Syfilis RPR-analys

Syfilis är en mycket farlig sexuellt överförbar sjukdom..

Idag är ganska vanligt.

För att få tidig diagnos har många effektiva tekniker utvecklats..

En av dessa metoder för att upptäcka syfilis i de tidiga utvecklingsstadierna är RPR-analys..

Diagnos med denna teknik gör det möjligt för läkaren inte bara att göra en preliminär diagnos utan också utvärdera effektiviteten i terapiförloppet.

Syfilis kan ibland uppstå utan symtomatiska manifestationer..

Därför kanske en person inte ens misstänker infektion med denna farliga sjukdom.

Utseendet på ett sådant tecken som en hård chancre kan bli obemärkt av en infekterad person.

Eftersom magsåret är smärtfritt och är vanligtvis lokaliserat i områden som kanske inte alltid är tillgängliga för undersökning.

När en patient besöker en klinik, inklusive en rutinundersökning, föreskriver läkare ett blodprov för syfilis.

RPR-analys är en screeningstudie som tillhör kategorin icke-specifika reaktioner..

Analysen hjälper till att upptäcka antikroppar mot fosfolipider i blodet hos en infekterad person..

Antikroppsbildning orsakas av skada och förstörelse av friska celler av patogen mikroflora, som inkluderar blekt treponem.

Denna undersökningsteknik liknar Wasserman-reaktionen, som tidigare använts vid diagnos av sjukdomen..

De viktigaste testresultaten kommer att vara i det akuta utvecklingsstadiet av patologi.

Vad är essensen i RPR-studien om syfilis

Reaktionen är baserad på interaktion mellan antigener och antikroppar.

Antigener är ett främmande protein som när det kommer in i kroppen börjar attackeras av skyddande celler.

Antikroppar är specifika proteiner som bildas som svar på penetrationen av smittämnen..

Antikroppar interagerar med antigen, inklusive med det orsakande medlet till syfilis.

Antikroppar släpps som:

 1. De bildas när någon patogen infektion (icke-specifik) införs i kroppen.
 2. Skydda kroppen när vissa patogener kommer in (specifikt).

Kärnan i forskningsmetoden består i att blanda ett blodprov som tas från en patient med specifika antigener.

För testet används naturliga eller syntetiserade antigener..

I närvaro av antikroppar mot infektion i testprovet av biomaterialet kommer en fällning att utfällas under reaktionen.

Frånvaron av sediment innebär att det inte finns några antikroppar i det tagna provet av biomaterialet, vilket innebär att patienten är frisk.

Analoger av analysen för syfilis - RPR och RMP

En liknande metod för screening för syfilis är RMP-analysen..

Likheten mellan de två testen i deras ospecificitet.

Konstgjorda antigener används för att utföra dessa reaktioner..

Även om de kan ge falska positiva resultat används de fortfarande vid screening..

Eftersom de inte är dyra, och läkaren kan få resultat mycket snabbt, vilket är viktigt när man utför masspreventiva undersökningar.

Trots att dessa två modifieringar av analysen är icke-treponemal finns det skillnader mellan de två studierna:

 1. RPR är den mest avancerade tekniken för att upptäcka infektioner. För studien krävs ingen specialutrustning, eftersom reaktionsresultaten inte kräver ytterligare laboratorieutrustning.
 2. RMP är en föråldrad metod och för forskning måste laboratorieassistenten använda ett mikroskop för att se närvaron av sediment.

Även om båda teknologierna har likheter, bör det noteras att RPR-forskning är en mer pålitlig metod, men den är också betydligt dyr jämfört med RMP.

När testar ett syfilis

En studie på syfilis genomförs:

 • under den första inläggningen av patienten i distriktskliniken för medicinsk undersökning av befolkningen, oavsett närvaron av symtom och klagomål från patienten;
 • under förebyggande undersökning av grupper av personer som bedriver viss yrkesverksamhet;
 • vid utfärdande av en medicinsk bok för anställning;
 • om personen är en givare;
 • vid det första besöket hos en venereolog för en diagnos;
 • när en kvinna är registrerad för graviditet i en förlossningsklinik;
 • när man hänvisar patienten till ett sjukhus på ett planerat sätt;
 • med det kommande kirurgiska ingreppet;
 • med akut inläggning av patienten på ett sjukhus;
 • om en person vill genomgå en diagnos;
 • som ett test av terapiens effektivitet under och efter syfilisbehandling.

Men den viktigaste indikationen för att undersöka patienten för närvaro av blekt treponem är läkarnas misstankar om infektion hos patienten med det orsakande medlet till syfilis.

När ska man få ett RPR-test för syfilis efter en möjlig infektion

Enligt experter är utnämningen av RPR-analys mest lämplig i den akuta fasen av sjukdomen.

Eftersom en högre känslighet för reaktionen kommer att observeras med massproduktion av infektionen.

Den mest pålitliga analysen kommer att ske under de första fyra åren efter den akuta fasen av den inflammatoriska processen.

Under inkubering och tertiär period av syfilis kan tester visa ett falskt negativt resultat..

Därför kan du behöva avancerad diagnostik..

Hur är RPR-analys för syfilis

För att utföra en analys måste du ta venblod cirka 5 ml.

I laboratoriet separeras elementen från serumet genom centrifugering.

Antigen införs i serum.

Om patienten har ett antifosfolipidsyndrom under reaktionen, observeras bildningen av ett antigen-antikroppskomplex, som fälls ut.

Syfilis RPR-analys: Hur man förbereder sig

För att bli testad måste du ta ett blodprov.

Hur görs förberedelse för venös blodinsamling??

Det finns inget komplicerat i förberedelserna.

Bara på grund av testets höga känslighet för externa faktorer bör du följa några regler.

 • Det är bättre att ta analysen på morgonen på tom mage, men du kan göra det senare, men under förutsättning att minst sista timmar har gått efter den sista måltiden. Kvällen före och på analysdagen är det nödvändigt att ta bort stekt, fet, godis samt produkter som innehåller koffein från kosten.
 • Om patienten röker, inte är likgiltig mot alkohol eller droger, kan deras användning negativt påverka resultaten av undersökningen.
 • Användningen av psykotropa läkemedel är också oönskad, men avbokning bör göras endast i samråd med läkaren som ordinerade läkemedlen.
 • Undvik fysisk trötthet och stress innan du donerar blod, vilket också kan snedvrida testresultaten..

Faktorer som påverkar RPR-analys

Kan resultatet av analysen bero på externa och interna faktorer?

Tekniken är inte specifik, därför är det möjligt att få falska resultat, som kan bero på:

 • patientens hälsostatus vid analysstillfället. I närvaro av en akut infektiös process av en annan etiologi kan reaktionen vara positiv;
 • med autoimmuna förvärringar, särskilt om under denna period en undersökning av syfilisinfektion genomförs;
 • ta läkemedel förskrivna för HIV-infektion och allergier, malaria, SARS osv.;
 • patientens ålder. Hos äldre är immuniteten mycket svagare än hos unga;
 • hormonell bakgrund. Under menstruationen försvagas immunsystemets skyddande funktion;
 • intravenös läkemedelsadministrering;
 • med antifosfolipidsyndrom kommer resultatet av studien att vara positivt, vilket kan bidra till en felaktig diagnos.

Avkryptering av resultaten från en RPR-analys för syfilis

Vissa patienter tenderar att testas för sexuellt överförda infektioner så snart som möjligt efter oskyddat sex..

Det finns ingen mening med att göra det direkt.

Eftersom antalet bleka treponema ännu inte har nått den mängd vid vilken antikroppstitern kommer att vara tillräcklig för att sluta sluta om en positiv reaktion.

I detta avseende bör analysen skjutas upp under en tid tills inkubationsperioden går, vars varaktighet kan uppgå till sex månader.

Det är bättre att göra detta efter 7-10 dagar efter bildandet av en solid chancre - det primära tecknet på en smittsam process.

Under processens primära och sekundära steg är RPR-resultatet vanligtvis positivt, vilket betyder syfilis.

När processen går till ett sent skede är resultatet av RPR-analys ofta negativt, även om personen är smittad och smittsam.

I sen form genomförs därför andra mer specifika studier för att diagnostisera sjukdomen.

Att besvara frågan: "i vilka fall kan resultatet av ett blodprov vara negativt, men patienten har syfilis", kan vi med exakthet säga att det är inkubering och sena perioder.

