplikationer

Expansion av vänster atrium och PP är ett allvarligt symptom som inte kan manifestera sig. Det åtföljer ofta betydande patologier. Avvikelse behöver omedelbar behandling. I avsaknad av terapi kan komplikationer uppstå..

Utvidgning med tiden leder till sträckning och förtjockning av väggarna i hjärtat. Avvikelse provocerar förekomsten av:

 • utdragen hjärtsvikt;
 • kroniska infektioner;
 • mitralinsufficiens;
 • ventilringens expansion;
 • trombos
 • förmaksflimmer.

Utvidgning kan orsaka trombos.

Några av dessa avvikelser påverkar patientens livskvalitet avsevärt.

Om det inte behandlas kan dilatation leda till plötslig död, därför rekommenderas det att ta till terapi så snart som möjligt..

Lång sträckning av vänster kammare leder till:

 • hjärtsvikt;
 • förmaksflimmer.

Hjärtrytmavvikelser är farliga för hälsa och liv. På det avancerade patologiska stadiet kommer det att vara svårt att bli av med den.

I vissa fall kan patologi orsaka förmaksflimmer

Diagnostiska metoder

Hjärtdilatation är en allvarlig abnormitet som behöver medicinsk behandling. Patologi upptäcks ofta av misstag eftersom den kan vara asymptomatisk. Den mest populära och effektiva diagnostiska metoden inkluderar ultraljud. Tack vare honom kan du installera:

 • storleken på kamrarna i hjärtat;
 • graden av ventrikulär dysfunktion;
 • förekomst av oegentligheter i ventiler.

Läkaren jämför data med normerna för ålder och kön. Läkaren tar också hänsyn till patientens vikt och höjd..

Dilation diagnostiseras om patienten har en eller flera förmak. Brott fastställs om deras storlek överskrids med 5%. Diagnostik inkluderar:

Kronärangiografi krävs för diagnos.

I vissa fall finns det ett behov av kirurgiskt ingripande. Läkemedelsbehandling indikeras först efter upprättandet av en noggrann diagnos. Auskultation rekommenderas. Med denna procedur lyssnar läkaren till hjärtat genom ett speciellt rör. Med hjärtslag kan onormala ljud och ljud upptäckas..

Läkaren måste samla in alla patientklagomål. På grundval av detta föreskriver läkaren studier. Det krävs att man tar till diagnos när de första tecknen på en överträdelse manifesteras, eftersom före orsaken till någon behandling måste grundorsaken till avvikelsen fastställas.

Terapeutiska åtgärder

Utvidgning av såväl vänsterhjärta som höger kan leda till allvarliga komplikationer. Patologi behöver omedelbar behandling. Terapi baseras på eliminering av den underliggande sjukdomen. Beroende på diagnos kan du behöva ta:

 • diuretikum;
 • antibakteriella medel;
 • antihypertensiva läkemedel.

Ofta måste antibiotika tas för behandling.

Kirurgi kan vara nödvändigt. Läkaren bör fokusera på att återställa patientens normala hjärtfrekvens. Ta betablockerare för att göra detta. Terapi måste också innehålla:

 • läkemedel för att påskynda vävnadsmetabolismen;
 • läkemedel för att eliminera ischemiska förändringar i fartygen;
 • ACE-hämmare.

Utvidgning av vänster hjärta behandlas tack vare terapeutisk korrigering av den underliggande avvikelsen. Olika metaboliska preparat rekommenderas. Huvudmålet är att förbättra metaboliska processer i celler.

Om du inte behandlar i tid kan du till och med behöva en hjärttransplantation

Med patologier från rätt avdelning är det också nödvändigt att bli av med den underliggande sjukdomen. Annars kommer patologin snabbt att utvecklas. I en särskilt försummad situation löses frågan om givarorgantransplantation.

Patienten bör ta till icke-läkemedelsbehandling. För att göra detta måste patienten följa en diet och föredra måttlig fysisk aktivitet. Det är strängt förbjudet att använda alkoholhaltiga drycker. Det rekommenderas att sluta röka. Fet, stekt, alltför salt och kryddig utesluts från kosten.

Intensiteten för fysisk aktivitet bör väljas av läkaren. Dosen av läkemedel för behandling bestäms baserat på graden av skada på kroppen, patientens ålder och vikt. Det rekommenderas att minska mängden salt som konsumeras till 3 gram.

Att sluta röka är mycket viktigt.

Vid allvarliga avvikelser under operationen installeras en pacemaker.

Förebyggande åtgärder

Utvidgning av hjärtans hålrum är en betydande avvikelse. Patologi är lättare att förhindra än att bota senare. Förebyggande åtgärder bör följas av både friska människor och de som står inför en avvikelse. Läkare rekommenderar:

 • välja rätt diet, det bör innehålla magert kött och fisk, skaldjur och nötter;
 • ge preferens för måttlig fysisk aktivitet;
 • bli av med alla dåliga vanor.

Läkarna rekommenderar att man äter havsfisk och skaldjur

Varje dag måste du börja med laddning. Under dagen måste du dricka så mycket rent vatten som möjligt. Varje dag måste du gå i frisk luft. Det rekommenderas att skydda dig från stressande situationer när det är möjligt..

