Ofullständig blockad av höger buntgrenblock - vad är det, vad är farligt?

Ofullständig blockad av höger buntgrenblock är en "teknisk" diagnos eller sjukdom?

Ett sådant ovanligt namn för diagnosen lockas troligen av ordet "blockad". I sig självt är detta naturligtvis alarmerande, men säger inte något konkret till en lekmann. För att förstå innebörden av denna komplexa term, måste du komma ihåg en så ovanlig anatomisk struktur som ledningssystemet i hjärtat.

Denna formation är utformad för att korrekt distribuera impulserna som går ner från sinusnoden. Ledningssystemet för det mänskliga hjärtat ansvarar för korrekt och synkron reduktion av förmaken såväl som ventriklarna. Det är uppenbart att hjärtat är en pump som "driver blod i en riktning".

Den allmänna riktningen för blod är följande:

 • blod matas ut från vänster kammare i aorta, kroppens största artär;
 • sedan, genom ett system med förgrenande artärer av en mindre kaliber, kommer blodet in i kapillärerna, medan hastigheten för dess ström saktar ner;
 • gasutbyte sker i kapillärerna, och vävnadsandningsprocessen realiseras: syre ges till vävnaderna och koldioxid tas;
 • sedan, genom venösa kärl med en allt större kaliber, kommer blod in i vena cava-systemet och hamnar i högra förmaket, som är den viktigaste "samlaren" av venöst blod;
 • från höger atrium skickas blod till höger kammare, och därifrån till lungorna, för att berika det venösa blodet med syre och förvandla det till en skarlagen, arteriell.

Snabbsidesnavigering

GIS-paket - vad är det och varför behövs det?

Som ni kan se, blandas inte det arteriella och venösa blodet i vårt hjärta, och kammaren i hjärtat drar sig strikt synkront: först inträffar ventrikulär systol, och atria "vilar" vid denna tidpunkt och fylls med blod. Sedan fylls ventriklarna under diastolen med blod som matas ut från förmaket.

För normal hjärtkontraktion är det nödvändigt att förmaken dras ihop, liksom ventriklarna, i par. Och mellan dem måste det finnas strikt synkronism.

I händelse av att en sådan synkron sammandragning inte inträffar är olika varianter av utseendet på patologin för den elektriska impulsen, som kallas blockader, möjliga. Dessa tillstånd kan vara livshotande..

Det är känt att i hjärtat finns ett speciellt ledande system i form av speciella buntar nervceller. De bildar noder och buntar som hjälper till att leda en impuls från de överliggande delarna av hjärtat till det underliggande. Det finns mönster av impulsen, och det finns en strikt ordning.

En av dessa buntar är bunten av His, som annars kallas det atrioventrikulära buntet. Den passerar i tjockleken på det interventrikulära septumet och delar det i två ben - på vänster och höger sida. Som namnet antyder passar det högra benet på den högra ventrikeln, och den vänstra passar myokardiet i vänster ventrikel.

Dessa ben slutar med speciella Purkinje-fibrer som grenar in i muskelvävnaden i motsvarande ventriklar. Pulsen utförs på strukturerna i bunten av His med en annan hastighet, vilket i genomsnitt är 1-3 meter per sekund, vilket med en strålningslängd på 15-18 mm är ganska märkbar.

Förutom arytmier kan impulsledningsblockeringar till det underliggande hjärtat ofta detekteras, om det av någon anledning sker en fullständig eller ofullständig blockering av impulsledning längs en av benen i detta bunt. Vad är den här patologin och hur manifesteras den?

Ofullständig blockad av höger buntgrenblock - vad är det?

Det är viktigt att veta att förutom His-bunten, som är den viktigaste vägen för att genomföra en impuls, finns det också ett Kent-paket, Mahaim-fibrer och två "alternativa vägar" - James och Bershenmanshe - i myokardiet. Alla dessa vägar kan tjäna som ytterligare sätt att leda, därför, med blockeringar av Hans bunt, samlas hjärtan fortfarande, ingenting dåligt händer.

Kliniskt manifesteras detta genom närvaron av intraventrikulärt blocksyndrom, eller genom att den elektriska impulsen till höger ventrikel hjärnkärl avtar eller avslutas. Detta inträffar vid nedsatt ledning i höger ben..

Om vi ​​talar om en ofullständig blockad av höger ben, indikerar detta att impulsen går, men ledningen bromsas ner. I händelse av att impulsen inte övergår till hjärtplatsen, talar de om fullständig blockad. I det här fallet är den högra ventrikeln fortfarande upphetsad och sammandras, personen lever och kanske inte upplever några obehagliga upplevelser..

Bara excitation av höger ventrikel börjar "på ett cirkulärt sätt." Med andra ord, en depolarisationsvåg kommer genom den vänstra kammaren och den vänstra halvan (ligger på andra sidan) av den interventrikulära septum.

Orsakerna till blockaden

Det är känt att olika tecken på ofullständig blockad av högra benet i bunten av His, bestämt av EKG, finns hos helt friska människor, oftast män som inte visar några klagomål. Frekvensen av förekomsten av denna patologi i befolkningen är ganska hög - 1-2% av den totala befolkningen.

Om vi ​​talar om den fullständiga blockeringen av höger ben, inträffar det i rekryter i genomsnitt, i 0,2% av alla fall, och vid en ålder av över 40 stiger denna siffra till 5%. Detta innebär att var 20: e vuxna män har någon form av ledningsstörning..

Vad gäller sjukdomarna orsakas en fullständig blockad av sjukdomar där en överbelastning av det högra hjärtat kan uppstå. Dessa inkluderar:

 • Kroniskt lunghjärta (detta är ett tillstånd där blodcirkulationen i lungorna är svår och förbelastningen på höger hjärta ökar). Detta tillstånd utvecklas med lungsjukdomar: pneumoskleros, alveolitis, sarkoidos, med emfysem och många andra sjukdomar;
 • Kranskärlssjukdom (CHD) eller angina pectoris, speciellt i kombination med arteriell hypertoni eller hypertoni (hypertoni);
 • Vid akut hjärtinfarkt (AMI), ofta med posterior diafragmatisk eller apikal lokalisering av nekroszonen;
 • Ibland förekommer en fullständig blockad hos helt friska människor, men detta är sällsynt. Oftast visar friska ledare ofullständiga störningar i ledningen..

Om vi ​​talar om ofullständig blockad, så exakt samma skäl och sjukdomar leder till den, endast uppstår i en "mildare" form. I ålderdom är det alla typer av myokardit, kardioskleros, kronisk myokardiell ischemi.

En av de viktigaste orsakerna till ofullständig ledningsstörning är utvecklingen av myokardiehypertrofi. I detta fall inträffar nedgången av impulsen eftersom myokardiet helt enkelt är "mycket", och därför verkar det som om impulsen går långsamt.

Denna situation kan utvecklas hos personer med ett atletiskt hjärta, såväl som hos personer med pulmonell hypertoni, eftersom det är i dem att myokardiet i höger ventrikel bör vara starkare.

I vissa fall utvecklas ofullständig blockering av pulserna i höger ben med en överdos av hjärtglykosider och beta-blockerare, vid behandling av vissa antiarytmiska läkemedel, till exempel kinidin, samt med svår dehydrering (med tarminfektioner).

Ofullständig blockad av höger buntgrenblock är farligt?

Hur farligt är en ofullständig blockad av höger buntgrenblock? Prognosen för detta tillstånd bestäms inte alls av denna formulering av diagnosen. Som nämnts ovan är graden av utveckling av den underliggande sjukdomen, liksom förekomsten av en risk för att utveckla fullständig atrioventrikulär blockad (där atria och ventriklar kan dra sig var och en i sin egen rytm, är oorganiserad)..

 • Det är det senare faktum som kan leda till utveckling av ventrikulära arytmier.

Det bör noteras att blockad, speciellt ofullständig, inte innebär automatisk förekomst av arytmi. Helt enkelt, om det finns predisponerande och negativa faktorer, kan detta hända, och sedan blockera benen, om än ofullständiga, kan öka risken för plötslig hjärtdöd.