Om RPR-testet för syfilis är negativt

Vid negativ reaktion kan tolkningen ha följande betydelse:

 • Det finns inga patologier i kroppen.
 • Infektionen inträffade nyligen och det har inte gått tillräckligt med tid för ansamling av antikroppar. Därför rekommenderar läkaren att upprepa studien efter ett par veckor..
 • I skedet av den tertiära perioden kan förekomsten av specifika antikroppar inte bestämmas.

När det gäller behovet av ytterligare diagnostiska metoder kommer beslutet att tas av venereologen.

Beroende på förekomst av klagomål och vilka symtom och tecken på sjukdomen patienten kan ha om testet för syfilis visade ett negativt eller positivt resultat.

Under olika omständigheter kan antikroppstitrar variera..

Till exempel hur antikroppstitrar förändras och påverkar tolkningen av analysresultaten:

 • om det finns en minskning på mer än fyra gånger under de första sex månaderna efter behandlingsslutet, visar denna indikator en normal reaktion;
 • i frånvaro av en tendens till en minskning av antalet antikroppar, bör man tänka på otillräckligt effektiv behandling, d.v.s. här talar vi om seroresistens;
 • en förvärring av processen indikerar en kraftig ökning av antikroppar i blodet.

Tillståndsbedömningen och avkodningen av testresultaten bör utföras av den behandlande läkaren.

När man ska ta en RPR-analys efter behandling

Hur och när det botas?

Efter terapiförfarandet kommer läkaren att förskriva en analys tidigast tre månader.

Detta beror på att reaktionen negeras efter behandling hos alla patienter på olika sätt, i vissa är den snabb, medan i andra förlänger tiden

RPR-analys för syfilis: kan det finnas fel

Ofta ger RPR-analys ett falskt positivt resultat, vilket förklaras med användning av artificiella antigener.

De reagerar med antikroppar som har en liknande struktur som de som bildas när de interagerar med det orsakande medlet till syfilis..

Till exempel: testet kommer att vara positivt om patienten har antifosfolipidsyndrom.

Testresultaten är falska negativa om sjukdomen ännu inte har gått in i den primära fasen eller om sjukdomen redan är svårt försummad..

Vad ska en kvinna göra om ett positivt testresultat uppnås under graviditeten?

I detta fall hjälper andra mycket känsliga studier att eliminera felet..

Hur valideras RPR-analys

Om testresultatet för syfilis med RPR-metoden var positivt, kommer läkaren att berätta vilka test som ska tas ytterligare.

Eftersom metoden utför screeningsfunktionen kan det endast ske genom dess resultat ingen slutlig diagnos..

Efter mottagande av positiva RPR-resultat genomförs alltid en ytterligare undersökning för att visa om personen är smittad..

Följande metoder används som prioriterade studier:

 • bestämning av antalet immunoglobuliner IgM och IgG, vilket gör att vi kan bedöma infektionsvaraktigheten och graden av försummelse av processen;
 • PCR - en studie som gör att du kan upptäcka fragment av det genetiska materialet av blekt treponem när det finns i kroppsvätskor;
 • immunofluorescensreaktion (ELISA), som gör det möjligt att upptäcka spår av patogenen i kroppen.

Hur man tolkar de erhållna resultaten av RPR med positiva, mer känsliga specifika test för syfilis: RIBT, RIF, RPHA, ELISA, immunoglobuliner M och G, bör bestämmas av den behandlande läkaren-venereologen individuellt för varje patient.

Med seroresistens kan ett positivt reaktionsresultat erhållas på grund av otillräckligt behandlad patologi.

Om du bryter mot tekniken för att ta biomaterial för analys med RPR-metoden är det möjligt att få falska resultat.

Vid provtagningsanalys med hänsyn till kraven minimeras sannolikheten för fel.

Under graviditet, ett positivt RPR-test för syfilis

Vad gör om den här situationen inträffar?

Se till att undersöka patienten ytterligare.

Ibland händer det att hos en gravid kvinna visar analysen ett positivt resultat.

Detta beror på förekomsten av hormonell obalans.

Med hormonella förändringar i kroppen kan antikroppsbildning och en minskning av immunförsvaret uppstå..

Den behandlande läkarens uppgift är att utesluta en sexuellt överförbar sjukdom hos en gravid patient.

Läkaren måste fastställa möjligheten till infektion, genomföra en grundlig undersökning av tecken på sjukdomen och föreskriva ytterligare tester för att bekräfta eller motbevisa den påstådda diagnosen.

Om det är nödvändigt kommer patienten att förskrivas en behandlingskurs.

Behandlingsregim om RPR-testet för syfilis är positivt

Innan behandling med syfilis påbörjas måste läkaren få tester som bekräftar diagnosen..

Om forskningsresultaten är positiva väljer venereologen en individuell terapikurs för patienten.

 1. Penicillinpreparat används som en fördel, eftersom deras effekt på det orsakande medlet för syfilis är motiverat på grund av deras höga effektivitet. Om patienten inte tolererar penicilliner, bör läkaren välja ett annat antibakteriellt läkemedel som har en mer uttalad effekt.
 2. Förutom antibiotika används immunmodulerare som stimulerar immunsystemet.
 3. Allmän förstärkningsterapi utförs. Patienten bör ta ett komplex av vitaminer för att öka kroppens försvar och påskynda återhämtningen.
 4. Utnämningen av medel för lokal behandling kommer att hjälpa till att lindra obehag som orsakas av sjukdomens manifestationer.

Var man ska gå för diagnos av syfilis

Det är nödvändigt att genomgå en djup diagnostik om ett positivt resultat uppnås.

Från alternativen där du ska undersöka kan du välja valfritt:

 1. Ett av alternativen är att kontakta dermatovenerologic dispensary eller till kliniken på registreringsplatsen. Specialisten kommer att undersöka patienten och om det finns tecken på patologi planeras en ytterligare undersökning.
 2. Det är möjligt att genomgå en anonym undersökning och behandling av patologi vid kiosk-dispensären..
 3. Privata klinikförhållanden underlättar också anonym genomgång av alla studier..

Under förhållandena i en klinik och en hud- och venereologisk apotek kan du undersökas gratis.

När du ansöker till en privat institution för analyser måste du betala ett visst belopp, men anonymiteten bevaras.

Prognosen för syfilis

Prognosen för syfilis beror på den tid patienten söker hjälp..

 • Om patienten behandlas omedelbart efter infektionen kan farliga konsekvenser undvikas. Men behandlingsprocessen, även i denna situation, kommer att vara lång.
 • Som ett resultat av ett sent besök hos en specialist kommer skador på de inre organen att väcka ganska allvarliga komplikationer, som i slutändan kan leda till patienthandikapp och död.

Om ett positivt resultat uppnås, vänta inte på mirakel.

Du måste omedelbart kontakta en specialist och genomgå nödvändiga tester som bekräftar eller motbevisar denna fruktansvärda diagnos.

Förebyggande för patientens familj och partner bör vara en integrerad del av livet.

Eftersom bara med rätt beteende och medvetenhet om möjliga faror kan du upprätthålla hälsan hos nära och kära.

För djup diagnos av syfilis, vänligen kontakta författaren till denna artikel - en venereolog, syfilolog i Moskva med många års erfarenhet.

Syphilis RPR (Rapid Plasma Reagin - Anticardiolipin Test)

Icke-specifikt antifosfolipid (reagin) -test, en modern analog till Wasserman-reaktionen (RW), en modifiering av VDRL-testet (Venereal Disease Research Laboratory).

RPR är ett icke-treponemal screeningstest som detekterar IgG- och IgM-antikroppar (reaktiner) mot lipoid- och lipoproteinliknande material frisatt från skadade celler hos en patient med syfilis.

RPR-testet rekommenderas på beställning av Ryska federationens hälsoministerium för inledande screening och övervakning av utvecklingen av syfilisbehandling.

Antifosfolipidantikroppar som detekteras med detta test finns hos 70 - 80% av patienterna med primär syfilis och i nästan 100% av patienterna med sekundär och tidig latent syfilis. I de flesta fall observeras en positiv RPR-reaktion 7-10 dagar efter uppkomsten av den primära chancren eller 3-5 veckor efter infektionen. Titrar minskar efter början av det sekundära stadiet av syfilis. Cirka 30% av patienterna med sen syfilis blir icke-reaktiva enligt RPR-testet. Att minska RPR-titer med fyra gånger eller mer inom ett år efter terapin bekräftar dess effektivitet. I 90 - 98% av fallen efter behandling av syfilis blir resultatet av RPR-testet negativt.