Om du vill lära dig mer om funktionerna i manifestationen av dilatation av vänster atrium, se den här videon:

Utvidgning av hjärtkamrarna, aorta - förutsättningar, symtom, diagnos, behandling

Utvidgningen av håligheterna i olika organ i människokroppen kallas termen dilatation. Denna expansion kan vara både fysiologisk och patologisk. Det mänskliga hjärtat med fyra kammare, som består av 2 atria och 2 ventriklar, är också ett hålighetsorgan.

Som ett resultat av den sekventiella sammandragningen av myokardiet rör blod sig längs de små och stora blodcirklerna. På grund av olika patologiska processer kan ett av hjärtkamrarna utvidgas..

Vid vissa sjukdomar sker emellertid utvidgningen av både atria och båda ventriklarna..

Typer av patologi

 1. Tonogen dilatation. Denna typ av expansion utvecklas på grund av ökat tryck i hjärtkamrarna som ett resultat av överdriven blodtillförsel. Muskelväggen förblir normal under en tid..
 2. Myogen dilatation uppträder med olika förändringar i hjärtmuskeln. Detta minskar myokardiets sammandragning.

Vänster förmaksutvidgning (LP)

Ett särdrag i det vänstra atriumets arbete är pumpning av syresatt blod i den vänstra kammaren. Sedan går blodet till aorta och sprids över hela kroppen. Mellan förmaket och ventrikeln finns det ett slags skärm - en ventil.

Utvidgning av vänster atrium kan vara en följd av en patologisk förändring (förträngning) av ventilen. Blod skjuts knappast genom ett smalt hål. Förutom lungblod kommer blod från den vänstra kammaren också in i vänster atrium.

På grund av överbelastning är dess väggar sträckta.

bild: vänster förmaksutvidgning med mitralventilinsufficiens

Förmaksdilatation kan orsakas av förmaksflimmer (förmaksflimmer eller fladder).

Dilatation av vänster atrium har inga egna symtom, eftersom detta tillstånd inte är en oberoende sjukdom. Patienten kan känna tecken på arytmier, stenos i ventilen eller dess brist. Symtomen inkluderar andnöd, svår blekhet i huden, cyanos.

Det händer att en person aldrig har haft problem med sitt hjärta eller lungor, inte har upplevt någon obehag vid detta tillfälle och har erkänt diagnosen först efter en ultraljudundersökning.

Sådana fall kräver ytterligare undersökning av patienten för att hitta orsaken (alkoholism, sköldkörtelsjukdom, diabetes mellitus).

Patienten är registrerad hos en kardiolog som övervakar förändringar i hjärtkavitetens storlek.

Förmaksflimmer kan både vara en orsak till dilatation av vänster atrium och en konsekvens. Närvaron av båda diagnoserna hos en patient bestämmer taktiken för medicinsk intervention: det är meningslöst att korrigera hjärtrytmen om hjärtkammaren utvidgas.

En av orsakerna till dilatationen av läkemedlet är kardiomyopati. Denna sjukdom manifesteras genom dystrofi i muskelväggen och dess sträckning..

Utlösaren för detta kan vara alkoholism, infektioner, neuromuskulära och autoimmuna patologier..

Det är inte alltid möjligt att hitta orsakerna, men även en lätt dilatation kan leda till negativa konsekvenser: tromboemboli, hjärtsvikt, akut rytmstörning.

Viktig! Oavsett orsakerna till utvidgningen av vänster atrium är det nödvändigt att genomgå en fullständig diagnostisk undersökning av en kardiolog och påbörja den föreskrivna behandlingen.

Vänster ventrikulär dilatation (LV)

De främsta orsakerna till utvecklingen av dilatation av vänster kammare inkluderar:

 • Ventrikulär överbelastning med överflödigt blod. Från det vänstra atriumet trycks blod in i den vänstra kammaren och vidare in i aorta - kroppens största artärkärl. Således är denna kammare en slags pump som pumpar blod över en stor blodcirkulation. Med aortastenos eller förträngning av aortaventilen skjuter knappt ventrikeln blod och expanderar från överbelastning.
 • Patologin för själva ventrikelns muskelvägg, vilket gör att den blir tunnare och sträckt.
 • Myokardit (inflammatorisk sjukdom i hjärtmuskeln), arteriell hypertoni, IHD (koronar hjärtsjukdom). Alla dessa motgångar tunna muskelväggen i den vänstra kammaren, gör den slapp och leder till stretch..

Men ibland börjar sjukdomen utan anledning. Med denna utveckling kallas det utvidgad kardiomyopati. Denna diagnos ställs efter uteslutning av alla möjliga orsaker till dilatation..

Hur man behandlar?

Liksom i fallet med behandling av förmaksutvidgning, utvidgas den vänstra kammarens utvidgning genom att eliminera orsakerna som orsakade den: koronar hjärtsjukdom, missbildning, hypertoni. Ibland kan irreversibla sklerotiska eller cicatriciala förändringar inträffa i hjärtmuskeln, behandlingen i detta fall syftar till att bromsa utvecklingen av sjukdomen.

Behandlingen av måttlig utvidgning kan baseras på metabolisk terapi som påverkar metabolismprocesserna i celler och vävnader, men allvarliga fall kräver fortfarande en mer allvarlig strategi..

Risken för utvidgning av LV kan komma från:

 1. Hjärtsvikt;
 2. arytmier;
 3. Mitral insufficiens.

Inte alla former av LV-dilatation lämpar sig för slutlig läkning, men snabbt upptäckt av ett problem och korrekt behandling stoppar utvecklingen av patologi och förlänger patientens liv.

