Metaboliska störningar: symtom, orsaker, sjukdomar

Metabolismen som utförs i människokroppen är en serie på varandra följande kemiska reaktioner. Den ständigt förekommande omvandlingen av energi och olika ämnen är basen för kroppens normala funktion.

Varje läkare som kontaktas av patienten kan på ett säkert sätt deklara en ämnesomsättning, eftersom alla sjukdomar på ett eller annat sätt fortsätter med metabola störningar.

Metaboliska störningar i kroppen kan vara protein, kolhydrat, fett, mineral, etc., men denna uppdelning är villkorad och är baserad på den rådande patogenetiska processen - alla typer av metabolism är sammankopplade och påverkar varandra signifikant.

Den patogenetiska basen för metaboliska störningar är en förändring i den harmoniska interaktionen mellan ämnen som är involverade i ämnesomsättningen, ett överskott eller brist på dessa ämnen, liksom kränkning av transformationsreaktioner som leder till ackumulering av mellanprodukter och den oproportionerliga bildningen av de slutliga metaboliska produkterna..

Orsakerna till metaboliska störningar är olika, varav den ledande rollen är ärftlighet och patologi hos organ och system som reglerar metaboliska processer.

Proteinmetabolism störningar

Proteiner är, som ni vet, det viktigaste byggnadsmaterialet för människokroppen och spelar en ledande roll i genomförandet av dess liv. Utan undantag sker alla patologiska processer med en kränkning av proteinmetabolismen, vilket är möjligt i vilket stadium som helst av dess omvandling i kroppen:

 1. Brott mot processerna för absorption av proteiner som leder till näringsbrist (degeneration av tarmvävnader, svält, obalanserad livsmedelssammansättning med aminosyrakomponent).
 2. Brott mot processerna för proteinsyntes av förvärvad och ärftlig natur, vilket leder till en förändring i mängden syntetiserat protein eller till bildandet av ett protein med en modifierad molekylstruktur (hormonella förändringar, dysfunktion i nervsystemet och immunsystemet, genomiska fel).
 3. Störningar i aminosyrametabolismen, vilket leder till obalans i processerna för transaminering (bildning) och oxidativ deamination (förstörelse) av aminosyror (graviditet, behandling med sulfonamider, svält, svår leversjukdom, pankreatit, hjärtinfarkt, hypoxi, svält, skador).
 4. Brott mot de slutliga stadierna i proteinmetabolismen, vilket leder till ansamling av kvävehaltiga nedbrytningsprodukter och bromsar deras eliminering från kroppen (lever- och njursjukdomar, hypoxi, leukemi, genomiska fel).
 5. Brott mot proteinsammansättningen i blodet, vilket leder till en förändring av deras totala antal eller en obalans i förhållandet mellan deras fraktioner (nästan alla patologiska tillstånd, medfödda missbildningar av proteinbildning, svält, blodförlust, proteinförlust i urinen).

Tecken på nedsatt proteinmetabolism

Symtom på en metabolisk störning av proteinart manifesteras både med ett överskott av detta näringsämne och med dess brist:

Överskott av proteinProteinbrist
 • Minskad eller brist på aptit
 • Intestinal dysfunktion (förstoppning och diarré)
 • Njurpatologi, njursvikt
 • Överkänslighet i centrala nervsystemet
 • Saltavlagringar i vävnader
 • osteoporos
 • Artrit
 • Fet lever
 • Ökat plasmaprotein i blodet
 • Muskelsvaghet och hypotoni
 • immunbrist
 • Dåsighet, svaghet
 • Minskad prestanda
 • Bräcklighet i hår och naglar, slapp hud
 • Viktminskning upp till dystrofi
 • Fördröjning i fysisk utveckling hos barn
 • Minskad intelligens och kognitiv funktion hos barn
 • Ökade ketonkroppar i urin
 • Ofta infektionssjukdomar, vanligtvis med brist på protein, lung tuberkulos och extrapulmonala former utvecklas
Sjukdomar som härrör från metaboliska störningar
Överskott av proteinProteinbrist
1. Gikt1. Kwashiokor
 • plötslig smärta, svullnad och rodnad i den första metatarsophalangealleden
 • hypertermi upp till 39 ° C
 • giktartad polyartrit
 • giktartade noder (tofus) på armbågar, fötter, öron, fingrar
 • undervikt
 • svaghet, slöhet, depression
 • svullnad upp till ascites
 • försenad intelligens och fysisk utveckling
 • brist på protein, lipoproteiner, kalium, fosfater, magnesium i blodet
 • immunbristillstånd
2. Fetma2. Matsmältningsdystrofi
 • viktökning
 • dyspné
 • hypertoni
 • benskörhet
 • sjukdomar i inre organ mot bakgrund av deras fettgeneration
 • undervikt
 • svullnad
 • gränsnivåer av protein, lipoproteiner, blodsocker
 • en ökning av ketonkroppar i urinen
 • immunbristillstånd

Kolhydratmetabolism

Kolhydrater utför den viktigaste energifunktionen och ger näring åt hjärncellerna. Det är kolhydrater som omedelbart kompenserar för energiförlust under olika belastningar och stressande situationer. Den mänskliga kroppen reagerar starkt på både en ökning av glukosnivåer och en minskning av blodglukos, och sjukdomar som resulterar i metaboliska störningar av kolhydratkarakter följer ofta en person hela livet. Dessutom kan kritiska blodsockervärden vara dödliga..