Således är sannolikheten för ett komplett atrioventrikulärt block hos individer med partiell försämring av ledningen av benen i bunten av His 1% per år.

Naturligtvis tar denna siffra hänsyn till tillstånd där det finns en uttalad hjärpatologi. Det är i närvaro av AV-blockad som behandling kommer att krävas, vilket kan inkludera installation av en pacemaker.

Hur manifesteras blockad?

Ofullständig blockad av höger ben i bunten av Hans kanske inte återspeglas i hjärtat. Alla kliniska riktlinjer säger att om blockaden inte har nått tillståndet av trippelbunt så visas den inte. Det vill säga, för att eventuella manifestationer av blockaden kan inträffa (förutsatt att det inte finns någon organisk sjukdom), är det nödvändigt att omedelbart tillsammans uppstår:

 • blockad av höger ben av bunten av His;
 • blockad av vänster ben av bunten av His;
 • komplett eller ofullständig atrioventrikulär block.

I de allra flesta fall är varianterna av ofullständig ledningsstörning av endast ett ben (oavsett om det är höger eller vänster) ett fenomen som endast kan bestämmas på en EKG, till exempel under undersökning under en fysisk undersökning.

I samma fall, om patientens CC har någon form av hjärtsjukdom, orsakas hela kliniken av stora klagomål, till exempel med emfysem eller post-infarkt kardioskleros, och blockering av bunten i hans gren är en "liten och sekundär" diagnos som praktiskt taget inte spelar sin egen rollerna.

Diagnos av ofullständig blockad av höger buntgrenblock

Det enda alternativet där du kan misstänka förekomsten av en blockad innan elektrokardiografi är en vanlig auskultation av hjärtat eller lyssna på den med ett fonendoskop. Läkaren kan misstänka detta i örat om det finns en delning av toner som patienten inte känner på något sätt.

Nästa steg är ett regelbundet, rutinmässigt EKG, under vilket de ventrikulära komplexen i de första bröstkablarna identifieras i en speciell form, liksom en liten ökning av QRS-magkomplexets varaktighet till 0,11 sekunder. Det är uppenbart att denna ökning av tiden uppstår på grund av den "cirkulära vägen" och indirekt följningen av impulsen längs det blockerade benet av bunten av His.

Holterövervakning visas också, där det är möjligt att identifiera funktionella, eller övergående, alternativ för utveckling av blockad. Detta kan till exempel hända på grund av en överdos av vissa läkemedel vid behandling av sjukdomar..

I händelse av att en blockad av benet inträffade mot en bakgrund av en kardiologisk sjukdom utförs en elektrofysiologisk intrakardiell undersökning. Dess huvuduppgift är att avgöra om det finns indikationer för placering (implantation) av en permanent pacemaker.

Du kan spela sport och tjäna i armén?

Med ofullständig blockering av högra benet i bunten av His, är sport inte kontraindicerat. Faktum är att kardiologer är oroliga för de tillstånd som ökar risken för plötslig hjärtdöd, såväl som olika odiagnostiserade valvulära defekter, särskilt aortastenos, som med en ökad belastning på hjärtat kan leda till oförutsägbara komplikationer.

Isolerade och asymptomatiska beteendestörningar, särskilt i ung ålder, leder inte till någon signifikant ökning av komplikationer. I extrema fall kan du utföra Holter-övervakning, som kommer att utföras mot bakgrund av en sportträning.

Om analysen av resultaten inte avslöjar utvecklingen av blockadvolymen, uppträdandet av arytmi eller tecken på en atrioventrikulär ledsjukdom, finns det inga kontraindikationer för sportevenemang. Det återstår bara att genomgå ett EKG varje år för att få kännedom om situationen med intraventrikulär ledning i tid.

När det gäller tjänsten i de väpnade styrkorna, som vi erinrar om, i avsaknad av en entydig tolkning, ligger hela betoningen på "kränkning av funktionen." I detta fall, med tanke på frånvaron av uttalad organisk skada och den asymptomatiska kursen, kommer en sådan ung man att föras in i armén i kategorin B-4, det vill säga "passar med mindre begränsningar".

Detta betyder faktiskt att han är olämplig för elitenheter i Ryska federationen, det vill säga där det är mer eller mindre prestigefullt att tjäna. Som ett resultat kommer han att skickas någonstans till infanteriet eller till signaltropperna, där naturligtvis inga restriktioner kommer att respekteras, eftersom den automatiska bestämningen av typen av trupper redan kommer att tjäna som en garanti för att sådana begränsningar redan har gjorts.

Om behandling av blockad av höger buntgrenblock

Som du antagligen redan gissat, måste du bara behandla de typer av blockad som det finns en ökad risk för att utveckla hjärtdöd, eller det finns en uttalad desynkronisering i arbetet i de övre (atria) och nedre (ventriklarna) i hjärtat. Som regel talar vi i detta fall om patienter som har kliniskt signifikanta och pålitliga tecken på hjärtsvikt.

Sådana patienter är vanligtvis inlagda på avdelningen för interventionell hjärtkirurgi och arytmologi, eller på diagnostikavdelningen på kardiologisjukhuset. Sjukhusinläggning behövs för att:

 • välja bra läkemedelsbehandling om diagnosen arytmi observeras mot bakgrund av blockad;
 • utesluta akut hjärtinfarkt i händelse av akut blockad av benet i bunten av His (detta är alltid misstänkt, men dock påverkas det vänstra benet och inte höger);
 • genomföra en elektrofysiologisk intra hjärtundersökning;
 • implantera en pacemaker eller utföra hjärtsynkronisering.

För att lugna unga och deras föräldrar är det säkert att säga att pacemakern "precis som det" inte är installerad. För detta måste det finnas mycket strikta indikationer, till exempel:

 • Växlande blockad av benen (när det finns en "promenader" kränkning av vänster eller höger ben;
 • Grad 3 atrioventrikulärt block med svimning.
 • Blockad av benen, som inträffade vid akut hjärtinfarkt;
 • Allvarlig hjärtsvikt 3 eller 4 funktionell klass, trots korrekt behandling.

Således blir det tydligt att "behandlingen" inte alls är blockeringen av det högra benet på bunten av His, utan de tillstånd och sjukdomar som det kan förvärra eller provocera.

Sammanfattningsvis måste det sägas att för att undvika förvirring och tvetydig tolkning, om det finns tecken på blockad under ett EKG, är det tillrådligt för patienten att genomgå en ultraljud i hjärtat. Först då är det möjligt att utvärdera tjockleken på det interventrikulära septumet och dra slutsatsen att det inte finns någon hypertrofi av väggarna i vänster och höger kammare.

Endast i detta fall kommer diagnosen av blockad av någon av benen att ha verkligt diagnostiskt värde, eftersom det kommer att göras med hänsyn till närvaron eller frånvaron av myocardial hypertrofi.

Komplett och ofullständig blockad av höger buntgrenblock: vad är det och vad är prognosen?

Blockeringen av det högra benet på bunten av His är en partiell eller fullständig upphörande av elektriska pulser längs myokardiet till höger, på nivån för benet i bunten av His.

Allmän information

Detta är inte en oberoende patologi, utan ett slags fynd på ett EKG. Avvikelsen i själva muskelorganets konduktivitet beror på andra defekter i hjärtans utveckling. Det är inte blockaden som behöver behandlas, utan grundorsaken som väckte den till liv. Dessa inkluderar sklerotiska förändringar, inflammatoriska processer, aorta, mitral regurgitation och andra tillstånd. Utsikterna för läkning är bra i de flesta fall. Den högra ventrikeln är involverad i den patologiska processen, eftersom formidabla komplikationer bildas under en relativt sen period.

Mekanism för utvecklingsavvikelse

Patologisk avvikelse sker gradvis, plötsligt - relativt sällan talar vi om akuta processer. För att förstå vad som ligger till grund för bildandet av patologi måste du vända dig till anatomisk information. Hjärtat kan autonomt arbete under obestämd tid. Detta är resultatet av närvaron av den så kallade sinusnoden eller en naturlig pacemaker. Han ansvarar för att skapa en elektrisk impuls. Excitationen överförs genom speciella fibrer kända som hans bunt. Det är en trädliknande, grenad struktur.