Höger förmaksutvidgning (PP)

Om en person lider av bronchopulmonary sjukdomar, kan hans bronkier kramp. Trycket i kärlen i lungcirkulationen ökar, och höger atrium expanderar kompensativt. Bland andra orsaker: hjärtinfektionsskador, lunghypertoni, störningar i lungblodkärlen, patologiska förändringar i hjärtmuskeln.

Hjärtfel (medfödda och förvärvade) kan orsaka en ökning av mängden blod i förmaket och följaktligen utvidgning.

För att rädda patienten från patologi är det nödvändigt att stoppa orsakerna som orsakade den. Kampen mot utvidgning reduceras till kampen mot den underliggande sjukdomen som ledde till den. Om sjukdomen utvecklas lider hjärtmuskeln också. Dilaterad hypertrofi kommer att utvecklas och så småningom hjärtsvikt.

Ett sätt att korrigera det förstorade höger atriumet är kirurgi. Men utan behandling av den underliggande sjukdomen kan en positiv effekt från operationen inte förväntas. Vid svår hjärtsvikt som följer dilatation rekommenderas hjärttransplantationskirurgi..

Orsaker till expansion av höger kammare (bukspottkörteln)

 • En orsak är ventilfel. Detta kan bero på reumatism, bakteriell endokardit, lunghypertoni. Som ett resultat överbelastas den högra ventrikeln.
 • Vissa patienter har inget perikardium sedan födseln. Detta symptom kan också åtföljas av en sträckning av muskelväggen. På grund av en förmaks septal defekt expanderar lungartären. Ökat tryck i detta kärl indikerar en ökning av trycket i kammaren. Som ett resultat - sträcka muskelväggarna i bukspottkörteln.
 • En patologi såsom lunghjärta leder också till bristande bukspottkörteln och utvidgning. Orsaken till sjukdomen är obstruktiv bronkopulmonär sjukdom och dess ökande hypoxi.
 • Utvidgning av bukspottkörteln är direkt relaterad till lunghypertoni.
 • Trycket i lungartären kan öka på grund av medfödda hjärtfel, medan patologi för höger ventrikel i en annan etiologi utvecklas. Ventrikulär hypertrofi i detta fall kan vara allvarlig, men det leder inte till bristande bukspottkörteln.
 • En av orsakerna till isolerad dilatation av höger ventrikel är arytmogen dysplasi. Etiologin för denna sjukdom identifieras inte exakt, den är medfödd och åtföljs inte av pulmonell hypertoni, hypertrofi eller brist på bukspottkörteln. Med denna sjukdom är muskelskiktet i bukspottkörteln mycket tunt. Mer vanlig hos manliga patienter.

Diagnos av hjärtdilatation

 1. Diagnos av sjukdomar börjar med en analys av patientens klagomål. När det gäller hjärtutveckling kan patientens klagomål om svaghet, svullnad, andfåddhet indikera en avancerad form av sjukdomen när hjärtsvikt utvecklas. Måttlig utvidgning av en person känns inte.
 2. En av de diagnostiska metoderna är ultraljud i hjärtat. Med denna metod upptäcks inte bara de utvidgade delarna av hjärtat, utan också några orsaker till dessa förändringar: till exempel en hjärtattack som obemärkt av patienten. Som ett resultat av studien mäts diametern på den vänstra ventrikeln, som normalt inte bör vara mer än 56 mm. Även om det finns ganska fysiologiska avvikelser: till exempel hos en högidrottare ökar ventrikelns storlek något, och i en liten kvinna, tvärtom, det minskar. För en sådan kvinna kan förresten en diameter på 56 mm betraktas som en dilatation. Ekokardiografi anses vara den mest informativa metoden..

Ekot av dilatation kan avslöja hjärtans storlek, bestämma kontraktilitet, valvularinsufficiens, blodproppar i hjärtkamrarna, hypokinesi i hjärtmuskeln, även med lätt dilatation.

 • Vissa förändringar i hjärtat gör att du kan bestämma EKG.Dock för diagnosen dilatation av någon hjärtkammare är denna metod inte tillräckligt informativ..
 • För att differentiera utvidgad kardiomyopati med ischemisk hjärtsjukdom utförs scintigrafi..
 • Aortadilatation

  Aorta är det största kärlet i kroppen i vilket blod berikat med syre kommer in från LV. Ett farligt tillstånd är expansion (dilatation) eller aortaaneurysm. Vanligtvis expanderar aorta på en "svag plats".

  En av orsakerna till detta tillstånd är arteriell hypertoni. Ateroskleros och inflammation i aortaväggen kan också leda till patologi..

  Faran med aneurysm är:

  • I ett plötsligt brist på aorta. Detta orsakar svår inre blödning som hotar livet..
  • Vid bildandet av blodproppar. Detta tillstånd är också extremt livshotande..

  Oftare upptäcks en aortaaneurysm genom undersökning av en slump. Men ändå finns vissa tecken ibland:

  1. Orsakslöst ont i halsen och hosta.
  2. heshet.
  3. Svårighet att svälja på grund av kompression av matstrupen.
  4. Vid aortabrott uppstår allvarlig bröstsmärta, som sträcker sig till nacken och armarna. Prognosen i detta fall är ogynnsam - en person faller snabbt i chock på grund av kraftig blodförlust och dör.

  Aortadilatation utvecklas inte direkt. Detta är en lång process, varför fartygsväggen genomgår en gradvis förändring. En snabb upptäckt av patologi kan förhindra de fruktansvärda konsekvenserna av sjukdomen.