Kolhydratmetabolismstörningar är möjliga i följande typer:
 1. Brott mot hydrolysen (matsmältningen) av kolhydrater och deras absorption, vilket i slutändan leder till kolhydrat svält i kroppen (enzymatisk brist, barndom, inflammation i tunntarmen, förgiftning av gifter, hypoxi, leverdysfunktion, hypovitaminos B1).
 2. Brott mot glykogensyntes - ökad nedbrytning eller minskning av syntesen, vilket leder till energiproduktion på grund av protein och förgiftning av kroppen (excitering i centrala nervsystemet, hårt fysiskt arbete, hepatit).
 3. Störning av glykogenmetabolismen, i vilken patologisk ansamling av glykogen i vävnader inträffar (medfödd enzymatisk brist).
 4. Brott mot den mellanliggande kolhydratmetabolismen, vars resultat är acidos och en kränkning av enzymatiska processer (hypoxi, hypovitaminosis B1, leversvikt).
 5. En ökning av blodglukos, som förekommer på flera sätt - matsmält hyperglykemi med högt sockerintag, hormonell hyperglykemi med endokrin patologi, emotionell hyperglykemi med starka känslomässiga upplevelser, pancreas och extrapancreatisk insulinbrist hyperglykemi, vilket leder till viss diabetes mellitus typer av anestesi (eter, morfin, kloroform).
Tecken på kolhydratmetabolismstörning

Symtom på en metabolisk störning av kolhydrater uppstår med brist och överskott av socker:

Överskott av kolhydraterKolhydratbrist
 • Viktökning upp till fetma
 • Hyperactivity
 • Ofrivillig skakning i kroppen
 • Hypertoni (mot fetma)
 • Kardiovaskulär patologi (mot bakgrund av fetma)
 • Ökad blodsocker
 • Kroppsmassa brist
 • Depression, slöhet
 • Generell svaghet
 • sömnighet
 • Skälvning av armar och ben
 • ketoacidos
 • Sänker blodsockret
Sjukdomar till följd av brott mot kolhydratmetabolismen
Överskott av kolhydraterKolhydratbrist
1. Diabetes1. Hypoglykemi
 • generell svaghet
 • konstant törst
 • torr mun
 • ökning av den dagliga urinvolymen
 • kliande hud
 • sprickor i munens hörn
 • öka eller minska kroppsvikt
 • svaghet
 • dåsighet
 • huvudvärk
 • yrsel
 • illamående
 • hunger
 • svettas
2. Fetma2. Girkes sjukdom
 • viktökning
 • dyspné
 • hypertoni
 • frånvaro eller extremt kort mättnadsperiod
 • sjukdomar i inre organ mot bakgrund av deras fettgeneration
 • dyspné
 • hypertermi
 • blödning
 • bukförstoring
 • tillväxtfördröjning
 • avsättning av lipider i huden (xanthomas)
 • pubertetsstörning

Fettmetabolism

Fett spelar en lika viktig funktion i kroppen än andra näringsämnen. Alla mänskliga hormoner har en fet bas - tack vare fett upprätthålls den interna homeostasen. Fetter finns också i nervvävnaden, vilket säkerställer stabiliteten i cellstrukturer och normal överföring av nervimpulser.

Fettmetabolismstörningar kan uppstå på grund av:
 1. Bristande fettabsorption i tunntarmen (pankreasdysfunktion, gallsyrabrist, enterit, hypovitaminos, pankreatit).
 2. Minskad lipoproteinlipasaktivitet (typ I och V hyperlipoproteinemia).
 3. Försvagad hypofys-, sköldkörtel- och gonadal funktion.
 4. Lesioner av de autonoma centren i hypothalamisk-hypofyssystemet och binjurebarken (hypofysen kakexi, Addisons sjukdom).
 5. Förändringar i nervsystemets trofiska funktion (lipodystrofi, lipomatos).
 6. Ökad bildning av ketonkroppar (ketos).
 7. Effekterna av joniserande strålning.
 8. Överätande, där det totala kaloriinnehållet i livsmedel råder över energikostnaderna.
Tecken på nedsatt fettmetabolism

Symtom av metabolisk fetthaltig karaktär manifesteras kliniskt vid brist och överskott av lipider:

Överskott av fettFettbrist
 • Fetma
 • Fettvävnad
 • åderförkalkning
 • Stenbildning (lever, gallblåsan)
 • hypertension
 • Ökad blodkoagulation
 • Överskott av kolesterol i blodet
 • Kroppsmassa brist
 • Hypovitaminosis A, D, E, K
 • Inflammatoriska hudsjukdomar
 • Håravfall
 • Njurpatologi
 • Hormonell obalans
 • Immunitetsminskning
Sjukdomar som uppstår i strid med fettmetabolismen
Överskott av fettFettbrist
1. Fet hepatos1. Nedbrytning av nervsystemet
 • akut smärta i levern
 • tyngd i rätt hypokondrium
 • hudförsämring
 • synförlust
 • dysbios
 • illamående
 • flatulens
 • ökad ESR i blod
 • sömnlöshet
 • nervositet
 • aptitlöshet
 • minnesskada
 • huvudvärk
 • överdriven svettning
 • överkänslighet mot yttre stimuli
2. Ateroskleros2. Sexuell dysfunktion
 • IHD och dess komplikationer (stroke, hjärtattack)
 • dyspné
 • snabb utmattbarhet
 • hypertoni
 • yrsel
 • brus i huvudet
 • låg extremitetstemperatur
 • menstruationsfel
 • minskad libido
 • ömhet i äggstockarna
 • omöppning av befruktning
 • spontana missfall

Vattenbytesstörningar

Vatten är en oundgänglig och viktigaste vätska med homeostas, som består av drygt hälften av en vuxens kroppsvikt. Normal vattenbalans betyder ungefär samma mängd (cirka 2,5 liter) vatten som intas och utsöndras från kroppen.

Brott mot vattenmetabolismen kan ske i form av uttorkning och patologisk vätskeansamling i kroppen. Båda förhållandena är farliga och kränker allvarligt människors hälsa: till exempel, när uttorkning inträffar, tjocknar blodet, alla organ och vävnader, särskilt centrala nervsystemet och mag-tarmkanalen lider, ödem stör störningen av utsöndringssystemets funktion, minskar hjärtproduktionen och ökar trycket.