Som ett resultat av tidigare pågående inflammatoriska patologier, medfödda eller förvärvade defekter och andra tillstånd inträffar ledningsstörningar, en elektrisk impuls bromsar rörelsen (med ofullständig blockad) eller det blir helt omöjligt (komplett blockad).

Som ett resultat minskar myokardiell kontraktion på höger sida (atrium och ventrikel), blodrörelsen i en liten cirkel störs. Därför lungproblemen som ett tidigt symptom på den patologiska processen..

Anledningarna

Blockering av höger buntgrenblock (BPNG) kan observeras hos personer utan uppenbar patologi. Det kan också uppstå med hjärtinfarkt i främre väggen, vilket återspeglar en mer betydande hjärtskada. När en ny BPNP inträffar är det nödvändigt att genast söka efter den underliggande hjärtsjukdomen, men ofta upptäcks inte den senare. Övergående BPNPH kan också utvecklas efter lungemboli. Även om BPNPG snedvrider QRS-komplexets form, komplicerar det inte i hög grad diagnosen hjärtinfarkt av EKG.

De främsta orsakerna till sjukdomen är hjärtabnormaliteter:

 • kardiomyopatier;
 • hjärtinfarkt;
 • hypertonisk sjukdom;
 • hjärtsvikt;
 • autoimmuna sjukdomar;
 • hjärtskemi;
 • hjärtventil deformiteter;
 • inflammation i hjärtmuskeln (myokardit);
 • medfödda missbildningar i hjärt-kärlsystemet.

Bland födelsedefekter förtjänar farliga avvikelser särskild uppmärksamhet, såsom deformation av förmaks- och interventrikulär septa, stenos i munnen i lungans artär, underutveckling av benets segment av PG och andra defekter som orsakar överbelastning av höger ventrikel.

Fel i hjärtat kan provocera förvärvade sjukdomar:

 • hjärttumörer;
 • myokardial patologi;
 • bröstskador;
 • en överdos av tunga mediciner;
 • hyperkalemi med förhöjda kaliumnivåer;
 • progressiva typer av muskeldystrofi;
 • kroniska luftvägssjukdomar komplicerade av obstruktion.

Utvecklingen av avvikelser i ledningssystemet i hjärtat påverkas också av:

 • giftig förgiftning;
 • hormonella störningar - bukspottkörteln spelar en viktig roll i metaboliska processer;
 • störningar i det autonoma systemet - en obalans av nervfunktioner påverkar tillståndet för hela organismen;
 • elektrolytstörningar - otillräckliga nivåer av kalium, natrium och magnesium i blodet kan orsaka allvarliga funktionsfel vid alla organ och system..

Klassificering

Blockaden är typiserad på ett antal grunder..

Genom kursens natur:

 • Intermittent form. Rullande. Det utvecklas i 15% av fallen. Det bestäms av felets intermittenta rörelse. Avvikelse vid varje ögonblick är närvarande eller inte närvarande. Det är svårt att fånga förändringen, det är nödvändigt att genomföra ett EKG flera gånger för att registrera resultaten. Därför rekommenderas en stationär undersökning.
 • Växlande variation. Det bestäms av en annan kurs. Det finns alltid avvikelser, men de går från en gren till en annan, vilket komplicerar tidig diagnos.
 • Permanent form. Irreversibel. Utvecklar i de flesta fall. Det finns inga svårigheter i undersökningen. Förändring är stabil.

I vissa fall utvecklas blockad av benen i buntet av His endast med en förändring i frekvensen av hjärtrytmen (bradykardi, takykardi).

Med tanke på den anatomiska strukturen i bunten av His kan blockeringar vara:

 • enkelstråle (enkel),
 • dubbelstråle (dubbel),
 • tre-balk (trippel).

Enstråleblockader inkluderar fall av skador på endast ett ben (gren) i bunten av His: blockering av höger ben, blockad av vänster främre eller vänster bakre gren.

Tvåstrålsblockader är ett samtidigt nederlag av två grenar i bunten av His: främre och bakre grenar av vänster ben, höger ben och främre vänstra gren, höger ben och bakre vänstra gren.

Med trestråleblockader påverkas alla tre grenarna i bunten av Hans.

Enligt graden av kränkning av impulsledningen kan blockeringen av benen på bunten av His vara ofullständig och fullständig.

I händelse av ofullständig blockering försämras impulsledningen längs ett av benen på hans bunt, medan funktionen för det andra benet eller en av dess grenar inte försämras. I detta fall tillhandahålls excitationen av det ventrikulära myokardiet av intakta grenar, men det inträffar sent. Således, medan man bromsar ned processen med impulsutbredning längs grenarna i bunten av His, finns det ett ofullständigt hjärtablock av den första grad.

I händelse av att inte alla impulser når ventriklarna talar de om ofullständig hjärtblock II-grad.

Ett komplett block (eller block av III-graden) kännetecknas av den absoluta omöjligheten att genomföra impulser från förmakarna till ventriklarna, i samband med vilken de senare börjar sammandras oberoende, med en hastighet av 20-40 slag. på några minuter.

Symtom och kliniska manifestationer

Om det är svårt att distribuera nervsignaler mellan komponenterna i bunten av His kan symtomen vara frånvarande, och om de är, orsakas de som regel av sjukdomen som fungerade som grundorsaken till blockets bildning och är extremt ospecifika. Med andra ord är det omöjligt att gissa vilken typ av ledningsstörning från symtomen, och till och med att misstänka förekomsten av blockad i vissa fall är extremt svårt.

Ofullständig (partiell) blockad, svårigheter att sprida signaler längs en av grenarna, förutsatt att de andra fungerar, orsakar inte subjektiva symtom. Detta är en upptäckt på EKG, som kräver ytterligare undersökningar. Vissa patienter upplever andningssvårigheter, ömhet i hjärtat, avbrott i dess rytm, trötthet, som emellertid inte har en direkt koppling till det intraventrikulära blocket, men kännetecknar en specifik sjukdom.

Symtom på en komplett blockad av höger ben är:

 • En känsla av oegentlighet i hjärtat, hjärtklappning;
 • Yrsel, svimning;
 • Ont i bröstet.

Den låga frekvensen av ventrikulära sammandragningar tillåter inte kroppen att tillhandahålla normal hemodynamik, och bland symtomen kommer yrsel och episoder av medvetenhetsförlust först på grund av otillräcklig cerebral cirkulation. Mot bakgrund av hjärtsvikt kan plötsligt hjärtstopp inträffa, vilket kan leda till patientens död.

Blockeringen av benen på buntet av His är farligt för organsvikt, upprepade attacker av Morgagni-Adams-Stokes med risk för hjärtstopp och plötslig död, en möjlig benägenhet för hjärtattack på grund av minskad blodleverans till kranskärlen, även utan att utveckla åderförkalkning..

Konsekvenserna av det intraventrikulära blocket kan vara paroxysmal takykardi, ventrikelflimmer, hjärtstopp. Med ett långvarigt block lider systemiskt blodflöde med en ökning av trängsel i organ. Tromboemboli anses vara farliga komplikationer för att förebygga vilken specialbehandling som indikeras.

Blockad av höger buntgrenblock på EKG

Blockering av högra benet i bunten av His (BPNPG) är kanske den vanligaste upptäckten i idrottares kardiografi, det förekommer hos många friska människor, hos människor som inte lider av hjärtspatologi. Men det är vanligtvis ofullständig och asymptomatisk. Med överdriven belastning och utvidgning av de högra kamrarna i organet vid tillstånd av hjärt- eller lungpatologi, får blocket onormala funktioner.

Om det är svårt att överföra signaler via PNP, får det högra ventrikulära myokardiet och en del av septum signaler från LDL, men spänningen kommer hit senare. Med ofullständig BPNPG går signalerna längs benet, men längre än normalt, så de ventrikulära komplexen har ett ovanligt utseende, men har en normal bredd.