  Förutom aorta genomgår mindre fartyg en utvidgning. Detta beror på patologiskt ökad blodvolym, exponering för hormoner eller kemikalier. Dilatation av blodkärl leder till cirkulationsstörningar, vilket påverkar arbetet i alla kroppssystem.

  Grunderna för förebyggande

  Både medfödda och förvärvade patologier leder till dilatation av artärer och kammare i hjärtat. Det finns emellertid några enkla regler som kan följas efter att du kan förebygga eller stabilisera sjukdomen:

  • Sluta röka och överdrivet dricka;
  • Måttlig näring;
  • Förebyggande av fysiskt överarbete och nervös överbelastning.

  Utvidgning av hjärtets atria och ventriklar: behandling och prognos

  Dilation är den fysiologiska eller patologiska förlängningen av alla ihåliga organ i människokroppen, i vilken det inte finns någon vägghypertrofi. Hjärtat är ett organ med fyra sektioner: två ventriklar och samma antal förmak.

  Varje del av det muskulära organet kan genomgå utvidgning av olika skäl. Det huvudsakliga problemet med denna process är oförmågan att pumpa den nödvändiga mängden blod. Stagnation observeras på grund av vilken den patologiska processen fortskrider.

  En snabb diagnos av sjukdomen är viktig för att förhindra ett dödligt resultat..

  Typer av dilatation och orsakerna till dess utseende

  Det finns två typer av dilatation av hjärtkamrarna:

  1. tonogen dilatation utvecklas i kammare på grund av hög blodtillförsel. I de initiala stadierna förblir muskelväggen icke hypertroferad;
  2. myogen dilatation uppträder på grund av en betydande förtjockning av hjärtväggen, av detta skäl lider myokardiets kontraktila funktion.

  Vanliga orsaker till dilatation av hjärtkamrarna

  Orsakerna till översträckning av hjärtkamrarna kan överföras inflammatoriska sjukdomar, när ett smittämne påverkar hjärtmuskeln.

  Det förekommer ofta fall av svamp-, parasit- och viralinvasion, vilket negativt påverkar inte bara myokardiets kontraktila funktion utan också ökar hjärtens fysiologiska håligheter avsevärt..

  Den toxiska effekten av alkohol och narkotiska ämnen, liksom vissa läkemedel, har en negativ effekt på människokroppens huvudpump. Fall av dilatation av hjärtkamrarna på grund av autoimmuna, endokrina och onkologiska sjukdomar har rapporterats..

  Vänster förmaksutvidgning

  Den främsta rollen i vänster atrium är att pumpa syresatt blod till regionen i den vänstra kammaren, varifrån det kommer in i aorta och transporteras till alla mänskliga organ.

  Den vanligaste orsaken till ett förstorat vänster atrium är en förträngning eller annan patologi för ventilen som ligger mellan vänster kammare i hjärtat.

  Om det inte finns tillräckligt med öppning mellan dem, kan en stor volym blod inte snabbt överföras från vänster atrium, vilket bildar en stas, vilket ytterligare leder till sträckning av kammarväggarna. Dessutom är ett omvänt blodflöde också möjligt genom ventilen, vilket också provoserar förmaksutvidgning.

  En annan orsak till förstärkning av vänster förmaksförmåga är förmaksfladder - förmaksflimmer. Emellertid kan arytmier också utvecklas en andra gång och gå med i dilatationen.

  De viktigaste symtomen på dilatation av vänster atrium

  Symtomatologin på denna störning har inte sina egna distinkta tecken, eftersom den endast finns i samband med andra sjukdomar. En person kan klaga på arytmier eller ventilstenos. Bland dem - svår eller måttlig andnöd, blekhet och cyanos i huden.

  Vänster ventrikulär dilatation

  Anledningen som orsakar expansionen av den vänstra kammaren i hjärtat är en förträngning av aortaventilen, som ansluter den till aorta.

  Den vänstra kammaren utför huvudpumpfunktionen och pumpar blod till alla organ i människokroppen. Därför kommer även mindre förändringar i aortaventilen att leda till allvarlig utbredning av ventrikeln..

  Hålrummet i denna kammare kan också variera kraftigt på grund av arteriell hypertoni, hjärtsjukdom och hjärtsjukdom..

  Dilatation av höger atrium

  Höger atrium bär venöst blod med koldioxid som kommer från organ och vävnader. Det är en länk i lungcirkulationen, och lungsjukdomar är orsakerna som provocerar utvecklingen av dilatation av höger atrium. Medfödda och förvärvade ventilfel spelar också en viktig roll i förekomsten av patologi.

  Höger ventrikulär dilatation

  Det främsta skälet som orsakar expansion av den högra ventrikeln är lunghypertoni, som bildas med överdriven stress på lungcirkulationen. Ventilförändringar som ett resultat av en bakteriell infektion (infektiös endokardit) eller svamp, såväl som reumatisk hjärtsjukdom orsakar betydande hög ventrikulär dilatation.

  Diagnos av hjärtdilatation

  Lite ökningar i hjärthåligheter leder inte till att karakteristiska patientklagomål förekommer. Därför är de initiala förändringarna ofta en oavsiktlig upptäckt vid rutinmässiga förebyggande undersökningar..