Testet är inte specifikt. Därför kan falska positiva reaktioner ibland uppstå. Antilipoid-antikroppar kan uppträda inte bara på grund av syfilis eller andra treponemalinfektioner, utan också som svar på utvecklingen av icke-treponemala sjukdomar av akut eller kronisk natur, där vävnadsskada observeras (särskilt ofta med autoimmuna sjukdomar).

Efter mottagande av ett positivt resultat i RPR-testet bör patienten undersökas av en dermatovenerolog med ett andra blodprov med hjälp av ett specifikt treponemal diagnostiskt test (i INVITRO-laboratoriet - test nr. 70 syfilis ELISA, antikroppar mot Treponema pallidum IgG / IgM, detektering av specifika antikroppar mot Treponema pallidum antigen).

Sällsynta falska-negativa resultat i RPR-reaktionen (prozoneffekt vid mycket hög titer av reagin antikroppar) kan uteslutas genom samtidig administrering av syfilis ELISA IgG / IgM-test. Dessa två studier är komplementära; den kombinerade användningen av RPR-test och IgG / IgM ELISA-testet är det bästa screeningsalternativet för att upptäcka eller utesluta syfilis i alla stadier.

Funktioner hos infektionen. Syfilis är en kronisk infektionssjukdom som kännetecknas av multisystemskador på kroppen. Orsakssubstansen för syfilis - Treponema pallidum - är instabil i miljön, men är väl bevarad i fuktiga biologiska material (sperma, vaginal sekret, slem, pus, etc.). Det överförs via sexuella, parenterala, inhemska, transplacentala vägar. Andra sexuellt överförda infektioner ökar risken för infektion: herpes, klamydia, papillomvirusinfektion etc., såväl som skador på slemhinnan vid analkontakter. Treponema pallidum har flera antigener som producerar antikroppar. En av dem liknar kardiolipin, som gör att den senare kan användas för att upptäcka immunitet mot blekt treponema.

Infektion från en sjuk person är möjlig under alla perioder av syfilis. De mest infektiösa är primär och sekundär syfilis i närvaro av aktiva manifestationer på hud och slemhinnor. Blek treponem tränger igenom mikroskador i huden eller slemhinnorna i lymfkärlen och sedan in i lymfkörtlarna. Dessutom sprider patogenen sig till organen och kan bestämmas i alla biologiska miljöer (saliv, bröstmjölk, sperma etc.).

I den klassiska kursen varar inkubationsperioden 3 till 4 veckor, den primära seronegativa - 1 månad, sedan den primära seropositiva - 1 månad, sedan den sekundära perioden - 2 - 4 år, sedan den tertiära perioden. Under den primära perioden uppträder en fast chancre (ett smärtfritt magsår eller erosion med en tät botten på platsen för penetrering av blekt treponema), åtföljt av regional lymfangit och lymfadenit. I slutet av den inledande perioden läkar chancren oberoende och lymfadenit blir polyadenit och varar upp till fem månader.

Det första generaliserade utslaget är ett tecken på början av den sekundära perioden. Sekundära syfilider verkar böljande (i 1,5 - 2 månader varje våg) och försvinner på egen hand. De kan representeras av fläckig, papular, pustulär syfilis, syfilitisk alopecia (skallighet) och syfilitisk leukodermi ("Venus halsband"). Under den andra halvan av sekundär syfilis försvinner polyadenit.

Utseendet på tertiär syfilis (tuberkler och tandkött) markerar början av den tertiära perioden, som förekommer hos 40% av obehandlade och sämre behandlade patienter. Vågorna i den tertiära perioden separeras av längre (ibland långsiktiga) perioder av den latenta förloppet av infektionen. I de drabbade organen och vävnaderna uppstår destruktiva förändringar. Tertiär syfilis innehåller mycket lite treponem, så de är praktiskt taget inte smittsamma. Immunitetsintensiteten minskar (eftersom antalet bleka treponemas minskar), så en ny infektion blir möjlig (återinfektion).

Syfilisöverföring till avkomman är troligen under de första tre åren av sjukdomen. Som ett resultat inträffar sena missfall (vid 12 - 16 veckor), dödfödelse, tidig och sen medfödd syfilis. Fosterets nederlag är troligen vid den 5: e månaden av graviditeten och förlossningen. Manifestationer av tidig medfödd syfilis förekommer omedelbart efter födseln och liknar manifestationer av sekundär syfilis. Syfilis av sen medfödd syfilis förekommer mellan 5-17 år och liknar manifestationerna av tertiär syfilis. Oförutsedda tecken inkluderar Getchinson-triaden (Hetchinsons tänder, parenkymal keratit, dövhet i labyrint).

Diagnosen syfilis måste bekräftas genom laboratorietester, men i vissa fall kan den bekräftas, trots de negativa resultaten av serologiska reaktioner.

Laboratoriediagnosen syfilis är särskilt viktig i följande kategorier av ämnen:

Rpr i ett blodprov: vad är det, indikationer, diagnos, tolkning av indikatorer

Analys för syfilis RPR - en studie som rekommenderas om det är nödvändigt att göra en preliminär diagnos. Eller för att utvärdera hur effektiv terapin var att de redan lyckades spendera på sjukhuset.

Förkortningen står för snabb plasma-reagin. Studien tillhör gruppen icke-specifika. Därför är det bäst att fastställa infektionen av blekt treponem under den akuta utvecklingsperioden av sjukdomen.

I vilka fall är analysen negativ, men det finns syfilis, patienter vill veta och om vilka slutliga resultat av studien beror på. Finns det några likheter och skillnader mellan RPR och RMP, och hur man dechiffrerar resultaten?

Hur RPR-syfilistest fungerar

Ett blodprov för syfilis rpr fungerar enligt läkare mycket enkelt.

Reaktionen är baserad på en kombination av antigen och antikropp.

Antigen - vilket ämne som är främmande för människokroppen som har kommit in i det någonstans utanför. Den mänskliga kroppen anser naturligtvis att sådana antigen är fientliga, börjar distribuera ett skyddssystem mot dem.

En antikropp är ett vapen för immunsystemet i kampen mot antigen, för att uttrycka det enkelt. Det är dessa ämnen som kroppen producerar om patogena mikroorganismer kommer in i den, inklusive blekt treponem.

Två typer av antikroppar sticker ut..

Den förra kan reagera på flera antigenvarianter på en gång. Det visar sig att de ger skydd mot flera antigen samtidigt..

Å andra sidan finns det mycket högt specialiserade antikroppar som produceras endast som svar på kroppskontakt med vissa antigener..

Kärnan i studien är mycket enkel. Patienten tar blod och blandas med antigener som tillhör blekt treponema. Både konstgjorda antigener och naturliga kan användas. Om det finns antikroppar mot patogenen i patientens cirkulationssystem kommer en fällningsreaktion att inträffa..

Om det inte finns några antikroppar kommer det inte att finnas någon reaktion, vilket innebär att det helst inte finns någon sjukdom heller.

Likheter mellan RPR och RMP

Ofta är patienter intresserade av sina behandlande läkare om vilka modifieringar av analysen som finns..

Närmast RPR-forskning är i huvudsak RMP-metoden. Båda testerna är likadana, främst genom att de är icke-repemal. Detta innebär att konstgjorda antigener inte används för att implementera dem..

Trots den höga andelen falska resultat används ofta studier som screeningtest..

Detta förklaras av förmågan att snabbt få resultat samt låga kostnader. Detta är särskilt viktigt med rutinmässiga fria undersökningar av ett stort antal människor..

Det finns betydande skillnader mellan metoderna.

RMP är en äldre diagnostisk strategi. På grund av detta, även om det är billigare, krävs det ett mikroskop i laboratoriet. Eftersom det inte alltid är möjligt att se sedimentet utan att öka.

RPR-tekniken är en mer modern variation, för vilken användning av mikroskop inte krävs. Eftersom reaktionen, om någon, kommer att vara synlig för ögat.

Det är viktigt att komma ihåg att även om analyserna är väsentligen likartade, ger RPR färre falska resultat. Detta beror på att metoden är mer modern, kräver större noggrannhet för diagnostisk utrustning. Naturligtvis är priset på analysen också högre.