UttorkningBevattning av kroppsvatten
Med otillräckligt intag av vätska:

 • nödsituation, brist på dricksvatten
 • svälja att svälja på grund av esophageal patologi (atresi, svullnad)
 • CNS-sjukdomar som kännetecknas av frånvaron av törst (mikrocefali, allvarligt psykiskt misslyckande)
 • premature barn, kritiskt sjuka barn och vuxna (koma, chmt)
Vid vattenförgiftning:

 • njure hydronephrosis
 • chocktillstånd
 • postoperativ period
 • diabetes insipidus
Med brist på elektrolyter:

 • förlust av elektrolyter genom matsmältningskanalen (gastroenterit, tarminfektioner, toxikos hos gravida kvinnor, galla och tarmfistlar)
 • förlust av elektrolyter genom njurarna (nefrit, Addisons sjukdom)
 • förlust av elektrolyter genom huden (överdriven svettning)
Med ödem:

 • intracellulärt ödem
 • vattusot
 • ascites
 • hydrothorax
 • hydropericardium
 • anasarka
 • hydrocele
 • allergiskt ödem
Med hyperventilering av lungorna - hyperventilationssyndrom hos barn
Med polyuria:

 • diabetes
 • kronisk njursjukdom (pyelonefrit, nefrit)
 • medfödd polyuri

Brott mot mineralmetabolism

Mineraler är den strukturella komponenten i celler och finns i enzymer, vitaminer, hormoner, pigment. Dessa är biokatalysatorer för de flesta fysiologiska reaktioner och stabilisatorer i kroppens syrabasstillstånd.

Mineralisk metabolism i en eller annan grad försämras i nästan åttio procent av befolkningen. Det finns många skäl till denna kränkning: stress, en snabbare livstakt i megaciteter, en ogynnsam miljö, en passion för dieter, en obalanserad diet, nervositet och dåliga vanor. En obalans i mineralsammansättningen leder till störningar i metabolismen av näringsämnen, hypovitaminos och fermentopati, försvagning av immunsystemet och skador på organ och vävnader.

Störningar i mineralmetabolism manifesteras av följande symtom:

 • håravfall
 • spräcklighet hos naglar
 • akne och akne
 • sömnlöshet
 • synförlust
 • minskad immunitet
 • allergiska reaktioner
 • minskad immunitet
 • avföringsstörningar
 • minskad libido

Störning av mineralmetabolism kan inträffa för varje mikro- eller makroelement, följande patologiska tillstånd är vanligast:

 1. Förkalkning är en kränkning av kalciummetabolismen. Patologin är baserad på avsättning av kalciumsalter i celler eller intercellulärt ämne. Detta kan leda till funktionella störningar i de organ och strukturer i kroppen där kalciumavsättning sker..
 2. Wilsons sjukdom är en kränkning av kopparmetabolismen. Kopparinnehållet i cellerna ökar, särskilt i hepatocyter och hjärnans baskärnor, och dystrofi i de drabbade strukturerna inträffar.
 3. Hyperkalemi - en ökning av kaliumnivån i blodet. Ofta inträffar med skador på binjurebarken och leder till nedsatt kardiovaskulär funktion.

Metaboliska störningar i samband med brist eller ett överskott av vissa vitaminer i kroppen är också vanliga (se vitaminbrist och hypovitaminos - symtom, orsaker). Hypovitaminos och autaminos diagnostiseras ofta hos barn, hypervitaminos är en sällsynt patologi som kännetecknar människor som tankelöst konsumerar vitaminer eller som inte följer doseringen.

Behandlingen av metabola störningar, speciellt okomplicerade, inte medfödda i naturen, förknippade med näringsfaktorn, kan genomföras bara genom att justera kosten och kosten. Det är emellertid svårt att diagnostisera metabola störningar i början av dess utveckling. Men det är lätt att förhindra sådana tillstånd genom att leva en hälsosam livsstil och följa principerna för en hälsosam kost!

Metabolisk sjukdom

Metabolism (metabolism) är en viktig process, en sekvens av kemiska reaktioner som säkerställer kroppens normala funktion. Det inkluderar omvandling av ämnen som erhållits från den yttre miljön till energi, samt syntes av komplexa organiska föreningar som är nödvändiga för livet.

Metaboliska störningar uppstår på grund av olika funktionsfel i kroppen. Därför kan detta fenomen inte ignoreras - det kan vara ett symptom på allvarliga patologier. Metaboliska störningar kanske inte uppstår omedelbart, därför rekommenderas det att man genomgår förebyggande diagnostiska test årligen. Så det kommer att vara möjligt att identifiera fel i de tidiga stadierna och vidta lämpliga åtgärder för att undvika komplikationer. Boka en tid på Otradnoye Polyclinic för förebyggande eller behandling i en tid som är bekväm för dig!

Vad är ämnesomsättning??

Metabolism kan delas upp i två viktiga processer som förekommer parallellt i kroppen:

 1. Anabolism (assimilering, plastisk metabolism).
 2. Katabolism (spridning).

Anabolism är syntesen av ämnen i kroppen, på vilken energi används. Assimilering inkluderar biosyntes av proteiner, kolhydrater, nukleinsyror, fetter. Den mest aktiva processen för plastisk metabolism utförs i en växande kropp.

Katabolism är processen för nedbrytning av ämnen till enklare element, tack vare vilken kroppen lagrar energi som används för att stödja vitala funktioner. Det enklaste exemplet är att få näringsämnen från maten. Detta händer på följande sätt:

 1. Intag med mat.
 2. Klyvkanalen.
 3. Assimilering.
 4. Utsöndring av olämpliga matsmältningsprodukter.

För att kroppen ska fungera normalt är balansen mellan dessa två processer viktig. Med sin överträdelse uppstår olika patologier.

Följande typer av metabolism kan uppstå:

 • Protein.
 • Kolhydrat.
 • Vatten.
 • Lipid (fett).
 • Mineral.

Orsaker till metaboliska störningar

De huvudsakliga orsakerna till metabolism är:

 • Påfrestning.
 • Genetisk predisposition (medfödd brist på vissa enzymer).
 • Obalanserad kost.
 • Berusning.
 • Vanliga dieter.
 • Dåliga vanor: rökning, dricka.
 • Fel i sköldkörteln, binjurarna, hypofysen.
 • Tar hormonella preventivmedel och andra droger.
 • Helminthic infestations och andra parasitinfektioner.
 • Virussjukdomar - influensa, mässling, vattkoppor.
 • Stillasittande livsstil.

Medfödda metaboliska sjukdomar

Medfödda patologier kan delas in i 3 stora grupper. Dessa inkluderar överträdelser:

 1. Metabolism av små molekyler (misslyckanden i metabolismen av kolhydrater, neurotransmittorer, neuromodulatorer) - sjukdomar som orsakar brister i mellanliggande metabolism.
 2. Energibytte - otillräcklig energiproduktion och konsumtion.
 3. Metabolismen av komplexa molekyler - patologier som hindrar produktionen av komplexa molekyler.