  Den viktigaste diagnostiska metoden är ultraljud i hjärtat. Det låter dig utvärdera kroppens arbete i sin helhet: kammarens storlek, kärlets tillstånd, ventiler.

  • Elektrokardiografi används för att utesluta samtidig patologi för det kardiovaskulära systemet, typ av rytmstörningar och ledning.
  • Med hjälp av bröstradiografi är det möjligt att bedöma storleken på hjärtat och dess kamrar, att identifiera förekomsten av tecken på lunghypertoni.
  • Stresstester ger värdefull information om det hjärt-kärlsystemets funktionella kapacitet.
  • Koronarangiografi föreskrivs för att bestämma taktiken för kirurgisk behandling..

  Behandling av vänsterhjärta

  Den huvudsakliga taktiken för att utvidga vänsterhjärta är terapeutisk korrigering av sjukdomar som leder till dilatation (IHD, myokardit, defekter, arytmi). Måttlig utvidgning är orsaken till utnämningen av metabola läkemedel, vars verkan syftar till att förbättra metaboliska processer i cellerna i organet.

  Behandling med högre hjärtadilatation

  Liksom när det gäller vänster hjärta, är den viktigaste korrigeringsmetoden behandlingen av underliggande sjukdomar. Utan att eliminera de främsta orsakerna kommer dilatation bara att fortskrida..

  I de fall terapeutiska metoder inte ger önskat resultat ställs frågan om att radikalt lösa problemet, kirurgi för att transplantera ett givarorgan krävs.

  Oavsett det drabbade hjärtat har nästan alla patienter tecken på hjärtsvikt.

  Korrigeringen av detta tillstånd reduceras till receptbelagda läkemedel från olika farmakologiska grupper: aldosteronantagonister, diuretika, betablockerare, hjärtglykosider, blodplättmedel.

  Dosen av läkemedlen bestäms individuellt i enlighet med sjukdomsstadiet, närvaron av samtidiga sjukdomar, patientens ålder och vikt.

  En integrerad del av behandlingen är icke-läkemedelsbehandling: anslutning till en diet som innehåller en liten mängd salt, vatten och med helt undantag för alkohol; daglig fysisk aktivitet vars intensitet bestäms av sjukdomens stadium.

  Dilation: förmak och hjärtkammare, aorta

  Förmaksflimmer kan både vara en orsak till dilatation av vänster atrium och en konsekvens. Liksom i fallet med behandling av förmaksutvidgning, läkar utvidgningen av vänster kammare genom att eliminera orsakerna som orsakade den: koronar hjärtsjukdom, missbildning, hypertoni.

  Om komprimeringen av hjärt-septum sker ojämnt kan dessutom störningar i hjärtans aorta- och mitralklaffar uppstå. Idag är kriteriet för hypertrofi en förtjockning av myokardiet på 1,5 cm eller mer.

  Denna sjukdom är idag den främsta orsaken till unga idrottares tidiga död..

  Vänster förmaksutvidgning (LP)

  Vänster kammarhypertrofi är benägen att utvecklas. Risken för förtjockning av väggarna i den vänstra kammaren är mycket hög. Sportträning i obegränsade mängder, ångest och ofta upplevelser, otillräcklig sömn och vila - allt detta kan orsaka hypertrofi.

  Vad som är kvar förmakshypertrofi?

  Därför kanske en person inte är medveten om utvecklingen av sin hypertrofi. Ett av de sällsynta tecknen på hypertrofi i vänster kammare kan vara svimning, vilket orsakas av plötsligt hjärtslag.

  Detta beror på brist på syretillförsel till hjärtmuskeln och syrebrist i hjärtmuskeln.

  En sådan förtjockning av musklerna i vänster atrium i ofta fall kan inte betraktas som en oberoende sjukdom, utan som ett symptom på en sjukdom.

  Målet med behandling av vänster förmakshypertrofi är att normalisera hjärtmuskelns funktion. Först måste du identifiera arten på sjukdomens ursprung och funktion.

  Om patienter utvecklar kavitetsdilatation och systolisk dysfunktion utförs hjärtsviktterapi enligt allmänna regler. En annan arbetsmetod enligt L. Bokeria och K.

  Borisov - skärning av området med det förstorade interventrikulära septumet från höger atrium.

  Orsaker till expansion av höger kammare (bukspottkörteln)

  Artikeln (länk) beskriver sjukdomens myokardiehypertrofi. Som ett adjuvans till huvudkurvan i behandlingen ingår också alternativa metoder för behandling av vänster förmakshypertrofi. Behandlingen av vänster förmakshypertrofi kommer att vara full och effektiv om patienten helt överger dåliga vanor, inklusive alkoholkonsumtion.

  Min mamma kom till sjukhuset med hypertrofi och nu genomgår hon behandling. Utvidgningen av håligheterna i olika organ i människokroppen kallas termen dilatation. Denna expansion kan vara både fysiologisk och patologisk. Det mänskliga hjärtat med fyra kammare, som består av 2 atria och 2 ventriklar, är också ett hålighetsorgan.

  1. Orsaker till hypertrofi

  Ett särdrag i det vänstra atriumets arbete är pumpning av syresatt blod i den vänstra kammaren. Sedan går blodet till aorta och sprids över hela kroppen. Mellan förmaket och ventrikeln finns det ett slags skärm - en ventil.