De viktigaste indikationerna för testning av syfilis

Patienter undrar ofta när ett RPR-test för blekt treponem ges..

Den första och viktigaste indikationen för en diagnos är misstank om syfilis. Som läkarna noterar är dessutom studiens känslighet hög under den tidiga sjukdomsperioden. De där. när 4 år inte har gått sedan infektionsögonblicket.

Men under den sena perioden kan resultaten visa sig vara falska. Även om en person inte misstänker syfilis måste han åtminstone en gång i sitt liv genomgå denna undersökning. Faktum är att tekniken används som en screeningsmetod för att identifiera personer som kan vara smittade med blekt treponem. Sjukdomen är betydande i sociala termer. Därför undersöks det under medicinska undersökningar av alla människor.

En analys kan tilldelas i följande situationer:

 • personen planerar att åka till sjukhus för behandling eller operation;
 • en resa till ett sanatorium eller vilthus;
 • du måste få en medicinsk bok för att få ett jobb;
 • en kvinna är gravid (studien genomförs minst tre gånger);
 • personen planerar att delta i bloddonation.

Dessutom kan vem som helst utan vittnesmål ta testet på ett sjukhus, till exempel för att se till att han är frisk.

Syfilis RPR-analys: beredningsfunktioner

Det är viktigt att veta hur studien genomförs. Det är inget komplicerat för patienten, eftersom allt arbete görs på laboratoriet. Allt man behöver göra är att besöka ett sjukhus och donera blod från en ven.

Det är sant att läkare noterar att rpr-testet är mycket känsligt för olika yttre påverkan. På grund av detta måste du göra lite förberedelser omedelbart innan du går till sjukhuset.

Först och främst rekommenderas patienter att utesluta narkotiska ämnen från användning. Ge också upp rökning och alkohol. Psykotropa läkemedel som används på rekommendation av en psykiater kan också avbrytas under förberedelserna. Men först efter samråd med en läkare.

4-5 timmar före leverans av biologiskt material bör du också vägra att äta mat. Förberedelserna är enkla.

Det viktigaste är att ansvarsfullt behandla läkarnas rekommendationer, efter att ha hört från dem instruktioner om hur man förbereder sig.

Dessutom utesluts stress och aktiv fysisk aktivitet som kan påverka resultaten negativt före analys.

Funktioner i avkodningsanalys för syfilis RPR

Patienter vid läkarmottagningen upptäcker att undersökningen omedelbart efter en misstänkt kontakt är meningslös. Naturligtvis är de intresserade av när de ska skicka materialet för RPR-diagnostik efter infektion. Det är bäst att besöka sjukhuset 5-7 dagar efter att en hård chancre har hittats på huden.

Det tar cirka 5-6 månader från infektionsögonblicket till bildandet av chancre.

I ett tidigare skede kommer studien att vara meningslös. Eftersom antikroppar mot den patogena mikroorganismen kommer att vara frånvarande i blodomloppet. Att dechiffrera resultaten kan ge vissa svårigheter. Faktum är att i den primära och sekundära perioden av sjukdomen ger tekniken sällan negativa resultat. Korrekt visar att en person är sjuk av syfilis.

Med den tertiära formen är allt mer komplicerat. Analys med användning av antikropp-antigenreaktion visar i de flesta fall negativa resultat. På grund av vad man måste använda sig av mer känsliga diagnostiska metoder. Det är viktigt att komma ihåg hur analystitlar förändras i olika situationer..

 • en minskning av titer på 4 eller fler gånger under de första sex månaderna av terapin indikerar inte infektion, men är en normal reaktion;
 • om nivån av antikroppar efter terapi inte har minskat på sex månader, är det värt att tänka på att behandlingen var ineffektiv;
 • en kraftig ökning av indikatorerna kan indikera en förvärring av den smittsamma processen.

Att utvärdera resultaten av ett RPR-test är inte så lätt som det kan verka. En behörig läkare bör ta itu med denna fråga..

Vad kan påverka testresultatet för syfilis RPR

 • Ofta uppstår bland patienterna vilka faktorer som kan påverka resultaten av studien..
 • Eftersom RPR-analys är mycket känslig för förändringar i kroppen, och dessutom är den inte treponemal, kan många faktorer påverka den.
 • Man bör komma ihåg att följande kan påverka resultaten:
 • aktiva infektionssjukdomar av en annan natur som förekommer vid insamlingen av biologiskt material i patientens kropp;
 • vissa processer med autoimmunt ursprung, särskilt om materialet togs under den akuta fasen;
 • vissa läkemedel, särskilt de som används i kampen mot HIV, atypisk lunginflammation, malaria osv.;
 • patientens ålder, eftersom kroppens immunförsvar försvagas avsevärt med åldern;
 • menstruationscykeln hos kvinnor eller graviditetsperioden, vilket också påverkar immunsystemet negativt;
 • intravenös läkemedelsanvändning etc..

Syphilis RPR-test: Fel sannolikhet

Ett falskt positivt testresultat med RPR-svaret är ett vanligt testresultat.

Detta beror på det faktum att analysen tillhör gruppen av icke-reponemal. Det är, för diagnos, använder de inte sina egna antigener mot blekt treponem, utan konstgjorda. Men om vi jämför RPR med RMP-test, visar det sig att felet i det första fortfarande är lägre än i det andra.

Falskheten i resultaten förklaras ofta av det faktum att konstgjorda antigener inte reagerar med de önskade antikropparna, utan med de som liknar de nödvändiga i struktur och funktioner. Till exempel finns det ett positivt test för antifosfolipidsyndrom under graviditeten mot bakgrund av en akut allergisk reaktion i kroppen.

Å andra sidan kan testet ge ett falskt negativt resultat. Oftast händer detta när patologin redan har gått långt, flyttat till det sista stadiet av dess utveckling. Det är dock möjligt att erhålla en falsk negativ version av resultatet även om studien genomförs för tidigt. I detta fall kommer det helt enkelt inte att finnas tillräckligt med antigener i blodet för att reaktionen ska inträffa.

Ett fel kan elimineras om de erhållna resultaten bekräftas med hjälp av andra studier med högre känslighet..

Var kan jag få en analys för syfilis RPR

Bland patienter som misstänker utvecklingen av syfilis uppstår ofta frågan om vart man ska gå för att kunna undersökas för denna sjukdom..

Det enklaste alternativet är ett besök i dermatovenerologiska apoteket i samhället. Där kommer läkarna att kunna utföra en undersökning och förskriva test, inklusive RPR-test, om det finns objektiva indikationer på detta.

På basis av HPC kan du också lämna biologiska prover frivilligt. Bara för att säkerställa din hälsa.

Privata diagnostiska laboratorier kan bli ett alternativ till HPC. De har flera fördelar..

Till exempel i ett privat laboratorium är anonymitetsnivån alltid högre, vilket är viktigt för många patienter. När allt kommer omkring ser privata institutioner till att klienten är nöjd med tjänsten.

Vart man ska gå om en positiv RPR också är värt patienten att bestämma.

Behandling och efterföljande övervakning av resultaten kan erhållas vid Institutionen för inrikes frågor, där en del av undersökningarna och analyserna kommer att tillhandahållas personen gratis. Ett alternativ är ett privat medicinskt centrum. Där kommer behandlingen och ytterligare test att betalas fullständigt.

Patienten kan dock inte tvivla på att institutionen förblir anonym.

Syfilis RPR-test: hur man kan bekräfta eller motbevisa diagnosen

Ofta bland patienter på venereologers eller syfilitologernas kontor uppstår frågan om vilka tester som ska tas om RPR är positivt.

Tekniken är screening av naturen och kan ge konkreta fel. För den slutliga diagnosen används därför endast dess resultat..

Ytterligare studier pågår, inklusive:

 • bedömning av nivån på immunglobuliner i olika fraktioner, vilket gör det möjligt att förstå hur länge sedan infektionen inträffade, hur mycket den patologiska processen har startats;
 • PCR-test, under vilken DNA från blekt treponema detekteras i biologiska vätskor i människokroppen och, om så är fallet, anses diagnosen bekräftad;
 • ELISA eller immunofluorescensreaktion, som också kan visa närvaron i kroppen av ett blekt treponem, eller åtminstone dess spår, etc..

Hur man tolkar resultaten av RPR med andra positiva test, beslutar läkaren. I de flesta fall, om tekniken för insamling av biomaterial inte har kränkts, utesluts sannolikheten för falska reaktioner..