Med fullständig blockad av höger ben av bunten av His, depolariseras septum i rätt riktning, från vänster till höger. På kardiogrammet är R-vågen i V1 och Q i den sjätte (vänster kammare) synlig. Efter att septumet fått sin impuls distribueras excitation av kardiomyocyter längs det vänstra ventrikulära myokardiet, en S-våg i den första thorax och R i den sjätte ledningen fixeras på EKG.

När den vänstra ventrikeln redan är täckt av sammandragning och kommer in i systolen, når signalen den högra ventrikeln, som senare depolariseras, och på EKG kan ytterligare R i I-bröstledningen och djupa S i V6 spåras. Detta bildar en specifik form av det ventrikulära komplexet - RSR1.

Manifestationer av BPNPG överväger:

 • QRS-förlängning upp till 120 ms och mer;
 • QRS-formändring: i V1-2 är skåran av RSR1 synlig;
 • hjärtans axel avviker till höger;
 • hög amplitud och expanderad R i I thorax, bred S i I och vänster ventrikulära leder.

Två- och trestrålsblockad av benen på bunten av His på ett EKG

I vissa fall inträffar ett block med två vägar omedelbart. Kombinationen av PNPH-blockad och den främre grenen av vänster ben orsakar en förlängning av QRS-komplexet till 0,12 sekunder, utseendet på ett hack på S-vågen, T-inversion och en vänsteraxelavvikelse.

I fallet när BPNPG kombineras med skada på den bakre grenen av LDLH, går hjärtaxeln till höger, och de tecken som beskrivs ovan för varje typ av block kan spåras till EKG. Denna ledningsstörning indikerar djupa och allvarliga förändringar i hjärtmuskeln.

Vid partiell kränkning av ledningen i tre grenar av de intraventrikulära vägarna diagnostiseras atrioventrikulär block I eller II-grad på EKG. I den första graden förvärras konduktiviteten, men alla impulser når den ventrikulära muskeln, och i den andra faller en del av impulserna och följaktligen kontraktionerna i ventriklarna.

Om tre-stråleblocket är fullständigt passerar inte impulsen från förmaket till det ventrikulära myokardiet, ett komplett AV-block av tredje graden utvecklas, där förmaken och ventriklarna samverkar okoordinerat, i en annan rytm. Den ventrikulära rytmen är oregelbunden och sällsynt, reducerad till 40 per minut.

Blockeringen av det högra benet av His-bunten på EKG är relativt svårt att upptäcka. Det finns få typiska tecken, differentiell diagnos utförs med andra patologier. Väsentliga kvalifikationer krävs för att avkoda kardiogrammet och förstå typ av process..

FullOfullständig
 • QRS-komplex breddar över 0,12 sek.
 • Serrationens utseende på RSR1.
 • Avvikelse från hjärtans axel till höger sida.
 • Deformering av tänderna S, R.
 • Utvidgningen av S, I.
 • rSR rSr ventrikulära komplex i bly V1.

Diagnostik

Den huvudsakliga metoden för att upptäcka blockaden av bunten av His är standardelektrokardiografi och dess variationer - transesofageal elektrokardiografi (CPECG), rytmokardiografi, daglig EKG-övervakning. För att identifiera data för organisk skada på hjärtat utförs ekokardiografi, MRI, MSCT och PET i hjärtat. Om blockering av bunten av Hans bunt upptäcks, bör en patient konsulteras av en kardiolog, arytmolog eller hjärtkirurg.

Behandlingsmetoder

Om man misstänker en patologi för elementen i hjärtledningssystemet är det nödvändigt att konsultera en läkare: en arytmolog, en kardiolog och i vissa fall en hjärtkirurg. I händelse av ofullständig blockad av grenarna i bunten av His, bör huvudbehandlingen riktas till organet eller organet som orsakade den onormala funktionen i vaskulärbädden och orsakade utvecklingen av blockaden.

En allmän terapimetod för blockering av benen i bunten av Hans finns inte. Om försämrad överföring av impulser orsakas av angina pectoris, hypertoni eller hjärtsvikt, baseras basbehandlingen på användning av antihypertensiva och antiarytmiska läkemedel samt hjärtglykosider. För proximal blockadering anses behandling med sympatomimetiska medel: isadrin eller subkutana injektioner av atropin anses vara den mest effektiva..

I händelse av ofullständig blockad, om patienten inte känner obehag och kan leda en normal livsstil, krävs endast kontrolldiagnostik och återställande terapi.

Vid genetiska avvikelser eller medfödda missbildningar utförs behandling av blockader kirurgiskt. Orsakerna till operationen är ofta besvämning och livshotande avvikelser i hjärtat. I modern hjärtkirurgi, för att justera funktionen hos kärlgrenarna i hjärtledningssystemet, installeras en pacemaker - en enhet som genererar sammandragningar och ger en given hjärtfrekvens.

Blockering av den distala typen är svår att läkemedelsbehandla. De mest effektiva medlen är elektrisk stimulering av hjärtat. För akuta blockeringar som utlöses av hjärtinfarkt indikeras tillfällig elektrisk stimulering. Med en bestående form av blockad föreskrivs konstant elektrisk stimulering.

Om en fullständig blockad plötsligt inträffar, en injektion av Euspiran eller Izuprela med glukoslösning (5%) hjälper till att lindra patientens akuta tillstånd, kan du använda samma läkemedel i form av tabletter. Vid långvarig exponering för läkemedel mot neurovaskulär sjukdom kan komplett hjärta blockeras delvis.

Faran för patientens liv är ett komplett hjärtablock på bakgrund av digital berusning. I detta fall avbryts intaget av glykosider för att normalisera tillståndet. Om fullständig blockad med en rytm på 30-40 slag per minut kvarstår, Atropin-injektioner administreras intravenöst och Unitol administreras intramuskulärt (2-4 gånger per dag), kan terapi kompletteras med tillfällig elektrisk stimulering.

komplikationer

Komplikationer kan inträffa i vilket stadium som helst i den patologiska processen. Det finns ingen garanti för att döden inte kommer att hända..

En grov lista över konsekvenser är följande:

 • Hjärtattack. Muskelcells död och deras ersättning med ärrvävnad. Lesionsområdet beror på arten av ledningsstörningen..
 • myopati Defekt i bildandet och utvecklingen av myokardiet. Bestäms av medfödda skäl eller som en följd av alkoholism och andra faktorer..
 • Hjärtsvikt. Plötsligt utan utsikter för återställande av hjärtaktivitet.
 • Stroke. Som ett resultat av en kränkning av försörjningen av hjärnan med syre och näringsämnen.
 • Andningsfel av varierande svårighetsgrad. Det kännetecknas av omöjligheten för normalt gasutbyte.
 • Lungödem. Nödsituation. Kräver snabb återställning under stationära förhållanden.
 • Hjärtastma. Attacken kan vara singel. I vissa fall bestäms en grupp avsnitt under en kort tidsperiod..
 • Dödligt resultat. Som ett resultat av de presenterade komplikationerna.
 • Kardiogen chock. Akut kränkning, dödligheten närmar sig 100%.

Sannolikheten för konsekvenser varierar. Allt beror på graden av blockad..

Blockad av höger buntgrenblock under graviditet

Om blockeringen av högra benet i bunten av His upptäcks under graviditeten hos en kvinna som aldrig tidigare har drabbats av hjärtsjukdom, är detta normen. Vid ung ålder orsakar detta fenomen inte cirkulationsstörningar och försvinner på egen hand. Skälen förknippade med kardiologisk patologi inkluderar:

 • hypertonisk sjukdom,
 • angina pectoris,
 • hjärtsjukdom.

Alla har karakteristiska symtom och ekokardiografi, EKG och tryckmätningar är tillräckliga för att utesluta dem. I tveksamma fall föreskrivs Holter-kardiogramövervakning, ett blodprov för reumatiska tester.

Förebyggande

För att förhindra utveckling av blockader och andra kardiovaskulära patologier rekommenderas det att följa de allmänna reglerna:

 • långvarig sömn;
 • aktiv livsstil;
 • brist på självmedicinering;
 • sluta röka och alkohol;
 • balanserad diet enligt regimen;
 • eliminering av stress och nervösa chocker;
 • regelbunden diagnos och behandling av hjärtsjukdomar.