  Diagnos av hjärtdilatation

  Samtidigt, utöver lungblod, kommer blod från vänster kammare in i vänster atrium. Dilatation av vänster atrium har inga egna symtom, eftersom detta tillstånd inte är en oberoende sjukdom. En av orsakerna till dilatationen av läkemedlet är kardiomyopati. Utlösaren för detta kan vara alkoholism, infektioner, neuromuskulära och autoimmuna patologier..

  Ventrikulär överbelastning med överflödigt blod. Från det vänstra atriumet trycks blod in i den vänstra kammaren och vidare in i aorta - kroppens största artärkärl. Med aortastenos eller förträngning av aortaventilen skjuter knappt ventrikeln blod och expanderar från överbelastning. Patologin för själva ventrikelns muskelvägg, vilket gör att den blir tunnare och sträckt.

  5. Behandling med folkrättsmedel

  • Denna diagnos ställs efter uteslutning av alla möjliga orsaker till dilatation..
  • Ibland kan irreversibla sklerotiska eller cicatriciala förändringar inträffa i hjärtmuskeln, behandlingen i detta fall syftar till att bromsa utvecklingen av sjukdomen.
  • Behandlingen av måttlig utvidgning kan baseras på metabolisk terapi som påverkar metabolismprocesserna i celler och vävnader, men allvarliga fall kräver fortfarande en mer allvarlig strategi..
  • Källa:

  Aortakrotdilatation vad är det

  Expansionen av aorta roten sker när aorta roten ökar. Detta tillstånd kan orsakas av många olika faktorer, inklusive ålder, bindvävssjukdom och högt blodtryck..

  Utvidgning av hjärnans atria och ventriklar

  Dilation hänvisar till expansion av bukorgan som hjärta, njurar, mage, tarmar, etc. Oftast används detta koncept för att beskriva patologin i hjärthålrummen. Beroende på platsen för tillägget skiljs dilatation ut:

  • höger förmak;
  • vänster atrium;
  • höger ventrikel;
  • vänster ventrikel.

  Vanligtvis genomgår ett av hjärtkamrarna dilatation, mindre ofta sker en utvidgning av båda förmakarna eller båda kammaren. Risken för tillståndet är den efterföljande utvecklingen av arytmi, hjärtsvikt, tromboemboli och andra sjukdomar.

  Det finns två former av patologi:

  • Tonogen dilatation uppträder på grund av ökat tryck och, som ett resultat, mängden överskott av blod i hjärtkamrarna. Tonogen dilatation föregås eller kombineras med myokardiehypertrofi.
  • Myogen dilatation utvecklas mot bakgrund av hjärtsjukdomar och leder till en försvagning av myokardiets sammandragning. Förändringar i hjärtans hålrum är irreversibla.

  Variationer och orsaker

  Sträckning av vart och ett av kamrarna i hjärtat föregås som regel av sina egna orsaker. Så, dilatation av höger atrium orsakas av ökat tryck i lungcirkulationen. Detta beror på:

  • hjärtinfektionssjukdomar;
  • obstruktiva sjukdomar i bronkier och lungor;
  • pulmonell hypertoni;
  • hjärtfel;
  • tricuspid stenos.

  Dilatation av vänster atrium är den vanligaste typen av expansion av hjärtkamrarna. Orsaken är en patologisk förträngning av ventilen genom vilken blod strömmar från vänster atrium in i vänster kammare.

  Dessutom kommer blod från vänster ventrikel, som också är deformerat, in i vänster atrium i omvänd riktning. Som ett resultat av denna överbelastning ökar trycket i den stora blodcirkulationen ständigt, och det blir svårare för hjärtat att pumpa blod.

  Dilatation av vänster atrium utvecklas på grund av följande villkor:

  • tung fysisk ansträngning;
  • förmaksflimmer (kan vara både orsaken och konsekvensen av expansionen av det vänstra atriumet);
  • förmaksflimmer eller fladder;
  • kardiomyopatier;
  • mitralventilinsufficiens.

  Den vänstra kammaren är kammaren i hjärtat som tar emot blod från vänster atrium och levererar det till aorta, som ger näring hela kroppen. Utvidgning av vänster kammare sker på grund av förträngning av aorta eller aortaklaffen. Tidigare överträdelser inkluderar:

  • vissa hjärtfel;
  • aortastenos;
  • hjärtskemi;
  • myokardit;
  • hypertonisk sjukdom.

  Ett annat tillstånd bör noteras - utvidgad kardiomyopati. En sådan diagnos ställs när expansionen av den vänstra kammaren sker utan någon uppenbar orsak och möjliga sjukdomar utesluts.

  Den främsta orsaken till dilatation av höger ventrikel är stenos eller lungventilinsufficiens. Olika sjukdomar orsakar patologi:

  • bakteriell endokardit;
  • reumatism;
  • lunghjärta;
  • vissa missbildningar (brist på perikardium, arytmogen dysplasi);
  • pulmonell hypertoni.

  Vanliga orsaker som orsakar en ökning av både höger och vänster kamera inkluderar:

  • komplikationer efter infektionssjukdomar (skarlagnsfeber, tonsillit);
  • svamp- och virussjukdomar;
  • parasitinfektion;
  • berusning;
  • maligna och godartade tumörer;
  • sköldkörtelpatologi;
  • vissa autoimmuna sjukdomar;
  • biverkningar av mediciner.

  symtom

  Som regel innebär måttlig utvidgning inga symtom. Markerad utvidgning av kamrarna, speciellt dilatation av vänster atrium, leder till en försämring av pumpfunktionen i hjärtat och uppkomsten av sådana fenomen:

  • andnöd
  • arytmier;
  • svagheter;
  • svullnad i lemmarna;
  • Trötthet.