Testning utvärderas positivt, vilket innebär att patienten behöver behandling.

Syfilis RPR-test: ett positivt resultat under graviditeten

Ofta diagnostiseras företrädare för det rättvisa könet som är i position med ett positivt RPR-resultat. Naturligtvis blir kvinnor rädda och upplever ångest inte bara för deras hälsa utan också för deras framtida baby.

Läkarna säger dock att du inte bör oroa dig för tidigt.

Vad gör om en positiv RPR under graviditet upptäcks, är patienter intresserade. Allt är väldigt enkelt. En läkare som bedriver hantering av en gravid kvinna utför sin undersökning. Faktum är att en studie under graviditetsperioden ofta ger falska resultat. På grund av det faktum att komplexa hormonförändringar inträffar i en kvinnas kropp. Många nya antikroppar produceras som svar på förändringar, immuniteten reduceras.

Läkarens uppgift är att utesluta syfilis hos en kvinna. För detta utförs en grundlig undersökning, förekomsten av riskfaktorer för infektion fastställs. Rekommenderar att genomgå ytterligare undersökningar.

Endast på grundval av ytterligare tester kan du diagnostisera en gravid kvinna och förskriva någon terapi!

Definition av ett syfilisbehandlingsprogram

Om en positiv RPR har bekräftats av andra studier, väljs ett behandlingsschema för patienten..

Vid behandling föredrages penicillinpreparat. Eftersom de verkar på en patogen bakterie som orsakar negativa symtom är det bäst. Om penicillin tolereras kommer läkaren att välja andra antibiotika..

Baserat på patientens allmänna tillstånd och hans allergiska predisposition. Förutom antibiotika, som är det viktigaste behandlingsmedlet, förskrivs immunmodulatorer, lokal terapi och vitaminpreparat till patienter. Allt detta är nödvändigt för att aktivera immunitet i kampen mot en patogen mikroorganism, påskynda återhämtningen.

Syfilis är en sjukdom som är utbredd i den moderna världen. För att enkelt kunna utföra en screeningundersökning av befolkningen har många tester för denna sjukdom uppfunnits, och en av dem är RPR.

Med korrekt användning och tolkning ger han ovärderlig hjälp till läkaren vid diagnos av denna svåra, livshotande sjukdom hos patienten. Det viktigaste är att inte vägra att genomgå en undersökning!

Om du misstänker syfilis, kontakta författaren till denna artikel, en venereolog i Moskva med många års erfarenhet.

RPR-blodprov

Syfilis idag kan ofta ha en subklinisk kurs..

Det kännetecknas av en praktisk fullständig frånvaro av sjukdoms manifestationer..

Vid en långvarig sjukdomsförlopp (sekundär syfilis) är en karakteristisk chancre (smärtfri sår i könsslemhinnan i området med patogenpenetration) ibland frånvarande. Detta gör klinisk diagnos mycket svår..

 • Ett laboratorietest genomförs för att undersöka möjlig syfilis..
 • Denna undersökning i den riktning som anges som ett RPR-testblodtest.
 • Vilken typ av studie är det, hur avkodas resultaten, berättar venereologen till patienten innan den.
 • RPR-blodprov - vad är det?
 • Screeningstudie, som utförs för alla patienter på medicinska institutioner under deras besök på kliniken.
 • Det föreskrivs också av läkaren som en venereolog för den första diagnosen, inkluderar en analys för syfilis.
 • RPR är ett antifosfolipid icke-treponemal test.
 • Med hjälp av vilka antikroppar mot fosfolipider i det cytoplasmiska membranet bestäms i blodet.

De bildas på grund av skada och förstörelse av celler orsakade av blekt treponema (orsakande syfilismedel).

Denna studie är en mer modern analog till Wassermann-reaktionen (RW).

Hur görs en RPR-studie??

För att utföra ett RPR-test i ett kontrollrum dras blod från en ven, vanligtvis 5 ml.

 1. I laboratoriet utfälls blodceller (leukocyter, röda blodkroppar) och kardiolipinantigen tillsätts till serumet.
 2. I närvaro av antifosfolipidantikroppar bildas ett antigen-antikroppskomplex, som fälls ut i en mörk färg.
 3. Innan bloddonation, för att få ett tillförlitligt resultat, bör flera förberedande rekommendationer följas:
 • Fastanalys - 8 timmar före studien måste du utesluta matintag.
 • Begränsa användningen av fettstekt mat, godis, kaffe, samt att ge upp alkohol under 1-2 dagar före studien.
 • Önskat röka upphör en halvtimme före den förväntade blodgivningen.

Genomförandet av sådana rekommendationer kommer att undvika att få ett falskt positivt resultat..

Analys för syfilis RPR

Ett blodprov för syfilis RPR (snabb plasmareagin) föreskrivs till patienter för den första diagnosen av en sexuellt överförd sjukdom, samt för att utvärdera terapiens effektivitet. Denna analys är ospecifik och är mycket känslig för detektion av infektion i det akuta stadiet av dess utveckling..

RPR-testet är en mer modern analog till Wassermann-reaktionen. Den upptäcker antikroppar mot lipoidkomponenter som frisätts genom skada på kroppens celler med blek treponam. Infektion genom huden eller slemhinnorna påverkar över tid de inre organen, benet och nervsystemet.

Att köra syfilis leder till patientens fullständiga funktionshinder.

När får man ett PRP-test för syfilis

Analys för syfilis RPR utförs i följande fall:

 1. Under undersökningen med misstänkt treponemal infektion. Indikationer kan vara patientens tecken på sjukdom, hushåll eller sexuell kontakt med en infekterad person.
 2. Under diagnosen, tilldelad att upptäcka latenta former av syfilis. Infektionen kanske inte visar några symtom på länge..
 3. När man undersöker människor som vill bli blodgivare.
 4. Vid screening gravid. Kvinnor bör testas för syfilis efter registrering och i tredje trimestern. Sjukdomen är farlig för fostret, och om den är infekterad är för tidig födelse och medfödda patologier möjliga..

Antikardiolipin-antikroppar upptäcks med användning av RPR-testet i 70% av patienterna med den primära formen av sjukdomen.

I det sekundära steget av syfilis observeras en positiv mikroreaktion hos 98% av de infekterade.

I detta skede utvecklas hud manifestationer i form av fasta kanter, som representerar rundade formationer med en platt röd förseglad botten och ojämna kanter. De är smittkällor hos friska människor genom sexuell eller hushållskontakt..

Chancre med syfilis: hur det ser ut och hur man ska behandla

Med en latent form av syfilis hos patienter, utvecklas inte magesår och chancres. Många studier, inklusive RPR-metoden, kanske inte upptäcker närvaron av infektion i det inledande skedet..

Hur man förbereder sig på en PRP-metod för syfiliscreening

För att testerna ska visa tillförlitliga resultat rekommenderar läkare att följa vissa regler, som inte följer vilket kan leda till datadistorsion.

Innan blodprovsproceduren är det inte tillåtet att äta mat. Intervallet mellan att ta biologiskt material och mat bör vara åtta timmar. Det är tillrådligt att avstå från att äta livsmedel med mycket fett. Alkoholhaltiga drycker före analysen får inte dricka. För att reaktionen ska fortsätta kvalitativt och visa pålitliga resultat, rekommenderar läkare att sluta röka en timme före blodprov.

Vid förskrivning av studien är det nödvändigt att informera läkaren om den senaste fluorografin, ultraljuddiagnostik, fysioterapi och radiografi. Innan man donerar blod är det tillåtet att bara dricka rent vatten. Kaffeinhaltiga drycker, inklusive gröna och svarta teer, är inte tillåtna..

Känslomässig överbelastning och fysisk träning kan påverka resultaten av studien negativt, så två timmar innan du besöker laboratoriet behöver du inte spela sport, oroa dig.

Tolkning av resultat - normer och avvikelser

Syfilitisk analys av RPR anses vara av hög kvalitet. På laboratoriets brevpapper markeras resultatet med ordet "negativt" i frånvaro av antikardiolipinantikroppar i blodet. När de identifieras är det inställt på "positivt". Om krediterna är låga markerar laboratoriet resultatet med ordet "tveksamt" på formuläret. I detta fall rekommenderar venereologer att upprepa studien efter 1,5-2 veckor.