Prognos

Beror på ett antal faktorer. Gynnsamma ögonblick förknippade med bra överlevnad:

 • Fullständig eller övervägande avsaknad av symtom och klinisk presentation.
 • Normalt hälsotillstånd (utan somatiska patologier).
 • Kvalitetssvar på behandlingen.
 • Ung ålder.
 • Bra familjehistoria.
 • Brist på dåliga vanor. Oavsiktlig upptäckt av avvikelser i elektrokardiografi.

Dödligheten är maximal med fullständig trestrålsblockad och når 80%. Bradykardi är en viktig faktor i hjärtstillestånd. Hjärtattacker och stroke är mindre vanliga.

Utsikterna för återhämtning är relativt gynnsamma. Men du kan säkert glömma fysiskt arbete. Sannolikheten för dödsfall på grund av mekanisk överbelastning ökar kraftigt.

Blockad av höger buntgrenblock: typer, EKG-diagnos, behandling

Det händer att patienten, efter att ha mottagit avkodningen av kardiogrammet, lär av läkaren att han har avslöjat en blockad av höger ben i bunten av His. Ibland gäller diagnosen små barn, men oftare - män äldre än 45 år. Vad betyder en sådan patologi, är det en sjukdom, och är det alltid nödvändigt att behandla den - de vanligaste frågorna som kräver detaljerad övervägande.

Vad är hans bunt, dess funktioner

Det mänskliga hjärtat är en blodpump som förser alla kroppsceller med biologisk vätska. Blodcirkulationen utförs på grund av den rytmiska successiva sammandragningen av hjärtkamrarna - atria och ventriklar. Den kontraktila funktionen tillhandahålls av det lokala ledande systemet, som tjänar till att passera den elektriska hjärtimpulsen längs en given väg - från en kamera till en annan.

Det ledande systemet inkluderar:

 • sinusnod - belägen i den övre delen av det högra atriumet,
 • atrioventrikulär nod - kopplad till sinus, baserad längst ner i högra förmaket,
 • Hans bunt - den centrala delen av hjärtat, bestående av atypiska nervfibrer, ansluten till den antrioventrikulära noden, har två ben - den högra (engrenad) och den vänstra (bildad från de främre och bakre grenarna),
 • Purkinje-fibrer - filament som sträcker sig från benen och kommunicerar med myokardiet i vänster och höger ventriklar.

Systemets uppgift är att väcka muskelskiktet i ventriklarna med hjälp av elektriska impulser med ursprung i högra förmaket. En fullständig upphörande eller partiell kränkning av ledningen av nervfibrerna leder till en funktionsfel i hjärtat och kallas blockad av buntgrenblocket (kod för ICD-10 - I45.0).

Enligt klassificeringen, beroende på antal och kombination av blockerade grenar, skiljer sig en, två- och trefaldig BNPG. Oftare än andra finns det en enstråleblockad av PG: s högra ben: den kan vara fullständig och ofullständig (NBPNPG), permanent eller övergående. I det andra fallet kan en funktionsfel registreras och sedan försvinna under samma EKG-session eller inte registreras med varje kardiografisk undersökning.

Funktioner i ofullständig blockad av höger buntgrenblock

Med denna typ av blockering passerar excitationsvektorn delvis längs det högra benet, och det vänstra benet tar på sig huvuduppdraget för dess genomförande. Faktum är att NBPNPG är en fokal (intraventrikulär) blockad som inte leder till allvarliga hälsokonsekvenser. Impulser går längs en cirkulär bana utan att störa hjärtpumpens arbete. Med tanke på ovanstående anses partiell (ofullständig) blockering av högra benet i bunten av His antingen vara ett naturligt tillstånd eller en följeslagare till en av hjärtpatologierna. Den slutliga slutsatsen och möjlig behandling beror på diagnosens orsaker, symtom och resultat..

Vad som orsakar överträdelsen

Faktorer som bidrar till försämringen av hjärtimpulsledningen med nervknippar är indelade i flera grupper.

 1. Hjärtorsaker:
 • medfödda patologier i hjärtstrukturen,
 • hjärtinfarkt,
 • emfysem, bronkialastma och andra lungsjukdomar som orsakar blodstasis i de högra avsnitten med deras efterföljande hypertrofi (ett fenomen som kallas ”lunghjärta”),
 • endokardit, myokardit - komplikationer efter reumatism eller infektionssjukdomar i form av inflammatoriska lesioner i hjärtväggarna,
 • strukturell och volumetrisk myokardiell degeneration i närvaro av kronisk hypertoni,
 • fokal eller diffus kardioskleros
 • hjärtskemi,
 • hindring av en av lungartärerna.

Viktigt: Sekundära hjärtsjukdomar (myokardiopati, kardiodystrofi) orsakade av anemi, fetma, tyrotoxikos, alkoholism, diabetes mellitus, syfilis, neoplasmer kan bli orsaken till partiell blockering av PG: s högra ben.

 1. Medicinska skäl:
 • överdosering av hjärtglykosider,
 • diuretika,
 • okontrollerad behandling för arytmi.
 1. Elektrolytobalans - förändringar i förhållandet mellan element som utgör salter (natrium, kalium, magnesium).
 2. Toxikos - rökning, alkoholintag.
 3. Brott mot funktionerna i det autonoma nervsystemet.
 4. Hormonala systemfel.
 5. Bröstskador.

skyltar

Med partiell höger enstråleblockad registreras vanligtvis inte kliniska manifestationer, och ledningsstörningar upptäcks endast med hårdvaruundersökningar. Om patienten klagar på andnöd, tyngd i hjärtregionen, arytmi, bradykardi, svaghet, orsakas detta troligen av en provokativ sjukdom. Ibland kombineras NBFNPH med ökad hjärtfrekvens även i frånvaro av allvarlig hjärtspatologi. Det händer att takykardi orsakas av en dysfunktion i sköldkörteln, så du måste konsultera en endokrinolog och övervaka hjärtatillståndet (gör regelbundet ett EKG).

Komplett blockad av höger buntgrenblock

Detta tillstånd indikerar upphörandet av överföringen av rytmisk självexcitation från höger förmak till ventriklarna. Det speciella med PBPNP är att den högra ventrikeln sammandras inte på grund av impulserna som överförs av det högra benet, utan på grund av det faktum att den härstammar från den vänstra ventrikeln.

Anledningarna

Som en partiell överträdelse av ledningen kan dess medfödda och förvärvade kardiologiska patologier orsaka dess absoluta förlust. Dessa inkluderar:

 • medfödda hjärtfel,
 • hjärtattack, kardioskleros, ischemi,
 • inflammation i väggarna i hjärtmuskeln,
 • höger ventrikulär eller förmaks hypertrofi,
 • onormal anastomos som separerar vänster och höger atrium,
 • myokardial dystrofi av olika etiologier.

I rollen som provokatörer av komplett blockad leder sjukdomar ofta till en höjning av höger hjärta: bronkialastma, utdragen lunginflammation, kronisk bronkit, emfysem och blockering av lungartärerna. Ibland visas PBPNP plötsligt - mitt i stress.

symtom

Komplett blockad av PNPG kännetecknas av följande kliniska tecken:

 • arytmi,
 • andfåddhet även med lätt ansträngning,
 • känsla av "rörelse" i huvudet,
 • svimningstillstånd,
 • trötthet, trötthet, dåsighet.

Symtomen orsakas av djupa strukturella förändringar som inträffar i vänster ventrikulär hjärtmuskeln under påverkan av de viktigaste sjukdomarna - hjärtattack, svår anemi, tyrotoxikos. Med tiden störs förhållandet mellan förmaken och ventriklarna fullständigt, bradykardi noteras (hjärtfrekvensen är endast 20-45 slag per minut) vilket orsakar en minskning av utsläpp av blod i aorta. Störningar i cerebralt blodtillförsel under PBPNPG leder ofta till medvetenhetsförlust, vilket kan utlösa plötslig död.

