Faran för att öka koncentrationen av natrium i blodet?

Material publiceras för referens och är inte ett recept för behandling! Vi rekommenderar att du kontaktar din hematolog på ditt sjukhus.!

Medförfattare: Markovets Natalya Viktorovna, hematolog

Hypernatremia är en ökning av koncentrationen av natriumjoner i blodplasma. Det orsakas av en brist på vatten i förhållande till intaget natriumklorid. Det huvudsakliga symptomet är törst. Med förlust av vatten utvecklar celler neurologiska symtom: nervös, muskelns excitabilitet, medvetenhetsförlust, koma.

Innehåll:

Natriumjonens roll i kroppen

Natrium är i bunden form och i form av joner. Han ansvarar för att hålla kvar vatten i kroppen, för att upprätthålla balansen mellan elektrolyter. Det deltar i arbetet i nervsystemet och muskelsystemen. Cirka 85% av natrium (i form av joner) finns i lymf och blod. Hormonet aldosteron upprätthåller natriumjoner genom att reglera dess utsöndring i urinen. En del av natriumet avlägsnas med svett.

Livsmedelsprodukter innehåller natrium i form av katjoner. Natrium är en del av bordsalt, bakpulver. Avsättningsmedel, tandkräm, aspirin innehåller också natrium.

Viktig! Överskott av natrium som kommer in i kroppen leder till högt blodtryck, ökad risk för njur, hjärt-kärlsjukdom, stroke och ödem..

De huvudsakliga orsakerna till hypernatremi

Det finns två huvudsakliga skäl:

 • överskott av natriumsalter,
 • dehydrering - vattenbrist i celler och kroppen som helhet.

Överflödigt intag av natriumjoner i kroppen observeras:

 • med intravenös infusion av natriumföreningar;
 • med ett överskott av salt i maten;
 • med hypersekretion av aldosteron från binjurarna.

Ett annat skäl - intracellulär dehydrering - frisättning av natriumjoner och vatten från celler i det intercellulära utrymmet.

I vilka fall kan dehydrering uppstå:

 • med otillräcklig dricksordning.
 • som ett resultat av överdriven svettning;
 • med blodförlust, allvarliga, omfattande brännskador;
 • som ett resultat av att du tar diuretika;
 • diarré, oändlig kräkningar;
 • njursjukdom eller binjurar.

Det kommer också att vara användbart för dig att lära dig om en minskning av koncentrationen av natrium i blodet på vår webbplats.

Överdriven saltprodukter

Hypernatremi hos äldre

Typer av vattenförluster

Symtom på hypernatremi

Hypernatremia är en allvarlig sjukdom som kräver behandling för att undvika svullnad i hjärnan, koma och död. Med hypernatremia, är det en förlust av vatten av cellerna, en minskning i deras volym. Detta leder ofta till intracerebral blödning. En person plågas av en stark törst, det finns ett behov av kallt vatten, även med en bit is. Svettningen ökar kraftigt, diarré utvecklas och mängden vätska i blodomloppet ökar. Om antalet katjoner ökar till 180 mmol / l är döden möjlig.

Behandling

Behandlingen av hypernatremi, införandet av vätska (dextros, saltlösning, 5% glukos) bör ske under konstant övervakning av den biokemiska sammansättningen av plasma på elektrolyter. Kontroll är nödvändig för att undvika ökad hydrering..

Viktig! Det snabba införandet av vätska i kroppen är kontraindicerat, eftersom det kan leda till döden.

Förebyggande av hypernatremi - snabb tillgång till läkare, behandling av underliggande sjukdomar, korrekt dricksprogram, minskning av mängden salt som konsumeras.

Det finns ett uttryck: "Brist på saltning på bordet - en saltning på huvudet." Saltad mat är en av orsakerna till hypertoni, hypernatremi. vara hälsosam!

Natrium i blodet är normalt (tabell). Natrium i blodet är högt eller lågt - vad betyder det

Natrium (Na +) är ett av de viktigaste mineralerna som vår kropp behöver. Faktum är att det finns i alla vävnader, men natrium är särskilt viktigt för att muskelvävnaden och nervsystemet fungerar korrekt. Det är med hjälp av natrium som överföringen av nervimpulser och muskelkontraktion sker. Dessutom bibehåller natrium, tillsammans med andra elektrolyter, den nödvändiga vatten-saltbalansen i kroppen.

Den huvudsakliga natriumkällan i mänsklig näring är bordsalt, så det är inte svårt att erhålla det nödvändiga dagliga intaget av detta element. Det natrium, som inte används för det avsedda syftet, utsöndras genom urin, avföring och svett. Den högsta koncentrationen av natrium når i den extracellulära vätskan och i blodet.

Det finns flera olika mekanismer för att upprätthålla natriumbalansen. Vanligtvis har nivån av fritt natrium inte betydande fluktuationer och kontrolleras av hormoner som reglerar dess utsöndring från kroppen på ett eller annat sätt. Vanligtvis beror koncentrationen av natrium direkt på vätskehalten i människokroppen.

Natriumhastigheten i blodet. Avkodning av resultatet (tabell)

Ett blodprov för natriumkoncentration är vanligtvis en del av huvudmetabolskpanelen. Detta är en grupp sammankopplade analyser, inklusive tester för:

 • kalcium,
 • natrium
 • klorider,
 • kreatinin
 • glukos,
 • kalium,
 • bikarbonater,
 • blodurea kväve.

Ett blodprov för natrium kan också ingå i ett elektrolyttest. Detta är namnet på joner som finns i blodet från olika makro- och mikroelement som har en viss laddning, till exempel kalium, klorid, natrium, etc..

Denna analys kan krävas i följande situationer:

 • uttorkning:
 • undernäring, långvarig fasta,
 • högt saltintag,
 • återhämtning efter en allvarlig sjukdom eller rehabilitering under den postoperativa perioden,
 • användning av lösningar för intravenösa infusioner.

Dessutom bör ett blodprov för natriumnivå förskrivas för att kontrollera behandling med läkemedel som kan påverka dess nivå i kroppen, till exempel diuretika och vissa hormonella läkemedel..

Blod tas från en ven på morgonen på tom mage. En halvtimme före testet måste du avstå från att röka.

Natriumhastigheten i vanliga människor och gravida kvinnor:

Om blodnatrium är förhöjd, vad betyder det?

Att höja natriumhalten i blodet kallas hypernatremia. Det bestäms vid natriumnivåer som överstiger 145 mEq / L. Vid hypernatremi kan följande symtom uppstå:

 • törst
 • trötthet och svaghet,
 • svullnad i extremiteterna,
 • sömnlöshet
 • cardiopalmus
 • koma.

Oftast observeras en ökning av natriumnivån i blodet hos äldre människor, barn och hos patienter som inte går ur sängen. Hypernatremi kan orsakas av följande skäl:

 • otillräckligt vätskeintag,
 • saltvatten,
 • användningen av stora mängder salt med mat:
 • uttorkning på grund av diarré,
 • överdriven svettning,
 • låga nivåer av vissa hormoner, särskilt vasopressin,
 • förhöjd aldosteron,
 • Cushings syndrom - överdriven syntes av kortisol i kroppen.

Användningen av vissa mediciner kan också leda till en ökning av natriumnivån i blodet, nämligen: icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, orala preventivmedel, laxermedel, kortikosteroider och litiumbaserade läkemedel..

Om det är lågt natrium i blodet, vad betyder det?

Om natriumnivån i blodet sjunker under 135 mekv / l kallas detta tillstånd hyponatremi. Hon kan ha följande symtom:

 • konstant trötthet,
 • illamående och kräkningar,
 • huvudvärk,
 • aptitlöshet,
 • förvirring eller desorientering,
 • hallucinationer,
 • förlust av medvetande eller till vem.

Hyponatremi är ett mycket farligt tillstånd som kan leda till skador på kroppens celler på grund av ansamling av för mycket vätska och svullnad. Detta tillstånd kan vara särskilt farligt för hjärnceller. Oftast observeras en onormal minskning av natriumnivåer hos äldre. Dessutom kan hyponatremi ha följande orsaker:

 • omfattande brännskador,
 • njursjukdom,
 • leversjukdom eller skrump,
 • svår diarré eller kräkningar,
 • hjärtsvikt
 • höga nivåer av vissa hormoner, såsom antidiuretiskt hormon, eller vasopressin,
 • dricker mycket vatten,
 • otillräcklig urinering:
 • överdriven svettning,
 • ketoner med högt blod - ketonuri,
 • nedsatt sköldkörtelfunktion - hypotyreos,
 • Addisons sjukdom - otillräcklig syntes av hormoner i binjurarna.

Det faktum att mängden natrium i blodet minskar kan orsakas av användning av vissa mediciner: diuretika, antidepressiva medel och vissa smärtstillande medel.

Jonogram. Blodtest för kalium, magnesium, kalcium, fosfor, klor och järn. Normer, skäl för att öka eller minska indikatorerna.

Blodkalium

Kaliumhastighet i blodet

Kalium är huvudsakligen en intracellulär jon, eftersom 89% kalium är beläget inuti cellerna och endast 11% finns utanför cellerna..

Den normala koncentrationen av kalium i en frisk persons blod är 3,5-5,5 mmol / l.