Ett negativt svar ges om:

 • patienten har inte syfilisinfektion;
 • infektion har inträffat nyligen och antikroppar har ännu inte dykt upp;
 • patienten har ett avancerat stadium av en venerisk sjukdom.

RTR-test ger ett positivt svar i följande fall:

 1. Syfilis har en primär form, och infektionen inträffade för mer än 90 dagar sedan.
 2. Sjukdomen är i det andra steget..
 3. Perioden efter den framgångsrika behandlingen av treponemal infektion. Under året kan laboratorietester upptäcka antikroppar..

RPHA-blodprov för syfilis

Tester kan vara falskt positiva vid vissa sjukdomar:

 • diabetes mellitus;
 • gikt
 • tuberkulos
 • malaria
 • autoimmuna processer som skadar bindväv.

Hos gravida kvinnor, liksom personer som lider av narkotikamissbruk, ger antikardiolipintester ibland positiva resultat. I detta fall skriver venereologen en andra hänvisning till studien, som rekommenderas att göras 14 dagar efter den första blodgivningen.

Om ett RPR-test är negativt och patienten har vissa tecken på en infektionssjukdom, kan venereologen förskriva ytterligare tester..

Grunderna för att misstänka infektion är utslag på huden, slemhinnor, inflammerade regionala lymfkörtlar. Om sådana symtom uppstår, läkar läkaren en remiss för blodprover av RPHA och ELISA. Dessa metoder anses vara mer känsliga än RPR..

Utgivningspris

Kostnaden för ett icke-repreponalt RPR-test är i genomsnitt 6,5 dollar, exklusive blodprovtagning. Priset för att ta biologiskt material i privata laboratorier är cirka $ 3,5.

Termen för att utföra RPR-analys i betalda institutioner är 1 arbetsdag. Om det är nödvändigt och tillförsel av blod i enlighet med schemat kan patienten få resultaten efter 2 timmar.

I dermatovenerologiska dispensaries (i Ryssland) och statliga polikliniker är analyser gratis. Ledtiden beror på laboratoriets arbetsbelastning. Analys giltig i tre månader.

Var man ska klara analysen

Analys för syfilis kan göras vid alla betalda diagnoscentra. I Invitro utförs blodprover för syfilis med användning av både icke-specifika tester (RPR, RW) och treponemalmetoder. I avdelningarna för detta centrum är den totala kostnaden för analys cirka 10 USD.

Antikardiolipintest utförs också av Helix Laboratory Services. Priset för RPR-analys är 8,9 $ här, inklusive kostnaden för proceduren för att ta biomaterial. På Hemotest-centret är forskningspriset 6,3 dollar. Blodprovning kostar $ 3,5. Analysperioden är en dag och räknar inte dagen för leverans av biomaterialet.

Syfilis i det sista steget: tecken och möjliga konsekvenser

CMD (Center for Molecular Diagnostics) erbjuder sina tjänster för analys av syfilis RPR. Total kostnad inklusive blodprovtagning - $ 9,1.

Blodprover för syfilis enligt RPR-metoden föreskrivs av läkare till patienter med tecken på en sexuellt överförd sjukdom eller som genomgår en allmän undersökning.

För att få exakta resultat måste patienter följa ett antal regler, som läkaren kommer att meddela i förväg. Bör informera en specialist om studier genomfördes i förväg för läkemedelsbehandlingen.

När en infektion upptäcks förskrivs antibakteriella läkemedel och immunsystemstödande läkemedel till patienten..

När du behöver analysera för syfilis RPR (RPR), avkodar resultaten?

RPR-test för syfilis är ett blodprov för att bestämma närvaron av blekt treponem i kroppen, vilket är det orsakande medlet för denna infektion.

Enligt dess metodik är denna diagnostiska metod en modern modifiering av Wasserman-studien.

För närvarande rekommenderas ett RPR-blodprov för syfilis av hälsoministeriet som ett test för preliminär diagnos av sjukdomen..

Efter infektion införs det orsakande medlet till syfilis i mänskliga celler och börjar föröka sig i dem och förstöra dem. RPR-analys är baserad på identifiering av fosfolipidföreningar som frisätts under förstörelsen av patientens celler med blekt treponema.

Flera protein- och lipidstrukturer som fungerar som antigener är också en del av membranväggen och mitokondrierna hos den patogena mikroorganismen. Ett RPR-test bestämmer närvaron av en av dessa fosfolipidföreningar, kardiolipin.

När man utför en RPR-analys tillsätts ett kolblandat antigen till blodserumet. Sedan placeras blandningen på en rotator och roteras med en hastighet av 80-100 rpm. Patientens blodnivå av kardiolipin indikeras av bildandet av svarta flingor i serum.

Indikationer för analys

En analys av syfilis RPR görs främst om man misstänker infektion. Identifiering av syfilis som förekommer i en latent form.

I syfte att tidig diagnos och förhindra ytterligare spridning av infektion genomförs även RPR-test för sådana grupper av människor:

 • anställda vid förskoleinstitutioner;
 • anställda i handelsföretag;
 • cateringarbetare;
 • patienter vid inlägg på sjukhusvistelse enligt plan. Denna analys utförs också av patienter som fick akut vård efter stabilisering av det allmänna tillståndet;
 • medicinsk personal på medicinska institutioner;
 • brottsbekämpande tjänstemän;
 • till potentiella givare. När bloddonation utförs RPR-analys samtidigt med treponemal test.

Studien föreskrivs till alla patienter som genomgår behandling för att övervaka effektiviteten i behandlingen. Dessutom görs en analys av RPR för syfilis till alla personer som genomgår årliga förebyggande undersökningar under en rutinmässig medicinsk undersökning..

Studien måste genomföras för kvinnor under hela barnets förväntningsperiod. Tidig diagnos av syfilis i detta fall hjälper inte bara att upprätthålla den gravida kvinnans hälsa, utan också skydda det ofödda barnet från infektion.

Regler för förberedelser för analys

För att genomföra ett RPR-test för syfilis måste patienten få venöst blod på laboratoriet.

Man bör komma ihåg att testet är mycket känsligt för miljöpåverkan. För att utesluta möjligheten att snedvrida resultaten och få tillförlitlig information om förekomsten av blekt treponem i kroppen, bör påverkan av yttre och inre faktorer på kroppen neutraliseras. Därför måste patienten följa följande enkla regler innan han samlar in material:

 • en vecka före studien, i överenskommelse med den behandlande läkaren, sluta ta antibakteriella, svampdödande, antivirala läkemedel;
 • några dagar före blodgivningen är det nödvändigt att överge mediciner relaterade till den psykotropa gruppen. Tillbakadragandet av sådana ämnen bör utföras under övervakning av en specialist.
 • tre dagar innan materialet lämnas in för analys måste fysisk stress undvikas, liksom påverkan av olika stressfaktorer som leder till psyko-emotionell stress;
 • dagen före ett besök på laboratoriet bör användningen av narkotiska läkemedel helt uteslutas. Mottagande av sådana föreningar väcker ett falskt positivt resultat. Drycker som innehåller alkohol har samma effekt på kroppen;
 • patienten ska inte röka en timme innan han tar materialet.

Hur behandlas syfilis med azitromycin?

Donera blod till RPR för syfilis endast på tom mage. Därför bör du inte äta mat eller dryck 10 timmar före blodgivningen. Undantaget är rent stillastående vatten..

Det bör också noteras att dagen före studien måste du överge feta, stekt, konserverade och rökt rätter.

På laboratoriet måste patienten koppla av i 10-15 minuter innan han tar blod och koppla av i ett bekvämt läge.

Innan analysen genomförs instruerar den behandlande läkaren eller den anställd i kliniska laboratorier grundligt patienten om reglerna för att förbereda sig för studien.

Vad bestämmer effektiviteten

När man genomför ett blodprov för att upptäcka syfilis enligt RPR-metoden, bör man ta hänsyn till den möjliga effekten av många olika faktorer på resultatet.

Så för det första påverkas slutsatsen om närvaron eller frånvaron av en sjukdom av fasen av patologikursen. Analysens största effektivitet observeras i ett tidigt stadium av syfilis, ungefär under de första fyra åren efter infektion.

En senare undersökning ökar kraftigt sannolikheten för en felaktig slutsats.