Funktioner av blockad hos barn

Vanligtvis upptäcks BPNPH hos ett nyfött barn tillsammans med medfödda hjärtfel eller små hjärnavvikelser. Ofullständig blockad hos barnet föreslås (och kontrolleras för dess närvaro) med följande kardiopatologier:

Test: Vad vet du om mänskligt blod?

 • hjärtmuskelutveckling - till exempel en extra septum i vänster kammare,
 • defekter i partitionerna mellan hjärtkamrarna,
 • ventilfel,
 • missbildningar förknippade med ökad stress på höger hjärta.

Hos barn och ungdomar betraktas ibland till och med ofullständiga BPNP: er med en stråle som normen - förutsatt att de inte är förknippade med skador på huvudorganets strukturer.

Diagnostik

Närvaron av sjukdomen kan antas genom att lyssna på hjärtat med ett fonendoskop (auskultation). Patienten känner fysiskt inte tecken på patologi, och läkaren för örat bestämmer hur hjärtljuden delas upp. Ytterligare undersökning för diagnos består av flera stadier.

 1. Elektrokardiogram. Den grafiska bilden visar att sekvensen med depolarisering av höger ventrikel bryts - detta indikeras av en onormalt hög R-våg i höger ledningar och för djupt S-bassäng i vänster.
 2. Holterövervakning. Det gör att du kan känna igen funktionella (tillfälliga) störningar i ventriklarnas elektriska excitation. Detta fenomen kan bero på överdoserade doser av vissa läkemedel..
 3. Intracardiac elektrofysiologisk undersökning Dess beteende indikeras om blockad uppträder som en komplikation av andra kardiologiska patologier. Hårdvarumetoden hjälper till att avgöra om en permanent pacemaker ska implanteras..

Förutom huvudtyperna av forskning kan läkaren föreskriva ytterligare:

 • allmänna och biokemiska blodprover,
 • allmän klinisk analys av urin,
 • transesophageal EKG - en av de mest felfria metoderna för att studera blockeringen av höger ben.

För att klargöra diagnosen kan MRI (magnetisk resonansavbildning) eller multislice CT (datortomografi) i hjärtat förskrivas.

Blockad av höger buntgrenblock på EKG

Depolarisationsvaraktigheten ökar - följaktligen expanderar QRS-magkomplexet på EKG. Den överskrider standarden 90 ms (på grund av det faktum att pulsen måste "kringgå" det blockerade benet på bunten av His) och blir tvåformat.

Genom att utföra avkodningen av elektrokardiogrammet är det möjligt att bestämma blockaden med följande tecken:

 • QRS-varaktighet är 90 120 ms (med full blockad eller mer),
 • när det gäller NBPNPG har QRS-avsnittet om EKG i leder V1-V2 formen RsR - det verkar som om det är hareöron (och den vänstra är högre än den rätta),
 • fördjupningen av vågen S blir bredare och djupare i vänster leder - I, AVL, V5-V6.

Andra avvikelser från normen märks ibland:

 • den första R-vågen sticker inte ut - hela QRS-komplexet är en expanderad R-våg,
 • eftersom riktningen för repolarisering förändras inträffar en sned fördjupning av ST, medan T erhåller negativa värden i V1-V2 (som med överbelastning av höger ventrikel)

Behandling av fullständig och ofullständig blockad av PNPG

Om en sådan patologi inte kombineras med nedsatta funktioner i hjärtat eller andra inre organ som negativt påverkar dess tillstånd, krävs ingen medicinsk ingripande. I närvaro av provocerande sjukdomar är den rekommenderade kombinationsterapin för PNP-blockad med användning av sådana läkemedel:

 • lugnande medel av naturligt ursprung - "Moderwort", johannesört, "Novopassit", "Herbion", "Fitosedan",
 • B-vitaminer, nikotinsyra (vitamin PP),
 • antitrombotiska läkemedel (blodplättar) - Cardiomagnyl, Magnicor, Thrombo ACC, Curantyl, Pentoxifylline,
 • läkemedel för att sänka blodtrycket - "Atenolol", "Losartan", "Verapamil", "Lisinopril", "Valsartan",
 • lipidsänkande läkemedel för att minska kolesterol i blodet - "Vazilip", "Simvastol", "Traicor", "Atorvastatin",
 • antioxidanter - "Ubiquinone", "Carnitine", "Kratala", "Mexidol".

Negativa och farliga effekter av större sjukdomar bör behandlas med lämpliga grupper av läkemedel. Om, mot bakgrund av bronkopulmonala patologier, syndromet "lunghjärta" (dess högra avsnitt har expanderat), föreskriver läkaren glukokortikosteroider ("Spiriva beclacone", "Berotek"), inhalerade adrenerga agonister. I inflammatoriska processer förskrivs antibiotika och NSAID i hjärnans membran (Diclofenac, Nimesil). Utvecklingen av hjärtsvikt kräver användning av diuretika (klortalidon, indapamid) och hjärtglykosider Celanide, Strofantin, Ditoxin.

Om konservativa metoder är ineffektiva används en pacemaker eller kirurgisk behandling av blockaden..

Viktigt: Patienter med installerat ECS får inte kontaktas med elektriska och vågapparater på mindre än 20 cm. Detta gäller en TV, bärbar dator, mobiltelefon, hårtork.

Frågan uppstår ofta: tillåter ofullständig blockering av höger ben på GHG sportträning? Du kan spela sport bara i frånvaro av kardiologiska eller lungsjukdomar, vilket provocerade en försämring i konduktiviteten. Om sådana patologier finns, bör fysisk aktivitet minskas. Begränsningarna gäller krafttyper: tyngdlyftning, tyngdlyftning, styrlyftning, armbrytning, poweryoga. Intensiteten för belastningarna och typerna av övningar bör väljas av en specialist med medicinsk utbildning.

Konsekvenser och prognos

Om patienten av misstag avslöjade en blockad av höger ben i buntet av His under en EKG, hur allvarligt är hotet mot hälsan, är det farligt? Om en person är ung, har han inga symtom på organisk skada på hjärtmuskeln, prognosen är gynnsam. Enligt modern forskning inom kardiologi utvecklas isolerat BPNP inte till ett komplett atrioventrikulärt block och leder aldrig till döden.

Om hjärtledningen blockeras på grund av utvecklingen av koronar hjärtsjukdom eller förvärring av högt blodtryck, förvärras prognosen, ökar risken för dödsfall nästan tre gånger. Dödsfall är möjligt till följd av följande allvarliga komplikationer:

 • ventrikulär fibrillation kardinal hjärtrytm,
 • ventrikulär takykardi,
 • hjärtsvikt,
 • arteriell tromboembolism,
 • stroke,
 • cardiomegaly - patologisk spridning av hjärtmuskeln.

Blockad av höger buntgrenblock: orsaker och symtom, varför det är farligt, behandling och prognos

Blockeringen av det högra benet på bunten av His är en kränkning av den normala ledningsförmågan hos en elektrisk impuls längs hjärtstrukturer. Muskellagets sammandragning minskar, hemodynamiken störs, generaliserad hypoxi uppstår. Detta är inte en oberoende patologi, utan ett slags fynd på ett EKG.

Avvikelsen i själva muskelorganets konduktivitet beror på andra defekter i hjärtans utveckling. Det är inte blockaden som behöver behandlas, utan grundorsaken som väckte den till liv.

Dessa inkluderar sklerotiska förändringar, inflammatoriska processer, aorta, mitral regurgitation och andra tillstånd.

Utsikterna för läkning är bra i de flesta fall. Den högra ventrikeln är involverad i den patologiska processen, eftersom formidabla komplikationer bildas under en relativt sen period.

Mekanism för utvecklingsavvikelse

Patologisk avvikelse sker gradvis, plötsligt - relativt sällan talar vi om akuta processer. För att förstå vad som ligger till grund för bildandet av patologi måste du vända dig till anatomisk information.

Hjärtat kan autonomt arbete under obestämd tid. Detta är resultatet av närvaron av den så kallade sinusnoden eller en naturlig pacemaker. Han ansvarar för att skapa en elektrisk impuls.

Excitationen överförs genom speciella fibrer kända som hans bunt. Det är en trädliknande, grenad struktur.