Metaboliska störningar: symtom

Vanliga tecken på ämnesomsättning är:

 • Ohälsosam hudfärg.
 • Arbetad andning.
 • Abrupt viktökning eller -förlust utan objektiva skäl.
 • Led- och muskelsmärta.
 • Försämring av kvaliteten på hår, naglar, hud.
 • Brott mot termoregulering (ökad känslighet för kyla och värme).
 • Sömnproblem.
 • Blodtrycket sjunker.
 • Svullnad.
 • Långvarig ökning eller minskning av kroppstemperatur.
 • Regelbunden urination.
 • Avföringsproblem: diarré eller förstoppning.
 • Minnesskada.
 • Humörsvängningar.
 • Hudutslag.
 • Karies.

Symtom på metabola störningar hos kvinnor inkluderar infertilitet, funktionsfel i menstruationscykeln (knappt ansvarsfrihet anses vara den vanligaste manifestationen).

Misslyckanden i olika typer av utbyten kan också ha ”sina egna” tecken, avslöjade av resultaten av laboratorietester. I strid med kolhydratmetabolismen kan följande observeras:

 • Förändring i glukoskoncentration i blodet (därför är en vanlig konsekvens av ett misslyckande i kolhydratmetabolismen diabetes mellitus - nedsatt glukosupptag).
 • Närvaron av glukos i urinen.

Symtom på lipidmetabolism (dess överträdelse är vanligtvis förknippad med en försämring av matsmältningen och absorptionen av fetter):

 • Steatorrhea (närvaro av lipider i avföringen).
 • Utvecklingen av kolesteros (avsättning av kolesterol i cellmembran eller på väggarna i blodkärlen).

Tecken på nedsatt proteinmetabolism är:

 • Urinsyra.
 • Närvaron av aminosyror i urinen.
 • Ökat bilirubin i blodet.

Konsekvenserna av metaboliska störningar

Metaboliska störningar kan leda till utveckling av följande sjukdomar:

 • Diabetes mellitus - kroppens oförmåga att absorbera glukos på grund av ett fel i syntesen av hormonet insulin.
 • Kranskärlssjukdom - akut eller kronisk skada på hjärtmuskeln (hjärtmuskeln) på grund av en överträdelse av dess blodtillförsel.
 • Ateroskleros - en kronisk sjukdom där det finns en minskning av kärlets lumen på grund av avlagringar på deras väggar (aterosklerotiska plack).
 • Fetma - viktökning på grund av patologiskt kroppsfett.
 • Gikt - en inflammatorisk ledsjukdom.

Även metabola störningar kan orsaka:

 • Försämring av ben och muskler.
 • Tillväxt och utvecklingsstörning hos barn.
 • Fel i hjärt-kärlsystemet.

Hos barn kan konsekvenserna av metaboliska störningar vara:

 • Rickets - en bensjukdom.
 • Anemi (anemi) - brist på röda blodkroppar (röda blodkroppar som transporterar syre).

Diagnos av metaboliska störningar

För att diagnostisera ett metaboliskt fel, måste du kontakta en terapeut. Han kommer att genomföra en undersökning, samla in en medicinsk historik och hänvisa patienten till forskning, bland vilka:

 • Blod- och urintest (allmän, biokemisk, glukos).
 • Glukostoleranstest.
 • Test av blodkolesterol.
 • Lipidprofil.
 • Beräknad tomogram.
 • EKG.

Beroende på symptom kan också instrumentstudier (främst ultraljud) av njurarna, levern, bukspottkörteln, endokrina organ utföras..

Behandling

Taktiken för att behandla metabola störningar beror på patologins komplexitet och orsaker. Mindre kraschar kan åtgärdas av:

 • Näringskorrigeringar.
 • Livsstilsändringar - Daglig rutinöverensstämmelse.
 • Utnämningar av vitamin- och mineralkomplex.
 • Idrott.

Typen av diet beror på beskaffenheten. I de flesta fall rekommenderas fraktionerad näring: i små portioner, efter 2-3 timmar. Uteslut också stekt, inlagd, salt, kryddig, fet mat. Djurens kolhydrat- och fettbegränsning kan krävas.

Om störningarna orsakas av enzymbrist eller sjukdomar utförs lämplig behandling. Så med diabetes mellitus kan insulinbehandling ordineras (vid behov), med sköldkörtelsjukdomar - hormonella läkemedel. I vissa fall krävs kirurgisk ingripande (i närvaro av struma, hypofyseadenom).

Vid metaboliska störningar kan även spa-behandling förskrivas.

Om symptom på metaboliskt fel uppstår, kontakta en läkare. Först, för att lösa problemet, måste du veta dess orsak. Detta är omöjligt utan diagnostiska test. Detta innebär att patienten kommer att agera genom intuition, som inte bara ger det önskade resultatet utan också kan förvärra överträdelsen. För det andra betyder självmedicinering ofta att ta vitamin-mineralkomplex och kosttillskott. Återigen, inte att veta exakt vilka ämnen kroppen saknar, är det möjligt att öka obalansen. Och ett överskott av vitaminer och mineraler är inte mindre farligt än deras brist.

Behandling av metaboliskt fel är en integrerad strategi. Patienten kan behöva hjälp av flera smala specialister, till exempel en endokrinolog, nutritionist, psykoterapeut. Psykoterapeut hjälper dig att bli av med stress och sömnproblem.

Förebyggande

Förebyggande av metaboliska fel inkluderar:

 • En balanserad diet med begränsningen av fettiga, stärkelsefulla livsmedel och sockerhaltiga livsmedel och inkludering av frukt, grönsaker, kött med låg fetthalt, mejeriprodukter i kosten.
 • Undvik överätning och fasta.
 • Överensstämmelse med vitamin-mineralbalansen i kroppen (för dess kontroll bör förebyggande blodprov göras).
 • Utveckla stresstolerans och undvika emotionell omvälvning.
 • Avslag på dåliga vanor - alkohol minskar produktionen av testosteron, vilket är nödvändigt för att upprätthålla kvaliteten på muskelmassa, och när toxiner släpps ut i kroppen, på grund av vilken energi som spenderas på avgiftning.