Kaliumkoncentrationen i blodet kan förändras under påverkan av följande ämnen: insulin, katekolaminer (adrenalin, noradrenalin), aldosteron (ett hormon som produceras av njurarna), ökad surhet i blodet och diuretisk mannitol. Hos människor kan kaliumbrist - hypokalemi och överskott - hyperkalemi upptäckas.

Hypokalemi kännetecknas av en minskning av koncentrationen av kalium i blodet under 3,5 mmol / L och hyperkalemi - en ökning av koncentrationen av jonen över 6,0 mmol / L. Hypokalemi och hyperkalemi kännetecknas av vissa symtom, som vi kommer att överväga nedan.

Orsaker till en minskning av kalium i blodet

Symtom på en minskning av kalium i blodet

Orsaker till ökat kalium i blodet

Symtom på högt kalium i blodet

 1. nedsatt lung- och hjärtfunktion
 • arytmier
 • extrasystoler
 • hjärtstopp med kaliumkoncentrationer över 10 mmol / l
 • andningsfel (minskad, snabb, etc.)
 1. förändring av njurfunktionen
 • oliguri (minskning av urinering till 400-600 ml per dag) med övergången till anuria
 • protein och blod i urin
Mer information om hjärtarytmier finns i artikeln: Hjärtarytmi

Hur man testas för kaliumblod?

Blodnatrium

Blodnatrium

Normalt i en vuxens blod innehåller natrium 123-140 mmol / l.

Överskott av natrium utsöndras med 85-90% med urin, 5-10% med avföring och upp till 5% med svett. Natrium är involverat i att upprätthålla det osmotiska trycket och blodets pH, deltar i aktiviteten i nervsystemet, hjärt-och muskelsystemen..

Tänk på verkan av natrium vid bildning av ödem. En ökning av koncentrationen av natrium i cellerna leder till ödem, och en ökning av koncentrationen av natrium i den extracellulära vätskan leder till uttorkning. En ökning av koncentrationen av natrium inuti kärlen leder till ett utflöde av vätska från vävnaderna och en ökning i volymen av cirkulerande blod, samt en ökning av blodtrycket.

Orsaker till en minskning av natrium i blodet

Symtom på natrium med lågt blod

Orsaker till ökat natrium i blodet

Symtom på natrium med högt blod

Hur man tar ett blodnatriumtest?

Om du upplever några symtom som kan vara förknippade med en kränkning av natriumkoncentrationen i blodet, rekommenderas att du gör en analys. Ett blodprov för natrium tas på morgonen, från en blodåra, på tom mage. Som förberedelse för analysen är det nödvändigt att utesluta överdrivet drickande, överdriven svettning och inte heller äta för salt eller helt osalterad mat. För närvarande bestämmes natriumkoncentrationen med hjälp av en automatiserad elektrodmetod eller en manuell titreringsmetod. Den automatiska metoden har stora fördelar eftersom den är mer exakt, har en högre känslighet och specificitet och är också snabbare..

Kalcium i blodet

Norm av kalcium i blodet

Kalcium i människokroppen är i form av fritt joniserat kalcium och i proteinbunden form. Vid klinisk laboratoriediagnostik är det just joniserat kalcium som beaktas. Kalcium är ett extracellulärt element.

En vuxens kropp innehåller 1-1,5 kg kalcium, varav 99% - i ben och 1% - i biologiska vätskor, främst i blodplasma.

 • Normalt är koncentrationen av kalcium i blodet hos en vuxen 2,15-2,65 mmol / l
 • Hos nyfödda, 1,75 mmol / L
 • För tidigt födda barn har en kalciumkoncentration på mindre än 1,25 mmol / L

Normalt reglerar halten av kalcium paratyreoidahormon, kalcitonin och kalcitriol.

Överväga en minskning av koncentrationen av kalcium i blodet - hypokalcemi. Hypokalcemi kan vara akut - den utvecklas när en stor mängd blod överförs, konserveras med natriumcitrat och även när albumin transfunderas. Alla andra typer av hypokalcemi är kroniska..

Orsaker till en minskning av kalcium i blodet

Symtom på kalcium med lågt blod

 1. störningar i det kardiovaskulära systemet
 • takykardi (ökad hjärtfrekvens - hjärtfrekvens)
 • angina pectoris
 • blödningsstörning (förlängning av koaguleringstiden)
Hypokalcemi är vanligare än en ökning av koncentrationen av kalcium i blodet. En ökning i blodkalcium på mer än 2,6 mmol / L kallas hyperkalcemi..
Hyperkalcemi är fysiologisk - hos nyfödda efter 4 dagars liv och efter att ha ätit. Alla andra alternativ för hyperkalcemi är patologiska, det vill säga de uppstår med olika sjukdomar.

Orsaker till kalcium med högt blod

Symtom på kalcium med högt blod

Hur man får ett blodkalciumtest?

Blodklor

Klorhastigheten i blodet

Klor är en extracellulär jon. Klorjoner i människokroppen deltar i att upprätthålla det osmotiska trycket, tillsammans med natrium- och kaliumjoner som reglerar vatten-saltmetabolismen, är nödvändiga för framställning av magsaft. Klor är också involverat i regleringen av syrabasbalansen i blodet. Absorptionen av klor från mat sker i tjocktarmen, och utsöndring med urin (främst), sedan avföring.

Den normala koncentrationen av klor i en hälsosam persons blod är 95-107 mmol / l.

Tillsammans med bordsalt får en person ett överskott av klorider, därför har tillståndet med låga klorhalter i blodet (hypokloridemi) endast studerats experimentellt (hos djur).

Minskat klor i blodet - orsaker och symtom

Kloridbrist symtom

Ökat klor i blodet - orsaker och symtom

Klor är ett giftigt ämne. En ökning av dess koncentration i blodet (hyperkloremi) är möjlig med överdrivet intag av mer än 15 g per dag. Det huvudsakliga symptom på absolut hyperkloridemi är tillväxtinhibering. En hög koncentration av klor i kroppen är ett tecken på uttorkning, som utvecklas med patologin i njurarna, stenar i urinledare, diabetes insipidus, binjurinsufficiens och en otillräcklig mängd vätska som kommer in och tas bort från kroppen. Överdriven intag av klorid med mat kan orsaka kronisk uttorkning, diabetes insipidus.

För närvarande används bestämningen av koncentrationen av klor i blodet för att övervaka effektiviteten i behandlingen av sjukdomar i njurarna, binjurarna och diabetes.

Hur man tar ett blodkloratest?

Blodmagnesium

Normen för magnesium i blodet

Magnesium är ett spårelement som är 55-70% i blodet i ett bundet tillstånd och kommer in i strukturen för biologiska makromolekyler (till exempel enzymer). Den intracellulära poolen av magnesium är 25%, och mängden magnesium i den extracellulära vätskan är 1,5%. Eftersom den intracellulära poolen av magnesium är högre än den extracellulära, är magnesium en intracellulär jon. Magnesium är viktigt för hjärtfunktionen.

En frisk person har en normal koncentration av magnesium i blodet - 0,8-1,2 mmol / l.

Det finns tillstånd där koncentrationen av magnesium i blodet är högre - 1,2 mmol / L och under 0,8 mmol / L. Ett tillstånd med låg koncentration av magnesium - hypomagnesemi, hög koncentration - hypermagnesemia.

Orsaker till lågt blodmagnesium

Symtom på lågt blodmagnesium

 • illamående, kräkningar, diarré
 • gallskanal dyskinesi
 • spasmer av sfinkter, magmuskler, tarmen, livmodern
 • ömtålighet i hår, naglar, tandsjukdomar
Om en person har depression, tvångstankar, migrän, konstant apati, sömnlöshet, oförklarlig ångest, kan alla dessa symtom orsakas av en magnesiumbrist i kroppen. Enligt statistik påverkar magnesiumbrist upp till 50% av befolkningen.

Orsaker till högt blodmagnesium

Symtom på högt blodmagnesium

Hur man får ett blodmagnesiumtest?

Blodfosfor

Fosforhalten i blodet

Det totala fosfatinnehållet i blodet består av en löslig och olöslig fraktion. Vid klinisk laboratoriediagnostik bestäms den lösliga fraktionen. Den olösliga fraktionen finns i fosfolipider, immunkomplex och nukleoproteiner. De flesta fosfater (80-85%) kommer in i skelettet i form av kalciumsalter, 15-20% finns i blod och vävnader.

Den normala koncentrationen av fosfor i blodet hos en frisk person är 0,81-1,45 mmol / l

Den normala koncentrationen av fosfor i urinen är 25,8-48,4 mmol / dag.

Fosforhalten i nyfödda blod är 1,19-2,78 mmol / l. Kalciumfosfat är extremt dåligt lösligt i fysiologiska lösningar. Att upprätthålla höga millimolära koncentrationer av fosfor i blodet är endast möjligt på grund av sambandet med proteiner. En minskning av koncentrationen av fosfater i blodet kallas hypofosfatemi, och en ökning kallas hyperfosfatemi. Bestämning av blodfosfater har ett lägre diagnostiskt värde jämfört med andra spårelement.

Orsaker till en minskning av blodfosfor

Hypofosfatemi - fosfatinnehållet kan reduceras till 0,26-0,97 mmol / L. Hypofosfatemi utvecklas med raket i barndomen. Låga fosfatkoncentrationer hos vuxna leder till osteomalacia (benförstörelse) och pellagra. Och det uppstår som ett resultat av behandling med insulin och CaCl2, samt med myxedem och hyperparatyreoidism (ökad paratyreoidefunktion).