  Diagnostik

  För att bestämma närvaron av hjärtats dilatation, utse:

  • Ekokardiografi är en ultraljudssökning som anses vara den mest exakta diagnostiska metoden. Metoden visar inte bara storleken på förmaken och ventriklarna och hjärtinfarktet, utan tillåter i vissa fall också orsaken till patologin (till exempel hjärtattack, hypokinesi, ventilsvikt).
  • Elektrokardiografi - som en ytterligare forskningsmetod.
  • Scintigraphy - för att särskilja dilatation med koronar hjärtsjukdom.
  • Röntgengrafi.

  Möjliga komplikationer och behandling

  Utvidgningen av kamrarna i hjärtat leder till allvarliga konsekvenser: med tiden sker dilaterad hypertrofi - sträckning och förtjockning av hjärtans väggar. Villkoret provocerar utvecklingen av:

  • kronisk hjärtsvikt;
  • kronisk smittsam hjärtsjukdom;
  • mitral regurgitation;
  • ventilringens expansion;
  • trombos, tromboembolism;
  • förmaks- och ventrikelflimmer.

  Dessa komplikationer påverkar patientens livskvalitet och leder i allvarliga fall till dödsfall. Därför bör behandlingen förskrivas och kontrolleras av en kardiolog.

  Målet med terapin är att eliminera eller korrigera den primära sjukdomen som ledde till utsträckningen av kamrarna. Beroende på den underliggande patologin kan följande förskrivas:

  • antibiotika
  • glukokortikosteroider;
  • anti-ischemiska läkemedel;
  • antiarytmiska läkemedel;
  • hjärtglykosider;
  • betablockerare;
  • ACE-hämmare;
  • antihypertensiva medel;
  • medel mot blodplättar;
  • diuretika.

  Om läkemedelsbehandling inte ger resultat används kirurgiska metoder, främst installation av en pacemaker. Enheten styr hjärtfrekvensen.

  Stödjande och förebyggande metoder är en integrerad del av terapin, utan vilken framgång är nästan omöjlig. Att förbättra blodcirkulationen, stärka hjärtmuskeln, öka immuniteten, lindra belastningen på hjärtat ökar kvaliteten och förlänger livslängden. För att göra detta behöver du:

  • göra rätt kost baserat på växtmat, magert kött, olika sorter av fisk, skaldjur, mejeriprodukter, nötter och spannmål;
  • spela sport eller bara flytta mer, gå, göra övningar;
  • bli av med dåliga vanor.

  Varför sker hjärtutvidgning och hur behandlas det?

  Utvidgningen av en eller flera hjärthålor kallas dilatation.

  De huvudsakliga faktorerna som leder till en ökning av den inre volymen i förmaken eller ventriklarna är effekten av högt blodtryck, en minskning av tonen i hjärtmuskeln.

  Detta tillstånd är inte en oberoende sjukdom och kräver förtydligande av orsaken till utseendet. Efter dess eliminering kan hjärtans storlek återgå till det normala. Avancerad form av dilatation åtföljd av hjärtsvikt.

  Typer av hjärtdilatation

  Utvidgningen av kamrarna i hjärtat kan vara:

  • Tonogen, orsakad av ökat tryck i kaviteten. Det inträffar med minskning av ventilöppningarna eller ökat tryck i aorta eller lungartär. Kan föregå myocardial hypertrofi. Tonen i hjärtmuskeln och kontraktil förmåga bevaras, passerar in i den myogena typen med progression.
  • Myogenic. Anledningen är en minskning av hjärtmuskelns sammandragning på grund av dystrofiska störningar. Ihållande och irreversibel process är hjärtfibrer sträckta och långsträckta. Det förekommer vid myokardit och åderförkalkning.

  Varför förändras höger och vänster avdelningar, ventriklar, hålrum, kammare

  Förändringar i varje del av hjärtat inträffar på grund av en överträdelse av utflödesvägarna från det eller en ökad belastning av den inkommande ökade blodvolymen.

  Vänster förmaksutvidgning

  Expansion av kaviteten kan inträffa med en minskning av den vänstra atrioventrikulära öppningen, vilket hindrar passagen av blod in i ventrikeln.

  Ökad arteriell hypertoni kan därefter öka väggspänningen.

  Vi rekommenderar att du läser artikeln om utvidgad kardiomyopati. Från den lär du dig orsakerna till patologin och mekanismen för dess utveckling, symtom på kardiomyopati, förutsättningen för diagnos och behandling.

  Och här handlar mer om kombinerade hjärtfel.

  Vänster ventrikulär expansion

  Oftast är den etiologiska faktorn en sjukdom i bronkier och lungvävnad, som uppstår med kronisk obstruktion (hindring av patency). Dessutom orsakar expansionen av höger atrium kan:

  • ostängd botallovkanal,
  • lökar av fallo,
  • förmaks septal defekt,
  • minskning av lungstammen,
  • ventilfel eller minskning av öppningen mellan höger hjärta.

  Höger ventrikulär expansion

  Det inträffar med pulmonell hypertoni, en öppning i interventrikulär septum, förträngning av lungartären, skada på ventilerna i det högra hjärtat, en hjärtattack som har spridit sig till höger kammare, långvarig hjärtstimulering.