När du utvecklar en diet rekommenderas att du konsulterar en näringsläkare. Han kommer att ta hänsyn till alla behoven hos patientens kropp och kommer att utveckla en individuell kost som gör det möjligt att upprätthålla metaboliska processer i optimalt skick..

Dessutom är förebyggande av metaboliska störningar ett snabbt besök hos en läkare. Boka en tid direkt, eftersom du kommer att märka åtminstone några symptom på ämnesomsättning.

Metabolisk sjukdom

Följande metaboliska störningar skiljer sig:

 • Nedsatt proteinmetabolism.
 • Kolhydratmetabolism.
 • Nedsatt fettmetabolism.
 • Vattenobalans.
 • Brott mot mineralmetabolism.
 • Metaboliska störningar hos andra ämnen (brist på järn, jod etc.).

Anledningarna

Det finns många orsaker till kränkning av människans metabolism, men de viktigaste kan särskiljas:

 • undernäring;
 • stillasittande livsstil;
 • ärftlighet;
 • påfrestning;
 • ihållande kaloribrist och näringsdelar;
 • kränkning av sköldkörteln, binjurarna, könskörtlarna, hypofysen.

Symtom på metaboliska störningar

Metaboliska störningar indikeras av:

 • förändring i hud;
 • försämring av hår och naglar;
 • plötslig viktförändring;
 • ansträngd andning;
 • problem med termoregulering;
 • sömnlöshet;
 • karies;
 • utslag på huden, svullnad;
 • led- och muskelsmärta.

Vissa människor, efter att ha märkt symtom på metaboliska störningar, börjar självmedicinera. Läkare på SM Clinic varnar för att det kan orsaka oåterkallelig skada på kroppen.

Diagnostik

En person som misstänker en metabolisk störning kommer först att hänvisas till en terapeut. Specialisten kommer att genomföra en allmän undersökning, samla in patientklagomål, göra anamnes och föreskriva nödvändiga tester och procedurer.

Bland dem kan vara:

 • blod- och urintest för socker;
 • biokemiskt blodprov (för att bestämma förhållandet mellan proteiner, kreatininnivåer etc.);
 • blodprovtagning för att bestämma kolesterolnivån;
 • glukostoleranstest.

Efter de erhållna testresultaten kommer patienten att hänvisas till en specialist (gastroenterolog, endokrinolog, nutritionist, etc.) för efterföljande behandling.

Behandling av metaboliska störningar

Behandlingen av metaboliska störningar är ganska lång och tidskrävande. Om orsaken är en genetisk abnormalitet, krävs konstant behandling under övervakning av en läkare. Förvärvade sjukdomar kan botas fullständigt om de upptäcks i tidiga skeden..

Under behandlingen ges dieten mycket uppmärksamhet. Beroende på typ av överträdelse föreskrivs en speciell diet för patienten, liksom ett komplex av vitaminer och mineraler.

Vid behov kommer patienten att konsulteras av en nutritionist och psykoterapeut.

Det är mycket viktigt att observera inte bara kosten utan också sömnen, eftersom hälsosam sömn har en gynnsam effekt på psyken och normaliserar processer i kroppen.

I vissa fall visas ett korrekt valt träningsprogram..

Metabolism indikerar som regel mer allvarliga problem i kroppen. Därför, om du hittar symtom hos dig själv, bör du omedelbart konsultera en läkare. Du kan anmäla dig till en konsultation på SM-Clinic via det telefonnummer som anges på webbplatsen.

Lipidmetabolism

Fettmetabolism eller lipidmetabolism är en av "byggstenarna" som utgör ämnesomsättningen. Lipidmetabolismen inkluderar en uppsättning processer för bildning och utgifter för fetter.

Hur bildas fett i människokroppen?

Vägen för exogena fetter och kylomikroner lipoprotein lipas

Den mänskliga kroppen kan bilda lipider eller triglycerider inte bara från fetter från mat utan också från kolhydrater och proteiner. Fetter med inkommande mat kommer in i mag-tarmkanalen, absorberas i tunntarmen, genomgår en omvandlingsprocess och bryts ned i fettsyror och glycerin. De skiljer också inre, endogena fetter, som syntetiseras i levern. Fettsyror är en källa till en stor mängd energi, eftersom de är ett slags organiskt "bränsle".

De absorberas i blodet och med hjälp av speciella transportformer - lipoproteiner, kylomikroner, transporteras till olika organ och vävnader. Fettsyror kan användas igen för syntes av triglycerider, fett och med deras överskott lagrade i levern och adipocytceller - adipocyter. Det är adipocyter med ett stort utbud av triglycerider som skapar obehag för människor och manifesteras av överskottsavlagringar av subkutant fett och övervikt. Fett kan också bildas av kolhydrater..

Glukos, fruktos som kommer in i blodomloppet med hjälp av hormonet insulin, kan deponeras i form av triglycerider i levern och cellerna. Proteiner som kommer från mat kan också förvandlas till triglycerider genom en kaskad av transformationer: smälta proteiner till aminosyror absorberas i blodet, tränger igenom levern, omvandlas till glukos och blir under påverkan av insulin triglycerider lagrade i adipocyter. Så det är mycket förenklat att föreställa sig processen för lipidbildning i människokroppen.

Lipidfunktioner i kroppen

Vad är fetter för människokroppen??

Fettens roll i människokroppen är svår att överskatta. Dom är:

 • den huvudsakliga energikällan i kroppen;
 • byggnadsmaterial för cellmembran, organeller, ett antal hormoner och enzymer;
 • skyddande "kudde" för inre organ.

Fettceller utför värmereglering, ökar kroppens resistens mot infektion, utsöndrar hormonliknande ämnen - cytokiner och reglerar också metaboliska processer.

Hur konsumeras fetter?

Nedbrytning av fettceller eller lipolys

Försenade triglycerider kan lämna adipocyter och användas för cellbehov när de saknar tillräckligt med energi eller strukturellt material krävs för att bygga membran. Kroppshormoner med lipolytisk verkan - adrenalin, glukagon, tillväxthormon, kortisol, sköldkörtelhormoner, signal till adipocyter - lipolys eller processen med fettnedbrytning inträffar.