Orsaker till hypofosfatemi:

 • dysreglering
 • diet med låg fosfor (få köttprodukter)
 • diet med högt kalcium, aluminium, magnesium, barium
 • Misbruk av konstgjord färgämne
 • beroende, alkoholism
 • sköldkörtel- och parathyroid-sjukdomar
 • engelska sjukan
 • diabetes
 • gikt
 • periodontal sjukdom
 • kräkningar, diarré
 • konstgjord matning av barn
 • njurpatologi

Symtom på en minskning av blodfosfor

Orsaker till ökad blodfosfor

Symtom på fosfor med högt blod

Hur man tar ett blodfosfortest?

Blodjärn

Järn är normen i blodet

Järn är ett mycket viktigt element som är en del av enzymer och är en nödvändig del av hemoglobin. Dessutom är järn ett viktigt element för blodbildning. Järn deponeras i mjälten, benmärgen och levern som reserv.

Normen för halten järn i blodserum hos kvinnor är 14,3-17,9 mikromol / l

Normen för järninnehållet i blodserum hos män är 17,9-22,5 μmol / l

Behovet av järn hos kvinnor är dubbelt så mycket som hos män. Detta beror på regelbunden järnförlust under menstruationen, samt ökad efterfrågan under graviditet och amning. Absorptionen av järn från mat sker i tarmen, och järn absorberas bättre från animaliska produkter (kött, lever) än från grönsaker (baljväxter, spenat).

Orsaker till högt järn i blodet

Hos människor finns det ett tillstånd av en ökning av koncentrationen av järn i blodet (hyperferremi) och ett tillstånd av en minskning av järn i blodet (hypoferremi). Följande faktorer leder till en ökning av koncentrationen av järn i blodet:

 1. hemolytisk anemi
 2. hemokromatos
 3. skadlig anemi
 4. hypoplastisk anemi
 5. talassemi
 6. leukemi
 7. brist på vitaminer B12, B6 och B9 (folsyra)
 8. akut och kronisk hepatit
 9. förgiftning med olika järnberedningar och biologiskt aktiva tillsatser som innehåller järn
 10. nefrit
 11. blyförgiftning
 12. järnmalmsarbete
Vid regelbunden användning av orala preventivmedel och östrogener ökar också koncentrationen av blodjärn. Därför är det nödvändigt att kontrollera järnnivån när du använder dem.

Effekterna av högt järn i blodet
Med en tillräckligt lång hög koncentration av järn i blodet börjar järn deponeras i organ och vävnader, vilket leder till utveckling av hemokromatos och hemosideros. Med hemokromatos i tarmen försämras förmågan att reglera järnmetabolismen, vilket resulterar i att "överskott" järn inte utsöndras, utan allt kommer in i blodet. Hemokromatos kallas också bronsdiabetes, eftersom huden hos sådana patienter får en mörk bronsfärg eller bronsfläckar uppträder på huden på grund av avsättning av järn i huden. Järn deponeras emellertid inte bara i huden utan också i alla organ, vilket leder till störande av funktionen hos dessa organ. Hemosideros manifesteras av nedsatt hjärtfunktion på grund av avsättning av järn i myokardiet, bildandet av järnavlagringar i lungorna och en ökning av levern och mjälten. Hud med hemosideros får en jordnära nyans.
Den långvariga närvaron av "överskott" järn i depåorganen kan utlösa utvecklingen av diabetes mellitus, reumatoid artrit, lever- och hjärtsjukdomar samt bröstcancer.

Symtom på högt blodjärn

Orsaker till lågt järnblod

Symtom på järnbrist

 • torr hud
 • sprickor i munens hörn
 • spröda, tråkiga, delade ändar
 • spröda, flagnande naglar
 • muskelsvaghet
 • torr mun
 • ingen aptit
 • matsmältningsstörningar i form av växlande förstoppning och diarré
 • smakförändring (äta krita)
 • doft av lukt (beroende av konstiga lukt - avgaser, tvättade betonggolv)
 • immunbrist (ofta förkylningar med en lång återhämtningsperiod, pustulära hudskador etc.)
 • letargi
 • apati
 • depression
 • yrsel

Hur man tar ett blodjärntest?

Om du misstänker en låg eller hög nivå av järn i blodet är det tillrådligt att ta ett blodprov. För att göra detta, ta blod från en blodåra på morgonen, på tom mage. Det högsta järninnehållet observeras på morgontimmarna. Innan du tar testet måste du avstå från att äta i 8-12 timmar. Bestämning av järnkoncentration utförs som regel med den kolorimetriska metoden. Metoden är ganska exakt, känslig och okomplicerad..

Natrium: roll i kroppen, normen i blodet, ökning och minskning i nivå

© Författare: Z. Nelli Vladimirovna, doktor i laboratoriediagnostik, forskningsinstitut för transfusiologi och medicinsk bioteknik, speciellt för VascularInfo.ru (om författarna)

Sedan forntida tider har salt (NaCl) varit en ständig följeslagare med människan, det är närvarande i spetsen för vilket bord som helst, tillsammans med en produkt som är "över huvudet", dess tillräckliga reserver tas med dig på resor och ges guld för det under krigstider. Detta beror på att den nuvarande personen inte kan leva länge utan salt. Salt innehåller natrium (Na), i detta avseende är det knappast möjligt att bestrida vikten av detta kemiska element för kroppens normala funktion.

Att vara den huvudsakliga extracellulära katjonen (Na +), natrium i blodet tillsammans med klor, eller snarare dess joner (Cl -), ger den osmotiska aktiviteten hos den flytande delen av blodet - plasma och andra biologiskt viktiga vätskor.

Med den huvudsakliga "arbetsplatsen" i njurarna är natrium ständigt upptaget med att lösa en mycket viktig uppgift - det utför vattenöverföring i kroppen.

Innehållet av Na-katjoner i plasma är inte ett konstant värde, det beror på produktionen av hormonerna mineral- och glukokortikoider som reglerar reabsorptionen av Na + i njurrören i blodomloppet. För det normala tillståndet av vatten-saltmetabolismen i kroppen har främst den komplexa humorala mekanismen svaret - renin-angiotensin-aldosteron-vasopressin-natriuretic system.

Norm av närvaro och utsöndring

Koncentrationen av den extra extracellulära katjonen i blodplasma beror huvudsakligen på tillståndet i vattenbalansen vid den tiden..

Om kroppen intensivt tappar vatten, bidrar detta till ansamlingen av natrium, och koncentrationen av dess joner i blodet tenderar att öka.

Den motsatta effekten observeras vid "överbelastning" av kroppen med vätska - då sjunker natriumnivån markant.

Natriumhastigheten i blodet:

 • En frisk person som har korsat tonåren är vanligtvis 135-150 mmol / l;
 • Hos barn är koncentrationen av Na + något lägre och sträcker sig från 130 - 145 mmol / l;
 • Natrium som finns i de röda blodkropparna (erytrocyter) hos en vuxen frisk person lämnar inte heller sina vanliga gränser (13,5 - 22,0 mmol / l).

I grund och botten tilldelas natriumfiltreringsfunktionen till njurrören, som passerar 2500 mmol Na + på 24 timmar, så det är uppenbart varför till och med lätt njursvikt manifesterar sig som ödem, ökat blodtryck och andra symtom på störning av natriumhomeostas. Förresten, vid njurfel, åtföljd av överdriven svullnad, uppfattas en ökning av natriumhalten i urinen som ett positivt ögonblick, vilket indikerar att svullnaden gradvis försvinner.

Den dagliga utsöndringshastigheten för detta kemiska element i urin varierar också avsevärt hos spädbarn, ungdomar och vuxna, koncentrationen ökar gradvis med åldern:

ÅlderDaglig utsöndring av njurarna, g / dag
Upp till sex månader i livet0,05 - 0,14
7 månader till 2 år0,28 - 0,74
2 till 7 år0,62 - 1,43
Från 8 till 14 år1,17 - 2,51
vuxna3,00 - 6,00

En liknande bild utvecklas, först och främst, baserat på tillståndet för metaboliska processer och sättet att äta. Små barn konsumerar lite salt, och deras njurar fungerar enligt ålder, så endast den mängd som är överflödig utsöndras i urinen.

hypernatremi

En ökning av natrium i blodet kallas hypernatremia, som är absolut och relativ. Anledningen till ökningen i värdet på denna indikator är frigörandet av stora mängder hormoner i blodet, okontrollerad vattenförlust eller en minskning av dess intag, natriumansamling bland älskare av "saltet" eller på grund av sjukdomar som försenar salt i kroppen. Som regel passerar hypernatremi inte obemärkt för sin ägare: en person känner en stark törst (salt kräver vatten), en ökning av kroppstemperatur och blodtryck och en snabb hjärtslag. I allmänhet manifesteras tecken på överbelastning av salt, som är karakteristiska för ett brett spektrum av patologiska tillstånd:

 1. Itsenko-Cushings syndrom (intensiv tillförsel av hormoner i binjurebarken i blodet);
 2. Aldosteronproducerande tumörprocesser (tumörer, som aktiverar omvänd absorption av Na + från njurrören, bidrar till bibehållandet av natriumjoner i kroppen - absolut hypernatremi utvecklas);
 3. Avlägsnande av vatten från kroppen genom: mag-tarmkanalen (förgiftning, åtföljt av kräkningar och diarré), njurar (ökad volym urin utsöndras, till exempel med diabetes insipidus), hud (med ökad svettning), lungor (i fall av hyperventilering) - relativ hypernatremi;
 4. Inte tillräckligt med ankomst N2O i kroppen (hypertonisk hyperhydrering, som är mättnaden i det extracellulära utrymmet med salter medan dehydratiserar cellsektorn, som ofta fungerar som en komplikation av behandling med hypertoniska saltlösningar);
 5. Ökningar i antalet salter som införts i kroppen på olika sätt (beroende på salt mat, användning av havsvatten, kroppens belastning med natriumbikarbonat under vissa terapeutiska åtgärder, intravenös administrering av överskottsvolymer av isoton natriumkloridlösning - 0,9% NaCl, som inte korrekt kallas fysiologisk );
 6. Svårigheter med att ta bort joner av detta kemiska element i urinen, vilket främst är en följd av primär hyperaldosteronism, nedsatt funktionell förmåga hos njurens tubuli, kroniska sjukdomar med skada på njurparenkym och utveckling av njursvikt;
 7. Minskad utsöndring av natrium genom njurarna vid sekundär hyperaldosteronism, som bildas som ett resultat av högra ventrikulär hjärtsvikt, liksom skrump i levern, förträngning av njurartärerna, diabetes mellitus, icke-kompensabel, osmotisk diurese som utvecklas med kronisk njursvikt, diabetes och användning av osmotiska diuretika..