Dessutom kan utseendet på falska positiva eller falska negativa resultat:

 • befintliga sjukdomar i andra organ och system för infektiös etiologi, särskilt under den akuta perioden;
 • återfall av olika autoimmuna processer i kroppen;
 • ämnets ålder. Hos människor äldre än 50 år förekommer immunprocesserna i kroppen mycket svagare, vilket åtföljs av en minskning av antikroppsproduktionen under introduktionen av patogen mikroflora;
 • regelbundet intag av olika grupper av mediciner som föreskrivs av andra specialister;
 • drogmissbruk.

Hos kvinnor påverkas resultatet av dagen för menstruationscykeln vid insamling av material för forskning. Resultaten kan också förvrängas under den förväntade perioden för barnet. Detta beror på en förändring av hormonbalansen i den gravida kvinnans kropp, vilket provocerar en massiv bildning av antikroppar.

I tveksamma fall rekommenderas det att utföra ytterligare test med andra metoder för att identifiera en patogen eller dess spår i kroppen..

Falska positiva och falska negativa resultat kan erhållas genom att genomföra en studie i ett mycket tidigt skede efter infektion eller i ett sent stadium av syfilis.

Avkryptering av resultaten

Vid testning av blod för syfilis med metoden för snabb plasmareagin kan resultatet bli negativt eller positivt. Men det är inte alltid möjligt att tolka resultaten otvetydigt, därför görs den slutliga slutsatsen endast av en erfaren venereolog.

Om RPR-testet är negativt kan vi prata om frånvaron av syfilis hos den undersökta patienten. Men sådana resultat kan indikera följande situationer:

 • för kort tid från infektionsmomentet till att ta materialet för forskning. Om mindre än en månad har gått sedan det ögonblick av sexuell kontakt som infektionen kunde ha inträffat kommer resultatet av analysen att vara negativt. Detta beror på det faktum att de resulterande antikropparna ännu inte har samlats i en tillräcklig mängd för laboratoriediagnostik. För att utesluta denna möjlighet måste RPR-testet upprepas efter två veckor;
 • sent stadium av patologi, där det finns en minskning av produktionen av kardiolipinkroppar. Så när det gäller tertiär syfilis kommer cirka 1/3 av patienterna inte att diagnostiseras med sjukdomen;
 • ett falskt negativt test, där den så kallade "prozon" -effekten utlöses. Överdriven antikroppar i blodet kan visa ett negativt resultat..

Möjliga manifestationer och behandling av syfilis hos kvinnor

En positiv slutsats från studien indikerar förekomsten av sjukdomen. Ibland också ett falskt positivt resultat som åtföljer en mycket låg antikroppstiter.

Användningen av titreringsmetoden används också för att övervaka terapiens effektivitet. En minskning av titer på 4 eller fler gånger indikerar effektiviteten av den föreskrivna läkemedelsbehandlingen. Om utspädningsindikatorerna praktiskt taget inte har förändrats eller ökat betydligt, är det nödvändigt att lösa problemet med den behandlande läkaren om utnämning av ytterligare undersökningsmetoder och en förändring i behandlingstaktik.

I den primära formen av syfilis är noggrannheten för den snabba plasma-reagin-metoden cirka 80%. Den sekundära kursen i patologi bestäms med 100% noggrannhet.

Var kan jag undersökas med RPR-metoden

Du kan diagnostisera syfilis med RPR i nästan vilket laboratorium som helst..

I Ryssland finns det flera alternativ för att donera blod för upptäckt av en sjukdom:

 • analys görs vid årliga förebyggande undersökningar. För att identifiera källan till syfilisinfektion så snart som möjligt under den planerade kliniska undersökningen, skickar alla individer material för forskning. Anställda i offentliga restaurangorganisationer och institutioner som arbetar med barn genomgår sådana inspektioner oftare;
 • när man kontaktar en hudläkare-venereolog på en distriktsklinik. Om du misstänker en möjlig infektion med blekt treponem bör du kontakta en smal specialist på bostadsorten som kommer att skriva ut de nödvändiga anvisningarna till det kliniska laboratoriet;
 • specialiserade dermatovenerologiska dispensaries är utrustade med all nödvändig modern utrustning för tidig diagnos av sjukdomar som överförs genom intima kontakter, inklusive syfilis;
 • Du kan kontakta kommersiella diagnoscentra. I det här fallet kan du lita på studiens anonymitet..

Kostnaden för analys beror på landets region och börjar från 200 rubel. Laboratoriet kan också erbjuda att betala för material för blodprov från en ven..

Att snabbt upptäcka faktumet av syfilisinfektion hjälper till att påbörja adekvat behandling i början av utvecklingen av patologi. I det här fallet kan du inte bara återhämta dig från sjukdomen på kort tid och förhindra spridning av patogen, utan också skydda dig från allvarliga komplikationer.

RPR i ett blodprov: vad är det, indikationer, diagnos, tolkning av indikatorer

Blek treponema (Treponema pallidum) - det orsakande medlet för en så farlig sjukdom som syfilis, är liten i storlek, vilket inte tillåter den att växa in vitro på näringsmedier. För att bestämma denna mikroorganism är det därför omöjligt att använda bakteriologisk diagnostik.

För att identifiera det används ett RPR-blodprov, det så kallade icke-treponemala eller antifosfolipidtestet, som gör att du kan upptäcka antikroppar mot patogenen i en sjuk person. Detta serologiska test används både för initial screening av infektion och för utvärdering av pågående behandling..

Funktioner i utvecklingen av syfilis och dess diagnos

Som nämnts ovan är mikroorganismen som leder till utveckling av syfilis blekt treponema - en bakterie som är en del av spirochetefamiljen. Syfilis är en sexuellt överförd sjukdom, eftersom den övervägande är sexuellt överförd.

Det finns andra sätt att infektera: genom blodet (vid användning av hygienprodukter (rakknivar) eller sprutor osv.), Fostret från en sjuk mamma samt genom hushållet, vilket händer mycket sällan.

I den internationella klassificeringen av sjukdomar (ICD) skiljer man tidigt, medfødt och sent syfilis, och förutom dem finns det fortfarande ospecificerade former av sjukdomen. I den medicinska litteraturen förekommer begreppen primär, sekundär och tertiär syfilis.

Sjukdomens inkubationsperiod börjar med introduktionen av patogen och fortsätter tills de första manifestationerna - hård chancre.

Dess varaktighet är från 10 till 90 dagar, men i genomsnitt anses det vara 21 dagar. Primär syfilis är nästa steg, som fortsätter från bildningen av hård chancre till uppkomsten av ett hudutslag.

Den solida chancren orsakar ingen obehag för en sjuk person, och på egen hand, det vill säga, i avsaknad av terapi, försvinner efter 2-6 veckor.

Sekundär syfilis. Cirka 1-2 månader efter uppkomsten av chancre har patienten nya symtom, inklusive allmän sjukdom, utslag i huden och slemhinnor, huvudvärk, feber och andra..

Sedan försvinner symtomen på sjukdomen och den går in i en latent fas.

I vissa fall fortsätter syfilis i en latent fas. Men i vissa situationer, förutsatt att personen inte genomgår den nödvändiga behandlingen, efter en viss tid (flera år) utvecklas nästa steg - tertiär syfilis.

I detta skede inträffar generaliserad skada på olika vävnader och organ..

För att bestämma och kontrollera den pågående behandlingen av syfilis används oftast serologiska studier. Alla sorter av denna diagnostik kan delas in i två huvudkategorier - treponemal och nontreponemal.

De första metoderna gör det möjligt att upptäcka antikroppar som utvecklats specifikt mot patogener själva, och i detta fall är det blekt treponem.

Till exempel är en sådan studie RIF (immunofluorescensreaktion) och RPHA (passiv hemagglutineringsreaktion). När man använder icke-treponemala metoder bestämmes antikroppar som syntetiseras mot kardiolipin, en lipid som ingår i strukturen hos bakteriella mitokondria membran..

De förekommer i patientens kropp under primärstadiet, det vill säga ungefär 1-2 veckor efter bildandet av chancre. Vid genomförande av icke-repemalära tester delas inte antikroppar ut enligt deras klasser (IgM, IgG eller andra), utan endast det totala (totala) svaret utvärderas.

Utfällningsmikroreaktioner såsom RPR, VDRL och andra rankas som sådan diagnostik..