Efter att ha fått "instruktioner" från hormoner delas triglycerider upp i fettsyror och glycerin. Fettsyror transporteras in i blodet av transportörer - lipoproteiner. Blodlipoproteiner interagerar med receptorerna i cellen, som bryter ned lipoproteiner och tar fettsyror för ytterligare oxidation och användning: bygga membran eller generera energi. Lipolys kan aktiveras med stress, överdriven fysisk ansträngning.

Varför lipidmetabolismen störs?

Brist på motion eller stillasittande livsstil

Dyslipidemi eller nedsatt lipidmetabolism är ett tillstånd där det av olika skäl förändras blodlipider (ökning eller minskning) eller utseende av patologiska lipoproteiner. Tillståndet beror på patologiska processer i syntesen, nedbrytning av fetter eller deras defekta borttagning från blodet. Problem i lipidmetabolismen kan leda till ett överskott av fett i blodet - hyperlipidemi.

Enligt forskning är detta tillstånd typiskt för 40% av den vuxna befolkningen och förekommer även i barndomen.

Nedsatt lipidmetabolism kan utlösas av ett antal faktorer som utlöser de patologiska processerna för obalans i lipidupptag och -användning. Riskfaktorer inkluderar:

 • brist på motion eller en stillasittande livsstil,
 • rökning,
 • alkoholmissbruk,
 • ökad aktivitet av sköldkörtelhormoner,
 • övervikt,
 • lipidmetabolsjukdomar.

Primära lipidmetabolismstörningar

Tidigt hjärtinfarkt

Alla lipidmetabolismstörningar klassificeras i primär och sekundär. De primära är orsakade av genetiska defekter och har en ärftlig karaktär. Det finns flera former av primära störningar i lipidmetabolismen, den vanligaste är familjär hyperkolesterolemi. Detta tillstånd orsakas av en defekt i genen som kodar för syntesen, funktionen av receptorer som binder till vissa lipoproteiner. Det finns flera former av patologi (homo- och heterozygot), deras ärftliga karaktär av sjukdomen kombinerar, högt kolesterol från födseln, tidig utveckling av åderförkalkning och kranskärlssjukdom.

En läkare kan misstänka ärftlig dyslipoproteinemi hos en patient med:

 • tidig hjärtinfarkt;
 • betydande aterosklerotisk process i vaskulär skada vid ung ålder;
 • tillgängliga data om förekomsten av koronar hjärtsjukdom, hjärt-kärlsjukdomar i närmaste familj i ung ålder.

Sekundära lipidmetabolismstörningar

Orsaker till typ 2-diabetes

Dessa lipidmetabolism störningar utvecklas som ett resultat i många sjukdomar, liksom som ett resultat av användningen av vissa läkemedel.

Orsaker till höga blodfetter:

 • diabetes,
 • fetma,
 • Hypotyreos,
 • medicinering: progesteron, tiazider, östrogener, glukokortikoider,
 • kronisk njursvikt,
 • påfrestning.

Anledningar till att sänka lipiderna:

 • malabsorptionssyndrom,
 • låg, undernäring,
 • tuberkulos,
 • kronisk leversjukdom,
 • aIDS.

Ofta finns det dyslipidemi av sekundärt ursprung i typ 2-diabetes. Det åtföljs alltid av åderförkalkning - en förändring i väggarna i blodkärlen med avsättning av "plack" av överskott av kolesterol och andra lipidfraktioner på dem. Bland patienter med diabetes är den vanligaste dödsorsaken CHD orsakad av aterosklerotiska störningar.

Konsekvenserna av höga blodlipider

Alltför "fett" blod är fienden nr 1 för kroppen. Alltför stora mängder lipidfraktioner, såväl som defekter i deras användning, leder oundvikligen till det faktum att "allt överskottet" sätter sig på den vaskulära väggen med bildandet av aterosklerotiska plack. Metaboliska lipidstörningar leder till utveckling av åderförkalkning, vilket innebär att risken för att drabbas av hjärtsjukdom, stroke, hjärtrytmstörningar är många gånger högre hos sådana patienter..

Tecken på lipidmetabola störningar

Yttre tecken på lipidmetabolism

En erfaren läkare kan misstänka dyslipidemi hos en patient efter undersökning. Externa tecken som indikerar befintliga försummade kränkningar är:

 • flera gulaktiga formationer - xanthomas lokaliserade på bagageutrymmet, buken, pannhuden samt xanthelasma - gula fläckar på ögonlocken;
 • hos män kan man observera tidig hår på huvudet och bröstet;
 • matt ring runt iris kant.

Alla yttre tecken är en relativ indikation på lipidmetabolismstörning, och för att bekräfta det behövs ett komplex av laboratorie- och instrumentstudier för att bekräfta läkarnas antaganden.

Diagnos av lipidmetabolismstörningar

Det finns ett screeningprogram för att upptäcka dyslipidemi, som inkluderar:

 • allmän analys av blod och urin,
 • LHC: bestämning av totalt kolesterol, TG, kolesterol, LDL, VLDL, HDL, ASAT, ALAT, bilirubin, protein, proteinfraktioner, karbamid, alkaliskt fosfatas,
 • bestämning av blodsocker, och om det finns en tendens att öka - ett test för glukostolerans,
 • bestämning av bukomkrets, Ketle index,
 • EKG,
 • blodtrycksmätning,
 • Fundusfartyg,
 • ekokardiografi,
 • radiografi av OGK.

Detta är en allmän lista över studier som i fallet med lipidmetabolismstörningar, enligt läkarens bedömning, kan utökas och kompletteras..

Behandling av lipidmetabolismstörningar

Aktiv livsstil

Terapi med sekundär dyslipidemi syftar främst till att eliminera den underliggande sjukdomen som orsakade störningen i lipidmetabolismen. Korrigering av glukosnivåer i diabetes mellitus, normalisering av kroppsvikt vid fetma, behandling av malabsorption och mag-tarmkanalen garanteras förbättra lipidmetabolismen. Eliminering av riskfaktorer och lipidsänkande diet vid lipidmetabolismstörning - den viktigaste delen på väg till återhämtning.