I andra fall skapas en paradoxisk situation: mot bakgrund av uttalat ödem är natriuminnehållet i kroppen som helhet mer än tillräckligt, dess nivå är mer troligt att vara högre än normalt, men koncentrationen av joner i serum reduceras tydligt. Detta beror på att produktionen av ADH (antidiuretiskt hormon) ökar och, som ett resultat, Na-kationer börjar distribueras felaktigt (onormalt) mellan det extracellulära utrymmet och den intracellulära vätskan.

Schema: en algoritm för att normalisera nivån av natrium i blodet med hypernatremi

Det bör noteras att en låg natrium i blodet inte heller passerar utan spår till kroppen.

hyponatremi

Ett tillstånd där serumnatriumnivån sänks (mindre än 134 mmol / L) kallas hyponatremi. Hyponatremi är också absolut och relativ, men i alla fall har den en viss klinisk bild som minskar patientens arbetsförmåga och livskvalitet. Till exempel försvinner en patients aptit, en konstant känsla av illamående uppträder, vilket ofta leder till kräkningar, hjärtfrekvensen ökar, blodtrycket minskar, en person jagas av apati och bristen på en adekvat reaktion på händelser, i andra fall noteras psykiska störningar. Natriumnivån i blodet sänks och manifesterar sig med liknande symptom om följande avvikelser finns i kroppen:

 • Överdriven vattenmängd kommer in i blodomloppet, som später ut plasma och därmed minskar koncentrationen av natriumjoner (ett exempel på relativ hyponatremi);
 • Intaget av Na är begränsat på grund av hjärtsvikt (tvungen långvarig diet, exklusive salt i kosten);
 • Det sker natriumuttag genom mag-tarmkanalen (kräkningar, diarré), hudporer (hyperhidros - och sedan lämnar kroppen natrium), genom huvudorganet i utsöndringssystemet - njurarna (polyuretisk stadium av akut njursvikt), med blod och andra närvarande i olika organ, vätskor (skador, blödningar, omfattande brännskador);
 • Na lämnar blodomloppet, filtreras i njurarna och avlägsnas med urin vid användning av separata grupper av diuretika, binjurens insufficiens (Addisons sjukdom), minskad funktionell förmåga hos binjurebarken (de hormoner som utsöndras av binjurarna räcker inte för att hålla natrium i kroppen - absoluta hyponatremiformer);
 • "Celltrötthetssyndrom" utvecklas, som ofta åtföljer svår patologi av olika organ - Na + passerar från plasma till celler och andra ("tredje") utrymmen fyllda med vätska med en hög koncentration av natriumjoner (pleural effusion, ascitisk vätska);
 • Det finns ett behov av att ta bort vätska från kroppen (ascites, pleurisy);
 • Blodglukosnivån ökas och omständigheter som är gynnsamma för övergången av natrium från celler till extracellulära utrymmen skapas - relativ utspädningshyponatremi bildas. En ökning av sockerkoncentrationen för varje 5,5 mmol / L (total halt = 11 mmol / L) sänker serumnivåerna med 1,6 mmol / L;
 • Relativ hyponatremi manifesterar sig alltid i närvaro av utspädningseffekten som uppstår vid hjärtsvikt, levercirrhos, nefrotiskt syndrom, funktionell brist på utsöndringssystemet, ökad produktion av ADH, allvarliga hypoglykemiska tillstånd, administrering av hypotoniska medier (iatrogen hyponatremi).

Uppenbarligen utvecklas absolut hypernatremi (och hyponatremi) mindre ofta och dess orsak är som regel förknippad med påverkan av hormoner som antingen behåller natrium i överdrivet grad eller låter den lämna kroppen obehindrad. I alla andra fall talar vi om en relativ kränkning av vatten-saltbalansen.

Natrium i blodet förhöjda orsaker

Blodnatriumfrekvens, 9 skäl att höja och 5 skäl för att sänka nivån

Natrium är ett extremt viktigt mikroelement i kroppen, det är involverat i regleringen av blodtrycket och är nödvändigt för att nervceller och muskelfibrer fungerar korrekt..

En onormal mängd natrium i blodet kan provocera en av två direkt motsatta sjukdomar - hyponatremi och hypernatremi.

Uppmärksamhet! Denna viktiga elektrolyt, vars patologiska koncentration är farlig för hälsan, eftersom den orsakar muskelsvaghet, allvarlig huvudvärk, uppkomsten av hallucinationer och utan behandling leder till döden. Hur man identifierar sjukdomar och hur man får tillbaka mängden natrium i blodet till det normala?

Vad är hyponatremi och hur man hanterar det

Ett tillstånd som kännetecknar en minskning av natriumkoncentrationen i serum.

Det utvecklas vanligtvis med en minskning av natriumintaget i blodet, men hos en frisk person åtföljs en minskning av natriumintaget i kroppen av en minskning av vätskes utsöndring från kroppen..

I blodet är natriumnormen minst 135 mmol / L. Skälen som provocerar brist på natrium kan variera:

 • Utspädning av blod med vatten - överdrivet vätskeintag kan leda till brist på natrium, provoceras av en ökning av urin, som utsöndras från kroppen,
 • Kronisk eller akut njursvikt, organdysfunktion,
 • Utseendet på cyster i njurarna eller levern,
 • Barter-syndrom,
 • Förvärring av glomerulonefrit - en infektionsinflammatorisk process i glomeruli i njurarna.

Men denna sjukdom är inte alltid provocerad av nedsatt njurfunktion. Ibland leder helt olika problem till en sådan sjukdom..

Dessa inkluderar hjärtsvikt, långvarig användning av diuretika, olika tillfälliga störningar i matsmältningskanalen, ökad svettning, cirros, nedsatt sköldkörtelfunktion, okontrollerad vattenförbrukning. En saltfri kost eller en svår hungerstrejk kan också leda till liknande konsekvenser..

Vad är hypernatremia och var kommer det ifrån

Natriumhastigheten i blodet varierar från 135 till 155 mmol / l, varje avvikelse till en större sida från det normala värdet betraktas som hypernatremi. Metaboliska störningar eller förlust av vatten i kroppen leder snabbt till ett liknande tillstånd.

Förhöjd serumnatrium åtföljs vanligtvis av en konstant känsla av törst och en ökning av extracellulär vätskevolym. Om mängden natrium i blodet ökar kraftigt, men patienten inte känner törst, bör skada söka i det centrala nervsystemet.

Orsakerna till detta tillstånd kan också leda till:

 • Användning av läkemedel som artificiellt ökar mängden natrium i blodet,
 • En kraftig minskning av vattenförbrukningen,
 • Stort brännområde,
 • Störning i matsmältningskanalen,
 • Nedsatt njurfunktion,
 • diures,
 • Diabetes insipidus,
 • För tidiga barn kan ha nedsatt natrium i blodet,
 • Åldersrelaterade förändringar hos äldre.

Viktig! Observera att hypernatremi inte bör försöka plötsligt eliminera.

Om du väljer fel terapi och halten natrium i blodet sjunker för kraftigt, kan detta utlösa lungödem. Med nefrogen diabetes insipidus kan administrering av mer än 5% glukoslösning leda till hyperosmolar koma.

Hur man får en normal koncentration av natrium

Mängden natrium i blodet är viktigt att hålla på rätt nivå. För att undvika dess minskade eller kraftigt ökade mängd är det värt att följa vissa regler i kosten, inte ta diuretika utan brådskande rekommendationer från en specialist och övervaka ditt eget tillstånd i kroppen.

Diet innebär för det första kontroll av vätskeintag, eftersom ju fler människor dricker, desto mer stannar de i kroppen.

Om du spelar sport rekommenderas det att du använder speciella sportsdrycker. De innehåller den nödvändiga mängden elektrolyter, men om deras smak inte är behaglig kan du ersätta dem med saltlösning eller kokosnötvatten. Saltlösning hemma ser ut som en nypa salt i ett glas varmt vatten. En banan gör också ett utmärkt jobb i denna situation..