Som ett resultat av tidigare pågående inflammatoriska patologier, medfödda eller förvärvade defekter och andra tillstånd inträffar ledningsstörningar, en elektrisk impuls bromsar rörelsen (med ofullständig blockad) eller det blir helt omöjligt (komplett blockad).

Som ett resultat minskar myokardiell kontraktion på höger sida (atrium och ventrikel), blodrörelsen i en liten cirkel störs. Därför lungproblemen som ett tidigt symptom på den patologiska processen..

Klassificering och examina

Blockaden är typiserad på ett antal grunder..

Genom kursens natur:

 • Intermittent form. Rullande. Det utvecklas i 15% av fallen. Det bestäms av felets intermittenta rörelse. Avvikelse vid varje ögonblick är närvarande eller inte närvarande. Det är svårt att fånga förändringen, det är nödvändigt att genomföra ett EKG flera gånger för att registrera resultaten. Därför rekommenderas en stationär undersökning.
 • Växlande variation. Det bestäms av en annan kurs. Det finns alltid avvikelser, men de går från en gren till en annan, vilket komplicerar tidig diagnos.
 • Permanent form. Utvecklar i de flesta fall. Det finns inga svårigheter i undersökningen. Förändring är stabil.

Baserat på antalet påverkade buntar:

 • Enda. Rörelsen av en elektrisk impuls längs en gren är blockerad. Det kännetecknas av en minimal klinisk bild. Eftersom det inte finns några symtom, uppmärksammar inte patienten på sin egen hälsa, processen fortskrider. I de flesta fall blir det komplicerat inom 2-3 år.
 • Dubbel. Flera ben är involverade samtidigt. Det finns manifestationer, de uttalas tillräckligt för att gå till sjukhuset.
 • Trippel. Den farligaste sorten. Det kännetecknas av generaliserade störningar av den organiska typen. Brådskande återhämtning under övervakning av en hjärtkirurg.

Slutligen, beroende på graden av försämring av fibrernas funktionella aktivitet:

 • Ofullständig blockad av höger buntgrenblock. Definierar det inledande skedet av en trög patologisk process. Med tiden blir tillståndet mer komplicerat, generaliserade skador på hjärtstrukturer och andra system utvecklas. När det gäller allvarliga etiologiska faktorer utvecklas inte denna fas, sjukdomen går (om man vill tala) omedelbart till ett annat skede.
 • Komplett blockad av höger buntgrenblock. Det kännetecknas av fibrernas totala icke-konduktivitet. Den elektriska impulsen når inte ventriklarna. Därför kompensationsmekanismen, när andra hjärtstrukturer börjar generera en signal själva. Situationen förvärras bara. Bradykardi vid en nivå av 30-40 slag per minut ersätts av ventrikelflimmer. Detta är en direkt väg till dödsfall från hjärtsvikt..

Klassificeringar används för att bestämma taktiken för diagnos och behandling..

Än en farlig blockad?

Komplikationer kan inträffa i vilket stadium som helst i den patologiska processen. Det finns ingen garanti för att döden inte kommer att hända..

En grov lista över konsekvenser är följande:

 • Hjärtattack. Muskelcells död och deras ersättning med ärrvävnad. Lesionsområdet beror på arten av ledningsstörningen..
 • myopati Defekt i bildandet och utvecklingen av myokardiet. Bestäms av medfödda skäl eller som en följd av alkoholism och andra faktorer..
 • Hjärtsvikt. Plötsligt utan utsikter för återställande av hjärtaktivitet.
 • Stroke. Som ett resultat av en kränkning av försörjningen av hjärnan med syre och näringsämnen.
 • Andningsfel av varierande svårighetsgrad. Det kännetecknas av omöjligheten för normalt gasutbyte.
 • Lungödem. Nödsituation. Kräver snabb återställning under stationära förhållanden.
 • Hjärtastma. Attacken kan vara singel. I vissa fall bestäms en grupp avsnitt under en kort tidsperiod..
 • Dödligt resultat. Som ett resultat av de presenterade komplikationerna.
 • Kardiogen chock. Akut kränkning, dödligheten närmar sig 100%.

Sannolikheten för konsekvenser varierar. Allt beror på graden av blockad..

Anledningarna

Utvecklingsfaktorer kan kallas mer än ett dussin. Detta komplicerar i hög grad både självdiagnos och undersökning under övervakning av en läkare..

En ungefärlig lista över de viktigaste och vanligaste tillstånden med en defekt i ledande strukturer i hjärtat:

Hjärtattack

Nekros av hjärtformationer. Det kännetecknas av en total kränkning av normal funktionell aktivitet. Sist men inte minst inträffar en blockering av det högra buntgrenblocket. Detta är resultatet av döden av aktiva vävnader..

Återhämtning är i princip omöjligt. Patienten föreskrivs livslångt underhållsbehandling, möjligheterna till ytterligare biologisk existens är kontroversiella, det beror allt på skadans omfattning, ålder och människors hälsa..

Kranskärlssjukdom

Mindre aktiv kränkning av blodtillförseln till hjärtstrukturerna. Det bestäms av svår koronarinsufficiens eller andra tillstånd..

Återhämtningen sker regelbundet på ett sjukhus. Utsikterna för läkning är minimala, särskilt om det finns organiska defekter.

Pulmonell hypertoni

Ökat tryck i lungartären och anatomiska förändringar i myokardiet på denna form.

Potentiellt dödligt, obotligt tillstånd. Kräver regelbunden vård under stationära förhållanden.

hypertension

I de tidiga stadierna (0-1 steg GB) bestäms minsta överträdelse av konduktiviteten för His-bunten, eller så finns det inte alls.

Vid 2 och särskilt 3 steg uppstår generaliserade avvikelser inte bara från sidan av den elektriska pulsrörelsen, utan också från läget för dess generation i sinusnoden.

Allmänna störningar kräver kompetent behandling under övervakning av en kardiolog. Detta är vanligtvis en livslång inverkan på grundorsaken..

Reumatism och andra autoimmuna patologier

Tillsammans med en kränkning av mitralventilens normala funktion, förstörelse av hjärtvävnader i allmänhet. Långvarig behandling med immunsuppressiva och andra läkemedel.

Inflammatoriska sjukdomar i hjärtmuskeln och perikardiet

De åtföljs av en intensiv klinisk bild med fenomenen accelererad hjärtfrekvens, svår smärta i bröstet. Aktiv vävnadsnedbrytning sker på kort tid..

Återställning på sjukhuset, behandlingsförfarandet är brådskande. Utan hjälp är störning av den normala konduktiviteten i His-bunten det mindre problemet..

Komplexa proteser i förmakarna eller andra anatomiska strukturer, inklusive mitralventilen, kommer att krävas.

Metaboliska störningar

Först av allt - förkalkning eller avsättning av oorganiska salter i hjärtans struktur.

Andra utvecklingsfaktorer hänför sig till medfödda eller förvärvade defekter i hjärtformationerna, aorta (förträngning av lumen, aneurysm, avsättning av kolesterolämnen och andra tillstånd).

Orsaker som inte är hjärtat

Förutom dessa faktorer kan vi skilja:

 • Långvarig eller felaktig användning av antihypertensiva, antiarytmiska, psykotropiska läkemedel och annat, inklusive glykosider.
 • Rökning.
 • Alkoholmissbruk. Varaktigheten tills blockaden utvecklas beror på individuell resistens mot etanol och dess metaboliter..
 • Förgiftning av tungmetaller.
 • Endokrina patologier: från diabetes till svår sköldkörtel- eller binjuredysfunktion.
 • Bronkialastma, KOL, andningsfel. Processen rör sig i två riktningar: gasväxlingsstörningar förvärrar blockaden och vice versa.

Anledningen måste anges för utnämningen av kompetent behandling. Om tillståndet inte har identifierats talar de om idiopatisk blockering av högra benet på bunten av His. Terapi syftar till att lindra effekterna.

symtom

Manifestationer beror på svårighetsgraden av den patologiska processen. Som sådan existerar inte specifika tecken, de orsakas av den underliggande sjukdomen.