Patienter bör glömma att röka, sluta dricka alkohol, leda en aktiv livsstil och kämpa med fysisk inaktivitet. Maten bör förstärkas med PUFA: er (de innehåller flytande vegetabiliska oljor, fisk och skaldjur), och det totala intaget av fetter och livsmedel som innehåller mättat fett (smör, ägg, grädde, animaliskt fett) bör minskas. Läkemedelsbehandling för lipidmetabolism störningar inkluderar användning av statiner, fibrater, nikotinsyra, gallsyrakompestanter såsom anges.

Symtom på metaboliska störningar och sätt att eliminera orsakerna till problem med viktminskning

Metabola störningar är en vanlig orsak till viktökning utan uppenbar anledning. De har också en negativ inverkan på hårets, hudens, allmänna hälsotillståndet, psykoterapeutiska tillstånd. För att normalisera metaboliska processer måste du först förstå orsaken till deras överträdelse. Om de inte provoceras av allvarliga sjukdomar kan problemet som regel lösas genom dietkorrigering, fysisk aktivitet och folkmässiga botemedel. Och om orsakerna till metaboliska störningar är allvarliga, kan mediciner krävas..

Orsaker till metaboliska störningar

En nedsatt metabolism hos både män och kvinnor kan vara en följd av följande skäl:

 • overeating;
 • obalanserad kost;
 • konstant stress;
 • brist på motorisk aktivitet;
 • brist på ordentlig sömn;
 • exponering för giftiga ämnen;
 • dåliga vanor;
 • sköldkörtelsjukdomar som provocerar hormonell obalans;
 • diabetes;
 • kränkningar i binjurens och hypofysens arbete;
 • en genetisk metabolisk störning är också möjlig.

Hos män kan metabolisk nedsättning utlöses av minskad testikelfunktion. Otillräcklig testosteronproduktion leder också till en ökning av kroppsfett. Detta beror på hormonernas deltagande i metaboliska processer..

Det finns karakteristiska orsaker för kvinnor. Minskningen i funktionen av regleringen av hypofysen metabolism kan vara resultatet av aborter, förlossning med allvarlig blodförlust, inflammatoriska sjukdomar i reproduktionssystemet.

Metabolisk sjukdom: symtom

Vid metabola störningar är de allmänna symtomen enligt följande:

 • snabb viktökning;
 • förändring i hud;
 • försämring av det allmänna välbefinnandet och levnadsstandarden;
 • ömtålighet, förlust och torrhet i håret;
 • svullnad och hudutslag;
 • sömnproblem;
 • smärta i muskler och leder.

På kvinnor, på grund av metabola störningar, är funktionsfel i menstruationscykeln möjlig, hos män, styrksproblem.

Typer av metaboliska störningar

Specialister skiljer flera typer av metaboliska störningar:

 • Brott mot proteinmetabolismen. Proteiner är en del av enzymer och hormoner, eftersom de ansvarar för regleringen av många viktiga processer. Och eftersom de saknas i människokroppen måste han dra dem från utsidan, det vill säga från mat. I strid med denna process konsumeras muskelproteiner, ben, inre organ, vilket kan leda till allvarliga patologier. Tillbringade proteiner omvandlas till de slutliga metaboliska produkterna - ammoniak och urea. Dessa ämnen är giftiga och måste utsöndras naturligt. Om detta inte inträffar på grund av patologier störs uttagsprocesserna.
 • Brott mot kolhydratmetabolismen. Av de metaboliska störningarna i kolhydrater är de vanligaste hypo- och hyperglykemi. Hypoglykemi indikerar en minskning av blodsockernivåerna. Denna sjukdom kan vara ett resultat av matsmältningsstörningar, sjukdomar i levern, njurarna, sköldkörteln. Det är också ofta resultatet av en passion för lågkolhydratdieter. Hyperglykemi är exakt motsatt tillstånd, som kännetecknas av en ökning av blodsockret. Detta tillstånd är möjligt med konstant överätande, med diabetes, med sjukdomar i sköldkörteln och binjurarna.
 • Brott mot fettmetabolismen. De vanligaste orsakerna är fetma och utmattning. Fetma ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, diabetes, hypertoni, åderförkalkning. Depletion till följd av strikt diet är ofta orsaken till håravfall, hypovitaminos, hormonell obalans, minskad immunitet och andra farliga störningar.
 • Brott mot vitaminmetabolismen. Sjukdomar förknippade med sådana störningar är vitaminbrist, multivitaminos, hypovitaminos. I båda fallen reduceras kroppens försvar, allergiska reaktioner, matsmältningsstörningar och andra problem uppstår.
 • Brott mot vattenmetabolismen. Manifesteras genom uttorkning eller vätskeretention i kroppen. Båda villkoren är farliga och behöver behandling. Under dehydrering, till exempel, störs funktionen i centrala nervsystemet och matsmältningskanalen, blod förtjockas, blodtrycket stiger och störningar i utsöndringssystemet är möjliga.
 • Brott mot mineralmetabolism. Mineraler är komponenter av vitaminer, pigment, hormoner, enzymer. Överträdelser kan utlöses av stress, dåliga vanor, undernäring, dålig ekologi. Vid störningar i mineralmetabolism drabbas hår och naglar, sömnen störs.
 • Brott mot syra-basbalansen. De viktigaste manifestationerna är acidos och alkalos. I det första fallet förekommer ett överskott av syror i kroppen. Särskilt svåra former kan provocera hjärtinfarkt, nedsatt hjärnfunktion och i vissa fall dödsfall. Med alkalos ökar irritabiliteten, ryckningar och muskelkramper, även om det också händer att sjukdomen är asymptomatisk.

Metabola störningar presenteras i tabellen.

Metabolisk sjukdom: behandling

Vad ska man göra om ämnesomsättningen försämras? Inledningsvis börjar terapi med att eliminera orsakerna till detta fenomen. Läkaren utvecklar ett individuellt behandlingsprogram, som inkluderar dietkorrigering, normalisering av den dagliga behandlingen, fysisk aktivitet.

Allt detta hjälper om metaboliska störningar inte är relaterade till genetik och allvarliga sjukdomar. I avsaknad av resultat kan terapi inkludera medicinering. Tänk på var och en av artiklarna för att normalisera ämnesomsättningen mer detaljerat..