Livsmedel som är rika på natrium gör ett utmärkt jobb med att sakna natrium i blodet - själva bordsaltet, buljongbitar, ost, bacon och salami, kaviar och sojasås, selleri eller morotjuice, spenat, passionsfrukt och bearbetat kött och korv.

Försiktigt

Viktig! Det är värt att komma ihåg att ett litet antal människor bör öka intaget av natrium i kroppen. Innan du fastställer en diet rik på natrium måste du inte bara klara den nödvändiga analysen utan också konsultera en läkare.

Detta är särskilt viktigt för personer med kroniska sjukdomar i njurar och hjärta, nedsatt kärlfunktion och i närvaro av osteoporos. Men om svår yrsel, kramper, plötslig trötthet och svaghet, illamående och allvarlig huvudvärk uppträder, är det symtom på lågt natrium i blodet, vilket kräver akut läkare.

Läser in…

Natriumförhöjda orsaker och behandling

Natrium (Na, Sodium) är huvudkomponenten i det intercellulära utrymmet. Natrium- och kaliumblod reglerar extracellulär vätskevolym, osmotiskt tryck.

Na spelar en viktig roll i människokroppen. Natriumelementet är nödvändigt för normal tillväxt, bidrar till normal funktion av nerver och muskler, hjälper till att bibehålla kalcium och andra mineraler i blodet i upplöst form. Natrium hjälper till att förhindra värme eller solstänk, är involverat i transport av vätejoner.

Blodnatrium (natrium):

136 - 145 mmol / l.

natrium i blodet beror på balansen i följande processer: Na-intag med mat, natriumtransport i kroppen och utsöndring av njurarna och svettkörtlarna.

De bästa naturliga källorna till natrium är livsmedel som innehåller natrium: salt, ostron, krabbor, morötter, rödbetor, kronärtskockor, torkat nötkött, hjärnor, njurar, skinka. För att säkerställa ett tillräckligt natriumintag måste maten innehålla natrium

Men genom att öka natriumhalten skadar vi ofta vår kropp. Det är lätt att öka natriumnivån i blodet, och att minska den är mycket svårare. Bestämning av natrium i serum föreskrivs för diagnos av sjukdomar i mag-tarmkanalen, njurar, binjurar, med ökad vätskeförlust i kroppen, uttorkning.

Ökat natrium i blodet:

 • brist på vatten till kroppen
 • ökad binjurebarkfunktion
 • patologi för hypotalamus, koma
 • Na-retention i njurarna, ökad urination i diabetes insipidus
 • överskott av natriumsalter.

Natriumhalten i blodet ökar till följd av att du tar vissa mediciner (androgener, kortikosteroider, anabola steroider, ACTH, östrogener, orala preventivmedel) och med överdrivet saltintag.

För att förhindra detta, missbruk inte följande livsmedel: konserverat kött (skinka, bacon, corned beef), korv och smaksättningar - ketchup, kryddig sås, sojasås, senap. Använd inte bakpulver och bakpulver när du lagar mat.

Personer med högt blodtryck måste vara särskilt försiktiga med saltintag, eftersom överskott av natrium ökar blodtrycket..

Sänker natrium i blodet (hyponatremi):

 • brist på natrium i maten
 • vätskeförlust genom huden med kraftig svettning, genom lungorna med långvarig andnöd, genom mag-tarmkanalen med kräkningar och diarré, med feber (tyfus, tyfus, etc.)
 • överdos av diuretika
 • binjurinsufficiens
 • Hypotyreos
 • diabetes
 • svullnad
 • njursvikt, nefrotiskt syndrom
 • kronisk hjärtsvikt
 • skrump i levern, leversvikt.

Natriumförlust, hyponatremi, kan vara förknippat med användning av vissa mediciner (antiinflammatoriska, diuretika).

Fler artiklar om detta ämne

Taggar: blod

Kategori: Analyser

Om du gillade den här artikeln, prenumerera på webbplatsuppdateringarna..

Tags

Webbplatsen "Medical Practice" är tillägnad medicinsk praxis, som berättar om moderna diagnostiska metoder, beskriver etiologi och patogenes av sjukdomar, deras behandling

Natrium är ett mineralelement som är en viktig del av vävnaderna i människokroppen. Detta är den huvudsakliga extracellulära katjonen som stöder osmotiskt tryck och reglerar syrabastillståndet, neuromuskulär excitabilitet och överföring av elektrisk impuls.

Natriumjoner, natrium i blodet.

Natrium, Na, natriumserum.

Mmol / L (millimol per liter).

Vilket biomaterial kan användas för forskning?

Hur man förbereder sig för studien?

 1. Ät inte i 12 timmar innan du testar.
 2. Rök inte i 30 minuter innan undersökningen.

Studieöversikt

Natrium är ett viktigt spårelement som är nödvändigt för överföring av impulser i nervsystemet och muskelsammandragningar. Natriumjon interagerar med andra elektrolyter (kalium, klor, karbonatanjon) och reglerar kroppens vatten-saltbalans. Tillsammans säkerställer de normal funktion av nervändarna - överföring av svaga elektriska impulser och som ett resultat muskelkontraktion.

Natrium finns i alla vätskor och vävnader i kroppen, men i den högsta koncentrationen - i blodet och i extracellulär vätska. Extracellulära natriumnivåer kontrolleras av njurarna..

För människor är källan till natrium bordsalt. De flesta får den dagliga kursen för detta element..

Gastrin, sekretin, kolecystokinin, prostaglandiner påverkar absorptionen av natrium i tarmen. Kroppen tar en del av det inkommande natriumet för dess behov, och resten av njurarna utsöndras, vilket håller elektrolytkoncentrationen i ett mycket smalt område.

Natriumunderhållsmekanismer:

 • produktion av hormoner som ökar eller minskar natriumförlust i urin (natriuretisk peptid och aldosteron),
 • produktion av ett hormon som förhindrar förlust av vätska i urin (antidiuretiskt hormon),
 • törstkontroll (antidiuretiskt hormon).

Utanför är den normala koncentrationen av natrium i blodet vanligtvis associerad med en av dessa mekanismer. Med en förändring av natriumhalten i blodet ändras också mängden vätska i kroppens vävnader. Oftast leder detta till uttorkning eller svullnad (särskilt ben).

Av alla natriumelektrolyter i människokroppen är det mest. Det spelar en viktig roll i distributionen av vätska mellan extracellulära och intracellulära utrymmen..

Dessutom är det involverat i överföringen av nervimpulser och sammandragningen av hjärtmuskeln.

Utan en viss mängd natrium kan kroppen inte fungera, så det är så viktigt att nivån är stabil och inte utsätts för betydande fluktuationer.

Förhöjd natrium i blodet: symtom, orsaker, behandling

Hypernatremia är en hög koncentration av natrium i blodet. Men innan du pratar om vad det här betyder, hur det är farligt och vad det kan leda till bör du komma ihåg natriumens roll i människokroppen.

Ibland föreskriver en läkare ett blodelektrolyttest för patienter: kalium, natrium, magnesium, kalcium. Oftast är dessa patienter med neuromuskulära störningar (myasthenia gravis), patienter med diabetes mellitus och kroniskt njursvikt, när det finns risk för nedsatt elektrolytmetabolism. I vissa fall föreskrivs ett natriumtest i blodplasma, och ibland förhöjs detta natrium.

Varför behöver vi natrium??

Vi är alla väl bekanta med natrium, eftersom natriumklorid eller bordsalt är i alles hus i en saltskakare. Det finns ganska mycket natrium i naturen: i varje ton av jordskorpan finns det cirka 25 kg, om de fördelas lika. I havsvatten i form av olika natriumföreningar är också mycket, i varje liter - cirka 10 gram.

Natrium finns i alla levande organismer. Det är intressant att det finns mer kalium i de levande cellerna i människokroppen, men natrium är främst i den intercellulära vätskan, det vill säga utanför cellerna. Detta förhållande antyder att cellen lever.

Om cellen dog är förhållandet kalium och natrium inom och utanför detsamma. En sådan skillnad i koncentration kan inte erhållas av en slump, den skapas av en speciell pump. Det kallas en kalium-natrium-pump. Mer exakt är det miljoner processer för rörelse av natriumjoner ut.

Denna process kräver energi.

Som ett resultat skapas en gradientskillnad, och eftersom natrium och kalium har en liknande, men ändå annan elektrokemisk potential, som ett resultat erhåller cellen en elektrisk laddning, och det intercellulära utrymmet - ett annat.

Detta gör att många mekanismer för transmembrantransport, överföring av många ämnen, och i allmänhet, för att säkerställa celllivslivet att börja fungera. Dessutom upprätthåller natrium syra-bas och vattenbalans och aktiverar många enzymer. Livet är omöjligt utan natrium.

När förhöjs natrium i blodet? Vad betyder det?

Vad är hypernatremi??

Att besvara frågan om vad som är hypernatremi kan man svara på ett vetenskapligt sätt eller på ett enkelt sätt. På ett vetenskapligt sätt: detta är när natriumhalten i blodplasma överstiger 148 millimol per liter (mmol / l). I händelse av att ett sådant tillstånd kvarstår hos patienten i mer än 2 dagar är detta inte akut, utan kronisk hypernatremi. Det är enkelt men inte helt klart..

Och här är en enkel definition. Förhöjd natrium i blodet är helt enkelt en brist på vatten i kroppen. Det är känt att ju mer du äter salt, desto mer känner du törstig. Därför, om mindre vatten anländer än det konsumeras, har en person en törst.