  Sjukdomar som leder till förändring

  Utvidgningen av hjärtkamrarna kan ske av okänd orsak. I detta fall kallas det idiopatisk, bland de vanligaste dilatationssjukdomarna kan följande särskiljas:

  • medfödda hjärtfel;
  • reumatism;
  • bakteriell endokardit;
  • Virala infektioner;
  • brott mot immunförsvar, autoimmuna processer;
  • hypertoni;
  • förgiftning med alkohol, droger, toxiska föreningar, mediciner;
  • hormonobalans;
  • brist på protein och vitaminer i grupp B, selen i kosten.

  Symtom på hjärtdilatation

  Under en lång tid kanske inte utvidgningen av hjärtans håligheter kommer att manifestera sig kliniskt på grund av kompensationsarbetet i hjärtmuskeln. När reservfunktionerna försvagas uppstår följande symtom och utvecklas:

  • andningssvårigheter vid fysisk ansträngning, därefter - i vila;
  • astmaattacker;
  • hosta, sputum med strimmor av blod;
  • cyanos i läpparna, fingertopparna;
  • svullnad i benen på kvällen;
  • smärta och tyngd i rätt hypokondrium;
  • svaghet, yrsel, svimning;
  • minnesskada;
  • förmaksflimmer, extrasystol, impulsblockad.

  Vad är hälsorisket hos ett barn och en vuxen

  Med långt avancerad utvidgning ökar tecken på cirkulationsdekompensation:

  • astmaattacker,
  • oförmåga att andas horisontellt,
  • väsande andas över lungans yta,
  • svullnad i ansiktet och lemmarna,
  • vätskeansamling i buken och bröstet.

  Ineffektiv hjärtproduktion hos barn leder till utvecklingsstörning, inklusive mental.

  Diagnostiska metoder

  När du gör en diagnos, ta hänsyn till historien om förekomst av tecken på cirkulationsfel - andnöd, takykardi, pipande andning i lungorna, svullnad i extremiteterna, utvidgning av hjärtans gränser med slagverk. För att klargöra diagnosen krävs instrumentella undersökningsmetoder:

  • EKG - tecken på överbelastning av ett eller flera hjärtkamrar, rytmstörningar i form av förmaksflimmer, ledningsblockad.
  • Ultraljud av hjärtat är det viktigaste sättet att upptäcka förmaks- eller ventrikulär dilatation, liksom närvaron av intrakardiell hemodynamik - omvänt blodflöde, överbelastning av tryck.
  • Röntgenbild - ökad hjärtstorlek på grund av ett av hålrummen.
  • Scintigrafi för bedömning av förändringar i myokardiet.
  • MR och CT för att upptäcka orsaken till dilatation av hjärtat.

  Dilatationsbehandling

  Terapi för utvidgning av hjärtat innebär korrigering av manifestationer av cirkulationsfel, arytmier.

  Vid dekompensering överförs patienter till säng vila, och intaget av vatten och natriumklorid reduceras. Använd följande grupper av läkemedel:

  • ACE-hämmare - Enap, Kapoten;
  • diuretika - Veroshpiron, Triampur;
  • antiarytmisk - Bisoprolol, Carvedilol;
  • förlängda nitrater (minska blodflödet till den högra halvan av hjärtat) - Isoket, Nitrogranulong.

  Hjärtglykosider föreskrivs med försiktighet. I extremt svåra fall indikeras en hjärttransplantation..

  Förebyggande

  Förebyggande av hjärtförstoring består i adekvat behandling av reumatism, endokardit, virus- och bakterieinfektioner som kan åtföljas av myokardit, upptäckt och snabb kirurgisk behandling av medfödda och förvärvade hjärtfel.

  Det är nödvändigt att sjukdomar som är potentiellt farliga i förhållande till dilatation av förmaken eller ventriklarna helt överger alkohol för att säkerställa en tillräcklig mängd protein och vitaminer i kosten.

  Vi rekommenderar att du läser artikeln om dysplasi i höger ventrikel. Från den kommer du att lära dig om orsakerna till utvecklingen av patologi och dess symtom, diagnos och behandling, prognos för patienter.

  Och här handlar mer om restriktiv kardiomyopati.

  Dilatation av hjärtat sker när myokardiet är överbelastat med en överskottsvolym av blod eller dess höga tryck. Sjukdomen i själva hjärtat spelar en stor roll i utvecklingen av patologi: med dystrofiska eller långvariga inflammatoriska processer försvagas muskelfibrer, förlorar kontraktion och stretch.

  Manifestationerna av hjärtdilatation är cirkulationsfel, arytmi, och hos barn finns det en försening i tillväxt och utveckling. Läkemedel används för behandling, allvarliga former är en indikation för hjärttransplantation.

  Publikationer Om Hjärtrytmen

  Utmatningsfraktion till vänster ventrikulär

  Minskade värden på påverkningsindikatorer (till exempel volym, arbete, styrka och deras index, justerade efter kroppsytans yta) är ofta förknippade med minskad myokardiell kontraktilitet, men eftersom dessa parametrar är väsentligt beroende av förbelastning måste dessa två variabler också bestämmas.

  Urinsyra i urinen

  Urinsyra i urinen och dess klyvningsprodukter är mycket informativa vad gäller urinsystemets tillstånd och ämnesomsättning i allmänhet. Denna syra bildas som slutprodukten av klyvningen av puriner, som är en del av strukturen i nästan alla kroppsceller.