Näring

Den viktigaste åtgärden för att återställa en nedsatt metabolism är en dietkorrigering. Det tar hänsyn till följande regler:

 • Under dagen rekommenderas att äta bråk. Tidsintervallet mellan att äta reduceras till 2-3 timmar och portionerna reduceras. Känslor av hunger bör undvikas, eftersom det bara bromsar de metaboliska processerna.
 • Det rekommenderas att fokusera på lätta livsmedel: frukt, grönsaker, fisk, sallader, grönsaksoppor.
 • Det rekommenderas att äta middag lätt och senast 3 timmar före sänggåendet..
 • Inkludera fisk i din diet. Det är en värdefull källa till omega-3-fettsyror som är nödvändiga för produktion av enzymer som är involverade i nedbrytningen av fetter och förhindrar avsättning av det senare.
 • Det är viktigt att dricka mycket vatten - det hjälper till att normalisera metaboliska processer.

Följande livsmedel rekommenderas att uteslutas från kosten:

 • mjöl, bakverk;
 • mjölksoppor, soppor med potatis, spannmål, pasta, bönor;
 • fettkött;
 • korv och konserver;
 • feta mejeriprodukter;
 • majonnäs och andra liknande såser;
 • sötsaker;
 • socker;
 • mousserande vatten, lagra juice.

Förutom fisk kan vegetabiliska oljor och valnötter användas för att kompensera för omega-3-syror som är viktiga för ämnesomsättningen. Det är bättre att välja olivolja.

Utövar sport

För att gå ner i vikt och återställa ämnesomsättningen måste du inkludera regelbunden fysisk aktivitet i regimen. Det syftar till att uppnå dessa mål:

 • acceleration av metaboliska processer;
 • ökad energiförbrukning i kroppen;
 • återställande av motorviscerala reflexer som reglerar ämnesomsättningen;
 • ökad aktivitet av körtlar;
 • toning av centrala nervsystemet.

Vilka speciella belastningar som visas i ett särskilt fall bör bestämmas av en specialist. Först används ett enkelt gymnastikkomplex. Regelbundna promenader, promenader, löpning och så vidare är också användbara. Det rekommenderas att ägna åtminstone en timme om dagen.

Med en långsam metabolism är rörelser som involverar en stor amplitud användbara. Långsam körning, särskilt intervallöpning, är också bra..

I vissa fall är massage också användbart för att påskynda ämnesomsättningen..

Metabolism: behandling med folkrättsmedel

Traditionell medicin erbjuder många sätt att normalisera ämnesomsättningen. Trots att de kan betraktas som säkra rekommenderas det att du konsulterar en läkare innan du använder dem..

Du kan vara uppmärksam på följande recept:

 • Ta två teskedar valnötsblad, häll ett glas kokande vatten och låt det brygga i en timme. Sikra läkemedlet och ta det 4 gånger om dagen, 100 ml före måltid.
 • Slipa 100 gram johannesört, kamomillblommor, immortelle- och björkknoppar, häll i en glasbehållare, stäng locket. En matsked av samlingen ska hällas med 500 ml kokande vatten, insisteras i 20 minuter, sil sedan genom ostduken och pressa. Det rekommenderas att använda läkemedlet före sänggåendet..
 • Riv 350 g vitlök, häll 200 ml alkohol och låt den brygga på en sval och mörk plats. Sik infusionen efter 10 dagar och pressa saften från bitar av vitlök. Använd den resulterande kompositionen under 11 dagar och öka doseringen gradvis från 2 till 25 droppar.
 • Bland valnötsbladen, strängen, blommorna av svart fläderbär, löden och rötter av kardborre, jordgubbar och björk, humlekottar, lakritsrot och valnötsgräset (i lika stora mängder), häll 200 ml kokande vatten och låt det brygga. Användningen visas i ett glas om dagen, i små portioner mellan huvudmåltiderna och på natten.
 • Användbart för tyngdförlust Ivan te. Det måste fyllas med vatten vid en temperatur på 80-90 grader under högst fem minuter. Du kan lägga till honung.

Mediciner

I vissa fall kan du inte undvika mediciner om din ämnesomsättning försämras och du kan inte gå ner i vikt på något sätt. Men bara en läkare bör välja läkemedlen - inte självmedicinera, annars kan du skada dig själv ännu mer.

För metabolism, hormonella läkemedel, anabola steroider, stimulantia kan användas. För att förbättra sköldkörtelfunktionen kan L-tyroxintabletter användas. De innehåller en hög koncentration av de nödvändiga hormonerna, men kom ihåg att de kan provocera ett stort antal biverkningar..

Från anabola steroider kan läkemedel som Anavar och Danabol frigöras. De påskyndar ämnesomsättningen, men kan vara farliga eftersom de stör hormonell bakgrund. Ganska säkert är läkemedlet Glucofage, vilket förbättrar glukossyntesen och minskar mängden insulin i blodet. Lecitin används också, som har få kontraindikationer och bland annat skyddar levern. Alla läkemedel som påskyndar ämnesomsättningen bör endast förskrivas av en läkare..

Genom att känna till symtomen och metoderna för att behandla metaboliska störningar kan du förhindra dem. Och naturligtvis är det bättre att ta hand om förebyggandet av detta problem i förväg. Det inkluderar korrekt näring, avslag på strikt diet, regelbunden träning och regelbunden övervakning av din hälsa.

Publikationer Om Hjärtrytmen

Orsaker och symtom på lågt hemoglobin

Varför har människor hemoglobinnivåer? Varför är farmaceutiska preparat långt ifrån alltid hjälpa, och ibland till och med skadliga, och hur man undviker detta? Hur kan man lätt öka hemoglobin hemma?

Erytrocytsedimentationsfrekvens och cancer

Studien av ESR är en av de vanligaste metoderna i laboratoriepraxis och är en del av det allmänna kliniska blodprovet..Hastigheten för erytrocytsedimentationshastighet (Erythrocytsedimentationshastighet) är hastigheten för separering av okoagulerat blod i två lager: det nedre, bestående av sedimenterade erytrocyter, och det övre - ett lager av transparent plasma.