Detta är hypernatremi, högt natrium i blodet, och det är mycket bekant för oss alla, särskilt efter att vi har ätit salt mat. Men detta är en övergående hypernatremi hos en frisk person, det kompenseras snabbt med alla mekanismer för vatten-saltmetabolism.

Och vad är orsakerna till natrium med högt blod i andra fall?

Varför plasma stiger?

Oftast är orsaken till ökad natrium en överdriven vattenförlust eller dess otillräckliga tillförsel. I detta fall ökar koncentrationen av natrium i kroppen.

En annan mekanism är det överflödiga intaget av natrium, återigen natriumklorid. Naturligtvis är det enklaste sättet att ha mycket natrium i blodet genom att smaka surkål eller saltad sill, men vi pratar om sjukdomar.

Följaktligen kan följande orsaker skiljas vid hypernatremi:

 1. Patienten tappar vatten med en ökad ämnesomsättning: detta är hypertyreos, när patienten har en något förhöjd temperatur;
 2. Feber och överdriven svettning;
 3. En ökning av natrium i blodet inträffar med riklig diarré och kräkningar vid akut förgiftning och tarminfektioner (och vid kräkningar förloras också klor).

Njursmekanismen för vätskeförlust är mycket viktig. Det finns en sådan sjukdom som diabetes insipidus, vars huvudsyndrom är extremt stark törst och frisättning av stora mängder urin med låg densitet (hypoton).

En annan orsak till ökat natrium i blodet är den så kallade osmotiska diuresen.

Vad gäller vätskebrist är allt klart här.

Detta är uttorkning hos människor i varmt klimat, detta är patienter som inte kan be om vatten på grund av medvetslöshet, psykiska störningar eller spädbarn.

I sällsynta fall är orsaken till ökat natrium i blodet en atrofi av törst, vilket är förknippat med störningar i centrala nervsystemet och kan vara ett tecken på en hjärntumör.

En sällsynt orsak till hypernatremi är en kränkning av aktiviteten i det osmotiska centrumet, som upprätthåller kontrollen i koncentrationen av joner i blodplasma, och den är belägen i strukturerna i det centrala nervsystemet.

Vi kommer inte att gå in på detaljer, vi kommer bara att säga att när det gäller hypernatremi försöks först kompensera för detta tillstånd genom dehydrering av celler.

Vi sa ovan att natrium finns i det extracellulära utrymmet, och när det blir för mycket lämnar vatten cellerna.

Därför, när natrium är förhöjd i blodet, vad betyder det? Och det faktum att det inte bara finns en abstrakt uttorkning av kroppen, utan en störning i nästan varje cell. Hur manifesterar fenomenet hypernatremi?

Hur manifesteras hypernatremia?

Naturligtvis kommer en person som är medveten att ha en törst. Om det finns svår hypernatremi, men det inte finns någon törst, är problemet känslan av törst, i själva mekanismen, som är trasig. Om en person inte kan hälla vatten på sig själv eller inte vet hur man klagar över törst är detta en situation, och om törst inte kännas är detta en djup patologi.

Eftersom alla celler är dehydratiserade, inklusive hjärnceller, börjar de skrynkla. Och detta leder till olika störningar i centrala nervsystemet.

Symtom på akut och allvarlig hypernatremi är följande: först ökar koefficienten för muskelns excitabilitet, ökad krampaktig beredskap uppträder, senreflexer kommer till liv och sedan faller personen i koma.

Om en person dog från överdriven salthalt i blodet, inträffar oftast, när hjärnämnet öppnas, subaraknoida eller subkortikala blödningar, och många venösa tromboser.

Men vanligare är en kronisk form av hypernatremi. Sedan försöker kroppen kompensera för flödet av vätska från cellerna in i det intercellulära utrymmet, och ändå hittar det reserver av osmotiskt aktiva ämnen som kompenserar för överskottet av natrium. Detta hjälper till att lindra akut dehydrering av cellerna, och därför, med ett kroniskt ökat natriuminnehåll i blodet, är symptomen inte så uttalade.

Så, patienter som har nedsatt njurfunktion, försök att bli av med överskott av natrium, men det är inte så bra på dem. Därför har de mycket urin, men koncentrationen och följaktligen densiteten är låg. Därför utsöndrar de stora mängder hypotonisk urin..

Som ett resultat aktiveras törsten igen på grund av den stora förlusten av vätska. Det visar sig vara en ond cirkel, och den kliniska bilden är extremt avslöjande för exemplet på en sjukdom som diabetes insipidus. Det kallas också diabetes insipidus..

Några intressanta fakta om denna sjukdom..

Vad är diabetes insipidus??

Det är inte förvånande att både endokrinologer behandlar både diabetes och diabetes insipidus. I diabetes insipidus är det tidigaste tecknet frisättning av en stor mängd urin: från 3 till 6 liter dagligen, men det är i ett tidigt skede, och det finns "fler blommor".

Mängden urin ökar och daglig diurese når 20 liter och ännu mer.

Sedan, när kroppen är utmattad av en sådan otrolig behandling (därav det andra namnet - diabetes insipidus), tappar patienten vikt, huden torkar, magen sträcker sig och faller ner, eftersom patienten ständigt dricker och konsumerar en mängd vätska som är helt otroligt för en frisk person.

Följaktligen sträcks urinblåsan, pyelocaliceal-systemet i njurarna. Allt i kroppen syftar till att producera denna otroliga mängd urin, som per dag kan uppnå volymen på två hinkar. I detta fall kan patienten inte sluta dricka. Om det är begränsat i vätskeintag, faller det omedelbart i uttorkning.

Torra slemhinnor uppträder, takykardi uppträder, blodtrycket sjunker, blodrörelse och förtjockning uppstår, trots att en person pumpar en enorm mängd vätska genom sig själv dagligen. Varför uppstår denna sjukdom? Anledningen kommer att vara en brist på hormonet vasopressin, annars kallat antidiuretiskt hormon, ADH.

Hans uppgift är att koncentrera urin.

Normalt vet en person hur man koncentrerar sin urin. Här är en ganska intressant siffra som få människor tänker på. Normala hastigheter för glomerulär filtrering i njurarna är 120 ml per minut. Hur mycket primär urin skulle vi ge ut per dag om vi inte koncentrerade det alls? Väldigt enkelt.

Du måste multiplicera 0,12 liter med antalet minuter på en dag. Följaktligen utsöndrar en person cirka 170 liter primär urin per dag, men nästan hela den absorberas tillbaka (reabsorberas) och koncentreras.

Som ett resultat fördelar vi det ungefär en och en halv liter per dag, det vill säga koncentrationen av njurarna hos människor är enorm. Om vi ​​inte hade en sådan koncentrationsapparat, skulle vi behöva leva i vatten för att ständigt dricka dessa 170 liter, vilket kompenserar för förlusten av vätska.

Ungefär samma sak händer med diabetes insipidus, det är en av orsakerna till det höga natriuminnehållet i blodet..

Dessa koncentrationsprocesser regleras av vasopressin eller antidiuretiskt hormon. Brist på detta hormon kan uppstå på grund av olika skäl..

Det produceras i hjärnan, men om en person hade en allvarlig traumatisk hjärnskada, encefalit, en hypotalamisk tumör eller hypofysbenet, det finns metastaser i hjärnan eller några autoimmuna sjukdomar, kan detta allvarliga tillstånd utvecklas.

Naturligtvis produceras viss del av hormonet dock vanligtvis, och inte en enda person kan gå på toaletten och utsöndra mer än 150 liter per dag, men ändå är detta tillstånd mycket, mycket allvarligt.

Diabetes mellitus behandlas mycket framgångsrikt eftersom det inte låter förvånande. Patienten tar desmopressin för livet, vilket inte är annat än en syntetisk analog av det antidiuretiska hormonet.

Vanligtvis droppas detta läkemedel i näsan och inom en halvtimme efter instillation verkar det under en lång tid, från 8 till 16 timmar. Det räcker för en vuxen att droppa en lämplig dos av desmopressin i näsan en eller två gånger om dagen för att normalisera njurfunktionen. Om diagnosen ställs i tid, och behandlingen påbörjas snabbt, är prognosen mycket gynnsam.

Hur man diagnostiserar hypernatremi?

Det viktigaste, enkla och exakta sättet att göra detta är att ta ett blodprov för natrium. Om det är mer än 148 mmol per liter, är detta definitivt hypernatremi. Klinisk diagnostik är extremt komplex och kan vara felaktig.

Naturligtvis kan symtom som kramper vara ett tecken på hypernatremi, men de kan också vara ett symptom på flera dussintillstånd..

Och om patienten är medvetslös, är det omöjligt att ta reda på funktionerna i hans ätbeteende, om han hade en törst, hur mycket han konsumerade salt, om han hade en historia av diabetes insipidus, och så vidare. Därför är det värt att fokusera endast på laboratorieindikatorer. Hur behandlas hypernatremi?

Hypernatremia-behandling

Det enklaste och mest naturliga sättet att korrigera mild hypernatremi är helt enkelt att dricka rent vatten efter behov, men eftersom patienter oftast läggs in på sjukhus i ett ganska allvarligt tillstånd utförs behandling genom infusion av lösningar som innehåller olika koncentrationer av natriumklorid.