Full BPNPG

 • Arytmi av intensiv natur. Av typen av bradykardi, det vill säga försvagning av hjärtmuskelns sammandragning. Total avvikelse inträffar i ett sent, avancerat skede, då överträdelsen av konduktiviteten täcker 2-3 grenar. Möjlig organavstängning och plötslig död.
 • Bröstsmärtor. Svag om det inte finns någon attack av angina pectoris. Burning, krossning, ger till magen, hippy och händer. Det avlägsnas med smärtstillande medel. I svåra fall - narkotiska.
 • Svaghet, dåsighet och förvirring. Speciellt om hjärnan saknar näringsämnen och syre uppstår funktionsstörningar i cerebrala strukturer. Neurologiska underskott ökar gradvis eller lavin beroende på huvudprocessens art.
 • Dyspné. I ett tillstånd av fullständig vila. Även minimal fysisk aktivitet blir omöjlig.
 • Cephalgia Smärtorna är lokaliserade i occipitalregionen eller huvudet. Balning. Skytte. Regelbunden. Tillsammans med illamående, extremt sällsynt kräkningar, är detta inte ett typiskt symptom.
  Vertigo. Patienten kan inte navigera i rymden, tvingas ligga under lång tid, tills tillståndet normaliseras och cerebellumfunktionen återställs.
 • Cyanos i nasolabial triangeln. Blå del av munnen nära munnen. Utvecklas som ett resultat av alla hjärtproblem.
 • Blekhet i huden. Uppträder vid tidpunkten för akut hemodynamisk avvikelse.
  Besvämning, eventuellt upprepad under en kort tidsperiod.

Ofullständig BPNPG

Partiell blockad manifesteras av följande symtom:

 • Mild arytmier. Lite försvagade hjärtslag.
 • Dyspné. I ett tillstånd av fysisk aktivitet med medelhög intensitet.
 • Bröstsmärta.
 • Avvikelser i kognitiva, mnestiska funktioner.

Vissa situationer åtföljs inte av patologiska symtom..

I alla fall har ofullständig blockad inte specifika symtom, förutom arytmier med olika svårighetsgrad. Mer formidabla former av nedsatt normal kontraktion är möjliga: från fladderflimmer till extrasystol, vilket förvärrar den allmänna prognosen.

Diagnostik

Passerar under kontroll av en kardiolog, en specialiserad kirurg med misstankar om patologi, som bara kan elimineras med radikala metoder..

Ett ungefärligt schema inkluderar sådana händelser:

 • Muntlig förhör av en person, samla in en anamnesis för att fastställa den kliniska bilden och ursprunget till dess förekomst.
 • Blodtrycksmätning, flera gånger. Också hjärtfrekvens.
 • Daglig Holter-övervakning för att registrera blodtryck och hjärtfrekvens under 24 timmar. Upprepad användning är möjlig. Det är bättre om patienten är utanför sjukhuset under naturliga, bekanta förhållanden.
 • elektrokardiografi Upptäcker funktionsstörningar. Ansåg guldstandarden.
 • Ekokardiografi. Visualisering av hjärtvävnad och omgivande strukturer. Det används för att diagnostisera organiska avvikelser som utvecklats före eller efter blockaden. Orsak och effekt fastställs baserat på objektiv data..
 • MR eller CT. För att klargöra arten av anatomiska defekter.

Vid behov är specialister från tredje part involverade. Huvudsakligen inom endokrinologi. Möjliga alternativ. Utökade aktiviteter krävs för att fastställa processens ursprung..

Tecken på ett EKG

FullOfullständig
 • QRS-komplex breddar över 0,12 sek.
 • Serrationens utseende på RSR1.
 • Avvikelse från hjärtans axel till höger sida.
 • Deformering av tänderna S, R.
 • Utvidgningen av S, I.
 • rSR rSr ventrikulära komplex i bly V1.

Blockeringen av det högra benet av His-bunten på EKG är relativt svårt att upptäcka. Det finns få typiska tecken, differentiell diagnos utförs med andra patologier. Väsentliga kvalifikationer krävs för att avkoda kardiogrammet och förstå typ av process..

Behandlingsmetoder

Återställningsåtgärder beror på avvikelsens art.

Mot bakgrund av en långvarig strömledningsstörning utan en uttalad klinisk bild, organiska defekter från systemen, dessutom, om tillståndet upptäcktes av en slump, visas en långsiktig dynamisk observation. Kontrollera var tredje månad. Sedan mindre ofta (en gång var sjätte månad).

Med två eller tre-stråleblockad mot en hypertensiv process indikeras användningen av en grupp läkemedel:

 • För att sänka blodtrycket (klassisk behandling: Diltiazem + Perindopril + centralt verkande läkemedel, t.ex. Moxonidin).
 • glykosider.
 • Statiner, i närvaro av en aterosklerotisk komponent.
 • Mjuka diuretika. Urval, särskilt mot bakgrund av antihypertensiv behandling, utförs endast av en läkare. Felaktiga kombinationer leder till stopp eller degeneration av myokardiet, njursvikt.
 • Antitrombotiskt för att återställa blodets reologiska egenskaper.

Autoimmuna sjukdomar behandlas med icke-steroida antiinflammatoriska, antibiotika, mindre vanligt.

Arytmier avlägsnas med användning av Amiodarna i små doser. Betablocker kan förskrivas (det bästa i sitt slag - Anaprilin).

Kirurgisk behandling av BPNG indikeras i extrema fall, om det finns ett brott mot organets anatomiska integritet finns det ett behov av proteser.

Mot bakgrund av atrioventrikulärt block och generaliserade rytmeavvikelser är implantation av en pacemaker möjlig. Åtgärden är kontroversiell, de vänder sig till den i undantagsfall, inte alla kardiologer stöder denna terapi taktik.

Om den patologiska processen orsakas av subjektiva faktorer, upphörande med rökning, alkohol, dåliga vanor i allmänhet, en förändring i kosten i riktning mot att minska mängden djurfetter, och även optimering av drickregimen (2 liter per dag, om det inte finns några kontraindikationer) indikeras.

Prognos

Beror på ett antal faktorer. Gynnsamma ögonblick förknippade med bra överlevnad:

 • Fullständig eller övervägande avsaknad av symtom och klinisk presentation.
 • Normalt hälsotillstånd (utan somatiska patologier).
 • Kvalitetssvar på behandlingen.
 • Ung ålder.
 • Bra familjehistoria.
 • Brist på dåliga vanor. Oavsiktlig upptäckt av avvikelser i elektrokardiografi.

Dödligheten är maximal med fullständig trestrålsblockad och når 80%. Bradykardi är en viktig faktor i hjärtstillestånd. Hjärtattacker och stroke är mindre vanliga.

Utsikterna för återhämtning är relativt gynnsamma. Men du kan säkert glömma fysiskt arbete. Sannolikheten för dödsfall på grund av mekanisk överbelastning ökar kraftigt.

Till sist

Ofullständig blockad av höger ben i bunten av His är det första stadiet av den patologiska processen, när ledningen av pulsen bromsas ner, men inte helt blockeras.

Symtomen är minimala på grund av den underliggande sjukdomsprocessen..

Med fullständig blockering av höger ben når impulsen helt enkelt inte ventriklarna, varför de själva börjar generera en signal. Det finns farliga typer av arytmier, extrasystolgrupper och fibrillering, vilket är farligt och kan leda till döden.

Behandling under övervakning av en kardiolog. Chanserna för återhämtning är höga, men prognosen bestäms av etiologi.

Publikationer Om Hjärtrytmen

Hur lufttrycket påverkar blodtrycket?

Datum för publicering av artikeln: 31/8/2018Artikeluppdateringsdatum: 19/19/2019Ofta klagar människor, särskilt de med sjukdomar i hjärt-kärlsystemet att de har blivit värre med väderförändringar.

Kärlkirurg - allt om en medicinsk specialitet

Kärlkirurgi är ett sådant läkemedelsområde, inom vilket detekteringen av sjukdomar i blod och lymfkärl utförs, metoder för lämplig behandling väljs såväl som förebyggande åtgärder för att förhindra denna typ av sjukdom.