Kärnan i RPR-forskning

RPR (Rapid Plasma Reagin) är ett ospecifikt test, som är en modern analog till analysen för RW eller den välkända Wasserman-reaktionen. Detta är ett screeningtest som ger förmågan att upptäcka reagens, det vill säga antikroppar (antikroppar) av IgM- och IgG-klassen mot lipoproteinliknande och lipoidbiomaterial som frisätts från skadade vävnader hos en patient med denna patologi.

Flockningsmetoden används för forskning..

I alla stadier av syfilis visar en RPR-studie en hög grad av känslighet - med sen - 73%, primär - 86%, latent - 98% och sekundär - 100%. Och, som ni vet, ju högre diagnoskänsligheten är, desto mer sannolikt att testet kan upptäcka sjukdomen.

Av vilket följer att om en person är smittad med syfilis, kommer ett test med 100% känslighet definitivt att visa ett positivt resultat. I de allra flesta fall observeras en positiv RPR-reaktion 7-10 dagar efter uppkomsten av den primära chancren eller 3-5 veckor efter själva infektionen.

Titlar, som regel, minskar med utvecklingen av det sekundära stadiet av sjukdomen. Cirka 30% av patienterna med sen syfilis genom RPR-testet blir icke-reaktiva. En minskning av titer efter behandling under året med fyra eller flera gånger indikerar dess effektivitet.

I 90–98% av situationerna efter behandlingsförloppet blir resultaten av detta test negativa.

Under tillämpningen av den beskrivna tekniken är ibland ett falskt positivt resultat (detektion av antikroppar trots frånvaro av syfilis). Detta beror på det faktum att antikroppar mot kardiolipin produceras inte bara med den beskrivna patologin, utan också med vissa andra sjukdomar.

Det är därför när man identifierar syfilis genom en icke-repememal studie, till exempel RPR, utförs specifika undersökningar för att bekräfta resultaten - treponemal.

Ny forskning har en annan viktig funktion. Antikroppar riktade mot kardiolipin bildas i det akuta stadiet av sjukdomen.

Därifrån följer att när patienten återhämtar sig minskar mängden i blodet och enligt detta kriterium kan vi dra slutsatsen att terapin är effektiv.

Som noterats ovan är testet ospecifikt, så i vissa fall finns det falska positiva reaktioner. Detta beror på det faktum att antilipoidantikroppar kan bildas inte bara genom införandet av blekt treponem, det vill säga infektion med syfilis, utan också med andra treponemalska sjukdomar.

Efter mottagande av ett positivt svar från RPR-diagnostik bör patienten genomgå en konsultation och undersökning av en dermatovenerolog samt genomföra ett andra blodprov med ett specifikt treponemal test. Denna studie utförs genom enzymbunden immunosorbentanalys (ELISA), vilket avslöjar antikroppar producerade av kroppen direkt mot det bleka treponemet.

Sällsynta felaktiga RPR-resultat (prozoneffekt med för höga AT-titrar) utesluts också genom parallellt utnämning av ett IgG / IgM ELISA-test för syfilis. Dessa två diagnostik anses kompletterande, och deras kombination är det mest optimala screeningalternativet för att söka efter eller utesluta den beskrivna sjukdomen i alla dess stadier..

RPR-analysuppdragsmål

RPR donerar blod i två fall: för den primära (screening) diagnosen syfilis och för att bedöma effektiviteten hos den ordinerade behandlingen. De viktigaste indikationerna för analysen är följande:

 • Syfilis screeningstudie. Förfarandet är nödvändigt för gravida kvinnor, blodgivare eller organ, patienter innan sjukhusvistelse på sjukhus eller kirurgi, samt företrädare för vissa yrken (restaurangarbetare, läkare, anställda i dagis, skolor etc.).
 • Om det finns misstank för syfilis (patienten har karakteristiska symtom, sår i könsorganen, andra sexuellt överförda sjukdomar, eller om hans sexpartner är sjuk av denna sjukdom).
 • Vid födseln från en infekterad mamma.
 • Efter att ha genomgått en terapikurs som syftar till att bota syfilis.

Avkryptering av resultaten

Ett normalt kriterium för testning av syfilis är ett negativt resultat. Men samtidigt kan det betyda några punkter som kräver omprövning efter en viss tid.

Ett negativt testresultat kan också betyda:

 • Sjukdomen är frånvarande, men det finns inget sätt att helt utesluta de återstående alternativen.
 • Det tidiga stadiet av patologi. Om mindre än 3-5 veckor har gått sedan infogningen introducerades, har antikroppar mot kardiolipin inte bildats, och förfarandet bör upprepas efter ett par veckor.
 • Det sena stadiet av sjukdomen. Efter en period med sekundär syfilis minskar antalet kardiolipinantikroppar. Exempelvis är diagnoskänsligheten på tertiärstadiet 70%, vilket innebär att 30% av sjuka får ett negativt resultat och kommer att vara säkra på sin hälsa.
 • Falskt negativt resultat (extremt sällsynt). Det finns något som en "prozoneffekt", som observeras med en alltför hög titer (ett stort antal antikroppar), och med det kan resultatet bli negativt.

Ett positivt resultat kan vara i två fall - i närvaro av en sjukdom eller få ett falskt positivt svar. I den senare situationen är AT-titern vanligtvis för låg..

Ett positivt resultat måste också bekräftas av treponemalstudier..

Efter en terapikurs genomförs nödvändigtvis en upprepad analys för att kontrollera den, som också har två möjliga svar. Den första - resultatet av analysen blev negativ eller titern minskade med fyra gånger eller mer - indikerar en framgångsrik behandling.

Den andra - om titer inte har minskat, kräver patienten omedelbart samråd med en specialist och utnämning av ytterligare diagnostiska tekniker och efterföljande behandling.

Vad som kan påverka analysens noggrannhet?

Falskt positiva resultat kan vara i följande situationer:

 • med autoimmuna sjukdomar (systemisk lupus erythematosus, reumatoid artrit, tyroiditis)
 • HIV-infektion, malaria, spetälska, SARS, etc..
 • hos personer som tar intravenösa droger
 • gravid kvinna
 • äldre patienter.

Dessutom kan fel eller fel i analysen leda till falska, det vill säga falska (positiva eller negativa) resultat. Dessa inkluderar följande:

 • närvaron av bakterier i emulsionen (icke-sterilitet)
 • användning av disubstituerad natriumcitrat istället för trisubstituerad
 • brott mot tekniken för provtagning av biomaterial (blod, cerebrospinalvätska)
 • bristande efterlevnad av villkoren och reglerna för lagring av biomaterial, antigen, emulsion, lösningar
 • användningen av förorenade instrument, rör, pipetter, lösningar, plattor
 • dålig förberedelse av material för analys (omröring), vilket kan orsaka en ojämn fördelning av antigenkoncentrationen.

Diagnostiska fördelar

De viktigaste fördelarna med att använda denna teknik är:

 • snabbt svar (inte längre än 20)
 • relativt låga kostnader för förfarandet
 • tillgänglighet av färdiga satser för diagnostik
 • hög känslighet jämfört med andra icke-treponemala studier med en latent, primär såväl som sen form av patologi
 • möjligheten att tillämpa testet för bulkscreening
 • högt informationsinnehåll när man kombinerar analys med treponemal tekniker.

På grund av alla dessa fördelar rekommenderar Rysslands hälsovårdsministerium att använda denna särskilda studie som en primär screening, liksom för att övervaka pågående terapi.

På en lapp. Förmågan att testas för syfilis undviker utvecklingen av sjukdomen till de senare stadierna, där irreversibla förändringar inträffar. En snabb analys ger en garanti för att bli av med denna sjukdom snabbt och utan några speciella negativa konsekvenser för kroppen.

För att kontrollera om syfilis behöver du inte spendera pengar - allt detta görs nu i de flesta kliniker gratis. Du bör inte vara helt säker på att det inte finns någon sjukdom, för ibland förekommer en hård chancre inte i primärstadiet, och patologin utvecklas obemärkt fram till nästa perioder, som åtföljs av allvarligare kränkningar.

Publikationer Om Hjärtrytmen

Hur man rengör hjärtans blodkärl: 7 folkrecept

En vanlig orsak till försämrad blodtillförsel till hjärtat är kärl som har tappat elasticitet, med grova och ojämna väggar som provocerar avsättning av salter och bildandet av kolesterolplack.

B12-bristanemi

Allvarlig progressiv anemi som uppstår till följd av en överträdelse av absorptionen av vitamin B12 från mat på grund av minskad (eller i frånvaro) utsöndring av den inre gastriska faktorn.