Om en person har vätskebrist får han en normal isotonisk lösning (0,9% natriumklorid) tills han har normala tryckvärden, och sedan halverar han koncentrationen av natriumklorid i lösningen och administreras inte längre 0,9% och 0,45% glukos introduceras dessutom. Detta tillåter inte bara att kompensera för bristen på isotonisk vätska, utan också att eliminera natrium något..

Om det behövs, förutom behandling av hypernatremi, förskrivs diuretika, sedan utvärderas ett mellanliggande resultat, och om allt är i ordning kan behandlingen betraktas som avslutad.

Det är emellertid nödvändigt att göra alla åtgärder som beskrivs inte på en halvtimme, men mycket långsamt, eftersom en snabb förändring i koncentrationen av elektrolyter, även till det bättre, kan orsaka för kraftiga förändringar i kroppen, särskilt om patienten är äldre.

I extrema fall, om det inte finns någon möjlighet till infusion eller tillståndet är ganska allvarligt, kan du ta hemodialys. Denna "konstgjorda njur" -procedur för akuta indikationer gör att du lyckas ta bort överskott av natrium.

Det är sorgligt, men de flesta patienter med svår hypernatremi är i kritiskt tillstånd efteråt av de underliggande sjukdomarna, ålderdom och dekompensation.

Därför, enligt statistik, dör hälften, och till och med lite fler patienter med svår hypernatremi.

Som regel är det inte unga människor med ett överskott av salt, utan människor som lider av svår och kronisk multipelorgan, hjärt-kärlsvikt, kronisk njursvikt.

Natriumhastigheten i blodet. Orsaker och symtom på ökning eller minskning

Blodantal analyseras periodiskt av läkare för diagnostiska syften och för att ge en övergripande bedömning av patientens hälsostatus. Plasmasammansättningen i blodet består av 90% vatten, cirka 8% proteiner, 1 av organiska ämnen och nästan 1% elektrolyter.

Elektrolyter är de ämnen som kan bilda salter, syror eller alkaliska föreningar i kroppen och som har en elektrisk laddning. Natrium, klor, kalium, magnesium, järn, kalcium, fosfor - är de viktigaste elektrolyterna i kroppen.

Idag i vår artikel kommer vi att titta närmare på blodnatriumindexet. Vilken betydelse spelar detta element för kroppen, vad bör vara normen hos en frisk person och vad avvikelser betyder.

Vad är natrium (Na) för??

Natrium spelar en viktig roll för människokroppen..

För det första är det nödvändigt för normal, fullväxt tillväxt av kroppen, för det andra stöder detta element den normala funktionen av nervmuskler och -stammar, och för det tredje, med hjälp av natrium, lagras de återstående elektrolyterna och mineralerna i ett upplöst tillstånd. Dessutom hjälper Na att förhindra sol- eller heteslag..

Natrium kommer in i kroppen med mat, de viktigaste källorna är: salt, morötter, rödbetor, skaldjur, kalvkött, njurar.

Analys för elektrolyter, inkl. och för att bestämma nivån av natrium föreskrivs vanligtvis för misstänkta sjukdomar i mag-tarmkanalen, njurar, binjurarna, med dehydrering, med långvarig manifestation av illamående, kräkningar, svaghet, suddigt medvetande och hjärtrytm.

Om nivån på Na reduceras kraftigt tilldelas patienten en andra analys för att spåra dynamiken i obalansen och detta kommer att göras tills den normala natriumnivån i blodet har uppnåtts..

Norm

Eftersom de viktigaste elektrolyterna kommer in i kroppen uteslutande med mat, beror deras nivå på korrektheten och balansen i näringen, på njurarnas och svettkörtlarnas prestanda.

Dessutom påverkas natriumnivån av natriuretiska proteiner, som bidrar till en snabb eliminering av natrium från kroppen..

I sin tur upprätthåller hormonet aldosteron natriumkoncentrationen på en konstant nivå, men ökar samtidigt förlusten av kalium.

Mängden natrium i blodet hos män, kvinnor och barn är densamma, är 136-145 mmol / l.

Men för spädbarn är den nedre gränsen något annorlunda än vuxna och 138-145 mmol / l anses vara ett acceptabelt värde.

Andelen natrium i blodet hos kvinnor under graviditetsperioden kan förändras. Till exempel anses Na + = 128-129 mmol / L under andra halvan av graviditeten. Med olika former av sen toxikos kan koncentrationen av elementet uppgå till 143-147 mmol / l.

Att bestämma normen för elektrolyter i blodet är viktigt för att bedöma patientens hälsa, eftersom frånvaron eller otillräckligt antal av vissa element leder till störningar i arbetet i nästan alla organ och system.

Natrium med lågt blod

Om natriumnivån sjunker under 130 mmol / l, kan vi prata om hyponatremi. Oftast är detta tillstånd associerat med följande faktorer och patologiska tillstånd:

 • Otillräckligt intag av natrium med mat;
 • Njur- och binjurinsufficiens;
 • Diabetes;
 • För mycket vätskeförlust: med kräkningar eller kärlsjukdom, med överdriven svettning, med diuretika, etc.
 • Kronisk hjärtsvikt.

Det finns en brist på natrium i kroppen med symtom:

 • Muskelsvaghet;
 • Ofta synkope, medvetenhetsförlust, kramper;
 • Ingen aptit;
 • Illamående;
 • Minskad urinproduktion (oliguri);
 • Utseendet på ödem (med allvarligt njursvikt);
 • Stupor, apati och försämrade naturliga reflexer.

Höjt natrium i blodet, vad betyder det?

När natrium i blodet ökas med mer än 150 mmol / l, kallas detta tillstånd hypernatremi av specialister. Vanligtvis observeras en stark ökning av Na + hos patienter med njure- och hjärtsjukdomar. Om en signifikant minskning av nivån av kalcium och kalium också registreras i blodprovet, finns det anledning att misstänka akut njursvikt.

Natriumförhöjda blod orsaker:

 • Överdriven intag av natrium med mat (ofta missbruk av salta livsmedel);
 • Otillräcklig mängd vätska i kroppen;
 • nefrit;
 • Påfrestning
 • Postoperativ period;
 • Intag av vissa mediciner (glukokortikoider, klorpropanid, narkotiska läkemedel, orala preventivmedel, etc.);
 • Na + försening i njurarna med patologiskt frekvent eller ökad urinering;
 • Ökad binyrebarkfunktionalitet.

Överskott av natrium i kroppen kännetecknas av symtom:

 • En ständig känsla av intensiv, osläcklig törst;
 • Hoppar i blodtryck och kroppstemperatur;
 • Cardiopalmus;
 • Ökad urinproduktion
 • Muskelspänning
 • Torr hud;
 • Nervös irritabilitet, aggressivitet och brist på montering;
 • Fingertremor (ofrivillig).

Dessa är de viktigaste symtomen på hypernatremi, men en viss patient kan dock ha sina egna individuella tecken på sjukdomen. På ett eller annat sätt leder en långvarig ökning av koncentrationen av natrium i blodet till vattenobalans i kroppen såväl som till störningar i blodet, hjärt- och nervsystemet.

I de flesta fall hjälper en specialdiet att normalisera nivån av NA + i blodet. Men bara en högt kvalificerad specialist bör utvärdera sjukdomens natur och föreskriva lämpliga behandlingsåtgärder.

Vad är natrium i blodet för??

Natrium är en elektrolyt som finns i alla kroppsvätskor. Det är en viktig substans som spelar en viktig roll i kroppens normala funktion, inklusive nervsystemets aktivitet och muskelfunktion. Ett blodnatriumtest mäter mängden i plasma och urin, vilket hjälper till att upptäcka avvikelser i tid.

Elektrolyter i vår kropp

Innan du pratar om natrium måste du förstå vad elektrolyter är.

Dessa är elektriskt laddade partiklar som hjälper till att transportera näringsämnen och metaboliskt avfall till och från celler, som upprätthåller den vattenbalans som är nödvändig för livet och hjälper till att stabilisera syrabasbalansen (pH). Därför visas avvikelser av natrium och andra elektrolyter från normen extremt negativt på hälsan.

Huvudelektrolytnivån i blodet mäts genom elektrolytiska panelanalyser. Dessa inkluderar studier av natrium (Na +), kalium (K +), klor (Cl-) och bikarbonat (HCO3— eller total CO2).

Dessa ämnen är viktiga för kroppens arbete och normala funktion och kommer in i kroppen med mat.

Njurarna hjälper till att upprätthålla lämpliga elektrolytnivåer genom omvänd absorption och urinutsöndring.

Obalanser i elektrolyter och obalanser i syrabas kan förekomma vid olika akuta och kroniska sjukdomar. Därför används ofta elektrolyttestning på akutmottagningar och vid sjukhusinvesteringen av patienter. Normerna för elektrolyter i blodet hos kvinnor och män sammanfaller vanligtvis, och elektrolytpanelen undersöker själv:

Vad visar ett allmänt blodprov under graviditeten? 34312

 • Natrium är den vanligaste elektrolyten i kroppen, som finns både inom och utanför cellerna. Hos vuxna är natriumnormen i blodet från 136 till 145 mmol / l.
 • Kalium - stannar mestadels inuti cellerna.

En liten men vital mängd kalium finns också i blodplasma. Kaliumnivåer övervakas hos patienter med hjärtsjukdom för att bedöma dess minskningspotential. Klor - denna elektrolyt är i konstant rörelse, penetrerar och lämnar celler.

Det hjälper till att upprätthålla elektrisk neutralitet och dess nivå återspeglar vanligtvis natriumnivån. Bikarbonat - bikarbonats huvuduppgift är att upprätthålla en stabil nivå av syra-basbalans och elektrisk neutralitet.

Den allmänna balansen mellan dessa ämnen indikerar hälsotillståndet och välbefinnandet i kroppsfunktioner, som är viktiga för att bibehålla aktiviteten hos vitala organ i kroppen. Dessa inkluderar hjärtfunktion, muskelkontraktion och ledning av nervimpulser..

Man bör också komma ihåg att varje sjukdom som påverkar mängden vätska i kroppen påverkar lungorna, njurarna, ämnesomsättningen och andningen..

Detta ökar risken för obalans i vätskan, elektrolyter, syra-basbalans.

Ett normalt pH bör bibehållas mellan 7,35 och 7,45, och elektrolyter bör vara i jämvikt för normal metabolism och för att tillhandahålla tillräckligt med syre till vävnadsceller.

Under elektrolyt-testning mäts anjonintervallet. Denna indikator för den elektrolytiska panelen indikerar skillnaden mellan positivt och negativt laddade joner (katjoner och anjoner). Det onormala värdet på anjonintervallet är ospecifikt och kan ge upphov till antagandet av förekomst av andningsstörningar eller toxiska ämnen.

Funktioner Na

Natrium (Na) som finns i plasma, liksom andra elektrolyter och mineraler som finns i kroppsvävnader, har formen av ett upplöst salt. Detta ämne, tillsammans med andra elektrolyter, hjälper celler att fungera normalt och reglera vattennivån i kroppen..

Medan Na finns i alla kroppsvätskor, finns det i den högsta koncentrationen i blodet, såväl som i intercellulär vätska. Mängden av denna intercellulära Na, liksom nivån av vätska i kroppen, regleras av njurarna..

Kroppen får natrium från mat, såväl som bordsalt. De flesta konsumerar detta element på en normal nivå. Blodnatrium, vars norm upprätthålls av njurarna, används av kroppen vid behov, resten avlägsnas med urin. Dessa processer liknar andra ämnen och mineraler, såsom kalcium, magnesium och andra..

Till exempel, när magnesiumnormen i blodet sänks, kan detta, som när det gäller Na och andra elektrolyter, bero på brist på näring eller otillräckligt upptag av mat. Magnesium i blodet ökar eller utsöndras i urinen genom njurreglering.

Ett blodprov för magnesium föreskrivs för många och varierande störningar, inklusive hjärtsjukdomar, nervsystem och muskler. Med denna metod försöker kroppen att hålla mängden Na i blodet inom mycket smala gränser..

Att bibehålla natrium inom normala gränser utförs med hjälp av olika mekanismer, som inkluderar:

 • Produktionen av hormoner som ökar eller minskar mängden Na-produktion i urinen.
 • Syntes av hormoner som förhindrar vattenförlust (vasopressin).
 • Törstkontroll - en ökning av Na-halten i blod på endast 1% räcker för att få en person att känna törstig. När en person dricker vatten återgår natrium till det normala.

En onormal mängd Na i blodet beror huvudsakligen på problem associerade med driften av ovanstående system. När nivån av natrium i blodet ändras ändras även mängden vatten i kroppen. Dessa förändringar kan bero på otillräckligt vatten eller ökat vatten. Oftast sväller benen..

När man ska ta?

Tester för natriumnivåer avslöjar en onormal mängd av detta ämne. Sådana tillstånd inkluderar brist (hyponatremi) och överskott av Na (hypernatremi). Ofta görs dessa tester som en del av en elektrolytisk panel eller metabolisk baspanel som en del av en allmän hälsoundersökning..

En Na-studie utförs för att bestämma orsakerna och övervaka effekten av behandlingen hos patienter med uttorkning, överskottsvätska och symtom som svaghet, förvirring, törst och / eller uttorkning av slemhinnorna..

Natrium testas ofta tillsammans med andra elektrolyter för att identifiera en obalans i elektrolyter. Dessutom låter denna analys dig avgöra om dessa symtom är relaterade till störningar i hjärnan, lungorna, njurarna, sköldkörteln, lungorna eller binjurarna..

Om patienten har obalans i elektrolytbalansen, kan ett blodnatriumtest användas för att övervaka läkemedelsbehandlingens effektivitet. Det kommer också att vara relevant för patienter som genomgår behandling med diuretika, vilket direkt kan påverka nivån på låg eller hög natrium.

Anledningar till avvikelser

Om patienten har låg natrium, inkluderar symtomen svaghet, tänkande.

Om Na-innehållet sjunker snabbt kan en person kraftigt känna svaghet, och i svåra fall är förlust av medvetande eller koma möjlig. Om natrium sjunker långsamt kan det inte finnas några symtom alls..

Därför bör detta test utföras under antagandet av förekomsten av detta problem, även om det inte finns några symtom..

Om patienten har förhöjt Na i blodet indikeras detta av törst, uttorkning av slemhinnorna (till exempel i munnen, slemhinnorna i ögonen), minskad urinering, ryckning i muskler eller kramper och excitering av nervsystemet. När natriumnivån stiger kan symtomen inkludera svår agitation, oförklarligt beteende, koma och kramper.

En av de vanligaste orsakerna som ökar koncentrationen av Na i blodet är vattenobalans. Av alla kroppsvätskor är vatten hos människor mest.

Hos människor med en tunn hud utgör vatten cirka 60% av den totala kroppsvikten. Av denna mängd, 2/3 av den intracellulära vätskan och 1/3 av den intracellulära.

Eftersom fettvävnad innehåller mindre vatten än muskelvävnad, har kvinnor mindre vatten i sin totala kroppsvikt..

Du måste förstå att vatten kan röra sig mellan kroppens utrymmen. På grund av detta kan innehållet i Na och andra elektrolyter variera..

Ett nödvändigt villkor för rörelse av vatten mellan kroppens utrymmen är osmotisk koncentration, som kan uttryckas som osmolalitet. Så kallad ett mått på koncentrationen av elektrolyter i blodplasma, som mäts i osmol per liter.

Natrium är huvudkomponenten i plasma-osmolalitet när vatten rör sig från områden med låg osmolalitet till områden med högre.

Mängden vatten i plasman regleras av växelverkan mellan sensoriska organ (till exempel halsotkroppen och hypotalamus), antidiuretiskt hormon (vasopressin) och njurarna.

Trots att mag-tarmkanalen, hud och bronkier i lungorna kan förlora natrium och vatten under funktion, är njurarna det enda organet som kan bevara och utsöndra Na och vatten under mycket strikt kontroll.

Na och vasopressin

Förändringar i blodtryck och osmolalitet i plasma är de två huvudsakliga signalsystemen som reglerar utsöndringen av hormonet vasopressin. När plasmavattnet minskar ökar Na-halten och osmolaliteten. Sensorella celler i hypotalamus uppfattar dessa förändringar, och som ett resultat ökar vasopressinproduktionen..

Under verkan av vasopressin ökar den omvända absorptionen av vatten i njurarna för att återställa blodbalansens vattenbalans. Som ett resultat återgår koncentrationen av Na till det normala..

Omvänt, när plasmavatten ökar, minskar plasma-natriumkoncentrationen, osmolaliteten och vasopressinproduktionen och uppsamlingsröret blir ogenomträngligt för vatten.

Som ett resultat ökar vatteneffekten för att återställa natriumnivån, som i detta ögonblick sänks.

Att sänka blodtrycket kan också tjäna som ett kraftfullt incitament för produktion av vasopressin. Detta underlättas av hormonet angiotensin och inträdespunkter för impulser till neuroner, även med brist på osmolalitet.

Orsaker till förhöjd kalium i blodet 43974

Nedsatt blodtryck fixeras av tryckreceptorer i aorta- och halspulsårerna. Detta inträffar i akut form under hypovolemia (en minskning av cirkulerande blodvolym) eller under störningar associerade med en minskning av arteriell perfusion (effektiv blodvolym).

Exempel på sjukdomar där dessa fenomen förekommer är cirrhos och hjärtsvikt. Störningar i vattenmetabolismen uppstår på grund av förlust eller ökning av vattenflödet. Orsakerna är vanligtvis förändringar i villkoren för ansamling och reglering av vattenbalansen i njurarna. Oftast inträffar detta som ett resultat av dysfunktioner i produktionen av vasopressin.

Intressant nog används preparat från Na i stor utsträckning inom medicin. Till exempel är natriumsulfat eller natriumsulfat ett välkänt laxeringsmedel. Därför används en sådan kvalitativ reaktion på natriumsulfat som ökad tarmmotilitet för förstoppning. Detta läkemedel bör dock inte förskrivas för onormala elektrolyter..

Publikationer Om Hjärtrytmen

Symtom och behandling av förhöjd kreatinin i blod

Kreatinin är en kvarvarande ämnesomsättning i människokroppen som utsöndras under muskelsystemets arbete. Det syntetiseras i levern, sedan kommer det in i muskelvävnaden och omvandlas till energi tillsammans med andra viktiga element.

Autonom störning och neuros: tecken, orsaker, behandling

Det bevisas att de allra flesta människor på planeten möter vegetovaskulär dystoni, annars - VVD. Nästan alltid åtföljs denna sjukdom av en neuros.